УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ виготовлення штампів лазерним гравіюванням для оздоблення поліграфічної продукції : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ изготовления штампов лазерной гравировкой для отделки полиграфической продукции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ виготовлення штампів лазерним гравіюванням для оздоблення поліграфічної продукції
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ изготовления штампов лазерной гравировкой для отделки полиграфической продукции
 • Кол-во страниц:
 • 166
 • ВУЗ:
 • Українська академія друкарства
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • міністерство освіти і науки україни
  Українська академія друкарства

  На правах рукопису


  Ярка Наталія Володимирівна


  УДК 655.225.261.32+655.366

  УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ виготовлення
  штампів лазерним гравіюванням
  для оздоблення поліграфічної продукції

  05.05.01 машини і процеси поліграфічного виробництва


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник:
  Маїк Володимир Зіновійович,
  кандидат технічних наук, доцент

  Львів 2013
  ЗМІСТ  Перелік умовних скорочень.......


  5
  Вступ


  7
  Розділ 1. Стан, проблеми та перспективи оздоблення друкованої продукції тисненням...  14
  1.1. Аналіз технологій оздоблення друкованої продукції


  14
  1.2. Техніко-економічний аналіз матеріалів, технологій та устаткування для виготовлення штампів.  20
  1.3. Наукові дослідження та прикладні розробки у галузі технології виготовлення фотополімерних штампів...  25
  1.4. Аналіз технологій Computer-to-Plate для виготовлення друкарських форм ..  28
  1.5. Розробка концепції удосконалення технології виготовлення штампів лазерним гравіюванням..  33
  Висновки до розділу 1...


  36
  Розділ 2. Вибір і обґрунтування методик експериментальних досліджень..


  37
  2.1. Вибір об’єктів досліджень.


  37
  2.2. Технологія виготовлення фотополімерних штампів лазерним гравіюванням і вимоги до них...  38
  2.3. Вибір матеріалів і устаткування для гарячого тиснення полімерними штампами  45
  2.4. Методики дослідження фотохімічних перетворень фотополімеризаційноздатних матеріалів  48
  2.5. Методики дослідження теплофізичних та фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів...  49
  2.6. Методики дослідження репродукційно-графічних показників якості штампів.  56
  2.7. Методики дослідження друкарсько-технічних показників якості тиснення штампами....  59
  Висновки до розділу 2...


  62
  Розділ 3. Дослідження технологічних процесів виготовлення полімерних штампів лазерним гравіюванням .  63
  3.1. Спектроскопічні дослідження механізму полімеризації


  63
  3.2. Сенситометричні дослідження..


  69
  3.3. Теплофізичні дослідження


  70
  3.4. Термомеханічні дослідження


  73
  3.5. Фізико-механічні дослідження..


  74
  Висновки до розділу 3...


  91
  Розділ 4. Дослідження якості штампів лазерного гравіювання та отриманих відбитків ..  93
  4.1. Вплив матеріалу штампа на репродукційно-графічні характеристики штампів, виготовлених лазерним гравіюванням.  93
  4.2. Дослідження друкарсько-технічних показників тиснення штампами лазерного гравіювання  96
  Висновки до розділу 4...


  113
  Загальні висновки...


  114
  Список використаних джерел


  117
  Додатки


  133
  Додаток А. Технологічна інструкція для процесів гарячого тиснення фольгою на ручних позолотних пресах полімерними штампами лазерного гравіювання ....
  134
  Додаток Б. Акт виробничих випробувань у ПП «СаЮл»..


  149
  Додаток В. Акт виробничих випробувань у ПП «СаЮл»..


  150
  Додаток Д. Акт виробничих випробувань у ЛПК УАД


  151
  Додаток Е. Акт про використання результатів роботи у навчальному процесі Української академії друкарства .............................  152
  Додаток Ж. Патент на корисну модель № 57727 «Спосіб виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням»  153
  Додаток З. Техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення штампів для гарячого тиснення ...  157  перелік умовних скорочень  Вз відносна зміна висоти друкувального елемента
  Взм відсоток зменшення кількості подвійних зв’язків
  Вп відсоток перетворення
  Г відносна зміна ширини друкувального елемента
  ІЧ інфрачервоне випромінювання
  КТЛР коефіцієнт теплового лінійного розширення
  ОУА на ІЗФ олігоуретанакрилатний олігомер на основі ізофорондіізоціанату
  РФПК рідка фотополімеризаційноздатна композиція
  ТГМ-3 триетиленглікольдиметакрилат
  ТМА термічний механічний аналіз
  ТФПК тверда фотополімеризаційноздатна композиція
  УФ ультрафіолетове випромінювання
  ФДФ фотополімерна друкарська форма
  ФПК фотополімеризаційноздатна композиція
  ФПМ фотополімеризаційноздатний матеріал
  ФПШ фотополімерний штамп
  Шв ширина елемента на відбитку
  Шор ширина елемента на оригіналі
  Шш ширина елемента на штампі
  b ширина зразка
  CtP Computer to Plate (комп’ютер-друкарська форма)
  DTA диференційний термічний аналіз
  Е модуль пружності
  H глибина гравіювання
  Не енергетична експозиція
  h товщина матеріалу
  Іm питоме зношування за масою
  Іv питоме зношування за об’ємом
  l довжина зразка
  m маса зразка
  n кількість циклів зношування
  Р навантаження
  S площа поверхні
  Т температура
  t час дії навантаження
  TG термогравіметричний аналіз
  tg δ тангенс кута механічних втрат
  Х коефіцієнт механічних втрат
  α кут нахилу бічної грані друкувального елемента
  ε деформація матеріалу
  λ довжина хвилі
  σ напруження
  Δm/Δn градієнт швидкості зношування  ВСТУП  В сучасних ринкових умовах конкурентоспроможність друкованої продукції забезпечується низкою чинників, до яких належать: якість виробу, його художні, естетичні та ергономічні показники. Важливо також, щоб готовий продукт привертав до себе увагу, а це стає можливим лише за умови постійного покращення оформлення та удосконалення технологій оздоблення друкованої продукції.
  Оздоблювальні операції: лакування, висікання по складному контуру, гаряче тиснення фольгою і конгревне тиснення ‒ сьогодні найпоширеніші у переліку послуг, що надають друкарні. Ці різновиди оздоблення можуть використовуватися як самостійно, так і поєднуватись один з одним. Упродовж останніх років широкого застосування набуло тиснення фольгою, оскільки воно надає відбитку характерного блиску, якого неможливо досягнути, використовуючи металізовані друкарські фарби або металізований папір. Оздоблення тисненням урізноманітнює художнє оформлення поліграфічної продукції та забезпечує її естетичний вигляд, що своєю чергою впливає на вибір товару споживачем.
  Широке використання оздоблення друкованої продукції тисненням зумовлює розробку нових та удосконалення існуючих матеріалів, вдосконалення процесів тиснення і технологій виготовлення штампів, які дають змогу підвищити якість відбитків, покращити екологічні та технологічні аспекти самого процесу тиснення.
  Актуальність теми. Впродовж останніх років у поліграфічній галузі спостерігається тенденція до зменшення накладів і підвищення вимог до оперативності їх виконання, зокрема при виготовленні книжкової, рекламної, представницької продукції. Особливі вимоги висувають і до процесів оздоблення вони мають виконуватися швидко при незмінно високій якості з невеликими фінансовими затратами.
  Гаряче тиснення фольгою сьогодні належить до найпопулярніших способів оздоблення друкованої продукції, але, зважаючи на трудомісткість процесу, високу вартість металевих штампів, використання розчинів для травлення, які шкідливі для людини та навколишнього середовища, його обмежено застосовують при виготовленні продукції малими накладами.
  Аналіз патентної інформації та наукових публікацій вказує на перспективність використання у поліграфічній галузі фотополімерів як недорогих матеріалів, друкарсько-технічні властивості яких дають змогу використовувати їх при гарячому тисненні. Однак таке використання обмежується недостатньою термостійкістю та тиражостійкістю; трудомісткістю технологічного процесу виготовлення, який включає операції: експонування через фотоформу, що спричиняє втрати якості зображення, проявлення (вимивання) у хімічних розчинах, що призводить до набухання штампа та, при недостатньому висушуванні, спричиняє різнотовщинність і погіршення якості як штампа, так і відбитків.
  Перелічені недоліки, а також недостатність проведених наукових досліджень із удосконалення технологічного процесу виготовлення штампів для тиснення та розробки нових матеріалів, які б мали необхідний комплекс друкарсько-технічних властивостей для гарячого тиснення фольгою, зумовлюють техніко-економічну необхідність удосконалення технологічного процесу виготовлення та використання фотополімерних штампів для оздоблення поліграфічної продукції.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№2623-ІІІ від 11 липня 2001 р.), Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (№433-ІV від 16 січня 2003 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (№942 від 7 вересня 2011р.), пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень Української академії друкарства, тісно пов’язана із науковою проблематикою досліджень кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства стосовно інтенсифікації технологічних процесів поліграфічного виробництва.
  Мета і завдання досліджень. Метою роботи є удосконалення технології виготовлення штампів для гарячого тиснення на основі розроблених фотополімеризаційноздатних композицій.
  Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
  - проаналізувати наукові публікації та патентні джерела щодо застосування полімерних матеріалів для виготовлення штампів, технології виготовлення штампів для тиснення;
  - удосконалити на основі розроблених фотополімеризаційноздатних композицій технологічний процес виготовлення штампів методом прямого лазерного гравіювання;
  - провести дослідження технологічних і експлуатаційних характеристик полімерних штампів для гарячого тиснення;
  - провести дослідження репродукційно-графічних, друкарсько-технічних та експлуатаційних властивостей штампів і відбитків;
  - здійснити лабораторно-виробничі випробування удосконаленого технологічного процесу виготовлення полімерних штампів лазерним гравіюванням, надати практичні рекомендації та розробити технологічні інструкції щодо застосування удосконаленої технології виготовлення штампів для гарячого тиснення.
  Об’єкт дослідження - технологічний процес оздоблення поліграфічної продукції гарячим тисненням фольгою.
  Предметом дослідження є удосконаленння технологічного процесу виготовлення фотополімерних штампів лазерним гравіюванням для гарячого тиснення та визначення технологічних, експлуатаційних, репродукційно-графічних властивостей штампів і оцінювання якості відбитків.
  Методи досліджень. Штампи для досліджень виготовлені за удосконаленою технологією з використанням розроблених тестових шкал.
  Дослідження кінетики полімеризації композицій здійснювали за допомогою ІЧ-спектроскопії на спектрометрі «TENSOR 37» та сенситометрії методом вимивного клину. Теплофізичні дослідження виконували на приладі «Q-1500D», а термомеханічний аналіз здійснювали на приладі конструкції кафедри поліграфічного матеріалознавства та хімії Української академії друкарства.
  Фізико-механічні властивості фотополімерних штампів оцінювали за: показником твердості (твердомір «2033 ТИР»); деформацією при стиску та дії температури (тензометр «Т2020 DC10 SH»); деформаційними показниками, виміряними на еластомірі Чехмана і оптичному довжиномірі «ИЗВ-1»; динамічними характеристиками, дослідженими на приладі динамічної ударної дії «ИПМ-1К».
  Зношування штампів досліджували за допомогою приладу «ІМР», зміну маси штампів в процесі досліджень реєстрували за допомогою електронних ваг «AXIS». За допомогою приладу «ИМР» визначали також стійкість фольги на відбитку до стирання та відмарювання.
  Оцінювання репродукційно-графічних та друкарсько-технічних показників штампів та відбитків (роздільної та видільної здатності, кута нахилу бічної грані друкувальних елементів штампа, графічних спотворень, якості поверхні штампів, покривної здатності відбитка, чіткості меж відбитка) виконувалось на мікроскопі «МБС-9», обладнаному цифровою камерою «Vision Camera CCTV» і синхронізованому з комп’ютером програмою «Fly2000 TV». Визначення адгезії полімерного шару до основи штампа та фольги до задруковуваного матеріалу здійснювали методом решітчастих надрізів.
  Вплив процесу тиснення на зміну розмірів та висоти друкувальних елементів штампів досліджували на тигельній машині «Adast Grafopress GPE» з фіксацією цих змін на мікроскопі «МБС-9», обладнаному цифровою камерою «Vision Camera CCTV» і синхронізованому з комп’ютером програмою «Fly2000 TV». Обробка результатів досліджень виконувалась у програмах «MS Excel», «Origin Pro» та «MathCad».
  Наукова новизна одержаних результатів:
  1. Вперше застосовано пряме лазерне гравіювання полімерних штампів для тиснення на основі розроблених фотополімеризаційноздатних компо­зицій, що скорочує технологічний процес виготовлення штампів.
  2. Розроблено нові формні матеріали та встановлено позитивний вплив модифікуючих домішок на теплофізичні і фізико-механічні характеристики штампів, який полягає у підвищенні термостійкості штампів та зменшенні їх деформацій у процесі тиснення, що своєю чергою забезпечує необхідні режими експлуатації при гарячому тисненні.
  3. Вперше одержано закономірності зміни репродукційно-графічних властивостей штампів у системі «комп’ютерполімерний штамп» і друкарсько-технічних властивостей отриманих відбитків у системі «полімерний штампвідбиток», які підтверджують досягнення необхідної якості штампів і відбитків.
  4. Виявлено закономірності зміни геометричних розмірів друку­вальних елементів штампів у процесі тиснення, які залежать від концентрації напружень і складу формних матеріалів та забезпечують стабільність процесу тиснення.
  5. Доведено залежність між складом формних матеріалів для виготовлення штампів та їх зносостійкістю з визначенням числових пара­метрів фаз зношування, що дозволяє прогнозувати тиражостійкість штампів і забез­пе­чити якість відбитків при тисненні.
  Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено технологію та розроблено матеріали для виготовлення штампів прямим лазерним гравіюванням («комп’ютер‒полімерний штамп») газовим інфрачервоним лазером (λ=10,64 мкм).
  Розроблено технологічну інструкцію для процесів гарячого тиснення на ручних позолотних пресах з використанням удосконаленої технології виготовлення штампів, яка рекомендована для підприємств оперативної поліграфії (додаток А). Результати роботи апробовані в умовах ПП «СаЮл» та навчально-виробничої лабораторії Львівського поліграфічного коледжу УАД (додатки Б, В, Д).
  Результати досліджень використовуються при проведенні лекційних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Основи поліграфії» на кафедрі технології друкованих видань і паковань для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» (додаток Е).
  Удосконалену технологію та розроблені фотополімерні матеріали захищено патентом України: №57727 «Спосіб виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням» (додаток Ж), подано заявку на патент України №а201301330.
  Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що становлять зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. Організацію та проведення досліджень виконано за безпосередньої участі автора. Здобувач особисто виконала обробку та теоретичне обґрунтування одержаних результатів експериментів.
  У публікаціях у співавторстві здобувачеві належать [89, 160, 161, 166] експериментальні дослідження, опрацювання та аналіз результатів, висновки; [105, 165] ідеї, пошук, систематизація інформації та висновки; [108] запропонована удосконалена технологія виготовлення полімерних штампів для тиснення.
  Апробація результатів роботи. Основні наукові результати дисер­та­ційної роботи оприлюднено автором на ІІІ між­на­родній конференції молодих науковців «Printing Future Days 2009» (Хемніц, 2009 р.); міжнародних науково-технічних конференціях студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (Київ, 2010р., 2012 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Квалілогія книги» (Львів, 2010 р.); ювілейній міжнародній конференції студентів і молодих вчених «Print 2011» (Санкт-Петербург, 2011р.); звітній науково-технічній конфе­ренції про­фесорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (Львів, 2012 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції «Квалілогія книги» (Львів, 2012 р.); VII міжнародній конфе­ренції аспірантів і молодих науковців «Young scientists towards the challenges of modern technology» (Варшава, 2012 р.).
  Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 18 праць, з них: 9 у фахових наукових виданнях та збірниках наукових праць (з них 3 одноосібних), 8 тез доповідей (з них 3 одноосібних), 1 патент України на корисну модель.

  Обсяг і структура дисертації. Дисертацією є рукопис, що складається із вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (178 назв) та 7 додатків. Загальний обсяг дисертації 166 сторінок, у тому числі основного тексту 115 сторінок, що містить 17 таблиць і 56 рисунків.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу удосконалення технології виготовлення штампів для гарячого тиснення фольгою. При цьому отримано такі результати:
  1. На підставі аналізу сучасного стану, проблем та перспектив оздоблення друкованої продукції тисненням виявлено потребу в удосконаленні технології та матеріалів для гарячого тиснення фольгою поліграфічної продукції, оскільки існуючі матеріали та технології є дорогими і трудомісткими; сформульовано робочу гіпотезу, мету та завдання роботи.
  2. Удосконалення технологічного процесу виготовлення полімерних штампів здійснено шляхом застосування прямого лазерного гравіювання з використанням інфрачервоних газових СО2-лазерів (l=10,64 мкм), що зменшує трудомісткість технологічного процесу, та розробкою фотополімеризаційно­здатних матеріалів на основі олігоуретанакрилатів із модифікуючими домішками (кремнійорганічний олігоакрилат та ефіракрилат з третинною аміногрупою), що забезпечило підвищення їх світлочутливості, ступеня зшивання композиції, фізико-механічних і теплофізичних властивостей.
  3. Дослідженнями встановлено вплив складу формних матеріалів на їх теплофізичні характеристики (ФПШ №1 переходить у високоеластичний стан при температурі +111°С, а ФПШ №2 ‒ при температурі +105°С, термодеструкція починається при Т=215), термомеханічні характеристики (при температурі нагрівання +150°С відносна деформація ФПШ №1 становить 8,5%, а ФПШ №2 9,95%), коефіцієнт теплового лінійного розширення штампів (для ФПШ №1 7,2∙10-3, ФПШ №2 10,85∙10-3), що забезпечують температурні режими експлуатації штампів.
  4. На основі проведених експериментальних досліджень визначено показники фізико-механічних властивостей штампів у статичних умовах (твердість для ФПШ №1 94,5 од. Шор А, ФПШ №2 91,25 од. Шор А; напруження руйнування при Т=+200°С для ФПШ №1 становить 22,19 МПа, ФПШ №2 7,15 МПа; максимальна деформація при змінному навантаженні для ФПШ №1 3,66%, для ФПШ №2 8,85%, модуль пружності ФПШ №1 48,06МПа, ФПШ №2 11,28 МПа; максимальна деформація при постійному навантаженні для ФПШ №1 2,85%, для ФПШ №2 3,54%, модуль пружності ФПШ №1 65,62 МПа, ФПШ №2 52,88 МПа) та у динамічних умовах (тангенс кута механічних втрат ФПШ №1 0,076, ФПШ №2 0,083; динамічний модуль пружності ФПШ №1 4,5 ГПа, ФПШ №2 5 ГПа), що забезпечують відповідні експлуатаційні параметри штампів.
  5. Встановлено вплив складу формних матеріалів для виготовлення штампів на швидкість їх зношування: питоме зношування за масою ФПШ №1 після 6000 циклів тертя становить 6∙10-3 г/см2, ФПШ №2 8∙10-3 г/см2; питоме зношування за об’ємом ФПШ №1 після 6000 циклів тертя становить 3,8∙10-3 см, ФПШ №2 6,73∙10-3 см; градієнт швидкості зношуваня 1,42∙10-5 і 2,13∙10-5 відповідно для ФПШ №1 і ФПШ №2. Визначено фази зношування полімерних штампів, що дає змогу прогнозувати якість відбитків тиснення.
  6. На основі дослідження зміни геометричних розмірів друкувальних елементів фотополімерних штампів у процесі тиснення встановлено вплив фізико-механічних властивостей штампів і складу формних матеріалів на ці зміни (зміна діаметра крапки 0,5 мм після 50 тис. циклів тиснення ФПШ №1 ‒ 45%, ФПШ №2 ‒ 55%; зміна висоти крапки діаметру 0,5 мм після 50 тис. циклів тиснення ФПШ №1 8,6%, ФПШ №2 9,2%); встановлено можливість застосування таких штампів при накладах до 8000 відбитків.
  7. Доведено, що використання удосконаленого технологічного процесу виготовлення штампів прямим лазерним гравіюванням забезпечує одержання штампів з високими репродукційно-графічними (видільна здатність ФПШ №1 і ФПШ №2 0,1 мм; роздільна здатність ФПШ №1 і ФПШ №2 24 лін/см) і відбитків із високими друкарсько-технічними (видільна здатність 0,1 мм; роздільна здатність, залежно від задруковуваного матеріалу, 618 лін/см; стійкість до відмарювання в межах 1029 циклів, до стирання 30110 циклів, покривна здатність 5 балів) властивостями, що відповідають вимогам оперативної поліграфії.
  8. Виробничі дослідження та випробування удосконаленої технології виготовлення штампів для гарячого тиснення фольгою в умовах підприємств підтвердили, що технологічний процес відповідає вимогам виробництва, забезпечує високу якість тиснення та техніко-економічну ефективність. Отримані наукові та практичні результати досліджень використано у навчальному процесі, підготовці технологічної інструкції, апробованої та впровадженої у виробництво.  Список використаних джерел  1. Александров А. Я. Поляризационно-оптические методы механики дефор­мируемого тела / А. Я. Александров, М. Х. Ахметзянов. М.: Наука, 1973. 576 с.
  2. Алексеев Г. А. Применение метода фотоупругости в полиграфии: моногр. / Г. А. Алексеев, С. М. Ярема. К. : Вища школа, 1994. 138 с.
  3. А.С. 255733 СССР, МПК G 03С. Светочувствительная композиция для изготовления печатных форм /А.Р.Бабич, В.А.Дудяк, Б.В.Коваленко, Э.Т.Лаза-ренко и др.; заявитель УПИ им. И.Федорова. зарегистр. 12.10.1968г. 2 с.
  4. А.С. 171580 СССР. Способ получения пластин из полиамидов / Б.В.Ко-валенко, Е.Д.Николайчук, В.Д.Потапенко, В.А.Дудяк, Я.С.Маруняк, Э.Т.Лазаренко ; заявитель УПИ им. И.Федорова. зарегистр. 1965 г. 2 с.
  5. А.С. 883846 СССР. Фотополимеризующаяся композиция / В.А.Дудяк, Э.Т.Лазаренко, В.М.Петрова, С.В.Анисимова; заявитель УПИ им. И.Федо-рова. зарегистр. 10.01.1980 г. 2 с.
  6. А.С. 679924 СССР. Фотополимеризующаяся композиция / С.В.Ани-симова, В.А.Дудяк, Э.Т.Лазаренко и др.; заявитель УПИ им. И.Федорова. зарегистр. 25.04.1978 г. 2 с.
  7. А.С. 440953 СССР. Фотополимеризующаяся композиция для изготов-ления печатных форм / С.В.Анисимова, В.И.Демков, В.А.Дудяк, Б.В.Кова-ленко, Э.Т.Лазаренко; заявитель УПИ им. И.Федорова. зарегистр. 15.02.1972 г. 2 с.
  8. А.С. 763838 СССР. Водорастворимая жидкая фотополимеризующаяся композиция / В.В.Бернацек, Т.С.Козлова, Э.Т.Лазаренко и др.; заявитель УПИ им. И. Федорова. зарегистр. 07.12.1973 г. 2 с.
  9. АндросовВ. Изготовление штампов и контрштампов для тиснения фольгой и конгрева [Электронный ресурс] / В.Андросов // КомпьюАрт. 2009. №2. Режим доступа к журн.: http://www.compuart.ru/article.aspx
  10. АндросовВ. Анализ и совершенствование конструкций прессовых пар для холодного конгревного тиснения : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / В.С.Андросов. СПб. : СПБГУТД, 2008. 16 с.
  11. АндросовВ. Холодное тиснение в малых типографиях / В.Андросов, Б.Бобров // Полиграфия. 2006. №2 С. 8485.
  12. АнісімоваС.В. Деякі властивості гнучких фотополімерних друкарських форм УПІ / С.В.Анісімова, В.О.Дудяк, Б.В.Коваленко, Е.Т.Лазаренко, Я.С.Маруняк // Поліграфія і видавнича справа. 1967. №3. С. 1723.
  13. АнісімоваС.В. Дослідження фотополімерних поліамідних штампів / С.В.Анісімова, В.О.Дудяк, І.В.Поліщук // Поліграфія і видавнича справа. 1985. №21. С. 136.
  14. АскадскийА.А. Деформация полимеров / А.А.Аскадский. М.: Химия. 448 с.
  15. АскадскийА.А. Структура и свойства теплостойких полимеров / А.А.Аскадский. М. : Химия, 1991. 320 с.
  16. БазилюкК.Ф. Рельєфоутворення в фотополімеризаційноздатних матеріа-лах / К.Ф.Базилюк, М.К.Гладілович, В.В.Шибанов. Львів : УАД, 2003. 79 с.
  17. БайбородинЮ.В. Основы лазерной техники / Ю.В.Байбородин. 2-е изд., переработанное и дополненное. М. : Высшая школа, 1988. 384 с.
  18. БерлинА.А. Акриловые олигомеры и материалы на их основе / [А.А.Берлин, Г.В.Королев, Т.Я.Кефели и др.]. М. : Химия, 1983. 232 с.
  19. БерлинА.А. Кинетический метод в синтезе полимеров / А.А.Берлин, С.А.Вольфсон. М. : Химия, 1973. 344 с.
  20. БерлинА.А. Основы адгезии полимеров / А.А.Берлин, В.Е.Басин. М. : Химия, 1969. 316 с.
  21. БернацекВ.В. Печатные свойства штампов из фотополимеров и фотомономеров / В.В.Бернацек, Э.Т.Лазаренко, В.А.Дудяк // Полиграфия. 1970. № 12. С. 1618.
  22. БернацекВ.В. Создание и исследование технологии изготовления фотополимерных печатных форм из фотополимеров : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / В.В.Бернацек. М. : МПИ, 1974. 16 с.
  23. БернацекВ.В. Дослідження друкарсько-технічних властивостей фото-полімерних штампів / В.В.Бернацек, Б.В.Коваленко, Е.Т.Лазаренко// Полі-графія і видавнича справа. 1971. №7. С. 6975.
  24. БелицкийО. Фотополимерные штампы выгоднее металлических / О.Бели-цкий, М.Румянцева, М.Трахтенберг и др. // Полиграфия. 1984. №10. С. 28.
  25. БелицкийО. Фотополимеры: твердые или жидкие? / О.Белицкий, А.Золотухин, С.Белицкая и др. // Полиграфия. 1974. №8. С. 2729.
  26. БитюринаТ. О взаимодействии ИК-лазерного излучения с формным материалом / Т.Битюрина // Полиграфия. 2002. №4. С. 3435.
  27. БобровВ.И. Технология послепечатных процессов. Технология тиснения : учеб. пособие / [В.И.Бобров, Л.О.Горшкова, Е.И.Лисиченко, В.А.Мисонжник и др.]. М. : МГУП, 2006. 198 с.
  28. БрейхольдЯ. Будущее глубокой печати за прямым лазерным гравиро-ванием меди / Я.Брейхольд // Флексо Плюс. 2003. №4. С. 4647.
  29. Брошюровочно-переплетные процессы. Технологические инструкции/ под ред. Н.А.Чернышовой. М. : Книга, 1982. 440 с.
  30. БуглоС.Т. Усталостная прочность и выносливость пластмасс / С.Т.Бугло, С.Б.Ратнер. М. : НИИТЭХИМ, 1989. 84 с.
  31. БуквейтцЯ. Изготовление флексографских форм: тенденции и техно-логии / Я.Буквейтц // Флексо Плюс. 2006. № 1. С. 25.
  32. ВеличкоЕ. Тиражестойкость печатных форм / Е.Величко, Т.Осипова, О.Розум. К. : Реклама, 1987. 22 с.
  33. ВеферсЛ. Прямое лазерное гравирование повышение качества и упрощение процесса допечатной подготовки / Л.Веферс, Х.Аппс // Флексо Плюс. 2006. № 1. С. 2024.
  34. ВоробьевД.В. Технология послепечатных процессов: учебник / Д.В.Воробьев. М. : МГУП, 2000. 393 с.
  35. ГавенкоС.Ф. Технологія ламінування друкарських відбитків : навч. посіб. / С.Ф.Гавенко, М.С.Мартинюк. Львів : УАД, 2008. 80 с.
  36. ГавенкоС.Ф. Оцінка якості поліграфічної продукції / С.Ф.Гавенко, О.В.Мельников. Львів : Афіша, 2000. 120 с.
  37. ГаничЕ.Н. Печатные формы из оптимизированных олигоэфиракрилат-эпоксидных фотополимеризующихся материалов : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / Е.Н.Ганич. Львов, 1984. 18 с.
  38. ГарріЛ.М. Технології, матеріали, устаткування для виготовлення штемпелів / Л.М.Гаррі, В.З.Маїк, В.Г.Матюшова. Львів : НВП «Мета», 1998. 124 с.
  39. ГладиловичМ.К. Применение фотополимерных штампов для горячего тиснения фольгой на деталях пластмасс / М.К.Гладилович, Н.В.Копыл, Г.А.Петрушева // Обмен опытом в радиопромышленности. 1983. Вип. 5. С. 56.
  40. ГехтВ. Золотой век тиснения / В.Гехт // КомпьюАрт. 2009. №11. С. 2729.
  41. ГрековаТ. Исполнение блеск! / Т.Грекова // Флексография и специальные виды печати. 2005. №4. С. 2631.
  42. ГогоберидзеД.Б. Твердость и методы ее измерения / Д.Б.Гогоберидзе. М.; Л. : Машгиз, 1952. 319 с.
  43. ГодовскийЮ.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К.Годовский. М. : Химия, 1976. 216 с.
  44. ГорячевА. Сравнительное тестирование термальной и серебряной СТР-технологий [Электронный ресурс] / А.Горячев // Полиграфия. 2004. №2. Режим доступа к журн.: http://www.polimag.ru/journal.php?j=20&t=120
  45. ГотчЭ. Прямое лазерное гравирование форм флексографской и высокой печати / Э.Готч // Флексо Плюс. 2004. №6. С. 3440.
  46. ГоршковаЛ. Повышение качества тиснения полиграфической фольгой на бумаге с высоким значением параметра шероховатости : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. тех. наук / Л.О.Горшкова. М. : МГУП, 2010. 18с.
  47. ГригорьянцА.Г. Технологические процессы лазерной обработки : учеб. пособие / А.Г.Григорьянц, И.Н.Шиганов, А.И.Мисюров ; под ред. А.Г.Гри-горьянца. М. : Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. 664 с.
  48. ГудилинД. Тиснение фольгой [Электронный ресурс] / Д.Гудилин // КомпьюАрт. 2006. №1. Режим доступа к журн.: http://www.compuart.ru/article.aspx?id=15329&iid=728
  49. ЗабуйскийА. Штампы для тиснения / А.Забуйский, Д.Вознюк, В.Шмидт, Э.Лазаренко // Полиграфия. 1977. №1 С. 3536.
  50. ЗахароваЛ.О. Оптимізація рідкого фотополімеризаційного матеріалу / Л.О.Захарова, К.Ф.Базилюк, Е.Т.Лазаренко // Поліграфія і видавнича справа. 1993. №27 С. 3235.
  51. ЗахаркінА. Про гаряче тиснення / А.Захаркін // Поліграфія. 1999. №1. С. 8081.
  52. ЗахаркінА. Про гаряче тиснення / А.Захаркін // Поліграфія. 1999. №3. С. 7879.
  53. ЗацерковнаР.С. Створення та дослідження матеріалів для лазерного гравірування офсетних друкарських форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Р.С.Зацерковна. Львів : УАД, 1995. 22 с.
  54. ЗацерковнаР.С. Матеріали для виготовлення фотоформ та офсетних друкарських форм з використанням лазерів / Р.С.Зацерковна // Поліграфія і видавнича справа. 1994. №29. С. 8891.
  55. ЗерновВ.А. Испытания полиграфических материалов. Ч. 2 / [В.А.Зер-нов, А.А.Семионов, Б.Т.Воскресенская и др.]. М. : Книга, 1964. 364 с.
  56. ЗолотухинА.В. Перспективы техники и технологии фотополимеров / А.В.Золотухин, О.А.Белицкий, С.И.Белицкая // Полиграфия. 1982. №12. С. 3436.
  57. Изготовление клише. Выбор технологии и материалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bronko.ru/products
  58. ІванчишинГ.М. Тиражестійкість фотополімерних штампів / Г.М.Іван-чишин, В.З.Маїк, Е.Т.Лазаренко // Технологія і техніка друкарства. 2008. № 1. С. 2933.
  59. КестельманВ.И. Физические методы модификации полимерных материалов / В.И.Кестельман. М. : Химия, 1980. 224 с.
  60. КиппханГ. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства / Г.Киппхан. М. : МГУП, 2003. 1012 с.
  61. КлинтонДж. Прямое лазерное гравирование обычных и гильзовых флексографских форм [Электронный ресурс] / Дж.Клинтон // Флексо Плюс. 2004. №4. Режим доступа к журн.: http://www.kursiv.ru/kursivnew/flexoplus_magazine/archive/40/26.php#text
  62. «Клишемастер» клише для горячего тиснения и конгрева // Поли-графия. 2011. №7. С. 28.
  63. КоваленкоБ.В. Дослідження впливу технологічних режимів виготов-лення фотополімерних друкарських форм на їх якість (вплив експозиції і виду розчинника) / Б.В.Коваленко, В.О.Дудяк, Е.Т.Лазаренко // Поліграфія і видавнича справа. 1970. №6. С. 4951.
  64. КоваленкоБ.В. Печатные свойства штампов из фотополимеров и фотомономеров / Б.В.Коваленко, В.В.Бернацек, Э.Т.Лазаренко и др. // Полиграфия. 1970. № 12. С. 1618.
  65. КоваленкоБ.В. Фотополимерные штампы из твердых и жидких фото-полимеризующихся систем / Б.В.Коваленко, Э.Т.Лазаренко, А.Р.Бабич и др. // Полигр. пром-сть: Реф. инф. 1972. №4. С. 8082.
  66. КондрадченкоК. Тиснення при малих і великих тиражах / К.Кондратченко // ФлексодрукРевью. 2004. №3. С. 2930.
  67. КоршакВ.В. Термостойкие полимеры / В.В.Коршак. М. : Наука, 1969. 411 с.
  68. КоршакВ.В. Химическое строение и температурные характеристики полимеров / В.В.Коршак. М. : Наука, 1970. 420 с.
  69. КотляровВ.П. Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії / В.П.Котляров, М.А.Аліверді, О.І.Артемчук, Н.Л.Талімонова // Технологія і техніка друкарства. 2011. №1. С. 5263.
  70. КотляровВ.П. Вопросы качества изготовления печатных форм мето-дами лазерной технологии / В.П.Котляров // Технологія і техніка друкарства. 2006. №3. С. 1234.
  71. КравчукВ.А. Особливості модифікації поверхні фотополімерних штампів / В.А.Кравчук, М.В.Ситник, Т.В.Таран // Поліграфія і видавнича справа. 1993. №27. С. 2932.
  72. КравчукВ.А. Металлизация фотополимерных штампов / В.А.Крав-чук, М.В.Ситник, Т.В.Таран // Полигр. пром.: Реф. информ. 1992. 36 с.
  73. КрыжановскийВ.К. Технические свойства полимерных материалов : учеб.-справ. пособие / В.К.Крыжановский, В.В.Бурлов, А.Д.Паниматченко и др. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Професия, 2005. 248 с.
  74. КулакМ.И. Прогнозирование тиражестойкости печатных форм / М.И.Кулак, О.В.Сидельник//Труды БГТУ. 2012. №9: Издат. дело и полиграфия. С.1822.
  75. КупцовА.Х. Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрас-ного поглощения полимеров. Справочник / А.Х.Купцов, Г.Н.Жижин. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. 656 с.
  76. ЛазаренкоЭ.Т. Фотохимическое формование печатных форм / Э.Т.Лазаренко. Львов : Вища школа, 1984. 152 с.
  77. ЛазаренкоЕ. Листівки: історія, дизайн, філософія, технологія виготов-лення / Е.Лазаренко, Д.Вакуліч, П.Петрик. Львів : УАД, 2006. 60с.
  78. ЛаскинА. Лазеры в системах записи на цифровых фотополимерах [Электронный ресурс] / А.Ласкин // Флексо Плюс. 2000. №6. Режим доступа к журн.: http://www.flexoplus.ru/archive/18/laser1.html
  79. ЛаскинА. От лазеров твердотельных к лазерам волоконным [Электрон-ный ресурс] / А.Ласкин // Флексо Плюс. 2002. №2. Режим доступа к журн.: http://www.flexoplus.ru/archive/26/18.html
  80. ЛисиченкоЕ. Гаряче тиснення фольгою / Е.Лисиченко // Полиграфия. 1999. №2. С. 8283.
  81. ЛямкинД.И. Механические свойства полимеров:учеб. пособие / Д.Лямкин. М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2000. 64 с.
  82. МаїкВ.З. Створення та дослідження матеріалів для фотополімерних штампів для оздоблення палітурок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / В.З.Маїк. Львів : УПІ, 1993. 18 с.
  83. МаїкВ.З. Фотополімерні штампи підвищеної термостійкості з фото-полімеризаційноздатних олігомерів / В.З.Маїк, В.С.Шевчук // Поліграфія і видавнича справа. 1993. №27. С. 2427.
  84. МаїкВ.З. Дослідження теплофізичних властивостей фотополімерних штампів на основі олігоефіракрилатів / В.З.Маїк, О.М.Волошин // Поліграфія і видавнича справа. 1994. №29. С. 5356.
  85. МаїкВ.З. Дослідження фотополімерних композицій для виготовлення штампів методом ІЧ-спектроскопії / В.З.Маїк, Б.О.Зайцев, Е.Т.Лазаренко // Поліграфія і видавн
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины