РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН ЗА РОЗРАХУНКОВОЮ ДОБРОТНІСТЮ ПРЯДИВА : РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН ПО РАСЧЕТНОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ ПРЯЖИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН ЗА РОЗРАХУНКОВОЮ ДОБРОТНІСТЮ ПРЯДИВА
 • Альтернативное название:
 • РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН ПО РАСЧЕТНОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ ПРЯЖИ
 • Кол-во страниц:
 • 134
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  На правах рукопису

  БРЕДНІКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

  УДК 677.11.03(043.3)  РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН ЗА РОЗРАХУНКОВОЮ ДОБРОТНІСТЮ
  ПРЯДИВА

  Спеціальність 05.02.01 матеріалознавство


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

  Науковий керівник:
  Зубкова Людмила Іванівна
  кандидат технічних наук,
  доцент


  Київ 2013
  ЗМІСТ с
  ВСТУП 5

  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 11
  1.1.Загальний підхід до визначення якості модифікованих лляних
  волокон
  1.2.Особливості формування показників якості лляних волокон
  на технологічних стадіях процесів модифікації 18
  1.3 Існуючі методи визначення якості лляної сировини 23
  1.4 Використання математичного моделювання для комплексної
  оцінки якості лляних волокон 28
  РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 34
  2.1.Методи визначення якості лляного волокна перед
  модифікацією 36
  2.2. Визначення розривного навантаження короткого лляного
  волокна 39
  2.3. Визначення довжини короткого лляного волокна 41
  2.4. Визначення середньої масодовжини короткого лляного
  волокна 42
  2.5. Визначення кольору льоноволокна 43
  2.6.Визначення номера і лінійної густини льоноволокна 44
  2.7. Статистична обробка результатів експерименту 45
  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЕННЯ.МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
  ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
  ВЛАСТИВОСТЯМИ СИРОВИНИ 47
  3.1 Побудова регрисійних рівнянь за великою кількістю даних
  3.2 Отримання загальної функціональної залежності між фізико-
  механічними параметрами модифікованих волокон 51
  Висновки до розділу 3 56
  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ.
  ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН 57

  4.1 Дослідження залежності добротності прядива від фізико-
  меанічних властивостей модифікованих волокон
  4.2 Аналіз залежності добротності прядива від гнучкості
  Модифікованого волокна 68
  4.3 Визначення залежності добротності прядива від номера
  модифікованого волокна 73
  4.4 Аналіз залежності між гнучкістю і номером модифікованого
  волокна 79
  4.5 Аналіз впливу міцності модифікованого лляного волокна на
  добротність прядива 86
  Висновки до розділу 4 94
  РОЗДІЛ 5.УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У
  ВИРОБНИЦТВО .ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
  ЯКОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
  ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЛЛЯНОЇ СИРОВИНИ 97
  5.1 Дослідження показників якості льоноволокна після
  зволоження і механічної обробки
  5.2 Дослідження показників якості льоноволокна після
  підсушування та інтенсивної механічної обробки 101
  5.3 Дослідження показників якості льоноволокна після
  підсушування,емульсування та інтенсифікації механічної
  обробки 105
  5.4 Практичне застосування формули розрахнкової добротності
  для порівняльної оцінки якості модифікованих волокон 109
  Висновки до розділу 5 113
  Висновки 114
  Список використаних джерел 116
  Додаток А 130
  Додаток Б 136
  Додаток В 142
  Додаток Д 146
  Додаток Е 152
  Додаток Ж 155
  Додаток З 161  ВСТУП
  На сьогодні в Україні діє Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки, яку схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174. До якої пізніше було внесено деякі зміни постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 162. Прийняття Постанови створить умови для посилення дієвості державної промислової політики, підвищення інноваційної спрямованості розвитку промисловості та її впливу на технічне переоснащення галузей економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення якості та посилення конкурентоспроможності продукції галузей промисловості на зовнішньому та внутрішньому ринках, просування нових ідей, які забезпечать підвищення науково-технічного рівня промислової продукції[1,2].
  В основу адаптивної перебудови легкої промисловості закладені завдання пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності продукції на базі використання лляної сировини, освоєнням виробництва нових видів продукції, поновленням асортименту, технологічним оновленням базових підприємств легкої промисловості.
  Вирішуючи деякі задачі, викладені у постанові Кабінету Міністрів України льнопереробні підприємства перейшли на нові технології вирощування, збирання та переробки льону, вдосконалюються існуючі традиційні технології, зменшується імпорт бавовни, впроваджена технологія модифікації лляних волокон, яка дозволяє створювати нові матеріали.
  Тематика даної роботи присвячена вирішенню питань управління якістю виробів легкої промисловості, передбачених в Державній програмі.
  Виняткові властивості льоноволокна виявляються у високій якості виготовлених з нього матеріалів. До позитивних властивостей волокна льону відносяться сумісність його зі шкірою людини і створення охолоджуючого ефекту. Лляна тканина швидко усмоктує вологу і також швидко віддає її в навколишнє середовище, що сприяє терморегуляції тіла в жарку погоду або при роботі в екстремальних умовах. У лляних виробах практично неможливе нагромадження електричних зарядів, оскільки лляне волокно постійно містить вологу. Для лляних виробів характерна стійкість до стирання, висока міцність і легке очищення від забруднень. Санітарно-гігієнічні характеристики виробів з модифікованого лляного волокна в значній мірі перевищують екологічні показники виробів з бавовни та інших волокон [3].
  В сучасних умовах найбільшу увагу виробничники та наукові працівники приділяють питанням удосконалення технологічних процесів первинної переробки лляної сировини, розробці нових способів модифікації коротких лляних волокон [4]. У той же час показники якості лляного волокна, які відіграють вирішальну роль в подальшому використанні волокна, залишаються поза увагою вчених і переробників. На даний час оцінка якості модифікованого лляного волокна, одержуваного за новітніми технологіями, здійснюється за застарілими стандартами [5], які відносяться до оцінки якості бавовни, а не волокна льону. Це нерідко призводить до того, що одержане вітчизняне високоякісне волокно на міжнародному ринку втрачає потенційних споживачів і не може бути реалізовано за відповідними цінами. Тому назріла проблема необхідності створення комплексної оцінки якості модифікованих лляних волокон, одержуваних за новими технологіями, яка відповідала б міжнародним нормативним документам.
  Вирішенню цієї проблеми присвячені дослідження дисертаційної роботи.
  Актуальність теми. В останні роки в Україні та за кордоном намітилася стійка тенденція використання натуральних волокон для виробництва високоякісних виробів легкої промисловості, особливо з модифікованих лляних волокон, одержуваних із льону-довгунця. Санітарно-гігієнічні показники виробів з модифікованого лляного волокна значною мірою перевищують аналогічні показники виробів із бавовни та інших природних волокон.
  Аналіз наукових робіт вітчизняних та закордонних вчених Ковальова В.Б., Чурсіної Л.А., Кузьміної Т.О., Тіхосової Г.А., Живетіна В.В., Гінзбурга Л.Н. та виробничого досвіду показав, що одержання модифікованого лляного волокна найчастіше зводиться до розробки технології модифікації коротких лляних волокон та оцінки фізико-механічних показників їх якості. На даний час оцінка якості модифікованих лляних волокон здійснюється за технічними умовами ТУ. У. 05495816.005-2000 та ТУ 17 У 00306710.079-2000 для котонізованого льоноволокна. Таким чином, державних стандартів з визначення якості модифікованих лляних волокон в Україні не розроблено. Тому не існує чіткого переліку їх фізико-механічних показників для кількісної та якісної оцінки модифікованих лляних волокон, а отже, не можна визначити ступінь відповідності продукції запитам тих або інших груп споживачів.
  Створення та використання комплексної оцінки якості модифікованих лляних волокон дозволить не тільки підвищити якість оцінки лляних волокон за різними технологічними схемами, але й зменшити термін пошуку оптимальних параметрів обробки лляної сировини перед її модифікацією.
  З урахуванням зазначеного, розробка наукових підходів та методики комплексної оцінки якості модифікованих волокон, одержаних за сучасними технологіями, є актуальним завданням, вирішення якого сприятиме виробництву конкурентоспроможних лляних волокон, що можуть бути використані для виробництва виробів, які відповідатимуть високим вимогам споживачів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми досліджень кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету за темою: "Отримання луб’яної сировини підвищеної якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями", номер державної реєстрації 0102U005291, замовник Міністерство освіти і науки України, дата реєстрації 30.10.01 р., протокол № 2 та за темою «Розроблення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур» відповідно до наказу МОН України № 644 від 23.07.2007 р. і Постанови Кабінету Міністрів України № 726 від 12.05.2007 р., номер державної реєстрації 0107U006817.
  Особистий внесок автора полягає в розробці методик комплексної оцінки якості модифікованих лляних волокон після відповідної обробки лляних волокон за різними технологічними схемами.
  Мета роботи та завдання досліджень. Мета роботи полягає в забезпеченні випуску конкурентоспроможного лляного волокна, що відповідає вимогам споживачів, на основі розробки та використання системи комплексної оцінки якості волокна за фізико-механічними показниками.
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
  - науково обґрунтувати вибір та запропонувати для оцінки якості модифікованого лляного волокна комплексний показник якості замість використовуваних окремих фізико-механічних параметрів, які визначені в стандартах для бавовняного волокна;
  - розробити інтегровану систему кількісної оцінки якості модифікованих лляних волокон, одержаних за різними технологіями;
  - розробити узагальнену методику оцінки якості стебел лляної трести та одержання з неї модифікованого волокна, що дозволить здійснити удосконалення технологічного процесу первинної переробки лляних волокон;
  - науково обґрунтувати та запропонувати методику розрахунку добротності прядива та узгодити її з існуючою системою оцінки показників якості модифікованих лляних волокон.
  Об’єктом дослідження є процес формування фізико-механічних показників якості модифікованих волокон на етапі їх первинної переробки.
  Предмет дослідження фізико-механічні показники якості модифікованих лляних волокон та прядива.


  Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний підхід до визначення комплексної оцінки фізико-механічних показників якості модифікованих лляних волокон. Для розроблення методики розрахунку добротності прядива були використані наступні методи: метод експертних оцінок, диференційний метод за окремими показниками, комплексний метод, за яким визначалася сумарна оцінка якості номер луб’яної сировини, метод комбінованої оцінки якості прядильної здатності волокна, що включає визначення розривального навантаження (міцності), гнучкості, лінійної густини волокна, органолептичні методи для визначення рівня засміченості, довжини, кольору, рівномірності та маслянистості. Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили з використанням IBM - сумісного персонального комп’ютера в середовищі «Microsoft Office Excel” 2003 (11.5612.560501)» «Microsoft Office Word 2003 (11.5604.56061)».
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці методології комплексної оцінки якості модифікованого лляного волокна за фізико-механічними показниками. Відповідно поставленій меті роботи:
  - вперше розроблені методологічні положення щодо вибору та обґрунтування номенклатури фізико-механічних показників якості модифікованого лляного волокна, які забезпечують його конкурентоспроможність на міжнародному ринку натуральних волокон;
  - розроблено методику комплексної оцінки добротності прядива з модифікованого лляного волокна, що дозволяє здійснювати об’єктивну інтегральну оцінку якості волокна на етапі його первинної обробки;
  - розроблено механізм, який дозволяє визначати застосування тієї чи іншої технологічної схеми модифікації лляного волокна для одержання продукції, придатної для використання в різних галузях легкої та текстильної промисловості і конкурентоспроможної на міжнародному ринку;
  - розроблено основні положення щодо внесення до стандартів з оцінки якості модифікованих лляних волокон комплексного показника якості добротності прядива
  Практичне значення одержаних результатів.
  Розроблено методологію комплексної оцінки якості модифікованого лляного волокна, яка дозволяє контролювати й визначати якість напівфабрикатів і готової продукції на різних технологічних етапах переробки лляної сировини залежно від вхідних параметрів лляної соломи та трести.
  Розроблений алгоритм визначення порядку проведення оцінки якості модифікованих лляних волокон та кваліметричні методи оцінки можуть бути застосовані в лабораторіях з оцінки якості сировини та рекомендовані до внесення їх у державні стандарти.
  За розрахунковими формулами добротності прядива рекомендовані до впровадження три технологічні схеми модифікації лляних волокон і використання пряжі в бавовнопрядінні та вовнопрядінні.
  Викладені в роботі теоретичні основи з визначення порядку проведення оцінки якості лляної сировини, модифікованих волокон та прядива рекомендовані для підготовки бакалаврів на напрямом 6.051602 «Тех
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  На основі результатів проведених досліджень, можна зробити такі загальні висновки:
  1. Розкрито закономірності зміни комплексного показника якості модифікованого волокна добротності прядива від гнучкості волокна, його номера та міцності. Встановлені відповідні співвідношення між добротністю і гнучкістю, добротністю і номером, добротністю і міцністю волокна, які дозволили розробити більш об’єктивну розрахункову формулу добротності прядива на основі комплексних показників якості: гнучкості та міцності.
  2. Запропоновано для оцінки якості модифікованого лляного волокна за фізико-механічними показниками М міцністю і Г гнучкістю уточнену формулу добротності прядива , що враховує коефіцієнт міцності Км, який є відношенням питомої міцності прядива до питомої міцності волокна. Запропонована формула дозволяє здійснювати оцінку якості модифікованого волокна з більшою ймовірністю.
  3. Науково обґрунтовано застосування формули розрахункової добротності для оцінки якості модифікованого лляного волокна, одержаного за різними технологічними схемами модифікації. Встановлено, що показник розрахункової добротності чітко реагує на зміни в технології модифікації і, відповідно до них зміни якості модифікованих волокон. За результатами розрахунку добротності прядива волокон, отриманих за різними схемами, показані шляхи вибору таких варіантів удосконалення технології модифікації, які забезпечують максимально можливе підвищення якості волокна і розширюють області його застосування.
  4. Запропоновано для встановлення кількісної оцінки можливостей використання модифікованих волокон в різних сферах споживання ввести межі показників добротності прядива. Волокна з показниками добротності прядива > 23 км рекомендовано використовувати для виготовлення тонких
  лляних виробів, сумішного прядива з бавовною та санітарно-гігієнічних матеріалів. Волокно з показниками добротності 20 км < Д < 22 км раціонально використовувати для виготовлення грубих лляних тканин, кручених виробів та нетканих матеріалів.
  5. Встановлено, що значення комплексного показника якості модифікованого волокна, добротності прядива, для модифікованих волокон з різними фізико-механічними властивостями, узгоджується з результатами штапельного аналізу волокон, тому рекомендовано використовувати для визначення сфери застосування волокна розрахункову добротність прядива замість штапельного аналізу, який є доволі трудомістким методом оцінки якості лляних волокон.
  6. Підготовлена зміна до ДСТУ5015:2008 «Волокно лляне коротке»,що передбачає методику визначення розрахункової добротності прядива з оцінки якості модифікованих лляних волокон. Методика дозволить визначити специфіку і якість підготовки лляних волокон до подальшого їх використання в текстильній, фармацевтичній та целюлозно-паперовій галузях промисловості.
  7.Здійснено виробничу апробацію рекомендацій та розробок, наведених у дисертаційній роботі, на льонозаводах асоціації «Житомирльон».Встановлено,що економічний ефект від підвищення якості модифікованих волокон становить 225грн/т волокна,та розроблено ТУ У 13.1- 02070890-007:2012 «Волокно лляне коротке модифіковане».  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1
  Розмiщення продуктивних сил України: Пiдручник/Є.П.Качан, М.О. Ковтонюк, М.О.Петрига та iн. за ред. Є.П. Качана.-К.:Вища шк.,1998.-375с.

  2
  НАУ-Online [Електронний ресурс]: Державна програма розвитку легкої промисловості на період 2005-2011рр. Постанова Кабінету Міністрів України № 162 від 11 лютого 2004р Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=478586

  3
  Живетин В.В. Льняное сырье в изделиях медицинского и санитарно-гигиенического назначения / В.В. Живетин, Б.П. Осипов, Н.Н. Осипова // Российский химический журнал. - 2002. - Т. XLVI, №2. - С.31-35.

  4
  Дудукова С.В. Льон-довгунець: потенційні можливості та сфера застосування / С.В. Дудукова, Ш.В. Овсянко, Ю.В. Мохер: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених // [«Нові наукові дослідження у льонарстві та коноплярстві України»], (Глухів, 23 листопада 2005р.) / НААН України, Глухівський НДІ луб’яних культур - С. 105с.
  5


  Волокно хлопковое. Методы испытаний. ГОСТ 3274.1-72, ГОСТ 3274.2-72, ГОСТ 3274.5-72. [Действующий с 01.01.1974]. -М.: ИПК Издательство стандартов, 1979. 24 с. (Межгосударственный стандарт).


  6
  Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 15467-79, Взамен ГОСТ 15467-70, ГОСТ 16431-70, ГОСТ 17102-71, ГОСТ 17341-71. [Действующий с 01.07.1979]. -М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 23 с. (Межгосударствен-ный стандарт).

  7
  Емельянова М. Б. Стандарты и качество продукции / М. Б. Емелья-нова. М.: Стандарты, 1971. 68 с.

  8
  Соловьев A.M. Оценка качества и стандартизация текстильных мате-риалов /A.M. Соловьев, С.М. Кирюхин. -М.:Легкая индустрия,1974,- 245 с.

  9
  Тимонин М.А. Прием и определение качества лубяных культур / М.А. Тимонин, С.З. Шварцер., М.: Колос, 1971, 120 с
  10


  Саранча Д.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Д.А. Саранча К.: Либідь, 1993, 254 с.
  11


  Личко Н.М. Основы стандартизации продукции растениеводства / Н.М. Личко М.: Агропромиздат, 988, 470 с.
  12


  Волокно льняное короткое. ГОСТ 9394-76. [Действующий с 01.07.1977]. М.: Издательство стандартов, 1987. -8 с.-(Межгосударственный стандарт).
  13


  Испытания лубоволокнистых материалов / [Городов В.В., Лазарева С.Е. и др.] М.: Легкая индустрия, 1969. 208 с.
  14


  Нестеренко Л.В. Теоретичне обґрунтування модифікації лляного волокна / Л.В. Нестеренко, Л.А. Чурсіна, Г.Я. Тулученко // Легка промисловість. 2003. №4. С. 59.
  15


  Кудрявцева Т.Н. Виробництво конкурентоздатної пряжі бавовняного типу з використанням нових типів сировини /Т.Н. Кудрявцева, И.В. Исламова, И.Н. Бакина, А.В.Трофимов//Текстильна промисловість.-2002. -№3.-С.13-17.
  16


  Лезгина Г.И. Разработка льносодержащей пряжи и оценка ее использо-вания для изготовления трикотажа /Г.И. Лезгина, А.В.Труевцев, И.В. Проскурина, Т.О.Соколова //Текстильная промыш-ленность. -2002. -№ 7. С.18-19.
  17


  Рыжов А.И. Сравнение методов получения котонизированного льня-ного волокна по характеристикам его длины / А.И. Рыжов, В.В. Жи-ветин, Ю.М. Винтер // Текстильная промышленность. 1996. № 5. С. 20-22.
  18


  Бабіч С.С.Метод оцінки якості модифікованого лляного волокна /С.С. Бабіч, Т.О. Кузьміна, Н.П. Ляліна //Легка промисловість. -1999. № 3 -С 24.
  19


  Кузьміна Т.О. Деякі питання оцінки якості модифікованого лляного волокна / Т.О. Кузьміна // Вісник ХДТУ. № 3(6). 1999. С 310-312.
  20


  Защепкина Н.Н. Котонізація короткого волокна льна на устаткуванні бавовнопрядильних фабрик. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Херсон: Херсонський держав-ний технічний університет. 1999. 138 с
  21


  Рыжов А.И. Влияние некоторых факторов на качество льняной ваты / А.И. Рыжов, В.В. Живетин, Н.Н. Осипова // Текстильная промышлен-ность. 1998. № 6. С. 21-22.
  22


  Березненко М.П. Можливості розширення асортименту виробів на основі льнопряжі / М.П. Березненко, С.М. Березненко, Хо Тхи Минь Хенг. // Легка промисловість. 1997. № 1. С. 29.
  23


  Валько М.І. Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.19.03 «Технологія текстильних матеріалів» / М.І. Валько. Херсон, 2002. 36 с
  24


  Живетин В.В. Оценка качества текстильных волокон на фильтровом флуорометре / В.В. Живетин, В.И. Ходырев, Н.Н. Осипова [и др.] // Текстильная промышленность. 1986. №1. С. 8.
  25


  Лаврентьева Е.П. Лен в хлопчатобумажной промышленности. Опыт использования и перспективы / Е.П. Лаврентьева // Текстильная промышленность. 1998. № 4. С. 32-33.
  26


  Хрущева Т.Е. Новые разработки в области льносодержащей пряжи / Т.Е. Хрущева, Н.Н. Труевцев [и др.] // Текстильная промышленность. 1998. № 5. С. 30-31.
  27


  Расторгуєва М.Й. Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.. наук: спец. 05.19.03 «Технологія текстильних матеріалів» / М.Й. Расторгуєва. Херсон, 2007. 23 с.
  28


  Лаврентьева Е.П. Расширение ассортимента пряжи с использованием короткоштапельного льняного волокна / Е.П. Лаврентьева, Т.А. Шарова // Текстильная промышленность. 2000. № 4. С. 30-31.
  29


  Труевцев Н.Н. Особенности структуры смесовой пряжи с льняными штапелированными волокнами / Н.Н. Труевцев // Текстильная промы-шленность 1995. № 6. С 21-22.
  30


  Валько М.І. Підготовка короткого лляного волокна до прядіння в умовах льонозаводів / М.І. Валько, Л.А. Чурсіна, В.К. Палейчук // Легка промисловість. 1996. № 1. С 56-57.
  31


  Прядение льна и химических волокон: справочник; под ред. Л.Б. Корякина, Л.Н. Гинзбурга., - М. Легпромбытиздат, 1991. 543 с.
  32


  Пашин Е.Л. Повышение эффективности использования короткого льноволокна в хлопко- и шерстепрядении / Е.Л. Пашин //Текстильная промышленность. 1996. № 3. С 15-16.
  33


  Труевцев Н.Н. Производство и оценка свойств смесовой пряжи с льняными штапелированными волокнами / Н.Н. Труевцев [и др.]. //Текстильная промышленность. 1995. № 11. С 32-34.
  34


  Пузанова Н.В. Льняные волокна в производстве медицинских неткан-ных материалов / Н.В. Пузанова. Б.В. Заметта, Н.Б. Заикина, Н.Ю. Наибов //Текстильная промышленность. 1998. №3. С 15-16.
  35


  Защепкина Н.М. Механічна котонізація льону / Н.М. Защепкина, М.О. Платонов, С.С. Амбросов //Легка промисловість. 1997. № 1. С. 8-9.
  36


  Григорян Г.С.Котонізація лляного волокна в умовах текстильних підприємств /Г.С. Григорян / Легка промисловість. - 1997. -№ 1. -С. 10-12.
  37


  Kernaghan K. Physical properties of linen and their influence on finishing. In The Biology of and Processing of Flax, edited by H.S.S. Sharma and C.F. van Sumer, M. Publications. Belfast. P. 576.
  38


  Zhuchenko A., Rozhmina T. Genetic resources of flax in new applications. Flax and other Bast Plants Simposium.-30 September and 1October, 1997, Poznan, Poland. P. 139-141.
  39


  Mankowski J., Kaniewski, Rynduch W. Versatile Line for homomorphic flax and hemp fibers (retted and raw ones). Flax and other Bast Plants Simposium.- 30 September and 1 October, 1997, Poznan, Poland. P. 22-24.
  40


  Sharma H.S.S. Fibre and yarn quality and their relationship to weaving characteristics. Producing for Market. 4th Regional Workshop on Flax. - University of Rouen, France. 1996. P. 397-408.
  41


  Langer E. Flax in Germany new technical and textile applications. The 1st Nordic Conference on Flax and Hemp Processing. 10-12 August 1998, Tampere, Finland. P. 221-227.
  42


  Мс. Douqall G. Changes in cell wall-associated peroxidases during the lignification of flax //Phytochemistry. 1993. V. 31. P. 3385-3389.
  43


  Галочкина Л.Н. Ценовой маркетинг ринка льняных тканей / Л.Н. Галочкина, И.В. Полева, С.Б. Зварыгина [и др.] // Текстильная промышленность. 2001. № 6. С 36-37.
  44


  Рыжов А.И. Медицинские изделия из лубяных волокон /А.И. Рыжов, Б.П. Осипов, В.В. Лебедев //Текстильная промышленность. -1998. -№ 3. -С.12-14.
  45


  Гинзбург Л.Н. Получение и переработка котонизированного льняного волокна / Л.Н. Гинзбург // Льняное дело. 1993. № 4. С 22-27.
  46


  Гинзбург Л.Н. Организация производства котонина / Л.Н. Гинзбург //Льняное дело. 1997. №2. С. 34-38
  47


  Семченко В.И. Вплив якості лляний трести на прядильні властивості волокна. / В.И. Семченко, В.К. Палейчук, Л.А. Чурсіна: зб. наук. праць «Ресурсозбереження технології». К.: УкрІНТЕІ. 1995. С. 28-30.
  48


  Киселёва Т.Л. Текстильное материаловедение./ Т.Л. Киселёва, Е.В. Тихомирова Ярославль, Ярославский политехн. ин-т, 1983. 90с.
  49


  Добычин В.П. Вопросы теории и методологи исследования в текстильной технологии / В.П. Добычин. М.: Ростехиздат, 1960. 428с.
  50


  Доспехов Б.А. О качестве волокна при сушке и расстиле соломки на льнищах / Б.А. Доспехов // Лён и конопля. 1960. №6. С. 18-20.
  51


  Клубов В.С.Техника обработки и оценка льна. /В.С. Клубов-М.,1924.- С. 5-107.
  52


  Шушкин А.А. Технологическая оценка селекционных сортов льна. / А.А. Шушкин М: Ростехиздат, 1962. 103 с.
  53


  Ордина Н.А. Оценка качества волокна в льняных стеблях по анатомическим признакам. / Н.А. Ордина // Лён и конопля. 1960. №6. С. 20 - 22.
  54


  Ордина Н.А. Анатомический признак стеблей льна, влияющий на качество волокна / Н.А. Ордина: реф. сбор, по первичной обработке лубяных культур. М., ЦИНТИ, 1967. №2. С. 1-2.
  55


  Полякова А.К. Сравнительное изучение методов оценки и качества во­локна на первых этапах селекции льна-долгунца: автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. с.-х. наук / А.К. Полякова. Ленинград, 1975. С. 22.
  56


  Тихвинский С.Ф. Изучение анатомии стебля льна-долгунца в связи с содержанием и качеством волокна/С.Ф.Тихвинский, В.Я.Тихомирова: материалы научной конференции (Киров, 29-31 марта 1972, г.) / Киров, 1973. - С. 144 - 149.
  57


  Тихвинский С.Ф. Использование анатомического метода в научных исс­ледованиях по селекции и агротехнике / С.Ф. Тихвинский // Труды Костромского сельскохозяйст­венного института: Караваево. Вып. 45. Кострома, 1973. - С.35 - 39.
  58


  Тихомирова В.Я. Анатомическое строение стебля и качество волокна у льна-долгунца. /В.Я. Тихомирова //Селекция и семеноводство..-1974. -№2. -С.45 - 63.
  59


  Ордина Н.А. О методике оценки степени одревеснения в чесаном стланцевом льне / Н.А. Ордина: сбор. реф. трудов науч.-исслед. ин-та ЦНИИЛВ. Вып.3. - М.:, Гизлегпром, - 1959. - С. 35-38.
  60


  Давидян Г.Г. Внимание селекционеров - качеству волокна. / Г.Г. Давидян, B.C. Кудалевич // Лён и конопля. - 1975. - №10. - С. 24 - 26.
  61


  Гращенко М.Г. О прочности льняного волокна./ М.Г. Гращенко // Лён и конопля. - 1958. - №8. - С. 15-17.
  62


  Ковалев В.Б. Определение выхода и качества волокна из малых проб льносоломы на лабораторном мяльно-трёпальном станке. / В.Б. Ковалев, Ю.И. Грушин : труды ВНИШІ. Вып.ХІІ -Торжок, -1974. - С. 281 - 285.
  63


  Tumalewicz W., Pyszynska І.Opracowanie metody oceny yakosci Wiokma Inu w mikroprobka ch dla celow hodowlano - doswiadczainych - Prace IPWL, Rocznik, XIV, Warszawa, 1967. - s. 71 - 82.
  64


  Захарова Л.П., Сидорова Е.И., Комаров В.Г. Структурные особенности и прядильная способность волокна льна новых селекционных сортов. Экспресс-информация. Серия А. - «Текстильная промышленность». Технологические процессы и оборудование в первичной обработке лубяных культур. - М.:, ЦНИИ-ТЭИлегпром, 1974. - С. 21.
  65


  L’appreciation scientifigue de la gnaliie du lin Fibra, 1975, vo.20, - №1 --p. 5 -31.
  66


  Баскаков В.Б. Исследование приёмов технологического анализа соломы льна с целью его усовершенствования: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. с.-х, наук./ В.Б. Баскаков. - Киев, 1987. -25с.
  67


  Дромашко С.Е. О возможности исследования генетических систем с помощью информационно-логического подхода. / С.Е. Дромашко, Г.И. Френкель, Б.О. Дубовский // Генетика. - 1995. - Т.31. - №1. - С.І39- 143.
  68


  Куликовский Л.Ф. Теоретические основы информационных процессов./ Л.Ф. Куликовский, В.В. Мотов - М.: Высшая школа, 1996. - 284с.
  69


  Налимов В.В. Теория эксперимента./ В.В. Налимов - М.: Наука, 1971. - 207с.
  70


  Vilenkin N.Y. In search of infmity. // Birkhauser, Catalogue Life Sciences. -1997. - P.52.
  71


  Брусиловский П.М. Становление математической биологии./ П.М. Брусиловский - М.: Знание, 1985. - 64с.
  72


  Гильдерман Ю.И. Математизация в биологии / Ю.И. Гильдерман. - М.: Знание, 1969. - 47с.
  73


  Козлов В.Н. Дискретный подход к моделированию в естествознании и модели в биологии./ В.Н. Козлов - М., Наука, 1990. - 72с.
  74


  Компьютеры и неестественные явления: Информатика и современное естествознание. // Серия «Кибернетика - неограниченные возможности и воз­можные ограничения». - М.: Наука, 1988. - 192с.
  75


  Математические методы и электронно-вычислительная техника в сельском хозяйстве. Библиографический указатель литературы за 1967-68 гг. - М., 1968. - 119 с.
  76


  Ковалёв В.М. Совершенствование методов исследований и задачи моделирования в растениеводстве. / В.М. Ковалёв // Вестник с.-х. науки. - 1986. - №10. - С. 17-24.
  77


  Disease dynamics. / Asachenkov A., Marchuk G., Mohler R. at all. // Birkhauser, Catalogue Life Sciences, 1997. - P.52.
  78


  Briilouin L. Science and information theory. - N.Y.: Acad. press., 1963. - 351p.
  79


  Adam J.A., Bellomo N. A servey of models for tomor-immune system dynamics // Birkhauser, Catalogue Life Sciences, - 1997. - P.51.
  80


  Ивахненко А.Г. Помехоустойчивость моделирования / А.Г. Ивахненко, B.C. Степашко - К.: Техника, 1984. - 350c.
  81


  Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А.Г. Ивахненко, А.П. Юрочковский - М.: Радио и связь, 1987. - 120с.
  82


  Ивахненко А.Г. Самоорганизация прогнозирующих моде­лей / А.Г. Ивахненко, И.А. Мюллер - К.: Техника, 1984. - 350с.
  83


  Nagarajan К. A multidivisional linear programming model for regional croup planning. / К. Nagarajan, J.-K. Wang, D. Singh - St. Joseph. Mich., 1985. - 18p.
  84


  Basar Т., Haurie A. Advances in dynamic games and applications. / Т. Basar, A. Haurie // Birkhauser, Cataljgue Life Sciences, - 1997. - P.52.
  85


  Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях. Воп­росы анализа и процедуры принятия решений / Р. Беллман, Л. Заде. - М.: Мир, 1976. - С. 172-215.
  86


  Глушков В.М. Моделирование развивающихся систем. / В.М. Глушков, В.В. Иванов, В.М. Яненко - М.: Наука, 1983. - 350с.
  87


  Козлов Н.Н. Математический анализ особого способа записи генетической информации. / Н.Н. Козлов // Математическое моделирование. - 1995. - Т.7. - №2. - С.33-47.
  88


  Carraro С. Control and game-theoretic models of the environment. / С. Carraro, J. A. Filar // Birkhauser, Catalogue Life Sciences, - 1997. - P.52
  89


  Треста льняная. Требования при заготовках. ГОСТ 24383-89. Взамен ГОСТ 24383-80. [Действующий с 01.01.1991]. -М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 18 с. (Межгосударственный стандарт).
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины