ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПЛОСКИХ ШТАНЦЮВАЛЬНИХ ПРЕСАХ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПЛОСКИХ ШТАНЦЮВАЛЬНИХ ПРЕСАХ
 • Кол-во страниц:
 • 165
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


   


   


   


  В дисертаційній роботі, на підставі виконаного дослідження технологічного процесу і напружено-деформованого стану преса, виявлені резерви підвищення ефективності плоских штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання. Отримані наступні результати:


  1.       На основі системного аналізу встановлено що фактичні зусилля висікання в плоских штанцювальних пресах залежать не тільки від виду картону, його характеристик і висікального інструменту, а й від цілого ряду інших факторів. Мінімальне зусилля при якому забезпечується висікання (при заданих параметрах нових висікальних лінійок) назване нами технологічно-необхідним, є основним орієнтиром в пошуку шляхів зменшення навантажень в штанцювальних пресах.


  2.       Розроблена оригінальна методика й засоби, що вперше дозволили експериментально визначити технологічно-необхідні зусилля висікання і встановити функціональну залежність лінійного зусилля від переміщення інструменту ( ).


  3.       Вперше експериментально оцінено напруження руйнування картону при стисненні та фактори, що на нього впливають. Руйнування відбувається при досягненні 80% його стиснення. Незалежно від товщини, при розміщенні натискного пуансона (розміром 0,2х13 мм) вздовж волокон картону воно складало , а при розміщенні впоперек –  .


  4.       На основі експериментально отриманих характеристик картону       (     ) виведена аналітична залежність для визначення зусилля висікання картону, яка дозволила проаналізувати вплив на них кута заточування висікальної лінійки та радіуса заокруглення різальної крайки.


  5.       Накопичені експериментальні дані зусилля висікання дозволили встановити їх функціональну залежність від товщини картону, що добре описується емпіричною формулою виду:  (А і n – характеристики певного виду картону).


  6.       Проаналізована суть явищ при бігуванні класичним способом та із використанням бігувальних матриць. Оснащення запропонованого приладу спеціальними опорами для повзуна-інструменту дозволило створювати точно фіксовану деформацію при визначенні зусиль бігування. Накопичені експериментальні дані дозволили встановити експериментальну залежність зусиль бігування від товщини картону. Варто відмітити, що зусилля бігування при використанні бігувальних матриць і з дотриманням наявних рекомендацій майже на порядок нижчі від зусиль при класичному способі бігування і знаходяться в діапазоні 5 – 8 (Н/мм) при зміні товщини картону з 0,3 до 0,7 (мм).


  7.       Приправка штанцювальної форми, задачі якої – нівелювати неточності елементів плоского преса та вплив його податливості, будучи досить трудомісткою ручною операцією, викликає одночасно нерівномірний розподіл та збільшення навантажень на висікальні лінійки. Доведено, що зменшення цих недоліків можливе шляхом: підвищення точності розмірного ланцюжка елементів преса, зменшенням кількості цих елементів, зменшенням їх товщини, підвищенням жорсткості преса.


  8.       Завершення процесу висікання супроводжується врізанням лінійок в анкерну плиту з зусиллям, рівним зусиллю висікання. Тому вибір матеріалу анкерної плити є важливим фактором з точки зору стійкості (ресурсу) висікальних лінійок.


  9.       Недостатня жорсткість системи преса ускладнює процес приправки та його налагодження.  Суттєвим заходом, здатним скоротити процес налагодження преса при встановленні нової штанцювальної форми, об’єм приправки і зменшення навантажень на висікальні лінійки є створення попередньо-напруженого стану, шляхом введення в систему преса додаткових обмежувальних планок. Розроблена методика і порядок такої здійснення модернізації штанцювального преса.


  10.  На основі отриманих результатів дослідження розроблена методика оцінки навантажень в плоскому пресі, а також максимальних крутних моментів в плоскоциліндровому пресі.


   


   


  1.            Акатьев Д.Ф. Физические явления при резании стоп бумаги плоским ножом. / Акатьев Д.Ф. – Труды ВНИИО ПИТ. Брошюровочно-переплетное оборудование. — М., 1973, вып. 45.


  2.            Акатьев Д.Ф., Коцарь Ю.Н. Вспомогательное оборудование и автоматизирующие устройства к одноножевым бумагорезальным машинам / Д.Ф. Акатьев, Ю.Н. Коцан — М., 1979. – 250 с.


  3.            Ананьина Е.В., Коцарь Ю.Н., Мордовии Б.М. Машины брошюровочно-переплетного производства. Части 1 и 2 / Ананьина Е.В., Коцарь Ю.Н., Мордовии Б.М.— М.: Книга, 1974.


  4.            Ананьина Е.В., Мордовии Б.М. Методы расчета энергобаланса полиграфических машин. / Е.В. Ананьина, Б.М. Мордовии — М., 1968.  


  5.            Арабський Р.С., Арабський Ю.С Штампи для висікання картонних упаковок. / Р.С. Арабський,  Ю.С.  Арабський. – Львів:1996.–100с.


  6.            Банах Ю.О. Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода: дис. канд. техн. наук : 05.05.01/ Банах Юрій Орестович. – Львів, 2004. – 150с.


  7.            Банах Ю.О. Оцінка скрутних моментів при штанцюванні з врахуванням податливості преса на машині тигельного типу / Ю. О. Банах // Наукові записки УАД. – 1999. – № 1. – С.15 – 20.


  8.            Банах Ю.О. Технологічні навантаження в процесі штанцювання і шляхи їх зменшення / Ю.О. Банах  // Поліграфія і видавнича справа.- Львів: 1997. –  №32. – С. 67-70.


  9.            Барановский М.А. Технология листовой штамповки. /  Барановский М.А. – Минск : Гос. изд-во БССР, 1957. – 350 с.


  10.       Белоглазов, В.И. Анизотропия деформативности и прочности тарного картона и методы ее оценки. / В.И. Белоглазов, А.В. Гурьев, В.И. Комаров – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005 – 252 с.


  11.       Теория линейной вязко-упругости./ Бленд Д. – М.: Мир, 1965.–506с.


  12.       Бумага и картон. Методы определения сопротивления расслаиванию: Гост 13648.6 – 86. – [Чинний від 1988-01-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1986. – 10 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).


  13.       Бумага. Термины и определения: ГОСТ 17586 – 80. – [Чинний від 1981-07-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1980. – 49 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).


  14.       Волчко А.А., Гавва О.М. Пристрої для формування картонних пачок / А.А. Волчко, О.М. Гавва // Упаковка. – 2002. - №5. – С. 36-38.


  15.       Гинзбург В.В. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах: Дис... канд. техн. наук: 05.02.15. Моск. полигр. ин-т. – М., 1958. – 218 с.


  16.       Гинзбург В.В. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах / В.В. Гинзбург // Труды НИИПМ, вып №3., - 1957. – С.15-21.


  17.       Главацький А.С., Задра В.М. Геометрична інтерпретація процесу прорізування отворів у картоні / А.С. Главацький, В.М. Задра // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 2001. - №37. – С. 78-82.


  18.       Данилевский В.А. Картонная и бумажная тара. / Данилевский В.А. – М.: Лесная пром., 1979. - 216 с


  19.       Друкарське устаткування: (підручник)/ [Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П. Дідич, В. О. Босак]. – Львів: УАД, 2005. – 486с.


  20.       Дулькин, Д.А. Современное состояние и перспективы использования вторичного волокна из макулатуры в мировой и отечественной индустрии бумаги. / Д.А. Дулькин, В.А. Спиридонов, В.И. Комаров – Архангельск: Издво АГТУ, 2007 – 1118 с.


  21.       Жидецький В. Ц. Поліграфічні матеріали / Жидецький В. Ц., Лазаренко О. В., Лотошинська Н. Д. – Львів.: ПТВФ Афіша, 2001. – 115с.


  22.       Задра В.М. Аналітичні дослідження технологічних навантажень при обробці отворів у картоні / В.М. Задра // Наукові записки. – Львів: 2001.- №3. – С. 10-12.


  23.       Задра В.М. Дослідження технологічних навантажень під час обробки круглих внутрішніх контурів у картоні / В.М. Задра // Наукові записки. – Львів: 2000. - №2. – С. 18-20.


  24.       Зубцов М.Е. Листовая штамповка. / Зубцов М.Е. – Л.: Машиностроение, 1967. – 504 с


  25.       Ильин В.Я. Машины и оборудование для переработки бумаги и картона. /  Ильин В.Я. – М.: Лесная пром., 1988. - 200 с.


  26.       Исследование свойств бумаги и картона: [Сборник трудов ЦНИИБ.] – М.: Лесная пром., 1981. - 67 с.


  27.       Картон для потребительской тары. Общие технические условия:ГОСТ 7933 – 89. – [Чинний від 1991-01-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1989. – 14 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).


  28.       Картон и фибра. Термины и определения: ГОСТ 17926 – 80. –[Чинний від 1981-07-01]. – М.: Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством продукции и стандартам 1980. – 20 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).


  29.       Картон тарний. Метод визначення опору торцевому стисненню: ДСТУ 3561 – 97. – [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с.– (Національні стандарти України).


  30.       Комаров В.И. Анализ механического поведения целлюлозно-бумажных материалов при приложении растягивающей нагрузки / В.И. Комаров, Я.В. Казаков // Лесной вестник МГУЛ. – 2000. –№3 (12). – С.52-62.


  31.       Комаров В.И. Деформация и разрушение волокнистых целлюлозно-бумажных материалов. / Комаров В.И. – Архангельск: Изд-во Арх.гос.техн. ун-та, 2002, -440 с.


  32.       Кошелев Е.И., Пергамент Д.А., Филиппов В.П. Брошюровочно-переплетные машины. /  Кошелев Е.И., Пергамент Д.А., Филиппов В.П. – М.: Книга, 1986. - 320 с.


  33.       Модуль АЦП/ЦАП USB3000. Руководство пользователя.–2006.–с.18.


  34.       Мордовин Б.М. Конструкции и расчет полиграфических машин. Кн. 5. / Мордовин Б.М. – М .: Искусство, 1954.- 284 с.


  35.       Мордовин Б.М. Об усилиях резания и давления прижима стопы в бумагорезальных машинах /  Б.М. Мордовин // Труды МПИ. – 1948. -  №1.- С. 18-22.


  36.       Мордовин Б.М. Проектирование полиграфических машин. / Мордовин Б.М. – М.: Книга, 1964.- 327 с.


  37.       Мордовин Б.М. Усилие резания и пути его снижения в бумагорезальных машинах // Тезисы докладов, -М.: Моск. полигр. ин-т, 1965.- С.21-22.


  38.       Мордовин Б.М., Акатьев Д.Ф. К вопросу о механике резания стоп листов бумаги вибрирующим ножом // Тезисы докладов,- М.: Моск. полигр. ин-т, 1967.- С.37-38.


  39.       Павленко Д. Технологія виготовлення та склад паперу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vybory.org/articles/525.html


  40.       Папір та картон. Визначення жорсткості під час згинання. Метод резонансу: ДСТУ 2907 – 94.– [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 30 с.– (Національні стандарти України).


  41.       Папір та картон. Метод визначення опору згинанню: ДСТУ 3369 – 96. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 22 с.– (Національні стандарти України).


  42.       Папір та картон. Метод визначення руйнівного зусилля під час стиснення кільця (RCT): ДСТУ 3643 – 97.– [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с.– (Національні стандарти України).


  43.       Патент 4.729.274 США, МКИ4 В 26 F 1/44. Strip-Shaped Knife For Use in Publishing Mschines and The Like / K. Marbach (FRG). - № 896.120; Заявл. 12.08.86; Опубл. 08.04.88. – 5с


  44.       Патент №2089381 РФ, МКИ 6 B 26 F 1/38, B 31 B 1/14. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации / Полюдов А.Н.(UA), Регей И.И.(UA), Хведчин Ю.Й.(UA).- №94024102/12; Заявл. 27.06.94; Опубл. 10.09.97, Бюл.№25.- 5 с.


  45.       Патент №2114003 РФ, МКИ 6 B 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Способ изготовления разверток сложной конфигурации по периметру и устройство для его реализации / Угрин Я.М.(UA), Полюдов А.Н.(UA), Регей И.И.(UA), Хведчин Ю.Й.(UA).- №95109669/12; Заявл. 08.06.95; Опубл. 27.06.98, Бюл.№18.- 5 с.


  46.       Патент №21874 України, МКИ 6 B 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру і пристрій для його реалізації / Угрин Я.М.(Укр.), Полюдов О.М.(Укр.), Регей І.І.(Укр.), Хведчин Ю.Й.(Укр.). - №95020647; Заявл. 14.02.95; Опубл. 30.04.98, Бюл.№2.- 2 с.


  47.       Патент № 73807 України, МПК 7 В 31 B 1/16, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток картонних упаковок і пристрій для його реалізації. / Босак В.О., Регей І.І., Сенкусь В.Т., Чехман Я.І. – № 2003054521; Заявл. 20.05.2003; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 2 с.


  48.       Пергамент Д.А. Брошюровочно-переплетное оборудование. /  Пергамент Д.А. – М.: МПИ, 1990. - 452 с.


  49.       Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию: ГОСТ 13525.8 – 86. – [Чинний від 1988-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт)


  50.       Полюдов А.Н., Регей И.И. Новая технология в производстве картонных упаковок / А.Н. Полюдов, И.И. Регей // Полиграфия. – 1998. - №3. - С. 54.


  51.       Полюдов О.М., Регей І.І., Книш О.Б. Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем / О.М. Полюдов, І.І. Регей, О.Б. Книш // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1996. - №31. - С. 31-34.


  52.       Проспект фирмы BOBST. Компании, входящие в группу БОБСТ. Оборудование для паковочной и печатной промышленности. Лозанна (Швейцария). №9519, 1995.- 6 с.


  53.       Проспект фирмы BOBST. Фальцевально-склеивающая машина Domino 145/165/Matic. Лозанна (Швейцария). №9001, 1990.- 6 с.


  54.       Проспект фірми BOBST. AUTOPLATINE SP-102-BMA.


  55.       Проспект фірми ELCEDE GmbH. ELCEDE.


  56.       Проспект фірми ERBA & C. ERBA. Fustellatrici automatiche TITANOMATIC.


  57.       Проспект фірми G. RABOLINI. Costruzioni meccaniche. Macchine per cartotecnica.


  58.       Регей І. І. Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://druk.kpi.ua/files/publications/8707-4_5-04.pdf


  59.       Регей І.І. Дослідження різання картонного матеріалу за принципом ножиць / І.І. Регей // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1997. - №32. - С.64-67.


  60.       Регей І.І. Нетрадиційне в традиційному виробництві / І.І. Регей  // Палітра друку. – 1997. - №1. - С. 16.


  61.       Регей І.І. Споживче картонне паковання (матеріали, проектування, обладнання для виготовлення): навч. посіб. / Іван Іванович Регей. – Львів: УАД, 2011. – 144 с.


  62.       Регей І.І., Манько О.В., Угрин Я.М. Експериментальні дослідження стійкості прорізного інструмента для вирізування картонних розгорток / І.І. Регей, О.В. Манько, Я.М. Угрин // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 2002. - №38. - С. 3-8.


  63.       Регей І.І., Полюдов О.М. Безштампове виробництво картонних упаковок / І.І. Регей, О.М. Полюдов // Упаковка. – 1998. - №3. - С. 26.


  64.       Печатно-высекальные автоматы. / Сальников Ю.П. – Л.: Лениздат, 1971.- 96 с.


  65.       Стельмащук О.С. Аналіз висікального обладнання деяких закордонних фірм / О.С.  Стельмащук // Поліграфія і видавнича справа. – 1994. - №20. – с.32-36.


  66.       Сторощук В.А   Удосконалення штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання: дис. ...канд. техн. наук : 05.05.01/ Сторощук Володимир Андрійович. – Львів, 2004. – 150с.


  67.       Сторощук В.А., Стецьків О.П. Розробка стенда для дослідження зносостійкості висічних лінійок / В.А. Сторощук, О.П. Стецьків // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 1999. - №35. – С. 93-100.


  68.       Тензометрия в машиностроении. Справочное пособие /  [ Под ред. Р.А.Макарова]. – М.: Машиностроение, 1975. – 288 с.


  69.       Терницький С.В. Дослідження зусиль висікання розгорток картонних паковань / С.В. Терницький // Упаковка . — 2011. — N 3. — С. 28 – 31.


  70.       Терницький С.В. Дослідження напружено-деформованого стану плоского штанцювального преса / С. В. Терницький // Накуові записки. – 2012. – №3(36). – С..


  71.           Терницький С.В. Дослідження напружено-деформованого стану штанцювального преса /С.В. Терницький // XV Міжнародна науково-практична конференція із проблем видавничо-поліграфічної галузі : міжнар. наук.-техн. конф., 21 березня 2012р.: тези доповіді. – К., 2012. – С. 85-87


  72.       Терницький С.В. Дослідження технологічних зусиль висікання при виготовленні розгорток картонного паковання /С.В. Терницький// «Друкарство молоде»: міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 квітня 2012р.: – тези доповіді. – К., 2012. – С. 93.


  73.       Терницький С.В. Картон його будова, різновид, характеристики і сфера доцільного застосування для виготовлення паковань / С.В. Терницький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 85 – 90.


  74.      Терницький С.В. Методика оцінки крутного моменту в плоскоциліндровому штанцювальному пресі /С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 25-28 січня 2012р.: тези доп. – Львів: УАД, 2012. – С. 5.


  75.      Терницький С.В. Оцінка максимального крутного моменту в штанцювальному пресі плоскоциліндрового типу для виготовлення розгорток картонних паковань / С.В. Терницький // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. збірник – 2012. –  № 1. – С. 80 – 90.


  76.      Терницький С.В. Метод дослідження технологічних зусиль при виготовленні розгорток картонних паковань / С. В. Терницький, Ю. О. Банах, Я. І. Чехман // Наукові записки: наук.-техн. збірник. – 2011. – №3(36). – С. 229 – 235.


  77.       Угрин Я.М. Аналітичні дослідження процесу різання картону круговим ножем  / Я.М. Угрин // Наукові записки. – Львів: 1999. - №1. – С. 20-24.


  78.       Угрин Я.М. Експериментальні дослідження різання картону гвинтовим відрізним ножем / Я.М. Угрин // Наукові записки. – Львів: 2000. - №2. – С.12-14.


  79.       Угрин Я.М. Розробка технологічного процесу та засобів виготовлення задрукованих розгорток картонних паковань ножицевим різанням: Дис... канд. техн. наук: 05.05.01. - Львів, 2000. - 157 с.


  80.       Угрин Я.М., Регей І.І. Експериментальні дослідження різання картону ножицеподібним способом / Я.М. Угрин , І.І. Регей // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: 1999. - №35. - С. 126-129.


  81.       Угрин Я.М., Хведчин Ю.Й. До питання класифікації пакувального устаткування / Я.М. Угрин , Ю.Й. Хведчин // Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.3.- Львів.- 1997.- с.29.


  82.       Угрин Я.М., Хведчин Ю.Й. Устаткування для виготовлення картонних упаковок / Я.М. Угрин , Ю.Й. Хведчин // Поліграфія і видавнича справа. - Львів: 1996. - №31. - С. 39-43.


  83.       Фляте Д.М. Свойства бумаги. / Фляте Д.М. – М.: Лесная пром., 1976. – 648 с.


  84.       Хведчин, Ю. И. Резальныемашины и комплексы POLAR : учеб.пос. / Ю. И. Хведчин, Ю. А. Шостачук, М. Оучар. – К. : ПКТ "СТ-Друк", 2004. – 204 с.


  85.       Хведчин, Ю. Й. Технологічні комплекси і лінії для післядрукарської обробки етикетки / Ю.Й. Хведчин, І.І. Регей // Упаковка : Журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2005. - №1. - С. 44 – 47.


  86.       Цибульски, У.О. Влияние условий кислородно–щелочной обработки на свойства сульфатной целлюлозы из лиственной и хвойной древесины / Цибульски Удо Олевович – Архангельск, 2011, –170 с.


  87.       Чехман Я.І. Дослідження явищ руйнування матеріалу при висіканні розгорток картонних паковань / Я.І. Чехман, С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 25-28 січня 2012р.: тези доп. – Львів: УАД, 2012. – С. 10.


  88.       Чехман Я. І. Вплив деформацій плоско циліндрового преса на штанцювання / Я. І. Чехман, І. Я. Попович // Упаковка.–2006.–№3. – С.58–61.


  89.       Чехман Я. І. Дослідження технологічно-необхідних зусиль висікання розгорток картонних паковань / Я.І. Чехман, С.В. Терницький // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів : наук.-техн. конф., 2-5лютого 2011р.: тези доп. – Львів: УАД, 2011. – С.5


  90.       Чехман Я. І. Особливості визначення зусиль при висіканні картону на плоско циліндровому пресі / Я. І. Чехман, С. В. Ткач., І. М. Кравчук // Наукові записки УАД. – 2003. – № 6. – С.21 – 24.


  91.       Чехман Я.І. Висікання розгорток картонних паковань (аналіз явищ, що супроводжують процес ) / Я. І. Чехман, С. В. Терницький // Упаковка . — 2012. — 3. — С. 28 – 31.


  92.       Чехман Я.І. Забезпечення стабільних умов роботи плоского штанцювального преса для виготовлення розгорток картонних паковань / Я. І. Чехман, С. В. Терницький // Упаковка . — 2013. — 1. — С.51 – 53.


  93.       Чехман Я.І. Про доцільність створення попереднього натягу в системі тигельного преса машини при штанцювальних роботах / Я. І. Чехман., Ю. О. Банах // Поліграфія та видавнича справа. – 1996. – №31. – С.34 – 39.  


  94.       Шакхкельдян Б. Н. Полиграфические материалы. – 3-е изд. Перераб. И доп. / Б. Н. Шакхкельдян, Л. А. Загаринська. – М.: Книга, 1988. – 328с.


  95.       Шуралев, М.В. Исследование влияния размольной гарнитуры на свойства волокнистых полуфабрикатов, используемых в композиции высококачественной бумаги/ Шуралев Максим Витальевич – Архангельск, 2011, –140 с.


  96.       Щитов Ф. А. Технология бумаги и картона / Щитов Ф. А. – М.: Висш. Шк., 1973. – 423с.


  97.       б/а] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kig.com.ua/index.php?menu_id=1&submenu_id=4&article_type_id=39&article_id=353


  98.       Bohler. Schneid-, Rill- undSonderlinien: Prospekt. –bohler YBB Stalwerke GmbH


  99.       Carey K. CAD-CAM Systems. The Key To Growth For Diemaking Companie // Package Print. -1985, -№5. - P.16-20.


  100.  Dubowsky S., Moening M.F. An Experimental and Analytical Study of Impact Forces in Elastic Mechanical Systems with Clearances // Machine and Mechanisms Theory, 1978, Vol. 15,


  101.  Earles S.W.E., Kilicay O. Predicting Impact Conditions Due to Bearing Clearances in Linkage Mechanisms. // Proceedings of the Fifth World Congress of Machines and Mechanisms, Montreal, Canada. Published by the ASME, July 1979


   


  102.  Waterhouse J.F. Effect of recycling fibers on accelerated creep / Waterhouse J.F. // Atlanta, Georgia : the Institute,, Georgia Institute of Technology. – 1999, - №289. 

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины