ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕРМОСТАТУВАННЯ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПЕЛЬТЬЄ : ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ термостатирования КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕРМОСТАТУВАННЯ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПЕЛЬТЬЄ
 • Альтернативное название:
 • ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ термостатирования КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ
 • Кол-во страниц:
 • 179
 • ВУЗ:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  КЛЕПІКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

  УДК 621.396.96

  ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕРМОСТАТУВАННЯ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПЕЛЬТЬЄ

  Спеціальність 05.12.13
  Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник:
  Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович,
  доктор технічних наук, професор  Хмельницький 2013  ЗМІСТ
  ВСТУП


  5
  РОЗДІЛ1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ П`ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ  13
  1.1. Аналіз методів та засобів термостатування елементів радіоелектронних систем  13
  1.2. Аналіз методів побудови активних систем термостатування радіоелектронних систем  19
  1.3. Теоретичні основи роботи та конструктивне виконання елементів Пельтьє  25
  1.4. Аналіз теплових процесів в елементі Пельтьє


  28
  1.5. Систематизоване подання невідповідностей існуючих методів термостатування сучасним вимогам. Обґрунтування напрямків вирішення завдань дослідження
  32
  Висновки до розділу 1


  34

  РОЗДІЛ2. Розробка моделей системи термостатування п’єзорезонансних коливальних систем напівпровідниковими термостатуючими елементами
  35
  2.1. Встановлення залежності струму кварцового резонатора від температурних режимів кристалу  36
  2.2. Розробка алгоритму способу активного термостатування із передбаченням  50
  2.3 Вибір елементів забезпечення температурного режиму для побудови системи активного термостатування із передбаченнями  60
  Висновки до розділу 2


  70
  РОЗДІЛ3. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТЕРМОЕЛЕМЕНТУ З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ
  71
  3.1. Загальні питання оцінки механічних властивостей напівпровідникових термоелементів  71
  3.2. Розробка математичної моделі багатокаскадних термоелементів Пельтьє на основі розв’язку диференційних рівнянь Лагранжа ІІ-го роду
  74
  3.2.1. Однокаскадні термоелектричні модулі


  74
  3.2.2 Двохкаскадні термоелектричні модулі


  75
  3.2.3 Трьохкаскадні термоелектричні модулі


  77
  3.2.4 Чотирьохкаскадні термоелектричні модулі


  78
  3.3. Розробка математичної моделі багатокаскадних термоелементів Пельтьє на основі методу електродинамічних аналогій  85
  3.3.1 Диференціальні рівняння Лагранжа ІІ-го роду та методу електродинамічних аналогій  86
  3.3.2 Однокаскадні термоелектричні модулі


  94
  3.3.3 Двохкаскадні термоелектричні модулі


  98
  3.3.4 Трьохкаскадні термоелектричні модулі


  101
  3.3.5 Чотирьохкаскадні термоелектричні модулі


  106
  3.4. Розрахунок власних резонансних частот багатокаскадних термоелектричних модулів  110
  3.4.1 Однокаскадні термоелектричні охолоджувачі


  110
  3.4.2 Двохкаскадні термоелектричні охолоджувачі


  112
  3.4.3 Трьохкаскадні термоелектричні охолоджувачі


  116
  3.4.4 Чотирьохкаскадні термоелектричні охолоджувачі


  118
  Висновки до розділу 3


  122
  РОЗДІЛ4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ КВАРЦОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТАТУЮЧИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ

  124
  4.1. Аналітичний опис режимів роботи напівпровідникових термоелементів  124
  4.2. Принципи термокомпенсації нестабільності частоти кварцових генераторів  130
  4.3. Інтервальний спосіб термокомпенсації


  134
  4.4. Побудова та дослідження імітаційної моделі системи термостатування засобами Matlab Simulink  136
  Висновки до розділу 4


  148
  ВИСНОВКИ


  150
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  156
  ДОДАТКИ


  179
  Додаток А. Код програми, розробленої у середовищі Delphi


  180
  Додаток Б. Побудова системи Штурма та методу Лобачевского в системі MathCad  184
  ДодатокВ.Результати досліджень


  196
  Додаток Д. Вихідні дані для визначення власних частот коливань виробів 1-4-х каскадної конфігурації  205
  Додаток Е. Можливі сполучення кількості термоелементів (при відповідній масі - m та жорсткості - с) для всіх каскадів  207
  Додаток Ж. Акти впровадження результатів


  211
  Актуальність теми. Стрімко зростаюча технічна складність сучасних електронних систем та пристроїв вимагає певного переосмислення існуючих методів забезпечення стабільності та надійності їх роботи, оскільки висока щільність розміщення елементів та суцільне інтегральне виконання цілих вузлів апаратури унеможливлює достатню їх розв’язку за різними фізичними чинниками (електромагнітними, температурними, вібраційними і т.д.). Слід також зазначити, що на етапі проектування необхідно враховувати ще й велику кількість недетермінованих чинників, впив яких по своїй суті носить комплексний характер і за своєю природою виникнення може бути віднесений як до внутрішніх, так і до зовнішніх.
  Одним із найчутливіших вузлів прийомопередаючих пристроїв, систем обробки інформації, систем єдиного часу, телекомунікаційних систем, систем мобільного зв'язку, засобів вимірювання та ін., що вимагає серйозних заходів по зовнішній стабілізації, є кварцовий резонатор, що служить фактично еталоном частоти генераторів коливань. Серед дестабілізуючих факторів, що викликають нестабільність частоти кварцових генераторів, головну роль відіграють зміни температури навколишнього середовища та впливу зовнішніх низькочастотних вібрацій, що діють на резонатор.
  Як показує аналіз наявної літератури, задоволення вимог по стабільності частоти досягається головним чином, демпфуванням механічних впливів, підтримкою постійної температури пьєзокварцової пластини резонатора і використанням зрізів кварцових резонаторів з малим температурним коефіцієнтом частоти. Проте, однією з головних причин температурної нестабільності частоти п’єзорезонансних систем, є наявність температурного градієнта між нагрівачем, резонатором і термодатчиком. Якщо термодатчик погано сполучений з пьєзопластиною, то система термостатування буде підтримувати постійною температуру датчика, а не п’єзокварцової пластини. Ідеальне сполучення датчика з п’єзопластиною дуже ускладнене, оскільки частота визначається температурою центральної частини пластини, де амплітуда коливань максимальна, а розташувати там термодатчик не можливо, оскільки він буде знижувати добротність резонатора.
  Аналіз робіт як відомих українських, так й закордонних вчених в галузі п’єзорезонансних систем, таких як В. Я. Баржина, Ф. Ф. Колпакова, Ю. С. Іванченка, Ю. С. Шмалія, В. П. Багаєва, А. В. Косих, В. Ф. Самойленка, С. А. Зав'ялова та ін. показав, що існуючі методи підвищення температурної стабільності п’єзорезонаторів ґрунтуються, в першу чергу, на конструктивних підходах (застосування кристалів спеціальних зрізів) або використанні термочутливих неосновних мод коливань кристалів, що знову ж таки вимагає застосування спеціальних зрізів і при цьому має дуже вузький діапазон термочутливості. Крім того, використання термочутливої моди не знаходить застосування в серійних виробах через нестабільність її динамічного опору (так званих «провалів активності», коли добротність резонансу різко падає). Іншою проблемою в точному термостатуванні, є висока інерційність термостатуючих систем і залежність їх ефективності від зовнішніх чинників (температури, вологості і. т.д.), що практично зводить нанівець ефективність їх застосування в вузлах радіосистем, що розміщуються поза приміщеннями (прийомопередавачі, модулі ФАР, мобільні засоби зв’язку, тощо).
  Одним з можливих підходів в подоланні даних труднощів може бути застосування напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що в поєднанні з оперативним контролем та короткочасним прогнозуванням температури п’єзоелементу дають змогу значно знизити імпеданс процесу термостатування незалежно від зовнішніх (кліматичних) умов роботи. Для цього в дисертаційній роботі запропоновано математичну модель кварцового резонатора і розроблений на її основі метод термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що є сутністю актуального наукового завдання.
  Застосування запропонованого методу дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.
  Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно з пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Новітні технології й ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі», сформульованому в Законі України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 року, №2623-Ш; середньостроковим напрямом «Машинобудування і приладобудування як основа високотехнологічного відновлення усіх галузей виробництва» (стаття 8 Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», планом проведення науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету, держбюджетними темами«Динаміка та міцність контактних поверхонь деталей машин, що модифікуються насиченням наночастками та регулярним армуванням поверхонь», номер держреєстрації № 0111U002303; «Утворення і ріст кристалів. Кінетика процесу кристалізації. Явище переносу. Метастабільні стани. Стекла. Машинобудівні матеріали», номер державної реєстрації № 0199U001906;«Розвиток теоретичних основ та розробка методів статико-динамічного спектрального оцінювання сигналів в радіолокації», номер державної реєстрації № 0112U002247.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення температурної стабільності синтезаторів частоти на основі п’єзорезонансних генераторів з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє.
  Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні взаємопов’язані часткові завдання:
  1. Провести порівняльний аналіз методів термо та вібростабілізації п’єзо резонансних коливальних систем, встановити основні тенденції та наявні методи побудови термостатованих п’єзо резонансних систем.
  2. Розробити математичну модель п’єзо резонансного елементу, що встановлює зв'язок між температурою кристалу та діючим значенням струму через нього і розробити метод термостатування з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів.
  3. Розробити математичні моделі та методику оцінки власних частот багато каскадних термоелектричних модулів Пельтьє.
  4. Розробити алгоритм та програми реалізації методик, які використовують відповідність між параметрами запропонованої математичної моделі та фізичними характеристиками об’єктів, що досліджуються.
  5. Розробити імітаційну модель синтезатора частоти на основі п’єзо резонансного генератора та дослідити його температурну нестабільність.
  6. За допомогою розроблених математичних моделей та алгоритмів розрахунку, розробити рекомендації по реалізації антивібраційних заходів щодо застосування багато каскадних термоелектричних елементів.
  Об’єкт дослідження процеси термостабілізації п’єзорезонансних коливальних систем.
  Предмет досліджень методи термостатування п’єзоелектричних резонаторів та забезпечення вібраційної стабільності елементів радіоелектронної апаратури, що містить багатокаскадні напівпровідникові термоелементи.
  Методи дослідження. Математична модель, яка використовує диференціальні рівняння Лагранжа ІІ-го роду, метод Лобачевського; система Штурма; метод електродинамічних аналогій; методи теорії пружності, інтегрального та диференціального числення. Математичні процедури методу побудовані з використанням чисельних методів інтегрування та диференціювання рівнянь та систем рівнянь, методу теорії функцій комплексної змінної. При розробці програмного забезпечення використовувалися методи теорії алгоритмів та програмування.
  Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного дисертаційного дослідження здобувачем особисто отримано наступні нові наукові результати:
  1. Удосконалено метод термостатування п’єзорезонансного елементу з урахуванням температурної динаміки його внутрішнього струму та з використанням напівпровідникових термоелементів. Відмінність даного методу, що визначає його новизну та сутність удосконалення, полягає в застосуванні напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє в якості терморестабілізатора і діючого значення струму п’єзоелементу в якості термометричного сигналу.
  2. Вперше розроблено математичну модель напівпровідникових термоелементів Пельтьє з урахуванням механічних впливів. Новизна даної моделі полягає в урахуванні механічних резонансних властивостей термоелементів Пельтьє, що дає змогу розглядати дані модулі в якості пасивних джерел механічних збуджень електромеханічних коливальних систем.
  3. Удосконалена імітаційна модель синтезатора частоти на основі термостатованого кварцового генератора з урахуванням температурних впливів. Новизна даної моделі полягає у введенні термочутливого елементу в системі кварцової стабілізації частоти, що дає змогу оцінити ефективність системи термостатування за різними показниками.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в наступному:
  · запропоновано метод термостатування кварцових резонансних систем на основі контролю динаміки струму резонатора і використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє, що дає змогу значно знизити імпеданс системи термостатування;
  · запропоновані математичні моделі багатокаскадних термоелектричних елементів Пельтьє та їх програмні реалізації, що дають змогу визначати власні механічні резонансні частоти модулів. Урахування даних частот при проектуванні елементів радіоелектронних систем дає змогу підвищити вібраційну стабільність п’єзорезонансних систем стабілізації частоти;
  · розроблена імітаційна модель синтезатора частоти в середовищі Simulink, що дає змогу оцінювати ефективність роботи запропонованої системи термостатування кварцового генератора частоти в стабілізації сітки частот синтезатора.
  Як показали результати моделювання, застосування запропонованого методу термостатування дає змогу підвищити температурну стабільність частоти кварцового резонатора АТ-зрізу на основній моді коливань на 17 % за рахунок звуження температурного діапазону роботи до 0,1 градуса. Оцінка власних резонансних частот термоелементу Пельтьє дала змогу виділити вузький спектр конструкцій термоелементів, що можуть бути застосовані при термостабілізації електромеханічних резонансних систем. Як показали розрахунки, на першій резонансній частоті власних коливань, що міститься в смузі частот декількох кілогерц, підсилення зовнішніх механічних впливів термоелементом може сягати більше 10 дБ.
  Особистий внесок здобувача. Основні результати наукових, теоретичних і практичних досліджень, що викладені в дисертації, отримані автором особисто. У працях, опублікованих у співавторстві, дисертантові належать: [105] методика оцінки точності виготовлення термоелементів та їх характеристики; [111] проведення розрахунку коливань трьох- та чотирьохкаскадних термоелементів; [118] математична модель трьох- та чотирьохкаскадних термоелементів з урахуванням механічних впливів; [119] розроблення математичних моделей для проведення оцінки факторів, що впливають на значення власних частот коливань систем з декількома степенями свободи; [120] запропонована методика проектного підвищення надійності технічних систем з використанням термоелектричних модулів; [123] проведення розрахунку та порівняльної оцінки точності за допомогою методу диференціальних рівнянь Лагранжа ІІ-го роду та методу ЕДА; [129] розроблення математичних моделей для проведення оцінки факторів, що впливають на значення власних частот коливань систем з декількома степенями свободи та запропонована методика проектного підвищення надійності технічних систем; [156] запропоновані шляхи підвищення надійності конструкцій апаратури від вібраційних впливів; [186] методика оцінки вібраційних напружень в термоелементах різної конструкції. Ідеї співавторів у роботі не використовувались.
  Апробація результатів дисертації. Отримані результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на 31 міжнародних та всеукраїнських наукових симпозіумах, конференціях і семінарах: Міжнародній науково-практичній конференції «Современные информационные и электронные технологии» (Одесса, 2001 г., 2002 г., 2003 г.), Міжнародному симпозіумі «Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права» (Пенза, Россия, 2001 г., 2002 г.), Міжнародній науково-практичній конференції «Автоматизація виробничих процесів» (Хмельницький, 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів» (Хмельницький, 2003 р.), IX Міжнародній конференції по фізиці і технології тонких плівок (Івано-Франківськ, 2003 р.), Міжнародному симпозіумі UNESCO WORLD TECHNOLOGICAL UNIVERSITY «Инновационные технологии в проектировании» (Пенза, Россия, 2003 г., 2004 г.), Міжнародному симпозіумі UNESCO «Надежность и качество» (Пенза, 2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції (Дніпропетровськ, 2005 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції МНПК-2005 «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» (Хмельницький, 2005 р.), Міжнародній інженерній конференції SEM, Annual Conference and Exposition on Experimental and Eppeied mechanics (Portland, USA, 2005), VIII Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах» (Вінниця, 2005 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження-2006» (Дніпропетровськ, 2006 р.), IV Українсько-Польській науково-технічній конференції молодих науковців «Механіка та інформатика» (Хмельницький, 2006р.), ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій» (Хмельницький, 2009 р.), перших віртуальних академічних читаннях з прикладної механіки (Ізраїль, 2010 р.), Міжнародній науковій конференції IV українсько-польські наукові діалоги” (Хмельницький-Яремче, 2011 р.), XI International Conference Dedicated to the 60th anniversary of the Radio Department at the Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine, 2012), 16-й Международном молодежном форуме Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке” (Харьков, 2012 г.), Міжнародній науково-технічній конференції «РТПСАС», (Київ, 2012, 2013р.).
  Дисертаційна робота обговорювалась на наукових семінарах кафедр загальної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; біофізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету; прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету.
  Публікації. За результатами досліджень, які викладені у даній дисертаційній роботі, опубліковано 33 наукових праць, серед них 11 статтей у провідних фахових українських наукових журналах згідно з переліком ВАК України, 22 публікації у збірниках праць міжнародних та національних наукових конференцій.

  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів досліджень, висновків, списку використаних джерел та додатків. Містить 212 сторінок, з них 155 сторінки основного тексту, 80 рисунків, 15 таблиць і 6 додатків на 34 сторінках, список використаних джерел з 188 найменувань на 23 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Коротка оцінка стану питання. Стрімко зростаюча технічна складність сучасних електронних систем та пристроїв вимагає певного переосмислення існуючих методів забезпечення стабільності та надійності їх роботи, оскільки висока щільність розміщення елементів та суцільне інтегральне виконання цілих вузлів апаратури унеможливлює достатню їх розв’язку за різними фізичними чинниками (електромагнітна, температурна, вібраційна і т.д.). Слід також зазначити, що на етапі проектування, додатково необхідно враховувати велику кількість недетермінованих чинників, вплив яких по своїй суті носить комплексний характер і за природою виникнення може бути віднесений як до внутрішніх, так і до зовнішніх.
  Одним із найчутливіших вузлів прийомопередаючих пристроїв, систем обробки інформації, систем єдиного часу, телекомунікаційних систем, систем мобільного зв'язку, засобів вимірювання та ін., що вимагає серйозних заходів по зовнішній стабілізації, є кварцовий резонатор, що служить фактично еталоном частоти генераторів коливань. Серед дестабілізуючих факторів, що викликають нестабільність частоти кварцових генераторів, головну роль відіграють зміни температури навколишнього середовища та впливу зовнішніх низькочастотних вібрацій, що діють на резонатор.
  Як показує аналіз наявної літератури, задоволення вимог по стабільності частоти, досягається головним чином демпфуванням механічних впливів, підтримкою постійної температури пьєзокварцової пластини резонатора і використанням зрізів кварцових резонаторів з малим температурним коефіцієнтом частоти. Проте, однією з головних причин температурної нестабільності частоти п’єзорезонансних систем є наявність температурного градієнта між нагрівачем, резонатором і термодатчиком. Якщо термодатчик погано сполучений з пьєзопластиною, то система термостатування буде підтримувати постійною температуру датчика, а не п’єзокварцової пластини. Ідеальне сполучення датчика з п’єзопластиною дуже ускладнене, оскільки частота визначається температурою центральної частини пластини, де амплітуда коливань максимальна, а розмістити там термодатчик неможливо, оскільки він буде знижувати добротність резонатора.
  Аналіз робіт відомих українських та закордонних вчених в галузі п’єзорезонансних систем, таких як В. Я. Баржина, Ф. Ф. Колпакова, Ю. С. Іванченка, Ю. С. Шмалія, В. П. Багаєва, А. В. Косих, В. Ф. Самойленка, С. А. Зав'ялова та ін. показав, що існуючі методи підвищення температурної стабільності п’єзорезонаторів ґрунтуються, в першу чергу, на конструктивних підходах (застосування кристалів спеціальних зрізів) або використанні термочутливих неосновних мод коливань кристалів, що, знову ж таки, вимагає застосування спеціальних зрізів і при цьому має дуже вузький діапазон термочутливості. Крім того, використання термочутливої моди не знаходить застосування в серійних виробах через нестабільність її динамічного опору, так званих «провалів активності», коли добротність резонансу різко падає. Іншою проблемою в точному термостатуванні є висока інерційність термостатуючих систем і залежність їх ефективності від зовнішніх чинників (температури, вологості і. т.д.), що практично зводить нанівець ефективність їх застосування в вузлах радіосистем, що розміщуються поза приміщеннями (прийомопередавачі, модулі ФАР, мобільні засоби зв’язку, тощо).
  Одним з можливих підходів в подоланні даних труднощів може бути застосування напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що в поєднанні з оперативним контролем та короткочасним прогнозуванням температури п’єзоелементу дають змогу значно знизити імпеданс процесу термостатування незалежно від зовнішніх (кліматичних) умов роботи. Для цього в дисертаційній роботі запропоновано математичну модель кварцового резонатора і розроблений на її основі метод термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що є сутністю актуального наукового завдання.
  Застосування запропонованого методу, дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.
  Формулювання розв’язаного в дисертації наукового завдання.
  У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в розробці математичної моделі кварцового резонатора і методу термостатування п’єзорезонансних систем на її основі, з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє з метою підвищення температурної стабільності кварцових резонаторів.
  Методи вирішення поставленого у дисертації наукового завдання.
  В роботі використані наступні методи наукових досліджень: методи математичного аналізу, теорії оптимального прийому, статистичної теорії сигналів, теорії ймовірності і математичної статистики. Математичні моделі розроблені на основі теорії спектрального аналізу та теорії цифрової обробки сигналів. Методи експериментальних досліджень: натурний експеримент, імітаційне моделювання. Реалізація даних методів проведена із використанням систем автоматизованого проектування ("MathCAD", "MatLab").
  Найбільш важливими науковими результатами, які було отримано в дисертаційній роботі, є:
  1. Удосконалено метод термостатування п’єзорезонансного елементу з урахуванням температурної динаміки його внутрішнього струму та з використанням напівпровідникових термоелементів.
  Відмінність даного методу, що визначає його новизну та сутність удосконалення, полягає в застосуванні напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє в якості терморестабілізатора і діючого значення струму п’єзоелементу в якості термометричного сигналу.
  2. Вперше розроблено математичну модель напівпровідникових термоелементів Пельтьє з урахуванням механічних впливів.
  Новизна даної моделі полягає в урахуванні механічних резонансних властивостей термоелементів Пельтьє, що дає змогу розглядати дані модулі в якості пасивних джерел механічних збуджень електромеханічних коливальних систем.
  3. Удосконалена імітаційна модель синтезатора частоти на основі термостатованого кварцового генератора з урахуванням температурних впливів.
  Новизна даної моделі полягає у введенні термочутливого елементу в систему кварцової стабілізації частоти, що дає змогу оцінити ефективність системи термостатування за різними показниками.
  Наукова цінність результатів полягає у розвитку теорії радіотехнічних кіл та систем шляхом обґрунтування і розробки методів термостатування п’єзорезонансних систем із застосуванням напівпровідникових термоелементів Пельтьє, що дає змогу знизити імпеданс процесу термостатування і підвищити його точність.
  Практичне значення отриманих результатів.
  Головний практичний результат дослідженняполягаєв тому, що запропоновано метод термостатування кварцових резонансних систем на основі контролю динаміки струму резонатора і використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє, що дає змогу значно знизити імпеданс системи термостатування; запропоновані математичні моделі багатокаскадних термоелектричних елементів Пельтьє та їх програмні реалізації, що дають змогу визначати власні механічні резонансні частоти модулів. Урахування даних частот при проектуванні елементів радіоелектронних систем дає змогу підвищити вібраційну стабільність п’єзорезонансних систем стабілізації частоти; розроблена імітаційна модель синтезатора частоти в середовищі Simulink, що дає змогу оцінювати ефективність роботи запропонованої системи термостатування кварцового генератора частоти в стабілізації сітки частот синтезатора.
  Як показали результати моделювання, застосування запропонованого методу термостатування дає змогу підвищити температурну стабільність частоти кварцового резонатора ТД-зрізу на основній моді коливань на 17 % за рахунок звуження температурного діапазону роботи до 0,1 градуса. Оцінка власних резонансних частот термоелементу Пельтьє дала змогу виділити вузький спектр конструкцій термоелементів, що можуть бути застосовані при термостабілізації електромеханічних резонансних систем. Як показали розрахунки, на першій резонансній частоті власних коливань, що міститься в смузі частот декількох кілогерц, підсилення зовнішніх механічних впливів термоелементом може сягати більше 10 дБ.
  Таким чином, мета дослідження по підвищенню температурної стабільності синтезаторів частоти на основі п’єзорезонансних генераторів з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє досягнута і всі поставлені завдання вирішені повністю. Проведені дослідження дозволили вирішити важливе наукове завдання щодо розробки математичної моделі кварцового резонатора і розробці на її основі методу термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє. Реалізація даного методу дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.
  Результати роботи використані та можуть використовуватися в подальшому підприємствами, що розробляють і виготовляють радіотехнічні та електротехнічні засоби, про що засвідчують акти реалізації, які отримані з:
  Подільського експертно-технічного центру (акт вх. № 123/73 від 22.05.2012);
  Державного підприємства "Новатор” (акт вх. № 123/61 від 18.05.2012).
  Достовірність отриманих результатів підтверджується коректними постановками завдань, науковою обґрунтованістю теоретичних положень, вибором адекватних методів досліджень, використанням сучасного математичного апарату, збігом теоретичних розрахунків з результатами, імітаційного моделювання.
  Висновки і рекомендації по науковому і практичному використанні отриманих наукових результатів. Нові наукові результати, які було отримано в дисертаційній роботі, можуть бути використані під час розробки нових методів та засобів термостатування компонентів і вузлів радіоелектронної апаратури, а також при проектуванні термоелектричних напівпровідникових модулів для віброчутливих вузлів.  1. Arenas A., Palacios R., Pecharromán R.R., Pagola F.L. Fullsize prototype on active thermal windows based on thermoelectricity // ECT2008 6th European Conference on Thermoelectrics, 2008. P. 0.18.1.
  2. Ascheulov A.A. Calculation of mechanic tension and natural vibration twocascade thermoelectric battery for acupuncture / A.A. Ascheulov, V.V. Bortez, A.G. Shayko-Shaykovsky, Romanyuk I.S. // Journal of thermoelecricity. 2000. N 4. P. 59-65.
  3. Ascheulov A.A. Procedure for assessment as strength parameter of multi-stage thermoelectric cooler / A.A. Ascheulov, I.S. Romanyuk, A.G. Shaiko-Shaikovsky // J. of Thermoelectricity. 1999. № 4. P. 57-62.
  4. Astráin D. Optimizacion de la disipacion de calor en modulos de efecto Peltier. Aplicacion en refrigeracion domestica. Doctoral Thesis. Director Dr. Jose Gonzalez Vian. 11 enero 2002. Р.63-69.
  5. Astráin D., Vián J.G., Albizua J. Computational model for refrigerators based on Peltier effect application // Applied Thermal Engineering. № 25. 2005. P. 3149.
  6. Astráin D., Vián J.G., Dominguez M. Increase of COP in the thermoelectric refrigeration by the optimisation of heat dissipation // Applied Thermal Engineering. 23/17. 2003. P. 2183.
  7. Birkholz U. Irondisilicidc as thermoelectric generator material // Proc. 8-th Int. Conf on Thermoe­lectric Energy Conversion. France, 1989. P.98.
  8. Boukai A.I., Y. Bunomovich, et al. Silicon nanowires as efficient thermoelectric materials. Nature. 2008. 451 (7175). P. 168-171.
  9. Braun J. F. Application of silicon germanium thermoelectric devices for electrical power produc­tion in space // Proceedings of the XIV Intern. Conf. on Thermoelectrics. St. Petersburg, Russia. 1995. P. 394-400.
  10. Chung D.Y., Hogan Т., Brazis P., RocciLane M., Kannewurf C, Bastea M., Uher C, Kanatzidis M.G. CsB4Te6: A High-Performance Thermoelectric Material for Low-Temperature Applica­tions // Science. 2000. V.287. P. 1024-1027.
  11. D A.Johnson, J.S.Kendrick. Improvements in reliability of thermoelectric coolers through the use of redundant elements // Proc. 7th Intern. Conf. On Thermoelectric Energy Conversion, Arlington, Texas 1988 Ed. K.R.Rao, Ph.D., - Р. 95-100.
  12. David D.Allred, On Van Nguyen. Accelerated life test for thermoelectric junctions: solder element interactions // Proc. 7th Intern. Conf. On Thermoelectric Energy Conversion, Arlington, Texas. 1988. Р. 137-140.
  13. Domínguez M., García D., Esarte J., Astrain D., Vián J. G. Possibilities of efficiency improvement pin the thermoelectrics systems // Journal of Thermoelectricity. № 2. 1999. P. 31.
  14. Dominguez M. Thermoelectric device to measure the thermal conductivity of materials //21st International Conference on Thermoelectrics, 2002. Р.46.
  15. Filin S., Owsicki A. Budowa, projektowanie і zastosowanie chłodziarek termoelektrycznych. Urządzenia transportowe і stacionarne // Systherm. Poznań, 2009. - Р. 253.
  16. Fu L.W., Rowe D.M., Min G. Long term electrical power factor stability of high temperature an­nealed SiGe / GaP thermoelectric alloys // Proc. XI International Conf. on Thermoelectrics. Ar­lington, USA, 1992. P. 83-86.
  17. Ghamaty S., Eisner N.B. Quantum Well Thermoelectric Devices // Materials Research Society. 2004. V. 793. P. 225-228.
  18. Grabtree G.W. and N.S. Lewis Solar Energy Conversion // Physics Today. 2007. 60 (3). P. 37-42.
  19. Hachiuma H. and K. Fukuda. Activities and Future Vision of Komatsu Thermo modules // European Conference on Thermoelectric, ECT2007. - Р. 108.
  20. Harman T.C., M.P. Walsh, et al. Nonstructured thermoelectric materials // Journal of Electronic Materials. 2005. 34 (5). P. L19-L22.
  21. Harman T.C., P.J. Taylor, et al. Thermoelectric quantum-dot superlattices with high ZT // Journal of Electronic Materials. 2000. 29 (1). P. 1-4.
  22. Harman T.C., Taylor P.J., Walsh M.P., Laforge B.E. Quantum Dot Superlattice Thermoelectric Materials and Devices // Science. 2002. V. 297. P. 2229-2232.
  23. Hisk L.D. and M.S Dresselhaus. Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit // Phys. Rev. B. 47 (19). 1993. P. 12727-12731.
  24. Hochbaum A.I., R. Chen, et al. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires // Nature. 2008. 451 (7175). P. 163-167.
  25. Hsu K.F., S. Loo, et al. Cubic AgPb­m­SbTe2+m: Bulk Thermoelectric Materials with High Figure of Merit // Science. 2004. 303. P. 818-821.
  26. Ionying R. Crown of psevdothernary compound telluride’s solid alloys by vertical zone melting method / R. Ionying, Z. Yonqcang, Z. Xiuping // Proceeding XII ICT (Japan). 1994. P. 231-235.
  27. J.H.Kiely, D.V.Morgan, D.M.Rowe. Failure Analysis of a Thin Film Thermoelectric Generator // Proc. XIII Intern. Conf. On Thermoelectrics, Kansas City, Missouri, USA, 1994. Р. 567.
  28. Jones D., Mathiprakasam В., Heenan P. and Brantley D. Development of 1000W thermoelectric airconditioner // Proc. 13th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. 1989. P. 232.
  29. Kadota M. and K.Yamomoto. Advanced Transient Simulation on Hybrid Vehicle Using Rankine Cecle System. (2008). Lewis N.S. and G.W. Grabtree. 2005. Basic Research Needs for Solar Energy Utilization // Report on the Basic Energy Science Workshop on Solar Energy Utilization, April 18-21., 2005. Р. 218.
  30. Kajikawa Т., Ozaki M., Ito Т., Yamaguchi К. Japanese National Project / Development for Advanced Thermoelectric Coversion Systems // Proc. of ICT04. Australia, 2004. Р. 140.
  31. Kajikawa Т., Ozaki M., Yamaguchi K., Obara H. Progress of Development for Advanced Thermoelectric Conversion Systems // Proc. of ICT05. USA, 2005. P. 147-154.
  32. Koga Т., Cronin S.B., Dresselhaus M.S.. Carrier Pocket Engineering for the design of Low Dimensional Thermoelectrics with High ZT // Materials Research Society. 2000. Р. 626. z4.3.1-z4.3.12.
  33. Kurosaki K. et.al. Enhancement of thermoelectric figure of merit in tenary silver tallium tellurides by controlling the carrier concentration // 25-th ICT'2006. Vienna, Austria, 2006. P. 176-179.
  34. Malek Z., Strajblova J. Konstrukce referecniho spoje termoclanku pro velmi presna mereni teploty. // Cs. Cas. fys., №18, 1968, s. 95.
  35. Marchuk N.D., Zaitsev V.K., Fedorov M.I., Kaliazin A.E. Thermoelectric properties of some cheap n-type materials // Proc. 8-th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. Arlington, France, 1989. P. 210.
  36. McCarty Robin. Использование ANSYS Multiphysics для оптимизации конструкции термоэлектрического охладителя / Robin McCarty // ANSYS Advantage. Непревзойденное преимущество в инженерных расчетах. Русская редакция. 2008. № 9. С. 12-14.
  37. Modern problems of radioengineering telecommunications and computer science / A. Klepikovskiy, O. Shaiko-Shaikovskiy, O. Borovik // Proc. XI International Conference Dedicated to the 60th anniversary of the Radio Department at the Lviv Polytechnic National University. Lviv, Ukraine, 2012. P. 466-467.
  38. Nolas G.S., Sharp J. and Goldsmid H.J. Thermoelectrics: Basic Principle and New Materials Developments, Springer, Berlin 2001, - Р. 99.
  39. P.A.Dillon, L.McCarthy, M.I.Stephenson. Effects of thermal cycling on thermoelectric modules, Proc. 9th Intern. Cons. On Thermoelectrics CIT, Pasadena, 1990, JPL, - Р. 136-142.
  40. Реi Y.Z., Chen L.D., Zhang W., Shi X., Bai S.Q., Zhao X.Y, Mci Z.G., Li X.Y. Synthesis and thermoelectric properties of KyCo4Sb12 // Applied Physics Letters. 2006. V. 89. P. 221-256.
  41. Poudel B., Q. Hao, et. al. High-Thermoelectric Performance of Nanostructured Bismuth Antimony Telluride Bulk Alloys // Science. 2008. P. 115-147.
  42. Richard N.AIonso, Dwight A.Johnson, Roger Devilibiss. Predicting thermoelectric cooler reliability for the telecommunications industry // Proc. XI Intern. Conf. Thermoelectrics, Univ. Texas, Arlington. 1992. Р. 312-318.
  43. Roth H., Walz H. Nullpunkt-Thermostat fur Thermoelemente // Siemens-Zeitshrift, v. 41, №6, s. 539.
  44. Samarat et al. Large thermoelectric figure of merit at high temperature in Czochralski-grown clathrate Ba8Ga16Ge30 // J. Appl. Phys. 2006. V. 99. P. - 237.
  45. Sanz-Bobi M.A., Palacios R., Villar J., Arenas A. Prototype of heat pump based on Peltier effect for applications in ambient temperature conditioning // Proc. 11th International Conference on Thermoelectrics, 1992. Р. 139.
  46. Semenyuk V.A. Cascade thermoelectric coolers with branched electrical feed / V.A. Semenyuk, D.B. Bezverkhov // Proc. of 4th European Workshop on Thermoelectrics, Madrid, Spain, 1998. Comillas University (1999). P. 33-38.
  47. Semenyuk V.A. Thermoelectric cooling of high power extrimely localized heat sources: System aspects / V.A. Semenyuk // Proc. of 18th ICT, Baltimore, USA. 1999. P. 40-44.
  48. Shaiko-Shaikovski A.G. Procedure for improvement pf operating reliability and quality of thermoelements used in thermoelectric coolers assembly / A.G. Shaiko-Shaikovski // Journal of Thermoelectricity. 1999. № 2. P. 62-68.
  49. Shaiko-Shaikovsky A.G. Methods for calculation of strength parameters of multi-stage thermoelectric coolers / A.G. Shaiko-Shaikovsky // J. of Thermoelectricity. 1998. № 4. P. 90-97.
  50. Shwarts Yu.M., Kondrachuk A.V., Shwarts M.M., Spinar L.I. Non-ohmic Mott conductivity and thermometric characteristics of heavity doped silicon structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2000. Vol. 3, N 3. P. 400-405.
  51. Simard J.-M., Vasilevskiy D., Belanger F., L'Ecuyer J., Turenne S. Production of thermoelectric materials by mechanical alloying - extrusion process // Proc. 20-th Int. Conf. on Thermoelectrics. China, 2001. P. 132-135.
  52. Snowden D., Allen D., Cook В., Eisner N. High temperature segmenting for increased specific output // Proc. ICT99. Baltimor, 1999. P.230-233.
  53. Takazawa H., Obara PL, Okada Y., Kobayashi K., Onishi Т., Kajikawa T. Efficiency Measurement of Thermoelectric Module Operating in the Temperature of up to 550 К // Proc. of ICT06. Austria, 2006. Р. 11.
  54. Temperature measurement and control / Product Catalog and Reference Guide. Part 1. Westerville, Ohio (USA): Published by Lake Shore Cryotronics, Inc. 1999. Р. 564.
  55. Terasaki I. Thermoelectric materials in layered transitionmetal oxides // Proc. of ICT05. U.S.A. 2005. P. 289-294.
  56. Tritt T.M., H. Böttner, et. al. Thermoelectrics: Direct Solar Thermal Energy Conversion // MRS Bulletin. 2008. 33 (3). P. 366 368.
  57. Tschetter M.J., Beaudry B.J. // 25th Intersoc. Energy Conv. Eng. Conf. 1990. Reno NV. 2. P. 382-386.
  58. Uemura K-I. Thermoelectric cooling applications in Japan and western countries / K-I. Uemura // Journal of thermoelectricity. 1995. N 1. Р. 30-48.
  59. Vázquez J., Palacios R., SanzBobi M.A., Arenas A. State of the Art of Thermoelectric Generators Based on Heat Recovered from the Exhaust Gases of Automobiles // Proc. 7th European Workshop on Thermoelectrics. №17. 2002. Р. 67.
  60. Vázquez J., SanzBobi M.A., Palacios R., Arenas A. Cooling system for hermetic devices based on thermoelectricity // 6th European Workshop on Thermoelectrics. 2001. Р. 67.
  61. Vedernikov M.V., Engalychev A.E., Zaitsev, V.K., Ordin, S.V., and Fedorov, M.I. Thermoelectric properties of materials based on the manganese silicide and cobalt monosilicide // Proc. 7th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. Arlington, Texas, 1988. P. 151.
  62. Анатичук Л.І. Сучасний стан і деякі перспективи термоелектрики / Л.І. Анатичук // Термоелектрика. 2007. № 2. С. 7-20.
  63. Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Т. 2. Термоэлектрические преобразователи энергии / Л.И. Анатычук Киев, Черновцы: Институт термоэлектричества, 2003. 376 с.
  64. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. Справочник / Л.И. Анатычук К.: Наукова думка, 1979. 766 с.
  65. Ашкинадзе Г.И. Об управляемом прохождение резонанса при ограниченном возбуждении / Г.И. Ашкинадзе // Прикладная механика. 1975. Т. 11, вып. 4. С. 128-130.
  66. Ащеулов А.А. Деякі особливості виготовлення термоелектричних модулів Пельтьє підвищеної надійності на основі кристалів Bi-Te-Se-Sb / А.А. Ащеулов, І.С. Романюк // Термоелектрика. 2004. № 3. С. 68-76.
  67. Ащеулов А.А. Конструктивно-технологические пути повышения надежности термоэлектрических батарей / А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковский // ТКЭА. 2000. № 5-6. С. 1-11.
  68. Ащеулов А.А. Конструктивно-технологические пути повышения ТЕМ / А.А. Ащеулов, А.Г., Шайко-Шайковский // ТКЭА. 2001. № 5-6. С. 8-12.
  69. Ащеулов А.А. Механическая прочность ветвей термоэлектрических модулей Пельтье при их односторонней фиксации: тез. докл. XVIII междунар. н.-т. конф. по фотоэл. и ПНВ. М.: ГУП НПО «Орион», 2004. С. 116-117.
  70. Ащеулов А.А. Определение статической механической прочности ветвей термоэлектрических модулей Пельтье при одностороннем защемлении / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // XII Междунар. конф. по фотоэлектронике и ПНВ: тезисы докл. Москва: НПО «Орион»,2004. С.89.
  71. Ащеулов А.А. Особенности технологии термоэлектрических модулей Пельтье повышенной надежности / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // ТКЭА. 2004. № 4. С. 28-31.
  72. Ащеулов А.А. Расчет механических напряжений и собственных колебаний двухкаскадной термоэлектрической батареи, используемой в термопунктуре / А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковский, И.С. Романюк // Термоэлектричество. 2000. № 4. С. 58-62.
  73. Ащеулов А.А. Технология изготовления термоэлектрических модулей Пельтье повышенной надежности / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2004. № 4. С. 57-60.
  74. Ащеулов А.А., Шайко-Шайковский А.Г., Клепиковский А.В., Романюк И.С. Сравнительная оценка и анализ резонансных частот термоэлектрических охладителей с разным числом каскадов: тезисы докл. 3-й Междунар. науч.-пр. конф. [Современные информационные и электронные технологии СИЭТ-2002”]. Одесса. 151с.
  75. Бабицкий В.И. Теория виброударных систем / Бабицкий В.И. М.: Наука, 1965. 560 с.
  76. Бегун П.И. Биомеханика: учебник [для вузов] / П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. СПб.: Политехника, 2000. 463 с.
  77. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний / В.Л. Бидерман М.: Высшая школа, 1972. 416 с.
  78. Блехман И.И. Действие вибраций на механические системы / И.И. Блехман // Вибротехника. 1973. № 3(20). С. 369-374.
  79. Булат Л.П. Термоэлектрики и их применения / Л.П. Булат, Г.И. Пивоваров, А.А. Снарский Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 2006. С. 36-40.
  80. Вайнер А.Л. / Совмещенные приборы криотермоэлектрической электроники / А.Л. Вайнер Одесса: Негоциант. 2000. 59с.
  81. Вайнер А.Л. Нестаціонарний режим роботи термобатареї / А.Л. Вайнер, В.І. Перепека // Термоелектрика. 2008. № 2. С. 16-21.
  82. Вайнінг К.Б. Обмежені можливості термоелектрики в умовах кліматичної кризи / К.Б. Вайнінг // Термоелектрика. 2008. № 4. С. 7-20.
  83. Визначення власних частот коливань багатокаскадних термоелектричних охолоджувачів методом ЕГДА / [А.В. Клепіковський, Є.М. Тимофієва, Т.О. Царик, О.Г. Шайко-Шайковський]: тези доп. II Міжнар. наук.-пр. конф. [Сучасні наукові дослідження-2006)”], (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). Т. 14. С. 33-37.
  84. Визначення власних частот коливань термоелектричних охолоджувачів та конструктивні шляхи підвищення їх віброзахисту / [А.В. Клепіковський, Є.М. Тимофієва, Т.О. Царик, О.Г. Шайко-Шайковський]: тези доп. VIII Міжнар. конф. [Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)”], (Вінниця, 24-28 жовтня 2005 р.). 46 с.
  85. Ганиев Р.Ф. Резонансные явления при нелинейных колебаниях твердых тел / Р.Ф. Ганиев // Прикладная механика. 1972. № 12. С. 45-70.
  86. Гольцман Б.М. / Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3 / Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов М.: Наука, 1972. 320 с.
  87. Громов Г.Г. Комплексный метод контроля качества конструкции и эксплуатационной надежности термоэлектрических модулей в составе оптоэлектронных приборов / Г.Г. Громов, И.А. Драбкин, Л.Б. Ершова ЗАО «РМТ», Россия. 2005. 120с.
  88. Гурецкий В.В. Об оптимизации параметров системы амортизации при стационарных случайных воздействиях / В.В. Гурецкий // Машиностроение, 1971. № 5. С. 23-30.
  89. Демчук Б.М. Підвищення надійності багатоелементних термобатарей методом пасивного резервування / Б.М. Демчук // Термоелектрика. 2003. № 1. С. 64-67.
  90. Ерошев В.К. Влияние ширины зоны спая на термическую надежность торцевых спаев / В.К. Ерошев // Электронная техника. 1969. Сер. 14, № 6. С. 23-30.
  91. Журавлев В.Ф. Прикладные методы теории колебаний / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов М.: Наука, 1988. 328 с.
  92. Заика П.М. О прохождении через основные резонансы пространственной вибрационной машины с источником энергии ограниченной мощности / П.М. Заика // Прикладная механика. 1971. Т. 7, вып. 7. С. 86-90.
  93. Зайков В.П. Влияние циклического режима работы охлаждающего термоэлектрического устройства на его надежность / В.П. Зайков, В.Ф. Моисеев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2003. № 6. С. 35-38.
  94. Закс Д. И. Параметры теплового режима микросхем. М.: Радио и связь. 1983.176 с.
  95. Запаров С.Ф. / Про вплив різних способів розрізання Bi2Te3 на властивості термоелектричних модулів охолодження / С.Ф. Запаров, А.В. Сатиго // Термоелектрика. 2002. С. 57-60.
  96. Іванов А.С. Аналіз технічних можливостей двохкаскадних термоелектричних модулів охолодження / А.С. Іванов, Ю.П. Лебедєв, Є.А. Шуніков // Термоелектрика. 2004. № 2. С. 47-52.
  97. Кадзикава Такенобу. Сучасний стан технології термоелектричного генеру
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины