РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МАКАРОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ : РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАКАРОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МАКАРОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ
 • Альтернативное название:
 • РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАКАРОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
 • Кол-во страниц:
 • 160
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
   
  На правах рукопису
   
  Грибков Сергій Віталійович
   
  УДК 004:668.5:664.69
   
   
  РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МАКАРОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ
   
  05.13.06 Інформаційні технології
   
   
  дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
   
   
                                                                    науковий керівник
                                                                    Загоровська Лариса Григорівна  
                                                                    к.т.н., доцент
   
   
   
  Київ-2013 ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  4
  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  5
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАКАРОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ . . .


   
  10
  1.1. Сутність виробничо-господарської діяльності підприємств макаронної галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   
  10
  1.2. Управління макаронним виробництвом і його особливості . . . . .


  14
  1.3. Огляд сучасних підходів інтелектуалізації та автоматизації процесу підтримки прийняття управлінських рішень  . . . . . . . . . . . . .


   
  25
  1.4. Задача розроблення та дослідження СППР для управління макаронним виробництвом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   
  33
  1.5. Висновки до розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  35
  РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ . . . . . . . . .


   
  37
  2.1. Функціональне моделювання та виявлення основних задач прийняття рішень при управлінні виробництвом . . . . . . . . . . . . . . . . .   


   
  37
  2.2. Постановка та формалізація ключових задач . . . . . . . . . . . . . . . . .   


  47
  2.3. Вибір та обґрунтування методів розв’язання задач . . . . . . . . . . . .


  54
  2.4. Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  63
  РОЗДІЛ 3  Моделювання структури СППР. . . . . . . . . . . . . . .


  64
  3.1. Вибір та обґрунтування структури СППР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   


  64
  3.2. Проектування СД на основі стандартного архіву даних та тематичних областей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   
  69
  3.3. Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  85
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СППР ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ


  86
  4.1. Вибір та обґрунтування програмно-технічного комплексу для реалізації сховища даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


   
  86
  4.2. Створення сховища даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  88
  4.3. Розроблення алгоритмів та пакетів завантаження даних . . . . . . . .


  91
  4.4. Створення інструментарію користувача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  99
  4.5. Результати впровадження досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  105
  4.6. Висновки до розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  108
  ВИСНОВКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  109
  Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  111
  Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  127
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
   
  СППР – система підтримки прийняття рішень
  СУБД – система управління базами даних
  СД – сховище даних
  SADT – Structured Analysis and Design Technique
  ІАД – інтелектуальний аналіз даних
  ГА – генетичний алгоритм
     ВСТУП
   
  Функціонування в умовах ринкових відносин, жорсткість конкурентної боротьби та прагнення завоювати лідируючі позиції на ринку вимагають від підприємств макаронної галузі постійного удосконалення форм та методів управління виробництвом. При виконанні виробничих планів та замовлень на виготовлення макаронних виробів повсякчас доводиться приймати такі управлінські рішення, які б забезпечували ефективність використання технологічного обладнання, та разом з цим зводили до мінімуму неминучі виробничі втрати, обумовлені особливостями технологічного процесу. Тому ефективність та якість управлінських рішень сприяють задоволенню потреб споживачів в повному обсязі та асортименті і як наслідок, суттєво впливають на підвищення техніко-економічних показників діяльності підприємства.
  Важливість та складність задач прийняття рішень на усіх рівнях управління макаронним виробництвом обумовлює необхідність проведення досліджень, спрямованих на розроблення спеціальних методів та комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень для здійснення оптимального та раціонального вибору.
  Вагомий внесок до удосконалення процесів управління виробництвом та розвитку методів прийняття управлінських рішень внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема:  В. М. Глушков, В. М. Михалевич, С. В. Ємельянов,  О. І. Ларічев,  Б. М. Герасимов,  Д. Белл,  Р. Белман,  В. В. Подіновський,         С. В. Юхимчук,  А. П. Ладанюк,  Ю. А. Дубов,  Р. Л. Кіні, Т. Сааті,  К. Ерроу, М. М. Моісеєв,   Р. В. Конвей,  В. Л. Максвелл,  Л. В. Міллер,  Е. Г. Коффман, В. С. Танаєв, В. В. Шкурба та багато інших.
  В той же час не достатньо розглядались проблеми, пов’язані зокрема з макаронним виробництвом, та не було розробок безпосередньо для цієї галузі. При розробленні СППР постають додаткові задачі інтеграції наявних на підприємстві різноплатформенних інформаційних джерел з метою забезпечення спільного доступу до них усіх користувачів, адаптації існуючих інформаційних систем та систем автоматизації технологічних ліній, створення додаткових модулів, спрямованих на вирішення нагальних задач прийняття рішень. Удосконалення форм та методів прийняття рішень можливо досягти за рахунок інтелектуалізації процесів прийняття управлінських рішень з використанням прогресивних інформаційних технологій.
  Тому розробка СППР для управління макаронним виробництвом є актуальною задачею, розв’язання якої дасть можливість приймати ефективні та обґрунтовані рішення на всіх рівнях управління, що в кінцевому результаті забезпечить збільшення прибутку підприємства.
  Робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій: «Комп`ютеризація в галузях харчової промисловості» протягом 2001-2005 рр.; «Дослідження та моделювання корпоративних систем підтримки прийняття рішень в харчовій галузі» протягом 2006-2010 рр.; «Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробництві та освітній діяльності» протягом 2011-2012 рр.
  Метою дослідження є підвищення ефективності управління макаронним виробництвом за рахунок удосконалення системи управління шляхом розробки та впровадження СППР.
  Для вирішення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі:
  1.     Функціональне моделювання та дослідження системи управління макаронним виробництвом для виявлення й аналізу основних задач прийняття рішень.
  2.     Формалізація та математичне моделювання виявлених задач прийняття рішень контуру виробництва.
  3.     Адаптація й реалізація методів та алгоритмів розв’язання виявлених задач.
  4.     Проектування структури СППР, моделей сховища даних (СД) та тематичних областей з можливістю використання різноплатформенних інформаційних джерел.
  5.     Розробка та впровадження елементів СППР для управління виробництвом на підприємстві макаронної галузі.
  Методи дослідження базуються на основних положеннях теорії систем, системного аналізу, теорії прийняття рішень, дослідження операцій, теорії баз та сховищ даних, теорії аналітичної обробки даних.
  При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати:
  1.     Вперше розроблено функціональну модель управління макаронним виробництвом на основі методології структурного аналізу й проектування SADT, що дала можливість виявити основні задачі прийняття рішень та інформаційні потоки, що їх забезпечують.
  2.     Вперше формалізовано й розроблено математичну модель багатокритеріальної задачі складання розкладу виконання замовлень, що є ключовою в управлінні макаронним виробництвом.
  3.     Виконано поєднання генетичного алгоритму та методів інтелектуального аналізу даних для розв’язання задачі формування оптимальних варіантів розкладу виконання замовлень.
  4.     Знайшли подальший розвиток підходи до побудови структури СППР, що є відкритою та забезпечує інтеграцію з різноплатформенними інформаційними джерелами. При цьому обґрунтовано використання СД, як інформаційного джерела СППР, на основі стандартного архіву.
  Практичне значення отриманих результатів:
  1.     Розроблено моделі стандартного архіву даних, тематичних областей та вітрин даних на основі методологій багатовимірного проектування й реляційних баз даних з використанням CASE-засобів AllFusion Model Manager та AllFusion Erwin Data Module, що забезпечило формування файлів з наборами команд мовою SQL для швидкого створення та розгортання СД у середовищі СУБД MS SQL Server. Розроблено та реалізовано алгоритми завантаження даних до СД з різноплатформенних інформаційних джерел. За рахунок використання створених алгоритмів та пакетів завантаження даних, що виконуються в автоматичному режимі за розкладом, накопичення інформації у СД здійснюється в хронологічній послідовності.
  2.     Для розв’язання ключових задач прийняття рішень розроблено програмні модулі й пакети з використанням методів та алгоритмів інтелектуального аналізу даних й генетичних алгоритмів.
  3.     Розроблені програмні модулі, пакети та інтерфейс користувача для розв’язання ключових задач управління макаронним виробництвом, складають функціональну основу СППР.
  Розроблені моделі, алгоритми та програмні модулі, що складають основу СППР для управління макаронним виробництвом, передані підприємству ВАТ «Макаронна фабрика», а також результати роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі інформаційних систем НУХТ при вивченні дисципліни «Клієнт-серверні технології розроблення баз даних». Акти впровадження представлені у додатку А.
  Усі основні положення і результати дисертаційної роботи, що захищаються, одержані автором самостійно. В публікаціях у співавторстві особистий внесок автора полягає в наступному: в [1] використано методологію структурного аналізу й проектування SADT для моделювання системи управління макаронним виробництвом й виявлення основних функцій управління та задач прийняття рішень; в [1, 2] проведено дослідження та аналіз підсистем управління підрозділами підприємства, як окремих ланок контуру управління виробництвом; в [1, 3] проведено класифікацію задач прийняття рішень за рівнями управління виробництвом; в [4] запропоновано та обґрунтовано структуру СППР з використанням СД; в [5] розроблено моделі стандартного архіву даних та тематичних вітрин СППР, запропоновано методи й алгоритми інтелектуального аналізу для розв’язання задач управління; в [6] розроблено алгоритми завантаження даних до різних складових СД з різноплатформенних інформаційних джерел та наведено їх програмну реалізацію; в [7] розроблено модель для прогнозування техніко-економічних показників діяльності підприємства; у [8] побудовано математичну модель задачі складання розкладу виконання замовлень, обґрунтовано використання генетичного алгоритму для її розв’язання та виконано його програмну реалізацію.
  Результати досліджень та розробок, викладених в дисертаційній роботі, доповідались та обговорювались на наукових конференціях та семінарах: Національного університету харчових технологій в 1999-2012 рр. [9–36]; Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» (м. Львів, 2004); IX Міжнародній науково-технічній конференції «Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи» (м. Київ, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та інформаційні технології» (м. Чернівці, 2006); Міжнародній науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (м. Київ, 2009); ІІІ Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (м. Тернопіль, 2010); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи» (м. Київ, 2010); LXVIII науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету КТУ (м. Київ, 2012).
   
  За темою дисертації опубліковано 36 друкованих праць, в яких викладено основний зміст виконаних досліджень, з них 8 статей у фахових виданнях, 28 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації вирішено актуальне науково-технічне завдання з розробки СППР для управління макаронним виробництвом. Впровадження та використання СППР сприятиме покращенню виробничої діяльності за рахунок вироблення й прийняття ефективних управлінських рішень при виконанні замовлень на макаронні вироби, що в кінцевому результаті забезпечить збільшення прибутку підприємства.
  При цьому отримано такі основні наукові та практичні результати:
  1.     Проведено системний аналіз діяльності макаронного підприємства з використанням методів ієрархії та декомпозиції. За результатами аналізу як ключову виділено виробничу функцію.
  2.     Виявлено особливості макаронного виробництва, що полягають у тривалих термінах придатності готової продукції, використанні спорідненої сировини й рецептури для виготовлення різних видів макаронних виробів та неритмічності надходження замовлень, що призводить до частого коригування оперативних планів й виробничих завдань.
  3.     Розроблено функціональну модель управління макаронним виробництвом на основі методології структурного аналізу й проектування SADT, що дала можливість виявити основні задачі прийняття рішень та інформаційні потоки, що їх забезпечують.
  4.     Формалізовано й розроблено математичну модель багатокритеріальної задачі складання розкладу виконання замовлень, обґрунтовано використання генетичного алгоритму для її розв’язання та методів інтелектуального аналізу інформації для супутніх задач, зокрема для забезпечення добування даних, прогнозування ТЕП і можливості їх всебічного аналізу.
  5.     Обґрунтовано вибір структури СППР, що включає засоби інтеграції з різноплатформенними інформаційними джерелами, з можливістю її подальшого розвитку. При цьому обґрунтовано використання СД, як інформаційного джерела СППР. В основу СД покладено стандартний архів, призначений для семантичної інтеграції, координації та проміжного зберігання даних з подальшим їх використанням для заповнення тематичних областей.
  6.      Розроблено моделі даних стандартного архіву, тематичних областей та вітрин даних з використанням CASE-інструментаріїв AllFusion Model Manager та AllFusion Erwin Data Module, що забезпечило формування командних файлів для швидкого створення та розгортання СД. Розроблено репозитарій для збереження та використання створених моделей даних стандартного архіву, тематичних областей та вітрин даних.
  7.     Розроблено алгоритми та пакети завантаження даних з різноплатформенних джерел до СД, із забезпеченням їхнього накопичення у хронологічній послідовності.
  8.     Розроблено пакети програм реалізації алгоритмів інтелектуального аналізу даних, що дають змогу провести аналіз ситуацій і проблем та забезпечують підтримку вирішення задач управління виробництвом. Реалізовано генетичний алгоритм для формування множини варіантів рішень і вибору оптимальних при побудові розкладу виконання замовлень на виготовлення макаронної продукції.
  9.     Дослідні випробування розробленої СППР на ВАТ «Макаронна фабрика» засвідчили зменшення виходу некондиційної продукції та  мінімізацію витрат на її утилізацію й переробку за рахунок формування ефективних виробничих завдань.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1.     Грибков С. В. Дослідження та моделювання діяльності ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — К. : НУХТ, 2004. — №15. — С. 81—82.
  2.     Грибков С. В. Інформаційна підтримка маркетингової служби підприємства ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // АВП — К. : НВК Київський інститут автоматики, 2002. — №2(15) — С. 65—69.
  3.     Грибков С. В. Процесом керує комп’ютер [Текст] / Л. Г. Загоровська, В. В. Яницький, Н. Н. Швець, С. В. Грибков // Харчова та переробна промисловість. — 2010. — № 1 (365). — С. 4—6.
  4.     Грибков С. В. Моделювання структури системи підтримки прийняття рішень для підприємств харчової галузі [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // Харчова промисловість. — К. : НУХТ, 2007. — №5. — С. 100—102.
  5.     Грибков С. В. Використання методів інтелектуального аналізу та добування даних при удосконаленні систем підтримки прийняття рішень [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // Вісник Хмельницького національного університету. — Х. : ХНУ, 2008. — №5 (117). — С. 33—37.
  6.     Грибков С. В. Розроблення алгоритмів та методів завантаження інформації до сховища даних інформаційної системи ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2010. — № 2/8 (44). — С. 4—8.
  7.     Грибков С. В. Розроблення моделей для аналізування та прогнозування техніко-економічних показників діяльності підприємства [Текст] / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков // Харчова промисловість. — К. : УДУХТ, 2001. — №1(46). — С. 123—126.
  8.     Грибков С. В. Використання генетичних алгоритмів для розв’язання задачі складання розкладу замовлень [Текст] / Л. Г. Загоровська, Н. Н. Бровченко, С. В. Грибков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 6/4 (54). — С. 45—48.
  9.     Грибков С. В. Програмна підтримка прийняття рішень при управлінні хлібопекарським цехом [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і тези доповідей 66-ї студентської конференції (18-20 квітня 2000 р.) — К. : УДУХТ, 2000. — Ч.2. — С. 80.
  10.           Грибков С. В. Функціональне та інформаційне моделювання роботи цеху ВАТ «Київські макарони» з використанням CASE – технологій [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і тези доповідей 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (24-25 квітня 2001 р.) — К. : УДУХТ, 2001. — Ч.2. — С. 132.
  11.           Грибков С. В. Автоматизація організації виробництва на ВАТ «Макаронна фабрика» з використанням клієнт-серверних технологій [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості»] (23-24 квітня 2002 р.) — К. : НУХТ, 2002. — Ч.2. — С. 125.
  12.           Грибков С. В. Створення елементів АРМ начальника планового відділу ВАТ «Макаронна фабрика» з використанням CASE – технологій AllFusion [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Л. М. Кокотайло // Програма і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції [«Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технології для харчової і переробної промисловості»], (Київ, 22-24 квітня 2003 р.) — К. : НУХТ, 2003. — С. 136.
  13.           Грибков С. В. Розроблення проекту системи підтримки прийняття рішень для макаронного виробництва [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Л. М. Кокотайло // Програма і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції [«Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технології для харчової і переробної промисловості»], (Київ, 22-24 квітня 2003 р.) — К. : НУХТ, 2003. — С. 136.
  14.           Грибков С. В. Моделювання підсистеми управління договорами та замовленнями на ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Л. М. Шамрай // Програма і матеріали 70-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (20–21 квітня 2004 р.) — К. : НУХТ, 2004. — Ч.2. — С. 118—119.
  15.           Грибков С. В. Модель багатокритеріальної задачі прийняття рішень [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 70-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (20–21 квітня 2004 р.) — К. : НУХТ, 2004. — Ч.2. — С. 119.
  16.           Грибков С. В. CASE - технології для проектування моделей даних [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики»], (21–23 вересня 2004 р.) — К. : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — С. 54.
  17.           Грибков С. В. Дослідження та проектування моделі сховища даних для системи підтримки прийняття рішень підприємств макаронної галузі [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (18–19 квітня 2005 р.) — К. : НУХТ, 2005. — Ч.2. — С. 120.
  18.           Грибков С. В. Розробка системи оптимізації вартості перевезень [Текст] / С. В. Грибков, В. А. Фішенко // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (18–19 квітня 2005 р.) — К. : НУХТ, 2005. — Ч.2. — С. 122.
  19.           Грибков С. В. Моделювання та дослідження задач контуру управління ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Л. М. Шамрай // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (18–19 квітня 2005 р.) — К. : НУХТ, 2005. — Ч.2. — С. 121.
  20.           Грибков С. В. Розробка системи календарного планування робіт [Текст] / С. В. Грибков, А. В. Шпаченко // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (18–19 квітня 2005 р.) — К. : НУХТ, 2005. — Ч.2. — С. 122.
  21.           Грибков С. В. Дослідження трансформації та завантаження даних до сховища даних [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції [«Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи»], (17-19 жовтня 2005 р.) — К. : НУХТ, 2005. — C. 47—48.
  22.           Грибков С. В. Дослідження багатокритеріальних методів підтримки прийняття рішень [Текст] / С. В. Грибков, Л. М. Бесараб, Ю. О. Майлова // Програма і матеріали 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (17–18 квітня 2006 р.) — К. : НУХТ, 2006. — Ч.2. — С. 128.
  23.           Грибков С. В. Визначення та аналіз методів прогнозування на основі нейронних мереж [Текст] / С. В. Грибков, С. Ю. Применко // Програма і матеріали 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (17–18 квітня 2006 р.) — К. : НУХТ, 2006. — Ч.2. — С. 129.
  24.           Грибков С. В. Дослідження та аналіз методів добування даних (Data mining) для системи підтримки прийняття рішень (СППР) [Текст] / С.В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Л. М. Шамрай // Програма і матеріали 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (17–18 квітня 2006 р.) — К.:НУХТ, 2006. — Ч.2. — С. 126.
  25.           Грибков С. В. Моделювання структури сховища даних системи підтримки прийняття рішень для підприємств макаронної галузі [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології»], (17–19 травня 2006 р.) — Чернівці : Рута, 2006. — С. 44—45.
  26.           Грибков С. В. Графічно-аналітичний метод вирішення багатокритеріальних задач прийняття рішення при управлінні підприємством [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 73-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (23–24 квітня 2007 р.) — К. : НУХТ, 2007. — Ч.2. — С. 139.
  27.           Грибков С. В. Дослідження й адаптація алгоритмів та способів добування даних засобами Microsoft SQL Server 2005 / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI століття» : Програма і матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (21 – 22 квітня 2008 р.) — К. : НУХТ, 2008. — С. 372—373.
  28.           Грибков С. В. Задача інтеграції програмних рішень для різних рівнів структурних підрозділів підприємства [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Тези доповідей 75-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (Київ, 13–14 квітня 2009 р.) — К. : НУХТ, 2009. — Ч.3. — С. 369.
  29.           Грибков С. В. Проектування сховища даних для інформаційної системи ВАТ «Макаронна фабрика» з використанням CASE – технологій AllFusion [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції [«Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»], (26-27 листопада 2009 р.) — К. : НУХТ, 2009. — С. 98.
  30.           Грибков С. В. Задача формування та передачі інформації при проведенні інтелектуального аналізу даних засобами Integrating Service [Текст] / С. В. Грибков, А. І. Авраменко, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (12–13 квітня 2010 р.) — К. : НУХТ, 2010. — Ч.3. — С. 122.
  31.           Грибков С. В. Програмна підтримка процесу індивідуального прийняття рішень на основі методу дерева рішень [Текст] / С. В. Грибков, О. C. Кронг // Програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (12–13 квітня 2010 р.) — К.:НУХТ, 2010. — Ч.3. — С. 123.
  32.           Грибков С. В. Розробка комбінованих методів та алгоритмів інтелектуального аналізу даних в системі управління макаронним виробництвом [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, А. Жало // Матеріали Всеукраїнської студентської науково – технічної конференції [«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»], (м. Тернопіль, 22–23 квітня 2010 р.) — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, 2010. — Т.1. — С. 71.
  33.           Грибков С. В. Використання генетичних алгоритмів для побудови розкладів виконання заявок на виготовлення макаронних виробів [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (27–28 жовтня 2010 р.) — К. : НУХТ, 2010. — Ч.2. — С. 62.
  34.           Грибков С. В. Використання Crystal Reports Server для створення та керування звітної документації [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 77-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (11–12 квітня 2011 р.) — К. : НУХТ, 2011. — Ч.2. — С. 221.
  35.           Грибков С. В. Досвід впровадження системи підтримки прийняття рішень на ВАТ «Макаронна фабрика» [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська // Програма і матеріали 78-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у ХХІ столітті»], (2–3 квітня 2012 р.) — К. : НУХТ, 2012. — Ч.2. — С. 334.
  36.           Грибков С. В. Розробка та дослідження системи підтримки прийняття рішень для макаронного виробництва [Текст] / С. В. Грибков, Л. Г. Загоровська, Г.В. Олійник // Збірник тез доповідей LXVIII наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету — К. : НТУ, 2012. — С. 356.
  37.            Чернов М. Е. Справочник по макаронному производству / М. Е. Чернов, Г. М. Медведев, В. П. Негруб. — М. : «Легкая и пищевая промышленность», 1984. — 304 с.
  38.           Медведев Г. М. Технология и оборудование макаронного производства [Текст] / Г. М. Медведев — М : «Легкая и пищевая промышленность», 1984. — 280 с.
  39.           Драгилев А. И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское. / А. И. Драгилев, В. М. Хромеенков, М. Е. Чернов. — М. : Академия, 2004. — 432 с.
  40.           Теория иерархических многоуровневых систем [Текст] / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара; пер. с англ. под ред. И. Ф. Шахнова ; предисл. чл.-корр. АН СССР Г. С. Поспелова. —М. : Мир, 1973. — 344 с.
  41.           Акофф Р. О целеустремленных системах. [Текст] / Р. Акофф, Ф. Эмери. ; пер. англ. Г. Б. Рубальского ; под ред. И. А. Ушакова. — М. : Советское радио, 1974. — 271 с.
  42.           Згуровский М. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения [Текст] : [монография] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. систем. анализа. — 2–е изд., перераб. и доп. — К. : Наукова думка, 2011. — 727 с.
  43.           Обэр-Крие Дж. Управление предприятием [Текст]: пер. с англ. — М. : Прогресс, 1973. —304 с.
  44.           Архангельский Ю.С. Моделирование народного хозяйства [Текст] / Ю. С. Архангельский, В. А. Коноплицкий. — М. : Экономика, 1972. — 134 с.
  45.           Советов Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : Учебник для вузов [Текст] / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. — М. : Высшая школа, 2006. – 464 с.
  46.           Кастеллани К. Автоматизация решения задач управления [Текст] : пер. с франц. — М. : Мир, 1982. — 472 с.
  47.           Загоровська Л. Г. Аналіз та удосконалення системи оперативного управління виробництвом [Текст] / Л. Г. Загоровська, В. І. Бевз // Автоматизація виробничих процесів, 1999. — №1. —С. 22—24.
  48.           Загоровська Л. Г. Функціонально – вартісна модель автоматизованої системи управління хлібопекарським виробництвом в ринкових умовах [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Л. Г. Загоровська. — К., 2000. — 123 с.
  49.           Лепа Р. Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы [Текст] / Р. Н. Лепа; НАН Украины, Институт экономики промышленности. — Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 308 c.
  50.           Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений [Текст] / Е. П. Голубков. — М. : Дело и Сервис, 2005. — 543 с.
  51.           Павлов И. Д. Модели принятия управленческих решений [Текст] / И. Д. Павлов [и др.] ; Запорожский национальный ун-т. — Запорожье : [б.и.], 2005. — 321 с.
  52.           Ларичев О. И. Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и перспективы их развития [Текст] / О. И. Ларичев, А. В. Петровский // Итоги науки и техники. Сер. Техническая кибернетика. — Т.21. — М. : ВИНИТИ, 1987. — С. 131—164.
  53.           Power D. J. A Brief History of Decision Support Systems. DSSResources.COM, World Wide Web, http://DSSResources.COM/history/dsshistory.html, version 4.0, March 10, 2007. — Загол. з екрану.
  54.           Laudon K. C. Management information systems: organization and technology in the networked enterprise. 6thed. / K. C. Laudon, J. P Laudon. ‑ New Jersey.: Prentice-Hall, Inc., 2003.
  55.           Нестеренко Б. Б. Тенденції розвитку систем підтримки прийняття рішень [Текст] / Б. Б. Нестеренко, С. М. Новотарський, М. А. Новотарський; Національна академія наук України, Інститут математики (Київ). — К. : [б.в.], 2005. — 47 с.
  56.           Герасимов Б. М. Нові інформаційні технології та перспективи їх запровадження для побудови систем підтримки прийняття рішень [Текст] / Б. М. Герасимов, І. Ю. Субач, Т. І. Євнухова // Автоматизація виробничих процесів, 2004. — №1 (18). — С. 9—14.
  57.           Тарасов В. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений: теория, синтез, эффективность [Текст] / Б. М. Герасимов, И. А. Левин, В. А. Корнейчук. — К. : [МАКНС], 2007. — 335 с.
  58.           Олексюк О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні [Текст] / О. С. Олексюк. — К. : Наукова думка, 1998. — 508 с.
  59.           Герасимов Б. М. Человеко-машинные системы. Принятие решений с элементами искусственного интеллекта [Текст] / Б. М. Герасимов, В. А. Тарасов, И. В. Токарев — Киев : Наук. думка, 1993. — 183 с.
  60.           Сетлак Г. И. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений [Текст] / Г. И. Сетлак. — М. : Логос, 2004. — 251 с.
  61.           Тоценко В. Г. Методы и системы піддержки принятия решений: Алгоритмический аспект [Текст] / В. Г. Тоценко ; НАН Украины, Институт проблем регистрации информации. — К. : Наукова думка, 2002. — 382 с.
  62.           Юхимчук С. В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень [Текст] : моногр. / С. В. Юхимчук, А. О. Азарова. — Вінниця : Універсум — Вінниця, 2003. — 190 с.
  63.           Глушков В. М. К вопросу системной оптимизации в многокритериальных задачах линейного программирования [Текст] / В. М. Глушков, В. С. Михалевич, В. Л. Волкович, Г. А. Доленко // Кибернетика, 1982. — № 3. — С. 4—8.
  64.           Емельянов С. В. Модели и методы векторной оптимизации [Текст] / С. В. Емельянов, В. И. Борисов, А. А. Малевич. // Итоги науки и техники. Техническая кибернетика. — М. : ВИНИТИ, 1973. — Т.5. — С. 386—448.
  65.           Емельянов С. В. Многокритериальные задачи принятия решений [Текст] / Под. ред Д. М. Гвишиани и С. В. Емельянов. — М. : Машиностроение, 1978. — 192 с.
  66.           Емельянов С. В. Многокритериальные методы принятия решений [Текст] / С. В. Емельянов, О.И. Ларичев. — М.: Знание, 1985. — 32 с.
  67.           Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решений [Текст] / О. И. Ларичев. — М. : Наука, 1979. — 200 с.
  68.           Ларичев О. И. Человеко-машинные процедуры принятия решений многокритериальных задач математического программирования [Текст] / О. И. Ларичев, О. А. Поляков // Экономика и математические методы, 1980. — Вып.1, Т.16 — № 127 — С. 127—145.
  69.           Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений [Текст] / О. И. Ларичев — М. : Логос, 2000. — 296 с.
  70.           Бедельбаев А. А. Адаптивные процедуры принятия решений в многокритериальных задачах [Текст] / А. А. Бедельбаев, Ю. А. Дубов // Автоматика и телемеханіка, 1976. — № 1. — С. 136—145.
  71.           Беллман Р. Динамическое программирование и современная теория управления [Текст] / Р. Беллман, Р. Калаба : пер. с англ. — М. : Наука, 1969. — 119 с.
  72.           Дубов Ю. А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем [Текст] / Ю. А. Дубов, С. И. Травкин, В. Н. Якимец. — М. : Наука, 1986. — 296 с.
  73.           Подиновский В. В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений [Текст] / В. В. Подиновский. — М. : Физматлит, 2007. — 64 с.
  74.           Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач [Текст] / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. — М. : Наука, 1982. — 256 с.
  75.           Подиновский В. В. Математическая теория выработки решений в сложных ситуациях [Текст] / В. В. Подиновский. — М. : Министерство обороны СССР, 1981. — 212 с.
  76.           Ладанюк А. П. Оптимальные регуляторы в подсистемах поддержки принятия решений [Текст] / А. П. Ладанюк // Проблемы управления и информатики, 2004. — N2. — С. 138—143.
  77.           Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения [Текст] / Р. Л. Кини, Х. Райфа: пер. с англ. — М. : Радио и связь, 1981. — 560 с.
  78.           Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст]: пер. с англ. — М. : Радио и связь, 1993. — 278 с.
  79.           Моисеев Н. Н. Численные методы в теории оптимальных систем [Текст] / Н. Н. Моисеев. — М. : Наука, 1971. — 328 с.
  80.           Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа [Текст] / Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1981. – 488 с.
  81.           Конвей Р. В. Теория расписаний. [Текст] / Р. В. Конвей, В. Л. Максвелл, Л. В. Миллер. — М.: Наука, 1975. — 360 с.
  82.           Коффман Э. Г. Теория расписаний и вычислительные машины [Текст] / Э. Г. Коффман. — М. : Наука, 1984. — 334 с.
  83.           Танаев В. С. Введение в теорию расписаний [Текст] / В. С. Танаев, В. В. Шкурба. — М. : Наука, 1975. — 256 с.
  84.           Шендрик М. Г. Об одном подходе к диалоговому решению задач многокритериальной оптимизации с лингвистическим моделированием предпочтений [Текст] / М. Г. Шендрик, Б. Г. Тамм. // Автоматика и вычислительная техника, 1985. — № 6. — С. 3—9.
  85.           Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, расчет и приложения [Текст] : пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1992. — 504 с.
  86.           Жуковин В. Е. Многокритериальные модели принятия решений с неопределённостью [Текст] / В. Е. Жуковин. — Тбилиси. : Мецниереба, 1983. — 104 с.
  87.           Ізмайлова О. В. Методи прийняття багатокритеріальних рішень в інформаційних системах [Текст] / О. В. Ізмайлова. — К. : КНУБА, 2002. — 112 с.
  88.           Эрроу К. Коллективный выбор и индивидуальные ценности [Текст] : пер. с англ. — М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 204 с.
  89.           Белл Д. Социальные рамки информационного общес
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины