УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ГНУТТЯ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК ІЗ МАЛОПЛАСТИЧНИХ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МЕХАНІКИ : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК ИЗ малопластичных МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ГНУТТЯ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК ІЗ МАЛОПЛАСТИЧНИХ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МЕХАНІКИ
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК ИЗ малопластичных МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 191
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний технічний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Вінницький національний технічний університет


  На правах рукопису  МОЛОДЕЦЬКА ТЕТЯНА ІГОРІВНА  УДК 621.981
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ГНУТТЯ
  ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК ІЗ МАЛОПЛАСТИЧНИХ МЕТАЛІВ
  НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МЕХАНІКИ


  Спеціальність 05.03.05 процеси та машини обробки тиском

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

  Науковий керівник

  Грушко Олександр Володимирович,
  к. т. н, доцент  Вінниця 2012
  ЗМІСТ С.
  ВСТУП.......4
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.......10
  1.1 Відомі способи виготовлення гнутих широких заготовок з малопластичних матеріалів..10
  1.2 Теоретичні та експериментально-теоретичні моделі механіки формоутворення гнутих листових заготовок у штампах.....23
  1.3 Моделі деформовності..29
  1.3.1 Скалярні моделі..29
  1.3.2 Інтегральні моделі......31
  1.3.3 Тензорні моделі......33
  1.4 Дослідження методів технологічної механіки....35
  1.4.1 Метод ліній ковзання.....35
  1.4.2 Метод опору пластичним деформаціям.......37
  1.4.3 Варіаційні методи.......39
  1.4.4 Метод скінченних елементів.....40
  1.4.5 Метод верхньої оцінки...41
  1.5 Висновки....43
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.45
  2.1 Випробувальні машини та обладнання...45
  2.2 Експериментальні зразки..47
  2.3 Методика розрахунку напружено-деформованого стану матеріалів, що отримують методом згину..50
  2.3.1 Методика розрахунку напружено-деформованого стану за методом ділильних сіток........50
  2.3.2 Метод твердості..52
  2.3.3 Методика побудови кривих течії..55
  2.3.4 Методика побудови діаграм пластичності...58
  2.4 Обґрунтування вибору розрахункових комплексних програм.....62
  2.5 Основні положення методу планування експерименту.....68
  2.6 Висновки....73
  РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІКИ ПРОЦЕСУ ЗГИНУ ШИРОКИХ ЗАГОТОВОК..75
  3.1 Експериментально-теоретичний аналіз механіки процесу згину широкої прямокутної заготовки....75
  3.1.1 Теоретичний аналіз механіки процесу згину із застосуванням методу скінченних елементів...75
  3.1.2 Дослідження механіки процесу згину із застосуванням методу сіток...86
  3.2 Дослідження процесу гнуття широкої заготовки Z-подібного симетричного профілю методом скінченних елементів......94
  3.2.1 Дослідження формозмінювання .......94
  3.2.2 Дослідження напружено-деформованого стану z-подібної заготовки.......99
  3.3 Висновки..............103
  РОЗДІЛ 4 РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ГНУТТЯ..105
  4.1 Оцінка деформовності.....105
  4.1.1 Діаграми руйнування досліджуваних матеріалів......105
  4.1.2 Модель деформовності для гнуття широкої заготовки z-подібного симетричного профілю......116
  4.2 Розробка методики визначення енергосилових параметрів методом еквівалентної оцінки......131
  4.3 Практичне використання результатів дослідження.....143
  4.3.1 Розробка способу зміцнювального гнуття заготовок...143
  4.3.2 Адаптація технології гнуття товстолистової заготовки з важкодеформовного матеріалу до параметрів пресового устаткування..............146
  4.4 Висновки..155
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..157
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.160
  ДОДАТКИ..174
  Додаток А Акти впровадження....174
  Додаток Б Результати досліджень механіки процесу згину методом сіток178

  ВСТУП

  Актуальність теми
  Розвитку ресурсозберігаючих технологічних процесів обробки металів тиском (ОМТ) в умовах постійно зростаючих цін на енергоресурси приділяється особлива увага. Процеси холодного пластичного деформування (ХПД) зазвичай є найекономічнішими з енергетичної точки зору. Проте при формоутворенні заготовок, насамперед з малопластичних металів, інтенсивно вичерпується запас пластичності, що може призвести до утворення тріщин, розривів металу та небажаної технологічної спадковості. Також процесам ХПД притаманні високі питомі зусилля на робочий інструмент, уточнені відомості про які необхідні для підбору обладнання та розрахунку штампового оснащення. Методи технологічної механіки направлені на вирішення практичних технологічних задач, в тому числі зазначених, на основі вивчення механіки процесу ОМТ.
  Процеси холодного гнуття товстолистових заготовок знайшли застосування при виробництві відповідних виробів різноманітних форм (зокрема, z-подібного профілю) та призначення (для машинобудування, літакобудування, сільського господарства тощо) в умовах дрібносерійного та одиничного виробництва. Найпоширенішим способом виготовлення таких деталей, особливо з малопластичних матеріалів, зазвичай є гаряче штампування. Використання холодної обробки вимагає суттєво уточнювати як граничні можливості процесу з метою уникнення тріщин, так і визначення його енергосилових параметрів. Існуючі на сьогоднішній день теоретичні розв’язки та експериментально-аналітичні моделі не дозволяють з необхідною точністю прогнозувати напружено-деформований стан (НДС) в процесі гнуття зусиллям товстолистових заготовок навіть для найпростіших випадків. Це пов’язано із невиконанням гіпотези плоских перерізів та наявністю великого рівня зсувних деформацій в осередку згину. Використання відомостей про НДС разом із діаграмами пластичності, згідно феноменологічної теорії деформуємості, дозволяє прогнозувати руйнування. Однак, при згині реалізуються такі умови, в яких метал може поводитись нехарактерно щодо монотонної зміни пластичності від схеми напруженого стану, що визначається показником В. А. Бабичкова. В результаті для процесів, що перебігають на межі технологічних можливостей, також важливо мати надійні дані щодо пластичності металу в умовах, тотожних до умов формоутворення виробу. Отже, для штампування широких товстолистових заготовок відсутні науково обґрунтовані рекомендації, за допомогою яких визначають основні раціональні технологічні параметри та енергосилові характеристики, що важливо при обробці малопластичних та важкодеформівних металів і є важливою умовою впровадження технології в промисловість.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Роботу виконано у відповідності до плану кафедри опору матеріалів та прикладної механіки Вінницького національного технічного університету в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, які визначені в Законі України від 11.07.2001 р. за №2623-ІІІ «Про пріоритетні напрямки науки і техніки»; наукового напрямку «Розвиток феноменологічної теорії руйнування матеріалів при великих пластичних деформаціях та розробка на цій основі нових та вдосконалення існуючих технологій обробки металів тиском» наукової школи Вінницького національного технічного університету. З 2009 року на кафедрі виконується дослідження в рамках держбюджетної теми згідно тематичного плану науково-дослідних робіт Вінницького національного технічного університету, який затверджено Міністерством освіти та науки України 16.02.2009 р., номер державної реєстрації теми № ДР 0108U000650. За безпосередньої участі автора в якості виконавця виконується держбюджетна на науково-дослідницька робота на тему «Моделі композиційних та суцільних матеріалів як основа прогнозування ресурсу міцності і пластичності та їх застосування для розробки ресурсозберігаючих технологій» № ДР 0112U001366. Дисертаційні дослідження проводились у відповідності до договорів про творчу співдружність між ВНТУ і ПрАТ «Вінницький дослідний завод»; ВНТУ та ТОВ-Компанією «Еліт» № 15/1 та № 15/2 відповідно (автор був відповідальним виконавцем)
  Мета і задачі дослідження
  Метою роботи є удосконалення холодного гнуття широких заготовок з малопластичних металів щодо раціонального вибору геометричних параметрів виробів, запобігання їх руйнуванню при формоутворенні та визначення енергосилових параметрів процесу.
  Для досягнення поставленої мети було поставлено такі задачі:
  1) провести моделювання (МСЕ) процесу гнуття широких заготовок в умовах поперечного згину, виявити впливові фактори і характерні схеми НДС;
  2) дослідити НДС в процесі формоутворення заготовок в умовах поперечного згину однокутникової та z-подібної форми, виявити небезпечні осередки деформацій та з’ясувати історію деформування матеріалу;
  3) отримати залежності накопиченої інтенсивності деформацій в небезпечних зонах в залежності від основних технологічних параметрів;
  4) розвинути окремі методи технологічної механіки, зокрема, уточнити діаграми пластичності, методику їхньої побудови для оцінювання деформовності заготовки в умовах поперечного згину та отримати відповідні математичні моделі;
  5) надати теоретичне обґрунтування, розширити можливості моделювання процесів холодного пластичного деформування (ХПД) для визначення енергосилових параметрів із врахуванням кривих течій металу та отримати математичні моделі процесу гнуття в штампі товстостінних заготовок z-подібної форми.
  Об’єкт дослідження Процеси холодного пластичного деформування малопластичних металів.
  Предмет дослідження Механіка формоутворення товстостінних z-подібних деталей поперечним згином.
  Методи дослідження
  Для досягнення мети були використанні такі методи дослідження:
  - теоретичне вивчення та аналіз механіки процесів формоутворення профільованих деталей;
  - експериментальні дослідження в лабораторних умовах із застосуванням сучасних приладів, спеціально розроблених пристроїв та стандартного обладнання (побудова кривих течії та діаграм пластичності, визначення напружено-деформованого стану методом ділильних сіток, натурне моделювання);
  - експериментально-розрахункові (визначення НДС із застосуванням комп’ютерного моделювання, а саме методу кінцевих елементів).
  Обробка експериментальних даних проводились на обчислювальних машинах з використанням методів математичної статистики.
  Наукова новизна одержаних результатів
  Наукова новизна роботи визначається такими результатами, отриманими автором:
  • вперше побудовано регресійну модель процесу поперечного згину широких товстолистових заготовок в умовах ХПД, яка дозволяє встановити залежність максимальних деформацій в небезпечних областях заготовки, що формозмінюється від її геометричних параметрів;
  • отримала подальший розвиток теорія деформівності, зокрема для процесів гнуття, у вигляді удосконалення побудови діаграм пластичності з використанням параметру, що враховує властивості матеріалу. Уточнено розрахунок ступеня використаного запасу пластичності (СВЗП) для процесу поперечного плоского згину товстолистових заготовок;
  • отримала подальший розвиток теорія моделювання процесів ХПД стосовно визначення енергосилових параметрів процесу гнуття у вигляді методу еквівалентної оцінки та побудови регресійних моделей для натурних матеріалів;
  • набули розвитку принципи визначення технологічних параметрів процесу гнуття широких заготовок в штампах, що забезпечують відсутність бракувальних ознак, сприятливу технологічну спадковість та зниження деформувальних зусиль.

  Практичне значення одержаних результатів
  Практична цінність результатів роботи полягає в наступному:
  1. Отримано результати, які дозволяють спрогнозувати СВЗП та руйнування товстолистових заготовок в умовах плоского поперечного згину на стадії проектування технологічного процесу, що надає можливості підбирати відповідні безпечні параметри: геометрію заготовки із врахуванням властивостей матеріалу.
  2. Розроблено технологічні рекомендації щодо ефективного отримання штампуванням виробів із малопластичних металів z-подібного профілю, в яких товщина стінки сумірна з радіусами та плечами згину.
  3. Отримано залежності, які дозволяють визначати зусилля, необхідні для штампування виробів z-подібного профілю на основі кривої течії матеріалу та геометричних розмірів заготовки.
  4. Розроблено технологічні рішення, що дозволяють зменшити силові режими на формозмінювальних операціях.
  5. Основні практичні результати роботи у вигляді розрахункових методик визначення показників якості виробів та рекомендації щодо підбору технологічних параметрів впровадженні в промислове виробництво профільованих деталей приватним акціонерним товариством «Вінницький дослідний завод» (м. Вінниця) та ТОВ-Компанією «Еліт» (м. Вінниця) що підтверджено відповідними договорами про творчу співдружність та актами впровадження (Додаток А).

  Особистий внесок здобувача
  При проведені теоретичних та експериментальних досліджень автором запропоновано ряд оригінальних рішень. В роботах, результати яких опубліковані в співавторстві, автором здійснено розробку методів досліджень, а також аналіз та узагальнення результатів.
  Апробація роботи
  Основні результати роботи доповідались на таких конференціях: Міжнародні науково-технічні конференції «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии» (м. Харків, 2010 р., 2012 р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автомобільних експертиз» (м. Вінниця, 2011 р.); XV Міжнародній науково-технічній конференції «Здобутки та проблеми розвитку технологій і машин обробки тиском» (м. Краматорськ, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології» (м. Маріуполь, 2012 р.); Науково-технічні конференції ВНТУ (м. Вінниця, 2009-2012 рр.).
  Публікації.
  Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у 13 наукових працях, з них: 7 статей в фахових наукових виданнях з переліку ВАК України; 3 тези доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях і 3 патенти України.
  Обсяг і структура дисертаційної роботи.

  Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 191 сторінок (з них 146 основної частини, 81 рисунків, 17 таблиць).
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  В роботі виконано теоретичне узагальнення та розв’язання наукової задачі, яка полягає в удосконаленні процесів формоутворення виробів згинанням в штампі, що виготовляються з товстолистових заготовок та металів з відносно низькою пластичністю в холодному стані з застосуванням та розвиненням методів технологічної механіки, зокрема теорії деформовності та феноменологічних підходів до визначення енергосилових характеристик та НДС. Отримані розв’язки дають змогу визначати раціональні технологічні параметри процесу для заданого матеріалу щодо СВЗП та деформівних зусиль.
  1. Показано, що при поперечному згині на радіуси, що сумірні із товщиною стінки заготовки, та при плечах деформації, що менше 5 товщин стінки, порушується гіпотеза плоских перерізів, що приводить до суттєвої похибки в розрахунках напружено-деформованого стану заготовки в процесі її формоутворення. Для заданого кута згину існує критичне значення плеча деформацій, при якому спостерігаються максимальні деформації. Критичне плече мало залежить від відносного радіуса оправки в межах і складає 2,3...2,7. При штампуванні малопластичних металів слід уникати потрапляння в інтервал , що дозволяє зменшити до 30% величини максимальних деформацій.
  2. Встановлено, що при гнутті широкої товстолистової заготовки в штампі, а саме при формоутворенні z-подібних виробів, основна частина металу в осередку деформації перебуває в умовах поєднання згину та зсуву. Небезпечним осередком, з точки зору деформовності для переважної більшості мало-пластичних металів є позаконтактна частина заготовки (осередок 3, див. рис. 3.19), оскільки в ньому, незалежно від геометричних параметрів, реалізується «жорстка» схема напруженого стану () за відносно великих деформацій. Встановлено, що найвпливовішими факторами щодо максимальних деформацій є кут нахилу α та відносна висота профілю заготовки (див. рис. 3.15). Тому для оцінювання максимального СВЗП достатньо вивчати деформовний стан заготовки, який мало залежить від механічних властивостей матеріалу.
  3. Отримана регресійна модель процесу гнуття широких товстолистових заготовок дозволяє розраховувати накопичену інтенсивність деформацій в небезпечних з точки зору деформовності осередках на 20...70% (в залежності від геометричних співвідношень) точніше, ніж у підходах, що ґрунтуються на гіпотезі плоских перерізів. Це дає можливість сформувати рекомендації щодо раціонального підбору технологічних параметрів для отримання виробів із стабільно прогнозованою величиною СВЗП.
  4. Розвинутий в роботі метод еквівалентного оцінювання силових характеристик процесів обробки металів тиском, зокрема процесів гнуття, має істотні переваги при визначенні функцій деформувальних зусиль за плану-ванням експерименту в зв’язку з суттєвим зменшенням кількості дослідів, усунувши з плану коефіцієнти апроксимації кривої течії матеріалу. Отримані залежності для оцінки зусиль штампування z-подібних виробів дають змогу виконати відповідні розрахунки з похибкою не більше 10% для заготовки з довільними геометричними розмірами (в межах дослідженої області) та довільного матеріалу з відомою кривою течії, що підтверджено МСЕ і натурним моделюванням.
  5. Удосконалено побудову діаграм пластичності сталей У8, У12 та титанового сплаву ВТ6 з використанням показника, що враховує властивості матеріалу. Застосування даного показника дозволило уточнити розрахунок СВЗП та показало більший запас пластичності матеріалу (в межах 10...30%) в порівнянні з традиційними методами побудови діаграм, зокрема за В.А.Огородніковим. Це необхідно при оцінюванні деформовності в умовах поперечного згину заготовок різної конфігурації з малопластичних матеріалів та для інших процесів листового штампування, що перебігають на межі граничного стану.
  6. Розроблено та обґрунтовано технології гнуття товстолистових заготовок із важкодеформовних матеріалів, що дозволяють зменшити силу деформування до 50% та розширити технологічні можливості пресового устаткування.
  7. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо вибору параметрів технології штампування заготовок z-подібного профілю, які впроваджені в умовах ПрАТ «Вінницький дослідний завод» та ТОВ-Компанії «Еліт» (м. Вінниця).


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Березовський С. Ф. Производство гнутых профилей / С. Ф. Бере-зовский, Ф.М. Кропылев. М. : Металлургия, 1978. 152 с.
  2. Березовский С. Ф. Эксплуатация и ремонт оборудования профилегибочных станов / С. Ф. Березовский. Челябинск : Металлургия. Челяб. отделение, 1991. 175 с.
  3. Колганов И. М. Процессы стесненного изгиба при различных методах формообразования / И. М. Колганов. Ульяновск : УлГТУ, 2001. 108 с.
  4. Колганов И. М. Возможности формообразования листовых профилей стесненным изгибом при волочении через роликовую фильеру / И. М. Колга-нов // Авиационная промышленность. 1984. № 9. С. 3638.
  5. Колганов И. М. Изготовление гнутых листовых профилей повышенной жесткости из труднодеформируемых материалов / И. М. Колга-нов, Ф. З. Абдулин, Г. В. Проскуряков и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1987. № 3. С. 1821.
  6. Колганов И. М. Исследование процесса формообразования профилей стесненным изгибом в роликовых фильерах / И. М. Колганов, Г. В. Проску-ряков, В. П. Ломакин // Авиационная промышленность. 1982. № 7. С. 3639.
  7. Колганов И. М. Разработка технологии и оборудования для формообразования профилей стесненным изгибом из сплава АБМ1 / И. М. Колганов, Б. В. Богданов, А. С. Леукин // Состояние и перспективы изготовления и применения листовых профилей в изделиях отрасли. М. : НИАТ, 1992. №2. С. 6980.
  8. Проскуряков Г. В. Классификация схем формообразования профилей стесненным изгибом при гибке прокаткой / Г. В. Проскуряков, А. С. Мос-квин, Э. М. Каримов // Авиационная промышленность. 1990. № 6. С. 911.
  9. Колганов И. М. Расширение технологических возможностей формообразования профилей из листовых заготовок / И. М. Колганов, Г. В. Проскуряков, Б. В. Богданов и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1987. № 8. С. 1820.
  10. Проскуряков Г. В. Классификация схем формообразования профилей стесненным изгибом при гибке прокаткой / Г. В. Проскуряков, А. С. Мос-квин, Э. М. Каримов // Авиационная промышленность. 1990. № 6. С. 911.
  11. Богоявленский К. Н. Разработка методики расчета основных параметров процесса изготовления гнутых профилей / К. Н. Богоявленский, И. П. Манжурин, В. В. Рис, под ред. К. Н. Богоявленского // Изготовление деталей пластическим деформированием. Л. : Машиностроение. 1975. № 2. С. 383396.
  12. Тришевский И. С. Калибровка валков для производства гнутых профилей проката / под ред. И. С. Тришевского. Киев : Техника, 1980. 535с.
  13. Скоков Ф. И. Разработка и освоение технологии производства уголковых профилей с отбортовками / Ф. И. Скоков, С. В. Колоколов, М. Е. Докторов, В. В. Клепанда // Теория и технология производства экономичных гнутых профилей проката Харьков : УкрНИИмет. 1970. № 15. С. 277283.
  14. А. c. 1136866. Мкл B21D5/06. Способ изготовления неравнополочных гнутых профилей проката / И. С. Тришевский, А. П. Ан-типенко, В. И. Мирошниченко, Э. С. Дахновский и др. № 3624898/25-27; заявл. 21.07.1983 ; Бюл. № 4, 1985.
  15. А. с. 2201829. Мкл B21D5/06. Способ изготовления корытного профиля / C. В. Филимонов, В. А. Марковцев, В. И. Филимонов. № 2001103683/02 ; заявл. 07.02.2001 ; Бюл. № 37, 2001.
  16. А. с. 2006315. Мкл B21D5/06. Способ изготовления гнутого корытного профиля / В. И. Гридневский, В. Г. Антипанов, В. Ф. Рашников, В. В. Пахарев. № 5031815/27 ; заявл. 12.03.1992 ; Бюл. № 10, 2003.
  17. А. с. 778863 А1. Мкл B21D5/06. Способ изготовления гнутых несимметричных профилей / С. Ф. Березовский. № 2692817/25-27 ; заявл. 07.12.1978 ; Бюл. № 42, 1980.
  18. А. с. 309761 А1. Мкл B21D5/06. Способ изготовления гнутых профилей / И. С. Тришевский, Э. С. Дахновский, В. И. Мирошниченко, В. В. Клепанда, С. В. Зеленский, В. Б. Калужский, Я. В. Хижнков. № 1203356/25-27 ; заявл. 01.01.1971 ; Бюл. № 23, 1971.
  19. А. с. 360130 А1. Мкл B21D5/08. Способ производства гнутых профилей с отбортовками / И. С. Тришевский, М. Е. Докторов, В. М. Щег-лов, В. В. Клепанда, В. Д. Гуренко, И. С. Гринь. № 1460073/25-27 ; заявл. 01.01.1972 ; Бюл. № 36, 1973.
  20. А. с. 1669613 А1. Мкл B21D5/06. Способ производства гнутых профилей / В. Г. Антипанов, В. И. Гридневский, А. А. Ушаков, В. В. Па-харев. № 4694242/27 ; заявл. 22.05.1989 ; Бюл. № 30, 1991.
  21. А. с. 1780896 А1. Мкл B21D5/06. Способ производства гнутых корытных профилей / В. И. Гридневский, В. Г. Антипанов, В. К. Визгалов, А. А. Ушаков. № 4943566/27 ; заявл. 07.06.1991 ; Бюл. № 46, 1992.
  22. А. с. 1637901 А1. Мкл B21D5/06. Способ производства корытного профиля / В. И. Гридневский, А. А. Ушаков, В. Г. Антипанов, В. К. Визгалов, Н. Т. Пахомов. № 4605648 /27 ; заявл. 15.11.1988 ; Бюл. № 12, 1991.
  23. Чекмарев А. П. Гнутые профили проката / А. П. Чекмарев, В. Б. Ка-лужский // М. : "Металлургия". 1974. № 1. с. 104110.
  24. А. с. 2040998 С1. Мкл B21D5/06. Способ изготовления несимметричного гнутого профиля корытного типа / В. Г. Антипанов, В. И. Гридневский, В. Ф. Афанасьев, В. В. Пахарев. № 92000901/08 ; заявл. 15.10.1992 ; Бюл. № 15, 2002.
  25. А. с. 2056189 С1. Мкл B21D5/06. Способ производства гнутых корытных профилей / В. Г. Антипанов, В. И. Гридневский, В. Ф. Афанасьев, А. С. Белышев. № 94027534/08 ; заявл. 20.07.1994 ; Бюл. № 17, 2000.
  26. А. с. 2063282 С1. Мкл B21D5/06. Способ производства гнутого корытного профиля / В. И. Гридневский, В. Г. Антипанов, В. Ф. Афанасьев. № 94027553/02 ; заявл. 20.07.1994 ; Бюл. № 15, 2002.
  27. А. с. 863064 А1. Мкл B21D5/06. Способ изготовления гнутых профилей / И. С. Тришевский, Э. С. Дахновский, В. И. Мирошниченко, А. П. Антипенко, В. И. Анисимов, В. И. Гридневский, В. Г. Матко № 2813288/25-27 ; заявл. 27.08.1979 ; Бюл. №3 4, 1987.
  28. А. с. 2006315 С1. Мкл B21D5/06. Способ изготовления гнутого корытного профиля / В. И. Гридневский, В. Г. Антипанов, В. Ф. Рашников, В. В. Пахарев. № 5031815/27 ; заявл. 12.03.1992 ; Бюл. № 34, 1994.
  29 Широкобоков В.В. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла / В.В. Широкобоков, В.І. Дубіна, Р.Ю. Говтвян // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. Краматорск : ДГМА, 2010. № 4 (25). 142-147 с..
  30. РейМ.Р. Энергетика рабочего хода кривошипного пресса на разделительных листоштамповочных операциях / М.Р.Рей, Т.С.Сушкова, И.И.Матусевич, В.М.Мацевич, В.В.Широкобоков // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. 2011. С. 246-254.
  31. Филимонов С. В. Интенсивное формообразование гнутых профилей / С. В. Филимонов, В. И. Филимонов. Ульяновск : УлГТУ, 2008. 444 с.
  32. Тришевский И. С. Теоретические основы профилирования / И. С. Тришевский, М. Е. Докторов М. : Металлургия, 1980. 287 с.
  33. Колганов И. М. Изготовление гнутых листовых профилей повышенной жесткости из труднодеформируемых материалов / И. М. Кол-ганов, Ф. З. Абдулин, Г. В. Проскуряков и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1987. № 3. С. 1821.
  34. Куприн П. Н. Влияние на качество гнутых профилей схем формообразования и условий профилирования / П. Н. Куприн, И. М. Кол-ганов, Р. Р. Ахмедзянов // Перспективные методы и средства обеспечения качества летательных аппаратов. Сборник научных трудов. Ульяновск : УлГТУ. 2000. № 3 С. 4552.
  35. Пихтовников Р. В. Штамповка листового металла взрывом / Р. В. Пихтовников, В. И. Завьялова М. : Машиностроение, 1964. 175 с.
  36. Шамарін О. Ю. Електрогідравлічне штампування листових заготовок з титанових сплавів: дис. канд. техн. Наук : 05.03.05 / Шамарін О. Ю. Вінниця, 2002. 186 с.
  37. Романовский В. П. Справочник по холодной штамповке / В. П. Ро-мановский. Л. : Машиностроение. Ленинг.от-ние, 1979. 520 с.
  38. Унксов Е. П. Теория пластических деформаций металлов / под ред. Е. П. Унксова, А. Г. Овчинникова. М. : Машиностроение, 1983. 598 с.
  39. Попов Е. А. Основы теории листовой штамповки / Е. А. Попов. М. : Машиностроение, 1968. 283 с.
  40. Тришевский И. С. Производство и применение гнутых профилей проката: справочник / под ред. И. С. Тришевского. М. : Металлургия, 1975. 576 с.
  41. Малов А. Н. Технологія холодної штамповки / А. Н. Малов. М. : Машиностроение, 1969. 568 с.
  42. Давыдов В. И. Производство гнутых тонкостенных профилей / В. И. Давыдов, М. П. Максаков. М. : Металлургиздат, 1959. 240 с.
  43. Ренне И. П. Пластический изгиб листовой заготовки / И. П. Ренне // Труды Тульского механического ин-та. 1950. № 4. С. 146162.
  44. Хилл Р. Математическая теория пластичности / Р. Хилл. М. : ГИТТЛ, 1956. 407 с.
  45. Сторожев М. В. Теория обработки металлов давлением / М. В. Сто-рожев, Е. А. Попов. М. : Машиностроение, 1977. 423 с.
  46. Гун Г. Я. Теоретические основы обработки металлов давлением / Г. Я. Гун. М. : Металлургия, 1980. 456 с.
  47 Арышенский Ю. М. Теория и расчеты пластического формоизменения анизотропных материалов / Ю. М. Арышенский, Ф. В. Гре-чников. М. : Металлургия, 1990. 304 с.
  48. Колмогоров В. Л. Механика обработки металлов давлением / В. Л. Колмогоров. М. : Металлургия, 1986. 688 с.
  49. Тришевский И. С. Теоретические основы процесса профилирования / И. С. Тришевский, М. Е. Докторов. М. : Металлургия, 1980. 288 с.
  50. Тришевский И. С. Холодногнутые гофрированные профили проката / И. С. Тришевский, В. В. Клепанда, Я. В. Хижняков. Киев : Техника, 1973. 272 с.
  51. Матвеев А. Д. Ковка и штамповка: Справочник в 4 т. Т.4. Листовая штамповка / под ред. А. Д. Матвеева. М. : Машиностроение, 1987. 544 с.
  52. Вдовин С. И. Прогрессивные технологические процессы гибки листовых заготовок / С. И. Вдовин, Д. В. Голенков, В. А. Жердов, С. В. Се-мин // Кузнечно-штамповочное производство. 1998. № 1. С. 1921.
  53. Ершов В. И. Изготовление уголковых профилей гибкой с осадкой листовых заготовок / В. И. Ершов, В. Д. Гаврилин, Ю. Р. Медведев // Авиационная промышленность. 1993. № 6. С. 3941.
  54. Проскуряков Г. В. Исследование и разработка способа изменения кривизны профиля при стесненном изгибе / Г. В. Проскуряков, Е. Н. Че-бурахин, В. И. Филимонов и др. // Авиационная промышленность. 1989. № 1. С. 913.
  55. Проскуряков Г. В. Опыт промышленного изготовления листовых профилей и деталей из них / Г. В. Проскуряков, А. В. Нуждов, В. И. Фи-лимонов и др. // Авиационная промышленность. 1990. № 1. С. 34.
  56. Проскуряков Г. В. Стесненный изгиб / Г. В. Проскуряков // Авиационная промышленность. 1966. № 2. С. 913.
  57. Аверкиев Ю. А. Технология холодной штамповки / Ю. А. Аверкиев, А. Ю Аверкиев. М. : Машиностроение, 1989. 304 с.
  58. Долгов В. А. Расчет усилий штамповки при двухугловой гибке / В. А. Долгов, В. П. Романовский, И. А. Мовшович // Вестиик машиностроения. 1972. № 3. С. 2028.
  59. Губкин С. И. Теория обработки металлов давлением / С. И. Губкин М. : Металлургиздат, 1947. 342 с.
  60. Смирнов-Аляев Г. А. Механические основы пластической обработки металлов / Г. А. Смирнов-Аляев. Л. : Машиностроение, 1968. 272 с.
  61. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Кол-могоров М. : Металлургия, 1970. 229 с.
  62. Дель Г. Д. Технологическая механика / Г. Д. Дель М. : Машиностроение, 1978. 174 с.
  63. Дель Г. Д. Критерий деформируемости металлов при обработке давлением / Г. Д. Дель, В. А. Огородников, В. Г. Нахайчук // Изв. вузов. Машиностроение. 1975. № 9. С. 135137.
  64. Сивак И. О. Пластичность металлов при холодной пластической деформации / И. О. Сивак // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. Краматорськ-Слов’янськ : ДДМА. 2000. № 2 С. 168171.
  65. Ильюшин А. А. Об одной теории длительной прочности / А. А. Ильюшин // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1967. № 4. С. 2135.
  66. Дель Г. Д. Пластичность деформированного металла / Г. Д. Дель // Физика и техника высоких давлений. 1983. № 11. С. 2832.
  67. Михалевич В. М. Модели накопления повреждений для тел с начальной и деформационной анизотропией / В. М. Михалевич // Изв. АН СССР. Металлы. 1993. № 5. С. 144151.
  68. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. Вінниця : УНІВЕРСУМВінниця”, 1998. 195 с.
  69. Унксов Е. П. Теория пластических деформаций металлов / под ред. Е. П. Унксова − М. : Машиностроение, 1983. − 598 с.
  70. Фрейденталь А. Математические теории неупругой сплошной среды / А. Фрейденталь, Х. Гейрингер. − М. : ГИФМЛ, 1962. − 432 с.
  71. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление металлов пластическому дефо-рмированию / Г. А. Смирнов-Аляев. − Л. : Машиностроение, 1978. 368 с.
  72. Ильюшин А. А. Механика сплошной среды / А. А. Ильюшин. − М. : Издательство МГУ, 1990. − 310 с.
  73. Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике / К. Ректорис. − М. : Мир, 1985. − 590 с.
  74. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / К. Васидзу. − М. : Мир, 1987. − 542 с.
  75. Галлагер Р. Метод конечных элементов / Р. Галлагер. − М. : Мир, 1984. − 428 с.
  76. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. − М. : Мир, 1989. − 510 с.
  77. Смирнов-Аляев Г. А. Экспериментальные исследования в обработке металлов давлением / Г. А. Смирнов-Аляев, В. П. Чикидовский. Л. : Машиностроение, 1972. 360 с.
  78. Розенберг А. М. Прочность твердосплавных рабочих элементов деформирующих протяжек / А. М. Розенберг, О. А. Розенберг. Киев : Техника, 1971. 123 с.
  79. Дель Г. Д. Метод делительных сеток / Г. Д. Дель, Н. А. Новиков. М. : Машиностроение, 1979. 144 с.
  80. Дель Г. Д. Определение напряжений в пластической области по распределению твердости / Г. Д. Дель. М. : Машиностроение, 1971. 200 с.
  81 Огородников В. А. Деформируемость металла при обработке давлением / В. А. Огородников // Изв.вузов. Черная металлургия. 1976. № 3. С. 7478.
  82. Томленов А. Д. Теория пластического деформирования металлов / А. Д. Томленов. М. : Металлургия, 1972. 408 с.
  83. Ренне И. П. Теоретические основы экспериментальных методов исследования деформаций методом делительных сеток в процессах обработки металлов давлением / И. П. Ренне. Тула : ТПИ, 1979. 96 с.
  84. Бриджмен П. Исследование больших пластических деформаций и разрыва. Влияние высокого гидростатического давления на механические свойства материалов / П. Бриджмен. М. : Издательство иностранной литературы, 1955. 444 с.
  85. Фридмаи Я. В. Изучение пластической деформации и разрушения методом накатанных сеток / Я. В. Фридмаи, Т. К. Зилова, И. И. Деинна. М. : Машиностроение, 1962. 450 с.
  86. Розенберг А. М. Твёрдость и напряжение в пластически деформируемом теле / А. М. Розенберг, Л. А. Хворостухин // Журнал технической физики. 1955. № 2 С. 14-22.
  87. Грушко О. В. Технологічний паспорт матеріалу для процесів поверхневого зміцнення заготовок / О. В. Грушко, Т. І. Молодецька // Вісник НТУ «ХПІ» тематична редакція : Нові рішення в сучасних технологіях. Харків : НТУ „ХПІ” 2010. №42. С. 113118. ISSN 2079-5459.
  88. Щеглов Б. А. Испытание толстолистовых металлов на штампуемость / Б. А. Щеглов // Кузнечно-штамповочное производство. 1965. № 4. С. 3844.
  89. Ильюшин А. А. Пластичность / А. А. Ильюшин. М. : Изд. АН СССР, 1963. 375 с.
  90. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н. Н. Малинин. М.: Машиностроение, 1975. 400 с.
  91. МатвийчукВ.А. Способы испытания металлов на пластичность / В.А.Матвийчук // Вісник СНУ ім.В. Даля. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008 №6. Ч.2. С.156-161.
  92. Унксов Е. П. Инженерная теория пластичности / Е. П. Унксов. М. : Машгиз, 1959. 328 с.
  93 Матвийчук В.А. О повышении пластичности металлов в случаях появления шейки при растяжении / В.А.Матвийчук // Кузнечно-штамповочное производство · Обработка металлов давлением. 2007. № 9. С. 18-22.
  94. Хилл Р. Математическая теория пластичности / Р. Хилл. М. : Гостехтеоретиздат, 1956. 583 с.
  95. Джонсон У. Теория пластичности для инженеров / У. Джонсон, П. Б. Меллор // Пер. с англ. М. : Машиностроение, 1979. 567 с.
  96. Семенов Е. И. Ковка и штамповка : Справочник в 4 т. / Ред. совет : Е. И. Семенов (пред.) и др. М. : Машиностроение, 1986. Т.1. 568 с.
  97. Кроха В. А. Упрочнение металлов при холодной пластической деформации / В. А. Кроха. М. : Машиностроение, 1980. 155 с.
  98. Третьяков А. В. Механические свойства сталей при пластическом деформировании / А. В. Третьяков, Г. К. Трофимов, М. К. Гурьянов // Справочник. М. : Машиностроение, 1971. 268 с.
  99. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении : Учеб. пособие / В. А. Огородников. К. : УМК ВО, 1989. 152 с.
  100. Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением : монография / В. А. Огородников. К. : Выщая шк., 1983. 175 с.
  101. Красневский С. М. Разрушение металлов при пластическом деформировании / С. М. Красневский, Е. М. Макушок, В. Я. Щукин. Минск : Наука и техника, 1983.175 с.
  102. Огородников В. А. Прогнозирование технологического наследия в современных технологиях обработки давлением / В. А. Огородников, А. В. Грушко, Н. В. Бабак // Проблемы создания новых машин и технологий : науч. труды Кременчугского политехнического университета. 2001. 1(10). С. 370375.
  103. Грушко А. В. Параметр напряженного состояния, учитывающий свойства материала, и его влияние на пластичность / А. В. Грушко // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. 2012. № 64. С. 220226. ISSN 2305-9001.
  104. Wierzbicki T. Calibration and evaluation of seven fracture models / Т. Wierzbicki, Y. Bao, Y. W. Lee, Y. Bai // International Journal of mechanical Sciences. 2005 № 47 pp. 719743.
  105. Огородников В. А. Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) : монография / В. А. Огородников, В. Б. Ки-селев, И. О. Сивак. Винница : УниверсумВинница, 2005. 204 с.
  106. Белов М. И. Эффективность использования математического моделирования при исследовании, оптимизации и проектировании технологических процессов ОМД / М. И. Белов // Пластическая деформация сталей и сплавов. 1996. №4 С. 224227.
  107. Филимонов В. И. Теория обработки металлов давление. Курс лекций / В.И. Филимонов. Ульяновск : УлГТУ, 2004. 209 с.
  108. Илюшкин М. В. Моделирование процессов обработки металлов давлением в программе ANSYS/LS-DYNA (осадка цилиндрической заготовки). Учебно-методическое пособие / М. В. Илюшкин Ульяновск : УлГУ, 2012 91 с.
  109. Новик Ф. С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов / Ф. С. Новик, Я. Б. Арсов. М. : Машиностроение; София : Техника, 1980. 304 с.
  110. Рогов В. А. Методика и практика технических экспериментов : уче-бное пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. М.: Академия, 2005. 283 с.
  111. Евстратов В. А. Теория обработки металлов давлением: Учебник для вузов по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. А. Евстратов: - Харьков. Вища школа Изд-во при Харьк. ун-те 1981. 248с.
  112. ГрушкоО.В.Моделювання зміцнення матеріалу в процесі штампування z-подібних заготовок /О.В.Грушко, Т.І.Молодецька // Обробка матеріалів тиском : зб. наук. праць. Краматорськ 2012. №1(30). С.3137. ISSN 2076-2151.
  113. M.J. Zehetbauer, H.P.Stüwe, A. Vorhauer, E. Schaffer and J. Kohout. The role of hydrostatic pressure in severe plastic deformation // ADVENGMAT. 2004. -Vol.5. -№5. -Р.330-336.
  114. Грушко О.В. Особливості товстолистового штампування за схемою згину та зсуву / О.В.Грушко, Т.І.Молодецька // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машинобудування” 2011. №62. С. 193197. ISSN 2305-9001.
  115. Пат. 74746 Україна, МПК (2006.01) В21D 11/20. Спосіб гнуття заготовки / Кухар В. В., Грушко О. В., Молодецька Т. І., Каргін Б. С., Каргін С. Б., Мкртчян Є. А., Кононов О. М., Бурко В. А. (Україна): Заявник та патентовласник Приазовський державний технічний університет. № u201204820; заявл. 17.04.12; опубл. 12.11.12. Бюл. № 21. 4 с.
  116. А. с. 1526870. Мкл В21D5/01. Способ получения П-образных изделий / М. О. Золотов, А. К. Пермяков, В. В. Игошин, А. Г. Мисаилов, М.И. Бородаев. № 4218762 ; заявл. 01.04.1987 ; Бюл. № 45, 1989.
  117. А. с. 394131. Мкл В21D11/20. Способ гибки листовых заготовок / В. П. Буш , Г. Ю. Девонисскик Рижский завод Автоэлектропркбор. № 1471523/25-27 ; заявл. 28.08.1970 ; Бюл. № 34, 1973.
  118. М. Е. Зубцов «Листовая штамповка: Учебник для студентов вузов».-3-е изд., перераб. и доп. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1980. 432с.
  119. Пат. 37339 Україна, МПК В21D13/00. Пристрій для виготовлення гофрованої стрічки / Савуляк В.В., Савуляк В.І., Молодецька Т.І. (Україна): Заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет № U20807655 ; заявл. 04.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. 4 с.
  120. Пат. 39596 Україна, МПК В21D13/00. Пристрій для виготовлення гнутих профілів / Савуляк В.В., Савуляк В.І., Молодецька Т.І. (Україна): Заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет № U20808675 ; заявл. 09.09.2008 ; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 24. 4 с.
  121. ИльинЛ.Н.Технология листовой штамповки / Л.Н.Ильин, И.Е.Семенов. М.:Дрофа, 2009. 475с.
  122. Краткий справочник металлиста / Под общ. ред. П.Н.Орлова, Е.А.Скороходова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1987. 960с.
  123. Зубцов М.Е. Листовая штамповка / М.Е. Зубцов. М.-Л.:Машгиз, 1958. 459с.
  124. Грушко О. В. Механіка формозмінювання круто зігнутих колін новим методом холодного пластичного деформування як основа оцінки якості деталей: дис. канд. техн. Наук : 05.03.05 / Грушко О. В. Вінниця, 2000. 193 с.
  125. Савуляк В. В. Виготовлення з малопластичних тонколистових матеріалів гофрованих заготовок з малими радіусами кривизни поверхонь способами холодного пластичного формоутворення: дис. канд. техн. Наук : 05.03.05 / Савуляк В. В. Вінниця, 2006. 176 с.
  126. Мищенко О. В. Производство гнутых профилей с отбортовками в роликах методом интенсивного деформирования / О. В. Мищенко, В. И. Фи-лимонов. Ульяновск : УлГТУ, 2011. 122 с.
  127. Nakajima К. Tetsu to hagane // J. Iron and Steel Inst. Jap.- 1995.-V.81. - №4. -S.72-75.
  128. Сивак И. О. Пластичность металлов при холодной пластической деформации // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. Краматорськ-Слов’янськ: ДДМА. 2000. с.168-171.
  129. Савуляк В.І.Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві /В.І.Савуляк, В.В. Савуляк, Т.І.Молодецька // Збірник наукових праць ВДАУ. Серія технічні науки Випуск 4. 2010. С.3742.
  130. Грушко О.В. Визначення силових характеристик про
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины