ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАСООБМІНУ В КОЛОННИХ АПАРАТАХ З ЦИКЛІЧНИМ РУХОМ ФАЗ : ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССООБМЕНА в Колонном АППАРАТАХ С циклическим движением ФАЗ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАСООБМІНУ В КОЛОННИХ АПАРАТАХ З ЦИКЛІЧНИМ РУХОМ ФАЗ
 • Альтернативное название:
 • ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССООБМЕНА в Колонном АППАРАТАХ С циклическим движением ФАЗ
 • Кол-во страниц:
 • 201
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  На правах рукопису

  МАЛЕТА БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК 663.551.4

  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАСООБМІНУ В КОЛОННИХ АПАРАТАХ З
  ЦИКЛІЧНИМ РУХОМ ФАЗ


  05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та
  фармацевтичних виробництв

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  технічних наук  Науковий керівник
  Таран Віталій Михайлович
  док. техн. наук, професор


  Київ 2013  ЗМІСТ
  ВСТУП ........................................................................................................................ 5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЦИКЛІЧНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ В АНАЛІТИЧНОМУ
  ВИСВІТЛЕННІ .......................................................................................................... 11
  1.1. Масообміні процеси з контрольованими циклами ....................................... 11
  1.2.Конструктивні характеристики колонних апаратів ......................................... 20
  1.3. Аналіз математичних моделей та ефективності масообміну ........................ 33
  Висновки і задачі досліджень ................................................................................ 45
  РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ В
  БРАЖНІЙ КОЛОНІ .................................................................................................... 47
  2.1. Вибір методу розв’язання системи рівнянь математичної моделі ............... 48
  2.2. Математична модель роботи бражної колони .............................................. 53
  2.3. Гідродинамічна модель рідинного потоку при переливанні рідини ........... 55
  2.4. Математичне моделювання бражної колони ................................................ 57
  2.5. Теоретичне вивчиння впливу параметрів процесу на ефективність
  розділення .............................................................................................................. 72
  Висновки ................................................................................................................. 89
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ
  ПРИСТРОЇВ .............................................................................................................. 91
  3.1. Розробка конструкцій контактних пристроїв ................................................. 91
  3.2. Експериментальна установка96
  3.3. Методика досліджень99
  3.4.Гідродинамічні режими роботи та гідравлічний опір розроблених
  контактних пристроїв ............................................................................................. 99
  3.5. Діапазон навантажень тарілок в режимі циклічного руху фаз .................... 110
  Висновки..112
  РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАСООБМІНУ ............................................ 114
  4.1. Експериментальна установка ....................................................................... 115
  4.2. Методика та програма випробувань ............................................................ 118
  4.3. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. ...................... 122
  4.4. Перевірка математичної моделі на адекватність ....................................... 126
  4.5. Порівняння технологічних характеристик бражних колон..131
  4.6. Визначення ефективності бражної колони132
  Висновки ..................................................................................... 134
  РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ КОНТАКТНИХ
  ПРИСТРОЇВ ............................................................................................................ 135
  5.1. Промислового впровадження колони концентрування домішок на
  ДП «Косарський спиртовий завод» ..................................................................... 135
  Висновок ............................................................................................................... 146
  ВИСНОВКИ ............................................................................................................ 147
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................................... 149
  ДОДАТКИ .............................................................................................................. 160
  Додаток А. Акт промислового впровадження. Патенти...161
  Додаток Б. Алгоритм розрахунку циклічного процесу ректифікації174
  Додаток В. Результати математичного моделювання189
  Додаток Г. Експериментальна установка. Специфікація обладнання..195
  Додаток Д. Результати експериментальних досліджень196
  Додаток Е.Хроматограми ...............197
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі проведено теоретичний аналіз та запропоновано
  апаратурне оформлення способу інтенсифікації процесу масообміну в
  тарілчастих колонних апаратах за допомогою циклічних режимів роботи та
  реалізовано промислове впровадження розроблених контактних пристроїв, що
  дозволило отримати такі результати:
  1. Створено програмне забезпечення для моделювання процесу
  ректифікації бражної колони. Математичне моделювання дозволяє:
  а) отримати робочу лінію процесу, концентраційні профілі ЛЛК у рідині та
  парі на ступенях контакту, кількість ступенів контакту та їхню ефективність;
  б) визначити вміст етанолу в дистиляті та втрати в барді;
  в) дослідити вплив керівних факторів процесу та параметрів моделі на
  ефективність розділення, отримати залежність кількості теоретичних тарілок від
  концентрації бражки при різних значеннях параметрів моделі;
  г) провести порівняння розрахункової витрати пари для стаціонарного та
  циклічного процесів;
  д) використати програмне забезпечення при проектуванні, оптимізації та
  експлуатації колонних апаратів.
  2. Розроблено контактні пристрої, які забезпечують однократну зміну
  рідинної затримки на ступені контакту та мають суттєві переваги над відомими
  контактними пристроями. На запропоновані конструкції отримано патенти на
  винаходи України, США та Євразії.
  3. Створено експериментальну установку та виконано комплекс
  досліджень режимів роботи бражної колони. Визначено гідродинамічні
  характеристики тарілок та їх робочий діапазон (по рідині та парі), який
  відповідає промисловим навантаження.
  4. Встановлено, що для експериментальної бражної колони кількість
  тарілок в 2,02,5 рази менше, ніж у промислових колонах. Питома витрата пари
  147

  на перегонку зменшилась на 45 кг/дал. Навантаження тарілки по бражці
  складає 1520 м3/м2год.
  5. Підтверджено адекватність математичної моделі промисловим
  режимом роботи експериментальної бражної колони.
  6. Показано, що технічні характеристики колони концентрування домішок
  на ДП Косарський спиртовий завод” переважають характеристики ковпачкової
  колони за наступними позиціями: навантаження на колону по спирту
  збільшилося у 3 рази, площа січення колони зменшилась у 2 рази, кількість
  тарілок зменшилась у 3,3 рази, витрата пари зменшилась у 2,5 рази, а води на
  гідроселекцію у 2,5 рази. Ефективність розділення автомодельна відносно
  діаметра колони.
  7. Економічна ефективність від впровадження колони КД у циклічному
  режимі досягається за рахунок збільшення виходу спиту етилового
  ректифікованого на 3 % від продуктивності заводу та зменшення питомих
  витрат пари на 2 кг/дал.
  8. Промислові колони впроваджені на ДП Косарський спиртовий завод”,
  Червонослобідський спиртовий завод”.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. A.С. 472663 (СССР). Тарелка ректификационной колонны с
  контролируемыми циклами / Конобеев Б.И., Арутюнян Г.Р., Назаров П.С
  // Бюл. изобр.-1975.-№21.
  2. А. С. 226550 (СССР). Массообменный аппарат для взаимодействия газа с
  жидкостью / Гурьянов А.И., Азизов Б.М., Галеев А.Ф. и др. // Бюл. изобр. -
  1968. - № 29.
  3. А.С. 921590 (СССР). Массообменный аппарат / Поникаров И.И, Азизов
  Б.М., Ахметов Т.Г. и др. // Бюл. изобр. - 1982. - № 15.
  4. А. С. 1072864 (СССР). Массообменная тарелка / Арутюнян Г.Р., Малюсов
  В.А., Конобеев Б.И. и др. // Бюл. изобр. - 1984. - № 6.
  5. А.C. 1307643 (СРСР). Массообменное контактное устройство. Таран В.М.,
  Малета В.Н., Заднепряный В.А. 1984 г.
  6. А.С. 1212451 (СССР). Массообменное контактное устройство / Таран В.М.,
  Малета В.Н., Заднепряный В.А. и др. // Бюл. изобр. - 1986. - № 7.
  7. А.С. 1360753 (СССР). Тепломассообменный аппарат / Копыленко А.В.,
  Таран В.М., Заднепряный В.А. // Бюл. изобр. - 1987. - № 47.
  8. А.С. 1761173 (СССР) Азизов С.Б. // Бюл. изобр. - 1992. - № 34.
  9. А.С. 1005804 (СССР). Способ проведения процесса ректификации в
  циклическом режиме / Арутюнян Г.Р., Конобеев Б.И., Малюсов В.А. и др.
  // Бюл. изобр.-1983.- №11.
  10. Азизов С.Б. Гидродинамика и массообмен в аппаратах с циклическим
  режимом работы. Дис.кан.техн.наук. Казань 2007 год, 108с.
  11. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты.
  М.1965, 280с.
  12. Анистратенко В.А. Исследование чешуйчатых /струйных/- 164 тарелок
  массообменных колонн. -Дисс.канд.техн.наук. -Киев, 1964, - 130с.
  149

  13. Анистратенко В.А., Стабников В.Н. Гидродинамика и массообменные
  характеристики чешуйчатых /струйных/ тарелок массообменных колонн.
  - Краснодар. Известия ВУЗов. Пищевая технология, 1964, ЖЕ, с.128 - 138.
  14. Аношин И.М. Теоретические основы массообменных процесов пищевых
  производств. М.: Пищевая промышленность, 1970. 340с.
  15. Арутюнян Г.Р. Удерживающая способность и оптимальные периоды
  подачи фаз при ректификации в циклическом режиме /Арутюнян Г.Р.,
  Малюсов В.А., Конобеев Б.И. // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, № 4. - с. 546 - 548.
  16. Арутюнян Г.Р. Циклическая ректификация в тарельчатых и
  насадочных аппаратах: Автореф. дис.канд. техн. наук. /М., 1984. - 23 с.
  17. Арутюнян Г.Р., Малюсов В.А., Конобеев Б.И. Исследование средней
  эффективности и коэффициента полезного действия ступени
  ректификационных аппаратов циклического действия // ТОХТ. - 1986. - Т.
  20, №5. - с.579-583.
  18. Арутюнян Г.Р., Малюсов В.А., Назаров П.С. Модель процесса циклической
  ректификации в тарельчатых аппаратах // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, №2.- с. 166-170.
  19. Астарита Д. Масопередача с химической реакцией. Л.Химия,1971 223с.
  20. Беме Б. Оптимальные циклические режимы в процессах разделения:
  Автореф. дис.канд. техн. наук / М., Московский інститут хим. машиностр. -М., 1975. - 16 с.
  21. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической
  технологии. - Киев: Вища школа, 1973. с.278 - 280
  22. Бушуев Р.П. Исследование структуры барботажного слоя на тарелках
  перекрестного тока и некоторых явлений связанных с масштабным
  переходом. Дис.канд.тех.наук. Москва, 1971, - 248с.
  150

  23. Ветохин В.Н. Разделение многокомпонентных смесей // В сб.: Процессы и
  аппараты химической технологии, сер.: Итоги науки и техники. - М., 1973.
  107 с.
  24. Врагов А.П., «Масообміні процеси та обладнання хімічних та газохімічних
  виробництв». Суми університецька книга 2007, с.24.
  25. Гельперин Н.И. Исследование работы ковпачковой тарельчатой
  ректификационной колонны в циклическом режиме / Гельперин Н.И.,
  Полоцкий Л.М., Потапов Т.Г. // Химическое и нефтяное машиностроение.
  - 1975. - № 8. - с. 15-16.
  26. Гельперин Н.И. Исследование работы ректификационной колонны с
  ковпачковыми тарелками в циклическом режиме Гельперин Н.И.,
  Полоцкий Л.М. // Труды Московского института тонкой химии
  технологии. - М.,1974г. - Т.4, №1.- с. 149-151.
  27. Гельперин Н.И. Исследование работы ректификационной колонны с
  колпачковыми тарелками в циклическом режиме / Гельперин Н.И.,
  Полоцкий Л.М., Потапов Т.Г. и др. // Труды Московского ин-та тонкой
  хим. технологии. - М., 1975. -Т. 5, №2.- с. 191-194.
  28. Гельперин Н.И. Исследование работы ректификационной насадочной
  колонны в циклическом режиме / Гельперин Н.И., Полоцкий Л.М.,
  Потапов Т.Г. и др. // Труды Московского института тонкой химии
  технологии. - 1974. - Т. 4, № 2. с. 114 - 116.
  29. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической
  технологии. - М.: Химия, 1981. - 811 с.
  30. Гельперин Н.И. Расчет профиля концентраций жидкости на тарелках
  ректификационной колонны, работающей в циклическом режиме/
  Гельперин Н.И., Полоцкий Л.М., Логовинский С.Н. и др. // Химическое и
  нефтяное машиностроение. - 1978.- № 8 - с. 11-13.
  151

  31. Гельперин Н.И. Структура потоков и эффективность колонных аппаратов
  химической промышленности / Гельперин Н.И., Пебалк В.Л., Костанян
  А.Е. // - М.: Химия, 1977. 261 с.
  32. Данилычев И.А. Исследование массообмена в жидкой фазе на ситчатых
  тарелках с учетом продольного перемешивания / Данилычев И.А.,
  Плановский А.Н., Чехов О.С. // Хим. промышленность. - 1965. - № 10. -
  с. 461-465.
  33. Дильман В.В. Влияние поперечной неравномерности движения на
  эффективность массопередачи при перекрестном токе // Химическая
  промышленность. - 1965. - № 10. - с. 760 - 762.
  34. Дильман В.В. Повышение эффективности массообменных аппаратов /
  Дильман В.В., Ручинский В.Р. // Изв. АН СССР. ОТН. Металлургия и
  топливо. -1961.- №4. - с. 160 - 165.
  35. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических
  процессов (математическое описание процессов). - М.:Химия,1973.-224 с.
  36. Касаткин А.Г. Расчет тарельчатых ректификационных и абсорбционных
  аппаратов /Касаткин А.Г., Плановський А.Н., Чехов О.С. // -
  М.: Стандартгиз, 1961.- 80 с.
  37. Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. - М.:
  Химия, 1976.- 463 с.
  38. Кафаров В.В. Основы массопередачи. М.: Высшая школа, 1979. 438с.
  39. Кирилов Н.И. Теория равновесных концентраций при непрерывном
  протекании и ее приложение для непрерывного и стандартного
  проведения различных химических процессов. Журнал прикладной
  химии, 1940, №7, с. 978 - 983.
  40. Колтунова Л.Н. Эффективность контактных устройств с пульсирующими
  потоками /Колтунова Л.Н., Позин Л.С., Аэров М.Э. и др. // ТОХТ. - 1978. - Т.
  12, № 3. - с. 323 - 328.
  152

  41. Колтунова Л.Н., Влияние циклической подачи фаз на эффективность
  массообменных аппаратов // теор. Основы хим. технологий - 1980. - ХIУ.
  № 5 - с. 643-649.
  42. Комисаров Ю.А, Гордеев Л.С. Основы конструирования и проектирования
  промышленных аппаратов. Москва 1997г. - 366 с.
  43. Комиссаров Ю.А. Интенсификация процесов ректификации путьом не
  стационарной организации потоков фаз /Комиссаров Ю.А., Кафаров В.В.
  Егоров А.Ф. // Реахимтехника-2. Днепропетровск 1985г., с.75 - 78.
  44. Конобеев Б.И. Исследование циклической ректификации в тарельчатой
  колонне / Конобеев Б.И., Арутюнян Г.Р., Назаров Н.С. // ТОХТ. - 1977. - Т.
  11, №4.- с. 491 - 502.
  45. Конобеев Б.И. Массообменные процессы с регулируемыми циклами
  / Конобеев Б.И., Фандеев М.А., Арутюнян Г.Р. и др. // ТОХТ. - 1976.- Т.10,
  № 2. - с. 190 - 196.
  46. Конобеев Б.И. Описание циклической ректификации в насадочных
  колоннах с помощью математических моделей / Конобеев Б.И.,
  Арутюнян Г.Р., Малюсов В. А. // ТОХТ. - 1979. - Т. 13, № 4. - с. 499 - 510.
  47. Конобеев Б.И., Арутюнян Г.Р. Некоторые вопросы гидродинамики и
  массообмена в процессе ректификации с контролируемыми циклами//
  сб.: ХI Менделеевский съезд по общей химии. Теоретические основы
  химической технологии. Алма-Ата, 1974.- с.24 - 26.
  48. Копыленко А.В. Интенсификация массообменных процессов пищевых
  производств у колонных аппаратах с циклическим режимом работы. -
  Дис. канд.техн.наук.-Киев.,1983;
  49. Копыленко А.В. Исследование гидродинамики колпачковых и
  провальных контактных устройств в режиме с контролируемыми
  циклами. / Копыленко А.В., Таран В.М. // Сборник тезисов докладов на
  Республиканской конференции «Повышение эффективности,
  153

  совершенствования процессов и аппаратов химических производств». -
  Днепропетровск, 1980. - с. 123 - 125.
  50. Копыленко А.В. Применение ячеечных моделей для расчета циклических
  колонн / Копыленко А.В., Таран В.М., Геращенко В.Н. и др. // VI
  Всесоюзная конференция по ректификации. Тез. докл. - Северодонецк,
  1991. - с. 116.
  51. Косьмин В.Д. Эффективность работы тарелок струйного типа при
  секционировании потока жидкости / Косьмин В.Д., Лебедев Ю.Н.,
  Молоканов Ю.К. и др. // Эксплуатация, модернизация и ремонт
  оборудования. Научно-техн. сб. - 1975. - № 2. - с. 3 - 5.
  52. Кустов А.В. Гидродинамика и массообмен на вихревых
  ректификационных ступенях при переработке растительного сырья.
  Автореф.дис.канд.техн.наук Красноярск 2009. 194с.
  53. Малагамба Л.Г. Исследование перемешивания жидкости в условиях
  циклической ректификации /Малагамба Л.Г., Березин Б.В. // -
  Свердловск. Уральский политехнический ин-т. - 1979. - 12 с. Деп. в
  отделении НИИТЭХИМ, г.Черкассы. - № 151 хп- Д80.
  54. Малагамба Л.Г., Березин Б.В. Новая схема провидения циклической
  ректификации. Тезисы докладов ІІІ Всеукраинской конференции по
  теоретической и практической ректификации. Сверодонецк, 1973, т.2,
  с. 265-268.
  55. Малежик И.Ф. Исследование гидродинамики и эффективности клапанных
  тарелок ректификационных аппаратов. - Дис.канд.техн.наук.- Киев, 1961 ,
  172с.
  56. Малежик І.Ф., Цыганков П.С., Таран В.М. Процеси і апарати харчових
  виробництв К.: НУХТ, 2003 400 с.
  154

  57. Малежык И.Ф. Интенсификация и моделирувание
  брагоректификацеонной установки спиртовой промышленности.
  Дис.докт.техн.наук. - Киев, 1980. 409 с.
  58. Малета Б.В. Співставлення циклічного та стаціонарного процесу
  ректифікації/Малета Б.В.,Таран В.М.,Малета В.Н. // Наукові праці НУХТ
  2010. - №33 - с.95 - 97.
  59. Малета В.Н. «Интенсификация процесса массообменна при циклической
  работе аппаратов пищевых производств» Дис.канд.техн.наук.- Киев,1988,
  172с.
  60. Малета В.Н. Использование ячеечной модели при расчете циклического
  процесса ректификации / Малета В.Н., Таран В.А., Дубовик Т.В. //
  Изв. Вузов. Пищевая технология. - 1987. - № 5. - с. 62 - 65.
  61. Малета В.Н. Исследование процесса циклической ректификации в
  тарельчатых исчерпывающих колоннах / Малета В.Н., Таран В.М.,
  Дубовик В.А. // Рукопись депонирована УкрНИИНТИ 11.01.88 - №187.- УК
  88. - 35с.
  62. Малета В.Н., Таран В.М., Дубовик В.А. Определение локальной
  эффективности тарелки ректификационной колонны, работающей в
  циклическом режиме / Малета В.Н., Таран В.М., Дубовик В.А. // -
  Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов
  хим. производств. 7 Республиканская конференция,
  20-22 сент., 1988: Тез. докл. - Львов, 1988. - Ч. 2. - с. 11 - 12.
  63. Малюсов В.А. Новые процессы и аппараты для разделения и очистки
  веществ // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, № 1. - с. 26 - 34.
  64. Маринченко В.О., Домарецький В.А., Шиян П.Л. Технологія спирту. м. Київ
  - 2003 р. - 236 с.
  65. Молоканов Ю.Н. Процессы и аппараты нефтегазопереработки.
  М.: Химия, 1980.- 406с.
  155

  66. Патент РФ (RU 2013102) // Бюл. изобр. - 1994. - № 10.
  67. Патент РФ (RU 2050167) // Бюл. изобр. - 1995. - № 35.
  68. Патент 4381974 (США). Ректификационная колонна // Изобретения в СССР
  и за рубежом. - 1984. - вып. 16, № 1.
  69. Патент на винахід 81700 Україна, МПК B01D 330 Масообмінний
  контактний пристрій/ Б.В. Малета, О.В. Малета; заявка № а2006
  03889;заявл. 10.04.2006; опубл. 25.01.2008,Бюл. №2.
  70. Патент на корисну модель 53305 Україна, МПК B01D 330,B01D 314
  Самозаливний гідрозатвор/ Б.В. Малета, О.В. Малета; заявка №u2008
  14827; заявл. 23.12.2008; опубл. 11.10.2010,Бюл. №19.
  71. Патент України 60566 А. Масообмінний контактний пристрій / Малета
  В.М., Щуцький І.В., Дмитрук А.П., Черняхівський Й.Б. - Заявлено 10.12.02;
  Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10.
  72. Патент України 89874 С2. Спосіб переливу рідини по тарілках колонного
  апарата у процесі масообміну між парою та рідиною / Дмитрук
  А.П.,Черняхівський Й.Б., Дмитрук П.А., Булій Ю.В. Заявлено 06.06.08;
  Опубл.10.03.10, Бюл. № 5.
  73. Перри Д.Г. Справочник инженера-химика. Л.: Химия, 1969. 504 с.
  74. Рамм В.М. Абсорбция газов. - M.: Химия, 1976. - 655 с.
  75. Розен A.M. К вопросу о гидравлическом моделировании противоточных
  аппаратов большого диаметра Розен A.M., Лаповак Л.И., Елатомцев Б.В.
  //Химическое и нефтяное машиностроение. -1964. - №4. - с. 14 - 18.
  76. Розен A.M. Масштабный переход и гидравлическое моделирование
  промышленной массообменной аппаратуры / Розен A.M., Крылов B.C. //
  В сб.: Тепло- и массоперенос. - Минск, 1972.- Т. 4.- с. 180-191.
  77. Розен A.M. Некоторые вопросы масштабного перехода при разработке
  массообменных аппаратов / Розен A.M., Аксельрод Л.С., Дильман В.В. //
  ТОХТ. -1967. - Т. 1,№ 4.- с. 446 - 458.
  156

  78. Розен A.M. Проблемы масштабного перехода при разработке
  массообменной аппаратуры / Розен A.M., Крылов B.C. // ТОХТ. - 1967. - Т.
  1, № 3. - с. 297 - 305.
  79. Соммерфельд Д.Т. Контролируемая циклическая ректификация //
  Хим. промышленность. - 1968. № 1. - с. 51 - 56.
  80. Фандеев М.А. Иследование насодочных екстрактивных колон в
  циклическом рабочом режыме / Фандеев М.А., Арутюнян Г.Р., Конобеев
  Б.И. // Химическая промышленность, 1973, №3, с. 59 - 61.
  81. Фандеев М.А. Исследования процессов жидкостной экстракции в
  аппаратах с циклическим режимом работы. Автореферат дис. кан. тех.
  наук. М.: - 1973г. - 23 с.
  82. Фильчаков П.Ф. Справочник по вышей математике. Киев. 1984. 176 с.
  83. Циганков П.С. Брагоректификационные установки - Москва. Пищевая
  промышленность, 1984г. - 336 с.
  84. Цыганков П.С., Цыганков С.П., «Руководство по ректификации спирта»
  Москва. Пищепромиздат, 2001, с. 310.
  85. Чехов О.С. Массообмен и гидравлическое сопротивление колпачковых
  тарлок.: Автореф.дис.канд.техн.наук.- М., 1959, - 19с.
  86. Штромило М.И. Исследование решетчатых провальных тарелок и их
  применение в бражной спиртовых и ацетоно-бутиловых производств.-
  Дис. канд.техн.наук.-Киев.,1971, - 163 с.
  87. Baron G. Stepwise periodic distillation I. / Baron G., Wajc S., Lavie R. //
  Chem.Eng. Science. - 1981, V. 35. - p. 859.
  88. Baron G., Stepwise periodic distillation - II. Separation of a binary mixture
  Baron G., Wajc S., Lavie R. // Chem. Eng. Science. - 1981, V. 36, N 11. -
  p.1819.
  89. Cannon M.R. Distillation Absorption and Extraction column/ Oli and Gas,
  1956, v.54, №.38, p. 68 - 70.
  157

  90. Cannon M.R. Controlled cycling improves various processes // Ind. Eng.
  Chem.-1961.-V.53, № 8. - p. 630 - 631.
  91. Furzer I.A. Periodic cycling of plate column. Chem. En. Sci. -1973 V.28 - №1 -
  p. 296 - 299.
  92. Gautreaux M.F. Effect of length of liquid path on plate
  efficiency /Gautreaux M.F., CT Connell H.E. // Chem. Eng. Progr. - 1955. - V.
  51, N 5. - p. 232 - 237.
  93. Horn F.I. Periodic countercurrent process /Horn F.I. and May R.A. // Ind. Eng.
  Chem. Prac. Des. Dev., 1967, V.6, №1 p. 30 - 35.
  94. Kiss A.A. Cyclic distillation - towards energy efficient binary distillation / Anton
  A. Kiss, Servando J. Flores Landaeta and Edwin Zondervan // Proceedings of
  the 22nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 17-20 June 2012, London.
  95. Lancer I. Hydrodynamic model of controlled cycling in tray columns /Lancer I.,
  Kummel M. // Chem. Eng. Science. - 1979, V. 34. - p. 455 - 462.
  96. Levis W.K Rectification of binary mixtures // Ind. Eng. Chem. - 1936. - V. 28,
  N4. - p.399 - 402.
  97. Lloyd W.A. Controlled cycling in distillation and extraction / Lloyd W.A.,
  McWhirter J.R. // Chem. Eng. Progr.. - 1963. - V. 59, N 6. - p. 58 - 63.
  98. Maleta V. Energy-saving technology of mass transfer in tray columns with
  separate phase movement / V. Maleta, V. Taran, and B. Maleta// The 6th
  European Meeting on Chemical Industry and Environment EMChIE (Mechelen,
  Belgium, 2010), Conference Proceeding, Volume 2, p.655 - 664.
  99. Maleta V. Hydrodynamics of Liquid Flow in the Model of Theoretical Stage
  with Perfect Displacement / V. Maleta, V. Taran, and B. Maleta // Journal of
  Chemistry and Chemical Engineering Volume 5, Number 1, January 2011 USA,
  Pages 25-29.
  100. Maleta V. Understanding process intensification in cyclic distillation systems
  158

  /V. Maleta, A. Kiss, V.Taran, B. Maleta//Chemical Engineering and Processing:
  Process Intensification Volume 50, Issue 7, July 2011,USA, Pages 655-664.
  101. Matsubara M. Binary periodic distillation scheme with enhanced energy
  conservation - I /Matsubara M., Watanabe N., Kurimoto H. // II Chem. Eng.
  Science. - 1985, V. 40, № 5 - p. 715 - 726.
  102. Matsubara M., Watanabe N., Kurimoto H. Binary periodic distillation scheme
  with enhanced energy conservation - II // Chem. Eng. Science. - 1985, V.
  40,N5.- p. 755 - 758.
  103. May R.A. Stage efficiency of periodically Operated distillation column/ May
  R.A., Horn F.J.M. // Ind.Eng.Chem.Prac.Des.Dev.,1968, V.7, №1 p.61 - 64.
  104. McWhirter J.R. and Cannon M.R. Controlled cycling in distillation // Ind. Eng.
  Chem. - 1961. - V. 53, N 8. - p. 632 - 634.
  105. Patent EP1 028 791 B1. Goorden, Josephus Johannes Petrus Maria. BATCH-CONTINUOUS COUNTERCURRENT MASS EXCHANGE PROCESS. Date of
  publication and mention of the grant of the patent: 18.09.2002
  106. Schrodt U.N Plant-scale study of controlled cyclic distillation / Schrodt U.N.,
  Sommerfeld I.T., Martin O.R. // Chem. En. Sci. -1967 V.22 - №3 - p.795 - 798.
  107.Shulman H.L., Mellish W.G., Lyman W.H. // AlCh. E. Journ. 1971. - V. 17, N3. -
  p.631 - 640.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины