МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА ЦИРКАДНИМ ЕФЕКТОМ : МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА по циркадному ЭФФЕКТУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА ЦИРКАДНИМ ЕФЕКТОМ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА по циркадному ЭФФЕКТУ
 • Кол-во страниц:
 • 135
 • ВУЗ:
 • Харківська національна академія міського господарства
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Харківська національна академія міського господарства
  На правах рукопису
  УДК 628.98


  ІОФФЕ КРИСТИНА ІГОРІВНА
  МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА ЦИРКАДНИМ ЕФЕКТОМ

  05.09.07 світлотехніка та джерела світла

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
  Назаренко Л. А.,
  доктор технічних наук, професор  Харків 2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП


  5
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ
  ЗАДАЧІ


  12
  1.1. Сучасний стан світлотехніки та енергозберігаючі технології в освітленні


  12
  1.2. Новітні погляди щодо якості освітлення з урахуванням біологічної дії видимого світла


  19
  1.3. Передумови створення нової системи циркадних величин та засобів їх вимірювання


  26
  Висновки до 1 розділу


  33
  РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ЦИРКАДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА РІЗНОГО ТИПУ


  35
  2.1. Теоретичні основи розробки методів оцінки циркадної ефективності


  35
  2.2. Математична модель вимірювання та розрахунку коефіцієнта циркадної ефективності


  39
  2.3. Метод оцінки циркадної ефективності джерел світла за кількістю фотонів в певному спектральному діапазоні


  45
  Висновки до 2 розділу


  59
  РОЗДІЛ 3 Розробка засобів вимірювання циркадних Характеристик джерел випромінювання


  61
  3.1. Загальна концепція побудови системи вимірювань циркадних характеристик видимого світла


  61
  3.2. Розробка та дослідження приймача випромінювання для циркадних вимірювань на базі фотодіода ФД288


  66
  3.3. Розроблені прилади для вимірювання циркадних характеристик джерел світла


  84
  3.4. Розробка метрологічного забезпечення робочих приладів вимірювання циркадних характеристик


  88

  Висновки до 3 розділу


  93
  РОЗДІЛ 4 Розробка рекомендацій щодо створення принципів нормування біологічно активного освітлення


  95
  4.1. Створення концепції формування якісного світлового середовища за критеріями циркадної ефективності


  95
  4.2. Стан нормування та обґрунтування створення нового вітчизняного стандарту


  101
  Висновки до 4 розділу


  111
  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ


  113
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  115
  ДОДАТКИ


  127
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ЕЕ електроенергія
  СД світлодіод
  ЛЛ люмінесцентна лампа
  ЛР лампа розжарювання
  ОУ освітлювальна установка
  ДС джерело світла
  КЛЛ компактна люмінесцентна лампа
  ККД коефіцієнт корисної дії
  ПРА пускорегулююча апаратура
  ПОВ приймач оптичного випромінювання
  СФ світлофільтр
  АЦП аналого-цифровий перетворювач
  Д діафрагма
  ОИ оптичний інтегратор
  ФП фотоприймач
  РУ пристрій, що реєструє
  И індикатор зображення
  ТД трап-детектор
  БП блок живлення
  УПФ установка повірки фотометрів
  ПК персональний комп’ютер
  СAR циркадне активне випромінювання
  CUR циркадне корисне випромінювання


  ВСТУП

  В останні роки значно розширилося застосування світла, перш за все для різних технологічних цілей в промисловості, сільськогосподарському виробництві, медичних та інших установах (зокрема для оздоровчого опромінення, знезараження повітря і води, фотохімічної технології, вирощування рослин, опромінення тварин, птиці та ін.) . Виникли нові розділи світлотехніки, не пов'язані з оком як приймачем випромінювання.
  Важливість світлових вимірювань визначається тією роллю, яку відіграє зір у життєдіяльності людини.
  Вплив світла на людину визначається, з одного боку, кількісними і якісними параметрами світлового середовища, з іншого - закономірностями фізіологічної оптики, вікової анатомії, психофізіології зору і фотобіології. Випромінювання всієї оптичної області спектра - видимого, ультрафіолетового та інфрачервоного діапазонів беруть участь у біологічних процесах організму, необхідні для людини і надають сприятливий вплив на здоров'я в досить широких межах інтенсивностей. Від умов освітлення багато в чому залежить також комфортність середовища, що впливає на емоційний стан людини, рівень його активності, самопочуття і настрій, що є безперечно важливим для підтримки фізичного і психічного здоров'я. Світло як невід'ємний елемент життєвого середовища людини впливає на здоров'я людей будь-якого віку, при будь-яких видах і умовах роботи, занять і відпочинку.
  Роль якісного освітлення виходить далеко за ті рамки, які припускали раніше. Відносно недавні медико-біологічні дослідження показали, що світло, крім забезпечення зорової функції, чинить на організм людини також незоровий біологічний і психологічний вплив. Це означає, що якісне освітлення позитивно впливає на здоров'я, благополуччя, бадьорість і навіть на якість сну.
  Відомо, що всі види на землі регулюються біологічними годинниками, цикл яких близько 24 годин. Також біологічний годинник людини синхронізується з місцевого часу на землі кожен день, коли людина відкриває очі вранці. Зокрема, світло, що падає на сітківку, забезпечує синхронізацію сигналу, який потім запускається на 24-годинний сонячний цикл, а не його запрограмований 24,2-годинний цикл. Таким чином, порушується гармонія між генетично запрограмованими годинами і місцевим циклом сонячного світла та темряви незалежно від місцезнаходження на планеті. При цьому в ряді функцій організму починають з'являтися симптоми відставання, такі як поганий сон, втома, погане травлення і загальне нездужання. Це викликано дисонансом між налагодженням тактового генератора людини для попереднього циклу світла-темряви та інформацією про новий цикл світло-темрява, що створено відкритими очима.
  Крім того, електричне освітлення поширилося у день і ніч, що дозволяє працювати 24 години на добу. Більшість людей проводять велику частину свого життя в приміщенні, тим самим створюючи аперіодичність циклу світла та темряви.
  З досліджень біологічного впливу освітлення випливає, що правила проектування якісних освітлювальних установок і корисних для здоров'я не цілком збігаються із загальноприйнятими на практиці. Проблеми, пов'язані із біологічним впливом освітлення обговорюються у широких наукових колах. Порушення природного біоритму, десинхронози, аперіодичність гормонального циклу, та, як наслідок, тяжкі захворювання все це змусило звернути увагу на незоровий вплив видимого світла на основні реакції циркадної системи; зрозуміти необхідність удосконалення норм освітлення; приступити до вивчення фізичних принципів циркадного ефекту з метою розробки рекомендацій щодо освітлення з розширеним набором критеріїв ефективності.
  Комплексний підхід щодо рішення проблеми урахування біологічної дії видимого світла повинен включати в себе такі основні напрямки:
  · створення системи ефективних одиниць та розробку стандарту, що містить основні величини, символи та спектр дії біологічного впливу видимого світла;
  · розробку засобів вимірювання нових характеристик джерел світла та метрологічного забезпечення цих засобів;
  · створення концепції формування якісного світлового середовища з новим набором критеріїв якості освітлення.
  Актуальність роботи. Сучасний стан світлотехніки характеризується стрімким розвитком енергозберігаючих технологій, а саме, появою нових джерел світла та систем освітлення, які забезпечують не тільки необхідне енергоспоживання, але й необхідну якість умов освітлення. Якість освітлення сьогодні це не тільки достатня кількість світла на робочій поверхні, а ще й створення комфортних умов життєдіяльності людини.
  Поширене світлотехнічне виробництво, впровадження сучасних технологій освітлення викликає необхідність формулювання основних вимог щодо характеристики випромінювання з урахуванням новітніх поглядів. В зв'язку з цим, очевидно, нормальне функціонування випуску світлотехнічної продукції та кінцеве користування потребує вирішення задач контролю параметрів освітлення. Головним є отримання інформації про природу процесів, що протікають під впливом світла, а саме контроль біологічного впливу видимого світла у виробничих умовах та побуті.
  Встановлений спектр біологічної дії видимого світла, що засновано на пригніченні гормону мелатонину, дозволяє відтворити нову ефективну величину, що є редукованою та надалі стане в основі нової системи ефективних циркадних величин. Ефективні (редуковані) величини служать для кількісного вимірювання даного ефекту. Ідеологія побудови нової системи величин, розробка та конструювання засобів вимірювання, методика оцінки та контроль метрологічних характеристик у сукупності визначають відповідність вимірювальних засобів вимогам користувачів.
  Існує безліч нормативних документів, що регламентують необхідні вимоги щодо освітлення. Проте, нормативна база явно застара і потребує методичного підходу та оновлення з урахуванням біологічної дії видимого світла.
  Все це визначає актуальність дисертаційного дослідження зі створення концептуально нового підходу щодо якості параметрів та характеристик видимого світла і сприятиме розвитку виробництва нових ДС та освітлювальних технологій в Україні.
  Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота щодо теми дисертації виконувалась відповідно до одного з основних наукових напрямів досліджень ХНАМГ «Енергетична ефективність та енергозбереження» (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 р.), відповідно до державної бюджетної теми Міністерства освіти і науки України «Енергозбереження в освітленні міст» (№ ДР0107U000257), у Держбюджетних науково-дослідних роботах (№ ДР0107U000257 за 2008-2010 р.).
  Мета дослідження. Метою роботи є створення методів оцінки та засобів вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом на підставі розробки науково-технічних основ вимірювання незорової дії випромінювання.
  Об'єкт дослідження.
  Незорові процеси, на які впливають характеристики випромінювання джерел світла
  Предмет дослідження.
  Джерела світла різного типу та їх характеристики.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
  · проведення аналізу технічного стану та обґрунтування необхідності й можливості оцінки характеристик джерел світла за циркадним ефектом;
  · створення математичної моделі вимірювання та розрахунку коефіцієнта циркадної ефективності видимого світла й проведення аналізу циркадної ефективності джерел світла різного типу за допомогою створеної моделі вимірювання та нових методів оцінки;
  · розробка приладів вимірювання циркадної ефективності та метрологічного забезпечення засобів вимірювання циркадних характеристик світла;
  · розробка концепції нормування освітлення з урахуванням біологічної дії видимого світла та надання рекомендацій щодо створення вітчизняного стандарту, який містить основні величини, позначення та спектр дії циркадного ефекту.

  Методи дослідження.
  Методичною базою досліджень є застосування диференціального та інтегрального числення, фундаментальних положень фізики, теорії похибки вимірювань, математичного та фізичного моделювання. Моделювання та експериментальні дослідження виконувалися на основі теорії оптичних та оптико-електронних приладів та систем.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
  · Дістала подальший розвиток побудова системи нових редукованих величин, що характеризують незоровий вплив видимого світла на організм людини, в частині визначення циркадної світлової одиниці та створення відповідної системи вимірювань.
  · На основі розробленої та дослідженої математичної моделі вимірювання та розрахунку коефіцієнта циркадної ефективності удосконалена оцінка циркадних характеристик різних джерел світла.
  · Вперше теоретично обґрунтовано метод оцінки циркадної ефективності за кількістю фотонів у певному спектральному діапазоні випромінювання джерел світла різного типу.
  · Вперше запропонована концепція нормування систем освітлення, що узагальнює відмінні властивості циркадної системи людини за критеріями циркадної ефективності та розвиває напрямок створення стандартів щодо біологічного впливу світла.

  Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що:
  · Створено загальну методологію розробки приладів вимірювання циркадних характеристик видимого випромінювання.
  · Розроблені методи та засоби вимірювання циркадних характеристик джерел світла, що надають можливість проводити аналіз ефективності останніх щодо циркадної системи людини.
  · Розроблено основні принципи роботи та створено фотоелектронні прилади (ЦЕР-1, ЦЕР-2) для вимірювання циркадних параметрів джерел світла.
  · Розроблений прилад ЦЕР-1 знайшов практичне застосування при проведенні досліджень фізіологічних реакцій організму людини під дією світла енергозберігаючих систем освітлення в межах НДР Дослідити особливості біологічної дії електромагнітних випромінювань сучасних енергозберігаючих систем освітлення”, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ.
  · Розроблено програму підбору фільтрів, що коригують до відносної кривої циркадної ефективності.

  Практичні рекомендації, сформульовані на основі дисертаційного дослідження впроваджено в ННЦ «Інститут метрології» м. Харків, в навчальний процес факультету електропостачання та освітлення міст ХНАМГ, у виробництво ТОВ «НПФ «Тензор», м. Чернівці, а також ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ.

  Особистий внесок здобувача відображений у наукових працях, опублікованих разом із співавторами: [32] здобувачем розроблено принципи вимірювання біологічної дії світла; [45] проведено аналіз сучасного стану нормування освітлення; [50] обґрунтовано необхідність створення нових систем вимірювання біологічної дії оптичного випромінювання; [87] проведено аналіз технічних засобів вимірювання, сформульовано вимоги до приладів, що розробляються, розроблено засоби вимірювання циркадних характеристик; [88] поставлена задача створення методу оцінки циркадної ефективності за кількістю фотонів в певному спектральному діапазоні та розроблено даний метод; [89] наведені результати дослідження ефективності випромінювання джерел світла різного типу; [94] наведені результати досліджень спектру енергозберігаючих джерел світла з різною колірною температурою, [96] досліджені спектральні характеристики приймача випромінювання та проведено коригування чутливості приймача; [112] оприлюднені результати розробки засобів вимірювання циркадних характеристик и метрологічного забезпечення цих засобів. Роботи [31, 58, 80, 86, 120] виконані особисто.

  Апробація результатів. Основні положення та результати дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені на: Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми світлотехніки» (Харків, 2009, 2011 рр.), Міжнар. наук.-техн. конф. «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (Тернопіль, 2009, 2012 рр.), Міжнар. наук.-техн. конф. «Метрологія та вимірювальна техніка» (Харків, 2010, 2012 рр.), ХХ Міжнар. симпозіум «Передовые дисплейные и световые технологии» (Ялта, 2012 р.).

  Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 12 публікаціях, з яких 8 статей у виданнях, що входять до Переліку фахових видань України, у тому числі 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародної наукометричної бази, у тому числі 4 без співавторів, 4 тез доповідей на науково-технічних конференціях та у 2 статтях в інших виданнях.


  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи сягає 135 сторінок, в тому числі 114 сторінок основного тексту з 18 таблицями та 21 рисунком, список використаних джерел 136 найменувань, додатки на 9 сторінках.
 • Список литературы:
 • ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

  · На основі існуючих уявлень щодо якості освітлення запропоновано новий комплексний підхід щодо вирішення проблеми врахування циркадного ефекту світла.
  · Загальна схема побудови системи фотометричних величин та наявність спектру біологічної дії дозволили дати визначення нової редукованої величини - циркадного ефективного потоку, що є в основі нової системи ефективних циркадних величин.
  · На основі розробленої математичної моделі вимірювання та розрахунку коефіцієнта циркадної ефективності отримано аналітичний метод розрахунку циркадних характеристик випромінювання, а також розроблено фотоелектронні прилади ЦЕР-1, ЦЕР-2 для вимірювання циркадних характеристик джерел світла.
  · Розробка методу оцінки циркадної ефективності шляхом визначення циркадно активного та циркадно корисного випромінювання показала, що чим вище колірна температура джерела світла, тим більший ефект воно справляє на циркадну систему людини. Більш ефективними в одиницях CAReff є лампи з колірною температурою Ткол=6500К. ЛЛ з високим Ra = 90 на 10% менш ефективні в одиницях CUR ніж ЛЛ з меншим індексом передачі кольору. Галогенні лампи та ЛР мають значно гіршу CAR-емісію ніж ЛЛ з широким спектром та металогалогенні. Ефективність металогалогенної та натрієвої лампи на 20-30% вище ніж ЛЛ з колірною температурою 2500К.
  · Створення загальної методології розробки засобів вимірювання циркадних характеристик дозволило розробити ряд засобів вимірювання та метрологічне забезпечення для контролю та систематичної повірки цих засобів. Розроблено приймач циркадного ефективного випромінювання на базі фотодіода ФД288 з якістю коригування спектральної чутливості під криву циркадної ефективності 8,15%. При калібруванні контрольного вимірювача за допомогою трап-детектору визначена ампер-люксна чутливість обох каналів вимірювання S1= 2,814∙10-8 А/лк, S2= 1,173∙10-8 А/лк. Отримана залежність освітленості від сигналу АЦП для обох каналів Е=f(АЦП).
  · На основі детального вивчення особливостей циркадної системи людини і узагальнення результатів експериментальних та теоретичних досліджень створено концепцію формування якісного світлового середовища за критеріями циркадної ефективності, фундаментальна оцінка яких забезпечить необхідний набір засобів і методів проектування для подальшої інтеграції потреб зорової та циркадної систем людини. Визначено основні величини, символи та спектр дії циркадного ефекту з метою створення нового стандарту України в галузі освітлення.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Тетри Э. Тенденции развития энергетического освещения / Э. Тетри, Л. Халанен // Светотехника. 2007. №6. С. 51 52.
  2. Лебо Б. Стратегия действий по повышению качества компактных люминесцентных ламп с целью вытеснения ламп накаливания / Б. Лебо, Г. Цисис // Светотехника. 2007. №4. С. 64 69.
  3. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение одна из важнейших проблем современной светотехники / Ю. Б. Айзенберг // Светотехника. 2000. №6. С. 6 10.
  4. Абрашкина М. Л. Стандартизация светодиодных источников света / М. Л. Абрашкина, Т. А. Рожкова, А. И. Терешкин // Светотехника. 2010. №2. С. 40 42.
  5. EC. Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings.
  6. EC. Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts fluorescent lighting.
  7. EC. Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. 2006. Commission of the European Communities. 26 p.
  8. Людвиг А. Проблема равновесия взгляд со стороны светотехнической промышленности на энергоэффективность и качество освещения / А. Людвиг // Светотехника. 2010. №3. С. 4 7.
  9. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Ст. 10.
  10. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение и техническая политика в области освещения / Ю. Б. Айзенберг // Светотехника. 2005. №6. С. 4 9.
  11. Айзенберг Ю. Б. Энергоэффективное освещение. Проблемы и решения / Ю. Б. Айзенберг, О. В. Малахова // Информационный бюллетень «Энергосвет». 2010. №6 (11).
  12. Айзенберг Ю. Б. Современные проблемы энергоэффективного освещения / Ю. Б. Айзенберг // Энергосбережение. 2009. №1. С. 42 47.
  13. Митрофанов С. В. Энергосберегающие технологии в освещении. 2011 URL: http:/ conference.osu.ru/assets/files/conf_reports/conf8/282.doc (дата обращения 10.02.2012).
  14. Ваккер А. Источники света: ситуация 2000 / А. Ваккер, С. Мюллер // Светотехника. 2001. №2. С. 11 13.
  15. Справочная книга по светотехнике : под ред. Ю. Б. Айзенберга. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Знак, 2006. 972 с. ISBN 5-87789-051-4.
  16. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. Гос. строительные нормы Украины. Введ. 2006-10-01. Киев : Минстрой Украины, 2006.
  17. СП 52.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23.05.95*. Естественное и искусственное освещение. М. : 2011. 69 с.
  18. Освітлення промислових об'єктів : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / П.П. Говоров, Р. В. Пилипчук, А. І. Токмань, В. В. Щиренко, Р. Ю. Яремчук. Тернопіль : Джура, 2008. 388 с. ISBN 978-966-8650-89-5.
  19. Аладов А. В. Цветодинамически управляемый операционный светильник с полноцветным светодиодом/А. В. Аладов, С. Б. Бирючинский, М. В. Дубина, А. Л. Закгейм, М. Н. Мизеров // Светотехника. 2012. № 2. С. 1318.
  20. Ван Боммель В. Лампы для прямой замены ламп накаливания и здоровье / В. Ван Боммель // Светотехника. 2011. № 2. С. 20 24.
  21. The True Knowledge about White LEDs and Biological Clocks // LED professional Review. 2011. Vol. 28. P. 22.
  22. Lyons L. LED-based products must meet photobiological safety standards: part 1 / L. Lyons // LEDs magazine. 2011. Vol. 46. October P. 31.
  23. Юнович А. Э. Современное состояние и тенденции развития светодиодов и светодиодного освещения / А. Э. Юнович // Светотехника. 2007. №6. С. 50 52.
  24. Хорак В. Сравнения требований безопасности к излучению светодиодов по стандартам МКО и МЭК / В. Хорак // Светотехника. 2007. №6. С. 30 35.
  25. Аладов А. В. О современных мощных светодиодах и их светотехническом применении / А. В. Аладов, Е. Д. Васильева, А. Л. Закгейм, Г.В. Иткинсон, В.В. Лундин, М.Н. Мизеров, В.М. Устинов, А.Ф. Цацульников // Светотехника. 2010. №3. С. 8 16.
  26. Энергосберегающие технологии в освещении. Состояние мирового и российского рынка. Аналитический обзор.
  URL: http://marketing.rbc.ru/research/562949978518362.shtml (дата обращения 19.02.2012).
  27. Дейнего В. Выбор концепции построения безопасной и энергосберегающей системы освещения / В. Дейнего // Кабель-news. 2012. №2. С. 50 64.
  28. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. М.: Минздрав России. 2003. 38с.
  29. DIN EN 12464-1 Licht und Beleuchtung-Beleuchtung von Arbeistsstätten-Teil 1 : Arbeitsstätte in Zunenräumen. März 2003.
  30. Illuminating Engineering Society of North America (IESNA). 2000. Lighting hand book: Reference & application. 9th ed Rea MS, Ed. New York: IESNA.
  31. Иоффе К. И. Биологическое влияние видимого света на организм человека / К. И. Иоффе // Світлотехніка та електроенергетика. 2008. №3. С. 21 29.
  32. Иоффе К. И. Об измерении биологического действия света / Л. А. Назаренко, К. И. Иоффе // Український метрологічний журнал. 2007. №4. С. 25 27.
  33. Berson D. M. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock / D.M. Berson, F.A. Dunn, Motoharu Takao // Science. 8 February 2002.
  34. Brainard G. C. Photoreception for regulation of melatonin and the circadian systems in humans. Fifth International LRO lighting research symposium. Orlando. 2002.
  35. Brainard G. C. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor / G. C. Brainard et al // Journal of Neuroscience. 15 August 2001. 21 (16). Р. 6405 6412.
  36. Thapan K. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans / K. Thapan et al // Journal of Physiology. 2001. 535. 1. Р. 261 267.
  37. Gall D. Circadiane Lichtgrößen und deren meßtechnische Erfassung / D. Gall // Licht 7 8. 2002. S. 860 871.
  38. Van Bommel W. J. Lighting for work: a review of visual and biological effects / W. J. Van Bommel, G. J. Van den Beld // Lighting Res. Technol. 36(4). 2004. Р. 255 269.
  39. Brainard G., Glickman G. Photoreceptor system for melatonin regulation and phototherapy // Патент США № 7678140. 2011.
  40. Анисимов В. Н. Эпифиз, биоритмы и старение организма /В. Н. Анисимов // Успехи физиологических наук. 2008. Т. 39. № 4. С. 52 60.
  41. Brainard G. Sensitivity of the human circadian system to short-wavelength (420-nm) light / G. Brainard et al. // J. Biol. Rhythms. 2008. Vol. 5. P. 379.
  42. Потапенко А. Я. Действие света на человека и животных / А. Я. Потапенко // Соровский образовательный журнал. 1996. №10. С. 13-21.
  43. Wright М. Debate continues over the impact of light on human health / М. Wright // LEDs magazine. 2010. Vol. 46. August. P. 25.
  44. Kloog I. Does the Modern Urbanized Sleeping Habitat Pose a Breast Cancer Risk? / I. Kloog et al // Chronobiology International. 2011. Vol. 28. No. 1. P. 76.
  45. Иоффе К. И. Оценка биологического действия света / Л. А. Назаренко, К. И. Иоффе, Е. П. Тимофеев // Світлотехніка та електроенергетика. 2007. №3 4. С. 4 10.
  46. Ван Ден Бельд Г. Свет и здоровье / Г. Ван Ден Бельд // Светотехника. 2003. №1. С. 4 8.
  47. Леонидов А. В. О влиянии синхронизации организма человека световыми воздействиями / А. В. Леонидов // Светотехника. 2006. №4. С. 17 23.
  48. Вейч Д. Свет, освещение и здоровье вопросы для рассмотрения / Д. Вейч // Светотехника. 2005. №6. С. 28 33.
  49. Ван Боммель В. Промышленное освещение и производительность труда / В. Ван Боммель, Г. Ван Ден Бельд, М. Ван Оойжен // Светотехника. 2003. №1. С. 8 12.
  50. Иоффе К.И. Измерение циркадной эффективности биологического действия света / Л. А. Назаренко, К. И. Иоффе, Е. П. Тимофеев // Український журнал з проблем медицини праці. 2008. 1(13). С. 8 12.
  51. Дехофф П. Воздействие изменяющегося света на здоровье людей во время работы / П. Дехофф // Светотехника. 2006. №3. С. 54 57.
  52. Симпозиум экспертов по проблеме «Свет и здоровье». Пресс-релиз МКО // Светотехника. 2005. №1. С. 70.
  53. Figueiro, M. Preliminary evidence for spectrum opponency in the suppression of melatonin by light in humans / M. Figueiro, I. D. Bullough, R. Parsons, M.S. Rea // Neuro Report. 2004. 15. P. 313 6.
  54. Figueiro М. Implications of controlled shortwavelength light exposure for sleep in older adults / М. Figueiro et al // BMC Research Notes. 2011. Vol 4. P. 334 341.
  55. Glickman G. Inferior retinal light exposure is more effective than superior retinal exposure in suppressing melatonin in humans / G. Glickman, J. P. Hanifin, M. D. Rollag, J. Wang, H. Cooper, G. C. Brainard // Journal of Biological rhythms. 2003. 18 (1). 71-9.
  56. Вайтцель Р. О влиянии света на человека с учетом новых воззрений (взгляд изготовителей ламп) / Р. Вайтцель, Р. А. Ваккер, Ш. Мюллер, В. Хальтбритер // Светотехника. 2005. №5. С. 12 15.
  57. Мешков В. В. Осветительные установки : учеб. пособие для вузов / В. В. Мешков, М. М. Епанешников. М. : Энергия, 1972. 360 с.
  58. О целесообразности создания новой системы эффективных «циркадных» величин : матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. [«Сучасні проблеми світлотехніки»], (Х., 22-23 квітня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківська національна академія міського господарства. Х. : ХНАМГ, 2009. 134 с.
  59. Халонен Л. Мнение по дискуссии / Л. Халонен // Светотехника. 2005. №6. С. 34.
  60. Скобарева З. А. О биологических аспектах освещения / З. А. Скобарева // Светотехника. 2006. №1. С. 52 53.
  61. Гуревич М. М. Фотометрия (теория, приборы и методы) / М. М. Гуревич. Л. : Энергоатомиздат, 1983. 272 с.
  62. ГОСТ 26148-84. Фотометрия. Термины и определения. Введ. 1985-07-01 М. : Изд-во стандартов, 1984. 24 с.
  63. Купко А. Д. Научно-технические основы эталонных измерений спектрорадиометрических и редуцированных величин оптического излучения : дис. ... док. техн. наук / А. Д. Купко. Х., 2011. 392 с.
  64. Ронки Л. Функции относительной спектральной световой эффективности в стандартах и отклонения от них на практике / Л. Ронки, Я. Шанда // Светотехника. 2003. №4. С. 14 17.
  65. Об эффективных величинах и единицах (Заключительная статья) // Светотехника. 1981. №9. С. 19 22.
  66. Брейнард Г. К. Восприятие света как стимула незрительных реакций человека / Г. К. Брейнард, И. Провенсио // Светотехника. 2008. №1. С. 6 12.
  67. Биске К. Определение и измерение циркадометрических величин / К. Биске, Д. Галл // Светотехника. 2006. №1. С. 49 51.
  68. Крюгер У. Спектральная корригировка матричных приемников излучения / У. Крюгер // Светотехника. 2001. №4. С. 16 20.
  69. Столяревская Р. И. Люксметры и яркомеры / Р. И. Столяревская // Светотехника. 2003. №2. С. 42 46.
  70. http://zapadpribor.com.
  71. Шабашкевич Б. Г. Прецизійні засоби вимірювання характеристик теплового та оптичного випромінювання : дис. ... канд. техн. наук / Б. Г. Шабашкевич. Чернівці, 2011. 169 с.
  72. http://www.tka.spb.ru.
  73. http://www.all-pribors.ru/si/lyuksmetry-tsifrovye-tyu-1403-33833.
  74. http://www.eco-intech.com/catalog/15/499/.
  75. http://www.tek-know.ru.
  76. http://www.tequipment.net/Hioki3640-20.html.
  77. http://www.octava.info.
  78. http://www.meteopribor.ru/osv/tka_02.htm.
  79. Биске К. Измерения циркадных характеристик излучения на рабочих местах аппаратурой с пространственным разрешением / К. Биске, К. Вандаал, Д. Галл // Светотехника. 2006. №2. С. 39 42.
  80. Иоффе К. И. Влияние спектра излучения различных источников света на организм человека / К. И. Иоффе // Світлотехніка та електроенергетика. 2010. №3 4. С. 58 61.
  81. Rea M. S. A model of phototransduction by the human circadian system. / M. S. Rea et al. // Brain Research Reviews. 2005. Vol. 50. P. 213 218.
  82. Брейнард Д. К. Влияние света на физиологию и поведение человека / Д. К. Брейнард, К. А. Бернекер // Светотехника. 1996. №1 2. C. 10 13.
  83. Ван Боммель В. Зрительные, биологические и эмоциональные аспекты освещения / В. Ван Боммель // Светотехника. 2005. №4. С. 4 6.
  84. Ван Бельд Г. Освещение и самочувствие человека / Г. Ван Бельд // Светотехника. 2004. №6. С. 11 14.
  85. Мешков В. В. Основы светотехники Ч. 1. : учебное пособие для вузов/ В. В. Мешков. 2-е изд., перераб. М. : Энергия, 1979. 368 с.
  86. Иоффе К. И. Метод измерения и расчета коэффициента циркадной эффективности / К. И. Иоффе // Світлотехніка та електроенергетика. 2011. №4. С. 52 55.
  87. Измерение циркадных характеристик видимого света : матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. [«Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики»], (Х., 13-14 квітня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська національна академія міського господарства. Х. : ХНАМГ, 2011. 178 с.
  88. Іоффе К. І. Метод оцінки циркадної ефективності джерел світла різного типу / К. І. Іоффе, І. О. Ковальов // Комунальне господарство міст. Технічні науки та архітектура. 2012. №105. С. 359 365.
  89. Метод оцінки циркадної ефективності джерел світла за кількістю фотонів в певному діапазоні : матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. [«Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи»], (Тернопіль, 24-26 квітня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільский національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль. : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. 160 с.
  90. Geisler-Moroder D. Estimating Melatonin Suppression and Photosynthesis Activity in Real-World Scenesfrom Computer Generated Images / D. Geisler-Moroder, A. Dür // Society of Imaging Science and Technology. 2010. P. 346 352.
  91. Как сравнить лампы. URL: http: // msaqua. com. Дата обращения: 26.04.2011.
  92. DIN V 5031-100.Optical radiation physics and illuminating engineering - Part 100: Non-visual effects of ocular light on human beings Quantities, symbols and action spectra. 2009.
  93. Гвозденко Л. А. Физиологические реакции организма при действии света энергосберегающих систем освещения / Л. А. Гвозденко, Н. С. Тихонова, И. Н. Чередниченко, А. Ю. Беседа, Н. С. Леоненко // Український журнал з проблем медицини праці. 2010. №4(24). С. 44 50.
  94. Влияние энергосберегающих систем освещения на формирование физиологических реакций человека : матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. [«Сучасні проблеми світлотехніки»], (Х., 22-23 квітня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківська національна академія міського господарства. Х. : ХНАМГ, 2009. 134 с.
  95. CIE publication no 18.2 (TC-1.2). The basis of physical photometry (Bureau Central de la CIE, Paris 1983). Р. 32.
  96. Иоффе К. И. Создание пары фотодиод-светофильтр для измерения циркадных величин / Л. А. Назаренко, К. И. Иоффе // Наукові праці VII міжнар. наук.-техн. конф. 2010. Т. 2. С. 27 29.
  97. СОУ МПП 29.200024: 2004. Перетворювачі випромінювання вимірювальні для світлових вимірювань. Характеристика відносної спектральної чутливості. Вимоги та класифікація. Чинний від 2004-01-01. К.: Держспоживстандарт, 2004. 11 с.
  98. Купко А. Д. Метрологическое обеспечение световых измерений в Украине / А. Д. Купко, Л. А. Назаренко // Светотехника. 2001. №5. С. 38 40.
  99. Рева С. А. Установка для вимірювання абсолютних спектральних характеристик приймачів випромінювання / С. А. Рева, Д. П. Зубков, В. А. Ходаківський // Світлотехніка та електроенергетика. 2011. №3. С. 39 42.
  100. Назаренко Л. А. Еталонний трап-детектор / Л. А. Назаренко, А. С. Литвиненко, Д. П. Зубков, С. А. Рева, В. М. Сорокин // Світлотехніка та електроенергетика. 2011. №2. С. 34 38.
  101. Ikonen E. Radiometric realization of the candela with a trap detector / E. Ikonen et al // Metrology. 1995/96. 32. P. 689 692.
  102. Аксененко М. Д. Приемники оптического излучения : справочник / М. Д. Аксененко, М. Л. Бараночников. М. : Радио и связь, 1987. 296 с.
  103. Источники и приемники излучения : учеб. пособие для студентов оптических специальностей вузов / Г. Г. Ишанин, Э. Д. Панков, А. Л. Андреев, Г. В. Польщиков. СПб. : Политехника, 1991. 240 с.
  104. ГОСТ 21934-83. Приемники излучения. Полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения. Введ. 1984-07-01 М. : Изд-во стандартов, 1985. 86 с.
  105. ГОСТ 17772-88. Приемники излучения. Полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определение характеристик. Введ. 1989-07-01 М. : Изд-во стандартов, 1988. 158 с.
  106. Бузанов Л. К. Полупроводниковые фотоприемники / Л. К. Бузанов, А. Н. Глиберман. М. : Энергия, 1976. 264 с.
  107. Кузьмин В. Н. Разработка и исследование приборов для измерения световых параметров источников оптического излучения : дис. ... канд. техн. наук / В. Н. Кузьмин. Санкт Петербург, 2003. 153 с.
  108. Цветное оптическое стекло и особые стекла : каталог / под ред. Г. Т. Петровского. М. : Дом оптики, 1990. 227 с.
  109. Ландсберг Г. С. Оптика / Г. С. Ландсберг. М. : Наука, 1976. 928 с.
  110. Publication CIE 69 - 1987. Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters: performance, characteristcs and specifications.
  111. Купко А. Д. Использование трап-детектора для световых измерений / А. Д. Купко // Український метрологічний журнал. 2008. №1. С. 24 29.
  112. Измерение светового циркадного эффекта : материалы VIII междунар. науч.-техн. конф. [«Метрология и измерительная техника (Метрология 2012) Новые единицы SI для нового столетия»], (Х., 9-11 октября 2012 г.) / Министерство экономического развития и торговли Украины, Национальный научный центр «Институт метрологии». Х. : ННЦ «Институт метрологии», 2012. 640 с.
  113. Бутенко В. К. Прецизійний перетворювач струм-напруга / В. К. Бутенко, В. М. Годованюк, І. В. Докторович // Науковий вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. 2001. Вип. 102. С. 84 85.
  114. Прилади для вимірювання характеристик оптичного випромінювання у инфрачервоній, ультрафіолетовій та видимій областях спектра : материалы XII ежегодной междунар. конф. [«Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики»]. Ялта. 2004. С. 162-164.
  115. Шабашкевич Б. Г. Приборное и метрологическое обеспечение нормируемых параметров излучения оптического диапазона / Б. Г. Шабашкевич, С. И. Пироженко, Л. А. Назаренко, Л. М. Боднар // Збірник наукових праць II міжнар. наук.-техн. конференції «Метрологія та вимірювальна техніка». Харків. 1999. С. 58 59.
  116. Боднар Л. М. Установка для повірки фотометрів / Л. М. Боднар, Л. А. Назаренко, Ю. С. Шульман, Б. Г. Шабашкевич // Збірник наукових праць II міжнар. наук.-техн. конференції «Метрологія та вимірювальна техніка». Харків. 1999. С. 35 37.
  117. ДСТУ 3193-95. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентного випромінювання. Чинний від 1996-07-01 К. : Держстандарт, 1995. 6 с.
  118. ДСТУ 339496. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин. Чинний від 1997-01-01. К. : Держстандарт, 1996. 9 с.
  119. ГОСТ 1.25-76 ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Стандарт Гос. системы обеспечения единства измерений (ГСИ). Введ. 1976-11-09 М. : Изд-во стандартов, 1976. 154 с.
  120. Іоффе К. І. Циркадне освітлення: визначення, вимірювання, нормування / К. І. Іоффе // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012. №6 / 8 (60). С. 59-62.
  121. Rea M. S. Circadian fotobiology: An emerging framework for lighting practice and research / M. S. Rea et al // Light Res Technol. 2002. 34 (3). P. 177 190.
  122. Ронки Л. Р. Зрение и освещение. Начало XXI века / Л. Р. Ронки // Светотехника. 2001. №6. С. 6 10.
  123. IES TM-18-08 «Light and Human Health: An Overview of the Impact of Light on Visual, Circadian, Neuroendocrine and Neurobehavioral Response».
  124. Миллер H. Влияние освещения на самочувствие людей пожилого возраста / H. Миллер. // Светотехника. 2007. №1. С. 24 26.
  125. Czeisler C. A. Stability, precision and near-24-hour period of the human circadian pacemaker / C. A Czeisler et al // Science. 1999. 284. Р. 2177 2281.
  126. Rea M. S. Light Much More Than Vision.
  URL: http://www.lrc.rpi.edu/programs/lightHealth/pdf/moreThanVision.pdf.
  127. Figueiro M. G. Research Recap. http: // www. iesna. org.
  128. Spectral opponency in human circadian phototransduction: implications for lighting practice. Proceedings of CIE Symposium Lighting & Health. Vienna. 2004. P. 111-115.
  129. http://www.woutvanbommel.eu
  130. Light at Night: The Latest Science. US Department of Energy, Solid State Lighting Program. URL: http://apps1.eere.energy (дата обращения: 11.05.2012).
  131. Ри М. Анализ влияния наружного освещения на систему суточного ритма человека / М. Ри, Э. Смит, Э. Бирман, М. Фигейро // Современная светотехника. 2010. №3. С. 54 58.
  132. Robinson J. Transmission of light across the adult and neonatal eyelid in vivo / J. Robinson et al // Vision Res. 1991. 31. P. 1837 1840.
  133. Figueiro M. G. Demonstration of additivity failure in human circadian phototransduction / M. G. Figueiro et al //Neuroendocrinologi Letters. 2005. 26(5). P. 493 498.
  134. Boyce P. R. Lighting the graveyard shift: the influence of a daylight-simulating skylight on the task performance and mood of nightshift workers / P. R. Boyce et al / Light. Res. Technol. 1997. 29(3). P. 105 134.
  135. Рихтер Х. Й. Новые европейские нормы освещенности / Х. Й. Рихтер// Светотехника. 2004. №1. С. 28 32.

  136. Свет и освещение. Освещение рабочих мест. URL: http://nprpss.ru/public/Standarty/Discussion/5.pdf. (дата обращения 14.04.2012).
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины