ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА импульсном ГОМОГЕНИЗАЦИИ МОЛОКА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА импульсном ГОМОГЕНИЗАЦИИ МОЛОКА
 • Кол-во страниц:
 • 194
 • ВУЗ:
 • ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
  ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  на правах рукопису

  ПАЛЯНИЧКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК 637.134


  ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА

  Спеціальність: 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник: доцент,
  кандидат технічних наук,
  Гвоздєв Олександр Вікторович

  Мелітополь 2013

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 5
  ВСТУП 7
  РОЗДІЛ 1. Стан питання і задачі дослідження 12
  1.1 Фізико-хімічні властивості молока і гомогенізація 12
  1.2 Огляд існуючих гіпотез руйнування жирових кульок
  молока 18
  1.3 Огляд існуючих пристроїв для гомогенізації молока 25
  Висновки та обґрунтування напряму подальших досліджень 37
  РОЗДІЛ 2. Методика виконання дисертаційної роботи 39
  2.1 Загальна методика виконання дисертаційної роботи 39
  2.2 Комп’ютерне моделювання процесу
  імпульсної гомогенізації 41
  2.3 Методика оцінювання якості гомогенізації 41
  2.3.1 Аналіз способів оцінки якості гомогенізації 41
  2.3.2 Статистична обробка результатів
  експериментального дослідження розмірів жирових кульок у молоці 47
  2.4 Програма експериментальних досліджень 49
  2.5 Основні фактори та межі їх варіювання 50
  2.6 Обґрунтування схеми та конструкції пристрою для дослідження імпульсної гомогенізації молока і порядок проведення експериментальних досліджень 52
  2.7 Методика планування повнофакторного експерименту другого порядку та перевірка достовірностей теоретичних залежностей 57
  Висновки за розділом 2 62
  РОЗДІЛ 3. Теоретичні дослідження імпульсної гомогенізації
  молока 63
  3.1 Модель подрібнення жирової фази молока
  при гомогенізації 63
  3.2 Обґрунтування форми і розмірів отворів
  в поршні-ударнику 69
  3.3 Вплив градієнта швидкості потоку рідини на
  ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі 72
  3.4 Руйнування конгломератів в імпульсному гомогенізаторі 92
  3.5 Визначення продуктивності імпульсного гомогенізатора
  молока 95
  2.6 Енерговитрати на процес імпульсної гомогенізації 98
  Висновки за розділом 3 99
  РОЗДІЛ 4. Результати експериментальних досліджень процесу
  імпульсної гомогенізації молока 102
  4.1 Вплив амплітуди коливання поршня-ударника,
  частоти та продуктивності імпульсного гомогенізатора на ступінь
  гомогенізації 102
  4.2 Вплив амплітуди коливання поршня-ударника,
  частоти та продуктивності імпульсного гомогенізатора на
  енерговитрати під час імпульсної гомогенізації 112
  4.3 Дослідження впливу температури молока на ступінь
  гомогенізації 121
  4.4 Номограмний метод аналізу результатів
  багатофакторного експерименту 124
  4.5 Стабільність та дисперсійні показники жирової
  фази молока 130
  Висновки за розділом 4 133
  РОЗДІЛ 5. Практична реалізація результатів досліджень 135
  5.1 Методика розрахунку промислового зразка
  імпульсного гомогенізатора 135
  5.2 Рекомендації до використання імпульсного гомогенізатора
  в технологічній лінії виробництва питного молока 137
  5.3 Розробка промислового зразка імпульсного гомогенізатора
  та перевірка його у виробничих умовах 139
  5.4 Економічна ефективність впровадження
  імпульсного гомогенізатора 144
  Висновки за розділом 5 146
  ВИСНОВКИ 147
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149
  ДОДАТКИ 166


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  Fi

  сила інерції;
  υпл

  швидкість руху плазми, м/с;
  υ

  швидкість руху поршня-ударника, м/с;
  Δр

  надлишковий тиск , Па;
  dk

  критичний діаметр частки, м;


  поверхневий натяг на границі фаз жир - плазма, Н/м;


  поверхневий натяг на границі фаз повітря - плазма, Н/м;


  поверхневий натяг на границі фаз повітря - жир, Н/м;


  критерій Вебера;


  Модифікований критерій Вебера для імпульсної гомогенізації;
  υ1

  швидкість подачі молока, м/с;
  υ2

  швидкість молока після проходження через отвори першого поршня-ударника, м/с;
  υ3

  швидкість молока після проходження через отвори другого поршня-ударника, м/с;
  rпл,

  густина плазми та дисперсного середовища, кг/м3 ;
  H

  висота ствола рідини над поршнем-ударником, м;
  h

  амплітуда коливання поршня-ударника, мм;
  f

  частота коливання поршня-ударника, Гц;
  Q

  продуктивність гомогенізатора, кг/год;
  s

  поверхневий натяг жирової кульки, Н/м;


  Градієнт швидкості потоку молока, м/с;


  ступінь гомогенізації;
  ,

  середній діаметр жирових кульок після гомогенізації та до неї, м;
  τ

  час обробки, год
  r е

  еквівалентний розмір конгломерату жирових кульок, м
  rкр е

  критичне значення еквівалентного радіусу конгломерату, м;
  А

  питома сила адгезійного зчеплення часток, Н/м2;
  Qδ, Qk

  Подача молока крізь зазор між циліндром і поршнем-ударником та через конусні отвори поршня-ударника, кг/год;
  D

  діаметр циліндра, м;
  δ

  зазор між поршнем-ударником і циліндром, м;


  коефіцієнт звуження для плоскої щілини;


  коефіцієнт швидкості для плоскої щілини;


  коефіцієнт звуження для конусних отворів поршня-ударника;


  коефіцієнт швидкості для конусних отворів поршня-ударника;
  dотв

  діаметр отворів поршня-ударника, м;


  Коефіцієнт подачі


  коефіцієнт подачі для плоскої щілини;


  коефіцієнт подачі для конусних отворів поршня-ударника;


  питомі енерговитрати на імпульсну гомогенізацію, Дж/кг;


  енерговитрати на гомогенізацію, Дж;
  R

  сила тиску на поршень;
  S

  площа поршня-ударника, м2;
  с

  коефіцієнт опору для круглої пластини
  ВСТУП

  Актуальність роботи. Одним із важливих технологічних процесів в молочній промисловості є гомогенізація молока. Гомогенізоване молоко має безліч переваг перед негомогенізованим таких як: поліпшення смакових та сенсорних якостей молока, підвищена стійкість при зберіганні та транспортуванні, відсутність залишків жиру на стінках тари при виливанні молока. Якість продуктів з використанням гомогенізованого молока набагато вища. Тому гомогенізація стала нормативним процесом у більшості сучасних технологічних схем виробництва питного стерилізованого та пастеризованого молока, кисломолочних продуктів, морозива, молочних консервів, виготовленні сиру тощо.
  У зв'язку з розвитком технологій до гомогенізованих компонентів, що застосовують, висуваються підвищені вимоги до дисперсності кінцевого продукту [143]. Основною технічною проблемою одержання тонкодисперсних емульсій є обмеженість можливостей гомогенізаторів. Тому створення пристроїв і способів одержання тонкодисперсних емульсій з можливістю варіювання дисперсності й високою продуктивністю має підвищену актуальність.
  Для гомогенізації молока і молочних продуктів переважно використовують клапанні гомогенізатори. Але аналіз конструкцій клапанних гомогенізаторів показав, що вони мають істотні недоліки: значні габаритні розміри і масу, високу металоємність, високі енерговитрати, швидкий знос робочих поверхонь клапану і досить високу вартість обладнання (близько 30 тис. грн.. при продуктивності 5000 л/год.). А інші види існуючих гомогенізаторів або ж не дозволяють досягти такого ступеня дисперсності жирової фази, або мають значні недоліки у використанні. Тому необхідне подальше дослідження механізмів подрібнення жирової фази молока для розробки нових, більш ефективних способів гомогенізації або вдосконалення вже існуючих, з метою зменшення енергоємності процесу гомогенізації та збільшення ступеня диспергування молочного жиру. На нашу думку перспективною в цьому сенсі є імпульсна гомогенізація, яка дозволяє отримати ступінь диспергування не нижче клапанних гомогенізаторів зі значно меншими енерговитратами.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась у рамках науково-дослідної роботи кафедри обладнання переробних і харчових виробництв Таврійського державного агротехнологічного університету відповідно до програми №1 науково-дослідних робіт на 2004-2010 роки "Розробка наукових основ систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України" (підпрограма 1.6 "Розробка наукових систем технологій і технічних засобів для переробки сільськогосподарської продукції", державний реєстраційний номер 0102U000687).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є зниження енергоємності процесу гомогенізації молока за рахунок використання процесу імпульсної гомогенізації молока та пристрою для його реалізації.
  Для досягнення мети були поставлені наступні завдання дослідження:
  провести аналіз досліджень процесу і закономірностей руйнування жирових кульок при гомогенізації молока;
  розробити фізико-математичну модель процесу гомогенізації молока та обґрунтувати раціональні параметри імпульсного гомогенізатора молока;
  провести експериментальні дослідження з метою перевірки адекватності фізико-математичної моделі та виявлення принципових можливостей і конструктивних особливостей пристрою для імпульсної гомогенізації молока;
  обґрунтувати вибір методу визначення якості гомогенізації молока;
  розробити рекомендації для розрахунку і обґрунтувати конструктивне рішення промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока;
  здійснити заходи щодо впровадження результатів досліджень у виробництво і оцінити техніко-економічну ефективність використання імпульсної гомогенізації молока.
  Об’єктом дослідження є процес імпульсної гомогенізації молока.
  Предметом дослідження є технологічні, конструктивні та гідравлічні параметри імпульсного гомогенізатора молока у взаємозв’язку з енергетичними та якісними показниками.
  Методи дослідження. Теоретичні залежності параметрів імпульсної гомогенізації молока визначалися за допомогою класичних залежностей гідродинаміки та прикладного програмування AnsysWorkbench. Фізико-хімічні методи використовувались при визначенні жирності молока. Експериментальні дані оброблювались за допомогою методів математичної статистики при використанні мікроскопу з веб-камерою та персонального комп’ютера з використанням табличного процесора Microsoft Excel та програмного забезпечення Mathcad.
  Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень імпульсної гомогенізації молока:
  встановлена залежність ступеня гомогенізації молока від амплітуди та частоти коливань поршня-ударника імпульсного гомогенізатора та швидкості подачі молока в гомогенізатор;
  розроблена фізико-математична модель процесу диспергування жирової фази молока при імпульсній гом
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертаційній роботі викладене нове вирішення науково-прикладного завдання, що полягає в зниженні енерговитрат на процес гомогенізації молока шляхом застосування процесу імпульсної гомогенізації та оптимізації технологічних і конструктивних параметрів та режимів роботи імпульсного гомогенізатора молока.
  Згідно з поставленими задачами і проведеними дослідженнями зроблено наступні висновки:
  1. Внаслідок проведеного аналізу процесу гомогенізації молока встановлено, що досягти високого ступеня гомогенізації можна, якщо створити умови для виникнення градієнту швидкості потоку молока, що призводить до подрібнення жирових кульок. Дані умови в імпульсному гомогенізаторі створюються за рахунок інтенсифікації коливання поршня-ударника, при цьому енерговитрати на процес гомогенізації значно зменшуються.
  2. В результаті дослідження процесу гомогенізації і закономірностей руйнування жирових кульок було доведено доцільність використання модифікованого критерію Вебера для розрахунку параметрів імпульсного гомогенізатора молока у діапазоні швидкості потоку молока 2,25 м/с, температури 6570 οС, що відповідає ступеню гомогенізації 4,05,0.
  3. На основі розробленої фізико-математичної моделі отримані та експериментально підтверджені математичні залежності, що пов’язують технологічні та енергетичні параметри роботи імпульсного гомогенізатора молока з модифікованим критерієм Вебера і ступенем гомогенізації. Встановлено, що раціональними параметрами роботи імпульсного гомогенізатора для отримання максимального ступеня гомогенізації 5 при питомих енерговитратах 0,83 Дж/кг є:
  амплітуда коливань поршня-ударника 1012 мм;
  частота коливань поршня-ударника 5559 Гц;
  подача молока 18002000 кг/год;
  температура молока 65ο С.
  4. Обґрунтовано вибір методу визначення якості гомогенізації молока за комплексним показником, що включає в себе ступінь подрібнення жирових кульок молока та стабільність отриманої після гомогенізації жирової фази молока.
  5. Розроблено методику розрахунку технологічних та конструктивних параметрів промислового зразка імпульсного гомогенізатора, технічна документація передана до товариства з обмеженою відповідальністю "Продмаш" (м. Мелітополь, Запорізької області) для впровадження у виробництво. Порівняльна характеристика найбільш перспективних видів гомогенізаторів показує, що розроблений імпульсний гомогенізатор має високу ступінь гомогенізації (45) та значно зменшує енерговитрати на процес (до 15%).
  6. Спроектований імпульсний гомогенізатор пройшов виробничі випробування на приватному підприємстві "Молокозавод-ОЛКОМ" (м. Мелітополь, Запорізької області) замість клапанного гомогенізатора А1-ОГ2М-2,5 у 2009 2010р. Об’єм переробленого молока за цей період склав 2800 тон. Прибуток від впровадження за цей період становив 33600 грн або 12 грн/т, а термін окупності капітальних вкладень близько 0,18 років. Таким чином, розрахунок економічної ефективності та виробничі випробування підтверджують доцільність впровадження імпульсних гомогенізаторів на заміну клапанних.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аерація молочних продуктів // Молочное дело. 2005. №11. С.35.
  2. Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика / А. Д. Альтшуль, Л.С.Живоговський, Л. П. Иванов. М.: Стройиздат, 1987. 414 с.
  3. Амбросимов В. М. Определение дисперсных характеристик молока / В. М. Амбросимов, М. О. Буркитбаев // Техника в сельском хозяйстве. 1993. № 4. С. 2830.
  4. Артемасов В. В. Интенсификация процессов гомогенизации и диспергирования при получении жидких комбинированных продуктов: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / В. В. Артемасов Кемерово, 2004. 153 с.
  5. Афанасьев М. В. Оценка эффективности организационнотехнических мероприятий / М. В. Афанасьев. К.: ІНЖЕК, 2003. 288 с.
  6. Барабащук В. И. Планирование эксперимента в технике / В.И.Барабащук, Б. П. Креденцер, В. И. Мирошниченко. К.: Техника, 1984. 200 с.
  7. Барановский Н. В. Влияние гидравлических факторов на степень дисперсности жира при гомогенизации молока: дис. канд. техн. наук / Н.В.Барановский М., 1985. 183 с.
  8. Барканова Д. С. Порядок и правила разработки, оформления и обращения конструкторской документации: пособие для конструкторов / Д.С. Барканова. М.: Издво стандартов, 1992. 160 с.
  9. Басов К. А. Ansys: справочник пользователя / К. А. Басов. М.: ДМК Пресс, 2005. 640с.
  10. Башлыкова Т. В. Оценка качества минерального сырья с использованием современных систем анализа изображений / Т. В. Башлыкова // Мир измерений. 2003. № 10 С. 411.
  11. Бондарь А. Г. Планирование эксперимента. / А. Г. Бондарь и др. К:Вища школа, 1980. 264 с.
  12. Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / С.А.Бредихин. М.: Колос, 2006. 400с.
  13. Бродский Ю. А. Чем заменить молочный жир? / Ю. А. Бродский, В. Г. Гудрик // Переработка молока. 2004. №2. С. 1819.
  14. Бруяка В. Инженерный анализ в Ansys Workbench: учебное пособие. Ч. 1 / В. Бруяка. Самара:Самар. гос. техн. ун-т, 2008. 271 с.
  15. Вайткус В. В. Гомогенизация молока / В. В. Вайткус. М.: Пищ. промсть, 1967. 218 с.
  16. Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. - 3е изд. / Г. В. Веденяпин. М.: Колос, 1973. 199 с.
  17. Владыкина Т. Ф. Гомогенизация молока и сливок / Т.Ф.Владыкина. М.: АгроНИИТЭИМИП, 1982. 287 с.
  18. Владыкина Т. Ф. Теория и практика гомогенизации молочных эмульсий / Т. Ф. Владыкина // Переработка молока. 2007. №12. - С. 62 63.
  19. Гаркуша В .Б. Розробка і дослідження установки для обробки продуктів харчування надвисоким тиском : автореф. дис канд. техн. наук : 05.18.12 / В. Б. Гаркуша. Донецьк, 2002. 20 с.
  20. Гвоздєв О. В. Проектування імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, І. В. Ляшок // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, 2007. Вип.7, т.5. С. 8592.
  21. Гвоздєв О.В. Лабораторно експериментальні дослідження імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, І.В.Ляшок //. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв: Вісник Харківського Національного Технічного Університету ім.. П. Василенка. Харків, 2008. Вип. 74. - С. 98 104.
  22. Гвоздєв О. В Пошук конструктивного рішення імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, В. М. Яворницький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2008. Вип.8, т.7 С. 2832.
  23. Гвоздєв О. В. Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2011. Вип.11, т.6. С. 191197.
  24. Гвоздєв О. В. Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench / О. В. Гвоздєв, К. . Самойчук, Н. О. Паляничка // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. Донецьк, 2012. - Вип. 28. - С. 294300.
  25. Гвоздєв О.В. Визначення ефективності використання імпульсної гомогенізації молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ”Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств та торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг”. Харків, 2012. С. 317318.
  26. Голубева Л. В. Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока / Л. В. Голубева, А. Н. Пономарев. М.: Дели принт, 2004 179 с.
  27. Голубкова М. Г. Анализ диспергаторовгомогенизаторов, применяемых для обработки молочных продуктов / М. Г. Голубкова // Соверш. агротехн. и технол. воздел. с.х. культур / . 1996. С. 7988.
  28. Горбатова К. К. Физикохимические и биохимические основы производства молочных продуктов / К. К. Горбатова. СПб: ГИОРД, 2003. 352 с.
  29. Горбатова К. К. Химия и физика молока / К. К. Горбатова. СПб: ГИОРД, 2003. 288 с.
  30. Гордезиани В. С. Производство заменителей цельного молока / В.С. Гордезиани. М.: Агропромиздат, 1990. 272 с.
  31. Грановский В. Я. Новый гомогенизатор / В. Я. Грановский // Пищевая промышленность. 1998. №12. С. 3031.
  32. Грановский В. Я. Сравнительная оценка диспергирующих устройств / В. Я. Грановский // Молочная промышленность. 1999. № 11. С. 37 38.
  33. Грачев Ю. П. Математические методы планирования эксперимента / Ю. П. Грачев, Ю. М. Плаксин. М.: ДеЛи принт, 2005. 296с.
  34. Дейч М.Е. Газодинамика двухфазных сред / М. Е.Дейч, Г.А.Филиппов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоиздат, 1981. 472 с.
  35. Долинский А. А. Анализ эффективности гомогенизации эмульсии различными диспергирующими устройствами / А. А. Долинский, Б. И. Басок, Ю. А. Шурчкова // Экотехнологии и ресурсосбережение. 1995. № 6. С.40 43.
  36. Долинский А. А. Влияние некоторых параметров на диспергирование жировых шариков при адиабатном вскипании молока в вакууме / А. А. Долинский, Ю.А. Шурчкова, В.К. Буримский [и др.] // Молочная промышленность. 2002. № 2. С. 5556.
  37. Долинский А. А. Диспергирование жировых шариков при вакуумной гомогенизации / А. А. Долинский, Ю. А. Шурчкова, В.К.Буримский [и др.] // Молочная промышленность. 2003. № 2. С. 5556.
  38. Долинский А. А. Дисперсный анализ эмульсии при вакуумной технологии гомогенизации / А. А. Долинский, Б. И. Басок // Экотехнологии и ресурсосбережение. 1995. № 5. С. 33 36.
  39. Долинский А. А. Исследование процесса эмульгирования при адиабатном вскипании многокомпонентных систем / А. А. Долинский, Ю.А.Шурчкова, В. К. Буримский // Молочная промышленность. 1986. №10. С. 45 47.
  40. Долинский А. А. Моделирование работы пульсационной установки с переменной геометрией рабочего объёма / А. А. Долинский, А.И.Накорчевский, А. А. Корчинский // Докл. акад. наук Украины. 1994. №2. С. 89 94.
  41. Долинский А. А. Разработка и внедрение массообменных аппаратов смесительного типа / А. А. Долинский, Ю. А. Шурчкова // Опыт внедрения и промышленная эксплуатация тепломассообменного аппарата и реакторов: тезисы докладов V республиканской конференции. Днепропетровск, 1985. - С. 115 117.
  42. Долинский А. А. Седиментационный анализ водножировых эмульсий при вакуумной технологии гомогенизации / А. А. Долинский, Б.И.Басок, Ю. А. Шурчкова // Экотехнологии и ресурсосбережение. 1995. № 1. С. 26 29.
  43. Долинский А. А. Экспериментальное исследование процесса вакуумной гомогенизации молока / А. А. Долинский, Ю. А. Шурчкова, Б.И.Басок // Электрофизические методы обработки пищевых продуктов и с.-х. сырья: тезисы докл ХІ Всеоюз. конф. М., 1991. С. 42 46.
  44. Дьяконов В. П. Энциклопедия Mathcad 2001 i и Mathcad 11 / В.П.Дьяконов. М.: СОЛОНПресс, 2004. 832 с. - (Сер. Библиотека профессионала).
  45. Ермаков С. М. Математическая теория планирования эксперимента / С. М. Ермаков М.: Наука, 1983. 392 с.
  46. Запевалов П. П. Исследование процесса дробления жиров в потоке обезжиренного молока для получения жидкого ЗЦМ / П. П Запевалов, Л.С.Керученко, Т. С. Клятвина // Рациональное использование сырья и повышение эффективности производства заменителей цельного молока: труды ВНИМИ. - М., 1984. С. 39 42.
  47. Иваницкий Г. К. Моделирование процессов деформирования и дробления капель при движении в жидкости / Г. К. Иваницкий // Промышленная теплотехника. 1997. Т.19, № 1. С. 8 16.
  48. Иваницкий Г. К. Численное моделирование динамики пузырьков в явлениях акустической кавитации / Г.К. Иваницкий // Промышленная теплотехника. 2003. Т.25, № 1. С.22 28.
  49. Инструкция по химическому контролю на предприятиях молочной промышленности: утв. Мвом мясн. и молоч. промсти СССР 30.12.88. М.: [Б.и.], 1988. 118 с.
  50. Карпычев В. А. Гидромеханические процессы технологической обработки молочных продуктов. Обоснование и математическое моделирование / В. А. Карпычев, Е. В. Семёнов. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. 240 с.
  51. Кинг Н. Оболочки жировых шариков молока / Н. Кинг. М.: Пищепромиздат, 1956. 66 с.
  52. Кирьянов Д. В. Mathcad 13 / Д. В. Кирьянов. СПб: БХВ Петербург, 2006. 608 с.
  53. Клебанов Г. И. Исследование агрегационных и конфирмационных свойств оболочек жировых шариков молока / Г. И. Клебанов. М.: Техника, 1972. 213 с.
  54. Кондратин Т. В. Использование средств компьютерного моделирования в курсах механіки жидкости и газа / Т. В. Кондратин, Б.К.Ткаченко, М. В. Березникова и др. М.: МФТИ, 2005. 112 с.
  55. Конюхов А. В. Основы анализа конструкцій в Ansys / А.В.Конюхов. Казань, 2001. 102 с.
  56. Кочубей О. В. Вдосконалення технології згущених молочних продуктів з використанням вакуумної гомогенізації : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.04 / О. В. Кочубей. К., 2000. 20 с.
  57. Кравців Р. И. Молоко і молочні продукти / Р. И. Кравців, В.І.Хомченко, Я. Ю. Островський [та інш.] Л.: ЛА Піраміда, 2001. 310 с.
  58. Кравченко Ю. С. Влияние вязкости обрабатываемой среды на динамические характеристики роторнопульсационного аппарата / Ю.С.Кравченко [и др.] // Промышленная теплотехника. 2004. Т.26, №1. С. 7 11.
  59. Кравченко Ю. С. Течение жидкости в роторнопульсационном аппарате на стадии его разгона / Ю. С. Кравченко [и др.] // Промышленная теплотехника. 2004. Т.26, № 1. С. 31 36.
  60. Кремнев Л. Я. Гомогенизация в капиллярах / Л. Я. Кремнев, В.С.Куприк // Коллоидный журнал. 1952. № 14 (2). С. 98102.
  61. Кремнев Л. Я. Гомогенизация высококонцентрированных эмульсий / Л. Я. Кремнев, С. Я. Соскин // Коллоидный журнал. 1948. №10(3). С. 209211.
  62. Кремнев Л. Я. О механизме эмульгирования / Л. Я.Кремнев, А.А.Равдель // Коллоидный журнал. 1954. № 16 (1). С. 1728.
  63. Крусь Г. Н. Гомогенизация молока (технология молочных продуктов) / Г. Н. Крусь, Л. Г. Чекулаева. М.: Агропромиздат, 1988. 60 с.
  64. Крусь Г. Н. Методы исследования молока и молочных продуктов / Г. Н. Крусь, А. М. Шалыгина, З. В. Волокитина; под ред. А.М. Шалыгиной. М.: Колос, 2002. 368 с.
  65. Кугенев П. В. Практикум по молочному делу / П. В. Кугенев, Н.В.Барабанщиков.- 6е изд. М.: Агропромиздат, 1988. 224 с.
  66. Лапшин А. А. Гомогенизация молока / А. А. Лапшин, К.К.Сагындыков. М.: ЦНИИТЭИМясомолпром, 1968. 65 с.
  67. Липатов Н. Н. Графические методы характеристики дисперсности жира / Н. Н. Липатов. М.: [б.и. ], 2007. 158 с.
  68. Лонцин М. Основные процессы пищевых производств / М.Лонцин, Р. Меерсон; под ред. И. А. Рогова; пер. с англ. Ф. Н. Евтеевой. М.: Лёгкая и пищевая промсть, 1983. 279 с.
  69. Лукасік К. Науковотехнічні основи підвищення ефективності роботи та довговічності клапанних гомогенізаторів: автореф. дис. дра техн. наук: 05.18.12 / К. Лукасік. К., 2003 31с.
  70. Майер В. В. Кумулятивный эффект в простых опытах / В.В.Майер. М.: Наука, 1989. 192 с.
  71. Макаров Е .Г. Инженерные расчеты в Mathcad: учебный курс / Е.Г. Макаров. СПб: Питер, 2005. 448 с.
  72. Малахов Н. Н. Исследование механизма дробления капель и совершенствование гомогенизаторов молока / Н. Н. Малахов, М. Н. Орешина // Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. №12. С. 28 30.
  73. Малахов Н. Н. Механизмы дробления жира при гомогенизации молока / Н. Н. Малахов, М. Н. Орешина // Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. №7. С. 33 34.
  74. Малежик І. Ф. Процеси і апарати харчових виробництв / І.Ф.Малежик, П. С. Циганков, П. М. Немирович [та ін.]; за ред. І.Ф.Малежика. К.: НУХТ, 2003. 400 с.
  75. Мармоза А. Т. Практикум по математической статистике / А.Т.Мармоза. К.: Вища школа, 1990. 191 с.
  76. Мартыненко И. И. Проектирование систем автоматики / И.И.Мартыненко, В. Ф. Лысенко. М.: Агропромиздат, 1990. 243 с.
  77. Мельников С. В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С. В. Мельников, В. Р. Алешкин, П.М.Рощин. 2е изд. Л.: Колос, 1980. 168 с.
  78. Минько А. А. Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько. М.: Вильямс, 2004. 448 с.
  79. Мухин А. А. Гомогенизаторы для молочной промышленности / А.А. Мухин, Ю. Н. Кузьмин, И. Б. Гисин. М.: Пищевая промышленность, 1976. 66 с.
  80. Мухин А. А. Основные направления создания оборудования для гомогенизации пищевых жидкостей: обзор /А. А. Мухин. М.: ЦНИИТЭИлегпищемаш, 1975. 55 с.
  81. Налимов В. В. Новые идеи в планировании эксперимента / В.В.Налимов [и др.]; под ред. В. В. Налимова. К.: Колос, 1992. 387 с.
  82. Нарынян А. Р. Основы научных исследований / А. Р. Нарынян, В.А. Поздеев. К.: Изд во Европейского у та, 2002. 110 с.
  83. Некоз А. Анализ потерь мощности в клапанных гомогенизаторах / А. Некоз, K. Lukasik, Z. Kondrat // Materialy seminaryjne energia w nauce i technice .- Bialystok-Suwalki, 2005. С. 109 117.
  84. Новицкий Б. Г. Применение акустических колебаний в химикотехнологических процессах / Б. Г. Новицкий. М.: Химия, 1983. 191 с.
  85. Нужин Е. В. Интенсификация гомогенизации за счет высокочастотных колебаний / Е. В. Нужин // Вибрации в технике и технологиях. 2002. - № 3/24. С. 62 64.
  86. Нужин Е. В. Характеристические числа процесса гомогенизации молока / Е. В. Нужин // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. - Харків, 2005. Вип. 38. С. 63 68.
  87. Нужин Е.В. Гомогенизация и гомогенизаторы: монография / Е.В.Нужин, А. К. Гладушняк. Одесса: Печатный дом, 2007. 264 с.
  88. Нужин Є. В. Ефективні пристрої для гомогенізації / Є. В. Нужин, О. К. Гладушняк // Наукові праці одеської державної академії харчових технологій. - Одеса, 1994. - Вип. 15. С. 150 158.
  89. Нужин Є. В. Про вплив параметрів потоку на процес гомогенізації / Є. В. Нужин // Одеська державна академія харчових технологій. Одеса,1999. Вип. 18.- С. 151154.
  90. Опейко Ф. А. Вычисление критического значения критерия Вебера при дроблении капли / Ф. А. Опейко, И. А. Вороницкий // Сборник трудов ЦНИИМЭСХ. Минск, 1970. Т.8. С. 225 227.
  91. Організація і планування на підприємстві: навч. посібник / Г.А.Семенов, В. К. Станчевский, М. О. Панкова [та інш.] К.: Центр навчальної літератури, 2006. 528 с.
  92. Орешина М. Н. Разработка импульсного гомогенизатора на основе исследования дробления жировых шариков молока: дис. канд. техн. наук : 05.18.12 / М. Н. Орешина. Орёл, 2001. 126 с.
  93. Орешина М. Н. Совершенствование способов гомогенизации эмульсий / М. Н. Орешина // Сб. науч. трудов / Воронежская государственная технологическая академия. Воронеж, 2000. Вып. 10. С. 6570.
  94. Орешина М. Н. Ультратонкое диспергирование в технологиях многокомпонентных пищевых систем: монография / М. Н. Орешина, Г.В.Семенов. М. : МГУПБ, 2009. 184 с.
  95. Орешина М. Н. Импульсное диспергирование многокомпонентных пищевых систем и его аппаратная реализация: автореф. дис д-ра техн. наук: 05.18.12 / Н. М. Орешина. М., 2010. 50 с.
  96. Остапчук Н. В. Математическое моделирование процессов пищевых производств / Н. В. Остапчук, В. Д. Каминский, Г. Н. Станкевич [и др.]; под ред. Н.В. Остапчука. К.: Вища шк., 1992. 175 с.
  97. Остапчук Н. В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств. учеб. пособие для вузов / Н. В. Остапчук. К.: Вища шк, 1981. 304 с.
  98. Островский Э. В. Краткий справочник конструктора продовольственных машин / Э. В. Островский, Е. В. Эйдельман. 3 е изд. - М.: Агропромиздат, 1986. 621 с.
  99. Остроумов Л. А. Численное моделирование процесса отстаивания молочного жира / Л. А. Остроумов [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. №12. С. 11 15.
  100. Паляничка Н. О. Імпульсний спосіб гомогенізації молока / Н.О.Паляничка, О. В. Гвоздєв // Перспективна техніка і технології-2008: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. Миколаїв: МДАУ, 2008. С. 52 54.
  101. Паляничка Н. О. Модель подрібнення жирових часток кавітаційними збурюваннями імпульсного гомогенізатора / Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв // Перспективна техніка і технології 2009: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. Миколаїв: МДАУ, 2009. С. 58 62.
  102. Паляничка Н. О. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок / Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2010. Вип.10, т.3. С. 4854.
  103. Паляничка Н. О. Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. Одеса, 2011. - Вип.39, т.2. - С. 177181.
  104. Паляничка Н. О. Експериментальне обґрунтування ефективності використання імпульсної гомогенізації молока / Н. О. Паляничка, О.В.Гвоздєв, К. О. Самойчук // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. С. 163166.
  105. Паляничка Н. О. Обгрунтування форми отворів у поршні-ударнику імпульсного гомогенізатора молока / Н. О. Паляничка, О.В.Гвоздєв // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: ХДУХТ, 2010. С. 110112.
  106. Паляничка Н. О. Визначення енерговитрат на процес імпульсної гомогенізації молока / Н. О. Паляничка, О. В. Гвоздєв, К. О. Самойчук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ”Состояние, достижения и перспективы переработки, стандартизации и сертификации лубоволокнистых материалов” . Херсон, 2012. С. 4748.
  107. Пат.31092 Україна, МПК6 В01F7/00, B015/00. Гомогенізатор для рідких продуктів / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, Т. О. Шпиганович, І.В.Ляшок (Україна). №200713188; заявл. 27.11.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.
  108. Пат.3 7355 Україна, МПК6 В01F7/00, B01F5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, А. О. Івженко (Україна). №200807808; заявл. 09.06.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. №22.
  109. Пат. 66085 Україна, МПК6 В01F7/00, B01F5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, К. О. Самойчук, А. О., Бездітний, В. В. Кучеренко (Україна). № 201106224; заявл. 18.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. №24.
  110. Петрачков Б. В. Разработка вихрового гомогенизатора на основе теоретических и экспериментальных исследований процесса низкотемпературной кавитационной гомогенизации: дис канд. техн. наук: 05.18.12 / Б.В. Петрачков Вологда-Молочное, 2006. 163 с.
  111. Петров А. Н. Теория и практика повышения устойчивости жировой фазы консервов на молочной основе общего и специального назначения автореф. дис дра техн. наук: 05.18.04. / А. Н. Петров. М., 2010. 50 с.
  112. Применение роторнопульсационного аппарата при производстве жидких комбинированных продуктов питания на молочной основе / Г. Е. Иванец, Л. А. Остроумов, В. А. Плотников [и др.] // Достижения науки и техники АПК. 2001. №7. С. 3033.
  113. Проблема трансформации энергии в системе "твёрдое тело жидкость" при тонком и супертонком диспергировании / Л. Н. Грабов, В.И.Мерщий, Т. Л. Грабова [и др.] // Промышленная теплотехника. 2001. Т.23, № 45. С. 74 79.
  114. Промтов М. А. Машины и аппараты с импульсными энергетическими воздействиями на обрабатываемые вещества / М.А.Промтов. М.: Машиностороение-1, 2004. 136 с.
  115. Промтов М. А. Пульсационные аппараты роторного типа. Теория и практика / М. А. Промтов. М.: Машиностроение, 2001. 259 с.
  116. Протодьяконов И. О. Гидродинамика и массообмен в дисперсных системах жидкостьтвёрдое тело / И. О. Протодьяконов, И.Е.Люблинская, А. Е. Рыжков. Л.: Химия, 1987. 336 с.
  117. Прохоренко В. П. SolidWorks. Практическое руководство / В.П.Прохоренко. М: Бином - Пресс, 2004. 448 с.
  118. Рандхан Х. О реологии молока / Х. Рандхан // ХІХ Международный конгресс по молочному делу. М., 1978. С. 80.
  119. Ракитин В. И. Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD / В. И. Ракитин. М.: Физматлит, 2005. 264 с.
  120. Ребиндер П. А. К теории образования эмульсии / П. А. Ребиндер // Коллоидный журнал. 1946. № 8(3). С. 157173.
  121. Рид Р. Свойства газов и жидкостей / Р. Рид, Т.Шервуд. Л.: Химия, 1971. 701 с.
  122. Рогов И. А. Дисперсные системы мясных и молочных продуктов / И. А. Рогов, А. В. Горбатов, В. Я. Свинцов М.: Агропромиздат. 1990. 320с.
  123. Ромоданова В. Для гомогенізації молока / В. Ромоданова, О.Кочубей, Ю. Шурчкова // Харчова і переробна промисловість. 1998. №3. С. 2526.
  124. Роторноимпульсный аппарат. Дробление включений дисперсной фазы // Промышленная теплотехника. 1999. 21. № 23. С. 56.
  125. Румшинский Л. З. Математическая обработка результатов экспериментов / Л. З. Румшинский. М.: Наука, 1971. 192 с.
  126. Самойчук К. О. Обгрунтування параметрів та режимів роботи протитечійно-струменевого гомогенізатора молока: дис. канд. техн. наук : 05.18.12 / К. О. Самойчук. Донецьк, 2008. 155 с.
  127. Самойчук К. О. Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації / К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2010. Вип.10, т.3. С. 8792.
  128. Самсонюк В. К. Критический радиус капли в акустическом поле / В. К. Самсонюк // Исследование и оптимизация тепломассопереноса в сушильнотермических процессах: сб. научн. трудов. Минск, 1983 С. 21.
  129. Сафонова Е. А. Разработка и исследование роторно-пульсационного аппарата при получении жидких комбинированных продуктов питания: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Е. А. Сафонова Кемерово, 2003. 146 с.
  130. Семенов Г. В. Импульсные методы обработки жидких пищевых систем / Г. В. Семенов, М. Н. Орешина // Олимпиада 2014. Технологические и экологические аспекты производства продуктов здорового питания: материалы Международной научной конференции. - Краснодар, 2009. - С.270-273.
  131. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. К. Сидоренко, М. А. Хайруддінов, У. А. Абдулгазис. Сімферополь: СОКАТ, 2000 168 с.
  132. Современные способы и устройства для гомогенизации молока и молочных продуктов. М.: ЦНИИмясомолпром, 1982. 186 с.
  133. Соколова Т. В. Определение эффективности гомогенизации при помощи специальной пипетки / Т. В. Соколова, И. М. Гущина // Молочная промышленность. 1972. №3. С. 1213.
  134. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности: справ. / Н. Ю. Алексеева, В. П. Аристова, А. П. Патратий [и др.]; под ред. Я. И.Костина. - М.: Агпромиздат, 1986. 239 с.
  135. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков, Ю.М.Константинов, В. Н. Попов [и др.]; под ред. В. А.Большакова. - 2е изд. К.: Вища шк., 1984. 343 с.
  136. Степаненко Б. Н. Химия и биохимия углеводов / Б.Н.Степаненко. М.: Высшая школа, 1978. 256 с.
  137. Степанова Л. И. Справочник технолога молочного производства. В 3 т. -Т.1. Цельномолочные продукты / Л. И. Степанова. СПб: ГИОРД, 2000. 384с.
  138. Сурков В. Д. Закономерности гомогенизации в сфере равновесия центробежных и поверхностных сил / В. Д. Сурков // Труды МТИММПа. М.,1954. С. 85 92.
  139. Сурков В. Д. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности / В. Д. Сурков, Н. Н. Липатов, Ю. П. Золотин. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. 432 с.
  140. Теверовский Е. Н. Перенос аэрозольных частиц турбулентными потоками / Е. Н. Теверовский. Е. С. Дмитриев. М.: Энергоатомиздат, 1988. 160 с.
  141. Тепел А. Химия и физика молока и молочных продуктов / А.Тепел. М.: Пищевая промышленность, 1979. 622 с.
  142. Тихонова Е. М. Качественное единство великолепный продукт! (Гомогенизация в производстве молочных продуктов) / Е. М. Тихонова // Молочная промышленность. 2003. № 9. С. 58 59.
  143. Тихонова Е. М. Необходимые процессы в молочной промышленности / Е. М. Тихонова // Молочная промышленность. 2004. №1. С.62 63.
  144. Ткаченко А. Н. Кавитационные техника и технологии / А.Н.Ткаченко. К.: Техника, 2001. 462 с.
  145. Фиалкова Е. А. Гидро и термодинамика вихревой гомогенизирующей головки / Е. А. Фиалкова // Актуальные проблемы техники и технологии переработки молока. 2006. №3. - С. 213219.
  146. Фиалкова Е.А. Гомогенизация. Новый взгляд: монографиясправочник / Е. А.Фиалкова. СПб: ГИОРД, 2006. 392 с.
  147. Фролов С. В. Механизм гомогенизации применительно к молочнорастительным смесям / С. В. Фролов, Т. П. Арсентьева, В.Е.Куцакова // Хранение и переработка сельхозсырья. 2001. №8. С. 1114.
  148. Фурсова Т. П. Определение рациональных режимов гомогенизации при производстве кисломолочных напитков со стабилизирующими добавками / Т. П. Фурсова, З. С. Зобкова , А. Ф. Зимин // Хранение и переработка сельхозсырья. 2001. №10. С. 24 26.
  149. Харитонов В. Д. Новое слово в технологии переработки молока / В. Д. Харитонов [и др.] // Молочная промышленность. 2002. № 34. С. 178179.
  150. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента / Ч.Хикс. М.: Машгиз, 1976. 392 с.
  151. Хоролжав Р. Кавитационное воздействие на физикохимические свойства молока / Р. Хоролжав [и др.] // Гидропривод машин различного технологического назначения / Красноярс. техн. унт. Красноярск, 1997. С.66 68.
  152. Чекулаева Л. В. Сгущённые молочные консервы / Л.В.Чекулаева, Н. М. Чекулаев. М.: Лёгкая и пищ. промсть, 1982. 264 с.
  153. Чернец М. Повышение износостойкости и долговечности элементов гомогенизаторов давления: монография / М. Чернец, К. Лукасик, А. Некоз. Дрогобыч: КОЛО, 2004. 268 с.
  154. Чигарев А. В. ANSYS для инженеров: справочное пособие / А.В.Чигарев, А. С. Кравчюк, А. Ф. Смалюк. М.: Машиностроение-1, 2004. 512с.
  155. Шестаков С. Д. Методика оптимизации процесса кавитационной дезинтеграции для обработки жидких пищевых сред / С. Д. Шестаков // Хранение и переработка сельхозсырья. 2001. №10. С. 31 35.
  156. Шкарупа В. Ф. Товарознавство продовольчих товарів. Продукти тваринного походження / В. Ф. Шкарупа; Київський національний торговельноекономічний університет, К.: [Б.в.], 2004 288 с.
  157. Шмойлова Р. А. Теория статистики / Р. А. Шмойлова [и др.]; под ред. Р.А. Шмойлова. -4е изд. М: Финансы и статистика, 2004. 655 с.
  158. Шпиганович Т. О. Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару: дис. Канд. Техн. Наук: 05.0511 / Т.О.Шпиганович Сімферополь, 2012. 247.
  159. Штеренлихт Д. В. Гидравлика. Кн.1 / Д.В. Штеренлихт. - 2е изд. М.: Энергоатомиздат, 1991. 351 с.
  160. Шурчкова Ю. А. Разработка нового способа диспергирования в жидкой среде и создание на его основе технологических процессов и оборудования для пищевой промышленности: дис... д-ра техн. наук в форме научного доклада / Ю. А. Шурчкова. К., 1994 51 с.
  161. Якубчак О. М. Фізичні та біохімічні властивості молока / О.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины