МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АНТЕННО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ НИЗЬКОПРОФІЛЬНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ НАД ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ : МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ антенно-фидерных устройств НА ОСНОВЕ низкопрофильной ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НАД цилиндрической поверхностью

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АНТЕННО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ НИЗЬКОПРОФІЛЬНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ НАД ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ антенно-фидерных устройств НА ОСНОВЕ низкопрофильной ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НАД цилиндрической поверхностью
 • Кол-во страниц:
 • 163
 • ВУЗ:
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  На правах рукопису

  МАЦАЄНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

  Прим. № ___
  УДК 621.372


  МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АНТЕННО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ
  НА ОСНОВІ НИЗЬКОПРОФІЛЬНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ НАД
  ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

  Спеціальність 05.12.13 радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.  Науковий керівник:
  Толюпа Сергій Васильович,
  доктор технічних наук  Київ 2013
  зміст

  пЕРЕЛІКУМОВНИХСКОРОЧЕНЬ....................................................................5
  ВСТУП.....................................................................................................................6
  РОЗДІЛ 1 Аналіз електричних характеристик антен базових станцій на сучасному етапі розвитку мобільного радіозв’язку та основні напрямки їх розВИТКУ.........................13
  1.1 Вплив параметрів антен базових станцій на надійність мереж
  радіозв’язкузрухомимиоб’єктами..........................................................13
  1.2 Основні вимоги до антенно-фідерних пристроїв базових станцій
  системмобільного рад іозв’язку.......................................................16
  1.3 Аналіз штирьових і колінеарних антен базових станцій..............19
  1.4 Аналіз антен базових станцій вібраторного типу ........................24
  1.5 Вібраторні антени метрового діапазону...........................................27
  1.5.1 Лінійні синфазні антенні решітки ( )...................34
  1.5.2 Антенна решітка типу «Чинара»...........................................39
  1.5.3 Несиметрична синфазна антенна решітка............................43
  1.6 Вібраторні антени дециметрового діапазону..................................50
  1.7 Перспективні напрямки розвитку антенної техніки для базових
  станцій систем мобільного радіозв’язку.......................................53
  1.8 Аналіз проблем забезпечення надійності функціонування
  антенного обладнання базових станцій та основні напрямки їх
  вирішення..............................................................................................54
  1.9Постановка завдань дослідження дисертаційної роботи.................56
  Висновки...........................................................................................................58
  РОЗДІЛ2 Розрахунок поля випромінювання щілинної антени з рівномірним розподілом дотичної складової електричного поля на випромінюючій апертурі...................................................................................................................60
  2.1 Апертурна модель низькопрофільного випромінювача з плоским та циліндричним екранами........................................................................................60
  2.2 Характеристика методів вирішення дифракційних задач для
  випромінювачів магнітного типу, які розташовані на
  циліндрі................................................................................................63
  2.3 Рішення задачі знаходження поля випромінювання
  поздовжньої (поперечної) щілини на циліндрі з рівномірним
  розподілом дотичної складової електричного поля на
  випромінюючій апертурі....................................................................66
  2.3.1 Рішення задачі та аналіз поля випромінювання
  поздовжньої щілини на циліндричному екрані.........................67
  2.3.2 Рішення задачі та аналіз поля випромінювання
  поперечної щілини на циліндричному екрані ...........................84
  Висновки......................................................................................................88
  РОЗДІЛ3 розробкА методик розрахунку зовнішніх характеристик низькопрофільних антен з плоским та циліндричним екранами
  3.1 Зовнішні характеристики низькопрофільної антени з плоским
  екраном та синфазних антенних решіток на її основі.....................90
  3.2 Зовнішні характеристики низькопрофільної антени з циліндричним
  екраном горизонтальної поляризації поля випромінювання............96
  3.3 Зовнішні характеристики низькопрофільної антени з циліндрич-
  ним екраном вертикальної поляризації поля випромінювання.......101
  3.3.1 Характеристика направленості в азимутальній площині
  щілини на циліндричному екрані..........................................103
  3.3.2 Характеристика направленості в вертикальній площині та
  коефіцієнт направленої дії .......................................................104
  3.4 Особливості розрахунку кільцевої (дугової) антенної решітки на
  низькопрофільних випромінюючих елементах...............................106
  3.5 Аналіз проблем аналітичного розрахунку електричних
  характеристик низькопрофільних антен з циліндричним екраном
  обмеженого поздовжнього розміру..................................................110

  3.6 Оцінка впливу крайового ефекту циліндричного екрану
  обмеженого поздовжнього розміру на електричні
  характеристикинизькопрофільноговипромінювача.....................113
  3.7 Методика розрахунку антенно-фідерних пристроїв на основі
  низькопрофільних випромінювачів.................................................114
  3.8 Оцінка надійності і ефективності функціонування антен на
  низькопрофільних випромінювачах над циліндричним
  екраном ..............................................................................................121
  3.8.1 Аналіз факторів, які впливають на надійність
  антенної системи........................................................................121
  3.8.2 Застосування циліндричних елементів в конструкції антенного
  пристрою для зниження вітрового навантаження..............124
  3.9 Eкспериментальне дослідження зовнішніх характеристик низько-
  профільнихантен над циліндричним екраном ..............................127
  3.9.1 Порядок проведення експериментальних досліджень низько-
  профільних антен з циліндричним екраном............................130
  3.9.2 Результати експериментального дослідження низько-
  профільної антени з циліндричним екраном............................130
  Висновки...................................................................................................136
  ВИСНОВКИ..............................................................................................137
  СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ...............................................141
  ДОДАТКИ.................................................................................................150  пЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АС абонентські станції;
  АФ атомарні функції;
  АФАР активна фазована антенна решітка;
  АФП антенно-фідерний пристрій;
  БС базова станція;
  ВЕ випромінюючий елемент;
  ДН діаграма направленості;
  ЕМП електромагнітне поле;
  ЕМС електромагнітна сумісність;
  КАР кільцева антенна решітка;
  КВК комплексні вагові коефіцієнти;
  КНД коефіцієнт направленої дії;
  КСВН коефіцієнт стоячих хвиль;
  ККД коефіцієнт корисної дії;
  ЛАР лінійна антенна решітка;
  НПА низькопрофільна антена;
  НПВ низькопрофільний випромінювач;
  ПХ поляризаційна характеристика;
  РА рухомі абоненти;
  СЗРО системи зв’язку з рухомими об’єктами;
  ТК транкингові контролери;
  ТМЗК телефонна мережа загального користування;
  ФАР фазована антенна решітка;
  ФК фазозсувне коло;
  ЦП циліндрична поверхня
  ХН характеристика направленості.


  ВСТУП


  Актуальність теми. В даний час в Україні та і в усьому світі продовжується розвиток мереж і систем зв'язку з рухомими об’єктами (СЗРО). Це відноситься як до мереж загального користування (переважно стільникових), так і до професійних (відомчих, технологічних). Продовжують розвиватися і удосконалюватися системи спеціального призначення, у тому числі з використанням штучних супутників Землі. У найближчій перспективі очікується інтенсифікація впровадження мереж рухомого радіозв'язку четвертого покоління.
  Вказані процеси багато в чому визначають нові додаткові вимоги до антен (антенних систем) як невід’ємної частини всієї системи. З урахуванням загальних тенденцій підвищення вимог до якості зв'язку в умовах складної електромагнітної обстановки посилюються вимоги до основних параметрів антен. З іншого боку, масове використання антен базових станцій систем зв’язку з рухомими об’єктами диктує не менш жорсткі вимоги до їх технічно-економічних показників. Для діючих і перспективних систем виділені ділянки радіочастотного спектру в різних частинах НВЧ-діапазону, що зумовлює відносну різноманітність типів і технічних рішень антен базових станцій даних систем. Не менш істотним чинником в цьому відношенні виступають специфічні технічні вимоги, які виникають при побудові корпоративних і спеціальних мереж зв’язку, що передбачають різноманіття просторових, енергетичних та поляризаційних характеристик антен.
  Окрім випромінювання і прийому електромагнітних хвиль, антенна система стала виконувати ряд додаткових функцій, включаючи просторову, часову і просторово-часову обробку прийнятих сигналів. Таке розширення кола завдань стимулювало інтенсивний розвиток антенних систем і проведення досліджень з широкого кола питань, пов'язаних з теорією і технікою антен.
  Не дивлячись на те, що малогабаритні низькопрофільні випромінювачі, зокрема, мікросмужкові і щілинні випромінюючі структури, набули широкого поширення в техніці, до теперішнього часу при їх розробці існує низка теоретичних і практичних труднощів.
  Після перших публікацій [1-3], в яких описувалися принципи роботи мікросмужкових антен і їх основні характеристики, число досліджень і кількість публікацій, присвячених цьому типові випромінюючих структур, різко збільшилися в 90-і роки минулого століття. Результати теоретичних і експериментальних досліджень узагальнені в монографіях. Одною з перших монографій, присвячених мікросмужковим антенам, була робота [4] ( див. також [5]). Великий внесок у розвиток теорії і техніки антен та антенних решіток, зокрема, смужкових, внесли Бахрах Л.Д., Сазонов Д.М., Панченко Б.А., Нефедов Е.І. [6-10].
  Останнім часом різноманіття практичних конструкцій і сфера застосування смужкових, низькопрофільних випромінюючих структур помітно розширилися. Використання багатоелементних випромінювачів і досконаліші способи збудження частково зняли обмеження на вузькосмуговість цього класу антен. Застосування багатошарових підкладок, ідей просторово-часової обробки на основі фільтрів на об'ємних інтегральних схемах і сучасних діелектричних матеріалів підвищило ефективність низькопрофільних структур [11-13].
  Інформацію про характеристики вищезгаданих випромінюючих структур можна отримати, використовуючи чітко сформульовані підходи до постановки і вирішення завдань математичної теорії дифракції і випромінювання [14, 15]. Проте вирішення дифракційних задач для випромінювачів навіть простої форми є надзвичайно складним процесом, а різних форм випромінювачів існує велика кількість.
  Тому доцільно використовувати поєднання електродинамічного підходу і методів теорії кіл. З одного боку, цей підхід забезпечує досить повний опис електродинаміки випромінюючих структур, а з іншого ­ дає можливість при розрахунку антенних решіток, при узгодженні випромінювача з трактом живлення використовувати зручніші, ніж вектори напруженості електричного і магнітного полів, величини, такі як напруга, струм, матриця опорів, і розглядати смужкову структуру як багатополюсник НВЧ.
  Істотного спрощення в електродинамічному описі низькопрофільних випромінюючих структур вдається досягти при використанні наближення заданого розподілу поверхневого струму на випромінювачах, при якому струм вважається відомим апріорі та задається деякою функцією, яка з одного боку досить точно описує дійсний розподіл струму, а з іншого — є зручною для використання в подальшому аналізі [18,19].
  Системи рухомого радіозв’язку висувають ряд специфічних вимог до антенно-фідерних пристроїв, в першу чергу, антен базових станцій. Проведення досліджень з різних напрямів теорії антен включає і вирішення питань теорії дифракції, зокрема, оцінку впливу електродинамічних чинників на наступне :
  на формування зовнішніх характеристик антенних пристроїв, зокрема створених на основі низькопрофільних випромінювачів вертикальної і горизонтальної поляризацій;
  на структуру і характер розподілу електромагнітного поля, сформованого антенними решітками.
  Зокрема, слід відмітити, що проведення досліджень було спрямовано на розробку рекомендацій щодо оптимальної компоновки антенно-фідерного пристрою базової станції систем рухомого радіозв’язку.
  Таким чином, наукове завдання, яке вирішується в дисертації, що має важливу наукову та технічну спрямованість при створенні перспективних антенно-фідерних пристроїв базових станцій систем зв’язку з рухомими об’єктами, розробка ефективних методик проектування антенних пристроїв для базових станцій систем рухомого радіозв’язку на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження в дисертації проводилися в рамках затвердженої Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2009р. Напрямки досліджень визначені відповідно до завдання на науково-дослідні роботи „Уран-ТКМ-В”, що виконувались за замовленням начальника зв’язку ЗС України - начальника Головного управління зв’язку та інформаційних систем ЗС України.
  Крім того, дослідження в дисертації проводилися в рамках затвердженої Програми розвитку телекомунікацій в Україні до 2012 року Державного департаменту з питань зв’язку Міністерства інфраструктури України.
  Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності антенних пристроїв базових станцій систем рухомого радіозв’язку за рахунок використання низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею.
  Для досягнення мети в дисертаційній роботі сформульовані та вирішені наступні часткові взаємопов’язані задачі дослідження:
  1.Удосконалення математичної моделі низькопрофільного випромінювача на циліндричній поверхні з постійною складовою електричного поля.
  2.Удосконалення методики розробки низькопрофільної антени з прямокутним випромінювачем над циліндричною поверхнею.
  Об’єктом досліджень є антенно-фідерні пристрої базових станцій систем рухомого радіозв’язку, а предметом досліджень методи підвищення ефективності антенно-фідерних пристроїв систем зв’язку з рухомими об’єктами.
  Методи дослідження. Для створення математичної моделі, що є рішенням задачі про поле випромінювання поздовжньої та поперечної щілин на циліндричному екрані, використовувались чисельно-аналітичні методи прикладної електродинаміки; поєднання електродинамічного аналізу та теорії електричних кіл; методи теорії дифракції на тілах правильної форми.
  Для розробки методики розрахунку антенно-фідерного пристрою на основі низькопрофільних випромінювачів використовувався метод аналізу за допомогою перетворення Фурьє.
  Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації отримані наступні наукові результати:
  1.Удосконалена математична модель низько профільного випромінювача на циліндричній поверхні з постійною складовою електричного поля, яка є рішенням задачі про знаходження поля випромінювання низько профільного випромінювача на нескінченно довгому циліндрі. Отримана математична модель характеризує розподіл електромагнітного поля в дальній зоні (окремо для вертикальної і горизонтальної поляризації). Побудовано діаграми направленості та виявлено залежність ширини ДН від співвідношення .
  Відмінність запропонованої моделі від існуючих полягає в тому, що при розрахунку поля НПВ була використана умова постійності дотичної складової електричного поля в розкриві випромінюючої щілини. Результати розрахунків складають основу методики розрахунку низькопрофільних антен над циліндричною поверхнею. Представлено відповідні діаграми направленості за отриманими аналітичними виразами, що дозволяють розрахувати кільцеві (дугові) антенні решітки на основі низькопрофільних випромінювачів.
  2. Удосконалено методику розрахунку антенно-фідерного пристрою на основі низькопрофільних випромінювачів.
  Відмінність запропонованої методики від існуючих полягає в тому, що розрахунок безпосередньо антени здійснюється на основі аналітичних виразів, отриманих за умови постійності електричного поля в розкриві випромінюючої щілини та на підставі апертурної моделі випромінюючої системи. Ефект від застосування даної методики полягає в можливості створення антенно-фідерного пристрою з широкими функціональними можливостями щодо формування ДН різної конфігурації від всенаправленої до секторної завдяки варіації електричного радіусу системи.
  Практичне значення одержаних результатів. Впровадження одержаних у дисертаційній роботі наукових результатів дозволить:
  -розширити клас задач електродинаміки, які вирішуються дифракційним методом;
  -проектувати антенні пристрої на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею, які забезпечують покращення експлуатаційних характеристик (масо-габаритні характеристики) обладнання стаціонарних та рухомих об’єктів систем мобільного зв’язку;
  - розробляти рекомендації з підвищення ефективності функціонування антенних систем на основі низькопрофільних випромінювачів;
  Практичну цінність в роботі складають методики розрахунку низько-профільних випромінювачів над циліндричною поверхнею для вертикальної і горизонтальної поляризацій випромінювання.
  Результати дисертаційної роботи впроваджені в НТУУ „КПІ” при вивченні дисципліни „Антенні пристрої”, в ході виконання НДР ВАТ «ХК Укрспецтехніка» та ТОВ «Мікрохвиля», про що отримано відповідні акти реалізації (додатки Б, В).
  Отримано патент на корисну модель № 66736 «Циліндрична низькопрофільна антена» (додаток А).
  Особистий внесок здобувача. Одержані в дисертаційній роботі результати належать особисто авторові. З робіт, опублікованих у співавторстві, в дисертаційну роботу включено тільки результати, отримані особисто здобувачем: в [43] запропоновано методику розрахунку зовнішніх характеристик низькопрофільного випромінювача над циліндричною поверхнею; в[45] методику розрахунку АР на основі низькопрофільного випромінювача над циліндричною поверхнею та аналіз напрямків їх удосконалення.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на ІІІ-й та IV-й науково-практичних конференціях ВІТІ НТУУ «КПІ» ( Київ, 2006, 2007 р.); 11-му Міжнародному молодіжному форумі Радиоелектроника и молодежь в ХХІ веке” (Харків, ХНУРЕ 2007р.); 8-й Міжнародній науково-практичній конференції СІЕТ-2007 (м. Одесса, 2007 р.); ХVI-й Міжнародній науково-практичній конференції «Информационные системы и технологии ИСТ-2010» (м. Нижній Новгород, 2010 р.)

  Публікації. За темою дисертаційних досліджень опубліковано 5 статей у наукових фахових виданнях України, які входять до переліку спеціалізованих видань з технічних наук. До опублікованих праць, які додатко
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Коротка оцінка стану питання. З метою підвищення ефективності функціонування систем рухомого радіозв’язку здійснюється розгортання і введення в експлуатацію мереж четвертого покоління. Одним з складних питань, що постає при цьому, є пошук місць для установки базових станцій, що в щільно забудованому міському середовищі здійснити досить складно (особливо там, де є історичні будівлі). Тому не останнім чинником при виборі типу антени є зовнішній вигляд і особливості установки АФП.
  Для вирішення подібних завдань можуть бути використані саме низькопрофільні антени, призначені для розміщення в місцях, де необхідно дотримуватись жорстких вимог із збереження архітектурного вигляду будівель і споруд, що мають історичну і культурну цінність, або враховувати естетичні запити замовників. Все це визначило мету і напрямок досліджень дисертаційної роботи, присвячених підвищенню ефективності антенних пристроїв базових станцій систем рухомого радіозв’язку за рахунок використання низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею.
  Формулювання вирішеного в дисертації наукового завдання. В дисертації вирішене наукове завдання розробка ефективних методик про-ектування антенних пристроїв для базових станцій систем рухомого радіозв’язку на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею.
  Методи рішення поставленої в дисертації наукової задачі.
  Часткові задачі дисертаційного дослідження вирішувалися з використанням чисельно-аналітичних методів прикладної електродинаміки; поєднання електродинамічного аналізу та теорії електричних кіл; методів теорії дифракції на тілах правильної форми; методів аналізу за допомогою перетворення Фур’є. Також використовувалось імітаційне моделювання на ЕОМ та фізичний експеримент.
  Науковими результатами, отриманими в ході дослідження є:
  1) Удосконалена математична модель низько профільного випромінювача на циліндричній поверхні з постійною складовою електричного поля, яка є рішенням задачі про знаходження поля випромінювання низько профільного випромінювача на нескінченно довгому циліндрі. Суть математичної моделі полягає в отриманні аналітичного вирішення задачі про знаходження поля випромінювання НПВ в дальній зоні (окремо для вертикальної і горизонтальної поляризації).
  На відміну від існуючих особливість моделі полягає в тому, що при розрахунку поля випромінювання була використана умова постійності дотичної складової електричного поля в розкриві низько профільного випромінювача.
  Запропонована модель складає основу методики розрахунку низько-профільних антен над циліндричною поверхнею. Побудовані за отриманими аналітичними виразами діаграми направленості дозволяють розрахувати кільцеві (дугові) антенні решітки на основі НПВ.
  2) Удосконалена методика розробки НПА з прямокутним випромінювачем над циліндричною поверхнею. Суть методики полягає в можливості створення низькопрофільного антенного пристрою над циліндричною поверхнею, який відповідає заданим вимогам щодо форми та ширини ДН, коефіцієнта підсилення, частотного діапазону, коефіцієнта нерівномірності та певних масогабаритних характеристик.
  Відмінність даної методики від існуючих полягає в тому, що розрахунок безпосередньо антени здійснюється на основі аналітичних виразів, отриманих за умови постійності електричного поля в розкриві низькопрофільної антени та на підставі апертурної моделі випромінюючої системи.

  Ефект від застосування даної методики полягає в можливості створення антенно-фідерного пристрою з широкими функціональними можливостями щодо формування ДН різної конфігурації від всенаправленої до секторної завдяки варіації електричного радіусу циліндричного екрану.
  У відповідності із висунутими вимогами обгрунтовано вибір конструкції антенної решітки на низькопрофільних випромінювачах над ци-ліндричним екраном. Розроблена методика інженерного розрахунку такої антенної решітки. При цьому експериментально досліджена кільцева антенна решітка з двома випромінювачами для двох різних електричних діаметрів (ка = 1, ка = 2).
  Отримані результати запропонованої методики показали, що створена за допомогою розробленої методики НПА над циліндричною поверхнею на 10-15% є ефективнішою за відомі зразки за такими показниками як коефіцієнт нерівномірності, вітрове навантаження, маса, габарити.
  Експериментально досліджено зовнішні характеристики запропонованої антени в азимутальній площині. Випробування здійснено в спеціалізованій лабораторії за апробованими методиками. Результати досліджень підтвердили в цілому правильність математичного розрахунку та дієвість створеної моделі антени.
  Одержані результати в сукупності вирішують поставлену наукову задачу, яка відрізняється від відомих і сприяє досягненню мети, поставленої в роботі.
  Достовірність наукових результатів, отриманих в дисертаційній ро-боті, забезпечена коректними постановками завдань, використанням сучасного апробованого математичного апарату, підтверджена результатами імітаційного моделювання і збіжністю отриманих експериментальним шляхом результатів з теоретичними.
  Практичне значення отриманих наукових результатів.
  Впровадження отриманих у дисертаційній роботі наукових результатів в розробки зразків сучасних інформаційно-телекомунікаційних комплексів дозволяє: обгрунтувати технічні вимоги до виробів НВЧ-діапазону та оцінити потенціальну ефективність передавальних станцій.
  Реалізація отриманих у дисертації наукових результатів в роботах, передбачених державним замовленням, дозволяє підвищити об’єктивність вимог до антенних виробів та спростити процес виготовлення їх дослідних зразків.
  Практичну цінність в роботі складають:
  математична модель випромінюючої щілини (як поперечної, так і поздовжньої) на нескінченно довгій циліндричній поверхні;
  методика розрахунку низькопрофільної антени з прямокутним випромінювачем над циліндричною поверхнею.
  Відповідні акти про реалізацію приведені в додатку Б та В до дисертації.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  1. Munson R. Conform microstrip antennas and microstrip phased arrays // IEEE Trans. 1974. V.AP-22. N1. P.74.
  2. Ball I.J. Bhartia P. Broabanding of microstrip antennas. - EEMTIC, 1981, №4. pp. 69-71.
  3. James J.R., Wood C, Hall P. Microstrip antenna Theory and Design // London V.K. Pertigrinnes. 1981.
  4. Панченко Б.А. Микрополосковые антенны / Б.А.Панченко, Е.И.Нефедов.- М.: Радио и связь, 1986. - 114 с.
  5. Ломан В.И. Микрополосковые антенны. Обзор / В.И.Ломан, М.Д.Ильинов, А.Ф.Гоцуляк // Зарубежная радиоэлектроника.- 1981.- №10.-С.99-116.
  6. Бахрах Л.Д. Синтез излучающих систем / Л.Д.Бахрах, С.Д.Кременецкий.- М.: Сов. радио, 1974. -232 с.
  7. Чаплин А.Ф. Анализ и синтез антенных решеток / А.Ф.Чаплин. -Львов.: Изд-во Вища шк. при Львовск. ун-те, 1987. - 180 с.
  8. Фок В.Д. Проблемы дифракции и распространения электро-магнитных волн.-М.:Сов.радио,1970.-517с. 9.Сазонов Д.М. Матричная теория антенных решеток / Д.М.Сазонов. -Рязань: Изд-во РРТИ, 1975.- 70 с.
  10. Резников Г.Б. Самолетные антенны.- М.: Сов. радио, 1962.-370 с.
  11. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток: учеб. пособие для вузов / под ред. Д.И. Воскресенского - М.: Радиотехника, 2003. - 632с.
  12. Антенны: Современное состояние и проблемы / под ред. Л.Д.Бахраха и Д.И.Воскресенского.- М.: Сов. радио, 1979. 356 с.
  13. Филиппов B.C. Краевые волны в конечных антенных решетках / В.С.Филиппов //Изв. Вузов. Радиоэлектроника.- 1985. -№2.- С.61.
  14. Гостюхин В. Л. Вопросы проектирования активных ФАР с использованием ЭВМ / В.Л.Гостюхин, К.И.Гринева, В.Н.Турусов. - М.: Радио и связь, 1983.-248 с.
  15 В. П. Ипатов Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов / В. П. Ипатов, В. К. Орлов, И. М. Самойлов, В. Н. Смирнов; под. ред. В.П. Ипатова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003. - 272 с.
  16. Инденбом М.В., Филиппов В.С. Дифракция произвольной электромагнитной волны на выпуклой гладкой идеально проводящей поверхности большого электрического размера. Радиотехника и электроника, 1977, т.22, №7, с.1509-1512.
  17. Системы мобильной связи. Часть 1. Принципы организации, функ-ционирования и частотного планирования систем мобильной связи: Учебное пособие по дисциплине «Системы мобильной связи» для студентов заочной формы обучения / Сост. А. В. Печаткин; РГАТА. Рыбинск, 2008. 122 с.
  18. Климашов И.А. Антенны для базовых станций сотовой связи Технологии и средства связи. 2002. №2. С.40-45.
  19. Петров Б.М. Электродинамика и распространение волн. М.:Радио и связь, 2000.- 412 с.
  20. Кугушев А.М., Голубева Н.С., Митрохин В.И. Основы электроники. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие для вузов. М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.- 501 с.
  21. Lier Е., Jocobsen K.R. Restangular Microstrip, Path Antennas with infinite and finite Ground Plane Dimension // IEEE Trans. 1983. V. AP-31. N6. P.978.
  22. Huang J. The finite Ground Plane Effect on the Microstrip Antenna Radiation Pottens // IEEE Trans. 1983. V.AP-31. N4. P.649.
  23.Электродинамический расчет характеристик излучения полосковых антенн / Б.А.Панченко, С.Т.Князев, Ю.Б.Нечаев [и др.].- М.: Радио и связь, 2002.- 256 с.
  24. Цибизов К.Н., Ильинов М.Д. Микрополосковые антенны. Киев: Знание, 1990 210 с.
  25. Сканирующие антенные системы СВЧ: в 3-х т. / пер. с англ.; под ред. Р.К.Хансена.- М.: Сов. радио, 1968.- Т.2.- 496 с.
  26. Амитей Н. Теория и анализ фазированных антенных решеток / Н.Амитей, В.Галиндо, Ч.Ву. -М.: Мир, 1974.- 345с.
  27. Монзиго Р.Л. Адаптивные антенные решетки / Р.Л.Монзиго, Т.У.Миллер; пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1986,- 466 с.
  28. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. М.: Радио и связь, 1988. 378 с.
  29. Лавров А.С., Резников Г.Б. Антенно-фидерные устройства М. Сов. радио, 1974. 298 с.
  30. Минкович Б.М., Яковлев В.П. Теория синтеза антенн. М. Сов. радио, 1979. 356 с.
  31. Mikko Keskilammi, Markku Kivikoski. Cylindrical Path Antenna Array for RFID Applications / Tampere University of Technology, P.O.Box 692, FIN-33101 Tampere, Finland.
  32. Z. Raida, I. Hudak. Analysis of cylindrical antennas by moment methods / Radioengineering Vol. 6, No.2, June 1997.
  33. Антенны: а.с. 1756993 СССР: МКИ Н 01 С> / Л.В.Бычкова, С.Т.Князев, Ю.Б.Нечаев.- Бюл. 1992.-№31.-С.204.
  34. Панченко Б.А. Тензорные функции Грина уравнений Максвелла для цилиндрических областей / Б.А. Панченко // Радиотехника (Харьков).- 1970.-вып.15.- С.82-89.
  35. Ali Reza Monajati1, Hamid Reza Hassani. Wideband multi-layered cylindrical conformal slot antenna. IEICE Electronics Express, Vol.5, No.17, 631
  36. Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток / под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радио и связь, 1994.
  37. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ / Д.М.Сазонов. - М.: Высшая школа, 1988.- 432 с.
  38. Юдин В.В. «Кольцевые антенные решетки: схемно-пространственная мультиплексия и направленное излучение» М.: Радио и связь, 2001. - 189 с.
  39. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн.М.: Наука 1989 г..- 273 с.
  40. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М. Секторні антени базових станцій./ Збірник наукових праць НТУУ «КПІ» » - Київ, 2006 р. вип. 3, с.20-27.
  41. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М.Особливості використання АФП на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею / Тези доп. «Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення» НПК ВІТІ НТУУ «КПІ» ІІІ НПК, Київ, 2006 р.
  42. Ільїнов М.Д, Перегудов Д.О., Жиров Г.Б., Мацаєнко А. М. Перспективи застосування низькопрофільних антен в системах рухомого зв’язку / Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченка - Київ, 2007 р. вип. 7, с.38-42.
  43. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М. Електричні характеристики низько- профільного випромінювача над циліндричною поверхнею / Тези доп. ХНУР 11 Международный молодежный форум Радиоелектроника и молодежь в ХХІ веке” Харків, 2007 р.
  44. Мацаєнко А. М. Застосування низькопрофільних антен в системах мобільного зв’язку / Тези доп. на 8-ій міжнародній науково-практичній конференції СІЕТ-2007. Одеса, 2007 р.
  45. Толюпа С.В., Ільїнов М.Д., Мацаєнко А.М. Особливості розрахунку зовнішніх характеристик низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею // Збірник наукових праць НАОУ Київ, 2008 р. № 1, інв.42565, С.136-146.
  46. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М. Гапюк В.М. Електричні характеристики кільцевих антенних решіток на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею / Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченка - Київ, 2008 р. вип. 15, с.58-63.
  47. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М., Шацький І. А. Антена базової станції з секторною діаграмою направленості в азимутальній площині / Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ» - Київ, 2010 р, № 1.
  48. Мацаєнко А. М. Шацький І. А. Цимура Ю. О. Горизонтально поляризована УКХ антена з неспрямованим випромінюванням в горизонтальній площині. / Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ» - Київ, 2010 р, №3.
  49. Ільїнов М.Д, Мацаєнко А. М., Шацький І. А. Компактная антена базовой станции с секториальной диаграмой направленности в азимутальной плоскости / Тезисы доклада на XVI Международной НТК «Информационные системы и технологии ИСТ-2010» Нижний Новгород, 2010 г.
  50. Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / А.Л.Драбкин, В.Л.Зузенко.- М.: Сов. радио, 1961.
  51. Ли У. Техника подвижных систем связи / У.Ли. - М.: Радио и связь, 1985.-392с.
  52. Сухопутная подвижная радиосвязь: в 2 кн. / под общ. ред. В.С.Семенихина и И.М.Пышкина. - М.: Радио и связь, 1990. - 432 с.
  53. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи / Ю.А.Громаков. - М.: Эко-Трендз, 1997.
  54. Нечаев Ю.Б. Малогабаритные антенны для мобильных систем связи / Ю.Б.Нечаев, Н.Н.Винокурова, Р.Н.Андреев // Наука - производству.- 2005.-№6(86).- С.63-67.
  55. Конструирование и расчет полосковых устройств / Под ред. И.С, Ковалева. М.: Сов.радио, 1974. 296 с.
  56. Ball I.J. Bhartia P. Broabanding of microstrip antennas. EEMTIC, 1981, №4. pp. 69-71.
  57. Чернышев В.П., Шейнман Д.И.. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. - М.: Радио и связь, 1989. 356 с.
  58. Винокурова H.H. Фазированная антенная решетка подвижного центра связи диапазона СВЧ / Н.Н.Винокурова, Ю.В.Кузьменко, Ю.Б.Нечаев // Теория и техника специальной радиосвязи.- 2002.- вып.4.- С. 19-28.
  59. Бахрах Л.Д., Кременецкий С.Д. Синтез излучающих систем.-М.: Сов. Радио, 1974. 236 с.
  60. Нечаев Ю.Б. Низкопрофильные антенны подвижных средств связи / Ю.Б.Нечаев, Н.Н.Винокурова//Антенны.- 2001.- вып.5(51).- С.61-62.
  61. Винокурова H.H. Электродинамический анализ цилиндрической антенны лабиринтного типа на основной моде возбуждения / Н.Н.Винокурова, Ю.В.Кузьменко, Ю.Б.Нечаев // Антенны.- 2001.- вып.5(51).- С.22-27.
  62. Антенна: пат. 1827044 Рос. Федерация: МКИ Н 01 Q / Л.В.Бычкова, С.Т.Князев, Ю.Б.Нечаев.- опубл. 1993, Бюл. №25 - С. 122.
  63. Рибано Иосидзо. Кольцевая антенная решетка. // Япония, заявка 61-169002, 1986.
  64. Николаев В.И. Экспериментальные исследования характеристик излучающих элементов адаптивной антенной решетки / В.И.Николаев, Ю.Б.Нечаев, Р.Н.Андреев // Теория и техника специальной радиосвязи: науч.- техн. сб. ВНИИС, 2005.- вып.З.- С.107-114.
  65. Марков Г.Т. Антенны / Г.Т.Марков, Д.М.Сазонов. - М.: Энергия, 1975.- 528 с.
  66. Мень A.B. Принцип построения и характеристики антенн радиотелескопа УТР-2 / А.В.Мень, Л.Г.Содин, Н.К.Шарыкин [и др.] // Антенны: сб. статей / под ред. A.A. Пистолькорса. - М.: Связь, 1978.- вып.26. -С. 15-57.
  67. Вендик О.Г. Антенны с электрическим сканированием. Введение в теорию / О.Г.Вендик, М.Д.Парнес. -М.: САЙНС-ПРЕСС, 2002.- 232с.
  68. Жук М.С. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств / М.С.Жук, Ю.Б.Молочков. -М.: Энергия, 1973.- 440с.
  69. Винокурова Н.Н. Алгоритм расчета характеристик излучения многолучевой антенной решетки / Н.Н.Винокурова, Ю.Б.Нечаев // Физика и технические приложения волновых процессов: тез. докл. I МНТК, Самара, 2001 г. - Самара, 2001.- Т.2.- С.45-46.
  70. Минкович Б.М. Теория синтеза антенн / Б.М. Минкович, В.П. Яковлев. -М.: Сов. Радио, 1969.
  71. Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства / А.З. Фрадин. - М.: Связь, 1977.
  72. Воскресенский Д.И. Выпуклые и сканирующие антенны (основы теории и расчета) / Д.И. Воскресенский, Л.И. Пономарев, B.C. Филиппов. - М.: Сов. Радио, 1978.- 304 с.
  73. Пат. №5,430453 США: МПК H 01 Q 1/38.- 4.07.1995.
  74. Пат. №5, 541607 США: МПК H 01 Q 1/38.- 30.06.1999.
  75. Palanisamy, R. Garg/ Rectangular ring and Y-shaped microdular patch antenna // Electronics Letters, 12 th September, 1985, Vol 21, № 19, pp. 874-876.
  76. Полосковая антенна: a.c. 1401531 СССР: МКИ H 01 Q 1/38 / М.П.Наймушин, Л.В.Бычкова, И.Г.Кротов.- опубл. 07.06.88, Бюл. № 21.
  77. G. Sanford and L. Rlein «Increasing the beamwidth of a microstrip йlйment». Jnt. Symp. DigAntennas and Propagation Soc, tupe 1979, p.p. 126-129.
  78. Алехин Ю.Н., Жучков Ю.А. Лазарева Е.В. Базовые антенны KATHREIN для систем связи третьего поколения стандарта UMTS // Мобильные системы. 2000 г. № 3.
  79. Luc Kuai-man, Lee Kai-Fang, Dashele J.S. Analysis of the cylinder-rectangular patch Antenna. IEEE Trans on Antennas and Propagations. 1989 № 2. Р. 143-147.
  80. Нефедов Е.И. Микрополосковые излучающие и резонансные устройства / Е.И.Нефедов, В.В.Козловский, А.В.Згурский. - Киев: Техника, 1990.- 160 с.
  81. Уєйт.Д.Р. Излучение из цилиндрических систем.-М. Советское радио.- 1963.-236 с.
  82. Винокурова H.H. Характеристики кольцевой решетки вертикальных вибраторов с тонкими металлическими дисками на вершинах / Н.Н.Винокурова, Ю.В.Кузьменко, Ю.Б.Нечаев, С.Н.Разиньков // Антенны.- 2002.-вып.7(62).-С.42-47.
  83. Воробьев С.Н. Взаимное влияние элементов в ограниченных ленточных микрополосковых антеннах / С.Н.Воробьев, Ю.Б.Нечаев, С.Л.Просвирнин // Известия вузов. Радиофизика.- 1992.- Т.35.- № 8.
  84. Бузов А.Л., Казанский Л.С., Романов В.А.,Сподобаев Ю.М. Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи. М.: Радио и связь. -1997. 150 с.
  85. Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства.-М.: Радио и связь, 1989.-352с. Учебник для вузов.
  86. Дубровский В.А., Гордеев В.А., Радиотехника и антенны. М.: Радио и связь, 1992. 305 с.
  87. Bokhari S. A., Balakrihnan N. Analysis of Cylindrical Antennas - A Spectral Iteration Technique / IEEE Transactions on antennas and propagation, vol. AP-33, No. 3, March 1985 25/
  88. Алехин Ю.Н., Лазарева Е.В.- Антенно-фидерные устройства для базовых станций сотовой и подвижной связи / / Мобильные системы, 2002г., № 3
  89. Касаткин Н.Ф. Антенны для базовых станций сотовых сетей. // Технологии и средства связи № 2,2004.
  90. Громов В.Б., Алехин Ю.Н. Антенны сотовой связи: новая продукция KATHREIN - / / Мобильные системы, 2000 г., №3.
  91. Алехин Ю.Н., Лазарева Е.В, Особенности панельных XPol антенн с дипольными излучателями и кабельной схемой питания, //Мобильные системы, 2003 г., № 5.
  92. Попов В,И, Основы сотовой связи стандарта GSM,-M,: «Эко-трендз», 2005 г,, -296 с.
  93. Бузов А,Л,, Бухов СИ,, Минкин М,А, и др. Разработка, проектирование и внедрение антенно-фидерных устройств корпоративных сетей подвижной радиосвязи, - / / Радиотехника (журнал в журнале), 2001, № 9, с, 75-78.
  94. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2- издание. : пер. с англ. -М.: издательский дом «Вильяме», 2003. -1104 с.
  95. Косинов М.И. Перспективы применения интеллектуальных антенн в сотовых сетях связи. - //Мобильные системы, 2004, №10, с.4-7, с. 18-23.
  96. Громаков Ю.А. Концептуальные аспекты развития сотовой связи. Электросвязь, №11, 2003.
  97. Mobile Antenna Systems Handbook /Ed. By K. Fujimoto, J.R. James, Boston London: Artech House, 1994.
  98. Васехо Н.В., Дудукин С.Н., Тихвинский В.О. Нерспективы применения антенных решеток в системах подвижной связи //Мобильные системы. -2000 г., - №5 - с. 43-46.
  99. Туровцев М.А. Построение низкопрофильных антенных систем базовых станций малой канальной ёмкости, размещаемых на опорах большого сечения // Радиотехника (журнал в журнале). - 2001. - № 9. - С. 109-112.
  100. Патент на корисну модель № 66736 «Циліндрична низькопрофільна антена».
  101. Толюпа С.В., Мацаєнко А.М. Використання низько профільних антен в якості випромінюючих елементів антенної решітки // Матеріали VІІ Наукової конференції ДУІКТ „Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”, 25-26 листопада 2010 р. - Харків, 2010. - С. 478 480.
  102. Толюпа С.В., Мацаєнко А.М. Особливості застосування низькопрофільних антен в системах рухомого радіозв
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины