МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ЗА УМОВ СТРУКТУРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БАЗ ДАНИХ : МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ SQL-ЗАПРОСОВ ПРИ УСЛОВИИ СТРУКТУРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ЗА УМОВ СТРУКТУРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БАЗ ДАНИХ
 • Альтернативное название:
 • МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕШНЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ SQL-ЗАПРОСОВ ПРИ УСЛОВИИ СТРУКТУРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

  На правах рукопису

  Костенко Павло Павлович

  УДК 004.657(8): 004.043  МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ЗА УМОВ СТРУКТУРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БАЗ ДАНИХ

  Спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник
  Гученко Микола Іванович,
  доктор технічних наук,
  професор  Кременчук 2013
  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. 5
  ВСТУП.. 6
  РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 14
  1.1 Шляхи оптимізації роботи інформаційних систем. 14
  1.1.1 Аналіз структурно-функціональних складових інформаційної системи. 16
  1.1.2 Аналіз існуючих технологій прискорення швидкодії ІС.. 19
  1.2 Аналіз математичних моделей інформаційної системи. 22
  1.3 Сучасний стан проблеми оптимізації SQLзапитів. 29
  1.3.1 Життєвий цикл SQLзапиту. 29
  1.3.2 Підходи до оптимізації SQLзапитів. 33
  1.4 Застосування зовнішньої оптимізації SQLзапитів для підвищення ефективності роботи інформаційних систем. 40
  ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1. 43
  РОЗДІЛ 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQLЗАПИТІВ НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КЕРОВАНОГО ПРОЦЕСУ.. 45
  2.1 Обґрунтування застосування підходу до побудови локальної моделі керованого процесу в задачі зовнішньої оптимізації SQLзапитів. 45
  2.2 Постановка задачі керування. 49
  2.3 Особливості застосування локальної моделі керованого процесу до задачі зовнішньої оптимізації SQLзапитів. 50
  2.4 Функціональна схема інформаційної систем з урахуванням блоків перехоплення та оптимізації SQLзапитів. 55
  2.5 Основні переваги та недоліки застосування зовнішньої оптимізації SQLзапитів на основі побудови локальної моделі керованого процесу. 59
  2.6 Вимоги до математичної моделі інформаційної системи та алгоритмів зовнішньої оптимізації SQLзапитів. 60
  ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2. 62
  РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ та АДАПТАЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КЕРОВАНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗАДАЧІ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQLЗАПИТІВ. 64
  3.1 Адаптація методу побудови локальної моделі керованого процесу до задачі оптимального вибору в дискретних динамічних системах. 64
  3.1.1 Вибір методики перевірки семантичної відповідності SQL - запитів. 65
  3.1.2 Опис відношення БД відповідно до реляційної моделі даних. 68
  3.1.3 Розробка методу побудови локальної моделі керованого процесу для задачі оптимального вибору. 69
  3.2 Математична модель інформаційної систем, яка дозволяє описати процес виконання запиту в загальному вигляді 74
  3.3 Математична модель інформаційної системи. 80
  3.4 Перевірка адекватності розробленої моделі інформаційної системи. 87
  3.5 Класифікація SQLзапитів та виведення критерію визначення їх складності 100
  ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 3. 103
  РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА МЕТОДУ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQLЗАПИТІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ 105
  4.1 Формальна модель процесу зовнішньої оптимізації запитів. 105
  4.2 Розробка методу перехоплення SQLзапитів до їх виконання засобами системи керування базами даних. 107
  4.3 Визначення правил зміни синтаксису SQL-запитів. 111
  4.4 Визначення критеріїв оптимальності та оптимізації запиту. 114
  4.5 Вагові коефіцієнти оцінки синтаксичної структури SQLзапитів. 117
  4.6 Розробка методу зовнішньої оптимізації SQLзапитів.
 • Список литературы:
 • У дисертаційній роботі сформульовано і вирішено актуальну науково-практичну задачу розробки моделей, методу та інформаційної технології зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності баз даних на основі локальної моделі керованого процесу. Отримані результати мають важливе наукове і практичне значення для підвищення швидкості доступу до інформації в інформаційних системах, які використовують реляційні бази даних.
  У процесі виконання дослідження отримано такі результати:
  1. Визначено особливості застосування ЛМКП до задачі зовнішньої оптимізації SQLзапитів. Адаптовано підхід побудови ЛМКП до застосування в дискретних динамічних системах шляхом зміни принципу створення еквіваленту зовнішнього збурення, що надає можливість застосувати його в методі зовнішньої оптимізації SQLзапитів за рахунок пошуку оптимального еквіваленту вхідного запиту шляхом активного експерименту в умовах інформаційної невизначеності фізичної та логічної моделі даних БД, що складає основу третього наукового положення.
  2. Розроблено теоретико-множинну математичну модель ІС яка, на відміну від відомих, дозволяє описати процес зовнішньої оптимізації запитів в умовах інформаційної невизначеності фізичної та логічної структури БД. Модель увібрала в себе кортежі опису вхідних запитів, результату виконання SQLзапитів та СКБД, яка реалізує внутрішні процеси виконання запиту на основі функцій відображення структури схеми даних запиту до метаданих бази даних, що складає основу другого наукового положення.
  3. Перевірена адекватність розробленої математичної моделі ІС на основі результатів повного факторного експерименту, що враховував чинники, вплив яких теоретично закладений в структуру моделі. Отримана регресійна модель часу виконання запиту та проведена її верифікація шляхом порівняння даних моделі з результатами експериментальних досліджень.
  4. На основі результатів проведених повних факторних експериментів для виявлення чинників, що впливають на час виконання запиту, при різних типах з’єднання відношень сформовано рекомендації «прецизійного» налаштування синтаксису оптимального еквіваленту запиту на основі правил Пеленкофта.
  5. Розроблено формальну модель процесу зовнішньої оптимізації запитів де визначено принципи функціонування зовнішнього оптимізатору, показано загальні положення методики проведення оптимізації, визначені механізми взаємодії функціональних модулів оптимізатору та викладено засади підґрунтя для розробки методів перехоплення та оптимізації запитів.
  6. Вперше розроблено метод автоматичної зовнішньої оптимізації SQLзапитів в умовах невизначеності фізичної та логічної структури бази даних, який полягає у створенні та використанні локальної моделі процесу виконання запиту на основі вибору таких пробних SQLзапитів, які дають такий же час виконання в СКБД, як і SQLзапит, що ідеально відповідає тій частині фізичної та логічної структури БД, яка приймає участь у виконанні вхідного запиту та дозволяє зменшити час отримання інформації шляхом визначення оптимальної синтаксису запиту, що складає основу першого наукового положення.
  7. Результати експериментальних досліджень показали, що розроблена інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQLзапитів на основі ЛМКП, яка увібрала в себе моделі, методи та інструментальні засоби, отримані в рамках дисертаційної роботи, дозволяє підвищити швидкість обробки інформації в ІС за рахунок прискорення часу виконання SQLзапитів в середньому на 17,3%.
  8. Розроблена інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQLзапитів, впроваджена в локальну інформаційну систему керування виробництвом, експлуатується на ТОВ «Кремікс» (м. Кременчук). Економічний ефект від впровадження пакету програмних компонент у виробництві складає 32,7 тис. грн. на рік.  1. А. с. № 32571 Комп’ютерна програма «Програмний додаток для автоматизованої ідентифікації параметрів локальної моделі керованого процесу, яка створюється людиною-оператором в процесі стабілізації керованого об’єкту на основі власного сигналу керування» («ALMS Automated Local Model Search») / М. І. Гученко, М. М. Іванова, П. П. Костенко (Україна). заявл. 29.01.2010 № 32798; зареєстр. 26.02.2010.
  2. А. с. № 33367 Комп’ютерна програма «Програмний додаток, що реалізує інтегральний критерій оцінювання рівня підготовки оператора в задачі стабілізації параметрів руху об’єкта керування під дією зовнішніх збурень» («ICPC Integral Control Perfomance Criterion») / М. І. Гученко, М. М. Іванова, П. П. Костенко (Україна). заявл. 22.03.2010 № 33578; зареєстр. 19.05.2010.
  3. А. с. № 34303 Комп’ютерна програма «Програмний додаток для обробки експериментальних даних з допомогою цифрових фільтрів: ФНЧ, ФВЧ, ПФ, ЗФ» («PDigitalFilter») / В. Ю.Бельська, Р. С. Цвентарний, П. П. Костенко, Д. О. Гайдуков (Україна). заявл. 31.05.2010 № 34554; зареєстр. 29.07.2010.
  4. А. с. № 38623 Комп’ютерна програма для моделювання динамічного завантаження пристроїв передачі пакетів мережного рівня OSI / В. Ю. Бельська, П. П. Костенко, Р. С. Цвентарний, С. А. Герасименко, А. Л. Юдіна, Д. О. Єрмаков (Україна). заявл. 28.03.2011 № 38802; зареєстр. 20.06.2011.
  5. Аверкин А. Н. Параметрические логики в интеллектуальных системах управления / Аверкин А. Н., Федосеева И. Н. М.: Вычислительный центр РАН, 2000. 120 с.
  6. Аверкин А. Н.Модели представления знаний в системах принятия управленческих решений в области природопользования / Аверкин А. Н., Титова Н. В., Черемисина Е. Н. // Вестник Российской академии естественных наук, 2005. № 1. С. 54 59. Библиогр.
  7. Аністратенко В. О. Математичне планування експериментів в АПК / Аністратенко В. О., Федоров В. Г. Навч. посібник. К. Вища шк., 1993 375 с.
  8. Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. М.: Мир, 1979. 536 с.
  9. Барабащук В. И. Планирование експеримента в технике / В. И. Барабащук, Б. П. Креденцер, В. И. Мирошниченко., Под. ред. Б. П. Креденцера. К. : Техніка, 1984. 200 с.
  10. Бедрина Г. Вычислительные системы для обработки учетной информации (на примере зарубежного опыта) / Бедрина Г. и др. М.: Финансы, 1979. 63 с.
  11. Бондарь А. InterBase и Firebird. Практическое руководство для умных пользователей и начинающих разработчиков / Бондарь А. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 592 с.
  12. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем / Бусленко Н.П. М.: Наука, 1968. 156 с.
  13. Быченков В. Ф. Конструирование и выполнение запросов в СУБД MS Access / Быченков В. Ф. // Журнал "Информатизация образования". 2003. №2. С. 58 69.
  14. Верещагин Н. К.Начала теории множеств. Лекции по математической логике и теории алгоритмов / Н. К. Верещагин, А. Шень. 2-е изд., испр.М.:МЦНМО, 2002. Ч. 1. 128с.
  15. Вильяме А. Системное программирование в Windows 2000 для профессионалов / Вильяме А. С.Пб.: Питер, 2001. 624 с.
  16. Воронов А. А. Теория автоматического управления. Часть первая / Воронов А. А. М.: Высшая школа, 1986. 367 с.
  17. Гинатуллин И.А. Двухуровневая математическая модель корпоративных информационных систем на основе линейных стохастических сетей / И.А.Гинатуллин, В.С.Моисеев, // Исследования по информатике. Выпуск 7. Казань: Отечество. 2004. С. 89 100.
  18. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистики: Учеб. Пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. 9-е изд., стер. М.: Высш. шк, 2004. 404 с.
  19. Гребенников Н. А. Разработка метода и модели оценки времени выполнения запросов пользователей серверами современных СУБД / Н. А. Гребенников, В. М. Постников // Информатика и системы управления (Благовещенск). 2002. №2(4). С. 12 24.
  20. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Гужва В. М. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2001. 400 с.
  21. Гуляев А. И. Временные ряды в динамических базах даннях / Гуляев А.И. М.: Радио и связь, 1989. 128с.: ил. ,С. 15 18.
  22. Гученко М. І. Застосування цифрових фільтрів для пошуку резонансних ділянок у реакції людини оператора / М. І. Гученко, М.М. Іванова, П.П. Костенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2009. № 5 (58), Ч. 1. С. 44 48.
  23. Гученко М. І. Імітаційна модель системи керування на основі локальної моделі керованого процесу / М. І. Гученко, М. М. Іванова, О. Г. Славко, Ю. О. Ольхова, П. П. Костенко // 17-а міжнар. конф. з автоматичного управління "Автоматика-2010" : тези доп., т. 1. — Харків: ХНУРЕ, 2010. — С. 107—109.
  24. Гученко М. І. Метод керування потоками даних в клієнт-серверних програмних засобах за умов невизначеності, на основі локальної моделі керованого процесу. / М. І. Гученко, М. М. Іванова, П. П. Костенко, О. Г. Славко // Автоматика / Automatics 2011. XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління, 28-30 вересня 2011 р: матеріали конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. С. 111 112.
  25. Гученко М.І. Активний резонанс - принцип реакції оператора на вхідний сигнал в системі компенсаційного стеження // Адаптивні системи автоматичного управління. (Національний технічний університет України "КПІ"). Дніпропетровськ: Системні технології. 2001. - № 4'(24). - С. 30 - 38.
  26. Гученко М.І. Активно-резонансний алгоритм стабілізації // Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій. 2003. № 1(2). С. 57 61.
  27. Гученко М.І. Активно-резонансний принцип керування / М.І. Гученко // 16-а Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2009». Тези доповідей. Чернівці. 2009. С. 59 61.
  28. Гученко М.І. Про роль ремнанти в вихідному сигналі оператора при компенсаційному стеженні // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Київ. 2000. № 34. С. 108 112
  29. Дейт К. Дж.Введение в системы баз данных= Introduction to Database Systems / Дейт К. Дж. 8-е изд. М.:«Вильямс», 2006. 1328с.
  30. Джонс Э. Программирование в сетях Microsoft Windows / Джонс Э., Оланд Дж., Мастер-класс: Пер. с англ. С.Пб.: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001. 608 с.
  31. Документация по PostgreSQL 8.4.2. (2010) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://postgresql.ru.net/manual/index.html Назва з екрану.
  32. Егупов Н. Д. Методы классической и современной теории автоматического управления. Синтез регуляторов систем автоматического управления / Егупов Н. Д., Пупков К. А. В 5 тт. 2. МГТУ им. Баумана, 2004. Т.3. 616с.
  33. Ершов Ю. Л. Математическая логика: Учебное пособие / Ершов Ю. Л., Палютин Е.А. 3-е, стереотип. изд. СПб: Лань, 2004. 336с.
  34. Євстіфєєв В. О. Теорія автоматичного керування / Євстіфєєв В. О. За редакцією д.т.н., професора Д.Й. Родькіна. Частина перша. Лінійні безперервні та нелінійні системи. Навчальний посібник. Кременчук: КДПУ. 2005. 244 с.
  35. Заде Л. А. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании, конструировании и развитии информационных/интеллектуальных систем / Л. А. Заде // Новости Искусственного Интеллекта. 2001. №2-3. С. 7 11.
  36. Зиновьев П. А. Функциональные модели корпоративних систем с многозвенной intranet-архитектурой / П. А. Зиновьев, В. С. Моисеев // Исследования по информатике. Казань: Отечество. 2000. Выпуск 2. С. 19 24.
  37. Зіноватна С.Л. Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованих систем методами реструктуризації бази даних: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / С.Л. Зіноватна. Одеса, 2008. 18 с.
  38. Ивахненко А. Г. О проблеме построения интеллектуального или мыслящего инженерного компьютера / А. Г. Ивахненко // Управляющие системы и машины. 2003. № 2. С. 7 12.
  39. Ивахненко А. Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления / Алексей Григорьевич Ивахненко. К.: «Техніка», 1969. 392 с.
  40. Иващенко Н. Н. Автоматическое регулирование / Иващенко Н. Н. М.: Машиностроение, 1973. 607 с.
  41. Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. 2-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 439 с.
  42. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчальний посібник / С. В. Івахненков. 4-те вид., випр. і доп. К. : Знання, 2008. 343 с.
  43. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. [Чинний від 1995-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 1995. 55 с. (Національні стандарти України).
  44. Кисіль Н. М. Класифікація інформаційних систем; лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість / Н.М. Кисіль, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Львів: УкрДЛТУ. 2004. Вип. 29. С. 242 249.
  45. Колесников С. Как организовать проект внедрения [Електронний ресурс] / Колесников С. Режим доступу: http://consulting.ru/econs_wp_3922. Назва з екрану.
  46. Коломейчук В. В. Розробка та дослідження бази даних для систем обробки статистичної інформації / В. В. Коломейчук // Математичні машини і системи. 2009. № 4. С. 89 95.
  47. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Підручник/ За ред. проф. В. П. Гондюла. К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2001. 458 с.
  48. Костенко П. П. Експериментальне дослідження впливу структури SQL-запитів на швидкість їх виконання СУБД / П. П. Костенко, М. І. Гученко, М. М. Іванова // 1 Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: Тези доповідей. 5 7 травня 2011 р. Кременчук: КНУ імені Михайла Остроградського. 2011. С. 139 141.
  49. Костенко П. П. Комп’ютерна ідентифікація моделі керованого процесу на основі керувального впливу / П. П. Костенко, М. М. Іванова, М. І. Гученко // VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». Тези наукових доповідей. Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського. 2009. С. 225-227.
  50. Костенко П. П. Метод автоматичної зовнішньої оптимізації SQLзапитів в умовах невизначеності фізичної та логічної структури бази даних / П. П. Костенко // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. 2012. № 2 (38). С. 51 57.
  51. Костенко П. П. Програмне забезпечення автоматичного перехоплення sql-запитів до їх виконання системою управління базами даних / П. П. Костенко, М. І. Гученко, В. В. Стовба, О. Г. Славко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2012. № 2 (73). С. 64 69.
  52. Костенко П. П. Програмний додаток для перехоплення SQL-запитів у середовищі системи управління базами даних / П. П. Костенко, М. І. Гученко, В. В. Стовба, // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. Кременчук, КрНУ. 2012. С. 33 34.
  53. Костенко П. П. Теоретико-множинна модель інформаційної системи з урахуванням зовнішнього впливу в якості частини структури бази даних / П. П. Костенко, М. І. Гученко // Комп’ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції. м. Київ, 13-15 червня 2012 р. К.: НАУ, 2012. С. 72.
  54. Костенко. П. П. Адаптований алгоритм синтезу локальної моделі керованого процесу / П. П. Костенко, М. І. Гученко // Журнал «Проблеми інформаційних технологій». 2011. № 2 (10). С. 84 88.
  55. Краснодубец Л. А. К вопросу об управлении процесами обработки данных в глобальних наблюдательных системах / Л. А. Краснодубец // Динамические системы. 2000. Вып. 16. С. 187 191.
  56. Кузнецов С. Д. Методы оптимизации выполнения запросов в реляционных СУБД / Кузнецов С. Д. Центр Информационных Технологий. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://citforum.ru/database/articles/ art_26.shtml. Назва з екрану.
  57. Кузнецов С. Д. Основы современных баз даннях. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml. Назва з екрану.
  58. Кунгурцев А.Б. Анализ целесообразности реструктуризации базы данных методом введения нисходящей денормализации / А.Б. Кунгурцев, С.Л. Зиноватная //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2006. №1 (25). С. 104 109.
  59. Кунгурцев А.Б. Иерархическая модель объектов для исследования запросов к базе данных / А.Б. Кунгурцев, С.Л. Зиноватная //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2008. №2 (30). С. 130 134.
  60. Кунгурцев А.Б. Имитационная модель таблиц реляционной базы данных / А.Б. Кунгурцев, С.Л. Зиноватная, Мунзер Аль Абдо //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2011. №1 (35). С. 90 96.
  61. Кунгурцев А.Б. Математическая модель объектного представления реляционной базы данных / А.Б. Кунгурцев, А.С. Неізвестний //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2007. № 1 (27). С. 130 134.
  62. Кунгурцев А.Б. Модель реструктуризации реляционной базы данных путем денормализации схемы отношений / А.Б. Кунгурцев, С.Л. Зиноватная //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2006. № 2 (26). С. 105 111.
  63. Кунгурцев А.Б. Поиск закономерностей в распределении запросов для управления материализованными представлениями / А.Б. Кунгурцев, Ю.Н. Возовиков, Као Ван Ань //Тр. Одесск. политехн. ун-та. Одесса, 2008. №2 (30). С. 135 140.
  64. Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации / Кунцевич В. М. Киев: Наук. думка, 2006. - 264 с.
  65. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. Леоненков. СПб: БХВ-Петербург, 2003. 736 с.
  66. Марков А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологи: Учебник / Марков А. С., Лисовский К. Ю. М.: Финансы и статистика. 2006. 512 с.
  67. Мейер М. Теория реляционных баз даннях / Мейер М. Москва: Мир, 1998. 608 с.
  68. Миллсап К. Oracle. Оптимизация производительности / Миллсап К., Хольт Д. Пер. с англ. СПб: Символ-Плюс, 2006. 464 с.
  69. Мухачёв В. А. Планирование и обработка результатов эксперимента: Учебное пособие / Мухачёв В. А. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. 118 с.
  70. Никифоров В. О. Адаптивное и робастное управление с компенсацией возмущений / Никифоров В. О. СПб.: Наука, 2003. 282 с.
  71. Новиков Б. А. Настройка приложений баз даннях / Б. А. Новиков, Г. Р. Домбровская. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2006. 240 с.
  72. Олсон Г. Цыфровые сисетмы автоматизации и управления / Олсон Г. Пиани Дж. СПб.:Невский Диалект, 2001. 577 с.
  73. Основные особенности архитектуры «клиент-сервер». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://technologies.su/client-server. Назва з екрану.
  74. Певзнер Л. Д. Теория систем управления / Певзнер Л. Д. М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2002, 472 с.
  75. Передача данных между клиентом и сервером., kdv, 28.08.2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ibase.ru/devinfo/client.htm. Назва з екрану.
  76. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування / Попович М. Г., Ковальчук О. В. Київ: Либідь, 1997. 544 с.
  77. Поляков А. Безопасность Oracle глазами аудитора. Нападение и защита / Александр Поляков Москва, ДМК Пресс, 2009. 336 с.
  78. Постанова КМ від 19.11.2004 № 1500. Про затвердження Концепції створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб, Офіційний вісник України. 2004. №45. С. 25.
  79. Постников В. М. Технология обработки запросов пользователей в СУБД ORACLE / В. М. Постников, Н. А. Гребенников // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение (М.). 2001. № 2. С. 106 126.
  80. Скотт В. Рефакторинг баз данных: эволюционное проектирование = Refactoring Databases: Evolutionary Database Design (Addison-Wesley Signature Series) / Скотт В. Эмблер, Прамодкумар Дж. Садаладж. М.: «Вильямс», 2007. 368 с.
  81. Славко О. Г. Забезпечення якості обслуговування інформаційних систем на основі локальної моделі керованого процесу / О. Г. Славко, П.П. Костенко // Науково-технічний журнал. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2012. № 1 (53). С. 99 104.
  82. Славко О. Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп’ютерних мережах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Кременчук 2011.
  83. Статистика: Курс лекций / [Харченко Л. П., Долженкова В. Г., Ионин В.Г. [и др.]; под ред.канд. экон. наук В.Г. Ионина]. Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ; М.: ИНФРА-М, 2000. 310 с/
  84. Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках: Навчальний посібник / Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Київ: УБС НБУ, 2007. 515 с.
  85. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту / Твердохліб М. Г., Навчальний посібник. Київ, 2002. 223 с..
  86. Терехов В. М. Элементы автоматизированного електропривода / Терехов В. М. М.: Энергоатомиздат, 1987. 222 с.
  87. Титенко С. В. Інформаційні технології — значення терміну. Погляд з точки зору наукових і державних стандартів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.setlab.net/?view=what-is-IT. Назва з екрану.
  88. Томас К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Томас К., Каролин Б. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 1436 с.
  89. Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределённости / Трухаев Р. И. М.: Наука, 1981 258 с.
  90. Фаро С. Рефакторинг SQL приложений / Фаро С., Паскаль Л. [пер. с англ.]. СПб: Символ-Плюс, 2009. 336 с.
  91. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение существующего кода / Фаулер М. Спб: Символ-Плюс, 2004. 430 с.
  92. Фиайли К. SQL: [пер. с англ.] / Крис Фиайли. М.: ДМК Пресс, 2003. 456 с.
  93. Фленов М. Е. Transact-SQL / Фленов М. Е. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 576 с.
  94. Хоглунд Г. Руткиты: внедрение в ядро Windows / Хоглунд Г., Батлер Дж. СПб.: Питер, 2007. 285 с.
  95. Хомоненко А. Д. Базы данных / А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. 736 с.
  96. Цыкунов А. М. Алгоритмы робастного управления с компенсацией ограниченных возмущений / А. М. Цыкунов // Автомат. и телемех. 2007. № 8. С. 103 115.
  97. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Штовба. М: Горячая линия, Телеком, 2007. 288 с.
  98. Babu S. Adaptive Query Processing in the Looking Glass / S. Babu, P. Bizarro // In Proc. CIDR. 2005. P. 238 249.
  99. Babu S. Proactive Re-Optimization / S. Babu, P. Bizarro, D. DeWitt. // In Proc. ACM SIGMOD. 2005. P. 107 118.
  100. Billings K. A TPC-D model for database query optimization in cascades [Електронний ресурс] / K. Billings // Portland S. U. Режим доступу: http://web.cecs.pdx.edu/~kgb/t/title.shtml. Назва з екрану.
  101
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины