ЖОРСТКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОРОЖНИСТОГО ТРИКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ З НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ КРУЧЕННІ : ЖЕСТКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ поло треугольной СЕЧЕНИЯ С нормальными ТРЕЩИНАМИ при кручении

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЖОРСТКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОРОЖНИСТОГО ТРИКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ З НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ КРУЧЕННІ
 • Альтернативное название:
 • ЖЕСТКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ поло треугольной СЕЧЕНИЯ С нормальными ТРЕЩИНАМИ при кручении
 • Кол-во страниц:
 • 188
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  На правах рукопису
  МЕЛЬНИК ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ


  УДК 624. 012.45:539.385


  ЖОРСТКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОРОЖНИСТОГО ТРИКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ
  З НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ ПРИ КРУЧЕННІ


  Спеціальність: 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
  Науковий керівник:
  Азізов Талят Нуредінович,
  доктор технічних наук, професор  Одеса 2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП. 5

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ ТА КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕКРИТТІВ ТА МОСТІВ ..... 11
  1.1. Вплив жортскістних параметрів на просторову роботу перекриттів та мостів .... 12
  1.2. Експериментальні та теоретичні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів при крученні. 16
  1.3. Використання трикутних згинальних елементів у статично невизначених конструкціях..... 28
  1.4 Типові елементи мостових споруд ...... 32
  1.5. Основні результати, висновки та постановка задач досліджень.. 38

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ .. 41
  2.1 Загальні положення визначення крутильної жорсткості елементів порожнистого трикутного профілю з нормальними тріщинами .... 41
  2.2 Визначення переміщень залізобетонного елементу з нормальними тріщинами, до якого прикладений крутний момент 43
  2.3 Визначення переміщень в тріщині і нагельної сили в арматурі .. 63
  2.4 Висновки за розділом 2..... 67

  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ТА МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОРОЖНИСТОГО ТРИКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ 69
  3.1. Конструкція установки, методика досліджень і прилади.. 69
  3.1.1. Експериментальні зразки... 69
  3.1.2 Установка для випробувань, пристрої та прилади 71
  3.1.3 Методика випробувань..... 73
  3.2. Характеристики експериментальних зразків.... 74
  3.2.1 Характеристики бетону... 74
  3.2.2 Характеристики арматури.. 77
  3.3. Напружено-деформований стан і міцність залізобетонних балок з нормальними тріщинами. 77
  3.3.1 Аналіз деформативних характеристик експериментальних зразків.. 77
  3.3.2 Аналіз міцнісних характеристик експериментальних зразків... 88
  3.4 Спосіб виготовлення збірно-монолітної балки трикутного порожнистого перерізу.. 90
  3.5 Висновки за розділом 3..... 94

  РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАЛОК ПОРОЖНИСТОГО ТРИКУТНОГО
  ПЕРЕРІЗУ ..95
  4.1. Розрахунок деформацій залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при крученні з врахуванням нелінійних властивостей бетону.... 95
  4.2. Міцність залізобетонних елементів трикутного профілю з нормальними тріщинами за дії крутного моменту...... 102
  4.3. Порівняння експериментальних даних з розробленою методикою... 108
  4.4. Вплив крутильної жорсткості на просторову роботу залізобетонних ребристих систем, складених з елементів порожнистого трикутного перерізу.... 110
  4.5. Переваги розробленої методики ...... 122
  4.6. Висновки за розділом 4...... 125

  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ... 127

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 129

  ДОДАТКИ... 153
  Додаток А. Графічні залежності «Крутний момент кут закручування для всіх дослідних балок».... 154
  Додаток Б. Фото експериментальних зразків . 159
  Додаток В. Програми на ЕОМ для визначення жорсткісних характеристик за допомогою розроблених методик 162

  Довідки про впровадження результатів досліджень ...... 184

  ВСТУП
  Актуальність теми.
  Залізобетонні плоскі перекриття є основним видом перекриттів в промисловому, сільськогосподарському і цивільному будівництві. Вони сприймають вертикальні і горизонтальні навантаження, забезпечують просторову жорсткість будівлі.
  Останнім часом перекриття і покриття розраховуються з урахуванням просторової роботи, коли зусилля перерозподіляються між окремими елементами нерівномірно. Ефект просторової роботи проявляється тим більше, чим більша крутильна жорсткість елементів з яких складається перекриття. Одним із ефективних перерізів, в яких крутильна жорсткість велика, є елементи порожнистого трикутного перерізу. Застосування в перекриттях балок такого типу дозволяє суттєво збільшити ефект просторової роботи.
  В існуючій науковій літературі практично відсутні дані про визначення крутильних жорсткостей залізобетонних елементів, що мають нормальні тріщини, хоча експериментальними дослідженнями встановлений вплив таких тріщин на зміну не лише згинальних, але і крутильних жорсткостей. Існуючі методики розрахунку присвячені, в основному, деформативності залізобетонних елементів за наявності просторових тріщин. У чинних нормативних документах взагалі відсутня методика визначення крутильної жорсткості елементів. Теорія деформування залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при крученні знаходиться на початковій стадії. В ній відсутні рекомендації щодо розрахунку елементів порожнистого трикутного перерізу.
  У зв'язку із сказаним, розробка методики визначення крутильних жорсткостей залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу за наявності в них нормальних тріщин є актуальним завданням, рішення якого дозволить визначити зусилля в елементах залізобетонних перекриттів при їх розрахунку з урахуванням просторової роботи.
  Зв'язок роботи з науковими програмами.
  Дисертаційна робота виконана у рамках держбюджетної науково-дослідної теми на 2008-2009 рр. "Розробка розрахункових моделей залізобетонних конструкцій при складному напружено-деформованому стані приопорних ділянок" (номер держ. реєстрації 0108U000559) кафедри опору матеріалів Одеської державної академії будівництва і архітектури, держбюджетної науково-дослідної теми на 2007-2009 рр. "Методи розрахунку залізобетонних пролітних будов автодорожніх мостів на силові і вимушені дії" (номер держ. реєстрації 0107U000807) кафедри будівельної механіки Одеської державної академії будівництва і архітектури.
  Мета роботи розроблення методики визначення крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами та конструктивне вирішення залізобетонних систем, яке дозволяє збільшити ефект просторової роботи в конструкціях мостів та перекриттів.
  Для досягнення мети були проведені теоретичні дослідження із застосуванням диференціальних рівнянь сумісності деформацій та методу скінчених елементів, а також був проведений експеримент на елементах розглядуваного профілю з нормальними тріщинами.
  Було досліджено вплив зміни крутильної жорсткості внаслідок виникнення нормальних тріщин на характер і величини внутрішніх зусиль в залізобетонних елементах порожнистого трикутного перерізу.
  Задачі дослідження.
  1. Провести теоретичне дослідження впливу зміни крутильної жорсткості залізобетонних елементів мостів та конструкцій перекриття внаслідок виникнення в них нормальних тріщин на характер і величини внутрішніх зусиль.
  2. Провести експериментальне дослідження деформативності та міцності залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при дії моменту кручення.
  3. Вдосконалити чисельно-аналітичну методику визначення крутильної жорсткості залізобетонних елементів з нормальними тріщинами та розвинути її на елементи порожнистого трикутного перерізу.
  4. Розробити комп’ютерну програму для автоматизованого визначення параметрів жорсткості та міцності елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами з метою використання на практиці.
  5. Розробити інженерну методику розрахунку міцності і визначення крутильних жорсткостей залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами.
  Об’єкт дослідження залізобетонні елементи перекриття порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами.
  Предмет дослідження крутильна жорсткість та міцність залізобетонних елементів трикутного профілю з нормальними тріщинами; напружений стан залізобетонного перекриття при врахуванні зміни крутильної жорсткості в елементах конструкції.
  Методи дослідження метод комп’ютерного моделювання конструкцій з використанням програмних комплексів, що реалізують метод скінчених елементів (при проведенні чисельних розрахунків); чисельно-аналітичний метод з використанням диференціальних рівнянь і методів диференціального та інтегрального числення (при розвитку і вдосконаленні чисельно-аналітичної методики визначення крутильної жорсткості залізобетонних елементів з нормальними тріщинами); експериментальні дослідження на зразках залізобетонних балок; мова Turbo Pascal та програмне середовище Delphi 7.0 (при створенні комп’ютерної програми визначення параметрів жорсткості та міцності при крученні досліджених елементів).
  Наукова новизна роботи:
  вперше експериментально отримані залежності «крутний момент-кут закручування» для балок порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами, армованих подовжньою арматурою;
  вперше отримані залежності руйнівного крутного моменту від висоти зони без тріщин для балок порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами;
  вдосконалена методика визначення крутильної жорсткості та міцності при крученні залізобетонних елементів з нормальними тріщинами, яка розвинена на елементи порожнистого трикутного профілю;
  отримані результати чисельно-аналітичних досліджень напруженого стану перекриттів з балок порожнистого трикутного перерізу, що відрізняються від існуючих уточненням зусиль за рахунок врахування зміни крутильних жорсткостей їх складових елементів.
  Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що отримані результати досліджень і запропонована методика визначення крутильної жорсткості дозволяють уточнити величини внутрішніх зусиль в елементах перекриттів, що мають нормальні тріщини. Це, у свою чергу, дозволяє точніше запроектувати армування конструкцій із забезпеченням необхідної міцності і жорсткості елементів перекриття.
  Достовірність даних, отриманих на основі запропонованої методики визначення крутильної жорсткості залізобетонних елементів з нормальними тріщинами підтверджується задовільним збігом з результатами фізичного і чисельного експериментів.
  Впровадження результатів роботи.
  Результати дисертаційної роботи використані при розробці національного стандарту України ДСТУ Б В.2.6-156:2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування» в частині врахування впливу кручення на несучу здатність залізобетонних елементів.
  Результати дослідження прийняті при проектуванні наступних об’єктів:
  Міська станція юних техніків (м. Кіровоград, вул. Яновського, 60) (довідка видана приватним підприємством «Будівельна імперія ОВ»);
  АЗС (Кіровоградська обл., смт. Олександрівка) (довідка видана приватним підприємством «Будівельна імперія ОВ»);
  Корпус випробування компресорів на майданчику випробувальних стендів ВАТ «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе», м. Суми, вул. Горького, 58.
  Особистий вклад претендента:
  виконання експериментальних досліджень, проведення аналізу результатів експерименту;
  розвиток і удосконалення чисельно-аналітичної методики визначення крутильної жорсткості залізобетонних елементів з нормальними тріщинами з використанням методик Б.Е. Уліцького та Т.Н. Азізова;
  запропонована інженерна методика визначення крутильної жорсткості залізобетонного елементу з нормальними тріщинами порожнистого трикутного профілю;
  проведення чисельних досліджень впливу діаметру повздовжньої арматури і висоти зони без тріщин на крутильну жорсткість елементу з нормальними тріщинами дослідних елементів.
  Апробація роботи.
  Основні положення та результати дисертації доповідались на наступних конференціях: «Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві» (м. Луцьк, 4-6 жовтня 2009 р.); міжнародна науково-практична конференція «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» (м. Дніпропетроськ, 27-28 травня 2010 р.); сьома науково-технічна конференція «Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (м. Рівне, 27-29 вересня 2011 р); ХІ міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в техніці та технологіях» (м. Полтава, 23-25 квітня 2012 р.); Міжнародній конференції «Структуроутворення, міцність і механіка руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» присвяченій 70-річчю Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. Дорофєєва В.С. (м. Одеса, 20 вересня, 2012 р.).
  Результати роботи були представлені і обговорені на засіданні кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій ОДАБА (19 вересня 2012 р.); на засіданні міжкафедрального спеціалізованого наукового семінару "Будівельні конструкції, будівлі і споруди" ОДАБА (10 грудня 2012 р.).
  Публікації. Основні положення дисертації та результати досліджень були опубліковані в 8 статтях, опублікованих в збірниках, які являються фаховими виданнями.
  Робота виконана в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Експериментальна частина дисертаційного дослідження виконана на базі лабораторії заводу залізобетонних виробів в м. Умань.

  Об’єм та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 199 найменувань, 3 додатків. Дисертація викладена на 187 сторінках, в тому числі: 124 сторінок основного тексту, 60 рисунків, 23 таблиць, 23 сторінки списку використаних джерел, 30 сторінок додатків.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації представлено нове рішення актуальної задачі визначення крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами і показаний вплив крутильних жорсткостей окремих елементів на просторову роботу залізобетонних перекриттів та мостів.
  Проведені автором дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
  1. Різними дослідженнями встановлено, що при утворенні нормальних тріщин змінюється не лише жорсткість при згині, але і крутильна жорсткість елементів залізобетонних ребристих перекриттів та мостових конструкцій.
  2. Розроблена чисельно-аналітична методика визначення крутильної жорсткості залізобетонного елементу порожнистого трикутного профілю з нормальними тріщинами при крученні.

  4. Порівняння даних, отриманих за розробленою методикою, визначення крутильної жорсткості та міцності з результатами експериментальних досліджень підтвердило достовірність розробленої методики. Розроблена комп'ютерна програма для визначення жорсткісних і міцнісних параметрів елементів порожнистого трикутного профілю з нормальними тріщинами у складі перекриттів та мостів.
  5. Розроблена інженерна методика розрахунку жорсткості і міцності залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при крученні. Елемент з нормальними тріщинами може руйнуватися за трьома схемами: від зрізу верхньої полиці при дії нагельної сили в арматурі; від руйнування верхньої полиці в результаті дії крутного моменту; при перевищенні максимальної розтягуючого напруження межі міцності бетону при розтягу. Умовою міцності є найменше значення з трьох значень, що відповідають різним схемам руйнування.
  6. Експериментально встановлено, що при збільшенні діаметру подовжньої арматури і товщини верхньої полиці жорсткість елементу з нормальними тріщинами збільшується.
  7. При розгляді зусиль, що виникають при локальних навантаженнях у мостових конструкціях та перекриттях, визначено ефективний профіль балок перекриттів та мостів, що забезпечує збільшення жорсткості та ефекту просторової роботи.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Азизов Т. Н. Влияние вертикальных усилий взаимодействия элементов сборного перекрытия на пространственную работу / Т. Н. Азизов, А. С. Савченко // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2002. Вип. 57. С. 15-20.
  2. Азизов Т. Н. К расчету железобетонных элементов полого сечения с нормальными трещинами при кручении / Т. Н. Азизов, О. В. Мельник, О. С. Мельник // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2010. Вип. 33. С. 10-14.
  3. Азизов Т. Н. Пространственная работа железобетонных перекрытий. Теория и методы расчета : дис. докт. техн. наук : 05.23.01 "Строительные конструкции, здания и сооружения" / Азизов Талят Нурединович. Полтава, 2006. 406 с.
  4. Азизов Т. Н. Расчет системы ригель-настил с учетом совместной работы / Т. Н. Азизов, А. С. Савченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2002. Вип. 8. С. 7-11.
  5. Азизов Т. Н. Учет кручения полок при расчете ребристых перекрытий / Т. Н. Азизов // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2003. Вип. 58. С. 3-7.
  6. Азизов Т. Н. Экономичные конструкции покрытий и перекрытий / Т. Н. Азизов. Умань : Алми, 2002. 64 с.
  7. Азизов Т. Н. Теория пространственной работы перекрытий / Азизов Т. Н. К. : Науковий світ, 2001. 276 с.
  8. Азізов Т. Н. Залізобетонні балки з підвищеною жорсткістю при крученні. / Т. Н. Азізов, О. С. Мельник // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Рівне 2009. Вип. 19. С. 55-60.
  9. Азізов Т. Н. Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні / Т. Н. Азізов, О. С. Мельник // Збірник наукових праць : (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2011. Вип. 2(30). С. 47-52.
  10. Азізов Т.Н. Ефективні конструкції мостових споруд / Т.Н.Азізов, О.С. Мельник // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 47 Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012. С. 16-22.
  11. Азізов Т. Н. Інженерний метод визначення НДС залізобетонних балок порожнистого перерізу з нормальними тріщинами / Т. Н. Азізов, О. В. Мельник, О. С. Мельник // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Рівне 2011. Вип. 22. С. 154-161.
  12. Азізов Т. Н. Методика розрахунку суцільних фундаментів / Т. Н. Азізов // Вісник Сумського ДАУ. Серія „Будівництво”. Суми, 2000. С. 4-8.
  13. Азізов Т. Н. Наукові основи енергозбереження / Т. Н. Азізов // Вісник Сумського державного аграрного університету. Суми. 1998. С. 3-5.
  14. Азізов Т. Н. Особливості розрахунків монолітних ребристих перекрить / Т. Н. Азізов, Н. Ж. Касем // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Будівництво”. Суми, 1998. С. 84-85.
  15. Азізов Т. Н. Оцінка необхідності підсилення перекрить / Т. Н. Азізов // Матеріали IV науково-технічної конференції „Будівництво в сейсмічних районах України”. Ялта, 1999. С. 211-216.
  16. Азізов Т. Н. Розрахунок залізобетонних коробчатих балок при крученні / Т. Н. Азізов, О. В. Мельник, О. С. Мельник // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Рівне 2010. Вип. 20. С. 120-124.
  17. Азізов Т. Н. Розрахунок перекриття на вертикальні нерівномірні навантаження / Т. Н. Азізов // Будівництво України. 1994. № 3. С. 29-32.
  18. Айвазов Р. Л. Проектирование многопустотных панелей на действие поперечных изгибающих моментов и перерезывающих сил, вызванных совместной работой панелей в составе перекрытия / Р. Л. Айвазов, В. Г. Крамарь, К. М. Арзуманян. Деп. ВНИИИС № 3101 от 12.02.1982.
  19. Бабіч Є.Є. Робота і розрахунок згинальних залізобенних елементів трикутного профілю: дис. канд. техн. наук: 05.23.01. «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Бабіч Є.Є. Рівне, 1998. 210 с.
  20. Баженов В. А. Методика чисельного моделювання нелiнiйного деформування та руйнування просторових залiзобетонних конструкцiй / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, В. А. Рутковський // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2003. Вип. 59. С. 157-162.
  21. Базоев O. K. Прочность приопорных участков железобетонных балок прямоугольного сечения, испытывающих интенсивное кручение : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / Базоев О. К. . М., 1983. 264 с.
  22. Байков В.Н. Исследование совместной работы сборных железобетонных элементов в системах плоских и пространственных конструкций: дис. ... доктора техн. наук: 05.23.01/ Байков Виталий Николаевич М., 1967.
  23. Байков В. Н. Исследование несущей способности железобетонных элементов прямоугольного сечения при совместном действии изгиба и кручения / В. Н. Байков, В. И. Фомичев // Известия вузов. Сер. «Строительство и архитектура». 1975. № 2. С. 19-25.
  24. Байков В. Н. Построение зависимости между напряжениями и деформациями сжатого бетона по системе нормируемых показателей / В. Н. Байков, С. В. Горбатов, З. А. Димитров // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1977. № 6. С. 15-18.
  25. Байков В. Н. Эффект крутящих моментов и распоров в железобетонных плитах, опертых по контуру / В. Н. Байков, А. И. Бедов, А. К. Фролов // Строительная механика и расчет сооружений. 1992. № 3. С. 41-48.
  26. Белубекян A. B. Экспериментальное исследование сопротивления элементов из легкого железобетона при изгибе и кручении : дис. канд. техн. наук / Белубекян А. В. Ереван, 1970. 145 с.
  27. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б В.2.6-156:2010. К. : Мінрегіонбуд України., 2010. 170 с.
  28. Бетонные и железобетонные конструкции : СНиП П.21-75. М. : Стройиздат, 1976. 89 с.
  29. Бетоны. Методы испытаний. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона : ГОСТ 2445280 : [дата введения 1982-01-01.] М. : Издательство стандартов, 1980. 12 с.
  30. Бондаренко В. М. Инженерные методы нелинейной теории железобетона / В. М. Бондаренко, С. В. Бондаренко. М. : Стройиздат, 1982. 287 с.
  31. Буракс А. И. Комбинированные предварительно напряженные перекрытия промышленных зданий / А. И. Буракс. К. : Будівельник, 1964. 115 с.
  32. Бурлаченко П. И. Экспериментальное исследование влияния сопротивления бетона сжатию на прочность железобетонных балок, работающих на изгиб с кручением : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.480 "Строительные конструкции" / Бурлаченко П. И. Новосибирск, 1963. 23 с.
  33. Бычков М. И. Расчет изгибаемых железобетонных элементов непрямоугольного сечения по разрушающим нагрузкам / М. И. Бычков // Строительная промышленность. 1940. № 8. с. 43 49.
  34. Вахненко П. Ф. Железобетонные конструкции / П. Ф. Вахненко. К. : Вища школа, 1990. 231 с.
  35. Вахненко П. Ф. Современные методы расчета железобетонных конструкций на сложные виды деформации / П. Ф. Вахненко. К. : Будівельник, 1992. 112 с.
  36. Ведомственные строительные нормы : инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений атируемых автодорожных мостов ВСН 32-89 : предназначено для ознакомительных целей, предоставляется клиентам компании «Древград» деревянные дома / НПО Росдорнии, НПО "Дорстройтехника" Миндорстроя БССР, каф. мостов ХАДИ, каф. мостов МАДИ ; утв. Минавтодором РСФСР 22 июля 1988 г.
  37. Вернигор В.А. Несущая способность и деформативность железобетонных балок прямоугольного полого сечения при изгибе с кручением: дис. канд.техн.наук: 05.23.01/ Вернигор В.А. М., 1988. 185 с.
  38. Гвоздев А. А. К вопросу о поведении железобетонных конструкций в стадии, близкой к разрушению / А. А. Гвоздев, В. Н. Байков // Бетон и железобетон. 1977. № 9. С. 22-24.
  39. Гвоздев А. А. Новые нормы проектирования бетонных и железобетонных конструкций / А. А. Гвоздев, А. С. Залесов, Р. Л. Серых // Бетон и железобетон. 1985. № 6. С. 5-6.
  40. Гвоздев А. А. Современные пути развития теории железобетона / А. А. Гвоздев, В. Н. Байков // Бетон и железобетон. 1983. № 5. С. 9-11.
  41. Гениев Г. А. Теория пластичности бетона и железобетона / Г. А. Гениев, В. Н. Киссюк, Г. А. Тюпин. М. : Стройиздат, 1974. 316 с.
  42. Глазер С. И. К расчету железобетонных элементов на косой изгиб и косое внецентреное сжатие / С. И. Глазер // Строительные конструкции. К. : Будівельник, 1970. Вип. XV. С. 85-93.
  43. Глушков Г. С. Инженерные методы рассчетов на прочность и жесткость / Г. С. Глушков. М. : Машгиз, 1949. 246 с.
  44. Горик А. В. Метод определения формы сжатой зоны бетона в элементах прямоугольного сечения, работающих на косой изгиб / А. В. Горик, А. Н. Павликов, Е. В. Зернюк // Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции «Совершенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в строительную практику». Полтава, 1989. С. 61.
  45. Горнов В. Н. Исследование прочности и жесткости индустриальных конструкций жилых домов / В. Н. Горнов. М. : Госстройиздат, 1954. 240 с.
  46. Гуревич А. Л. О способах расчета железобетонных плит на ЭВМ с учетом процесса трещинообразования / А. Л. Гуревич, Н. И. Карпенко, Л. И. Ярин // Строительная механика и расчет сооружений. 1972. № 1. С. 24-29.
  47. Гуща Ю. П. Влияние формы поперечного сечения элементов на прочность, трещиностойкость и деформативность / Ю. П. Гуща, И. Ю. Ларичева, К. Т. Саканов // Бетон и железобетон. 1987. № 5. С. 19-20.
  48. Десятник Е. И. Действительные условия загружения вертикальной нагрузкой сборных железобетонных плит с учетом их совместной работы в перекрытиях зданий торговли : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.23.01 "Строительные конструкции, здания и сооружения" / Десятник Е. И. ; ЦНИИЭП Жилища. М., 1985. 23 с.
  49. Десятник Е. И. Исследования нагрузок от веса людей в торговых залах чебоксарского универмага / Е. И. Десятник, А. П. Булычев // Проблемы индустриализации строительства общественных зданий : сб. научн. трудов ЦНИИП реконструкции городов. М. : ЦНИИП реконструкции городов, 1989. С. 87-97.
  50. Додонов М. И. Прогибы плит перекрытий по стальным профилированным настилам при локальных нагрузках / М. И. Додонов, В. Х. Кунжиев, Н. Д. Хормиз // Бетон и железобетон. 1992. № 2. С. 11-12.
  51. Дроздов П. Ф. Конструирование и расчёт несущих систем многоэтажных зданий и их элементов / П. Ф. Дроздов. М. : Стройиздат, 1977. 223 с.
  52. Дюрменова С. С. Прочность железобетонных балок со сквозными отверствиями при интенсивном кручении : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / Дюрменова С. С. Ростов-на-Дону, 2006. 27 с.
  53. Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций.- Часть 1-1 : Общие правила и правила для зданий: EN 1992-1-1: 2004, CEN, 2004. - 225 с.
  54. Елагин Э.Г. Сопротивление железобетонных стержней совместному действию изгибу с кручением на стадиях работы с трещинами: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.23.01"Строительные конструкции, здания и сооружения"/ Э.Г. ЕлагинМ.,1994.33с.
  55. Залесов A. C. Прочность железобетонных элементов на воздействие крутящих моментов и поперечных сил / А.С. Залесов, Г.С. Оганджанян // Новые экспериментальные исследования и методы расчета железобетонных конструкций: сборник научн. Трудов. М., 1989. С. 4-15.
  56. Залесов A. C. Расчет прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил и кручения / А. С. Залесов // Бетон и железобетон. 1976. № 6. С. 22-24.
  57. Залесов A. C. Совершенствование практических методов расчета прочности элементов железобетонных конструкций при сочетании различных силовых воздействий : дис. канд. техн. наук / Залесов А. С. М., 1969. 213 с.
  58. Залесов А.С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А. С. Залесов, Э. Н. Кадыш, Л. Л. Лемыщ, И. К. Никитин. М. : Стройиздат, 1988. 320 с.
  59. Залигер Р. Железобетон, его расчет и проектирование : пер. с нем. / Р. Залигер. М. : Л. : Стройиздат, 1928. 262 с.
  60. Залізобетонні конструкції : підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] / А. Я. Барашиков, Л. М. Буднікова, Л. В. Кузнецов [та ін.]. К. : Вища школа, 1995. 591 с.
  61. Изменение № 2 к СНиП 2.03.01-84* // Будівництво України. 1995. № 7. Приложение.
  62. Карабанов Б. В. Нелинейный расчет монолитных железобетонных ребристых перекрытий на локальные нагрузки / Б. В. Карабанов // Бетон и железобетон. 1992. № 7. С. 17-18.
  63. Карабанов Б. В. Нелинейный расчет сборно-монолитных железобетонных перекрытий / Б. В. Карабанов // Бетон и железобетон. 2001. № 6. С. 14-18.
  64. Карабанов Б. В. Новые конструктивные решения несущей системы каркасно-панельных зданий и нелинейные методы их расчета : дис. ... докт. техн. наук : 05.23.01 "Строительные конструкции, здания и сооружения" / Карабанов Борис Владимирович. М., 1998. 535 с.
  65. Карпенко H. H. Деформации железобетонных трубчатых элементов с трещинами при изгибе с кручением / Н. Н. Карпенко, Э. Г. Елагин // Прочность и жесткость железобетонных конструкций. М. : НИИЖБ Госстроя СССР, 1971. С. 29-48.
  66. Карпенко H. H. Теория деформирования железобетона с трещинами / Н. Н. Карпенко. М. : Стройиздат, 1976. 204 с.
  67. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона / Н. И. Карпенко. М. : Стройиздат, 1996. 416 с.
  68. Карпенко Н. И. Теория деформирования железобетона с трещинами / Н. И. Карпенко. М. : Стройиздат, 1976. 208 с.
  69. Касаев Д. Х. Прочность элементов железобетонных конструкций при кручении и изгибе с кручением / Д. Х. Касаев. Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2001. 176 с.
  70. Касаев Д. Х. Прочность элементов кольцевого сечения при совместном действии изгибающего и крутящего моментов / Д. Х. Касаев // Бетон и железобетон. 1986. № 8. С. 25-26.
  71. Кваша В. Г. Дослідження роботи розширених прогонових будов мостів на моделях / В. Г. Кваша, П. М. Коваль // Резерви прогресу в архітектурі та будівництві : зб. праць. Львів, 1995. № 287. С. 51-56.
  72. Кваша В. Г. Експериментальні дослідження залізобетонних прольотних будов, розширених приставними елементами / В. Г. Кваша // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК. 1999. Вип. 50. С. 87-94.
  73. Кваша В. Г. Особливості просторового розрахунку розширених прольотних будов залізобетонних мостів / В. Г. Кваша, І. Г. Іваник // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К., 1999. Вип. 50. С. 95-100.
  74. Кваша В. Г. Просторовий розрахунок плитно-ребристих систем з врахуванням нелінійного розподілу жорсткості / В. Г. Кваша, І. Г. Іваник // Матеріали Українського міжгалузевого науково-практичного семінару „Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення”. К., 1998. С. 104-107.
  75. Клованич С. Ф. Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций / С. Ф. Клованич, Д. И. Безушко. Одесса : ОНМУ, 2009. 89 с.
  76. Клованич С. Ф. Механика железобетона в расчетах конструкций / С. Ф. Клованич // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2000. Вип. 52. С. 107-115.
  77. Клованич С. Ф. Расчет железобетонных конструкций методом конечных элементов при длительных воздействиях / С. Ф. Клованич // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2005. Вип. 62. Т. 1. С. 518-523.
  78. Коваль П. М. Ефективні конструкції залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов автодорожних мостів з використанням попередньо напружених балок / П. М. Коваль, А. Є. Фаль, С. В. Стоянович // Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / відп. ред. З. Я. Бліхарський. Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. № 664. С. 44-52.
  79. Кодыш Э. Н. Применение метода дискретных связей для расчета железобетонных конструкций многоэтажных зданий / Э. Н. Кодыш, А. Н. Мамин // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник. К. : НДІБК, 2005. Вип. 62. С. 159-164.
  80. Козак А. Л. Численное моделирование нелинейных процессов деформирования железобетонных конструкций с учетом трещинообразования : дис. докт. техн. наук : 05.23.17 "Строительная механика" / Козак А. Л. ; Киевский техн. ун-т строительства и архитектуры. К., 1995. 455 с.
  81. Колчунов В. И. Деформативность и трещиностойкость контактной зоны многослойных бетонных и железобетонных конструкций / Вл. И. Колчунов, П. В. Сапожников // Известия ОрелГТУ. Серия «Строительство. Транспорт». 2004. № 1-2. С. 13-18.
  82. Колчунов В. И. Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций составного сечения до появления трещин / Вл. И. Колчунов, С. И. Горностаев // Известия ОрелГТУ. "Серия «Строительство. Транспорт». 2008. № 1/17 (542). С. 15-21,
  83. Колчунов В. И. Расчёт составных тонкостенных конструкций / Вл. И. Колчунов, Л. А. Панченко. М. : АСВ, 1999. 287 с.
  84. Колчунов В. И. Расчетная модель "нагельного эффекта" в железобетонном элементе / Вл. И. Колчунов, Э. И. Заздравных // Известия вузов. Строительство. 1996. № 10. С. 18-25.
  85. Колчунов В. И. Сложное сопротивление железобетонных конструкций на кручение с изгибом / Вл. И. Колчунов, Н. В. Клюева, Г. А. Сафонов // Вестник центрального регионального отделения РААСН. Воронеж-Иваново, 2005. Вып. 4. С. 113-124.
  86. Коуэн Г. Дж. Кручение в обычном и предварительно наряжённом железобетоне / Коуэн Г. Дж. ; пер. с англ. И. М. Лялина. М. : Изд-во литературы по строительству, 1972. 104 с.
  87. Крамарь В .Г. Предварительно напряжённые железобетонные многопустотные панели перекрытий зданий : обзорная информация / В. Г. Крамарь // Строительные конструкции. М. : ВНИИИС, 1984. Вып. 8. Сер. 8. 89 с.
  88. Краснощеков Ю. В. Работа ребристых плит в сборных железобетонных настилах / Ю. В. Краснощеков, Л. И. Мрачковский // Бетон и железобетон. 1991. № 1. С. 28-30.
  89. Кузьменко A. M. Экспериментально-теоретические исследования предварительно напряженных железобетонных элементов прямоугольного сечения при косом изгибе с кручением : дис. канд. техн. наук / Кузьменко А. М. Полтава,1972. 230с.
  90. Кулинич В. И. К расчету прочности нормальных сечений и определению границы переармирования изгибаемых элементов не прямоугольного поперечного сечения / В. И. Кулинич // Тезисы докладов и сообщений к научно-технической конференции «Прогрессивные конструктивные решения в промышленном и гражданском строительстве Харьковской области». Х., 1970 . С. 72-74.
  91. Кулинич В. И. К расчету прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов непрямоугольного поперечного сечения / В. И. Кулинич, М. С. Торяник // Ученые записки КБГУ. Нальчик, 1972. Вып. 44. С. 25-38.
  92. Лазовский Д. Н. Теория расчета и конструирование усиления железобетонных конструкций эксплуатируемых строительных сооружений : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.23.01 "Строительные конструкции, здания и сооружения" / Лазовский Д. Н. ; Бел. гос. политехн. акад. Минск, 1998. 41 с.
  93. Лантух-Лященко А. И. Развитие дискретно-континуальных методов расчета комбинированных систем : автореф. дисс. докт. техн. наук : 05.23.17 "Строительная механика" / А. И. Лантух-Лященко. К., 1992. 30 с.
  94. Лантух-Лященко А. І. До питання дослідження ортотропних плит / А. І. Лантух-Лященко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : респ. міжв. науково-технічний зб. К. : Будівельник, 1982. Вип. 31. С. 100-103.
  95. Ларичева И. Ю. Трещиностойкость и деформативность изгибаемых железобетонных элементов с учетом формы поперечного сечения / И. Ю. Ларичева, К. Т. Саканов // Напряженно-деформированное состояние бетонных и железобетонных конструкций / под ред. С. М. Крылова, Т. А. Мухамедиева. М. : НИИЖБ Госстроя СССР, 1986. С. 56-67.
  96. Лессиг H. H. Исследование случаев разрушения по бетону железобетонных элементов прямоугольного сечения, работающих на изгиб с кручением / Н. Н. Лессинг // Труды НИИЖБ. М., 1961. Вып. 23. Расчет железобетонных конструкций. С. 223-273.
  97. Лессиг H. H. Определение несущей способности железобетонных элементов прямоугольного сечения, работающих на изгиб с кручением / Н. Н. Лессинг // Сборник трудов НИИЖБ. М., 1959. Вып. 5. Исследование прочности элементов железобетонных конструкций. С. 3-28.
  98. Лопатто А. Э. Проектирование элементов железобетонных конструкций / А. Э. Лопатто, В. Ф. Майборода. К. : Вища школа, 1987. 238 с.
  99. Лопаттто О. Е. Проектування і монтаж залізобетонних конструкцій / О. Е. Лопатто. К. : Вища школа, 1971. 332 с.
  100. Лялин И.М. Исследование работы железобетонных балок прямоугольного сечения, подверженных воздействию поперечной силы, изгибающего и крутящего моментов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.480 "Строительные конструкции "/ И.М. Лялин М., 1960. 18 с.
  101. Мельник О. В. Крутильна жорсткість залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами : дис. канд. техн. наук : 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Мельник О. В. Одеса., 2012. 255 с.
  102. Мельник О. С. Визначення руйнуючого крутного моменту у залізобетонних елементах порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами. / О.С. Мельник // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012: Сборник научных трудов. Материалы международной научно-практической конференции, 18-27 дек., 2012 г., г. Одесса. Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. Вып.4. Т. 47. С. 88 92.
  103. Мельник О. С. Міцність залізобетонних елементів трикутного профілю з нормальними тріщинами за дії крутного моменту. / О.С. Мельник // Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2012. Вип.2(32). С. 165 170.
  104. Меркулов С. И. К расчету сборно-монолитных конструкций по предельным состояниям второй группы / С. И. Меркулов // Вопр
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины