Анкерування сталевої арматури в безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення та пластинкових анкерів : Анкеровка стальной арматуры в безавтоклавные пенобетоне за счет сцепления и пластиночных анкеров

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Анкерування сталевої арматури в безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення та пластинкових анкерів
 • Альтернативное название:
 • Анкеровка стальной арматуры в безавтоклавные пенобетоне за счет сцепления и пластиночных анкеров
 • Кол-во страниц:
 • 192
 • ВУЗ:
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Національний університет «Львівська політехніка»

  На правах рукопису

  Верба Володимир Богданович
  уДК 691.328.34 : 620.17  Анкерування сталевої арматури
  в безавтоклавному пінобетоні
  за рахунок зчеплення
  та пластинкових анкерів


  05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
  Науковий керівник
  доктор технічних наук,
  професор Демчина Б.Г.  Львів - 2012  ЗМІСТ.. 2
  ВСТУП.. 5
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯДІСНУЮЧИХНАУКОВИХДЖЕРЕЛПРОПІНОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ТА АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ В НИХ.. 13
  1.1. Пінобетон у сучасній будівельній індустрії 13
  1.2. Характеристика матеріалів для пінобетонних конструкцій. 16
  1.2.1. Виготовлення, застосування та класифікація пінобетону. 16
  1.2.2. Фізико-механічні та експлуатаційно-технічні властивості пінобетону. 17
  1.2.3. Арматура для армованих конструкцій з пінобетону. 21
  1.3. Армовані конструкції з ніздрюватих бетонів 23
  1.3.1. Дослідження анкерування сталевої арматури в ніздрюватих бетонах, особливості розрахунку і конструювання. 23
  1.3.2. Сучасні дослідженні армованих пінобетонних конструкцій. 30
  1.4. Зчеплення арматури з бетонами та її анкерування. Суть явища, способи дослідження та моделювання 33
  1.4.1. Огляд діючих норм проектування щодо анкерування арматури у бетоні 43
  1.5. Висновки до розділу. 45
  РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА,ОБСЯГТАМЕТОДИКАЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.. 48
  2.1. Виготовлення та характеристики дослідних зразків. 48
  2.2. Методика визначення фізико-механічних характеристик пінобетону та арматури. 55
  2.3. Методика досліджень анкерування арматури в пінобетоні шляхом висмикування 58
  2.3.1. Дослідження, що виконані за допомогою розривної машини. 59
  2.3.2. Дослідження, що базується на підвішуванні тягарців. 62
  2.3.3. Дослідження за допомогою спеціальної балки-траверси. 64
  2.3.4. Особливості досліджень зразків із додатковими анкерами. 66
  2.4. Дослідження зчеплення арматури з пінобетоном у зразках-балках. 68
  2.5. Виготовлення, характеритика та методика випробувань армованих плит з безавтокланого пінобетону. 71
  2.6. Висновки до розділу. 75
  РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХДОСЛІДЖЕНЬ.. 76
  3.1. Фізико-механічні властивості пінобетону та арматури. 76
  3.2. Результати експериментальних досліджень анкерування арматури в пінобетоні за методом висмикування. 85
  3.2.1. Зчеплення пінобетону зі стержневою арматурою періодичного профілю. 88
  3.2.2. Зчеплення пінобетону з арматурним дротом та арматурою гладкого профілю. 94
  3.3. Вивчення впливу на зчеплення додаткових факторів.
 • Список литературы:
 • Проведені експериментальні та теоретичні дослідження анкерування різних видів сталевої арматури у пінобетоні безавтоклавного тверднення марок D600..D1000 при короткочасних статичних навантаженнях дозволили виявити низку особливостей цього явища. На основі отриманих в результаті експериментів дослідних даних, запропоновані інженерні методики розрахунку анкерування арматури за рахунок зчеплення та додаткових пластинкових анкерів у торцях стержнів, проведено випробування відповідно запроектованих плит, що в повній мірі відповідає поставленим задачам досліджень.
  За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки, а саме:
  1. Виконано експериментальні дослідження зчеплення арматурних стержнів з безавтоклавним пінобетоном за існуючими методиками та новою методикою з використанням важільного пристрою, на який отримано патент України на корисну модель № 47753. Отримані за різними методиками досліджень результати показали близькі між собою значення, які можна рівноцінно використовувати в практиці проектування.
  2. Досліджено особливості анкерування арматури в безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення в залежності від марки пінобетону за густиною, його міцності та довжини зони зчеплення, діаметру і профілю арматури, на основі яких запропоновано математичну модель розрахунку зчеплення арматури з пінобетоном.
  3. Встановлено вплив на міцність анкерування арматури у пінобетоні додаткових факторів: обмазки стержнів цементним тістом; армування пінобетону поліпропіленовою фіброю; просторового розміщення арматурних стержнів під час бетонування та розроблено рекомендації з врахування таких впливів.
  4. Результати досліджень анкерування арматури у пінобетонних балках не зафіксували суттєвих відмінностей у явищі в порівнянні з вже дослідженим анкеруванням арматури в пінобетонних призмах.
  5. За результатами аналізу експериментальних та теоретичних досліджень розроблено інженерну методику розрахунку анкерування сталевої арматури у безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення та методику розрахунку і конструювання додаткових пластинкових анкерів у торцях стержнів, застосування яких запропоноване з метою повного використання несучої здатності арматури в пінобетонних конструкціях.
  6. Рекомендації із забезпечення анкерування сталевої арматури в пінобетоні пройшли експериментальну перевірку на армованих пінобетонних плитах та впроваджені у «Рекомендаціях з використання в дорожньому будівництві пінобетонів» РВ.2.7.‑218‑03450778-681-2007, на реальних об’єктах будівництва і у навчальному процесі.

  1. Александров А.Я. Решение основных трехмерных задач теории упругости для тел произвольной формы путем численной реализации метода интегральных уравнений [Текст] / А.Я. Александров // Труды/НИИЖТ. Новосибирск, 1972, вып. 137.
  2. Анкеровка арматуры в бетоне (Исследование прочности и податливости). Сборник трудов [Текст] / Под ред. канд. техн. наук П.К.Балатьева. М.:Стройиздат, 1969. 135 с.
  3. Бабич Є.М. Напружено-деформаційний стан контакту з бетоном арматури серповидного профілю [Текст] / Є.М. Бабич, Б.А. Вавринюк, О.С. Чапюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП, 2009. Випуск 19. С. 74 82.
  4. Байков В.Н. Железобетонные конструкции: Общий курс: Учеб. для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. М.:Стройиздат, 1991. С. 65.
  5. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний : ГОСТ12852.0-77 [Текст] [Введ. с 01.07.1978]. Изд.офиц. М. : Изд-во стандартов, 1994. 11 c.
  6. Бетонные и железобетонные конструкции : СНБ 5.03.01-02 [Текст] Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2003. 139с.
  7. Бетонные и железобетонные конструкции : СНиП 2.03.01-84*. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 80 с.
  8. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности : ГОСТ 27005-86 [Текст] [Введ. с 01.01.88]. [Б. м. : б. и.], 1986. - 7 с.
  9. Бетоны ячеистые. Технические условия : ГОСТ 25485-89 [Текст] М.: Издательство стандартов, 1990. 19 с.
  10. Бетоны. Методы испытаний : ГОСТ 24452-80 [Текст] М.: Издательство стандартов, 1982. 12 с.
  11. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам [Текст]: ГОСТ 10180-90 М.: Изд. стандартов, 1991. 36 с.
  12. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении : ГОСТ 29167-91 [Текст] [Введ. с 01.07.92.] [Б. м. : б. и.], 1991. 18 с.
  13. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний : ГОСТ 27677-88 [Текст] М. : Издательство стандартов, 1988. 5 с.
  14. Блихарский З.Я. Прочность и деформативность предварительно напряженных сталебетонных балок, потери и сцепление нового вида полосовой арматуры: Дис. канд. техн. наук : 05.23.01/ Блихарский Зиновий Ярославович Львов, 1989. 212 с.
  15. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия : ГОСТ 21520-89 [Взамен ГОСТ 21520-76 ; введ. 01.01.90.] М. : ОАО "ЦПП", 2009. - 12 с. : ил. (Государственный стандарт СССР).
  16. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови : ДСТУБВ.2.7‑45‑2010. [Текст] [Введ. з 01.11.2010.] Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. (Національний стандарт України).
  17. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками : ДСТУ Б В.2.7-214:2009 [Текст] [Чинний від 2010-09-01] Київ: Мінрегіонбуд України, 2010.
  18. Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-46-96. [Чинний від 1997-01-01] Київ: Держкоммістобудування України, 1996. 72с. (Національний стандарт України).
  19. Верба В.Б. Анкерування дротяної сталевої арматури в пінобетонних армованих балках [Текст] / В.Б. Верба, Б.Г. Демчина, Р.І. Чень, Р.М.Світий, А.А. Ковшик // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Вип. 74: в 2-х кн.: Книга 2. / ISBN 978-966-2283-13-6 Київ, ДП НДІБК, 2011. С. 734-741.
  20. Верба В.Б. Анкерування стержневої арматури в пінобетоні зчепленням та пластинковим анкером [Текст] / В.Б. Верба // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП, 2011. Випуск 21. С. 163 169 / ISBN966-7447-2
  21. Верба В.Б. Взаємний зв'язок міцнісних та деформаційних характеристик безавтоклавного пінобетону [Текст] / В.Б.Верба, І.Б.Горніковська, Х.Б.Демчина та ін. // Сучасне промислове та цивільне будівництво. Макіївка, ДонНАБА, 2012. Том 8, Номер 1. С. 27-35. / ISSN 1819-432X print / ISSN1993-3495 online
  22. Верба В. Дослідження зчеплення гладкої арматури з пінобетоном шляхом висмикування [Текст] / В.Б.Верба // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали 1-ї конференції молодих науковців GAC- 2007. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. С. 4143.
  23. Верба В.Б. Зчеплення гладкої арматури з пінобетоном на місцевих матеріалах [Текст] / В. Б.Верба // Материали за 5-а международна научна практична конференция "Настоящи изследвания 2009" 17-25 януари 2009. Том 12. Математика. Съвременни технологии на информации. Химия и химически технологии. Здание и архитектура. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД С. 8285.
  24. Верба В.Б. Контакт пінобетону з арматурою: вивчення явища, його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення [Текст] / В.Б. Верба, Б.Г.Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. №627. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. С. 2227.
  25. Верба В.Б. Методика та результати експериментальних досліджень висмикування гладкої арматури з пінобетонних зразків [Текст] / В.Б.Верба, Б.Г. Демчина // Таврійський науковий вісник. Випуск 55. Херсон, [б.в.] 2007. С. 308313.
  26. Верба В.Б. Моделювання зчеплення арматури з бетоном: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / В.Б.Верба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. № 600. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. С.3945.
  27. Верба В. Недоліки випробувань зчеплення арматури та пінобетону на розривній машині та шляхи їх усунення [Текст] / В.Верба, А.Янко // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. С. 5556.
  28. Верба В.Б. Особливості зчеплення арматури з пінобетоном. Проблеми його аналітичного виразу [Текст] / В.Б.Верба // 65-та студентська науково-технічна конференція: 36. тез доп. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. С. 2930.
  29. Верба В. Робота пластинкового анкера в фібропінобетоні [Текст] / В.Б.Верба // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців GAC-2010. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. С. 68-69. / ISBN 978-617-607-008-05
  30. Верба В.Б. Сучасний стан досліджень фізичних, механічних та функціональних властивостей пінобетону [Текст] / В.Б.Верба // 64-та студентська науково-технічна конференція: 36. тез доп. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. С. 2728.
  31. Вода для бетонов и растворов. Технические условия: ГОСТ 23732-79 [Текст] [Введ. с 01.01.80.] // Бетон и железобетонные изделия. Материалы для изготовления бетона. Часть 1. М. : Изд-во стандартов, 1979. - с.149-153.
  32. Газобетон на в'яжучому, яке модифіковано техногенними продуктами збагачення ільменітових руд: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 [Текст] / Д. О. Маляр; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Д., 2011. — 19 с.
  33. Газобетон на модифікованому в'яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / Н.С. Сторчай; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 18 с.
  34. Гензлер М.Н. Пенобетонщик [Текст]/ М.Н.Гензлер, С.А.Линдеберг. Ленинград-Москва: ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция строительной литературы, 1936. 161 с.
  35. Гениев Г. А. Прочность легких и ячеистых бетонов при сложных напряженных состояниях [Текст] / Г. А. Гениев, В. Н. Киссюк, Н.И.Левин, Г.А. Никонова. М.: Стройиздат, 1978. 167 с.
  36. Горніковська І.Б. Дослідження фізико-механічних властивостей пінобетону, армованого фіброю [Текст] / І.Б.Горніковська, Х.Б.Демчина, Я.І.Ковальчик // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск 37 Одеса: ЗРС, 2010 С. 100-112.
  37. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение [Текст]. [Взамен ГОСТ 12004-66 ; Введ. с 01.07.83]. М. : Издательство стандартов, 1986. 15 с.
  38. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона / Государственный комитет СССР по делам строительства. — М.: Издательство стандартов, 1981.
  39. ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия [Текст] [введ. 01.07.75. ] М: ИПК Издательство стандартов, 1997 17 с.
  40. ГОСТ 8829-94. Изделия строительныежелезобетонныеи бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости итрещиностойкости [Текст]. М.: МНТКС, 1997. 27 с.
  41. Демчина Б.Г. Випробування двопролітних пінобетонних армованих балок на міцність [Текст] / Б.Г.Демчина, А.А.Ковшик, Р.І.Чень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №627. Теорія і практика будівництва. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. С. 70-76.
  42. Демчина Б.Г. Дослідження пінобетонних армованих балок неавтоклавного твердіння / / Б.Г.Демчина, Р.І.Чень, Р.М. Світий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Зб. наук. праць. Вип. 13 / Акад. буд-ва України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. Рівне,2005. С. 121-129.
  43. Демчина Б.Г. Дослідження роботи нерозрізних пінобетонних балок неавтовлавного твердіння [Текст] / Б.Г.Демчина, Р.М.Світий, Р.І.Чень // VII Міжнар. симпозіум «Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». К., 2007. С. 425430.
  44. Демчина Б.Г. Експериментальні дослідження зчеплення арматури з пінобетоном [Текст] / Б.Г. Демчина, В.Б. Верба, Х.Б. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. № 545. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. С.4145.
  45. Демчина Х.Б. Дослідження зчеплення арматури з пінобетоном [Текст] / Х.Б.Демчина, В.Б.Верба // 63-тя студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. С. 2325.
  46. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування [Чинний з 01.06.2011]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.
  47. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные : ГОСТ 5742-76 [Взамен ГОСТ 5742-61, Введ. 01.01.77.] М.: Изд-во стандартов, 1976.
  48. Исследование ячеистых бетонов и конструкций : сб. науч. тр. [Текст] / гл. ред. Серых Р.Л. ; ред. Муромский К.П. — М.: НИИЖБ, 1989. — 111 с.
  49. История развития технологии ячеистого бетона [Електронний ресурс] Режим доступу: http://pgasa.dp.ua/labconcrete/tech.html Назва з титул. екрану.
  50. Кауфман Б.Н. Производство и применение пенобетона в строительстве [Текст] / Б.Н.Кауфман. М., 1940. 128 с.
  51. Клімов Ю.А. Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої арматури з бетоном [Текст] / Ю.А. Клімов, О.С. Солдатченко, Д.О. Орішкин // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. 365 с. : іл. (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 662). Бібліогр. в кінці розд. С. 237-241.
  52. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення : ДБН В.2.6-98:2009. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.
  53. Кривицкий М.Я. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции) [Текст] / М.Я. Кривицкий, Н.И. Левин, В.В.Макаричев М: Стройиздат, 1972. 137 с.
  54. Левин Н.И. Примеры расчета конструкций из ячеистых бетонов [Текст] / Н.И.Левин, В.В.Макаричев, К.М.Милейковская М: Стройиздат, 1967. 185 с.
  55. Лучко Й.Й. Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів і конструкцій / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.Л. Дем’ян / ISBN 5-7745-0847-1 / НАН України; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. Львів: Каменяр, 2001. 436 с.: 34 табл., 243 рис.
  56. Мартыненко В.А. Методика исследования пористой структуры ячеистого бетона [Текст] / В.А.Мартыненко // Вiсник ПДАБтаА. Днiпропетровськ: ПДАБтаА, 2002. №10. С. 51-56.
  57. Муромский К.П. Особенности работы арматуры и бетона в сжатой зоне изгибаемых конструкций из ячеистого бетона [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.23.01. М.,1981.
  58. Неавтоклавний пінобетон на активованій розчинній складовій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / О. Б. Мартинова; Одеська держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2005. — 20 с.
  59. Ніздрюваті бетони: вчора, сьогодні, завтра[Електронний ресурс] Режим доступу: http://eco-ua.org/index.php?d_id=5&item=articles&sub=4830 Назва з титул. екрану.
  60. Орлович Р.Б. Европейский опыт применения пенобетона в жилищном строительстве [Електронний ресурс] / Р.Б. Орлович, д. т. н., Л. Малышко, д. т. н., Т. Каня. Режим доступу: http://www.allbeton.ru/article/203/15.html
  61. Особливості структуроутворення і властивості пінобетону неавтоклавного твердіння: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / Д.А. Орлов; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2009. — 20 с.
  62. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования : ГОСТ 19570-74 , МКС 91.080.40 [Текст]. [Введ. с 01.07.74.]. [Б. м. : б. и.], 1974. 9 с.
  63. Пат. 47753 Україна, МПК G01N3/08. Пристрій для вимірювання опору зчеплення арматури з пінобетоном / Демчина Б.Г., Верба В.Б.; заявник і власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». u200908208 ; заявл. 04.08.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.
  64. Пенобетон в современном строительстве [Електронний ресурс] / В.А.Пинскер, В.П. Вылегжанин. Режим доступу: http://www.ibeton.ru/a13.php
  65. Песок для строительных работ. Технические условия: ГОСТ8736-85 [Текст] Взамен ГОСТ 8736-77 [Введ. с 01.07.86.] [Б. м. : б. и.], 1985. 14 с.
  66. Писарев В.С. Исследование конструкций несущих стен из ячеистого бетона с косвенным армированием [Текст] / В.С. Писарев, А.Г.Почтенко // Исследование ячеистобетонных конструкций и их применение в жилищном строительсте. Л.: ЛенЗНИИЭП. 1980. С.4447.
  67. Пінобетон з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного портландцементу: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / О. Ю. Ковальчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20с.
  68. Пінобетон на модифікованих портландцементах / М.А.Саницький, О. Р. Позняк, В. В. Ілів // VІІІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля», Львів, Кишице, Жешув, 6—11 жовт. 2003 р.: Зб. матеріалів конференції. Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. С. 23-36.
  69. Портик А.А. Все о пенобетоне [Текст] / А.А.Портик СПб.: 2003. 224с.
  -84) [Текст] М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1985. 70 с.
  71. Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 684 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2004-п
  72. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 6727-80 [Текст] [Действует с 1983‑01‑01]. М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. 6 с. (Межгосударственный стандарт).
  73. Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) [Текст] [Действует с 1983‑01‑01]. // Проволока стальная. Типы. М. : Изд-во стандартов, 1981. с.168175.
  74. Проектирование конструкций из ячеистых бетонов. Часть 2. Материалы к краткосрочному семинару с 22 по 24 апреля [Текст] / Под редакцией В.А.Пинскера. Ленинград, 1968. 197 с.
  75. Производство ноздреватых бетонов в Украине за 2 мес. выросло на 10,4% - "УКРЦЕМЕНТ" [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ukrcement.com.ua/?sect=news&news_id=2473&sub=&page=1 Назва з титул. екрану.
  76. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ) : ДСТУ 3760:2006 [Текст] [Чинний від 2007‑10‑01] К. : Держспоживстандарт України, 2007. 28 с. (Національний стандарт України).
  77. Резников Ю.К. Пенобетон повышенной прочности [Текст] / Ю.К.Рєзников М: Госстройиздат, 1956. 12 с.
  78. Розенфельд Л.М. Безавтоклавный конструктивный золопенобетон [Текст] / Л.М. Розенфельд, Н.И. Левин М., 1956. 17с.
  79. Ружинский С.И. Пенобетон в ретроспективе времен [Електронний ресурс] / С.И. Ружинский. Режим доступу : http://www.allbeton.ru/article/124/15.html
  80. Ружинский С.И. Связь макроструктуры ячеистых бетонов с их прочностью [Електронний ресурс] / С.И.Ружинский Режим доступу: http://www.ibeton.ru/a28.php
  81. Саницький М.А. Виробництво пінобетонів безавтоплавного тверднення в західному регіоні України / М.А. Саницький, В.В. Ілів, І.І. Павлишин // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / [редколегія: М. А. Саницький (відповідальний редактор) та інші]. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 188 с. : іл. - (Вісник / Національного університету "Львівська політехніка" ; № 495). - С. 166-168.
  82. Сажнев Н.П. Ячеистый бетон современный строительный материал [Текст] / Н.П.Сажнев, Н.Н.Сажнев // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: Сб. науч. тр. Днепропетровск, 2005. С. 2532.
  83. Свидзинский Ю.В. Прочность и деформативность армированных элементов из ячеистого бетона при местном сжатии [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.23.01/ Свидзинский Юрий Витальевич М., 1989. 195 с.
  84. Серых Р.Л. Проблемы применения ячеистого бетона естественного твердения в монолитном домостроении [Текст] / Р. Л. Серых, К. П. Муромский, А. Н. Гараев // Прочность, трещиностойкость и деформативность зданий. — Пенза: Дом научно-технической пропаганды, 1990.
  277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона [Текст] / М., Госстрой СССР М.: Стройиздат, 1981. 46с.
  86. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Текст] / С.М.Соловйов К.: Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
  87. Способы производства пенобетонных смесей [Електронний ресурс] Режим доступу: http://penobeton.intbel.ru/product/methods/?lng=ru Назва з титул. екрану.
  88. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 10884-94 [Текст] [Действует с 1996-01-01]. Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1994. 26 с. (Межгосударственный стандарт).

  90. Стінові елементи з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 [Текст] / О.О. Постернак; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. О., 2010. 19 с.
  91. Сцепление арматуры с бетоном (по материалам Всесоюзного научно-технического совещания в Челябинске) [Текст] М., 1971. 202 с.
  92. Сцепление арматуры с бетоном. Краткое изложение сообщений на конференции по проблеме сцепления арматуры с бетоном (25-27 июня 1968 г.) [Текст] / Под ред. к.т.н. А.А. Оатула. Челябинск, 1968. 115 с.
  93. Тысячук. В.В. Производство и применение монолитного теплоизоляционного пенобетона в строительстве [Текст] / В.В. Тысячук, А.В.Свинарёв // Международ, науч.- практ. конф. «ПОРОБЕТОН - 2005» Сб. докладов. Белгород, 2005. С. 97-102.
  94. Удачкин В.И. Пенобетон и его применение [Електронний ресурс] / В.И.Удачкин, В.М.Смирнов Режим доступу : http://www.ibeton.ru/a177.php
  95. Удачкин И.Б. Анализ и оценка свойств ячеистых бетонов [Текст] / И.Б.Удачкин // Строительные материалы и изделия, Украина, №1, 2001 г.
  96. Фамуляк Ю. Використання гнучкого біологічного армування у пінобетонних балкових елементах / Ю.Фамуляк, М. Волинець // Вісник Львівського національного аграрного університету : Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Збірник наукових праць Л., 2010.
  97. Филиппов Б.П. Прочность узлов опирания стеновых панелей из ячеистого бетона [Текст] / Б.П. Филиппов, О.П. Винокуров // Бетон и железобетон. 1983. № 1. С. 4244.
  98. Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном [Текст] / Марк Моисеевич Холмянский. М.: Стройиздат, 1981. 184 с., ил.
  99. Цытович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс / Николай Александрович Цытович М.: ВШ, 1983. 273 с.
  100. Чапюк О.С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях [Текст]: автореф. дис. канд. тех. наук: 05.23.01 / Чапюк Олександр Сергійович; Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2009. 20 с.
  101. Чернов А. Новые перспективы ячеистых бетонов [Текст] / А.Н. Чернов // Строительство и недвижимость. 2002. 15 янв. (No 2). С. 12.
  102. Чиликов С.М. О достоверности результатов механических испытаний строительных материалов, полученных на устаревших моделях испытательной техники [Текст] / С. М Чиликов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века : Информ. науч.-техн. журн. 2003. №6. С. 28-29.
  103. Шмуклер В.С. Каркасные системы облегченного типа [Текст] / В.С. Шмуклер, Ю.А. Климов, Н.П. Буряк. Харьков: Золотые страницы, 2008. С. 312321. ISBN 978-966-400-117-2.
  104. A bond model for ribbed bars based on concrete confinement [Text] / Joop A. den Uijl, Agnieszka J. Bigaj HERON, 1996. Vol. 41, No. 3. pp. 206-226.
  105. A classification of studies on properties of foam concrete [Text] / K. Ramamurthy, E.K. Kunhanandan Nambiar, G. Indu Siva Ranjani // Cement & Concrete Composites 31 (2009) pp. 388396.
  106. Abrams D.A. Studies of bond between concrete and steel [Text] / D. A. Abrams // Proc. ASTM, 1925, v. 25, р. 2.
  107. Alexanderson J. Relations between structure and mechanical properties of autoclaved aerated concrete [Text] / J. Alexanderson // Cem. Concr. Res. 1979 ; 9 pp.507514.
  108. Aroni S. Autoclaved aerated concrete: properties, testing, and design : RILEM recommended practice [Електронний ресурс] / S. Aroni, RILEM Technical Committee 78-MCA., RILEM Technical Committee 51-ALC / ISBN0419179607/ Taylor & Francis, 1993. С. 290-295.
  109. ASTM A944 -10. Standard Test Method for Comparing Bond Strength of Steel Reinforcing Bars to Concrete Using Beam-End Specimens [Text] American Society for Testing and Materials, 2000. 4 p.
  110. Bave G. Aerated light weight concrete-current technology [Text] / G. Bave // Proceedings of the Second International Symposium on Light­weight Concretes. London, 1980.
  111. Bearing angle model for bond of reinforcing bars to concrete / Oan Chul Choi, Seung Yul Yang [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.icf11.com/proceeding/EXTENDED/5426.pdf
  112. Behavior of bond between concrete and steel in large post-yielding field / G.Manfredi, M.Pecce [Текст] // CEB TG "Ductility Requirements", Tel Aviv, April 1994.
  113. Bond and splitting in reinforced concrete: test results on bar pull-out [Текст] / Pietro G. Gambarova, GianPaolo Rosati // Materials and Structures, Volume 29, Number 5 / June, 1996. рр. 267-276.
  114. Bond behaviour of corroded reinforcing steel bars in concrete [Text] / Congqi Fang, Karin Lundgren, Mario Plos, Kent Gylltoft // Cement and Concrete Research 36 (2006). рр. 19311938.
  115. Bond Characteristics of High-Strength Lightweight Concrete [Text] / David W. Mitchell, H. Marzouk Memorial University of Newfoundland, 2001 226 p.
  116. Bond decay at barconcrete interface under variable fatigue loads [Text] / Shi Zhifei, Cui Chang, Zhou Limin // European Journal of Mechanics A/Solids 25 (2006), рр. 808818.
  117. Bond of reinforcement in concrete: state-of-art report / Fédération internationale du béton FIB - Féd. Int. du Béton, 2000 427 p.
  118. Bond strength of deformed bars in large reinforced concrete members cast with industrial self-consolidating concrete mixture [Text] / A.A.A. Hassan, K.M.A.Hossain, M. Lachemi // Construction and Building Materials 24 (2010). рр. 520530.
  119. Bond strength prediction for reinforced concrete members with highly corroded reinforcing bars [Text] / Lan Chung, Jang-Ho Jay Kim, Seong-Tae Yi // Cement & Concrete Composites 30 (2008). рр. 603611.
  120. BS EN 12269-1:2000 Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the ''beam test''. Short term test [Text] B S I Standards, 2004 p. 12. ISBN 0580442233, 9780580442230
  121. Carbon steel bars for the reinforcement of concrete: BS 4449:1997 [Text] London: BSI, 1997.
  122. Demchyna Bohdan. Evaluation of reinforcement bonding in foam concrete [Текст] / Bohdan Demchyna, Volodymyr Verba // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria środowiska. z. 53. Rzeszów: Oficyna wydawnicha Politechniki Rzeszowskiej, 2009. p. 3945.
  123. Durack J.M. The properties of foamed air cured fly ash based concrete for masonry production [Text] / J.M.Durack., L.Weiqing // Page A., DhanasekarM., Lawrence S., editors. Proceedings of the Fifth Australasian Masonry Conference, 1998, Gladstone, The Queensland, Australia. pр. 129138.
  - Part 1-1: General rules and rules for buildings : EN 1992-1-1:2004 [Text] Publication Date: 2004-12-23/ BSi, 2004. 230 p.
  125. Goto I. Crack formed in concrete around deformed tension bars [Text] / I. Goto // ACI Journal, 1971, v. 68, № 4.
  126. Hanecka C. The carbonation of autoclaved aerated concrete [Text] / C. Hanecka, O. Koronthalyova, P. Matiasovsky // Cem. Concr. Res. 1997 ; 27 pp. 589599.
  127. Hoff G.C. Porosity-strength considerations for cellular concrete [Text] / G.C.Hoff // Cem. Concr. Res. 1972 ; 2 pp. 91100.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины