УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ НА ДРУКОВАНІЙ ПРОДУКЦІЇ : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ТИСНЕНИЯ ФОЛЬГОЙ НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ НА ДРУКОВАНІЙ ПРОДУКЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ТИСНЕНИЯ ФОЛЬГОЙ НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА


  На правах рукопису
  УДК 655.3.022.5+655.366  ЯСІНСЬКА-ДАМРІ
  ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

  УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  ХОЛОДНОГО ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ НА ДРУКОВАНІЙ ПРОДУКЦІЇ  Спеціальність 05.05.01 машини і процеси поліграфічного виробництва


  Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент,
  проректор з наукової роботи
  Маїк Володимир Зіновійович


  Дисертація на здобуття
  наукового ступеня кандидата технічних наук
  Львів-2013

  ЗМІСТ
  Перелік умовних скорочень ..5
  Вступ........7
  Розділ 1. Літературний огляд. Сучасний стан, проблеми та перспективи оздоблення друкованої і пакувальної продукції.......................................................13
  1.1. Аналіз технологій, матеріалів і устаткування для оздоблення поліграфічної продукції методом холодного тиснення фольгою...........13
  1.2. Аналіз стану і перспектив застосування фотополімерних композицій у формних, друкарських і оздоблювальних процесах.........................................25
  1.3. Робоча гіпотеза для удосконалення технології холодного тиснення фольгою........................................................................................................................37
  Висновки до розділу 1......................................................................................38
  Розділ 2. Обгрунтування та вибір методик експериментальних
  досліджень.........................................................................................................39
  2.1. Вибір об'єктів досліджень.........................................................................39
  2.2. Удосконалена технологія й устаткування для оздоблення друкованої продукції методом холодного тиснення...................................................................45
  2.3. Тест-шкала для контролю холодного тиснення фольгою.....................51
  2.4. Методики досліджень фізико-хімічних і технологічних властивостей фотополімерного адгезиву. ...53
  2.5. Методики досліджень фізико-механічних властивостей полімерного шару зображення........................................................................................................57
  2.6. Методики дослідження репродукційно-графічних, друкарсько-технічних і експлуатаційних властивостей відбитків.............................................63
  Висновки до розділу 2.....................................................................................66
  Розділ 3. Технологічні процеси оздоблення друкованої продукції методом холодного тиснення фольгою...............................................................................67
  3.1. Спектроскопічні дослідження механізму полімеризації фотополімерного адгезиву........................67
  3.2. Технологічні і фізико-хімічні дослідження фотополімерного адгезиву і затверділого шару зображення...................................................................................71
  3.3. Фізико-механічні дослідження властивостей полімерного шару зображення...................................................................81
  Висновки до розділу 3......................................................................................94
  Розділ 4. Дослідження впливу технологічних параметрів на якість відбитків холодного тиснення фольгою....................................................................................96
  4.1. Репродукційно-графічні показники якості флексографічних форм і відбитків..... 96
  4.2. Дослідження друкарсько-технічних властивостей відбитків холодного ти­снення.............................................................100
  4.3. Дослідження експлуатаційних властивостей відбитків холодного тиснення фольгою....................................................................................................101
  Висновки до розділу 4...................................................................................111
  Розділ 5. Теоретичні дослідження явищ поверхневого ефекту при холодному тисненні фольгою полімерних матеріалів.....................112
  5.1. Математична модель адгезії фотополімеру до основи матеріалу...112
  5.2. Математична модель поверхневого ефекту при холодному тисненні з фольгою полімерних матеріалів.............................................................................119
  Висновки до розділу 5...................................................................................126
  Загальні висновки..........................................................................................127
  Список використаних джерел.......................................................................129
  Додатки149
  Додаток А. Технологічна інструкція для виготовлення фотополімерного адгезиву для процесу холодного тиснення фольгою на друкованій продукції..150
  Додаток Б. Технологічна інструкція для процесів холодного тиснення на друкованій продукції155
  Додаток В. Акт про виготовлення тестової флексографічної форми для оцінки якості холодного тиснення фольгою..165
  Додаток Д. Акт про використання у навчальному процесі результатів дисертаційної роботи Ясінської-Дамрі Людмили Михайлівни «Удосконалення технологічного процесу холодного тиснення фольгою на друкованій продукції».168
  Додаток Ж. Акт про оцінку якості холодного тиснення фольгою з використанням фотополімерного адгезиву MRYFOILCOLD2006 ........169
  Додаток З. Довідка підтвердження авторського пріорітету та наукового
  доробку 172
  Додаток К. Патент України на корисну модель № 30624 ....174
  Додаток Л. Патент України на корисну модель № 31777 179
  Додаток М. Патент України на корисну модель № 38441184
  Додаток Н. Патент України на корисну модель № 42116.....189
  Додаток О. Колориметричні показники відбитків після впливу хімічних реактивів і розчинників ..194
  Додаток П. Розрахунок економічної ефективності використання створеного фотополімеризаційноздатного адгезиву...........................199
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВД високий друк
  ДФ друкарська форма
  ДЕ друкарський елемент
  ДМ друкарська машина
  ІЧ інфрачервоне (випромінювання)
  НАН Національна академія наук
  НДІ науково-дослідний інститут
  НДЛ науково-дослідна лабораторія
  ОУА олігоуретанакрилат
  ПАР поверхнево-активні речовини
  ПВХ полівінілхлорид
  ПК персональний комп’ютер
  РФПК рідка фотополімерна композиція
  ТГМ триетиленгліколь диметакрилат
  ТзОВ товариство з обмеженою відповідальністю
  УАД Українська академія друкарства
  УПІ Український поліграфічний інститут
  УФ ультрафіолетове (випромінювання)
  ФДФ фотополімерна друкарська форма
  ФПК фотополімерна композиція
  ФПМ фотополімерний матеріал
  ФЦ формний циліндр
  Дпр частка пружної деформації в загальній, %
  Дел частка еластичної деформації в загальній, %
  Дпл частка пластичної деформації в загальній, %
  результат від створення адгезиву
  затрати на створення адгезиву
  величина нормативної рентабельності (прибутку) у виробника адгезиву, %
  відсоток накладних витрат
  Шор ширина штриха на оригіналі (зображення на ПК), мкм
  Шф ширина штриха на флексоформі, мкм
  Шв ширина штриха на відбитку, мкм
  Ест модуль стиску, МПа
  Е модуль пружності (Юнга)
  n коефіцієнт Пуассона
  Ks поверхневий модуль пружності
  РЕ поліетилен
  РР поліпропілен
  lgHmin найменше значення експозиції
  σ − навантаження, кг/см2;
  sad − робота адгезії системи контактуючих матеріалів
  ε − відносна деформація
  ε(t) − відносна деформація в момент часу, %
  εсум сумарна деформація, %
  εпр пружна деформація, %
  εел еластична деформація, %
  εпл пластична деформація, %
  εmax − відносна максимальна деформація матеріалу, %
  відносна деформація к-го кільця
  символи Кронекера
  xm фізична характеристика міжфазного шару
  Y скалярний потенціал напруженості поля зв’язаного заряду
  υсер − середня швидкість повзучості, м/с  ВСТУП

  Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції видавничо-поліграфічна галузь постійно оновлює основні засоби виробництва, здійснює впровадження новітніх матеріалів і технологій, які б забезпечували високу якість поліграфічної продукції.
  Враховуючи те, що друкована продукція (проспекти, каталоги, буклети), а особливо етикетка і упаковка виконують цілу низку специфічних функцій (ідентифікація, інформування, рекламування товару; захист продукції від підробки, пошкоджень і втрат; ефективна реалізація і споживання продукції тощо), то для їх виготовлення часто застосовують спеціально розроблені матеріали, устаткування, яке в режимі «on-line» виконує цілий ряд технологічних операцій, включаючи складні оздоблювальні процеси. Тому дуже широко для поліпшення зовнішнього вигляду продукції, захисту від підробок застосовують процеси тиснення фольгою.
  Традиційний спосіб гарячого тиснення для оздоблення друкованої продукції має ряд недоліків: високу вартість штампів, тривалий час для приведення і приладження, неможливість відтворення напівтонів, неможливість тиснення на термочутливих матеріалах.
  Під час виготовлення етикетково-пакувальної продукції на рулонних ротаційних машинах встановлюють спеціальну секцію для тиснення з гравірованим валом, при цьому мають місце наступні недоліки: висока вартість вала для гарячого тиснення, велика трудомісткість виготовлення, висока вартість секції гарячого тиснення тощо.
  Нові технології холодного тиснення фольгою також мають низку недоліків: велике розтискування адгезивного шару, чутливість до умов процесу тиснення, тривалий час фотополімеризації адгезивного шару тощо.
  У зв’язку з цим актуальним науково-прикладним завданням є удосконалення технології холодного тиснення фольгою для оздоблення поліграфічній продукції.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№2623-III від 11 липня 2001 р.), Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (№ 433-IV від 16 січня 2003 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (№942 від 7 вересня 2011 р.), тісно пов’язана з науковою проблематикою досліджень кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства «Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва».
  Робота виконувалась у рамках міжнародного українсько-литовського договору № М/219 2005 «Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції й оцінки її якості; стандартизація та ідентифікація». У рамках договору було здійснено: розробку технології і матеріалів для оздоблення друкованої продукції методом холодного тиснення; опис технологічного процесу холодного тиснення фольгою на основі розробленого фотополімерного адгезиву; дослідження фізико-хімічних, фізико-механічних і експлуатаційних властивостей фотополімерного адгезиву.
  У рамках українсько-китайського договору № М/218 2006 «Розробка методів і технологій контролю якості друкованої та пакувальної продукції» здійснено: апробацію методики та проведено оцінювання якості флексографічних фотополімерних друкарських форм і відбитків.
  У рамках науково-дослідної роботи № 977-2010 з Інститутом фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України «Проведення досліджень експлуатаційних характеристик фотоадгезиву» виконано: апробацію технологічного процесу холодного тиснення фольгою дослідження експлуатаційних властивостей відбитків.
  Метою дослідження є удосконалення технологічного процесу холодного тиснення фольгою на друкованій продукції.
  Поставлена мета дослідження зумовила виконання таких завдань:
  проаналізувати сучасний стан та визначити тенденції розвитку процесів оздоблення друкованої продукції з використанням технологій тиснення;
  удосконалити на основі розробленого фотополімерного адгезиву процес холодного тиснення фольгою;
  вивчити технологічні та експлуатаційні властивості запропонованого адгезиву в процесі холодного тиснення фольгою;
  дослідити репродукційно-графічні, друкарсько-технічні й експлуатаційні властивості відбитків холодного тиснення фольгою;
  створити математичні моделі процесів холодного тиснення фольгою;
  провести лабораторно-виробничі випробування удосконаленого технологічного процесу холодного тиснення фольгою та розробити технологічні інструкції щодо проведення удосконаленого процесу холодного тиснення фольгою та оцінки якості продукції.
  Об'єктом дослідження є процес оздоблення друкованої продукції фольгою методом холодного тиснення.
  Предметом дослідження є технологічний процес холодного тиснення фольгою на основі розробленого фотополімерного адгезиву; технологічні, експлуатаційні і друкасько-технічні властивості відбитків; моделі процесу холодного тиснення фольгою.
  Методи дослідження. Для проведення досліджень використовувалися: ІЧ- спектроскопія, оптична мікроскопія, сенситометрія. Визначалися такі технологічні, експлуатаційні, фізико-механічні і сенситометричні показники, як: густина; в’язкість; розтікання; крайовий кут змочування; набрякання в середовищах експлуатації; водопоглинання; деформаційні властивості при постійному і змінному навантаженнях; масове та об’ємне зношування градієнт швидкості зношування, інтенсивність стирання; твердість; міцність на розрив і відносне видовження при розриві; міцність при згині; стійкість фарбового шару відбитків до хімічних реактивів, розчинників, корозії; репродукційно-графічні і друкарсько-технічні властивості стійкість фарбового шару відбитка до відмарювання і стирання, роздільна та видільна здатність, покривна здатність відбитка, графічні спотворення, адгезія, колір і відтінок фарбового шару. Достовірність наукових результатів забезпечена проведенням статистично заданої кількості паралельних дослідів. Експериментальні дані опрацьовані за допомогою комп’ютерної системи «Excel».
  Наукова новизна одержаних результатів. При розв’язанні науково-прикладної задачі удосконалення технології холодного тиснення фольгою отримано такі нові результати:
  1) удосконалено процес холодного тиснення фольгою з використанням розробленого фотополімерного адгезиву;
  2) вперше виявлено залежність процесу холодного тиснення фольгою від технологічних, фізико-механічних та експлуатаційних властивостей полімерного шару на основі розробленого фото полімерного адгезиву, що забезпечує покращення якості відбитків;
  3) вперше встановлено закономірності зміни репродукційно-графічних властивостей та графічних спотворень у системі «друкарська форма відбиток» з використанням розробленої тест шкали, що уможливлює керування якістю відбитків при холодному тисненні фольгою;
  4) отримала подальший розвиток математична модель поверхневого ефекту взаємодії фотополімерної композиції з основою матеріалу, який задруковується;
  5) обгрунтовано та математично описано суть деформаційних явищ, які відбуваються в зоні друкарського контакту при тисненні фольгою, що дало змогу оцінити величину поверхневої енергії та її зміни при навантаженні для контактуючих матеріалів.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані науково-практичні результати забезпечують підвищення якості оздоблення друкованої продукції методом холодного тиснення фольгою.
  Удосконалений спосіб (патент на корисну модель № 30624), пристрій (патент на корисну модель № 42116) і фотополімеризаційнозадтний адгезив (патент на корисну модель № 31777) апробовані в умовах ТзОВ «ЕККО» (м. Львів) та ТзОВ «Репростудія Діалог» (м. Львів). Оцінку якості відбитків холодного тиснення фольгою здійснено з використанням розробленої тест-шкали (патент на корисну модель № 38441).
  Запропоновані практичні рекомендації щодо технології холодного тиснення фольгою на друкованій продукції відображені в технологічних інструкціях «Технологічна інструкція для виготовлення фотополімерного адгезиву для процесу холодного тиснення фольгою» і «Технологічна інструкція для процесів холодного тиснення на друкованій продукції», і апробовані на ТзОВ «ЕККО» (м. Львів) та ТзОВ «Репро Студія Діалог» (м. Львів).
  Результати досліджень використано в лекційних курсах з дисципліни «Основи поліграфії» для студентів напрямів підготовки 6.092701 «Технологія друкованих видань», 6.092702 «Технологія електронних мультимедійних видань», 6.092703 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань», 6.092704 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». Одержано чотири патенти України, що стосуються матеріалів, технології, устаткування та оцінки якості холодного тиснення фольгою.
  Особистий внесок здобувача. Основні результати науково-практичних досліджень отримані і розроблені здобувачем самостійно. Організація та проведення досліджень здійснені за безпосередньої участі автора. У працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать:
  аналіз наявних технологій холодного тиснення фольгою та розробка удосконаленого процесу [67, 131, 140, 278, 281, 282];
  дослідження фізико-хімічних та технологічних властивостей фотополімерного адгезиву [132, 282];
  патентний пошук та розробка удосконаленої технології і пристрою для холодного тиснення фольгою [182, 183];
  дослідження набрякання фотополімерних адгезивів [131];
  розробка технологічних інструкцій для виготовлення фотополімерного адгезиву та для процесів холодного тиснення фольгою [150, 151];
  патентний пошук та розробка фотополімеризаційноздатного адгезиву [45, 182, 184];
  дослідження друкарсько-технічних, репродукційно-графічних та експлуатаційних властивостей відбитків холодного тиснення фольгою [128, 129, 136, 138, 274, 275];
  патентний пошук та розробка шкали для контролю процесу холодного тиснення фольгою [186];
  дослідження експлуатаційних та деформаційних властивостей адгезиву [125, 126, 127, 130, 134];
  дослідження міжфазних та адгезійних зв’язків у системі плівка-підкладка та механічних властивостей контактуючих плівок у процесі холодного тиснення фольгою [276, 277, 279].
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації були оприлюднені на І Міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрів і аспірантів «Квалілогія книги» (Львів, 2006); VІІ науково-технічній конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (Київ, 2007); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження теорія та експеримент2007» (Полтава, 2007); Международной конференции молодых учених (Санкт-Петербург, 2009); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження теорія та експеримент2010» (Полтава, 2010); науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (Львів, 20072012 рр.).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 30 наукових працях, серед яких: 11 у наукових фахових виданнях України; 13 тезах доповідей за матеріалами наукових конференцій; 2 технологічних інструкціях; 4 патентах України на корисну модель.

  Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і додатків. Має загальний обсяг 200 сторінок, у тому числі основного тексту 148 сторінок. Містить 44 рисунка, 20 таблиць, 288 найменувань у списку використаних літературних джерел.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертацій роботі розв’язана науково-прикладна задача удосконалення технології холодного тиснення фольгою шляхом розробки нового фотополімерного адгезиву та оцінювання якості друкованої продукції. При цьому отримані такі результати.
  1. Проведено аналіз сучасного стану, проблем та перспектив оздоблення друкованої продукції, який виявив потребу в удосконаленні технології, матеріалів та устаткування для холодного тиснення фольгою.
  2. Удосконалено технологічний процес холодного тиснення фольгою, що забезпечується розробленим фотополімерним адгезивом та введенням додаткової секції УФ-опромінення.
  3. Встановлено, що технологічні показники адгезиву (в’язкість 217 с, змочування 15º29º) забезпечують якісне проведення процесу тиснення, а методом ІЧ-спектроскопії виявлено механізм затвердіння адгезиву з утворенням сіткових просторово-зшитих структур.
  4. Встановлено, що зображення, отримані з викристанням розробленого фотополімерного адгезиву, мають високі показники зносостійкості (після 10 тис. циклів тертя показник питомого зношування за масою складає 0,05012 г/см2, питомого зношування за об’ємом 0,04263 см, градієнт швидкості зношування 38·10-6, інтенсивність зношування 35,7·10-8), стабільні деформаційні властивості (максимальна деформація при постійному навантаженні 2,94 МПа складає 6,5%, при 4,9 МПа 7,6%, при 6,87 МПа 10,2%; максимальна деформація при змінному навантаженні 3,92 МПа складає 3,066%, а після зняття навантаження 1,095%), комплекс необхідних фізико-механічних властивостей (твердість 91 од. Шора, еластичність 1 мм, адгезія 1 бал, руйнівне зусилля розриву матеріалів з нанесеним адгезивом при розтягу: металізований папір 23,04 МПа, плівка біла глянцева поліетиленова 13,03 МПа, плівка прозора поліетиленова 18,89 МПа, плівка прозора пропіленова 48,51 МПа і відповідно відносне видовження при розриві 0,9%, 7,4%, 11,2% і 11,2%), а також стійкість до розчинників і хімічних речовин (набрякання, водопоглинання), що забезпечує їх стабільність та життєздатність.
  5. Доведено, що вдосконалений технологічний процес на основі розробленого фотополімерного адгезиву забезпечує одержання відбитків з високими репродукційно-графічними (видільна здатність 0,043 мм, роздільна здатність 60 лін/см, графічні спотворення 1%...25% залежно від величини друкарського елемента), друкарсько-технічними та експлуатаційними властивостями (покривна здатність 5 балів, адгезія 5 балів, стійкість до відмарювання 48 циклів і стирання > 300 циклів, стійкість до розчинників і хімічних речовин).
  6. Для системи «плівка підкладка» отримано конкретні числові значення міжфазних натягу й енергії, роботи адгезії та енергетичної характеристики міжфазного шару енергії адгезійних зв’язків, яка порівняно з міжфазною енергією більша майже в 11 разів. Приблизно в стільки ж разів робота адгезії перевищує за міжфазний натяг (для контактуючих матеріалів).
  7. Із застосуванням співвідношень фізики поверхневих явищ і механіки деформівного твердого в’язкопружного тіла, які враховують поверхневі ефекти, масштабний ефект і в’язкопружність, розроблено алгоритм оптимізації проходження композиційної (полімерної) плівки між двома валиками радіусом R2 і R3.
  8. Лабораторно-виробничі дослідження та випробування удосконаленої технології холодного тиснення фольгою на друкованій продукції в умовах підприємств показали, що технологічний процес забезпечує високу якість тиснення, відповідає вимогам виробництва та має високу техніко-економічну ефективність. Отримані наукові та практичні результати досліджень використано в підготовці технологічних інструкцій, які апробовано та впроваджено у виробництво, а також у навчальнй процес.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аввакумова Н. И. Практикум по химии и физике полимеров: учеб. изд. / Н. И. Аввакумова, С. М. Дивгун Л. А. Бударина; под ред. В. Ф. Куренкова. — М. : Химия, 1990. — 304 с.
  2. Александров В. М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками / В. М. Александров, С. М. Мхитарян. — М.: Наука, 1983. — 483 с.
  3. Анісімова С. В. Вивчення впливу технологічних режимів виготовлення друкарських форм на їх якість / С. В. Анісімова, Б. В. Коваленко, В. О. Дудяк, Е. Т. Лазаренко // Полігр. і вид. справа. — 1972. — Вип. 8. — С. 1822.
  4. Анісімова С. В. Вплив концентрації фотосенсибілізатора в композиції на характеристики світлочутливих шарів для фотополімерних друкарських форм / С. В. Анісімова, В. О. Дудяк, Б. В. Коваленко, Е. Т. Лазаренко, Л. А. Лапова // Полігр. і вид. справа. — 1970. — Вип. 5. — С. 3539.
  5. Анисимова С. В. Новое в производстве фотополимерных форм на основе твердых светочувствительных материалов / С. В. Анисимова, В. А. Дудяк, А. Р. Тищенко, Р. Трауцеддел // Полигр. пром-сть: экспресс-информ. — .— Вып. 8. — С. 2132.
  6. Анисимова С. В. О создании бесприправочных ФПФ / С. В. Анисимова, В. А. Дудяк, Э. Т. Лазаренко и др. // Полиграфия. — 1978. — № 1. — с. 2122.
  7. Бабич А. Р. Пост-эффект в жидких фотополимеризующихся материалах / А. Р. Бабич, Э. Т. Лазаренко, З. Г. Токарчик // Журн. науч. и прикл. фотографии и кинематографии. — 1979. — Т. 24, № 3. — С. 204205.
  8. Баб'як З. В. Дослідження впливу складу світлочутливої композиції на основі водорозчинного сополіаміду і режимів експонування на репродукційнографічні властивості трафаретних форм / З. В. Баб'як, Н. М. Баламутова, Б. В. Коваленко // Полігр. і вид. справа. — . —Вип.10. — С. 107111.
  9. Базилюк К. Ф. Рельєфоутворення в фотополімеризаційноздатних матеріалах: моногр. / К. Ф. Базилюк, М. К. Гладилович, В. В. Шибанов — Львів : Укр. акад. друкарства, 2003. — 79 с.
  10. Баум Е. УФ-краски для флексографии. Вопросы и ответы / Е. Баум // ФлексоПлюс. — 1999. — №4. — с. 20−25.
  11. Белицкая С. И. Некоторые требования к фотополимерным формам и материалам для их изготовления / С. И. Белицкая, О. А. Белицкий, А. Вайнер и др. // Полиграфия. — 1975. — № 6. — с. 2224.
  12. Белицкая С. И. Применение фотополимерных печатных форм в типоофсетной и флексографской печати на полиграфических предприятиях системы пищевой промышленности СССР и зарубежных странах / С. И. Белицкая, О. А Белицкий, В. М. Тремут, В. Г. Матюшова, B. C. Шур — М.:ЦНИИТЭИПищепром, . — 36 с.
  13. Белицкий О. Фотополимеры: твердые или жидкие? / О. Белицкий, А. Золотухин, С. Белицкая, А. Ратовская // Полиграфия. — 1974. — № 8. — С. 2729.
  14. Белозерский Л. К. Брошюровочно-переплетные машины / Л. К. Белозерский, Г. П. Смирнов, Н. М. Свиридов. — . М., 1969 − 1971. —
  15. Бениг Г.В. Ненасыщенные полиэфиры / Г. В. Бениг. — М. : Химия, 1968. — 253 с.
  16. Берлин А. А. Акриловые олигомеры и материалы на их основе / А. А. Берлин, Г. В. Королев. — М. : Наука, 1976. — 286 с.
  17. Берлин А. А. Печатные формы из олигоэфиракрилатов / А. А. Берлин, А. Р. Бабич, Т. Я. Кефели, Э. Т. Лазаренко. // Пластические массы. — 1977. —№ 10. — с. 72.
  18. Бернацек В. В. Печатные формы из фотомономеров УПИ / В. В. Бернацек, А. Р. Бабич, Б. В. Коваленко, Э. Т. Лазаренко. // Полиграфия. — 1972. — № 2. — с. 2325.
  19. Бернацек В. В. Печатные формы из жидких фотополимеризующихся композиций / В. В. Бернацек, Э. Т. Лазаренко, Р. И. Мервинский, А. Р. Тищенко, А. Р. Бабич, Л. Н. Слывко, В. Г. Сысюк, В. Т. Серант, Е. И. Лысько, З. Г. Токарчик // Полигр. пром-сть. — 1976. — № 8 (87).— С. 911.
  20. Бернацек В. В. Печатные формы УПИ им. Ивана Федорова из синтетических светочувствительных материалов / В. В. Бернацек, А. Р. Бабич, В. А. Дудяк, А. М. Зуб, Б. В. Коваленко, В. А. Кравчук, Э. Т. Лазаренко, Е. Д. Николайчук, В. Д. Снегур, Е. В. Свирида, Е. С. Яхимович // Респ. науч.-техн. конф. «Механические свойства конструкционных материалов при эксплуатации в различных средах»: тезисы докл. — Львов, 1972. — С. 204205.
  21. Бернацек В. В. Создание и исследование технологии изготовления фотополимерных печатных форм из фотомономеров: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук. / В. В. Бернацек. — М., 1974. — 23 с.
  22. Бернацек В. В. Фотомономеры и печатные формы из них. Ч. 1. Фотополимеризация в технологических процессах / В. В. Бернацек, Э. Т. Лазаренко — М.: Книга, 1974. — 36 с; Ч. 2. Технология и оборудование формных процессов. — М.: Книга, 1974. — 36 с.
  23. Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольский. — М. : Наука, 1974.
  24. Бессеребряный светочувствительний материал для изготовления фотоформ компактным способом / И. П. Шевчук, П. И. Гаврилюк, Н. А. Пущина, В. К. Поддубный // Всесоюзный науч.-техн. конф. «Повышение эффективности.»
  25. Бондарев Л. Полиграфическая фольга / Л. Бондарев // Полиграфия. — 1999. — №4. — С. 9798.
  26. Брошюровочно-переплетные процессы: технол. инструкции. — М.: Книга, 1982. — 440 с.
  27. Брошюровочно-переплетные процессы: справ. технолога-полиграфиста. — М. : Книга, 1985. — 296 с.
  28. Брошюровочно-переплетные процессы: технол. инструкции. — М. : Книга, 1982. — 440 с.
  29. Вакар Т. Влияние технологии изготовления форм из фотомономеров на их свойства / Т. Вакар, Э. Лазаренко, Р. Мервинский и др. // Полиграфия.— 1974. — № 7. — с. 2224.
  30. Валиев Р.З. Структура и свойства субмикрозернистых материалов / Р.З. Валиев, А.В.Корзников, Р.Р.Мулюков// ФММ. 1992. — № 4. — с. 71 94.
  31. Васильев В. Б. Создание материала и разработка технологического процесса изготовления фотополимерных печатных форм «Гидрофот»: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.15 / В. Б. Васильев. — Львов, 1987. — 23 с.
  32. Васькив И. В. Перспективы совершенствования технологии печатания с фотополимерных печатных форм книжно-журнальной продукции / И. В. Васькив, В. И. Запоточный, Р. С. Куропась, Р. И. Лозовюк, И. А. Хейфец // Всесоюзная науч.-техн. конф. «Повышение эффективности использования научно-исследовательских разработок в полиграфической промышленности: тезисы докл. — Львов: УНИИПП, 1980. — с. 9293.
  33. Вознюк Д. М. Матрицируемые печатные формы из жидких фотополимеризующихся материалов для газетного производства / Д. М. Вознюк, А. И. Забуйский, А. Р. Тищенко, Э. Т. Лазаренко // Полиграфия. — 1979. —№ 11. — с. 3031.
  34. Воробьев Д. В. Технология брошюровочно-переплетных процессов / Д. В. Воробьев, А. И. Дубасов, Ю. М. Лебедев. — М. : Книга, 1989. — 392 с.
  35. Гавенко С. В. Жидкий фотополимеризующийся материал «ЖФМУПИ» для изготовления форм высокой печати / С. В. Гавенко, Т. И. Онищенко, Э. Т. Лазаренко // Информ. Листок. —1990.— № 90—С. 58.
  36. Гавенко С. В. Технологія виготовлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів тривалого зберігання на основі похідних целюлози: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.15. / С. В. Гавенко. — Львів, 1990. — 19 с.
  37. Ганич Е. Н. Печатные формы из оптимизированых олигоэфиракрилатэпоксидных фотополимеризующихся материалов: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / Е. Н. Ганич. — Львов, 1984. — 18 с.
  38. Гаррі Л. М. Оптимізація технології виготовлення фотополімерних штемпелів з олігоуретанакрилатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 / Л. М. Гаррі. — Львів, 1997. — 21 с.
  39. Гилязетдинов Л. П. Фольга для горячего тиснения / Л. П. Гилязетдинов, Г. М. Левин, М. В. Огороднева. — М. : Книга, 1981. — 112 с.
  40. Гладилович М. К. Определение светочувствительности фотополимеризующихся материалов / М. К. Гладилович, В. В. Шибанов, К. В. Скробацкая, К. Ф. Базылюк // Журн. науч. и прикл. фотографии. — 2001. — Т. 46. — № 6. — С. 3642.
  41. Гладилович М. К. Технологическая система «Целлофот»: формирование печатающих и пробельных элементов фотополимерных печатних форм: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / М. К. Гладилович. — Львов, 1988. — 19 с.
  42. Гладилович М. К. Применение фотополимерных штампов для горячего тиснения фольгой на деталях пластмасс / М. К. Гладилович, Н. В. Копыл, Г. А. Петрушева // Обмен опытом в радиопромышленности. — 1983. — Вып. 5. — С. 5−6.
  43. Граничин О. Н. Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах / О. Н. Граничин, Б. Т. Поляк. — М. : Наука, 2003. — 292 с.
  44. Гранчак В. М. Влияние соединений двухвалентного олова на фотополимеризацию и светочувствительность олигоэфирмалеинатных составов / В. М. Гранчак, А. В. Шевчук, Т. Ф. Смоляк, И. И. Дилунг // Пласт. массы. — 1987. — № 6. — С. 3941.
  45. Гранчак В. М. Розробка та модифікація фотополімеризаційного адгезиву для технологічних процесів оздоблення поліграфічної продукції / В. М. Гранчак, В. Г. Сисюк, В. К. Грищенко, П. М. Давискиба, А. С. Бубнова, В. З. Маїк, Л. М. Ясінська // Наука та іновації. — 2012. — Т.8, №3. — С. 23−31.
  46. Гранчак В. М. Фотополимеризация олигоэфиракрилатов, инициированная бензофенонами, в присутствии доноров электрона / В. М. Гранчак, З. Ф. Чемерская, З. Г. Токарчик, Э. Т. Лазаренко, И. И. Дилунг // Высокомолекулярные соединения А. — 1984. — Т.26, №10. — С. 867871.
  47. Гранчак В. М. Фотополимеризация олигоэфиракрилатов в массе, инициированная бензофенонами в присутствии аминов / В. М. Гранчак, З. Ф. Чемерская, З. Г. Токарчик, Э. Т. Лазаренко, И. И. Дилунг // Высокомолекулярные соединения Б. — 1983. — Т.25, №2. — С. 8387.
  48. Гринькевич В. М. Структуроутворення та властивості фотополімеризаційноздатних систем на основі вододиспергуючих сополіамідів для форм трафаретного друку: автореф. дис. на здобуття канд. техн. наук: спец. 05.05.01 / В. М. Гринькевич. — Львів, 1996.— 18-19 с.
  49. Грищенко В. К. Жидкие фотополимеризующиеся композиции / В. К. Грищенко, А. Ф. Маслюк, С. С. Гудзера. — К. : Наук. думка, 1985. — 208 с.
  50. Гринда І.Г. Технологія формних процесів / І.Г. Гринда, С.О. Лемик, П.Г. Пашуля. Львів : Афіша. 2002. 176с.
  51. Гудилин Д. Тиснение фольгой / Д. Гудилин // КомпьюАрт. — 2006. — №1. — С. 30−34
  52. Гудзовсъка Л. О. Фізико-хімічні властивості матеріалів на основі олігоефіркарбонатметакрилатних композицій для технології фотохімічного тиражування оптичних носіїв інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.15 / Л. О. Гудзовська. — Львів, 1993. — 19 с.
  53. Гурова Т. А. Технический анализ и контроль производства пластмасс / Т. А. Гурова. — М. : Высш. шк., 1973. — 256 с.
  54. Демков В. И. Фотополимерная приправка: материалы и технология: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / В. И. Демков. — Львов, 1987. — 22 с.
  55. Демков В. И. Фотополимерный приправочный материал / В. И. Демков, В. А. Дудяк, Э. Т. Лазаренко и др. — Полиграфия. — 1977. — № 8. — с. 3637.
  56. Джейкок М. Химия поверхностей раздела фаз / М. Джейкок, Дж. Парфит. — М. : Мир, 1984.
  57. Длиномер оптический вертикальный ИЗВ−1. Описание и руководство к пользованию. — 1959. — 18 с.
  58. Доценко В. П. Кинетика фотопревращений и спектральное распределение чувствительности изоцианатсодержащих фотополимеризующихся композиций / В. П. Доценко, И. И. Дилунг, В. Л. Шерстюк // Фундаментальные основы оптической памяти и среды. — 1981. —№ 12. — С. 8285.
  59. Дронов С. В. Разработка трафаретных форм с повышенной точностью воспроизведения изображения на основе фотополимеризующихся полиуретановых материалов: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / С. В. Дронов. — Львов, 1987. — 24 с.
  60. Дудяк В. А. Полиамиды и их применение при изготовлении печатных форм / В. А. Дудяк. — М.: Книга, — 74с.
  61. Запоточный В. И. Изыскание путей получения разновысокого рельефа печатающих элементов растровых фотополимерных форм и нормализация процесса печатания с них: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук. / В. И. Запоточный. — М., 1980. — 24 с.
  62. Запоточный В. И. Растровые фотополимерные печатные формы / В. И. Запоточный, Э. Т. Лазаренко // Полиграфия. — 1975. — Д° 6. — с. 2425.
  63. Золотухин А. В. Перспективы техники и технологии фотополимеров / А. В. Золотухин, О. А. Белицкий, С. И. Белицкая — Полиграфия. — 1982. — № 12. — с. 3436.
  64. Ивенс И. Механика и термодинамика биологических мембран [пер. с англ.] / И. Ивенс, Р. Скейлак. — М. : Мир, 1982. — 304 с.
  65. Ильюшин А. А. Основы математической теории термо-вязкоупругости / А. А. Ильюшин, Б. Е. Победря. — М. : Наука, 1970. — 280с.
  66. Испытание материалов: справ. / Под ред. Блюменауэра. — Х.М. : Химия, 1979. — 448 с.
  67. Казимірова О. Удосконалення технологічного процесу холодного тиснення фольгою на друкованій продукції / О. Казимірова, Л. Ясінська // Квалілогія книги : І Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістр. і асп. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — С. 8889.
  68. Калибабчук В. А. Печатные формы на основе светочувствительных диазосоединений / В. А. Калибабчук, Л. И. Сулакова — К.: Техніка, 1981. — 87 с.
  69. Карпенко В. С. Фотополимерные фотоформы-дубликаты со съемным металлическим слоем на полиэтилентерефталатной подложке: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.15 / В. С. Карпенко. — Львов, 1986. — 22 с.
  70. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель — М. : Наука, 1978. — с.
  71. Климова Е. Д. Фотополимеризующиеся композиции для печатных и отделочных процессов / Е. Д. Климова. — М: МГУП, 2000. — 200 с.
  72. Коваленко Б. В. Дослідження впливу технологічних режимів виготовлення фотополімерних друкарських форм на їх якість. Вплив експозиції і виду розчинника / Б. В. Коваленко, В. О. Дудяк, Э. Т. Лазаренко // Полігр. і вид. справа. — 1970. — № 6. — с. 4952.
  73. Коваленко Б. Печатно-технические свойства фотополимерных печатных форм / Б. Коваленко, Э. Лазаренко // Полиграфия. — 1970. — № 1. — С. 2931.
  74. Коваленко Б. В. Фотополимерные печатные формы на основе водорастворимых полиамидов / Б. В. Коваленко, В. А. Кравчук, Е. Д. Николайчук, Э. Т. Лазаренко, В. А. Дудяк, Е. З. Стадниченко // Полиграфия. —1970. — № 9. — С. 1719.
  75. Коваленко Б. В. Фотополимерные печатные формы на основе водо-растворимых полиамидов / Б. В. Коваленко, Е. Д. Николайчук, Е. З. Стадниченко, Э. Т. Лазаренко // Полиграфия. — № 9. — С. 4246.
  76. Коваленко Б. В. Фотополимерные штампы из твердых и жидких фотополимеризующихся систем / Б. В. Коваленко, Э. Т. Лазаренко, А. Р. Бабич, В. В. Бернацек, Р. И. Мервинский // Полигр. пром-сть: реф. информ. — 1972. — Вып. 4. — С. 8082.
  77. Ковальський Б. М. Розробка нового композиційного складу фотополімеризованих пластин для виготовлення флексографічних друкарських форм: дис. канд. техн. наук: 05.02.15. — Львів, 1993. — 22 с.
  78. Козак О. П. Фотополімеризаційноздатні матеріали для виготовлення флексографських друкарських форм на основі карбамінованого полівінілового спирту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 / О. П. Козак. — Львів, 1995. — 21 с.
  79. Контрольно−измерительные приборы для полиграфической промышленности: каталог-справ. — М. : Книга, 1976. — 44 с.
  80. Кошелев Е. И. Брошюровочно-переплетные машины / Е. И. Кошелев, Д. А. Пергамент, В. П. Филипов. — М. : Книга, 1986. — С. 237−249.
  81. Кравчук В. А. Водорастворимый фотополимеризующийся слой для трафаретных форм в производстве печатных плат / В. А. Кравчук, Л. С. Листвак // Физико-химические явления в процессах полиграфии: труды ВНИИ КПП. — Т. 38, Вып.1. — С. 8389
  82. Кравчук В. А. Тверді фотополімеризовані композиції на основі водорозчинних сополіамідів (отримання, властивості, застосування): дис. д-ра хім. наук.: 02.00.06. / В. А. Кравчук. —
  83. Кравчук В. А. Твердые фотополимеризующиеся композиции для трафаретной печати / В. А. Кравчук, О. М. Крывдык // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 1992. — № 1. — С.39
  84. Кравчук В. А. Фотоактивный поливиниловый спирт ПВС-мол для изготовления печатных форм / В. А. Кравчук, И. В. Китык, М. Ф. Ясинский, Д. Ю. Королев и др.// Полиграфическая пром-сть. — 1997. — Вып. 23. — С. 1419.
  85. Краткое описание основных марок фольги для горячего тиснения фирмы «Leonhard KURZ» // Друкарство. — 2000. — №1. — С. 38.
  86. Кривдик О. М. Двокомпонентна тверда фотополімеризаційноздатна композиція на основі фотоактивного полівінілового спирту — формного матеріалу трафаретних друкарських форм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / О. М. Кривдик. — Львів, 1994. — 20 с.
  87. Кук В. А. Создание и исследование термопластических фотополимеризующихся материалов для изготовления печатных форм: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.02.15 / В. А. Кук. — Львов, 1992. — 19 с.
  88. Кукура Ю. А. Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.01 / Ю. А. Кукура. — Львів, 2006. — 20 с.
  89. Купцова О. Б. Бескрасочное тиснение на переплетных крышках / О. Б. Купцова; под ред. B. C. Лапатухина // Тр. ВНИИ полиграфии. — М. : ВНИИШТ, 1961. — Вып. 13. — С. 49−76.
  90. Кучма М. М. Створення та дослідження властивостей фотополімеризаційноздатних маркувальних фарб для тампо- і трафаретного друку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 / М. М. Кучма. — Львів, 1995. — 22 с.
  91. Кушнаренко О. Оздоблення продукції / О. Кушнаренко // Друкарський кур'єр. — 1999. — №2. — С. 24&min
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины