Удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону : Совершенствование технологии и оборудование для каширования микрогофрокартона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону
 • Альтернативное название:
 • Совершенствование технологии и оборудование для каширования микрогофрокартона
 • Кол-во страниц:
 • 159
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА  На правах рукопису  Бернацек Володимир Владиславович

  УДК 676.273.32+676.056.722

  Удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону

  05.05.01 машини і процеси поліграфічного виробництва

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник :
  доктор технічних наук,
  професор Гавенко С.Ф.


  Львів-2012

  ЗМІСТ


  Вступ..


  5
  Розділ1  Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку технології каширування..  12
  1.1.Аналіз розвитку ринку паковань з мікрогофрокартону в Україні і в
  світі.  12
  1.2.Аналіз наукових розробок для удосконалення технології виготовлення гофро‒ та мікрогофрокартонів та паковань з них  15
  1.3.Класифікація устаткування для каширування мікрогофрокартону..  19
  1.4.Аналіз систем нанесення клею при кашируванні мікрогофрокартону..


  .
  30

  33
  37
  40

  41
  41
  1.5.Технологічні та експлуатаційні характеристики мікрогофрокартонів.
  1.6.Клеї для каширування: їх властивості та характеристики
  1.7.Висновки до розділу 1
  Розділ 2
  Об’єкти і методи дослідження
  2.1.Вибір об’єктів досліджень
  2.2.Методика здійснення процесу каширування мікрогофрокартону на розробленому пристрої  43
  2.3.Методика визначення фізико-механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей клеїв для каширування мікрогофрокартону
  48
  48
  48
  49
  49
  49

  50
  2.3.1.Визначення сухого залишку клеїв
  2.3.2.Визначення в’язкості клеїв
  2.3.3.Визначення часу схоплення клеїв....
  2.3.4.Визначення pH клеїв......
  2.3.5.Дослідження мікроструктури клеїв..
  2.4.Методика визначення технологічних та експлуатаційних характеристик кашированого мікрогофрокартону..
  2.4.1.Визначення показників всотування води в структуру лайнера і флютинга апаратом PDA.....  50
  2.4.2.Визначення експлуатаційних показників кашированого мікрогофрокартону...  51
  52


  54
  2.5.Висновки до розділу 2.
  Розділ 3
  Дослідження явищ виникнення внутрішніх напружень в процесі каширування мікрогофрокартону..
  3.1. Фізичне моделювання процесу деформації мікрогофрокартону при кашируванні...  54

  60
  68
  71
  3.2.Дослідження зміни ширини зони контакту клейонаносного валика і хвилі гофри при кашируванні мікрогофрокартону.
  3.3. Аналіз факторів впливу в поздовжньому і поперечному напрямах..
  3.4.Висновки до розділу 3..
  Розділ 4  Дослідження взаємодії лайнера і флютинга при кашируванні мікрогофрокартону з використанням клейового апарату нової конструкції.
  73
  4.1.Теоретичні дослідження механізму утворення клейових з’єднань при кашируванні мікрогофрокартону  73
  4.2.Дослідження сорбційних властивостей лайнерів і флютингів при кашируванні..  82
  4.3.Електронно-мікроскопічні дослідження процесу склеювання при кашируванні мікрогофрокартонів...  85
  4.4.Дослідження технологічних та експлуатаційних характеристик кашированого мікрогофрокартону


  1
  102
  106
  109
  111
  113
  132
  133
  134

  135

  142

  144

  152
  4.5.Оптимізація процесу каширування мікрогофрокартону..
  4.6.Висновки до розділу 4..
  Загальні висновки.
  Список використаних літературних джерел..
  Додатки..
  ДодатокА.Технічні характеристики каширувальних машин..
  ДодатокБ.Характеристики клеїв для каширування.
  ДодатокВ.Розрахунки техніко-економічної ефективності використання розробленого каширувального пристрою.
  ДодатокГ.Програма розрахунків системи математичного та символьного аналізу Scilab.
  ДодатокД.Технологічна інструкція «Технологічний процес виготовлення кашированого мікрогофрокартону»
  ДодатокЕ.Патенти на винаходи та акти перевірки технічних умов і виробничих випробувань.  ВСТУП


  Аналіз розвитку пакувальної галузі багатьох країн світу показує, що в останні роки значно зросла потреба споживачів в якісній тарі з профільно-орієнтованого гофро- та мікрогофрокартону. Це обумовлено в першу чергу її екологічністю, зручністю в експлуатації, повною утилізацією після використання. Крім того, з мікрогофрокартону популярними стали елітні паковання, які легко піддаються оздобленню з використанням поліграфічних технологій. Застосування процесу каширування розширює можливості дизайну таких паковань.
  Важливим у цьому виробничому ланцюгу є вибір картону, мікрогофрокартону і клеїв для каширування з врахуванням їх технологічних та експлуатаційних характеристик. До переваг кашированого мікрогофрокартону можна віднести високу міцність на стійкість, стійкість до впливу ударних і вібраційних навантажень, можливість комбінування з іншими матеріалами, стійкість до впливу вологи, жирів, тощо.
  Вимагають удосконалення також пристрої для каширування, які орієнтовані на використання енергозберігаючих технологій, економію витратних матеріалів при забезпеченні високої продуктивності, якості та надійності виготовленої продукції.

  Актуальність теми. Пакувальна індустрія використовує великий асортимент матеріалів, різноманітних технологій та устаткування. Сучасні ринкові відносини формують попит на якісне, екологічно чисте, недороге і оптимальне за своїми експлуатаційними і функціональними властивостями паковання. Адже паковання покликане забезпечувати не тільки зручне користування товаром і його зберігання з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, але й захищати права товаровиробника і споживача на ринку, сприяти конкурентоспроможності продукції. Тому актуальним для виготовлення паковань є застосування картону, гофрокартону та інших екологічно чистих матеріалів, підвищення рівня їх поліграфічного оформлення з метою задоволення естетичних запитів споживачів. Значне місце серед них займає каширований мікрогофрокартон. Завдяки його здатності до моделювання при конструюванні паковань та використанні новітніх поліграфічних технологій для їх оздоблення, можна втілити в життя різноманітні дизайнерські ідеї. Крім того, його можна використовувати при створенні малих рекламних форм і конструкцій, вітрин і дисплеїв. Адже кашироване паковання суміщає в собі характеристики споживчої тари (яскравий дизайн) і гофротари (міцність і надійність).
  Проблеми технології та устаткування для каширування матеріалів досліджували в своїх працях вітчизняні та закордонні вчені, такі як: БосакВ.О., БліноваЛ.О., БлінушоваО.І., ҐаваО.М., ГавенкоС.Ф., HeyderychM., DimitrovК., ДулькінД.О., ЗеленоваС.В., KleinH., McKee, NymanU., NordstrandT., ОсіповП.В., ПолюдовО.М., РегейІ.І., РижакЄ.М., СенькусьВ.Т., СисоєваН.В., СошкінР.В., УгринЯ.М., ПальчевськийБ.О., ЮжанінаЛ.А., ЯблочкінМ.І., та інші.
  Проте аналіз наукових джерел та патентної інформації вказує на недостатність проведених глибоких наукових розробок, стосовно удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону, який широко застосовується для виготовлення паковань. Відсутні дослідження процесів нанесення клею на гофрооснову з метою забезпечення доброї адгезії, невивченими залишаються деформаційні явища при кашируванні мікрогофрокартону, не виявлено основних чинників, які впливають на якість каширування.
  Тому, удосконалення технології каширування мікрогофрокартону, розробка та впровадження каширувальних пристроїв з новими конструкціями клейових апаратів, оптимізація технологічних режимів і підвищення якості кашированого мікрогофрокартону є актуальною науковою задачею.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана з науковими дослідженнями кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства (УАД), виконувалась в рамках спільних міжнародних проектів: українсько−литовського №М/219-2005 «Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація» (РК0105U008745, ОК0206U009553) та українсько−китайського №M/218-2006 «Розробка методів і технології контролю якості друкованої і пакувальної продукції» (РК0106U013116, ОК0208U004808), де здобувачем проводилась розробка й апробація методів контролю якості пакувальної продукції з кашированого мікрогофрокартону.

  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення технології каширування мікрогофрокартону з використанням клейового апарату нової конструкції, оптимізація режимів каширування для забезпечення якості готової продукції. Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких наукових задач:
  1)провести аналіз теоретичних досліджень технології каширування матеріалів, в тому числі мікрогофрокартону для виготовлення паковань і визначити класифікаційні ознаки сучасних каширувальних машин, їх переваги і недоліки;
  2)удосконалити каширувальний пристрій з використанням розробленого клейового апарату нової конструкції для каширування мікрогофрокартону та встановити взаємозв’язки між елементами системи «картон клей мікрогофрокартон»;
  3)дослідити кінетику змочування клеєм складових кашированого мікрогофрокартону та визначити фактори впливу на його експлуатаційні показники;
  4)виявити деформаційні явища в процесі каширування мікрогофрокартону та описати їх характер математичними моделями;
  5)здійснити оптимізацію режимів каширування мікрогофрокартону в удосконаленому каширувальному пристрої та обгрунтувати доцільність його використання.

  Об’єктом дослідження є технологія каширування мікрогофрокартону.

  Предметом дослідження є параметри, режими та моделі процесу каширування мікрогофрокартону на розробленому клейовому апараті каширувального пристрою та оцінювання якості продукції.

  Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу каширування мікрогофрокартону здійснено на основі методів системного аналізу, математичного моделювання (метод найменших квадратів), основних положень теорії контакту тіл Герца і гіпотез Вінклера, оптичної та електронної мікроскопії, статистичних методів контролю якості.

  Наукова новизна одержаних результатів:
  1)визначено класифікаційні ознаки сучасного устаткування для каширування мікрогофрокартону за ступенем автоматизації, продуктивністю, видом каширування, будовою клейових апаратів, типом клеїв, товщиною каширувальних матеріалів;
  2)вперше запропоновано в каширувальному пристрої конструкцію клейового апарату, клейонаносний валик якого виконаний з дисків меншого і більшого діаметрів, що забезпечує зменшення деформаційних явищ та витрат клею при кашируванні мікрогофрокартону;
  3)досліджено напруженодеформований стан складових мікрогофрокартону при кашируванні та описано їх зміни математичними моделями, які враховують величину згинного моменту сили хвилі гофри, залежність її прогину у повздовжньому і поперечному перерізах від тиску, на основі чого встановлено оптимальні співвідношення величини контакту між валиками клейового апарату і радіусом хвилі мікрогофри;
  4)на основі електронномікроскопічного аналізу системи «картон клей мікрогофрокартон» та кінетики змочування клеєм складових кашированого мікрогофрокартону, виявлено особливості їх взаємозв’язку та визначено фактори впливу на експлуатаційні показники продукції, що забезпечує максимальну міцність та стійкість до деформації кашированого мікрогофрокартону;
  5)розроблено оптимізаційні моделі процесу каширування з врахуванням технічних параметрів (в’язкості клею та відстані між клейонаносним та притискним валиками) розробленого пристрою, фізико механічних характеристик мікрогофрокартону, що забезпечує високу якість продукції та стабільність роботи каширувального пристрою.

  Практичне значення отриманих результатів. Розроблено нову конструкцію клейового апарату каширувальної машини (патент України №83440), яка підвищує міцність склеювання кашированого мікрогофрокартону зі значною економією клею, що підтверджено актом виробничих випробувань на ПП «Диз Арт».
  Удосконалено клейову композицію для каширування мікрогофрокартону (патент України №20619), яка забезпечує міцне адгезійне з’єднання картону і гофрооснови різних граматур та товщин, апробовану на ТзОВ «Т Г «ЛунаПак».
  Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону, реалізовані в технологічних інструкціях «Технологічний процес виготовлення кашированого мікрогофрокартону», апробація яких проведена на ПП «Лата» і ТзОВ «ЕльГраф».
  Результати досліджень використані при проведенні лекційних занять та лабораторних робіт з курсу «Оздоблення друкованої продукції і паковань», «Промисловий дизайн та конструювання паковань», «Технологія виготовлення тари і паковань» для студентів спеціальності 6.051501 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань».

  Особистий внесок здобувача. Основні результати науково-практичних досліджень отримані і розроблені здобувачем самостійно. Особистий внесок автора у спільних працях полягає в одержані аналітичних та експериментальних залежностей, які стосуються виявлення факторів впливу на якість технології каширування, основних принципів вибору матеріалів, зокрема фізико-механічних і технологічних властивостей картонів і мікрогофрокартонів, оптимізації технологічних та режимних параметрів процесу їх склеювання; удосконалення клеїв та розробки нової конструкції клейового апарату каширувального пристрою, дослідження деформаційних явищ та внутрішніх напружень, які виникають у системі «картон клей мікрогофрокартон» при кашируванні. У співавторстві здобувачу належать публікації: [1-3, 5, 7-10], де здійснено теоретичні та експериментальні дослідження впливу фізико-механічних властивостей картону і мікрогофрокартону на процес їх склеювання при кашируванні, обгрунтовано механізм утворення клейових з’єднань, оптимізовано режими процесу каширування мікрогофрокартону. В отриманих патентах України [19, 20] автором особисто було подано ідею створення нової конструкції клейового апарату каширувальної машини та реалізовано в розробленому макеті; досліджено технологічні та експлуатаційні властивості клеїв для каширування. Участь автора у створенні патентів відображена у довідках і пропорційна кількості авторів.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи опубліковано: в матеріалах I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів УАД (м. Львів, 2006р.); VI Міжнародної науково-практичної конференції «Квалілогія книги» (м. Львів, 2007р.); VI, VII, VIII міжнородної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» ВПІ НТУУ «КПІ» (м. Київ, 2006-2008рр.); звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (м. Львів, 2006-2008рр., 2010р.); семінарі «Проблеми виробництва при випуску гофротари» ( м. Київ, 2007р.).

  Публікації. Основні положення дисертації відображено і опубліковано у 20 працях, серед яких: 10 у наукових фахових виданнях України (з них 3 одноосібно), 8 тезах доповідей (з них 5 одноосібно), 2 патентах України на корисну модель.


  Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 4 розділів, висновків і додатків. Має загальний обсяг 157 сторінок, у тому числі основного тексту 131 сторінку. Містить 43 рисунки, 9 таблиць, 181 найменування у списку використаних літературних джерел.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


  1.Здійснено аналіз сучасних технологій каширування матеріалів. Розроблено класифікаційні ознаки устаткування для каширування за ступенем автоматизації, продуктивністю, видом каширування, будовою клейових апаратів, типом клеїв, товщиною каширувальних матеріалів.
  2.Вперше запропоновано конструкцію клейового апарату для каширування мікрогофрокартону в удосконаленій каширувальній машині, що забезпечує зменшення деформації і витрат клею при кашируванні.
  3.Вивчено зміни напружено деформованого стану складових кашированого мікрогофрокартону та описано їх математичними моделями на основі положень теорії контакту тіл Герца і гіпотез Вінклера, які враховують величину згинного моменту сили хвилі гофри, залежності її прогину у поздовжньому і поперечному перерізі від тиску, що дозволило встановити оптимальні співвідношення зони контакту між валиками клейового апарату і радіусом хвилі гофри.
  4.Кінетика змочування клейовими композиціями флютингів і лайнерів при кашируванні мікрогофрокартону показує, що зі збільшенням граматури для флютингів (з 112г/м2 до 140г/м2) та лайнерів (з 180г/м2 до 250г/м2 ) ступінь проклеювання по CoobA30 зростає, а величина алгоритму фази змочування W зменшується приблизно на 2 одиниці для флютингів, і відповідно на 1,5 одиниці для лайнерів незалежно від напрямку волокон, що узгоджується з відомою теорією змочування пористих тіл.
  5.Аналіз мікрофотографій кашированого мікрогофрокартону після багаторазових перегинань вказує на наявність розшарування картонів в місцях клейових з’єднань, утворених клеями №1 і №2. Дослідження деформування зразків кашированого клеєм №3 мікрогофрокартону показало, що руйнування відбувається по структурі лайнера і флютинга, а клейове з’єднання залишається стійким до багаторазових перегинів і забезпечує 24-22 подвійних перегинів для лайнера з граматурою 250г/м2 та 180г/м2 відповідно, що забезпечують міцність виготовлених паковань при експлуатації.
  6.На основі експериментальних досліджень встановлено, що при збільшенні граматури флютинга на 60 одиниць, а лайнера на 112 зусилля розшарування в поперечному напрямку волокон зростає на 10Н для всіх досліджуваних взірців.
  7.Здійснено оптимізацію процесу каширування з врахуванням технічних параметрів та режимів розробленого пристрою, в’язкість клею становить 25с, а відстань між клейонаносним і притискним валиками розробленого клейового апарату 1,6мм, що забезпечує максимальну міцність та стійкість до деформації кашированого мікрогофрокартону і паковань з нього.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Тара с гофрокартона. Потребности рынка США / [б/а] // Тара и упаковка. — 2006. — № 2. — С. 33.
  2. Регей І. І. Картонне пакування / Іван Іванович Регей // Упаковка. — 2006. — № 5. — С. 2628.
  3. Гофрокартон и картонная тара: настоящее и будущее / [б/а] // Тара и упаковка. — 2006. — № 6. — С. 28.
  4. Состояние и тенденции развития рынка тароупаковочных видов картона в России / [б/а] // Тара и упаковка. — 2006. — № 2. — С. 2022.
  5. Упаковочный рынок в Чешской Республике / [б/а] // Тара и упаковка. — 2006. — № 2. — С. 2425.
  6. Российский рынок упаковки c гофрокартона : прогноз на 2010 г. / [б/а] // Тара и упаковка. — 2010. — № 1. — С. 2325.
  7. Матеріали сайтів [Електронний ресурс] / [б/а]. — Режим доступу : http://ref.unipac.ru ; http://gofra.at.ua ; http://agroru.com ; http://otherreferats.allbest.ru
  8. Кулаева Н. В. Форматы, форматы, форматы / Н. В. Кулаева // Технологии. — 2006. — № 3(9). — С. 37.
  9. Jakowski S. Wymagania marketingowe dotyczace opakowan [Електронний ресурс] / Stefan Jakowski // Opakowanie. — 2006. — № 2. — Режим доступу : http://www.sigma-not.pl/publikacja-50119-wymagania-logistyczne-i-marketingowe-dotyczace-opakowań-transportowych-opakowanie-2010-2.html
  10. Raport marketingowy na temat runku opakowan i mashyn pakujacych w Polsce. Stan aktualny i prognoza po przystapienu kraju do Unii Europejskiej oraz 24 do roku 2010 / [б/а] // INCONA. — 2004. — S. 184185.
  11. Jakowski S. Stan aktualu i perspektywy rozwoju branzy opakwan z papiru i tekturu / Stefan Jakowski // Opakowanie. — 2006. — № 7. — S. 68.
  12. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті / В. М. Кривошей. — К. : ІАЦ «Упаковка», 2001. — 160 с.
  13. Регей І. І. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного пакування : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.01 — Машини і процеси поліграфічного виробництва / Регей Іван Іванович ; «Українська академія друкарства». — Львів, 2007. — 331 c.
  14. Рыжак Є. Н. Вспомогательные химические вещества в производстве тестлайнера : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Евгений Николаевич Рыжак ; Санкт-Петербург. гос. технол. ун-т растител. полимеров. — СПб, 2005. — 137 с.
  15. Дулькин Д. А. Развитие научных основ и совершенствование процессов технологии бумаги и картона с макулатуры : дис. на соиск. ученой степени д-ра техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Дмитрий Александрович Дулькин ; ГОУВПО «Архангельский государственный технический університет». — Архангельск, 2008. — 205 c.
  16. Осипов П. В. Эффективное использование химических вспомогательных веществ в производстве бумаги и картона : дис. на соиск. ученой степени д-ра техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Павел Васильевич Осипов ; Санкт-Петербург. гос. технол. ун-т растител. полимеров. — СПб, 2007. — 295 с.: ил. РГБ ОД, 71 085/124
  17. Южанинова Л. А. Повышение качества бумаги для гофрирования с макулатуры : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Людмила Анатольевна Южанинова ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2008. — 160 с.: ил. РГБ ОД, 61:085/1148
  18. Зеленова С. В. Влияние структуры целлюлозно-бумажных материалов на их деформационные и прочностные свойства : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Светлана Владимировна Зеленова ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2007. — 152 с.: ил. РГБ ОД, 61 035/33134
  19. Сысоева Н. В. Разработка технологии производства крафт-лайнера повышенной жесткости : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Наталья Владимировна Сысоева ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2003. — 146 с.: ил. РГБ ОД, 61 035/33134
  20. Блинушова О. И. Совершенствование технологии тест-лайнера : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Ольга Ивановна Блинушова ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2009. — 205 с.: ил. РГБ ОД, 61 095/2267
  21. Яблочкин Н. И. Повышение качества тест-лайнера : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Николай Иванович Яблочкин ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2005. — 177 с.: ил. РГБ ОД, 61 055/2612
  22. Сошкин Р. В. Задачи оптимального раскроя гофрополотна и методы их решения : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ / Роман Владимирович Сошкин ; Петрозавод. гос. ун-т. — Петрозаводск, 2009. — 130 с.: ил. РГБ ОД, 61 095/2349
  23. Блинова Л. А. Влияние фундаментальных и физико-механических характеристик волокнистых полуфабрикатов на свойства тест-лайнера : дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук : спец. : 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Людмила Александровна Блинова ; Архангел. гос. техн. ун-т. — Архангельск, 2009. — 133 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-5/784
  24. Nordstrand Т. Basic testing and strength design of corrugated board and containers [Електронний ресурс] / Tomas Nordstrand. — Режим доступу : www.lth.se/fileadmin/.../web1015.pdf
  25. Ulf Nyman. Continuum mechanics modeling of corrugated board. Doctoral thesis / Ulf Nyman. — Sweden : Lund. — 2004. — 217 р.
  26. Dimitrov К. Relationship between the ECT — strength of corrugated board and the compression strength of liner and fluting medium papers / Kiril Dimitrov // Built Environment and Information Technology. — Faculty of Engineering : University of Pretoria. — 2010. —№ 95.
  27. Полюдов О. М. Механіка поліграфічних і пакувальних машин / Полюдов О. М. // Пакет. — Львів : УАД, 2005. — 178 с.
  28. Патент США № 122023. Удосконалений папір на пакувальних підприємствах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://evolutsia.com/content/view/16/3/
  29. Патент США № 154498 [Електронний ресурс] : зареєст. Олівером Лонгом в 1874 р. — Режим доступу : www.sciteclibrary.ru/express-patent/.../a.ht
  30. Патент США № 620750. Усовершенствованная бумага на упаковочных предприятиях [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://evolutsia.com/content/view/16/3/ це з історії гофрокартону, за материалами журналу «Тара и упаковка», № 3, 2004 г.
  31. Оздоблення друкованої продукції: технології, устаткування, матеріали : навч. посіб. / [Гавенко С., Лазаренко Е., Мамут Б., Самбульський М., Циманек Я., Якуцевич С., Ярема С.]. — К.Львів : УкраїнаУАД, 2003. — 180 с.
  32. Бернацек В.В. Дослідження процесу каширування мікрогофрокартону / В.В.Бернацек // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і аспір. : [31 січня 3 лютого 2006 р.]. — Львів : УАД, 2006. — С. 43.
  33. Николаева М. Упаковка из гофрокартона: Прямая печать и каширование // Марина Николаева // КомпьюПринт. — 2000. — сентябрьоктябрь. — С. 3034.
  34. Индустрия упаковки [Электронный ресурс] : новости упаковочной отрасли / [б/а]. — Режим доступа : www.unipack.ru
  35. Матеріали сайтів [Електронний ресурс] / [б/а]. — Режим доступу : http://www.iadd.ru ; http://www.compuart.ru ; http://itdd.com.ua
  36. Кашировальные машины Shotey — экономическое решение для отделки упаковочной продукции / [б/а] // КомпьюПринт. — 2000. — сентябрь-октябрь. — С. 3034.
  37. Кашировальные установки : каталог фирмы Grafiteam / [б/а]. — К., 2006. — С. 8.
  38. Оборудование фирмы Техномак S.r.I. : прайслист фирмы Центр Х.Г.С. на 1998 г. / [б/а]. — М., 1998. — С. 1.
  39. Революция от Bobst / [б/а] // Гофроиндустрия. — 2009. — № 7(39). — С. 1819.
  40. Матеріали сайту Introducing BOBST [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.Bobst Group
  41. Машины для призводства гофротары / [б/а] // Гофроиндустрия. — 2009. — № 7(39). — С. 18, 11, 17, 57.
  42. Сенкусь В.Т. Верстат для каширування мікрогофрокартону / В.Т.Сенкусь, В.О. Босак // Тара и упаковка. — 2003. — №3. — С. 27.
  43. Основні різновидності клейових систем. Характеристики і специфіка їх застосування / [б/а] // Тара і упаковка. ― 2006. ― № 1. ― С. 5860.
  44. Бернацек В.В. Технологічні системи нанесення клею при кашируванні гофрокартону / В. В. Бернацек // Друкарство молоде : доп. Сьомої міжнар. наук.-техн. конф. студ. і аспір. : [тези доп.]. — К., 2007. — С. 105106.
  45. Competence 10: «Исключить брак в производстве упаковки» Новые стандарты точности при кашировании / [б/а] // Курсив. — 2010. — № 4. — С. 2021.
  46. Жидецький Ю. Ц. Поліграфічні матеріали : підруч. / [Жидецький Ю. Ц., Лазаренко О. В., Лотошинська Н. Д. та ін. ; за заг. ред. докт. техн. наук проф. Е. Т. Лазаренка]. — Львів : Афіша, 2001. — 328 с.
  47. Ильин В. Я. Основное оборудование и механические методы переработки бумаги и картона / В. Я. Ильин, М. Н. Ануров. — Л. : Ленингр. лесная академия, 1980. — 110 с.
  48. Виды бумаги и картона, найболее подходящие для гибридной печати / [б/а] // Курсив. — 2005. — № 5. — С. 40.
  49. Wysokojakosciowy zadruk opakowan z tekturu falistej / [б/а] // Swiat Druku. — 2006. — № 9. — S. 3840.
  50. DIN 55468-1:2004-08. Packstoffe Wellpappe Teil 1 : Anforderungen : Ausgabe August 2004 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.beuth.de/en/standard/din-55468-1/72538004
  51. ГОСТ 7376. Картон гофрированный [Электронный ресурс] : от 21.09.1990. — Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/74/7439.shtml
  52. ГОСТ Р 53207-2008. Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия [Электронный ресурс] : от 01.01.2010. — Режим доступа : http://www.gostedu.ru/48443.html
  53. ГОСТ Р 53206-2008. Бумага для гофрированных слоев. Технические условия : от 01.01.2010 ; дата актуализации [Электронный ресурс] : 12.02.2012. — Режим доступа : http://www.gostedu.ru/48454.html
  54. ГОСТ 13079-93. Клей из растворимого силиката натрия. Технические условия [Электронный ресурс] : от 01.01.1994. — Режим доступа : www.uralaim.ru/basenormativ/gost/gost.html
  55. ГОСТ 7699-78. Клей из картофельного крахмала [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://kvassportal.ru/produkciya/krahmal_kartofelnyj/
  56. Проблемы качества продукции из гофрированного картона / [б/а] // Тара и упаковка. — 2011. — № 6. — С. 2425.
  57. Гофроновости / [б/а] // Гофроиндустрия. — 2009. — № 7(39). — С. 1016.
  58. ЮжУралКартон / [б/а] // Гофроиндустрия. — 2009. — № 7(39). — С. 2028.
  59. Булат В. Mark Andy 830 — эффективная и быстрая окупаемость вложений / В. Булат // Мир упаковки. — 2002. — № 3. — С. 4243.
  60. Ексклюзивний картон від «Берег-Україна» / [б/а] // Палітра друку. — 2003. — № 1. — С. 6465.
  61. Stachowich S. Opakowania z tektury falistey / Stenislaw Stachowich, Marianna Kamienska // Opakowanie. — 2005. — № 11. — S. 3641.
  62. Kubera H. Analiza wplywu procesu produkcji opakowan z tektury falistej na ich jacosc / H. Kubera, M. Janicka // Opakowanie. — 2005. — № 7. — S. 2628.
  63. Jakowski S. Tektura falista / Stefan Jakowski // Opakowanie. — 2005. — № 7. — S. 68.
  64. Drzewinska E. Technologia wytwarzania tektukym folistej / Drzewinska E., Crechewsti I., Stanisislawska A. — Lodz : Politechnika Lodzka, 2005. — 245 с.
  65. Tenzer H. J. Wytyczone zroznicowanie asortymenty tektyr falistych / H. J. Tenzer, V. Grossman // Opakowanie. — 1989. — № 3. — S. 1012.
  66. LeksStepien J. Wplyw rodzaju tektury falistej na jakosc opakawan / Janina Leks-Stepien, Gabriela Kmita // Opakowanie. — 2005. — № 8. — S. 1622.
  67. Fefco прорыв в Европу / [б/а] // Картон и гофрокартон. — 2005. — №2. — С. 3841.
  68. Барбаш В. А. Гофротара с соломенной полуцеллюлозы / Барбаш В. А., Примаков С. Ф. Хомутинников В.В. // Упаковка. — 2006. — № 2. — С. 2425.
  69. Мороз В. Н. Упаковка с картона (рынок — возможности и тенденции) / В.Н. Мороз // Упаковка. — 2006. — № 4. — С. 89.
  70. Фабрика Союз: от технических бумаг к гофро- и микрогофрокартону и изделия с них / [б/а] // Тара и упаковка. — 2005. — № 3. — С. 48.
  71. Шредер В. Л. Картон. Тара и упаковка / В.Л. Шредер, К. С. Йованович. — К. : ИАЦ «Упаковка», 1999. — 192 с.
  72. Чалых Т. Упаковочная индустрия России : Новая отрасль экономики? // Чалых Т. Гарнов А. // Тара и упаковка. — 2012. — № 2. — С. 47.
  73. Исаев Б. Коробление гофрокартона / Б.Исаев // Тара и упаковка. — 2004. — № 1. — С. 4446.
  74. Цены на гофротару: цепная реакция / [б/а] // Тара и упаковка. — 2009. — № 6. — С. 40.
  75. Матеріали сайтів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.orion-ua.com ; http://www.printcraft.ru ; http://www.tasspress.ru/index ; http://www.upak-pfu.ru ; http://www.tasspress.ru/POSM ; http://www.scopac.polish.ru
  76. Jakubiszyn M. Tektura falista i techniki jej wytwarzania [Електронний ресурс] : Cz. II / М. Jakubiszyn // Przeglad Papierniczu. — 1999. — № 12. — Режим доступу : www.przegl-pap.com.pl/2000.pdf
  77. Примаков С.П. Технологія паперу і картону / С.П. Примаков, В. А. Барбаш. — К. : ЕКМО. — 2002. — 396 с.
  78. Kmita G. Tektury faliste trojwarstwowe i pieciowarstwowe / G. Kmita // Opakowanie. — 2005. — № 7. — S. 1419.
  79. POS материалы / [б/а] // Формат. — 2005. — № 5(10). — С. 1419.
  80. Drzewinski Е. Technologia wytwarzania tektury falistej / Ewa Drzewinski, Jacek Czechowski, Anna Stanislawska. — Lodz, 2006. — 218 s.
  81. Пальчевський Б.О. Інформаційні технології проектування технологічного устаткування: моногр. / Пальчевський Б.О. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 572 с.
  82. Регей І.І. Стан та перспективи розвитку пакувальної промисловості в західному регіоні України / Регей І.І., Полюдов О.М., Хведчин Ю.Й. // Генеза-експерт. — Львів, 2001. — № 4. — С. 1921.
  83. Jakubiszyn M. Tektura falista i techniki jej wytwarzania [Електронний ресурс] : Cz. I / М. Jakubiszyn // Przeglad Papierniczu. — 1999. — № 11. — Режим доступу : www.przegl-pap.com.pl/2000.pdf
  84. J. Leks Stepien. Wplyw wlasciwosci warstw papierowych na jacosc tektury falistej / J. Leks Stepien // Opakowanie. — 2005. — № 7. — S. 10 12.
  85. Регей І.І. Безштампове виробництво картонних упаковок / Регей І.І., Полюдов О.М. // Упаковка. — 1998. — № 3. — С.26.
  86. Король П. Вперед в прошлое / Петр Король // Картон и гофрокартон. — 2003. — № 6. — С. 2227.
  87. Регей І.І. Нова технологія виготовлення картонних паковань / Регей І.І. // Мир упаковки. — 2000. — № 4. — С.20.
  88. Szadowiak К. Ocena jakosci dostaw papiru i tekturu / Krystyna Szadowiak // Opakowanie. — 2006. — № 7. — S. 1214.
  89. Бойчук Н. В. Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону / [Бойчук Н. В., Гавенко С. Ф., Гевусь О. І., Вуйцик Л. Б.] // Технологія і техніка друкарства. — 2009. — №4. — С. 138141.
  90. Барбаш В.А. Влияние модифицированных крахмалов на качество бумаги и картона Упаковка из картона (рынок возможности и тенденции) / Барбаш В.А., Мороз В. Н., Степанова Т.В. // Упаковка. — 2006. — №3. — С. 3639.
  91. Фещук Н. Аналіз сучасного стану та прогнозування тенденцій застосування клеїв для виготовлення паковань з картону та гофрокартону / Н. Фещук // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — 2004. — № 1. — С. 146148.
  92. Волочко А. А. Пристрої для формування картонних пачок / А. А. Волочко, О. М. Гава // Упаковка. — 2002. — №5. — С. 3637.
  93. Исаев Б. Склейка заготовок гофроящиков / Б. Исаев // Гофроиндустрия. — 2009. — № 7/39. — С. 3440.
  94. Гавенко С.Ф. Основні принципи вибору матеріалів, технології виготовлення й оформлення паковань / Гавенко С.Ф., Кулік Л.Й., Бернацек В.В. // Поліграфія і видавнича справа : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2007. —№2 (46). — С. 205210.
  95. Пат. №20619 Україна. Клейова композиція / Бернацек В.В., Гавенко С.Ф. ; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. — Заявл. 03.03.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2.
  96. Пат. №83440 Україна. Клейовий апарат каширувальної машини / Гавенко С.Ф., Бернацек В.В., Регей І.І. ; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. — Заявл. 26.02.2007 ; опубл.10.07.2008, Бюл. № 13.
  97. Анісімова С.В. Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства / Анісімова С.В., Олексій Л.М., Токарчик З.Г., Шибанов В.В. ; за ред. В.В. Шибанова. — Львів : Афіша, 2001. — 184 с.
  98. Плосконос В.Г. Оптимізація композиційного складу волокнистих напівфабрикатів для виготовлення паперу для гофрування / В.Г. Плосконос, Р.І. Черьопкіна // Упаковка. — 2010. — № 2. — С. 2831.
  99. Испытание упаковки / [б/а] // Тара и упаковка. — 2010. — № 6. — С. 7679.
  100. Пилипенко С.Ф. Картон и его испытания / С.Ф. Пилипенко // Упаковка. — 2006. — № 4. — С. 6265.
  101. Современные приборы для испытания гофрокартона / [б/а] // Тара и упаковка. — 2006. — № 6. — С. 3031.
  102. Современное оборудование для контроля качества гофрированного картона / [б/а] // Тара и упаковка. — 2010. — №1. — С. 2931.
  103. Климова Е. Методика тестирования упаковочного картона / Е. Климова, Ю. А. Хюн // Технологии. — 2006. — № 1(7). — С. 2427.
  104. Пальчевський Б.О. Принципи побудови і сучасні тенденції розвитку методів проектування технологічного обладнання / Пальчевський Б.О. // Технологічні комплекси. 2010. №1. С.3-9.
  105. ГОСТ 12605-82. Бумага и картон. Метод определения впитываемости при одностороннем смачивании [Электронный ресурс] : от 01.07.2001. — Режим доступа : vsegost.com/Catalog/44/44659.shtml — Росія.
  106. ГОСТ 13525.19-91. Бумага и картон. Определения влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу [Электронный ресурс] : от 01.01.1993. — Режим доступа : www.sciteclibrary.ru/gost/Index/.../5480.ht
  107. ГОСТ 1641-75. Картон. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение [Электронный ресурс] : с изменениями от 01.03.1985. — Режим доступа : vsegost.com/Catalog/25/25892.shtml — Росія.
  108. ТУ 20050164.001-98 „Паковання з картону”.
  109. ДСТУ 2570-94. Папір та картон. Метод визначення білості [Електронний ресурс] : введ. з 1996-01-01. — Режим доступу : www.csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1&l=2600
  110. Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов : пер. с англ. / Г. Томас, М. Дж. Горинфи ; под. ред. Б. К. Вайштейна. — М. : Наука, 1983. — 320 с.
  111. Звягина Б. Б. Современная електронная микоскропия в исследовании вещества / Под. ред. Звягина Б. Б. — М : Наука, 1982. — 286с.
  112. Manteuffel C., Manteuffel P. Ultradzwiekami w strukture papieru. Uniwersalna metoda badania penetracji cieczy w glab papieru / C. Manteuffel, P. Manteuffel // Przegl. Papiern. — 2000. — № 12 (56). — Р. 799.
  113. Розрывная машина для бумаги РМБ 30 2М / [б/а] // Паспорт. — 1996. — 10 с.
  114. Пузырев А. С. Испытания бумаги и картона / Пузырев А. С., Иншаков М. В., Балмасов Э. Я. и д. — М. : Лесная промышл., 1966. — 212 с.
  115. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. — М. : Мир, 1989. — 510 с.
  116. Прудников А. П. Интегралы и ряды / Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. — М. : Наука, 1981. — 800 с.
  117. Интенсификация процессов каландрования полимеров / [Колерт К., Воскресенский А.М., Красовский В.Н., Регер Э.-О.]. — Л. : Химия, 1991. — 224 с.
  118. Каландия А.И. Математические методы двухмерной теории упругости / А. И. Каландия. — М. : Наука, 1973. — 304 с.
  119. Піскозуб Й. З. Умови контактної взаємодії тіл : огляд / Й. З. Піскозуб, Г. Т. Сулим // Математичні методи та фізико-механічні поля. — 2004. — Т. 47. — № 3. — С. 111125.
  120. Развитие теории контактных задач в СССР / [под ред. Л.А.Галина]. — М., 1971. — 496 с.
  121. Тимошенко С. П. Курс теории упругости / С. П. Тимошенко. — К : Наук. думка, 1972. — 508 с.
  122. Шредер В.Л. Упаковка из картона / В. Л. Шредер, С.Ф. Пилипенко. — К. : Упаковка, 2004. — 560 с.
  123. Штаерман И. Я. Контактная задача теории упругости / И. Я. Штаерман. — М. : Гостехтеориздат, 1949. — 272 с.
  124. Gladwell
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины