РАЦІОНАЛЬНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ : РАЦИОНАЛЬНЫЕ ограждающие конструкции ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РАЦІОНАЛЬНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
 • Альтернативное название:
 • РАЦИОНАЛЬНЫЕ ограждающие конструкции ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 198
 • ВУЗ:
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Полтавський національний технічний університет
  імені Юрія Кондратюка


  На правах рукопису

  Юрін Олег Іванович

  УДК 697.133:692.42:725.355


  РАЦІОНАЛЬНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

  Спеціальність 05.23.01
  «Будівельні конструкції, будівлі і споруди»


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник:
  доктор технічних наук, професор
  Могилат Олександр Никонович


  Полтава 2013  ЗМІСТ

  ВСТУП.. 5
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЇХ ВОЛОГІСНОГО СТАНУ.. 10
  1.1. Аналіз існуючих норм опору паропроникненню пароізоляції в конструкції покриття будівель холодильників. 11
  1.2 Аналіз конструктивних рішень покриття будівель холодильників з пасивним впливом на теплозахисні властивості огородження. 13
  1.3 Аналіз конструктивних рішень покриття будівель холодильників з активним впливом на теплозахисні властивості огородження. 18
  1.4 Аналіз методів розрахунку вологісного стану огороджувальних конструкцій. 23
  1.5 Методика розрахунку зміни температури повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку. 30
  1.6 Методика розрахунку зміни пружності водяної пари по довжині вентильованого повітряного прошарку. 33
  1.7 Висновки до розділу 1 та завдання дослідження. 34
  РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВОЛОГІСНОГО СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ.. 36
  2.1 Запропонована методика визначення коефіцієнта вологопровідності при від’ємних температурах. 36
  2.2 Уточнення методики розрахунку зміни температури повітря по довжині вентильованого повітряного прошарку. 41
  2.3 Уточнення методики розрахунку зміни пружності водяної пари по довжині вентильованого повітряного прошарку. 46
  2.5 Висновки до розділу 2. 48
  РОЗДІЛ 3. НАТУРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСУШЕННЯ УТЕПЛЮВАЧА ПРИ ВІД'ЄМНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ.. 49
  3.1. Методичні аспекти натурно-експериментального дослідження. 49
  3.2. Опис моделі, що використовувалася для натурно-експериментального дослідження 50
  3.3. Методика експерименту. Прилади та інструменти. 52
  3.4 Аналіз результатів експериментального дослідження зміни вологості утеплювача 56
  3.5 Порівняння експериментальних даних з результатами теоретичних розрахунків 69
  3.6 Висновки до розділу 3. 79
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ.. 80
  4.1 Аналіз можливих способів поліпшення теплозахисних властивостей конструкції покриття будівель холодильників. 80
  4.2 Пропозиції до поліпшення вологісного стану утеплювача в покритті будівель холодильників. 91
  4.3 Висновки до розділу 4. 94
  РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОШАРКУ В УТЕПЛЮВАЧІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ ТА РЕЖИМІВ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 96
  5.1 Визначення для холодильних камер, з яким температурно-вологісним режимом необхідно вживати заходи до зниження вологості утеплювача. 96
  5.2 Методика визначення режимів експлуатації конструкції покриття будівель холодильників з вентильованим повітряним прошарком. 100
  5.3 Визначення часу досягнення максимально допустимої вологості в утеплювачі залежно від відпускної його вологості 100
  5.4 Визначення мінімально необхідного обсягу повітря, що подається у вентильований прошарок, який забезпечує нормовану вологість утеплювача. 104
  5.5 Визначення відсотка, який становить тепловий потік крізь покриття будівель холодильників від загального теплового потоку, що проходить крізь усі огороджувальні конструкції 116
  5.6 Визначення періоду року, в який можливо виконувати осушення утеплювача за допомогою вентильованого повітряного прошарку в покритті будівель холодильників. 126
  5.7 Визначення мінімально можливої тривалості періоду року, необхідної для підтримання вологості утеплювача на нормованому рівні та оптимального місця розташування вентильованого прошарку в товщі утеплювача. 131
  5.8 Теплостійкість конструкції покриття. 136
  5.9 Висновки до розділу 5.
 • Список литературы:
 • 1. Розроблено раціональну конструкцію покриття будівель холодильників з прошарком у товщі утеплювача, яка дозволяє активно впливати на її теплозахисні властивості та підтримувати їх на нормованому рівні. Оптимальним місцем розташування прошарку в товщі утеплювача є 1/6 від його внутрішньої поверхні.
  2. Розташування прошарку на відстані 1/6 від внутрішньої поверхні утеплювача порівняно з прошарком над утеплювачем дозволяє зменшити кількість тепла, яке надходить з прошарку в холодильну камеру вдвічі, мінімально необхідний об’єм повітря, що подається у прошарок, на 17%, збільшити тривалість періоду року, коли можна застосовувати прошарок, на 80% та зменшити тривалість необхідного періоду осушення в 2,5 3 рази.
  3. Розроблено методику визначення оптимальних, економічно доцільних режимів експлуатації запропонованої конструкції покриття та надані практичні рекомендації щодо цих режимів.
  4. Уточнено методику визначення коефіцієнта вологопровідності матеріалу й отримано рівняння для його визначення при від’ємних температурах, що дозволяє підвищити точність розрахунку вологонакопичення на 8%. Отримано рівняння для визначення мінімально необхідного об’єму повітря, яке необхідно подавати у прошарок. Уточнено методику визначення зміни температури та парціального тиску водяної пари повітря по довжині вентильованого прошарку. Уточнення дозволяє підвищити точність розрахунку температури на 2 %, а парціального тиску на 12 %.
  5. Проведено натурно-експериментальне дослідження, яке показує негативний вплив стабілізаційної ділянки (початок прошарку) на швидкість процесу зменшення вологості утеплювача та підтверджує достовірність запропонованих уточнень у розрахунку вологонакопичення.
  6. Визначено межі економічної доцільності застосування запропонованої конструкції для холодильних камер з різним температурно-вологісним режимом. Економічний ефект від застосування запропонованої конструкції покриття складає від 2 до 7 %.
  1. АбрамовБ.В. Влияние комплекса температурно-влажностных воздействий окружающей среды на влажностный режим и теплозащитные свойства ограждающих конструкций: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / Б.В.Абрамов М.: МИСИ, 1980.
  2. А.с.621993 СССР. Способ определения количества замерзшей и незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах / В.С.Ройфе. опубл. 12.03.78. Бюл. №32. С. 135.
  3. А.с.1188476 СССР, МКИ4 F25D13/00. Холодильная камера / Г.Л.Волик. №3637678/28-13; заявл. 22.08.83; опубл. 30.10.85, Бюл. №40 2 с.
  4. А.с.1193529 СССР. Способ определения коэффициента влагопроводности капиллярно-пористых материалов / В.Г.Гагарин, В.Р.Хлевчук. опубл. 27.12.85. № 43.
  5. А.с.1476368 СССР. Способ определения количества незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах / В.Г.Гагарин, В.С.Ройфе, В.Р.Хлевчук. опубл. 20.09.89. № 16.
  6. БабакинБ.С. Повышение тепловой эффективности ограждающих конструкций холодильников при помощи специальных покрытий / Б.С.Бабакин, А.В.Выгодин, Б.С.Тихонов. // Молочная промышленность. 1998. №6 С.3637.
  7. БабакинБ.С. Повышение эффективности ограждающих конструкций холодильных камер / Б.С.Бабакин, А.Г.Белозеров // Инновации в науке и образовании: материалы международной науч. конф. Калининград: КГТУ, 2007. С. 7781.
  8. БабакинБ.С. Снижение усушки замороженного мяса при длительном хранении / Б.С.Бабакин, А.Г. Белозеров // Все о мясе. 2008. №4. С. 2527.
  9. БабакинС.Б. Энергоэффективность экранирования холодильных камер для хранения мяса / С.Б.Бабакин, А.В.Бобровский. // Живые системы и биологическая безопасность населения: материалы 4-й науч. конф. студ. и молодых ученых М.: МГУПБ, 2005. С. 169.
  10. БабакинС.Б. Применение теплоотражательных материалов на холодильных предприятиях / С.Б.Бабакин, В.А.Выгодин, С.А.Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологии». М., 2003. Вып. 2 С. 235236.
  11. БабакинС.Б. Совершенствование ограждающих конструкций холодильников при их реструктуризации / С.Б.Бабакин // Материалы международной конференции «Индустрия холода в XXI веке». Москва, 2004. С. 139.
  12. БабакинС.Б. Теплоотражающие покрытия для ограждающих конструкций холодильника / С.Б.Бабакин // Мясные технологии. 2005. №5. С. 1617.
  13. БабакинС.Б. Энергосберегающие методы в холодильной технологии и технике / С.Б.Бабакин, В.А.Выгодин, С.А.Плешанов // Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов. 2001. №6. С. 3032.
  14. БадылькесИ.С. Автоматизированный холодильник с теплозащитной воздушной рубашкой / И.С.Бадылькес, Ш.А.Кобулашвили, Н.М.Ткачев // Холодильная техника. 1951. №2 С. 5966.
  15. БазыленкоГ.И. Исследование влияния экрана с вентилируемой воздушной прослойкой на тепло- и солнцезащитные качества наружных стеновых ограждений полносборного строительства: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / Г.И.Базыленко Минск, 1970. 15 с.
  16. БатиничРадивое. Вентилируемые фасады зданий / Р.Батинич // Научн.-практ. конф. «Проблемы строительной теплофизики, систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях». Москва, 1999. С. 157174.
  17. БелозеровА.Г. Совершенствование ограждающих конструкций холодильных камер для хранения замороженных продуктов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / А.Г.Белозеров М.: 2009.
  18. БелозеровГ.А. О концепции развития холодильной промышленности / Г.А.Белозеров // Холодильная техника. 2003. № 9. С. 510.
  19. БогословскийВ.Н. Потенциал влажности. Теоретические основы / В.Н.Богословский,В.Г.Гагарин // Российская академия архитектуры и строительства. Вестн. отд-ния строительных наук. 1996. Вып. 1. С. 1214.
  20. БогословскийВ.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учебник для вузов / В.Н.Богословский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1982. 415 с.
  21. БогословскийВ.Н. Тепловой режим здания / В.Н.Богословский М.: Стройиздат, 1979. 248 с.
  22. БогословскийВ.Н. Теплопоступления через покрытие с вентилируемой прослойкой / В.Н.Богословский, Фам Нгок Данг // Научн. тр. МИСИ. 1977. Вып. 114. С. 107112.
  23. Теплотехнический расчет ограждений, содержащих теплопроводные включения / В.Н.Богословский, В.Н.Авдеев, Н.В.Бухарова, Э.А. Сидоров. М.: МНИИТЭП, 1977.
  24. БоришанскийВ.М. Конвективная теплопередача в двухфазном и однофазном потоках / В.М.Боришанский, И.И.Палев // Сб. статей. М. Л.: Энергия, 1964. С. 221226.
  25. БрилингР.Е. Миграция влаги в строительных ограждениях / Р.Е.Брилинг// Исследования по строительной физике: сб. тр. М.: Стройиздат, 1949. С. 78-84.
  26. ВасильевБ.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима жилых зданий / Б.Ф.Васильев. М.: Гос. изд-во лит. по стр-ву и архит., 1957. 208 с.
  27. ВаськовскийА.П. Микроклимат и температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий на Севере / А.П.Васьковский. Л., 1986. 164 с.
  28. ВасютовичВ.В. Проектирование холодильников / В.В.Васютович, C.Ю.Крылов, П.И.Пирог. М.: Пищевая промышленность, 1972. 310 с.
  29. Влияние внешних теплопритоков на усушку замороженных продуктов при холодильном хранении / И.Г.Алямовский, Н.М.Вербицкая // Холодильная техника. 1986. № 9 С. 14.
  30. Влияние технологических факторов на сокращение усушки мяса при холодильной обработке [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.xiron.ru/content/view/30186/28//.
  31. ВоликГ.Л. Вологісний режим утеплювача в покритті будівель холодильників / Г.Л.Волик, О.І.Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. Вип.6. Ч. 2. Полтава: ПДТУ ім.Юрія Кондратюка, 2000. С. 610.
  32. ВоликГ.Л. Покриття будівель холодильників із нагрівальним шаром / Г.Л.Волик, О.І.Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. Вип.4. Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1999. С. 202207.
  33. ВоликГ.Л. Технічні можливості та ефективність підвищення теплозахисних якостей покриттів будівель холодильників / Г.Л.Волик, О.І.Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. Вип.2. Полтава: ПДТУ ін. Юрія Кондратюка, 1998. С. 7984.
  34. ВыгодинВ.А. Перспективные теплоотражательные материалы для распределительных холодильников / В.А.Выгодин, С.Б.Бабакин, С.А.Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологи». Вып. 2. М., 2003. С. 237238.
  35. ВыгодинВ.А. Применение теплоотражательных материалов на холодильных предприятиях. / В.А.Выгодин, С.Б.Бабакин, С.А.Плешанов // Сб. науч. трудов «Проблемы совершенствования холодильной техники и технологи». Вып.2. М., 2003. С.235236.
  36. ВыгодинВ.А. Повышение тепловой эффективности ограждающих конструкций холодильников при помощи специальных покрытий / В.А.Выгодин, С.Б.Бабакин, С.А.Плешанов, Б.С. Тихонов // Молочная промышленность. 1998. №6 С. З637.
  37. ВыгодинВ.А. Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов на холодильных предприятиях Росмясомолторга / B.А.Выгодин // Холодильная техника. 1984. №7 С. 1316.
  38. ГагаринВ.Г Капиллярное всасывание воды строительными материалами / В.ГГагарин, З.С. Канышкина, В.Р.Хлевчук// Строительные материалы. 1983. №1. С. 26.
  39. ГагаринВ.Г. Базы для разработки инженерного способа расчета влажностного режима / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (2426 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные трудности строительной теплофизики». М.: НИИСФ, 2003. С. 2335.
  40. ГагаринВ.Г. Методика проверки выпадения конденсата в воздушном зазоре вентилируемого фасада / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов // Строительная физика в XXI веке: науч.-техн. конф. М.: НИИСФ, 2006. С. 7380.
  41. ГагаринВ. Г. Основы для разработки инженерного метода расчета влажностного режима / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции (2426 апреля 2003 г.) «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». М.: НИИСФ, 2003. С. 2335.
  42. ГагаринВ.Г. Математическое моделирование влажностного состояния воздушной прослойки для стены вентилируемого фасада / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов // Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования РААСН по научн. обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2007 году: труды РААСН. М. Белгород, 2008. Том 2. С. 135141.
  43. ГагаринВ.Г. О некоторых теплотехнических ошибках, допускаемых при проектировании вентилируемых фасадов / В.Г.Гагарин // АВОК. 2005. № 2. С. 5258.
  44. ГагаринВ.Г. О температурной зависимости коэффициентов влагопроводности строительных материалов / В.Г.Гагарин // Тепловой режим и теплозащита зданий. М.: НИИСФ, 1988. С. 109112.
  45. ГагаринВ.Г. Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях. Метод оценки теплозащиты стены здания с вентилируемым фасадом с учетом продольной фильтрации воздуха / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов, А.В.Садчиков, И.А.Мехнецов // АВОК 2005. №8. С. 6070.
  46. ГагаринВ.Г. Расчет теплозащиты фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В.Г.Гагарин, В.В.Козлов, Е.Ю.Цыкановский // АВОК. 2004. №3. С. 2026.
  47. ГагаринВ.Г. Совершенствование методик определения влажностных характеристик строительных материалов и метода расчета влажностного режима ограждающих конструкций: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / В.Г.Гагарин. Москва, 1984. 209 с.
  48. ГагаринВ.Г. Теория состояния и переноса влаги в строительных материалах и теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий: дис. д-ра. техн. наук: спец. 05.23.01, 05.23.03 «Строительные конструкции здания и сооружения» / В.Г.Гагарин. Москва, 2000. 396 с.
  49. ГагаринВ.Г. Учет влажностного режима при проектировании железобетонных ограждающих конструкций / В.Г.Гагарин // Инженерные проблемы современного железобетона: материалы международной конференции по бетону и железобетону. Иваново, 1995. С. 8188.
  50. ГвоздковА.Н., БогословскийВ.Н. Процесс тепловлагообмена с позиции теории потенциала влажности / А.Н.Гвоздков, В.Н.Богословский // Водоснабжение и санитарная техника. 1994. №3. С. 27.
  51. ГиндоянА.Г, ЛифановБ.В, КейнигЭ.Ф. Опыт эксплуатации картофеле-овощехранилищ из легких металлических конструкций / А.Г.Гиндоян, Б.В.Лифанов, Э.Ф.КейнигЭ.Ф. // Холодильная техника. 1986. №3. С. 1726.
  52. ГиндоянА.Г. Определение расчетных летних температур наружного воздуха для вычисления максимальных теплопритоков в охлаждаемые помещения / А.Г.Гиндоян, В.А.Файнштейн// Холодильная техника. 1980 № 9. С. 2932.
  53. ГирманЛ.В. Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій із замкнутими повітряними прошарками / Л.В.Гирман // Комунальне господарство міст: наук. техн. зб. К.: Техніка, 2009. Вип. 88. С. 166174.
  54. ГмурманВ.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: [учеб. пособие для вузов] / В.Е.Гмурман. [3-е изд., перераб. и доп.]. М.: Высш. шк., 1979. 400 с.
  55. ГмурманВ.Е. Теория вероятности и математическая статистика: [учеб. пособие для вузов] / В.Е.Гмурман. [изд. 4-е, доп.]. М.: Высш. шк., 1972. 368 с.
  56. ГувернюкC.B. К расчету естественной конвекции в воздушной прослойке вентилируемого фасада с учетом щелевой проницаемости внешнего ограждения / C.BГувернюк, A.A.Синявин// Строительная физика в XXI веке. М.: НИИСФ РААСН, 2006. С. 6573.
  57. ГуревичМ.А. Приближенные методы расчета влажностного режима наружных ограждающих конструкций зданий: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / М.А.Гуревич М., МИСИ, 1966.
  58. ГусевН.М. Основы строительной физики / Н.М.Гусев. М.: Высш. шк., 1975. 511 с.
  59. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: Держбуд України, 2006. 71 с.
  60. Допустимое снижение сопротивления теплопередаче наружных ограждений холодильников / ГиндоянА.Г., ЛифановБ.В. // Холодильная техника. 1979. №8 С. 42-45.
  61. ДроздовВ.А. Реконструкция наружных ограждений холодильников с помощью легких панелей / В.А.Дроздов,И.Г.Кожевников, А.Ф.Хомутов// Сб. трудов НИИСФ «Тепловой режим, теплоизоляция и долговечность зданий». М., 1981. С. 5663.
  62. ДСТУ Б.В 2.6-101: 2010. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 53 с.
  63. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 122 с.
  64. Дульнев Г.Н. Процессы переноса в неоднородных средах / Г.Н.Дульнев Л.: Энергоатом издат. Ленингр. отд-ние, 1991. 248 с.
  65. ДурановЕ.Ф. Улучшение теплозащитных свойств легких ограждающих конструкций холодильников / Е.Ф.Дуранов, Б.В.Лифанов // Холодильная техника. 1981. №4. С. 1012.
  66. Защита кровли холодильника от солнечной радиации. / В.Е.Полунин // Холодильная техника. 1974. № 9. С. 45.
  67. Защита покрытий холодильников от солнечной радиации / И.Ф.Душин, А.И.Проник, Л.А.Долгова // Обзорная информация. Сер.: Холодильная промышленность и транспорт. М., 1973.
  68. Здания и сооружения. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные: ГОСТ 17177-94. [Введен в действие с 1996-04-01]. М.: Изд-во стандартов, 1996. 65 с.
  69. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции: ГОСТ 25380-82. М.: Изд-во стандартов, 1983. 14 с.
  70. ИльинскийВ.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий) / В.М.Ильинский //. М.: Высш. школа, 1974. 320 с.
  71. ИльинскийВ.М. Расчет влажностного состояния ограждающих конструкций при диффузии водяного пара / В.М.Ильинский// Промышленное строительство. 1962. №2. С. 2530.
  72. ИсаченкоВ.П. Теплопередача: учебник для вузов / В.П.Исаченко, В.А.Осипова, А.С.Сукомел. М.: Энергоиздат, 1981. 416 с.
  73. Исследования по строительной теплофизике: сб. статей / под. ред. Б.Ф.Васильева. М.: Госстройиздат, 1959. 356 с.
  74. КафравиМ.М. Защита малоинерционных тепловых ограждений холодильников с панелями типа «сэндвич» от солнечной радиации: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / М.М.Кафрави Одесса., 1983.
  75. КоганB.C. Некоторые особенности адсорбции паров воды при температурах ниже 0°С / B.C.Коган, В.Г.Колобродов,Л.П.Титарь// Вопр. атомной науки и техники. Сер.: Общая и ядерная физика. 1988. Вып. 4 (44). С. 4952.
  76. КожевниковИ.Г. Теплотехнические свойства холодильников из легких ограждающих конструкций / И.Г.Кожевников, А.И.Маковецкий// Сб. трудов НИИСФ «Тепловой режим, теплоизоляция и долговечность зданий». М., 1981. С. 6371.
  77. КозловВ.В. Аналитический метод расчета движения воздуха в воздушном зазоре вентилируемого фасада с облицовкой, содержащей периодические разрывы / В.В.Козлов // Строительная физика в ХХІ веке: научно-техническая конференция, посвященная 50-летию ННИСФ РААСН. Москва: ННИСФ, 2006. С. 6572.
  78. КозловВ.В. Метод инженерной оценки влажностного состояния современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплозащиты при учете паропроницаемости, влагопроводности и фильтрации воздуха: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / В.В.Козлов. Москва, 2004. 161 с.
  79. КорниенкоС. В. Замерзание влаги в материалах ограждений / С. В. Корниенко // Жилищное строительство. 2007. №9. С. 17 18.
  80. КорниенкоС.В. Методы инженерной оценки влажностного режима ограждающих конструкций на основе теории потенциала влажности / С.В.Корниенко. ‒ Волгоград: ВолгГАСУ, 2011. ‒ 100 с.
  81. КорниенкоС.В. Потенциал влажности для определения влажностного состояния материалов наружных ограждений в неизотермических условиях / С.В.Корниенко // Строительные материалы. 2006. №4. С. 8889.
  82. КорниенкоС.В. Решение трехмерной задачи совместного нестационарного тепло- и влагопереноса для ограждающих конструкций зданий / С.В.Корниенко // Строительные материалы. ‒ 2007. ‒ №10. ‒ С. 5455.
  83. КорниловТ. А. Особенности работы вентилируемого фасада в условиях устойчивой низкой температуры по результатам натурного эксперимента / Т.А.Корнилов., В. В.Амбросьев // Жилищное строительство. ‒ 2008. ‒ №1. ‒ С. 32 ‒ 35.
  84. КрыловЮ.С. Проектирование холодильников / Ю.С.Крылов, П.И.Пирог, В.В.Васютович, А.В.Карпов, А.И.Дементьев // М.: Пищевая промышленность, 1972. 307 с.
  85. КузнецоваГ.Ф. Тепловая изоляция / Г.Ф.Кузнецова. М.: Стройиздат, 1985. 421 с.
  86. ЛинникЮ.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В.Линник. − М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1958. 338 с.
  87. ЛифановБ.В. Пути улучшения изоляционных свойств ограждающих конструкций производственных холодильников / Б.В.Лифанов// Холодильная техника. 1986. № 12. С.1822.
  88. ЛукьяновВ.И. Влияние влагосодержания и его градиента на величину коэффициента влагопроводности строительных материалов / В.И.Лукьянов,Б.А.Балкин// Теплоизоляция зданий. М.: НИИСФ, 1986. С.168174.
  89. ЛукьяновВ.И. Влияние замерзания влаги на влажностный режим ограждающих конструкций / В.И.Лукьянов // Успехи строительной физики: сб. науч. тр. НИИСФ. Вып.4. М., 1969. С. 7684.
  90. ЛукьяновВ.И. Нестационарный массоперенос в строительных материалах и конструкциях при решении проблемы повышения защитных качеств ограждающих конструкций зданий с влажным и мокрым режимом: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В.И.Лукьянов М.: МИИТ, 1994.
  91. ЛукьяновВ.И. Снижение потерь тепла через наружные стены за счет оптимизации их влажностного режима / В.И.Лукьянов// Исследования по вопросам экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий. М.: НИИСФ, 1982. С. 140145.
  92. ЛыковА.В. Теоретические основы строительной теплофизики / А.В.Лыков. Минск: Изд-во АНБССР, 1961. 520 с.
  93. ЛыковА.В. Теория теплопроводности: учебное пособие / А.В.Лыков. М.: Высшая школа, 1976. 599 с.
  94. МалышевВ.П. Здания холодильников и пищевых производств / В.П.Малышев, В.О.Мамченко,Е.А.Радченко// СПб.: Агрохолод, 1993. 257 с.
  95. МаляренкоВ.А. Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений / МаляренкоВ.А. РедькоА.Ф., ЧайкаЮ.И., ПоволочкоВ.Б. Харьков: Рубикон, 2001. 208 с.
  96. МамченкоВ.О. Основы строительства и эксплуатации зданий холодильников и пищевых производств: учеб. пособ. / В.О.Мамченко, Н.В.Норина, Е.А.Радченко. СПб: СПБГУНиПГ, 2009. 92 с.
  97. Материалы и конструкции современных зданий холодильников: обзор / СмилянскийГ.М., БерезутскийВ.И. М.: ЦИНИС, 1980.
  98. Метрологія та вимірювальна техніка: [підручник] / [ПоліщукС.С., ДорожовецьМ.М., ЯцукВ.О., ВанькоВ.М., БойкоТ.Г.]; за ред. Є.С.Поліщука. Львів: Бескет Біт, 2003. 544 с.
  99. МихеевМ.А., МихееваИ.М. Основы теплопередачи / М.А.Михеев, И.М.Михеева// Изд. 2-е, узд. стереотип. М.: Энергия, 1977. 344 с.
  100. МихеевМ.А. Краткий курс теплопередачи / М.А.Михеев, И.М.Михеева. М. Л., Госэнергоиздат, 1961. 208 с.
  101. МогилатА.Н. Проектирование теплозащиты покрытий гражданских зданий / А.Н.Могилат, Э.Н.Кривобок. К.: Будівельник, 1982. 104 с.
  102. МогилатО.Н. Вентильовані повітряні прошарки в будівлях холодильників / О.Н.Могилат, О.І.Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. − Вип.3. − Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. − С. 128−132.
  103. МогилатО.Н. Визначення коефіцієнта вологопровідності при від’ємних температурах / О.Н.Могилат, О.І.Юрін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. − Вип.5. − Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2000. С. 265−270.
  104. Об эффективности применения радиационных экранов при проектировании зданий холодильников из легких ограждающих конструкций / Н.Г.Волкова // Сб. докл. VIII науч. практ. конф. НИИСФ. М., 2003. С. 100106.
  105. ОдельскийЯ.Э. Защитные свойства вентилируемых совмещенных крыш / Я.Э.Одельский. Минск, 1960. 64 с.
  106. ОлейниковП.П. Интерферометрические исследования процессов тепло- и массообмена при моделировании ограждений для холодильников / П.П.Олейников// II Междунар. науч. конф. «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». Волгоград, 2003. С. 179182.
  107. ОлейниковП.П. Наружные ограждающие конструкции зданий холодильников / П.П.Олейников, Е.П.Олейникова, Д.К.Гулевич // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2008. №1(5). С. 13.
  108. ОлейниковП.П. Исследование теплозащитных свойств экранируемых наружных стен зданий промышленных холодильников в условиях юга России: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» / П.П.Олейников. Москва, 2006. 184 с.
  109. ОлейниковП.П. О совершенствовании наружных ограждений промышленных холодильников / П.П.Олейников// II Междунар. науч. конф. «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды». Волгоград, 2003. С. 151156.
  110. ОлейниковП.П. Энергосберегающие наружные ограждения для промышленных холодильников / П.П.Олейников // Междунар. науч. симпозиум Экология и безопасность жизнедеятельности». Ч.1. Волгоград: ВолгГАСА, 1996. С. 7072.
  111. Онлайн каталог продукции ООО «Термобуд плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.termobud.com.ua/info_ru.php.
  112. Определение теплопритоков от солнечной радиации через покрытие холодильника при неполной климатологической информации / ЩляховецкийВ.М. / Холодильная техника. 1980. № 10. С. 4244.
  113. Пат. 71622 Україна, МПК Е04В 1/00 (2012.01). Покриття будівлі холодильника з вентильованим повітряним прошарком, розташованим у товщі утеплювача / заявники ЮрінО.І., СлинькоН.В.; патентовласник Полтавський нац. техн. ун-т ім.Юрія Кондратюка. № u 2011 14249; заявл. 02.12.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл.№ 14. 4 с.
  114. Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.xiron.ru/content/view/29265/28/.
  115. ПерехоженцевА.Г. Теоретические основы и методы расчета температурно-влажностного режима ограждающих конструкций зданий/ А.Г.Перехоженцев. Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. 212 с.
  116. ПирогП.И. Теплоизоляция холодильников / ПирогП.И. М.: Пищевая промышленность, 1966. 272 с.
  117. Показники енергоефективності малоповерхових екобудинків з використанням місцевих матеріалів / М.В.Савицький, Ю.Б.Бендерський, І.І.Перегінець, М.М.Бабенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. № 61. Д: ПГАСА, 2011. С. 168171.
  118. ПоповаЮ.К Температурно-влажностное состояние стены с воздушной прослойкой в производственных помещениях с мокрым режимом / Ю.К.ПоповаЮ.К. // Междунар. науч.-практ. конф. «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». Москва, 2003. С. 134138.
  119. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры: ГОСТ 25336-82. М.: Изд-во стандартов, 1982. 102 с.
  120. Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия. ГОСТ 9545-78. М.: Изд-во стандартов, 1978. 16 с.
  121. Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования: ГОСТ 3044-84. М.: Изд-во стандартов, 1989. 81 с.
  122. Проектирование и строительство стен с воздушными промежутками: рекомендации / Институт строительства и архитектуры Министерства окружающей среды Литовской Республики. Вильнюс, 2002. ‒ 24 с.
  123. Проектирование холодильников / Ю.С.Крылов, П.И.Пирог, В.В.Васютович, А.И.Дементьев, А.В.Карпов. М.: Пищевая промышленность, 1972. 310 с.
  124. ПротасевичА.М. Вопросы теплотехническог
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины