Удосконалення технології виготовлення паковань з гофрокартону : Совершенствование технологии изготовления упаковки из гофрокартона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Удосконалення технології виготовлення паковань з гофрокартону
 • Альтернативное название:
 • Совершенствование технологии изготовления упаковки из гофрокартона
 • Кол-во страниц:
 • 183
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА


  На правах рукопису

  ГОЛОВАЦЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

  УДК 621.798 + 676.273 + 655

  Удосконалення технології виготовлення паковань з гофрокартону

  05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник -
  доктор технічних наук, професор
  Гавенко С.Ф.


  Львів – 2013


  ЗМІСТ
  стор.
  ВСТУП…………………………………………………………………..……... 5
  РОЗДІЛ 1
  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ З ГОФРОКАРТОНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ……………………………………………………..……


  12
  1.1. Аналіз розвитку ринку паковань з гофрокартону………………………. 12
  1.2. Наукові розробки у сфері виробництва гофрокартону та паковань з нього…………………………………………………………………………...
  18
  1.3. Технологічні особливості процесу виготовлення гофрокартону ……… 21
  1.4. Аналіз наукових досліджень в сфері створення та удосконалення клеїв для виготовлення гофрокартону та паковань з нього………………....
  26
  1.5. Види скріплення та методи нанесення клею при виготовленні паковань з гофрокартону……………………...………………………...…….
  32
  1.6. Тенденції удосконалення технології виготовлення паковань з гофрокартону………………………………...………………………..………..
  37
  Висноки до розділу 1.………………………………………...…..…………… 39
  РОЗДІЛ 2
  ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………......
  41
  2.1. Об’єкти досліджень ..……………………………………………..……… 41
  2.2. Методика приготування крохмальних модифікованих кукурудзяних клеїв та лакової композиції з металевим наповнювачем ………………...….
  43
  2.3. Методики визначення фізико-механічних властивостей гофрокартону 45
  2.4. Методики досліджень технологічних властивостей клеїв……......……. 49
  2.5. Методики визначення експлуатаційних показників паковань з гофрокартону………………………………………………………………...…
  51
  Висновки до розділу 2…………………………………………….………..…. 52
  РОЗДІЛ 3
  УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛЕЮВАННЯ ГОФРОКАРТОНУ ТА ПАКОВАНЬ З НЬОГО КУКУРУДЗЯНИМИ КЛЕЯМИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ КРОХМАЛІВ ………………………………...…..…...


  53
  3.1. Технологічний процес склеювання складових гофрокартону ………… 53
  3.2. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей крохмальних клеїв…………...………………….………………...………..….
  58
  3.3. Електронно-мікроскопічні дослідження структури модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв ……………………………...………....…..
  77
  Висновки до розділу 3…………………………...…………………...……...... 85
  РОЗДІЛ 4.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАКОВАНЬ З ГОФРОКАРТОНУ…………………………...………………………………...

  87
  4.1. Вплив вологості складових гофрокартону на міцність паковань…….... 87
  4.2. Дослідження стійкості паковань з гофрокартону до продавлювання і розриву………...……………………………………………………………..…
  98
  4.3. Вплив деформації гофрокартону на міцність конструкції паковань…... 105
  Висновки до розділу 4………………...……………………...……………..… 113
  РОЗДІЛ 5
  РОЗРОБКА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПАКОВАНЬ З ГОФРОКАРТОНУ ТА ЇЇ ТЕХНІЧНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ…………………....

  115
  5.1. Технологія виготовлення нової конструкції паковання з гофрокартону з використанням магнітних замків…………………………..
  115
  5.2. Оптимізація міцності закривання паковань з гофрокартону магнітним замком………………………...………………...……………………………....
  125
  Висновки до розділу 5…………………………………………..……...…..…. 127
  ВИСНОВКИ………………………………………………..…..……………… 128
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….…………. 130
  ДОДАТКИ………………………………………………………..……………. 144  ВСТУП


  На сьогоднішний день ринок паковань із гофрокартону є одним із найбільших серед всіх ринків целюлозно-паперової продукції, що динамічно розвиваються. Згідно статистичних даних профільної асоціації «УкрПапір», виробництво гофропаковань в Україні в першому кварталі 2013 року зросло на 12,5 % — до 206,1 млн м2. З урахуванням виробничих показників обсяг товарної продукції збільшився до 347, 27 млн грн [1, 2]. Таке інтенсивне використання гофрокартону пояснюється його низькою вартістю, екологічністю, можливістю нанесення друкованих зображень та різноманітних оздоблень. Різнопланові конструкційні можливості гофрокартону дозволяють продукувати паковання на високоефективних автоматизованих лініях у точній відповідності до умов пакування, транспортування та складання виробів. Саме ж паковання з гофрокартону здатне протистояти механічним навантаженням, витримувати локальні удари, зберігати форму при вібраціях, чинити опір торцевому і площинному стискуванню тощо [3 – 6]. Зазначені переваги дозволяють поставити гофрокартон на перше місце серед пакувальних матеріалів сьогодення та майбутнього.
  Оскільки в Україні відсутнє виробництво целюлози, галузь вимушено орієнтується на переробку вітчизняної макулатури, імпортує целюлозу та макулатури з-за кордону. В нашій державі протягом 2012 року було виготовленно 894 млн м2 гофропродукції, для виготовлення якої використано 768 тис т вітчизняної макулатури і 282 тис т імпортованої [3, 5, 7].
  Тому пріоритетними напрямами є удосконалення виробничих процесів виготовлення паковань з гофрокартону, розробка екологічно чистих матеріалів за енергоощадними технологіями, забезпечення міцності та зручності у користуванні, а також конкурентоспроможності на ринку.
  Актуальність роботи. Інтенсивність розвитку поліграфічної галузі в Україні вимагає розробки нових і удосконалення відомих технологій виготовлення паковань, урізноманітнення їх конструкцій та розроблення нових способів скріплення. Значну роль у підвищенні якості паковань відіграють матеріали, зокрема, їх фізико-механічні, експлуатаційні та екологічні характеристики.
  Однією з важливих складових технологічного процесу виготовлення гофрокартону є приготування клейових композицій для скріплення його шарів – флютинга і лайнера у єдину конструкцію. Тому до клеїв ставлять певні технологічні вимоги, які забезпечують необхідні параметри процесу склеювання, експлуатаційні та екологічні властивості паковань з гофрокартону. Це накладає істотні обмеження на використання у виробництві гофрокартону багатьох типів клеїв на основі синтетичних полімерів, які перешкоджають процесам переробки паковань на вторинну сировину.
  Аналіз технологій виготовлення паковань з гофрокартону показує, що українські виробники переважно використовують дорогу імпортну сировину для склеювання флютинга і лайнера, що значно підвищує вартість продукції і суттєво впливає на ціну упакованих товарів та їх конкурентоспроможність.
  Над удосконаленням технології виготовлення паковань з гофрокартону, зокрема дослідженням його експлуатаційних та технологічних властивостей, працювали такі вітчизняні та закордонні науковці, як О. І. Блінушова,
  А. В. Воронін, С. В. Зеленова, А. А. Козирєв, А. В. Кондаков, В. А. Кузнецов,
  Л. Г. Махотина, П. В. Осипов, Р. В. Сошкін, В. А. Філін, Lisa Berggren, Tomas Nordstrand, Flink Mattias, Sven Dieter Wendler та ін. Розробці пристроїв для вирізування чи висікання розгорток конструкцій паковань, їх скріпленню присвячені наукові роботи таких вчених, як О. М. Гавва, В. М. Задра,
  С. Йєрнборн, О. М. Полюдов, І. І. Регей, Т. Рюдберг, Я.Н. Угрин, та ін. Вагомий внесок в інтенсифікацію процесів склеювання, розробці клейових композицій, в тому числі на основі модифікованих крохмалів, внесли:
  М. Белан, З. Т. Валишина, Л. Б. Вуйцик, С. Ф Гавенко, О. І. Гевусь,
  А. Е. Голубєв, Б. І. Ісаєв, Л. П. Кокошко, І. О. Ошарова, В. А. Стрекаловский, Р. Н. Яруллін та інші. Проте аналіз наукових джерел та патентної інформації вказує на недостатність проведених наукових розробок щодо удосконалення властивостей крохмальних клеїв холодного приготування, визначення впливу режимних факторів на якість виготовлення гофрокартону та конструювання нових паковань для багаторазового використання. Тому удосконалення процесів виготовлення паковань з гофрокартону шляхом застосування енергоощадних технологій для створення екологічно чистих клейових композицій на основі модифікованих кукурудзяних крохмалів вітчизняного виробництва є актуальною науковою задачею.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темими.
  Дисертаційна робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 2623-ІІІ від 11.07.2001 р. та закону про внесення змін до нього № 5460-VI від 16.10.2012 р., Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (№ 942 від 07.09.2011 р.), пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень Української академії друкарства, тісно пов’язана із науковою проблематикою досліджень кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства стосовно інтенсифікації технологічних процесів поліграфічного та пакувального виробництва.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення процесу виготовлення паковань з гофрокартону шляхом модифікації крохмальних клеїв та їх приготування за енергоощадною технологією, створення нових конструкцій паковань з магнітними скріпленнями для підвищення якості готової продукції. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові задачі:
  1) провести аналіз сучасних технологій виготовлення паковань з гофрокартону та визначити шляхи їх удосконалення;
  2) експериментальним шляхом дослідити технологічні та експлуатаційні властивості розроблених крохмальних клеїв та описати механізм утворення клейових з’єднань при виготовленні гофрокартону і паковань з нього;
  3) встановити вплив фізико-механічних властивостей гофрокартону на експлуатаційні показники паковань;
  4) модернізувати засоби для визначення стійкості паковань з гофрокартону до продавлювання при оцінюванні їх якості;
  5) удосконалити технологічний процес виготовлення нової конструкції паковань з гофрокартону та обґрунтувати економічну доцільність застосування магнітних скріплень для багаторазового її закривання.
  Об’єкт дослідження: технологія виготовлення паковань з гофрокартону.
  Предмет дослідження: параметри і режими процесу утворення клейових з’єднань модифікованими кукурудзяними клеями при виготовленні паковань з гофрокартону та модернізація засобів для оцінювання їх якості; оптимізація міцності паковань з магнітними скріпленнями.
  Методи дослідження: теоретичні та експериментальні дослідження клеїв, гофрокартону та паковань з нього здійснено за допомогою методів імітаційного та математичного моделювання, оптичної та електронної мікроскопії. Опрацювання експериментальних даних та перевірку їх достовірності виконано методом математичної статистики із застосуванням пакета програм Statistica в системі Mathcad.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  – визначено вимоги до технологічних та експлуатаційних характеристик гофрокартону та його складових; окреслені класифікаційні ознаки сучасних крохмальних клеїв за складом, способом виготовлення та використання, механізмом утворення клейових з’єднань; встановлено критерії формування їх якості, що дозволило виявити можливості удосконалення процесу виготовлення гофрокартону та паковань з нього за енергоощадною технологією;
  – вперше запропоновано використання четвертинної амонійної та пероксидної груп для модифікації клеїв і встановлено вплив величини зерен кукурудзяного крохмалю на їх якість, здійснено оптимізацію складу клеїв, на основі чого сформульовано технологічні вимоги до їх приготування і використання при виготовленні гофрокартону та паковань з нього;
  – виявлено вплив фізико-механічних характеристик складових гофрокартону, склеєних розробленими модифікованими кукурудзяними крохмальними клеями, на експлуатаційні показники паковань та підтверджено, що кількості шарів гофрокартону та місце прикладених навантажень суттєво впливають на величину його деформації та виробів з нього;
  – удосконалено засіб для оцінювання стійкості гофрокартону до продавлювання при експлуатації, що дозволило виявити вплив змін структури флютинга і лайнера на міцність клейових з’єднань;
  – вперше розроблено конструкцію паковань зі скріпленням, утвореним композицією з феромагнітними домішками, нанесеною на клапани, що забезпечує міцність і надійність їх закривання при багаторазовому використанні.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень використовуються у лекційних курсах, під час проведення лабораторних і практичних занять з дисципліни «Основи технології виготовлення тари і паковань»; «Промдизайн і конструювання паковань» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» за спеціальністю 705150105 «Tехнологія розробки, виготовлення та оформлення паковань» (див. дод. А).
  Розроблено нову конструкцію паковань з магнітним скріпленням клапанів (патенти України № 37919, № 38174) (див. дод. Б, В), що забезпечує міцність і надійність їх закривання при багаторазовому використанні, що підтверджено актом виробничих випробувань на ТзОВ «Родан» (див. дод. Г).
  Удосконалено клейові композиції на основі модифікованих кукурудзяних крохмалів для виготовлення гофрокартону (патенти України
  № 42261, № 43868) (див. дод. Д, Ж)., які забезпечують міцне адгезійне з’єднання його складових, апробовані на ПП «Диз-Арт» (див. дод. З). Розроблено технологічну інструкцію «Приготування крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону та оцінки якості готової продукції», апробація якої проведена на гофроагрегаті Isowa в умовах ТзОВ «Ельграф» (див.
  дод. К).
  Удосконалено засіб для визначення якіснішого оцінювання стійкості паковань до продавлювання (патент України № 58827) (див. дод. Л)., апробований на ПП «Диз-Арт» (див. дод. З).
  Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що склали зміст дисертаційної роботи, автор отримала самостійно. У спільних публікаціях здобувачеві належить [8 – 14] – ідеї, пошук, узагальнення та систематизація поданої інформації; [15 – 19] – експериментальні дослідження, висновки.
  Апробація результатів роботи. Основні матеріали дисертаційної роботи доповідались та опубліковані: в матеріалах I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів УАД (м. Львів,
  2006 р.); XI Міжнародної науково-технічної конференції «INPAP-2010»
  (м. Лодзь, 2010 р.); XI Міжнародної науково-практичної конференції «Пакувальна індустрія: сучасні тенденції розвитку та підготовка кадрів»
  (м. Львів, 2010 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація наукових досліджень – 2009» (м. Миколаїв, 2009 р.); науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (м. Львів, 2 – 5 лютого 2010 р.). Роботу обговорено на засіданнях кафедри технології друкованих видань і паковань УАД.
  Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 17 наукових працях, з них (6) статей у фахових збірниках наукових праць (3 одноосібні), 1 – в зарубіжному виданні, 5 – у матеріалах і тезах конференції (2 одноосібні), отримано 5 патентів на винаходи.
 • Список литературы:
 • В И С Н О В К И

  1. На основі аналізу сучасних технологій виготовлення паковань з гофрокартону визначено класифікаційні ознаки сучасних крохмальних клеїв за складом, способом виготовлення та використання, механізмом утворення клейових з’єднань, що дало змогу сформулювати технологічні та експлуатаційні вимоги до клеїв і удосконалити технологічний процес їх приготування.
  2. Вперше запропоновано використання четвертинної амонійної та пероксидної групи для модифікації клеїв на основі кукурудзяних крохмалів, що забезпечує максимальну міцність і стійкість клейових з’єднань до знакозмінних навантажень та продавлювання при виготовленні паковань з гофрокартону. Встановлено, що при в’язкості крохмального клею від 35 до 45 с, концентрації лугу (NaOH) 0,7 до 0,8 % і часу схоплення від 8 до 12 с забезпечується оптимальна міцність склеювання складових гофрокартону (16 – 18 Н).
  3. Електронно-мікроскопічні дослідження структури розробленого крохмального клею показали, що на його технологічні та експлуатаційні властивості впливає величина зерен кукурудзяного крохмалю. Встановлено, що найоптимальніший розмір зерна кукурудзяного крохмалю складає
  15 мкм при концентрації його від 40 до 60 г, що забезпечує задовільні технологічні властивості клею.
  4. Дослідження підтвердили, що анізотропні властивості гофрокартонів змінюються в поперечному та поздовжньому напрямках, незалежно від кількості шарів та місця прикладених навантажень, а саме: деформація в поперечному напрямі двошарового гофрокартону збільшується на 4,8 %, а в поздовжньому напрямі – на 22,5 %, що слід враховувати при виготовленні розгорток паковань.
  5. Встановлено критерії формування якості паковань, виявлено, що фізико-механічні характеристики складових гофрокартону, кількості шарів у ньому впливають на величину опору продавлювання, що підтверджено модернізованим засобом для оцінювання стійкості паковань до продавлювання.
  6. Здійснено оптимізацію вмісту феромагнітних домішок у лаковій композиції та встановлено, що для площі нанесеної композиції від 0,07 м2 до
  0,11 м2 є оптимальним вміст магнітних домішок від 80 % мас. част. до 100 % мас. част., що забезпечує силу магнітної взаємодії від 3,1 до 5,7 Н.
  7. Розроблені за енергоощадними технологіями клеї на основі модифікованого кукурудзяного крохмалю та засіб для оцінювання стійкості паковань з гофрокартону до продавлювання реалізовано в патентах України на корисну модель, розробленій технологічній інструкції, актах впровадження.  0 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Виробництво упаковки і тари [Електронний ресурс]// the Chrematistic. – 21.04.2013. – №31. – С.41. – Режим доступу до журн: http://de.slideshare.net/alexanderzharkov71/no31-w-demthechrematistic21042013
  2. Аналіз світового целюлозно-паперового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud24.ru/merchandizing/analz-svtovogo-celjuloznopaperovogo-rinku/113580-335191-page1.html.
  3. Аналіз целюлозно-паперової промисловості України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itt-invest.kiev.ua/uk/investment-consulting / market-research/paper-and-pulp.html.
  4. Стан і тенденції розвитку пакувальної індустрії в Україні і світі [Електронний ресурс]/ Сирохман А.С. // Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. – 2013. – Режим доступу: http:// tovar.dt-kt.net.
  5. 100 і один спосіб використання гофрокартону [Електронний ресурс] /
  П. Павлюк // Укрбізнес. – 2013. – Режим доступу: http://analitic.ub.ua/7590--.html.
  6. Кривошей В.Н. Ящик из гофрокартона (свойства и методы их определения)/ Кривошей В.Н.// Упаковка. – 2011. – № 3.
  7. Кривошей В.М. Упаковка в нашому житті / Кривошей В.М. – К.: Упаковка, 2001. – 160 с.
  8. Бойчук Н. В. Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону / Бойчук Н. В., Гавенко С. Ф. // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 4 (26). – С. 138-141.
  9. Головацька Н.В. Використання магнітних замків в пакованнях з гофрокартону / Головацька Н.В., Гавенко С.Ф. // матеріали I Міжнар. наук.-прак. конф «Пакувальна індустрія: сучасні тенденції розвитку та підготовка кадрів»: [тези доп.]. – Львів: УАД, 2012. – С. 155-157.
  10. Пат. України на кор. модель 38174, МПК С 09 D 5/23. Лакова композиція / Гавенко С.Ф., Бойчук Н.В., заявник і патентовласник Українська академія друкарства. – заявл. 22.07.2008;опубл. 25.12.2008, Бюл. №24.
  11. Пат. України на кор. модель № 37919, МПК В65 В 29/00. Магнітний замок для паковань / Гавенко С.Ф., Бойчук Н.В.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. – заявл 28.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл. №23.
  12. Пат. України на кор. модель № 42261, МПК С 09 J 4/00. Клейова композиція/ Гавенко С.Ф., Бойчук Н.В., Воронов С.А., Гевусь О.І., Вуйцик Л.Б.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства, НУ «Львівська політехніка». – заявл. 13.02.2009; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12.
  13. Пат. України на кор. модель № 43868, МПК G 09 J 4/00. Клейова композиція/ Гавенко С.Ф., Бойчук Н.В., Воронов С.А., Гевусь О.І., Вуйцик Л.Б.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства, НУ «Львівська політехніка». – заявл. 10.02.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 17.
  14. Пат. України на кор. модель № 58827, МПК G 01 N 33/34. Затискний механізм для визначення опору продавлювання картону і гофрокартону/ Гавенко С.Ф., Головацька Н.В., заявник і патентовласник Українська академія друкарства. – заявл. 07.10. 2010; опубл. 26.04.2011. Бюл. №8.
  15. Бойчук Н.В. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону / Бойчук Н., Гавенко С., Гевусь О., Вуйцик Л. // Квалілогія книги: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2008. – Вип. 2 (14). – С. 37-42.
  16. Гавенко С.Ф. Дослідження експлуатаційних характеристик гофрованого картону / Гавенко С.Ф., Головацька Н.В. // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4 ). – С. 193-197.
  17. S.Havenko Wpływ lepkości klejów skrobiowych na jakośc tektury falistej // S.Havenko, N. Golovatska, O.Hevus // Przegląd papierniczy. – Warszawa, 2012. – №3. – S. 145-147.
  18. Бойчук Н.В. Дослідження експлуатаційних характеристик гофрокартону для виготовлення паковань / Бойчук Н.В., Гавенко С.Ф. // матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Оптимізація наукових досліджень – 2009»: [тези доп.]. – Миколаїв, 2009.– С. 214-216.
  19. Havenko S.F. Wpływ odkształcen tekstury falistej na jakośc opakowan [ Електронний ресурс]/ Havenko S.F., Golovatsky N.V // Materiały z XI Międzynarodowej naukowo-technicznej. conf. «INPAP-2010». – Łódź, 21-23 czerwca2010.– 80 Міn/ 700 MB. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.–Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з титул. Екрану.
  20. Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) / И.А. Колчина // Упаковка. – 2013. – № 2. – С. 22 – 23.
  21. Обзор украинского рынка упаковочных материалов [Електронний ресурс]. – 2012. – Доступний з: http://bizrating.com.ua..
  22. Слабый В.Г. Сколько стоит утилизировать отходы упаковки? / Слабый В.Г., Кривошей В.Н. // Упаковка.– 2011. – № 3.
  23. Рынок упаковки из гофрокартона в цифрах и прогнозах. [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://article.unipack.ru/34281.
  24. Пріоритети розвитку вітчизняної целюлозно-паперової промисловості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish / article? art_id=91605985.
  25. Ринок целюлозно-паперової промисловості: тенденції, проблеми та напрямки розвитку/ Попадинець Н. М. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. – 2011. − Вип. 21.8.– С. 278-280.
  26. Кондаков А. В. Ферментные технологии для подготовки макулатуры к изготовлению бумаги и картона: дис. … канд. техн. наук: 05.21.03 / Кондаков Александр Васильевич. – Архангельск, 2009. – 128 с.
  27. Филин В. А. Энергоинформационное моделирование взаимосвязанных процессов разной физической природы в технологических объектах систем управления: на примере производства многослойного гофрированного картона: дис. ... доктора тех. наук: 05.13.06 / Филин Виктор Андреевич. – Астрахань, 2002. –365 с.
  28. Филин В. А. Исследование гофроделательного агрегата как объекта управления процессом сушки гофрированного картона: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.21.03 / Филин В. А.; Сибир. технол. ин-т. – Красноярск, 1974. – 18 с.
  29. Козырев А. А. Повышение эффективности производства и применения коробочного картона в Санкт-Петербургском регионе/ Козырев А. А. – СПб, 2000. –18 с.: ил. (препринт ЦБП, Коробочный картон, Авторефераты Картон-Виды-Коробочный; 043.3676.8; К593 Р-5556). – Библиогр.: с.18
  30. Сошкин Р. В. Задачи оптимального раскроя гофрополотна и методы их решения: дис.…канд. техн. наук:05.13.18/ Сошкин Роман Владимирович.–Петрозаводск, 2009. – 130 с.
  31. Воронин А. В. Модели, методы и алгоритмы комплексного планирования и управления материальными потоками в многоуровневых территориально распределенных транспортно-производственных системах: дис. … доктора техн. наук: 05.13.01 / Воронин А. В. – СПб, 2005. – 313 с.
  32. Кузнецов В. А. Математические модели, методы и программные комплексы оптимального раскроя и комплектовки с учетом дополнительных ограничений :
  дис. … д-ра техн. наук: 05.13.18 / Кузнецов В.А.. – Петрозаводск, 2004 . – 238 с.
  33. Ahmed M. A. El-Bahrawy. Guided Elastic Waves along Periodically Corrugated Structures ; Chalmers tekniska högskola. – Chalmers University of Technology. –1994
  34. Смайлова Л. Ф. Гигиеническое обоснование оптимизации условий труда в производстве гофрокартона и гофротары: дис. … канд. мед. наук: 14.00.07/ Смайлова Лилия Фикретовна. – М.: 2006. –186 с.
  35. Белоглазов В. И. Влияние анизотропии структуры на физико-механические свойства тарного картона : дис. ... канд. техн. наук: 05.21.03/ Белоглазов Владимир Иванович. – Архангельск, 2006. – 220 с.
  36. Южанинова Л. А. Повышение качества бумаги для гофрирования из макулатуры: автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.21.03 / Южанинова Людмила Анатольевна. – Архангельск, 2008. – 196 с.
  37. Сысоева Н. В. Разработка технологии производства крафт-лайнера повышенной жесткости: дис. … канд. техн наук : 05.21.03 / Сысоева Наталья Владимировна. – Архангельск, 2008. – 146 с.
  38. Дулькин Д. А Развитие научных основ и совершенствование процес сов технологи бумаги и картона из макулатуры: дис. … доктора техн. наук: 05.21.03 / Дулькин Дмитрий Александрович. – Архангельск, 2008. – 352 с.
  39. Рыжак Е. Н. Вспомогательные химические вещества в производстве тест лайнера: дис. …канд. техн наук : 05.21.03 / Рыжак Евгений Николаевич. – СПб, 2006. – 137с.
  40. Блинушова О. И. Совершенствование технологии тест-лайнера: дис . … канд. техн наук : 05.21.03/ Блинушова Ольга Ивановна. – Архангельск, 2009. – 126с.
  41. Махотина Л. Г. Научные основы создания многослойных целлюлозных композиционных материалов для высококачественной упаковки: дис. … канд. техн. наук: 05.21.03 / Махотина Людмила Герцевна. – СПб., 2009. – 279 с.
  42. Зеленова С. В. Вплив структи целюлозно-паперових матріалів на їх деформаційні і міцнісні властивості: дис. … канд. техн. наук: 05.21.03. / Зеленова С. В. – Архангельск, 2007. –156 с.
  43. Шумейко А. И. Эффективность производства и потребления гофрированного картона и гофротары в условиях / дис. … канд. техн. наук: 05.21.03/ Шумейко Алексей Иванович. – СПб, 2006.
  44. Nordstrand Tomas. Basic Testing and Strength Design of Corrugated Board and Containers: 2003-03-14 / Lund Institute of Technology. – V:D, 2003. – 94 р.
  45. Ulf Nyman Continuum Mechanics Modeling of corrugated cardboard / Lund Institute of Technology. – V.D, 2004. – 96 p.
  46. Berggren Lisa. Mattias Flink. Control Process for secondary packaging – A quality verification of corrugated cardboard for distribution of liquid food in developing countries: Master's Degree: Department of Business Administration. – 2010.
  47 . Wendler Sven Dieter. Washboarding of Corrugated Cardboard. – Melbourne, 2006. – С.223.
  48. Хамула О. Г. Розробка технології та засобів лазерного контролю вологості паперу і картону в процесі друкування: дис. … канд. техн. наук: 05.05.01 / Хамула Орест Григорович; Українська академія друкарства. – Львів, 1999. – 193с. – Бібліогр.: с.170-179.
  49. Задра В. М. Комплексна оптимізація засобів для прорізування різнопрофільних отворів у паперово-картонних виробах : дис. ... канд. техн. наук: : 05.05.01 / Задра Володимир Михайлович; Українська академія друкарства. – Львів, 2003.– 16 с.
  50. Регей І.І. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного пакування: дис. … доктора техн.. наук: 05.05.01/ Регей Іван Іванович; Українська академія друкарства. – Львів, 2007. –
  276 с.
  51. Сторощук В. А. Удосконалення штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / В. А. Сторощук ; Українська академія друкарства. — Л., 2011. — 19 с. — укp.
  52. Угрин Я. М. Розробка технологічного процесу та засобів виготовлення задрукованих розгорток картонних паковань ножицевим різанням: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Угрин Ярослав Михайлович; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 156 с. – Бібліогр.: с. 130-137.
  53. Гавва О. М. Наукові основи розрахунку параметрів потоково- транспортних систем харчових виробництв : дис... д-ра. техн. наук: 05.18.18 / Гавва Олександр Миколайович. — К., 1996. — 659 с.
  54. Пат. України на кор. модель № 60823, МПК (2006) C2 7B31B1/16 B26F 1/38. Інструмент для вирізування розгорток паковань складної конфігурації по периметру / Регей І. І.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства; заявл. 22.02.2003; опубл. 16.11.2005, Бюл. №23.
  55. Пат. України на кор. модель № 77496, МПК (2006) C2 B65G 47/00, B31B 1/14, B31B 1/00, Машина для вирубування заготовок з гофрованого картону та одночасного виконання ліній згину на заготовках/ Рюдберг Т. Йєрнборн С.; заявник і патентовласник Інтер Ікеа Сістем3 Б.В., NL. – заявл. 12.02.2003; опубл. 15.12.2006.
  56. Пат. України на кор. модель 76359, МПК (2006) C2 B31B1/14 B26F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання / Полюдов О. М.,
  Регей І. І.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства, – заявл. 14.12.2004; опубл. 17.07.2006.
  57. Кононов Б. В. Гофрированный картон/ Кононов Б. В., Ландау Г. Е., Погребов Е. – М. – М.: Лесн. Пром-ть, 1972. – 190 с.
  58. Гофропроизводство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ilimgroup.ru. – 2008.
  59. Готовый клей для производства гофрокартона. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.krahmal.com.
  60. Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия: ГОСТ 7420-89. –[Чинний від 1990-01-01]. – М.: Государственный стандарт Российской Федерации, 1990.– 13с.
  61. Бумага для гофрирования. Технические условия: ГОСТ 7377-85. – [Чинний від 1985-02.-01]. – М.: Российская Федерация, 1985. – 7 с.
  62. Гофротара [Електронний ресурс]. – Доступний з gofropak.com. – 2011.
  63. Картон гофрированный. Общие технические условия: ГОСТ 7376-89.– [Чинний від 1990-03-04]. –М.: Российская Федерация, 1989 – 18с.
  64. Про гофрокартон . [Електронний ресурс]. – Режим доступу http:// ug-karton.com.ua. – 2012.
  65. Кононов Б. В. Гофрированный картон / Кононов Б. В. — М.: Лесн. пром-сть, 1971. — 190 с.
  66. Пат. України на кор. модель 74288, МПК С 09 J 4/00, Крохмальна клейова композиція / КокошкоЛ. П.; заявник і патентовласник Акціонерне товариство закритого типу «Інститут «ВНДІХІМПРОЕКТ»; заявл. 30.03.2004; опубл. 15.11.2005
  67. Пат. України на кор. модель 78730, МПК (2006)C09J 103/00, Ошарова І. О. Клей типу Stein hall на основі крохмалю та спосіб його одержання; заявл. 02.12.2006; опубл. 25.04.2007.
  68. Пат. России на кор. модель 2428448 С2, МПК С 09 J 11/00, С 09 J 11/04, С 09 J 11/06. Клеевая композиция / Сельмен Ф.;заявитель и патентообладатель Сельмен Ф.; заявл. 10.08.2008; опубл. 25.06.2011.
  69. Пат. России на кор. модель 2219214 С2, МПК С 09 J 189/00. Модифицированная клеевая композиція/ Валишина З.Т., Яруллин Р. Н., Голубев А. Е. – заявл. 15.08.2000; опубл. 20.12.2003.
  70. Пат. України на кор. модель 9814, МПК С 08 G 59/10, С 08 G 73/06. Спосіб отримання катіонових крохмалів для виробництва пеперу і картону/ Гомеля М. Д.; заявник і патентовласник Гомеля М.; заявлен. 05.04.2005; опубл. 17.10.2005.
  71. Белан М. Применение модифицированных крахмалов нового поколения в производстве бумаги, картона и гофротары/ М. Белан //Картон и гофрокартон. [Електронний ресурс]. – Доступний з www.kig.com.ua. – 2004.
  72. Стрекаловский В. А. Опыт использования катионного крахмала при производстве бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев из 100 % макулатуры: [текст]/ В.А. Стрекаловский [и др.] // Целлюлоза. Бумага. Картон. –2002. – №7-8. – С. 22-26.
  73. Ісаєв Б.І.Клеї для виробництва гофрокартону/ Ісаєв Б. І. // Тара і упаковка. – 2001. – № 5. – C. 44-46.
  74. Кардашова Д. А. Синтетичні клеї. – Вид. 3-тє (перероб. і доповн.)/ Кардашова Д. А. – М.: Хімія, 1976
  75. Исаев Б. Крахмальный клей для гофрокартона Часть 1/ Исаев Б. // Тара и упаковка. – 2001. – №6. – С.26-27.
  76. Исаев Б. Крахмальный клей для гофрокартона Часть 2 / Исаев Б // Тара и упаковка. – 2002. – №1. – С.10
  77. Яблочкин Н. И. Макулатура в технологии картона/ Яблочкин Н. И., Комаров В. И., Ковернинский И. Н.. – Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2004. – 252 с.
  78. Примаков С. Ф. Крахмальный клей для изготовления гофрокартона / Примаков С. Ф., Барабаш В. А., Раковец С .И., Яковина И. С. // Упаковка. – 2003.– №1.– С. 20.
  79. Ефремов Н. Ф. Тара и ее производство: уч. пособие/ Ефремов Н. Ф. – М., 2001.– 312 с.
  80. Ю. Сокольников. Упаковка. Все об упаковке / Ю. Сокольников. – Издательский дом Тигра, 2001. –39 с.
  81. Варепо Л. Г. Производство упаковки из бумаги, картона и гофрокартона: учеб. Пособие / Варепо Л. Г.. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002. – 200 с.
  82. Мороз В. Н. Качество гофрокартона / Мороз В. Н // Упаковка. –2005.– №4. – С.12 -13.
  83. Морозова О. Упаковочные картоны/ Морозова О. // Тара и упаковка. – 2003 – №3. – С. 58-59.
  84. Ульченко С. О. Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань / Ульченко С. О., Макаренко А. О. //Технологічні процеси. – 2008. –№2(20). – С. 26-33.
  85. Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию: ГОСТ 13525.8-86. – [Чинний від 1989-01-01]. – М.: Государственный стандарт Российской Федерации, 1990.– 6с.
  86. Чехман Я. І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.01 / Ярослав Іваночвич Чехман : [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 1995. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32–34 (21 назва).
  87. Поліграфічні матеріали. Підручник за загальною рекомендацією докт. тех. наук, професора Е. Т. Лазаренка/ Е. Т. Лазаренко – Львів: Афіша, 2003.– 328с.
  88. Папір та картон. Метод визначення опору згинанню: ДСТУ 3369-96. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 22 с. – (Національні стандарти України).
  89. Ефремов Н. Ф. Надежность и испитание упаковки: уч. Пособие/ Ефремов Н. Ф., Корнилов И. К, Лебедев Ю. М. –М, 2004.– 248с.
  90. Современная электронная микроскопия в исследовании вещества/ Под ред. Б. Б. Звягина. – М.:Наука, 1982. –286 с.
  91. Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов: пер. с англ./под ред. Б. К. Вайштейна/ Томас Г., Горинфи М. Дж. – М.: Наука, 1983. – 320 с.
  92. Картон гофрированный. Метод испытания на розшарування:
  ГОСТ 28966.2-91. – [Чинний від 1992-01-01]. – М.: Государственный стандарт Российской Федерации, 1991.– 13 с.
  93. Папір та картон. Методи визначення поверхневої вбирності води під час однобічного змочування ( метод Кобба): ДСТУ 3549-97. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с. – (Національні стандарти України).
  94. Семионова А. А. // Испытания полиграфических материалов: часть 2 / Семионова А. А.. – М., 1990.– 433 с.
  95. Jerzy W. Skowronsk Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 4. Użyteczność testów PDA i WSD w optymalizacji stopnia zaklejenia w masie papieru gazetowego/ Jerzy W. Skowronsk // PRZEGLĄD PAPIERNICZY. – 2010. – № 66. – С. 583-588
  96. Динамометры общего назначения. Технические условия: ГОСТ 13837-79. – [Чинний від 1978-01.-01]. – М.: Российская Федерация, 1979. – 16 с.
  97. Анісімова С.В. Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства / Анісімова С.В., Олексій Л. М., Токарчик З.Г., Шибанов В.В.; за ред. В.В. Шибанова. — Львів: Афіша, 2001. — 184 с.
  98. Шредер В. Л. Упаковка із гофрокартону/ Шредер В. Л., Пилипенко С. В.. – К.: ІАЦ «Упаковка», 2004.– 345 с.
  99. А. Т. Опря Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань): навчальний посібник / А.Т.Опря. – Київ: «Центр учбової літератури, 2012. – 448с.
  100. В. М. Руденко Математична статистика: навчальний посібник / В.М. Руденко. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 304с.
  101. Жалдак M.I. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології: навчальний посібник / М.І. Жалдак, М.Н Кузьміна, СЮ. Берлінська. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.
  102. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия: ГОСТ 18992-80. – [Чинний від 1982-01.-01]. – М.: Российская Федерация, 1980. – 21 с.
  103. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические улови: Гост 18992-73֪– [Чинний від 1973-01.-02]. – М.: Российская Федерация, 1973. – 21 с.
  104. Клеевые соединения. Метод определения прочности при сдвиге: ГОСТ 14759-69. – [Чинний від 1970-02.-01]. – М.: Российская Федерация, 1969. – 12 с.
  105. Дембровская Ю. В. Электронная микроскопия в полиграфии/ под ред. Ю. М. Овчинникова / Дембровская Ю. В. – М.: Книга, 1978. –136с.
  106. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО: ГОСТ 26487-85. – [Чинний від 1986-07.-01]. – М.: Российская Федерация, 1980. – 21 с.
  107. Тара транспортная. Метод испытания на сжатие: ГОСТ 18211-72. – [Чинний від 1971-07.-01]. – М.: Российская Федерация, 1971 – 21 с.
  108. Метод визначення опору торцевому стисненню: ДСТУ 3561-97. – [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с. – (Національні стандарти України).
  109. Папір та картон. Метод визначення руйнівного зусилля під час стиснення кільця: ДСТУ 3643-97. – [Чинний від 1997-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 1997. – 22 с. – (Національні стандарти України).
  110. Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия: ГОСТ 9142-90. – [Чинний від 1990-03-04]. –М.: Российская Федерация, 1990 – 24 с.
  111. Гавенко С. Загальні рекомендації до використання клеїв для незшивного клейового скріплення (НКС) видань / Гавенко С. // Палітра друку. – 2001. – №6. – С.74-75.
  112. Величко О. Клейові композиції та їх застосування / Величко О., Одуха М, Ющенко О. // Друкарство. – 2004. – №2(55). – С46-47.
  113. Гавенко С. Ф. Нормалізація технології незшивного клейового скріплення книги: теоретитчні та практичні аспекти / Гавенко С. Ф. – Львів, 2002. – 320с.
  114 Тарасова О. Влияние различных клеев на прочность картонного ящика / Тарасова О. // Бумажная пром-сть.– 1989.– №1.–С.15-16.
  115. Патент № 2215080 России, D21H21/16, D21H27/40D21H17:28, C08L3/02, C09J103/02. Сухая клеевая композиция и способ приготовления клея для склейки гофрокартона/ Быкова С. Т., Коптелова Е. К., Хорошилов Н. В., Заявитель(и): Хорошилов Николай Владимирович, Патентообладатель(и): Хорошилов Николай Владимирович, Заяв. 2002125916/12, 30.09.2002, публик. 27.10.2003.
  116. Козак А. Яка упаковка найдоцільніша? / А. Козак // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — №1 (353). — С. 28 — 30.
  117. Омельяненко Є. Проще простого. Секреты качественной склейки / Омельяненко Є. // Бумага и Жизнь. – 1991. – № 4. –С 23
  118. Хефець И. Влияние липкости клея на прочность зданий / Хефець И., Шаблий И.// Полиграфия. – 1981.– № 9. – С. 23-25.
  119. Кротова Н. А. О склеивании и прилепании / Кротова Н. А. – М.: Книга, 1960. – 168 с.
  120. Идитуллин А. М. Клей для гофрокартона / Идитуллин А. М., Полканова Н. Л., Посадкова С. Н., Хорошилов Н. В. // Упаковка. – 2005.– № 1. – С. 13.
  121. Патент Росії RU2280060 , МПК С 09 J 4/00. Клеї STEIN HALL З високим вмістом сухої речовини / Вандевельдом Даніел; заявник і патентовласник Ейт Енд Ліль Юроп Н.В. (BE); опубл. 30.01.02; заявл. 20. 08. 01, Бюл. №12.
  122. Головацька Н. В. Дослідження експлуатаційних властивостей крохмальних клеїв / Головацька Н. В. Дослідження крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону // Квалілогія книги: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 87-90.
  123. Головацька Н. В. Принципи підбору крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону та виробів з нього / Головацька Н. В. // Матеріали наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, науков. працівн. і аспір. (2-5 лютого 2010р.). – Львів: УАД,
  2010. – С. 17.
  124. Головацька Н.В. Дослідження експлуатаційних властивостей крохмальних клїв / Головацька Н.В // Вісник НУ “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – Львів: НУ ЛП, 2010. – № 667. – С. 78-82.
  125. Пузырев А. С. Испытания бумаги и картона / Пузырев А. С., Иншаков М. В., Балмасов Э. Я. и др. – М.: И-во «Лесная промышденость», 1966. – 412 с.
  126. Бойчук Н.В. Дослідження деформаційних властивостей гофрованого картону / Бойчук Н.В. // Квалілогія книги: зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2009. – Вип. 1 (15). – С. 24-28.
  127. Шредер В. Л. Основные характеристики картона и методы их определения / Шредер В. Л, Йовович К. С. // Картон. Тара и упаковка. – К, 1999. – С.18 – 22.
  128. Шредер В. Л. Картон. Тара и упаковка/ Шредер В. Л., Йованович К. С.– К.: ИАЦ „Упаковка”, 1999. – 192 с.
  129. Тара и ее производство: [учебное пособие]/ Букин А. А., Хабаров С.Н., Беляев П. С., Однолько В. Г. – Тамбов: Издательско-полиграфической центр, 2006. – 478 с.
  130. Ефремов Н. Ф Конструирование и дизайн тары и упаковки: уч. для вузов/ Ефремов Н. Ф, Чуркин А. В, Лемешко Т. В. – М.: МГУП, 2004. –
  424 с.
  132. Регей І.І. Картонне паковання (від аркуша до досконалої форми) . // Упаковка. – 2006. – № 5. – С. 26 – 28.
  133. Бойчук Н.В. Особливості паковань з гофрокартону/ Бойчук Н.В. // Квалілогія книги: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студент., магіс., аспір. (18.12.06): [тези доп.]. – Львів: УАД, 2006. – С.87 – 88.
  134. Гавва О. М. Пакувальне обладнання: кн.1. Обладнання для пакування продукції в споживчу тару / Гавва О. М., Беспалько А. М., Волчко А. І.. – К.: ІАЦ «Упаковка», 2008. – 436 с.
  135. Кривошей В.Н. Полимерный или картонный ящик: что выбрать? / В.Н.Кривошей // Упаковка. – 2012. – № 5. – С. 30 – 32.
  136. Регей І.І., Кузнєцов В.О., Угрин Я.М. Система автоматизованого проектування розгорток картонних паковань // Поліграфія і видавнича справа. –2000. – № 36. –
  С. 35 – 38.
  137. Шахнельдян Б. Н. Полиграфические материалы / Шахнельдян Б. Н, Загаринськая Л. А. – М, 1988.– 328 с.
  138. Деренівська, А.В. Переміщення картонних пачок шнековими конвеєрами у пакувальних машинах / А.В. Деренівська, Л.О. Кривопляс-Володіна, О.М. Гавва // Упаковка. — 2012. — №4. – С.46–48.
  139. Пилипенко, С.Ф. Безопасность картонного производства / С. Ф. Пилипенко // Упаковка. — 2012. — №4. – С.22–26.
  140. Гавва О.М./ Пакувальне обладнання // Гавва О.М., Беспалько А.П. - Киів: 2008. – 436 с
  141. Надежность и испитание упаковки. Лабораторний практикум. Под общей редакцией доктора технических наук профессора В.И. Боброва / В.И. Боброва. – Москва:Издательство МГУП, 2006. – 96 с.
  142. Ефремов Н.Ф., Васильев А.И., Хмелевский Г.К. Проектирование упаковочных производств. Часть 1: Упаковка из гофрокартона: Учебное пособие, – М.: МГУП, 2004. – 394 с.
  143. Herbert H. Schueneman / Гофрокартон - кто, что, как и когда / Herbert H. Schueneman. – Westpak, 2003. – 47 с.
  144. Хорунжин В.С. Тара и её производство Часть 1/ Хорунжин В.С. Фукс М.Л . – Камероно, 2004. – 375 с.
  145. Гавенко С. Ф.Взаємозв’язок між технологіями та експлуатаційними характеристиками картонів для виготовлення паковань / Гавенко С. Ф. Угрин Я. М., Волошин М. Б // Квалілогія книги: збірник наукових праць. – Львів: ПТВФ „Афіша”, 2002. – Вип. 4 – 204 с.
  146. Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : навч. посібник / Завгородня В.М., Сирохман І.В.. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. –200 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины