ВИСОКОВОЛЬТНІ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВІ ГЕНЕРАТОРИ З НОВИМИ ВУЗЛАМИ КОМПРЕСІЇ МІКРО- І НАНОСЕКУНДНИХ ІМПУЛЬСІВ : ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С НОВЫМИ УЗЛАМИ КОМПРЕССИИ МИКРО - И НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВИСОКОВОЛЬТНІ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВІ ГЕНЕРАТОРИ З НОВИМИ ВУЗЛАМИ КОМПРЕСІЇ МІКРО- І НАНОСЕКУНДНИХ ІМПУЛЬСІВ
 • Альтернативное название:
 • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С НОВЫМИ УЗЛАМИ КОМПРЕССИИ МИКРО - И НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ
 • Кол-во страниц:
 • 152
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ


  На правах рукопису

  ШОЛОХ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  УДК 621.314

  ВИСОКОВОЛЬТНІ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВІ ГЕНЕРАТОРИ З НОВИМИ ВУЗЛАМИ КОМПРЕСІЇ МІКРО- І НАНОСЕКУНДНИХ ІМПУЛЬСІВ

  Спеціальність 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  Науковий керівник
  Зозульов Віктор Іванович,
  кандидат технічних наук,
  старший науковий співробітник  Київ 2012


  ЗМІСТ
  ВСТУП.. 4
  РОЗДІЛ 1 ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ.. 12
  1.1 Особливості та переваги імпульсного підводу електричної енергії до технологічного об’єкту. 12
  1.2 Визначальні електроімпульсні технології, в яких використовуються магнітно-напівпровідникові генератори. 15
  1.3 Стан дослідження та розробок магнітно-напівпровідникових генераторів. 24
  1.4 Висновки до розділу. 32
  РОЗДІЛ 2 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАГНІТНО- НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ З НОВИМИ ВУЗЛАМИ КОМПРЕСІЇ МІКРО- І НАНОСЕКУНДНИХ ІМПУЛЬСІВ.. 34
  2.1 Передумови створення магнітно-напівпровідникових генераторів імпульсів із покращеними показниками. 34
  2.2 Базові положення науково-технічних засад побудови магнітно-напівпровідникових генераторів. 55
  2.3 Задачі вибору основних елементів, вузлів і структур магнітно-напівпровідникових генераторів. 65
  2.4 Висновки до розділу. 72
  РОЗДІЛ 3 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОЛАНКОВОГО ФОРМУВАННЯ ІМПУЛЬСІВ В МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕНЕРАТОРАХ.. 74
  3.1 Аналіз формування вихідних імпульсів магнітно-напівпровідникових генераторів 74
  3.2 Дослідження процесу формування імпульсів в погоджувальних вузлах магнітно-напівпровідникових генераторів. 83
  3.3 Дослідження вузлів формування уніполярних імпульсів у двотактних магнітно-напівпровідникових генераторів. 92
  3.4 Висновки до розділу. 102
  РОЗДІЛ 4 ОСНОВНІ МАГНІТНО-НАПІВПРОВІДНИКОВІ ГЕНЕРАТОРИ З НОВИМИ ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ВУЗЛАМИ.. 104
  4.1 Загальні зауваження. 104
  4.2 Однотактні уніполярні магнітно-напівпровідникові генератори. 105
  4.3 Двотактні магнітно-напівпровідникові генератори уніполярних та інших імпульсів. 117
  4.4 Класифікації і порівняльні характеристики магнітно-напівпровідникових генераторів. 129
  4.5 Висновки до розділу. 133
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.. 135
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 135
  ДОДАТОК А Акт використання результатів дисертації 151  В сучасних передових сферах науки, техніки й промисловості широко досліджуються та застосовуються імпульсні електротехнологічні пристрої та лазерні установки імпульсно-періодичної дії. До основних технологій, де їх використання найбільш ефективне, відносять: імпульсну електроерозійну обробку; імпульсне електрозварювання; електрогідравлічну обробку матеріалів; магнітно-імпульсна обробку металів; імпульсну електрохімічну обробку; імпульсну електронно-променева обробку металів та інші [1-22].
  Особливе місце займає імпульсна лазерна обробка матеріалів. Вона, охоплює широкий спектр імпульсних процесів, пов’язаних не тільки з обробкою будь-яких матеріалів, але й із синтезом тривимірних об’єктів. Технології надточних обробок та виготовлення дрібних деталей з надтвердих матеріалів, суперфінішні обробки великих поверхонь та інші були б неможливі без імпульсних лазерів [23,31-33].
  Невід’ємною частиною пристроїв імпульсних технологій та лазерів імпульсно-періодичної дії є генератори високовольтних (до 20 кВ і більше), потужнострумових до (300500) А і більше, мікро- та наносекундних імпульсів (від десятків наносекунд до сотень мікросекунд) з частотою повторення від кількох кілогерц до (20...35) кГц і більше. Для формування означених імпульсів в основному застосовують тиратронні генератори та комбіновані тиратронно-магнітні генератори. У першому випадку ресурс роботи тиратрона становить до 1000 год., в другому до (2000 3000) год.
  Питання про заміну тиратронних генераторів імпульсів (ТГІ) на високонадійні магнітно-напівпровідникові генератори (МНГ) висвітлювалось в ряді публікацій ще з восьмидесятих років минулого століття. Проте помітні практичні розробки МНГ, як для електроімпульсних технологій, так і для імпульсних лазерів почали з’являтися за останнє десятиріччя, причому декілька практичних схем запропоновано, досліджено та розроблено на рівні діючих макетів в Інституті електродинаміки НАН України.
  Найбільш впливовими на розвиток теорії та розробку магнітних та магнітно-напівпровідникових генераторів є роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Меєрович Л.А., Гарбер І.С., Storm H.F., Розенблат М.А., Мєсяц Г.А., Шидловський А.К., Волков І.В., Жуйков В.Я., Щерба А.А., Вахрушин Ю.П., Рукін С.Н., Bluhm H., Dai Yuhang, Переверзев А.В., Бойко Н.І., Гейзер А.А. та інші. Значний внесок до розбудови генераторів імпульсів для лазерів на самообмежених переходах атомів металів був зроблений такими вченими, як Петраш Г.Г., Казарян М.А., Яковленко С.І., Солдатов А.Н., Євтушенко Г.С., Бохан П.А., Ісаєв А.О., Kostadinov I., Тарасенко В.Ф., Іванов І.Г., Доманов М.С., Насібов О.С., Лябин Н.О. та інші.
  В основу всіх МНГ покладено наступний принцип формування імпульсів: за допомогою зарядного ключа, що задає частоту повторення імпульсів МНГ, створюється періодичне накопичення електричної енергії в батареї конденсаторів за порівняно великий відрізок часу і вивільнення цієї накопиченої енергії протягом значно меншого відрізку часу за допомогою наступного розрядного ключа. Такий одноланцюговий формувач імпульсів прийнято називати вузлом компресії імпульсів (ВКІ) [41,42].
  З метою підвищення основних показників і розширення функціональних можливостей МНГ в їх структуру запропоновано вводити відмінні від відомих такі ВКІ, в яких крім основної за призначенням функції відміченої вище компресії імпульсів, також виконуються додаткові функції, а саме основні з них: корекції амплітуди і тривалості фронту вихідних імпульсів струму при роботі МНГ на навантаження, що має індуктивну складову, наприклад, лазерну газорозрядну трубку (ГРТ); погодження ВКІ з імпульсним трансформатором, в результаті чого покращуються сформовані ним параметри імпульсів струму (більші амплітуда і крутизна фронту цих імпульсів при меншій їх тривалості); формування уніполярних імпульсів із вхідних біполярних на високовольтній стороні МНГ, що виключає необхідність застосовувати напівпровідникові прилади з метою випрямлення імпульсів в високовольтних колах, досягти більш високих частот повторення імпульсів, перемагнічувати більшість індуктивних елементів по повній або симетричній петлях гістерезису, значно розширити функціональні можливості даного МНГ.
  В роботі встановлено, що в таких відмінних ВКІ в одному процесі виконанні основної функції реалізуються також додаткові функції. Ці ВКІ за обробленими даними щодо МНГ визначено як нові і представлені як ВКІ з додатковими функціями або багатофункційні ВКІ.
  Враховуючи значне місце імпульсних технологій для розвитку науки і техніки, задача всебічного дослідження та створення нових МНГ, які мали би високі техніко-економічні показники та надійність, має пріоритетне значення.
  Актуальність теми. Дослідження нових МНГ із покращеними показниками, згідно з літературними джерелами [2,28,47,50-62,70,71], набуває зараз першорозрядного значення при створенні та впровадженні сучасних імпульсних технологій і лазерної техніки. В сучасних установках для імпульсних технологій та лазерів все більше застосовуються генератори потужних високочастотних та високовольтних імпульсів струму мікро- та наносекундної тривалості. Від генераторів імпульсів (ГІ) цих установок, крім того, вимагаються додаткові функції щодо можливості керування параметрами імпульсів, їх полярністю, генерації пачок імпульсів і т.п. Задовольнити таку складну сукупність вимог за допомогою існуючих подібних за призначенням ГІ в повній мірі неможливо або недоцільно. Ці вимоги кращим чином і найбільш повно виконуються магнітно-напівпровідниковими генераторами, що підтверджується досвідом досліджень в ІЕД НАН України та публікаціями в низці міжнародних видань [50-62]. Зважаючи на те, що запропоновані генератори в найбільшій мірі відповідають відміченим вище вимогам та особливостям імпульсних пристроїв, що вони ще недостатньо висвітлені в вітчизняних та сторонніх публікаціях і що в них є необхідність для широкого кола споживачів, дослідження за цією темою слід вважаєти актуальними.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Інституті електродинаміки НАН України за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки України в рамках науково-дослідної роботи по темі "ДОЗА-2" (№ ДР 0106U002436, згідно Постанови Бюро ВФ ТПЕ НАН України, протокол №5 від 30.03.2006 р.) і частково в науково-дослідній роботі по темі «ДОМЕН» (№ ДР 0110U007065, згідно Постанови Бюро ВФ ТПЕ НАН України, протокол №13 від 18.10.2010р.). В зазначених науково-дослідних роботах здобувачем було сформульовано значну частину положень науково-технічних засад побудови МНГ із підвищеними енергетичними та динамічними параметрами та викладено елементи теорії поланкового формування імпульсів в цих МНГ, а також запропоновано і досліджено низку практичних схем МНГ.
  Мета і задачі досліджень. Метою роботи є подальший розвиток принципів побудови високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів мікро- та наносекундних імпульсів шляхом використання нових компресійних вузлів з перекриттям у часі імпульсних струмів у суміжних контурах з нелінійними магнітними елементами для підвищення енергетичних і динамічних параметрів цих генераторів.
  Для досягнення поставленої мети треба було вирішити такі задачі:
  1. На основі всебічного аналізу відомих результатів щодо побудови високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів з вузлами компресії імпульсів обґрунтувати тему дисертації та визначити напрямки наукових досліджень.
  2. Розвинути метод поланкового аналізу процесів компресії імпульсних струмів у схемах високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів мікро- та наносекундних імпульсів.
  3. Визначити умови підвищення компресії імпульсних струмів магнітно-напівпровідниковими генераторами за рахунок регулювання тривалості одночасного протікання таких струмів у їх суміжних вузлах з нелінійними магнітними елементами.
  4. Розробити принципи побудови високовольтних магнітних вузлів для формування уніполярних імпульсів із вхідних біполярних імпульсів, які мають високу шпаруватість.
  5. Виконати структурний синтез електричних схем високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів з новими вузлами компресії мікро- та наносекундних імпульсів та створити експериментальні зразки таких генераторів з підвищеними енергетичними і динамічними параметрами.
  Об’єктом дослідження є високовольтні магнітно-напівпровідникові генератори мікро- та наносекундних імпульсів, в структуру яких входять запропоновані нові вузли компресії імпульсів.
  Предметом досліджень є електромагнітні процеси, які протікають в нових вузлах компресії імпульсів високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів; способи оптимізації параметрів цих вузлів.
  Методи досліджень. При вирішенні поставлених в дисертації задач використовувались теорія електричних кіл, методи аналізу пристроїв перетворювальної техніки (кусково-припасовувальний метод, математичне моделювання перетворювальних пристроїв), методи чисельного рішення диференціальних рівнянь, методи параметричної оптимізації на основі побудови цільов
 • Список литературы:
 • Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:
  1. На основі всебічного аналізу відомих результатів щодо побудови високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів з компресією імпульсних струмів обґрунтовано, що підвищення енергетичних і динамічних параметрів таких генераторів шляхом використання нових компресійних вузлів з перекриттям у часі імпульсних струмів у суміжних контурах з нелінійними магнітними елементами є актуальним науковим завданням.
  2. Визначено умови та доцільні діапазони компресії імпульсних струмів низько- та високовольтними вузлами магнітно-напівпровідникових генераторів за рахунок регулювання тривалості одночасного протікання таких струмів у їх суміжних вузлах з нелінійними магнітними елементами, що забезпечує підвищення динамічних характеристик таких генераторів до 20%.
  3. Розроблено принципи побудови високовольтних магнітних вузлів для формування уніполярних імпульсів із вхідних високо шпаруватих біполярних імпульсів без використання напівпровідникових елементів, що розширює діапазон регулювання параметрів високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів.
  4. Виявлено нові властивості магнітних та магнітно-напівпровідникових ключів щодо зменшення їх залишкової індуктивності у відкритому стані, використання яких дозволяє підвищити компресію імпульсних струмів у схемах магнітно-напівпровідникових генераторів.
  5. Розвинуто метод поланкового аналізу електромагнітних процесів у схемах магнітно-напівпровідникових генераторів шляхом урахування доцільних діапазонів компресії імпульсних струмів новими низько- та високовольтними вузлами таких генераторів, що забезпечує структурний синтез електричних схем таких генераторів з урахуванням властивостей навантаження.
  6. Виконано структурний синтез електричних схем високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів з новими високовольтними магнітними вузлами формування уніполярних імпульсів із вхідних біполярних та низько- і високовольтними вузлами компресії імпульсів при одночасному протіканні струмів у суміжних вузлах з нелінійними магнітними елементами.
  Використання такого синтезу дозволяє спростити створення експериментальних та промислових зразків таких генераторів та підвищити їхні енергетичні та динамічні параметри.
  7. На основі отриманих наукових результатів розроблено низку експериментальних зразків високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів мікро- та наносекундних імпульсів з підвищеними енергетичними та динамічними параметрами всього одинадцять зразків, вісім з яких захищено патентами України.
  8. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та рекомендацій базується на коректному використанні класичних методів розрахунку сталих і перехідних процесів в колах високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів з вузлами підвищення компресії імпульсних струмів та узгодженні нових теоретичних положень з експериментальними даними та їх практичною апробацією.
  9. Результати дисертаційної роботи використано в розробках дослідних зразків високовольтних магнітно-напівпровідникових генераторів мікро- та наносекундних імпульсів з підвищеними енергетичними та динамічними параметрами в Інституті імпульсних процесів та технологій НАН України (м. Миколаїв). Ці результати також передано для використання в матеріалах лекцій та практичних заняттях з курсу "Промислова електроніка" у Чернігівському державному технологічному університеті та з курсу "Енергетична електроніка" в Томському політехнічному університеті (Росія).  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Лифшиц А.Л. Импульсная электротехника / А.Л. Лифшиц, М.А. Отто. М.: Энергоатомиздат, 1983. 352 с.
  2. Блум Х. Схемотехника и применение мощных импульсных устройств / Х. Блум; [пер. с англ. Рабодзея А.М.]. М.: «Додека ХХІ», 2008. 352с.
  3. Pai S. Introduction to High Power Pulse Technology / S. Pai, Q. Zhang. World Scientific, 1995. 307 p.
  4. Григорьянц А.Г. Оборудование и технология лазерной обработки металлов / А.Г. Григорьянц, И.Н. Шиганов. М.: Высш. шк.,1990. 159 с.
  5. Лазерные технологии и опыт их внедрения: научно-практический сборник [приложение к бюллетеню «Лазер информ»]. М.: Лазер информ., 2004. 62 с.
  6. Шулаев В.М. Модернизация серийной установки «БУЛАТ-6» для синтеза вакуумно-дуговых покрытий методом плазменной ионной имплантации и осаждения / В.М. Шулаев, А.А. Андреев, В.П. Руденко // Симпозиум «Харьковская нанотехнологическая ассамблея 2008»: Сб. трудов. Харьков: Изд. ННЦ ХФТИ, 2008. C. 10-18.
  7. Котов Ю.А. Использование частотных сильноточных электронных пучков для водоподготовки и очистки сточных вод. / Ю.А. Котов, С.Ю. Соковнин // Международная выставка «Чистая вода Урала 95»: Тезисы докладов. Екатеринбург, 1995. C. 55.
  8. Früngel Frank B. A. High Speed Pulse Technology: Capacitor discharge engineering / Frank B. A. Früngel. Academic Press, 1965. 498 p.
  9. Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И Елинсон, Г.Ф. Васильев. М.: Физматгиз, 1958. 272 с.
  10. Марков М.А. Будущее науки (Ускорители элементарных частиц) / М.А. Марков // Успехи физ. наук. 1973. т. ІІІ. вып. 4. C. 719-742.
  11. Дудкин В.И. Квантовая электроника. Приборы и их применение / В.И. Дудкин, Л.Н. Пахомов. М.: Техносфера, 2006. 437 с.
  12. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности / Л.А. Юткин. М.: Машиностроение, 1986. 256 с.
  13. Чачин В.Н. Электрогидравлическая обработка машиностроительных материалов / В.Н. Чачин. Минск: Наука и техника, 1978. 184 с.
  14. Абрамян Е.А. Промышленные ускорители электронов / Е.А. Абрамян. М.: Энергоиздат, 1986. 96 с.
  15. Бутаков Л.Д. Линейные индукционные ускорители на магнитных элементах / Л.Д. Бутаков // ПТЭ. 2001. № 3. C. 104-109.
  16. Курченко В. И. Электроэрозионная и электрохимическая обработка металлов / В. И. Курченко. М.: Машиностроение, 1967. 107 с.
  17. Немилов Е.Ф. Справочник по электроэрозионной обработке материалов / Е.Ф. Немилов. Л.: Машиностроение, 1989. 164 с.
  18. Дудин А. М. Магнитно-импульсная сварка металлов / А. М. Дудин. М.: Энергия, 1979. 128 с.
  19. Стрижаков Е.Л. Магнитно-импульсная сварка в вакууме с предварительным разогревом / Е.Л. Стрижаков, В.В. Курганов, Л.И. Янчевская // Сварочное производство. 1981. № 2. С.12-13.
  20. Зайцев А.Н. Прецизионная электрохимическая обработка импульсным током / А.Н. Зайцев, И.Л. Агафонов, Н.А. Амирханова. Уфа: Гилем, 2003. 196с.
  21. Давыдов А.Д. Механизм импульсной электрохимической размерной обработки / А.Д. Давыдов // Электрохимия. 1978. С. 266-269.
  22. Рыбалко А.В. Импульсная электрохимическая обработка биполярным током / А.В. Рыбалко, С.И. Галанин, А.Г. Атанасянц //Электронная обработка материалов. 1993. №3. С. 3-6.
  23. Бруннер В. Справочник по лазерной технике / В. Бруннер. М.: Энергоатомиздат, 1991. 544 с.
  24. Айхлер Ю. Лазеры. Исполнение, управление, применение / Ю. Айхлер, Г.И. Айхлер; [пер. с нем. Казанцевой Л. Н.]. М.: Техносфера, 2008. 442 с.
  25. Виттеман В. СО2-лазер / В. Виттеман; [пер. с англ: Соковиков В.В., Удалов Ю.Б.]. М.: Мир, 1990. ­ 360 с.
  26. Basting D. Excimer laser technology: laser sources, optics, systems and applications / D. Basting. Gottingen: Lambda Physics AG, 2001. - 292 p.
  27. Курков А.С. Непрерывные волоконные лазеры средней мощности / А.С. Курков, Е.М. Дианов // Квантовая электроника. 2004. №10. С. 881-900.
  28. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов / [В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян и др.]. М.: Научная книга, 1998. 554 с.
  29. Eugene L. Pulsed power systems for commercial treatment of materials using short pulse, intense ion beams / Eugene L. Neau, Larry X. Schneider, Kim W. Reed // High-Power Particle Beams, 1996 11th International Conference on. 1996. vol. 1. P. 255-258.
  30. Shimomura N. Effect of Reactor Configuration on NOX Treatment by Nanosecond Pulsed Power / N. Shimomura, F. Fukawa, S. Yamanaka // IEEE International Power Modulators and High Voltage Conference. 2008. P. 342-345
  31. Roder Johanna Material-dependent smoothing of periodic rippled structures by pulsed laser deposition / Johanna Roder, Tobias Liese // Journal of Applied Physics. 2010. vol. 107. P. 103515-103520.
  32. Григорьянц А.Г. Лазеры на парах меди / А.Г. Григорьянц, M.A. Казарян, H.A. Лябин. М.: Физматлит, 2005. 312 с.
  33. Евтушенко Г.С. Лазеры на парах металлов с высокими частотами следования импульсов / Г.С. Евтушенко, Д.В. Шиянов, Ф.А. Губарев. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 276 с.
  34. Иванов И.Г. Ионные газоразрядные лазеры на парах металлов с накачкой столкновениями 2-го рода: автореф. дисс. на получение науч. степени доктора техн. наук / И.Г. Иванов // Ростов-на-Дону.: Изд. РГУ, 2005.37с.
  35. Рыкалин H.H. Основы электронно-лучевой обработки материалов / H.H. Рыкалин, И.В. Зуев И.В., A.A. Углов М.: Машиностроение, 1978. 239с.
  36. Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника / Г.А. Месяц. М.: Наука. 2004. 704 с.
  37. Вахрушин Ю.П. Мощный магнитный генератор импульсов / Ю.П. Вахрушин // ПТЭ 1992. № 2. C. 160-162.
  38. Robledo-Martinez A. High-Voltage, Square-Wave Trigger Pulse Generator / A. Robledo-Martinez, R. Vega, L.E. Cuellar // Plasma Science, 2007. ICOPS 2007. IEEE 34th International Conference on. 2007. P. 946.
  39. Nakhe S.V. Energy deposition studies in a copper vapor laser under different pulse excitation schemes / S.V. Nakhe, B.S. Rajanikanth, R.Bratnagar // Measurement Science and Technology. 2003. №14. P. 608.
  40. Лепехин Н.М. Устройство и характеристики промышленного отпаянного ЛПМ KULON-15Cu / Н.М.Лепехин, Ю.С.Присеко, В.Г. Филлипов // Симпозиум «Лазеры на парах металлов». Тезисы докладов. Ростов-на-Дону.: Изд. РГУ, 2004. с.51.
  41. Гарбер И.С. Магнитные импульсные модуляторы / И.С. Гарбер М.: «Советское радио». 1964. 159 с.
  42. Магнитные генераторы импульсов / [Л.А. Меерович, И.М. Ватин, Э.Ф. Зайцев, В.М. Кандыкин]. М.: «Советское радио». 1968. 475 с.
  43. Сторм Г.Ф. Магнитные усилители / Г.Ф. Сторм. М.: ИЛ, 1957. 568с.
  44. Розенблат М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / М.А. Розенблат. М.: Наука, 1966. 719 с.
  45. Мешков А.Н. Магнитные генераторы мощных наносекундных импульсов // ПТЭ. 1990. №1. С. 23-36.
  46. Переверзев А.В. Высоковольтный наносекундный генератор с утроением напряжения в ячейке магнитной компрессии / А.В. Переверзев, В.В. Семенов, Т.Г. Литвиненко // Техн. електродинаміка. Тем. випуск «Проблеми сучасної електротехніки». 2006. C. 13-18.
  47. Dai Yuhang. Pulsed Supply Employing Magnetic Pulse Compression Technology // Proc. PEMC’98. Prague, Czech Republic, 1998. v.2. P. 185-189.
  48. Литвиненко Т.Г. Генератор высоковольтных субмикросекундных импульсов / Т.Г. Литвиненко, В.В. Семенов // Техн. електродинаміка. Тем. випуск «Проблеми сучасної електротехніки». 2004. Ч.3. C. 49-54.
  49. Малашин М.В. Система накачки лазера на парах меди на основе составного твердотельного коммуникатора / М.В. Малашин, С.И. Мошкунов, В.Ю. Хомич // Симпозиум «Лазеры на парах металлов». Сборник трудов. Ростов-на-Дону.: Изд. ЮФУ, 2010. С. 64.
  50. Dongdong Zhang A compact, high repetition-rate, nanosecond pulse generator based on magnetic pulse compression system / Zhang Dongdong, Zhou Yuan, Wang Jue, Yan Ping // Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on. 2011. vol. 18. P. 1151-1157
  51. Dongdong Zhang A compact, high repetition-rate, nanosecond pulse generator based on magnetic pulse compression / Zhang Dongdong, Zhou Yuan, Yan Ping, Shao Tao, Sun Yaohong // Power Modulator and High Voltage Conference (IPMHVC), 2010 IEEE International. 2010. P. 388-390
  52. Sakugawa T. Fast rise time pulsed power generator using IGBTs and coaxial magnetic pulse compression circuit / T. Sakugawa, S. Ueda, H. Akiyama, K. Suematsu, A. Kouda, M. Watanabe // Pulsed Power Conference (PPC), 2011 IEEE. 2011. P. 140-145.
  53. Qing-Ao Lv Magnetic Flux Compression Generator as Future Military Pulsed Power Supply / Lv Qing-Ao, Gao Min, Li Zhi-Yuan, Chi Xiao-Ping, Li He // Magnetics, IEEE Transactions on. 2009. vol. 45. P. 545-549.
  54. Neuber A.A. Magnetic flux compression Generators / A.A. Neuber, J.C. Dickens // Proceedings of the IEEE. 2004. vol. 92. P. 1205-1215.
  55. Giesselmann M. Experimental and analytical investigation of a pulsed power conditioning system for magnetic flux compression generators / M. Giesselmann, T. Heeren, E. Kristiansen, J.G. Kim, J.C. Dickens, M. Kristiansen // Plasma Science, IEEE Transactions on. 2000. vol. 28. P. 1368-1376
  56. L'eplattenier P. Numerical modelization and optimization of flux compression experiments / P. L'eplattenier, M. Bavay, G. Avrillaud, B. Lalle // Pulsed Power Plasma Science, 2001. IEEE Conference Record Abstracts. 2001.
  57. Duan Xiaojun Rail stator augmentation magnetic flux compression linear generator used in electric guns / Liu Zhengguo, Pang Guohua, Wang Ying, Li Zhiyuan // Electromagnetic Launch Technology, 2004. 12th Symposium on. 2005. P. 176-179.
  58. Hernandez J.C. Quantification of ohmic and intrinsic flux losses in helical flux compression Generators / J.C. Hernandez, A.A. Neuber, J.C. Dickens, M. Kristiansen // Plasma Science, IEEE Transactions on. 2004. vol. 32. P.1902-1908.
  59. Rudakov L.I. Current doubler flux compression device for power amplification in vacuum / L.I. Rudakov, E.M. Waisman // Pulsed Power Plasma Science, 2001. PPPS-2001. Digest of Technical Papers. 2001. vol. 2. P. 1719-1722.
  60. Chuvatin A.S. Efficiency of the magnetic flux compression by a plasma shell / A.S. Chuvatin, L.I. Rudakov, V.A. Gasilov, D.S. Tarasov, V.G. Novikov, S.V. Zakharov, F. Hamann // Pulsed Power Plasma Science, 2001. IEEE Conference Record Abstracts. 2001.
  61. Chemerys V.T. Direct comparison of properties for compression generators of pulsed current with iron-core and air-core rotor done by mathematic simulation / V.T. Chemerys, Y.N. Vaskovsky, A.S. Potapov // Pulsed Power Plasma Science, 2001. IEEE Conference Record Abstracts. 2001
  62. Felber F.S. Combined flux compression and plasma opening switch on Saturn / F.S. Felber, E.M. Waisman, M.G. Mazarakis // Plasma Science, 2010 Abstracts IEEE International Conference on. 2010.
  63. Чиженко И.М. Зарядные устройства емкостных накопителей энергии / И.М. Чиженко, Г. С. Берлинских. К.: Наукова думка, 1980. 152 с.
  64. Пентегов И.В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии / И.В. Пентегов. К.: Наукова думка, 1982. 420с.
  65. Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые генераторы с разнофунк­циональными узлами магнитной компрессии импульсов / И.В. Волков, В.И. Зозулев, Д.А. Шолох // Пр. Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. К.: ІЕД НАН України. 2010. Вип. 26. С.79-89.
  66. Шидловский А.К. Энергетические процессы в электроимпульсных установках с емкостными накопителями энергии / А.К. Шидловский, А.А. Щерба, Н.И. Супруновская. К.: Интерконтиненталь-Украина, 2009. 208 с.
  67. Сахаров П. В. Проектирование электрических аппаратов: общие вопросы проектирования / П. В. Сахаров. М.: «Энергия», 1971. 558 с.
  68. Чепарин В.П. Магнитные материалы и их свойства / В.П. Чепарин, А.П. Черкасов. М.:МЭИ, 1990. 108 с.
  69. Аморфные магнитомягкие сплавы и их применение в источниках вторичного электропитания / [Справочное пособие под редакцией В.И. Хандогина]. М.: ВНИИ, 1990. 171 с.
  70. Гейзер А.А. Генераторы колебаний для электропитания магнито- импульсных устройств / А.А. Гейзер. Мариуполь: Рената, 1998. 224с.
  71. Вахрушин Ю.П. Линейные индукционные усилители / Ю.П. Вахрушин, А.И. Анацкий. М.: Атомиздат, 1978. 248 с.
  72. РукинС.Н. Генераторы мощных наносекундных импульсов с полупроводниковымиразмыкателямитока / С.Н. Рукин // Приборы и техника эксперимента. 1999. № 4. С. 5-36.
  73. Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые генераторы наносекундных импульсов: состояние проблемы, общие способы повышения эффективности / И.В. Волков, В.И. Зозулев, А.А. Калюжный, Д.А. Шолох // Известия Томского политехнического университета. 2011. №4. том 318. С. 95-99.
  74. Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые генераторы наносекундных импульсов с расширенными возможностями их применений / И.В. Волков, В.И. Зозулев, А.А. Калюжный, Д.А. Шолох // Известия Томского политехнического университета. 2011. №.4 том 318. С. 99-104.
  75. Волков І.В. Принципи побудови компресійних магнітно-напівпровідникових пристроїв для імпульсних технологій та лазерів / І.В. Волков, В.І. Зозульов, Д.О. Шолох // Техн. електродинаміка. 2011. №3. С. 10-18.
  76. Melvill W.S. The Use of Saturall Reactors as Discharge Device for Pulse Generators / W.S. Melvill // Proc. IFF. 1951. vol. 98. № 53. P. 185.
  77. Русин Ю.С. Проектирование индуктивных элементов приборов / Ю.С.Русин, А.М. Черепахин. Л.: Машиностроение, 1981. 172 с.
  78. Важдаев В.А. Магнито-полупроводниковый формирователь импульсов с управляемым узлом сжатия / В.А Важдаев., И.Г. Катаев // ПТЭ. 1992. №6. С. 128-134.
  79. Пат. №51753, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Магнітно-напівпровідниковий генератор з дросельним вузлом формування двотактних однополярних імпульсів / Волков І.В., Зозульов В.І., Шиманський О.Л., Шолох Д.О.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 01.03.2010; опубл. 26.07.2010, Бюл.№ 14.
  80. Пат. №93925, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Магнітно-напівпровідниковий генератор з трансформаторним вузлом формування двотактних однополярних імпульсів / Волков І.В., Гапченко Л.М., Зозульов В.І., Шолох Д.О.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 27.04.2009; опубл. 25.03.2011, Бюл.№6.
  81. Пат. №44910, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Магнітно-напівпровідниковий генератор прямих та інверсних однополярних імпульсів / Волков І.В., Гапченко Л.М., Зозульов В.І., Шолох Д.О.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 17.03.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл.№ 20.
  82. Пат. №46235, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Магнітно-напівпровідниковий генератор двотактних однополярних імпульсів / Волков І.В., Гапченко Л.М., Зозульов В.І., Шолох Д.О.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 17.03.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
  83. Пат. №40523, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Магнітно-напівпровідниковий генератор однополярних наносекундних імпульсів / Волков І.В., Гапченко Л.М., Зозульов В.І., Шиманський О.Л.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 28.11.2008; опубл. 10.09.2009, Бюл. № 7.
  84. Пат. №42578, Україна, МПК Н 03 К 7/00. Одноключовий магнітно-напівпровідниковий генератор однополярних інверсних імпульсів / Волков І.В., Зозульов В.І., Кринько Н.В., Кутафін В.А.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 12.01.2009; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12.
  85. Пат. №57078, Україна, МПК Н 03 К 7/00 Магнітно-напівпровідниковий генератор перезарядних однополярних імпульсів / Волков І.В., Зозульов В.І., Калюжний А.А., Шолох Д.О.; заявник і патентовласник ІЕД НАН України Заявл. 15.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл.№ 3.
  86. Бушляков А.И. Мегавольтный наносекундный генератор с полупроводниковым прерывателем тока / А.И. Бушляков, A.B. Пономарев, С.Н. Рукин,Б.Г. Словиковский, С.П. Тимошенков //ПТЭ. 2002. № 2. С.74-81.
  87. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л.А. Бессонов [9-е изд., перераб. и доп.]. М.: Высшая школа, 1996. 638 с.
  88. Зозулев В.И. Применение узлов магнитного сжатия в генераторах возбуждения лазеров на парах меди / В.И. Зозулев // Техн. електродинаміка. Тем. випуск «Проблеми сучасної електротехніки» . 2002. Ч. 6. С. 67-70.
  89. Теоретические основы электротехники / [Демирчан К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. В., Чечурин В. Л.]. СПб.: Питер, 2006. Т2. 576 с.
  90. Зозулев В.И. Основные подходы к анализу и оптимальному построению компрессионных магнитно-полупроводниковых генераторов / В.И. Зозулев // Техн. електродинаміка. Тем. випуск «Проблеми сучасної електротехніки». 2006. Ч. 3. С. 77-81.
  91. Волков И.В. Исследование процесса формирования выходных импульсов магнитно-полупроводникового генератора / И.В. Волков, В.И. Зозулев, С.В. Подольный, Д.А. Шолох // Техн. Електродинаміка. 2012. №1. С.17-22.
  92. Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовский М.: Высшая школа, 1972. 447с.
  93. Шимони К. Теоретическая электротехника / К. Шимони М.: Мир, 1964. 773 с.
  94. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики / Ф. Крауфорд М.: Наука, 1984. Т. III. Волны. 512 с.
  95. Аладьев В.З. Основы программирования в Maple / В.З. Аладьев. Таллинн, 2006. 301с.
  96. Новак В. Математические принципы нечёткой логики / В. Новак, И. Перфильева, И. Мочкрож; [пер. с англ. Аверкина Е.Н.]. М.: Физматлит, 2006. 352с.
  97. Волков И.В. Особенности формирования импульсов в согласующих узлах магнитно-полупроводниковых генераторов / И.В. Волков, В.И. Зозулев, В.М.Спирин, Д.А. Шолох // Техн. Електродинаміка. 2012. №2. С.73-74.
  98. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина І. Електричні кола.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Щерба, Н.І. Поворознюк. К.: Лазурит-Поліграф, 2011. 384 с.
  99. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления : Учеб. Пособие / Е.П. Попов М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.—256 с.
  100. Руденко В.С. Преобразовательная техника / В.С. Руденко В.И. Сенько, И.М. Чиженко К.: «Выщая школа», 1978. 424 с.
  101. Волков И.В. Двухтактные магнитно-полупроводниковые генераторы импульсов: принципы построения и основные процессы / И.В. Волков, В.И. Зозулев, Д.А. Шолох // Пр. Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. К.: ІЕД НАН України, 2012. Вип. 32. С.76-82.
  102. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных М.: ДМК Пресс, 2008 288 с.
  103. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1.7+Simulink5.6. Основы применения / В. П. Дьяконов М.: СОЛОН-Пресс, 2005. 800 с.
  104. Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые генераторы: новые возможности применения в импульсных технологических установках / И.В. Волков, В.И. Зозулев, Д.А. Шолох // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах: тезисы докл. Николаев, 2009. С. 115-118.
  105. Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые генераторы для ЛПМ: обзор, применение и перспективы развития / И.В. Волков, В.И. Зозулев, А.А. Калюжний, Д.А. Шолох // Лазеры на парах металлов: тезисы докл. Ростов-на-Дону, 2010. С.33.
  106. Подольний С.В. Магнітно-напівпровідникові генератори з вузлами формування двотактних одно полярних імпульсів / С.В. Подольний, Д.О. Шолох. // Новітні технології у науковій діяльності: тези доп. Чернігів, 2011. С.173-174.
  107. Мэк Р. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению / Р. Мэк; [пер. с англ. Пряничникова С.В.]. М.: Издатель­ский дом «Додэка-ХХI», 2008. 272 с.
  108. Ирвинг М. Готтлиб Источники питания. Инверторы. Конверторы. Линейные и импульсные стабилизаторы / М. Готтлиб Ирвинг; [пер. с англ. Ларина А.Л.]. М.: Постмаркет, 2002. 544 с.
  109. Тонкаль В.Е. Вентильные преобразоват
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины