ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВАКУУМ-АПАРАТА : Интенсификация процесса уваривания САХАРНОГО утфеля НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВАКУУМ-АППАРАТА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВАКУУМ-АПАРАТА
 • Альтернативное название:
 • Интенсификация процесса уваривания САХАРНОГО утфеля НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВАКУУМ-АППАРАТА
 • Кол-во страниц:
 • 210
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  національний університет харчових технологій

  На правах рукопису

  КОЦЮБАНСЬКИЙ Андрій Миколайович


  УДК 664.1:004.358

  ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ
  ВАКУУМ-АПАРАТА  05.18.12 процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  технічних наук

  Науковий керівник
  Мирончук Валерій Григорович
  доктор технічних наук, професор


  Київ2013  ЗМІСТ
  Вступ............


  5
  Розділ 1. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ САХАРОЗИ..  10
  1.1. Аналіз теоретичних основ процесу кристалізації сахарози.


  10
  1.2. Особливості організації процесу кристалізації сахарози.


  15
  1.2.1. Масообмінні процеси при кристалізації сахарози у вакуум-апараті.  16
  1.2.2. Теплообмінні процеси при кристалізації сахарози у вакуум-апараті.  19
  1.2.2.1. Тепловий баланс процесу кристалізації для вакуум-апаратів...  19
  1.2.2.2. Зміна теплових характеристик під час кристалізації сахарози у вакуум-апаратах..  19
  1.2.2.3. Коефіцієнти теплопередачі в вакуум-апаратах..


  22
  1.2.2.4. Тепловіддача при конденсації пари


  24
  1.2.2.5. Тепловіддача від поверхні нагріву до утфелю...


  25
  1.2.3. Гідродинаміка робочого процесу в вакуум-апаратах...


  28
  1.3. Основні властивості цукрових розчинів та утфелів..


  29
  1.4. Аналіз математичних моделей процесу кристалізації в вакуум-апаратах.  35
  1.5. Аналіз існуючих імітаційних моделей кристалізації сахарози


  38
  1.6. Висновки, мета і завдання досліджень...


  40
  Розділ 2. РОЗРОБЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОБОТИ ВАКУУМ-АПАРАТА..  42
  2.1. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату.


  42
  2.1.1. Блок-схема імітаційної моделі роботи вакуум-апарату...


  42
  2.1.2. Перший період концентрування цукрового розчину


  50
  2.1.3. Другий період генерація кристалів.


  65
  2.1.4. Третій період нарощування кристалів............


  68
  2.1.5. Четвертий період остаточне згущення утфелю.


  69
  2.1.6. Створення комп’ютерної програми «Імітаційна модель роботи вакуум-апарату»  69
  2.2. Розроблення та створення імітаційної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю  70
  2.3. Висновки до розділу 2..


  72
  Розділ 3. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ.


  73
  3.1. Методика дослідження за допомогою імітаційної моделі роботи вакуум-апарата.  73
  3.2. Методика дослідження за допомогою імітаційної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю..  76
  3.3. Методика досліджень гідродинаміки в вакуум-апаратах з застосуванням програмного продукту Flow Vision..  77
  3.3.1. методика дослідження гідродинаміки вакуум апарату оснащеного камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю.
  78
  3.3.2. методика дослідження гідродинаміки вакуум апарату оснащеного модернізованим пристроєм введення цукрового розчину...
  78
  3.4. Висновки до розділу 3


  79
  Розділ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ У ВАКУУМ-АПАРАТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ.
  80
  4.1. Визначення ефективної величини початкового сиропу вакуум-апаратів для уварювання цукрового утфелю  80
  4.2. Вплив відношення площ висхідних та опускних каналів на швидкість циркуляції утфелю.  89
  4.3. Вплив рівня затоплення парової камери на швидкість циркуляції утфелю...  90
  4.4. Дослідження способу підведення живильного розчину до вакуум-апарата...  91
  4.5. Перевірка моделі на адекватність...


  101
  4.6. Висновки до розділу 4..


  104
  Розділ 5. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ В ВАКУУМ-АПАРАТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ FLOW VISION..
  105
  5.1. Гідродинаміка в вакуум-апараті оснащеному камерою упорядкування циркуляції..


  105
  5.2. Гідродинаміка в вакуум-апараті з пристроєм для направленого живлення цукровим розчином  112
  5.3. Висновки до розділу 5..


  121
  Розділ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  122
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.


  125
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  127
  ДОДАТКИ ...


  143


  ВСТУП
  Цукрова промисловість є однією з найбільш енергоємною та матеріалоємною галуззю харчової промисловості. Вихід, якість та зменшення втрат цукру в значній мірі залежить від технологічних процесів його виробництва. Кристалізація сахарози є завершальним етапом в технологічному процесі виробництва і вирішує завдання не тільки отримання високоякісного цукру, але й як найбільш повного виснаження міжкристалевого розчину, що дає можливість знизити вміст сахарози в мелясі.
  Актуальність теми. Проблема промислової кристалізації сахарози із розчину шляхом випарювання полягає у пошуку таких взаємопов’язаних параметрів процесу, які б дозволили досягти оптимального ведення процесу кристалізації із урахуванням технології, гідродинаміки, теплообміну, конструкції та інших впливових факторів.
  Незважаючи на значний накопичений досвід БажалаІ.Г, КухаренкоІ.А., ГоловінаП.В., ПоповаВ.Д., ГулогоІ.С., КотаЮ.Д., ТужилкінаВ.І., КулінченкоВ.Р. та інших у цьому питанні, на теперішній час немає чіткої відповіді щодо раціональних взаємопов’язаних параметрів процесу кристалізації в силу складності процесу, нестійкості системи, що кристалізується, прямих та зворотних взаємовпливів факторів процесу кристалізації, труднощами моделювання та масштабного переходу від моделі до реального процесу.
  Одним із методів, що значно полегшує це завдання є імітаційне моделювання.
  Імітаційна модель процесу масової кристалізації сахарози за допомогою сучасних комп’ютерних технологій дозволяє у найбільшому наближенні до реального процесу імітувати робочі процеси кристалізації у вакуум-апараті із урахуванням усіх відомих впливових факторів. Це в свою чергу дає можливість знайти раціональні режими та інтенсифікувати процес кристалізації в залежності від реальних умов виробництва, що зводить до мінімуму енергетичні витрати на його ведення та збільшує вихід товарного цукру.
  Мета і завдання досліджень.
  розробка імітаційної моделі роботи вакуум-апарату періодичної дії та аналітичної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю;
  знаходження рівнянь зв’язків та залежностей між параметрами процесу кристалізації сахарози у вакуум-апараті періодичної дії;
  імітаційне моделювання процесу кристалізації сахарози у вакуум-апараті періодичної дії та перевірка адекватності імітаційної моделі;
  проведення обчислювальних експериментів та обробка експериментальних даних;
  визначення впливу початкового сиропу вакуум-апарата на процес кристалізації сахарози та його оптимальні величини;
  визначення залежності зміни масової витрати розчину підкачки в функції відносного часу вару;
  дослідження гідродинаміки в процесі кристалізації утфелю у вакуум-апаратах;
  надання рекомендацій промисловості з інтенсифікації процесу кристалізації сахарози.
  Об’єктом досліджень є цукровий утфель під час уварювання і кристалізації у вакуум-апаратах.
  Предметом досліджень є тепломасообмінні та гідродинамічні процеси у вакуум-апаратах.
  Методи досліджень включають у себе моделювання складних систем тепло-масообміну та гідродинаміки на основі існуючих математичних залежностей, а також аналітичні дослідження з застосуванням комп’ютерних технологій щодо інтенсифікації процесу кристалізації сахарози у вакуум-апаратах.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - отримано експотенційні аналітичні залежності зміни технологічних характеристик процесу ізогідричного уварювання цукрового утфелю;
  - запропоновано аналітичну залежність співвідношення парціального тиску до абсолютної температури P/T від вмісту сахарози;
  - отримано аналітичну залежність визначення фізико-хімічної депресії розчинів сахарози в процесі уварювання цукрових утфелів;
  - доведено, що величина початкового набору вакуум-апарата не повинна перевищувати 33% від його корисного об’єму, оптимальний рівень затоплення парової камери вакуум-апарата, за якого досягається найбільша швидкість циркуляції складає 130-135%, співвідношення площ перерізу опускних і висхідних каналів циркуляції у вакуум-апараті має прямувати до 1.
  - встановлено, що оснащення вакуум-апарата камерою упорядкування циркуляції та пристрою для направленого живлення вакуум-апарата цукровим розчином збільшує швидкість циркуляції утфелю на 10-15% та покращує масовий розподіл утфелю по кип’ятильних трубках гріючої камери, що інтенсифікує теплообмінні процеси у вакуум-апараті.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - розроблена імітаційна модель роботи вакуум-апарата процесу масової кристалізації сахарози, та на її основі розроблено комп’ютерну програму «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії» (Свідоцтво права автора на твір, зареєстроване в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України №30055 від 28.08.2009). Програма дозволяє знаходити раціональні режими роботи вакуум-апарата періодичної дії в залежності від характеристик початкових продуктів та умов ведення процесу кристалізації, а також дозволяє використовувати отримані результати при створенні вакуум-апаратів на стадії конструювання.
  - встановлено, що запропонована конструкція вакуум-апарата з пристроєм упорядкування циркуляційного потоку утфелю покращує загальний гідродинамічний стан в вакуум-апараті, забезпечує прискорення швидкості циркуляції утфелю від 30% на початку процесу до 3% в кінці, що інтенсифікує процес кристалізації;
  - в результаті моделювання гідродинамічних потоків продукту у вакуум-апараті показано, що конструкція вакуум-апарата оснащеного пристроєм тангенціального введення цукрового розчину (Пат. на корисну модель №65939, МПК(2011.01) С13В 25/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю/ Коцюбанський А.М., Мирончук В.Г., Єщенко О.А. - Опубл. 26.12.2011. - Бюл. №24.) забезпечує рівномірний розподіл живильного розчину між кип’ятильними трубками нагрівної камери, та вирівнює швидкості продукту в кип’ятильних трубках вакуум-апарата на 10-15%, що інтенсифікує тепломасообмінні процеси при кристалізації сахарози;
  - результати досліджень використані на ЗАТ «Яготинський механічний завод» при виробництві вакуум-апаратів, які забезпечили значення початкового сиропу у вакуум-апараті в межах 30-32%, та співвідношення перерізу висхідних і опускних каналів циркуляції в межах 1-1,2. Очікуваний економічний ефект складає 168,66 грн. на один вар вакуум-апарата ємністю 60 тон утфеля.
  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, розробці методик та проведенні обчислювальних експериментів, обробці й узагальненні результатів експериментів та їх публікації. Автором особисто розроблена узагальнена алгоритмічна схема імітаційної моделі роботи вакуум-апарата періодичної дії, створена імітаційна модель роботи вакуум-апарата періодичної дії, а також розроблена комп’ютерна програма, що їх реалізує. Аналіз і узагальнення результатів досліджень виконані разом із науковим керівником д.т.н., проф. МирончукомВ.Г.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на XI Міжнародній науковій конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (Одеса, 2006), науково-технічній конференції цукровиків України (Київ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в АПК» (Луцьк, 2007), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія і обладнання,організація і економіка» (Донецьк, 2009), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі» (Харків, 2010), наукових конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів НУХТ (Київ, 2004-2012) та на Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (Київ, 2009).
  Публікації. , 1 деклараційний патент на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

  Робота виконувалась на кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. На підставі аналізу літературних джерел науково обґрунтовано, що серед існуючих методів моделювання робочих процесів кристалізації із розчинів в вакуум-апаратах доцільно застосовувати імітаційне моделювання завдяки його найбільшого наближення до реального процесу.
  2. Розроблено імітаційну модель роботи вакуум-апарата періодичної дії, яка дозволяє імітувати роботу вакуум-апарата із максимальним урахуванням впливових факторів, оцінювати вплив основних вхідних факторів на показники роботи вакуум-апарата та процес кристалізації сахарози у ньому, прогнозувати кількісні та якісні характеристики процесу кристалізації.
  3. Запропонована аналітична залежність для визначення величини фізико-хімічної депресії цукрового розчину (з величиною середньоквадратичного відхилення між залежністю і експериментальними даними 0,0982) та величини співвідношення парціального тиску до абсолютної температури (з величиною середньоквадратичного відхилення між залежністю і експериментальними даними 0,0027).
  4. Розроблено комп’ютерну програму (Свідоцтво реєстрації прав автора на твір в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України №30055 від 28.08.2009), методика та рекомендації, щодо її використання.
  5. За результатами обчислювального експерименту доведено, що для забезпечення найбільш інтенсивного ведення процесу кристалізації початковий сироп вакуум-апарата повинен не перевищувати 33% від його корисного об’єму, що повністю узгоджується з сучасними тенденціями при конструюванні вакуум-апаратів.
  6. Показано, що оптимальний рівень затоплення парової камери вакуум-апарата, за якого досягається найбільша швидкість циркуляції, має складати 130-135%, а співвідношення площ перерізу висхідних і опускних каналів наближатися до 1, при цьому процес тепло-масообміну протікає найбільш інтенсивно, що особливо важливо для вакуум-апаратів безперервної дії, де рівні утфелю в кожній із складових частин в концентраторі, в генераторі кристалів, та в камері росту кристалів залишаються практично незмінними.
  7. Побудовано аналітичну модель ізогідричного уварювання утфелю, за допомогою якої отримано експоненційні аналітичні залежності зміни технологічних і масових характеристик в процесі уварювання і кристалізації цукрових утфелів. Отримано залежність масової витрати розчину підкачки в функції відносного часу вару, чим забезпечуються ізогідричні умови вару, за яких дотримуються найбільш сприятливі умови кристалізації.
  8. Встановлено, що запропонована конструкція вакуум-апарата з пристроєм упорядкування циркуляційного потоку утфелю покращує загальний гідродинамічний стан в вакуум-апараті, прискорює швидкість природної циркуляції утфелю від 30% на початку процесу до 3% в кінці, що інтенсифікує процес кристалізації.
  9. В результаті моделювання гідродинамічних потоків продукту у вакуум-апараті показано що, конструкція вакуум-апарата оснащеного пристроєм тангенціального введення цукрового розчину (Пат. на корис. модель 65939, МПК(2011.01) С13В 25/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю/ Коцюбанський А.М., Мирончук В.Г., Єщенко О.А. - Опубл. 26.12.2011. - Бюл. №24.) забезпечує рівномірний розподіл живильного розчину між кип’ятильними трубками нагрівної камери, та вирівнює швидкості продукту в кип’ятильних трубках вакуум-апарата на 10-15%, що інтенсифікує тепломасообмінні процеси при кристалізації сахарози.
  10. Результати досліджень використані ВАТ «Яготинський механічний завод» при виробництві вакуум-апаратів. Очікуваний економічний ефект складає 168,66 грн. на один вар вакуум-апарата ємністю 60 тон утфеля.


  Список використаних джерел

  1. А.с. №30055. Комп’ютерна програма «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії для уварювання цукрового утфелю» («Імітаційна модель вакуум апарату») /КоцюбинськийА.М., МирончукВ.Г.; Нац. ун-т харч. технологій. № 30170; заявл. 01.07.2009; зареєстровано в Держ. департаменті інтелектуал. власності М-ва освіти і науки України 28.08.2009.
  2. БажалИ.Г. Переконденсация в дисперсных системах /БажалИ.Г., КуриленкоО.Д.. К.: Наук. думка, 1975. 216с.
  3. БеликВ.Г. Справочник по моделированию и оптимизации теплообменного оборудования сахарной промышленности /В.Г.Белик, И.И.Костанжи. М.: Агропромиздат, 1986. 271с.
  4. БогдановВ.В. Основи теорії росту кристалів: навч. посіб. / В.В.Богданов ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Х., 2010. 313с.
  5. ВасиленкоС.М. Основи тепломасообміну: підручник / ВасиленкоС.М., Українець А.І., Олішевський В.В. К.: НУХТ, 2004. 250 с.
  6. Влияние поверхностно-активных веществ на кинетику зародыше-образования в пересыщеных сахарных растворах /В.М.Перелыгин, Н.М.Подгорнова, С.М.Диденко [и др.] //Сахар. 2000. №4. С.2526.
  7. ВульфЮ.В. Избранные труды по кристаллофизике и кристаллографии /ВульфЮ.В. М.: Гостехиздат, 1952. 451с.
  8. Высокоэффективные поверхностно-активные вещества в сахарном производстве /А.И.Артемьев, В.О.Городецкий, Н.В.Орлова [и др.] //Сахарная пром-сть. 1994. №5. С.56.
  9. ГаврилюкІ.П. Методи обчислень /ГаврилюкІ.П., МакаровВ.Л. К.: Вища шк., 1995. Ч. 1. 367 с.
  10. ГерасименкоО.А. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру / ГерасименкоО.А., ХвалковськийТ.П. // Вища шк. К., 1992. 387 с.
  11. ГлущенкоМ.С. Моделювання і оптимальне керування періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах: дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук /ГлущенкоМ.С. К., 2008. 203 с.
  12. ГороденськаВ.Я. Моделювання виробничих ситуацій в кристалізаційному відділенні цукрового заводу на ЕОМ /ГороденськаВ.Я., МірошникВ.О. // Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробну галузі АПК: тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. К.: КТІХП, 1993. С. 8283.
  13. ГрачёвЮ.П. Моделирование и оптимизация тепло- и массообмена процеса пищевых производств /ГрачёвЮ.П., ТубольцевА.К., ТубольцевВ.К. М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1984. 216 с.
  14. ГулийІ.С. Визначення розміру застійних зон вакуум-апаратів безперервної дії / Гулий І.С., КузьменкоВ.В., МирончукВ.Г. // Тез. доп. міжнарод. науково-техн. конф. «Розробка та впровадження нових технологій і обладнання в харчову та переробну галузі АПК». К.: 1993. С. 7071.
  15. ГулыйИС. Непрерывная варка и кристаллизация сахара /ГулыйИС. М.: Пищ. пром-сть, 1976. 268с.
  16. Гунько Ю.Л. Технологічний процес уварювання у вакуум-апаратах цукрового виробництва як об’єкт управління / Ю.Л.Гунько, О.М.Окуневич // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк: ЛДТУ, 2007. Вип. 39. С.3943.
  17. ДемчукГ.С. Исследование температурной депрессии при варке сахарных сиропов и утфелей: дис. на соиск. учён. степени канд. техн. наук /ДемчукГ.С. К.: КТИПП, 1952. 192 с.
  18. Інтенсифікація процесу отримання утфелю І та ІІІ кристалізації з використанням поверхнево-активної речовини «Фоамсол» / ДубовецьО.В., СавичА.Н., ШтангеєваН.І. [та ін.] // Цукор України. 2007. №4. С.2728.
  19. Интенсификация процесса уваривания утфелей /В.Т.Гаряжа, В.Р.Кулинченко, Ю.Г.Артюхов, Б.Г.Дидушко. М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981. 152с.
  20. ЄщенкоО.А. Підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. //Харчова пром.-сть. К., 2001. №1(46). С.7274.
  21. ЄщенкоО.А. Вплив рециркуляції других відтоків І та ІІ продуктів на підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. // Матеріали 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених /Український держ. ун-т харчових технологій. К.: УДУХТ, 2001 С.21.
  22. ЄщенкоО.А. Використання другого відтоку першого продукту для афінації цукру останнього продукту /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. //Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості: матеріали 69-ї наук. конф. молод. вчених аспірантів і студ. К.: НУХТ, 2003. С. 4344.
  23. ЄщенкоО.А. Оптимізація роботи продуктового відділення за допомогою оптимізаційного моделювання /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. // Цукор України. 2003. №3. С.1315.
  24. ЄщенкоО.А Визначення оптимальної схеми роботи продуктового відділення за допомогою імітаційної моделі /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. // Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва: матеріали наук.-техн. конф. цукровиків України. К., 2003. С.222225.
  25. ЄщенкоО.А. Имитационное моделирование: экспертная оценка и оптимизация работы продуктового отделения сахарного завода /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. // Сахар. 2004. №1. С. 4446.
  26. ЄщенкоО.А. Оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози /ЄщенкоО.А., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 73-ї наук. конф. молод. учених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2007. С.47.
  27. ЄщенкоО.А. Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози: дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук /ЄщенкоО.А. К., 2008. 177 с.
  28. ЄщенкоО.А. Імітаційне моделювання процесууварювання утфелів /ЄщенкоО.А., КоцюбанськийА.М., МаклаковД.Ю. // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2010р. /Харківський держ. ун-т харчових технологій. Х.: ХДУХТ, 2010. С. 264266.
  29. ЄщенкоО.А. Імітаційне моделювання процесу уварювання цукрових утфелів /О,А.Єщенко, А.М.Коцюбанський // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 78-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2012. Ч. 2. С.8182.
  30. ЗубченкоА.В. Новое в кинетике кристаллизации сахара /ЗубченкоА.В. М.: Химия, 1973. 750 с.
  31. КаишевР. О дальнейшем развитии молекулярно-кинетической теории роста кристаллов /КаишевР. // Рост кристаллов. 1965. №5. С. 4551.
  32. КарагодинМ.А. Совершенствование уваривания утфелей в периодически действующих вакуум-аппаратах: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук /КарагодинМ.А.; Московский технол. ин-т пищевой пром-сти. М.: МТИПП, 1983. 20 с.
  33. КафаровВ.В. Системный анализ процессов химической технологии: процессы массовой кристаллизации из растворов и газовой фазы /КафаровВ.В., ДороховИ.Н., КольцоваЭ.М. М.: Наука, 1983. 348 с.
  34. КафаровВ.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств / КафаровВ.В., ГлебовМ.Б. М.: Высш. шк., 1991. 400 с.
  35. КоберВ.Т. Вплив вмісту кристалів і температури на питому швидкість кристалізації цукрози в умовах уварювання утфелю / КоберВ.Т., ШтангеєвВ.О., ТребінЛ.І. // Цукор України. 2001. №3. С. 1617.
  36. КоберВ.Т. Вплив коефіцієнта пересичення і чистоти міжкристального розчину на питому швидкість кристалізації цукрози в умовах уварювання утфелю / КоберВ.Т., ШтангеєвВ.О., ТребінЛ.І. // Цукор України. 2001. №4. С.820.
  37. КовалёнокВ.А. Расчет массы выпаренной воды и добавляемого сиропа при кристаллизации сахарозы в вакуумаппаратах / В.А.Ковалёнок, В.И.Тужилкин // Хранение и переработка сельхозсырья. 2010. № 9. С. 1617.
  38. КотЮ.Д. Моделирование процессов промышленной кристаллизации утфеля /КотЮ.Д. // Кристаллизация и центрифугирование утфелей свеклосахарного производства: сб. тр. Всесоюз. НИИ сахарной пром-сти. К., 1974. Т.21. С. 1536.
  39. КоцюбанськийА.М. Інтенсифікація процесу кристалізації цукрози на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 70-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2004. Ч. 2. С.5253.
  40. КоцюбанськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 71-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2005. Ч. 2. С.49.
  41. КоцюбанськийА.М. Алгоритм імітаційної моделі роботи вакуум-апарату для уварювання цукрових утфелів /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний зб. наук. пр. /Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: ДДУЕТ ім.Туган-Барановського, 2006. Вип. 14. С. 132137.
  42. КоцюбанськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарата. Програмне рішення /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. //Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 72-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2006. Ч.2. С.51.
  43. КоцюбанськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату, алгоритм та його реалізація /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. Луганськ, 2007. №1(107). С.223229.
  44. КоцюбанськийА.М. Розрахунок процесу кристалізації цукрози в вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI століті: тези доп. 73-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2007. Ч. 2. С. 47.
  45. КоцюбанськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарата. Вплив початкового набору на процес кристалізації цукрози /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. /Луцький держ. техн.. ун-т. Луцьк: Ред.-вид. від. ЛДТУ, 2007. Вип. 15. С.166175.
  46. КоцюбанськийА.М. Дослідження динаміки процесу кристалізації цукрози у вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. //Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 74-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун- харчових технологій. К.: НУХТ, 2008. Ч.2. С. 252.
  47. КоцюбанськийА.М. Дослідження динаміки роботи вакуум апарату періодичної дії за допомогою імітаційної моделі. Зміна швидкості циркуляції утфелю на протязі процесу варки /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 75-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2009. Ч.2. С. 240.
  48. КоцюбанськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату. Вплив конструктивних параметрів на процес варки утфелю /КоцюбанськийА.М. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 75-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2009. Ч.3. С. 355.
  49. КоцюбанськийА.М. Інтенсифікація процесу кристалізації цукрози на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарату /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: прогр. і матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 2627 листоп. 2009р. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2009. С.3031.
  50. КоцюбанськийА.М. Дослідження динаміки процесу кристалізації цукрози у вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. //Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. / голов. ред. О.О.Шубін; Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2009. Вип. 22. С.242247.
  51. КоцюбанськийА.М. Дослідження та вивчення роботи вакуум апарату періодичної дії за допомогою імітаційної моделі /КоцюбанськийА.М., МирончукВ.Г. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 76-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2010. Ч.2. С.122123.
  52. КоцюбинськийА.М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату. Вплив конструкційних параметрів на гідродинамічні процеси в вакуум-апараті /КоцюбанськийА.М. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 76-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. . /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2010. Ч.3. С. 96.
  53. КоцюбанськийА.М. Імітаційне моделювання процесів кристалізації у вакуум-апаратах періодичної дії /КоцюбанськийА.М. // Тез Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 77-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2011. Ч.2. С. 3940.
  54. КоцюбинськийА.М. Вплив конструкції пристрою введення цукрового розчину у вакуум-апарат на гідродинамічні процеси /КоцюбанськийА.М. // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тези доп. 77-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. /Нац. ун-т харчових технологій. К.: НУХТ, 2011. Ч.2. С. 193194.
  55. Коцюбанький А.М. Визначення ефективної величини початкового сиропу вакуум-апаратів для уварювання цукрового утфелю / КоцюбанськийА.М., Мирончук В.Г. // Ukrainian Food Journal. 2012. № 1. С.8185.
  56. КузнєцовБ.Ю. Управління продуктовими потоками в режимі «поради» з використанням математичної моделі структури варочно-кристалізаційного відділення (ВКВ) цукрового заводу /КузнецовБ.Ю., МірошнікВ.О. // Розроблення та впровадження прогресивних технологій і обладнання у харчову та переробну промисловість: тези доп. Міжнар. наук. техн. конф. К.: УДУХТ, 1997. С.143.
  57. КузьменкоБ.В. Вывод уравнений кристаллообразования на основе неравновесной статистической термодинамики / КузьменкоБ.В., ШтангеевВ.О., МирончукВ.Г. // Тез. докл. республ. науч.-техн. конф. «Разработка и внедрение высокоэффективных технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевую и перерабатывающую отрасли АПК». К.: 1991. C. 11.
  58. КузьменкоБ.В. Математичне моделювання процесів росту і розчинення кристалів цукру в промислових умовах: дис. на здоб. наук. ступеню д-ра техн. наук / КузьменкоБ.В. К., 1995. 429 с.
  59. КузьменкоБ.В. Математичне моделювання технологічних процесів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / КузьменкоБ.В., ЛисенкоВ.П., РешетюкВ.М. К.: Фенікс, 2008. 160 с.
  60. КулінченкоВ.Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 1.Гідродинамічний розрахунок вакуум-апаратів / В.Р.Кулінченко, І.К.Мотуз // Харч. пром-сть. 2008. № 6. С. 9496.
  61. КулінченкоВ.Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 2.Тепловий розрахунок вакуум-апаратів / В.Р.Кулінченко, І.К.Мотуз // Харч. пром-сть. 2008. № 6. С. 9799.
  62. КулінченкоВ.Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 3.Гідравлічна характеристика циркуляційного контуру /В.Р.Кулінченко, І.К.Мотуз // Харч. пром-сть. 2008. № 6. С.100103.
  63. Кулінченко В.Р. Промышленая кристаллизация сахаристых веществ: монография / В.Р. Кулінченко, В.Г.Мирончук. К.: НУПТ, 2012. 426 с.
  64. КутателадзеС.С. Основы теории теплообмена /КутателадзеС.С. Новосибирск: Наука, 1970. 670 с.
  65. ЛысюкМ.В. Разработка способов интенсификации кристаллизации сахара при охлаждении: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук /ЛысюкМ.В.; Московский технол. ин-т пищевой пром-сти. М.: МТИПП, 1985. 36 с.
  66. Математическое моделирование процесса кристаллизации сахара при охлаждении /ТужилкинВ.И., ЛысюкМ.В., СапроновА.Р., СорокинА.И. // Изв. вузов. Пищевая технология. 1987. №6. С. 8587.
  67. Мірошник В.О. Математична модель утфельного вакуум-кристалізаційного апарата періодичної дії /Мірошник В.О., Кузнецов Б.Ю. // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. К.: УДУХТ, 2001. С.8486.
  68. МирончукВ.Г. Кристаллизация /МирончукВ.Г., ГулыйИ.С. //Физико-химические процессы сахарного производства. М.: Агропромиздат, 1987. С. 184216.
  69. МирончукВ.Г. Розроблення способів та удосконалення апаратів для промислової кристалізації цукристих речовин: автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра техн. наук: спец. 05.18.12 /МирончукВ.Г.; Укр. держ. ун-т харчових технологій. К., 2000. 39с.
  70. МирончукВ.Г. Розроблення способів та удосконалення апаратів для промислової кристалізації цукристих речовин: дис. на соиск. учен. степени д-ра техн. наук: 05.18.12 /МирончукВ.Г.; Укр. держ. ун-т харчових технологій. К., 2000. 472с.
  71. МирончукВ.Г. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату періодичної дії /МирончукВ.Г., КоцюбанськийА.М. //Наук. пр. /Одесская Нац. акад. пищевых технологий. Одеса, 2006. Вип.28, т.2. С. 228.
  72. МирончукВ.Г. Оптимізація роботи вакуум-апаратів та продуктових відділень цукрових заводів на основі імітаційного моделювання /МирончукВ.Г., ЄщенкоО.А., КоцюбанськийА.М. / Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України. К., 2007. С.194195.
  73. МирончукВ.Г. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату періодичної дії. Дослідження процесу кристалізації цукрози /МирончукВ.Г., КоцюбанськийА.М. // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка: [тези доп.] міжнар. наук.-техн. конф. Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. С.4042.
  74. МирончукВ.Г. Вплив способу підведення підкачок на їх розподіл та швидкість продукту в кип'ятильних трубках вакуум-апарата/ МирончукВ.Г., ЄщенкоО.А. // Цукор України. 2010. №3. С.4649.
  75. МирончукВ.Г. Аналіз гідродинаміки в вакуум-апаратах оснащених камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю /В.Г.Мирончук, А.М.Коцюбанський, Т.М.Погорілий //Цукор України. 2011. №12. С.5456.
  76. МихеевМ.А. Основы теплопередачи /М.А.Михеев, И.М.Михеева М.: БАСТЕТ, 2010. 343 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины