ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ БОКОВОГО ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ ДОРОЖНІХ КАМЕНІВ : ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ бокового давления ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ прессованных БЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ КАМНЕЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ БОКОВОГО ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ ДОРОЖНІХ КАМЕНІВ
 • Альтернативное название:
 • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ бокового давления ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ прессованных БЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ КАМНЕЙ
 • Кол-во страниц:
 • 148
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний технічний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Вінницький національний технічний університет


  БІКС ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ

  УДК 666.97.03  ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ БОКОВОГО
  ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ
  ДОРОЖНІХ КАМЕНІВ

  05.23.05 Будівельні матеріали та вироби


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  Дудар Ігор Никифорович,
  д. т. н., професор
  Вінниця-2012

  2

  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП ................................................................................................................. 5
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ВДОСКОНАЛЕННЯ
  МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ
  БОКОВОГО ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ
  БЕТОННИХ ВИРОБІВ ....................................................................................... 11
  1.1 Особливості виробництва пресованих бетонних каменів ................... 11
  1.2 Основні вимоги до технології ущільнення бетонних сумішей
  при виготовленні бетонних виробів ....................................................... 14
  1.2.1 Ущільнення бетонної суміші механічним трамбуванням .......... 15
  1.2.2 Ущільнення бетонних сумішей вібруванням ............................... 16
  1.2.3 Ущільнення бетонної суміші вібропресуванням ......................... 20
  1.3 Розподіл тиску по висоті ущільнюваної суміші при виробництві
  пресованих бетонних виробів ................................................................. 22
  1.4 Методи проектування складу суміші при виробництві бетонних
  виробів із прогнозованими властивостями ........................................... 25
  1.4.1 Прогнозування характеристик бетонних виробів методами
  математичного планування експерименту ................................... 27
  1.4.2 Моделювання прогнозованих характеристик бетонних
  виробів з використанням лінгвістичних змінних ........................ 30
  Висновки по розділу 1 ................................................................................... 36
  РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНИХ
  ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ
  ВИРОБІВ .............................................................................................................. 38
  2.1 Характеристики матеріалів для експериментальних досліджень ....... 38
  2.1.1 Радіаційно-гігієнічні характеристики будівельних
  матеріалів ......................................................................................... 42
  2.2 Теоретичне обґрунтування методології фізичних процесів при
  формуванні будівельних виробів ущільненням бетонної суміші ....... 43
  3

  2.2.1 Розподіл тиску по висоті виробу при ущільненні бетонної
  суміші ............................................................................................... 43
  2.2.2 Вплив тиску пресування та густини бетонної суміші на
  зміну об’єму невидаленого повітря .............................................. 46
  2.2.3 Вплив форми поперечного перерізу прес-форми на
  коефіцієнт бокового тиску ξ та коефіцієнт тертя по боковій
  поверхні μ при виготовленні пресованих дорожніх каменів ..... 50
  2.3 Методика проведення експериментальних досліджень ...................... 55
  2.4 Обладнання для дослідження процесу формування пресованих
  бетонних виробів ...................................................................................... 56
  Висновки по розділу 2 ........................................................................................ 60
  РОЗДІЛ 3 ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ
  БОКОВОГО ТИСКУ У БЕТОННИХ ВИРОБАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ
  ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СУМІШІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ
  УЩІЛЬНЕННЯ .................................................................................................... 62
  3.1 Ієрархічна класифікація та формалізація факторів, що
  впливають на прогнозовану міцність бетонного виробу ..................... 62
  3.2 Моделювання прогнозованої міцності бетонних виробів із
  використанням лінгвістичних змінних .................................................. 66
  3.3 Перевірка здатності математичної моделі прогнозування
  міцності бетонного виробу до адаптації ...................................................... 71
  3.4 Перевірка адекватності математичної моделі прогнозування
  міцності бетонних виробів методом парних порівнянь Сааті ............. 73
  Висновки по розділу 3 ........................................................................................ 79
  РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ
  БЕТОННОЇ СУМІШІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПРЕСОВАНИХ
  БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
  ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВИРОБНИЦТВО ..... 81
  4.1 Експериментальні дослідження розподілу бокового тиску в
  ущільнюваній суміші по висоті бетонного виробу ...................................... 81
  4

  4.2 Аналіз результатів досліджень розподілу бокового тиску .................. 86
  4.2.1 Аналіз результатів досліджень розподілу бокового тиску
  по висоті бетонного виробу для невіброваних сумішей ................ 86
  4.2.2 Аналіз результатів експериментальних досліджень
  розподілу тиску по висоті бетонного виробу для сумішей з
  попереднім вібруванням ................................................................ 88
  4.3 Чисельно-аналітичні дослідження розподілу бокового тиску по
  висоті ущільнюваної бетонної суміші .................................................. 91
  4.4 Прогнозування величини бокового тиску в масиві суміші при
  виробництві пресованих бетонних виробів ...................................................... 105
  4.5 Розрахунок економічного ефекту доцільності впровадження
  методики прогнозування міцності пресованих бетонних виробів
  у виробництво .......................................................................................... 111
  Висновки по розділу 4 ........................................................................................ 120
  ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 122
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 124
  ДОДАТКИ ............................................................................................................ 138
  ДОДАТОК А ........................................................................................................ 139
  ДОДАТОК Б ........................................................................................................ 141
  ДОДАТОК В ........................................................................................................ 143
  ДОДАТОК Г ........................................................................................................ 146
  ДОДАТОК Д ........................................................................................................ 147

  5

  ВСТУП

  Якість бетону визначається сукупністю його будівельно-технічних
  властивостей. Оперативне управління нею можливо при створенні системи
  науково обґрунтованих надійних методів прогнозу. Відомі дві групи таких
  методів: експериментальні та аналітичні [1-3]. За допомогою
  експериментальних властивості бетону встановлюють вже після
  виготовлення матеріалу. Аналітичні ж дозволяють прогнозувати їх на стадії
  проектування, враховувати можливі зміни якісних показників кінцевого
  продукту при зміні властивостей вихідних матеріалів і параметрів
  технологічних режимів. Це дає можливість підвищити ефективність
  виробництва за рахунок економії матеріальних і трудових ресурсів, підняти
  значення наукових основ технології. Розвиток аналітичних методів прогнозу
  властивостей бетону набуває особливого значення при впровадженні
  автоматичних систем управління виробництвом за допомогою ЕОМ, коли
  необхідні конкретні кількісні залежності, що дозволяють розраховувати
  оптимальні рішення в умовах складної багатофакторної системи [4, 5].
  Досягнення бетонознавства і технології бетону дозволяють на
  теперішній час проектувати бетон, вироби та конструкції із заданими
  властивостями, а також прогнозувати й управляти його властивостями [1, 3,
  4, 6]. Основними критеріями, що висуваються для виробництва бетону є
  мінімально можливі строки та якість виготовлення [4, 7, 8]. Потреба в бетоні
  з різними якісними параметрами з часом не зменшується, однак до його
  якості висуваються більш жорсткі вимоги.
  Актуальність теми. Об’єм та якість виробництва бетону достатньо
  повно характеризує індустріальний рівень розвитку суспільства [9].
  Поширюється масове застосування дрібнорозмірних бетонних елементів з
  важких бетонів на щільних заповнювачах(гранітний щебінь, гравій, річковий
  та гірський піски) з вираженою тенденцією до збільшення міцності [10, 11]. В
  умовах ринкової економіки існує потреба гнучкого реагування на вимоги
  6

  споживача в бетонах із заданими властивостями, необхідну рецептуру яких
  важко отримати прискореним шляхом у лабораторії [3]. Тому впровадження
  експрес-методів прогнозування характеристик бетонних виробів з
  урахуванням технологічних параметрів ущільнення суміші набувають
  особливої актуальності [12]. Одним із основних напрямків вирішення
  поставлених задач є застосування комп’ютеризованих систем підтримки
  прийняття рішень, що базуються на експериментально-статистичних та
  теоретичних залежностях взаємозв’язку основних вхідних факторів впливу
  на шукану кінцеву цільову функцію [4, 13, 14]. Ці системи дозволяють
  враховувати нечіткий характер значень фізико-механічних характеристик
  заповнювачів суміші та встановлювати зв’язки між ними і прогнозованою
  міцністю бетонного виробу [15]. Серед сучасних підходів для вирішення
  багатокритеріальних задач проектування складів бетону варто відмітити
  використання математичних методів аналізу [3], апарату нечіткої логіки
  [16,17] та генетичних алгоритмів [18-20]. Тому розроблення методу
  прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві
  пресованих бетонних дорожніх каменів є актуальною задачею, що зумовило
  вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання.
  Теоретичним підґрунтям для досліджень, що виконано в дисертаційній
  роботі, є роботи вчених України, СНД та далекого зарубіжжя. Серед
  науковців з України та СНД це Ахвердов Й. М., Вознесенський В. А., Дворкін
  Л. Й., Дворкін О. Л., Дудар І. Н., Вировий В. М., Сердюк В. Р., Ушеров-Маршак О. В., Файнер М. Ш., Чистяков В. В., Рунова Р. Ф., Пушкарьова К.
  К., Баженов Ю. М., Лихачов Д. В., Штовба С. Д. Серед найвідоміших робіт
  далекого зарубіжжя є роботи Dewar J. D., Newille A. M., Wang J. Z., Yeh I-C.
  та інших.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
  виконана відповідно до пріоритетного напрямку №6 ―Новітні технології й
  ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та
  агропромисловому комплексі‖, визначеному в Законі України від 11 липня
  7

  2001 року № 2623-ІІІ ―Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки‖.
  Мета досліджень: розроблення математичних моделей й методів
  прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві
  пресованих бетонних виробів.
  Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
  1. За результатами аналізу стану досліджень з розроблення й
  впровадження методів проектування пресованих бетонних виробів ієрархічно
  класифікувати та формалізувати фактори впливу на прогнозовану міцність та
  розподіл бокового тиску при ущільненні бетонної суміші;
  2. Теоретично дослідити та врахувати виявлені фізико-механічні
  закономірності механізму ущільнення пресуванням суміші при проектуванні
  складів бетону та технології виробництва бетонних дорожніх каменів;
  3. Розробити експериментальну установку й методику та виконати
  дослідження закономірностей розподілу тиску по висоті виробу під час
  ущільнення різних проектних складів бетонних сумішей та сформулювати
  аналітичні залежності розподілу бокового тиску по висоті бетонних сумішей,
  опору пресуючому тиску в залежності від водоцементного відношення (В/Ц),
  вмісту пластифікуючих добавок та тривалості попереднього вібрування при
  виробництві пресованих дорожніх каменів;
  4. Cтворити експертно-моделювальну систему інтелектуальної підтримки
  проектування пресованих бетонних виробів з прогнозованими властивостями
  з використанням теорії нечіткої логіки й лінгвістичних змінних та оцінити
  адекватність розроблених моделей прогнозування міцності та розподілу
  бокового тиску при ущільненні бетонної суміші;
  5. Провести дослідно-промислове впровадження експертно-моделювальної системи інтелектуальної підтримки проектування пресованих
  бетонних виробів з прогнозованою міцністю та розподілом бокового тиску
  при ущільненні суміші та визначити її економічну ефективність.
  8

  Об’єкт дослідження. Процес прогнозування міцності бетону та
  розподілу бокового тиску при виготовленні пресованих бетонних дорожніх
  каменів.
  Предмет дослідження. Закономірності впливу складу бетонної суміші
  на прогнозовані міцність та характер розподілу бокового тиску по висоті
  виробу при виробництві пресованих дорожніх каменів.
  Методи досліджень. Прогнозування міцності бетонних виробів та
  розподілу бокового тиску базується на математичному апараті теорії нечіткої
  логіки. Дослідження динаміки розподілу бокового тиску при ущільненні
  бетонних сумішей в установці, розробленій автором, виконано з
  використанням атестованих засобів вимірювальної техніки. При
  встановленні багатофакторних залежностей для характеру розподілу
  бокового тиску застосували методи математичного планування
  експерименту. Визначення фізико-механічних властивостей заповнювачів
  бетонної суміші (модуль крупності піску, активність цементу,
  водопоглинання крупного заповнювача, насипна густина мілкого та крупного
  заповнювачів) здійснювалось за допомогою стандартних методів досліджень.
  Для обробки експериментальних даних та виведення рівнянь регресії
  застосовано сучасне програмне забезпечення. Реалізація інтелектуальної
  системи підтримки прийняття рішень виконана в комплексі ―МATLAB‖.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
  - вперше отримано кореляційний зв’язок між В/Ц, тривалістю
  попереднього вібрування, величиною пресуючого тиску та боковим тиском
  для різних складів бетонної суміші, що виражений комплексом
  експериментально-статистичних залежностей характеру розподілу бокового
  тиску по висоті прес-форми при ущільненні бетонної суміші, виявлено
  зниження бокового тиску на стінку прес-форми та збільшення опору
  пресуючому тиску при зменшенні В/Ц;
  - дістало подальшого розвитку теоретичні залежності зміни об’єму
  затисненого в бетонну суміш повітря по глибині прес-форми від густини
  9

  бетонної суміші та тиску пресування;
  - розроблено концептуальний підхід щодо побудови експертної
  системи у формі ієрархії для прогнозування міцності та розподілу бокового
  тиску з використанням нечіткої логіки та лінгвістичних змінних.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - створено модуль інтелектуальної підтримки прийняття рішень при
  прогнозуванні міцності бетону у віці до 28 діб, який впроваджено в якості
  дублюючої системи при проектуванні складу бетонних сумішей в
  будівельній лабораторії ВАТ ―Поділля-залізобетон‖, м. Вінниця;
  - розроблені рекомендації врахування виявленого характеру розподілу
  бокового тиску для різних складів бетонної суміші при конструюванні
  інвентарної опалубки для виготовлення бетонних дорожніх каменів;
  - розроблений модуль інтелектуальної підтримки прийняття рішень
  щодо прогнозування міцності бетону забезпечує скорочення тривалості
  випробовування бетонного зразку на 25 годин для сумішей на
  портландцементі та 27 годин для сумішей на шлакопортландцементі і
  пуцолановому цементі.
  Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні
  результати досліджень автор отримав особисто. Безпосередня участь
  здобувача в роботах, що опубліковані у співавторстві полягає в тому, що
  запропоновано: установку та проведено аналіз її конструктивних параметрів
  для дослідження розподілу бокового тиску [21, 22], зв’язок величини об’єму
  бульбашки затиснутого повітря від густини бетонної суміші та прикладеного
  тиску [23], математичну модель впливу форми перерізу на значення
  коефіцієнту тертя по боковій поверхні суміші [24], допустимі параметри
  заповнювачів для визначення бокового тиску в бетонних сумішах [25],
  допустиму рухливість сумішей для визначення величини розподілу бокового
  тиску при пресуванні [26].
  Апробація результатів досліджень. Основні положення роботи
  доповідались та обговорювались на: Х Міжнародній конференції ―Контроль і
  10

  управління в складних системах КУСС-2010‖ (м. Вінниця, 2010 р.);
  Міжнародній науково-технічній конференції ―Інноваційні технології в
  будівництві‖ (м. Вінниця, 2010, 2012 рр.); ІV Міжнародній конференції
  молодих вчених ―Геодезія, архітектура та будівництво‖ GAC-2011‖ (м. Львів,
  2011 р.); Всеукраїнській науково-технічна конференції ―Енергоефективність
  в галузях економіки України‖ (м. Вінниця, 2011 р.); науково-технічних
  конференціях професорсько-викладацького складу, співробітників та
  студентів ВНТУ (м. Вінниця, 2009-2012 рр.).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 робіт, в тому
  числі 11 у наукових фахових виданнях України, 3 патенти на корисну
  модель, 1 теза в матеріалах міжнародних наукових конференцій.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу,
  чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
  Загальний обсяг дисертації 148 сторінок, в тому числі 123 сторінки
  основного тексту, 30 таблиць, 48 рисунків, список використаних джерел із
  139 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  В дисертаційній роботі розроблено метод прогнозування міцності та
  розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів,
  заснований на використанні апарату нечіткої логіки та регресійного аналізу,
  що дозволило врахувати вплив кількісних та якісних параметрів
  заповнювачів бетонної суміші, а також технологічних параметрів ущільнення
  на цільову функцію. До основних результатів роботи можна віднести:
  1. Запропоновано концептуальні моделі прогнозування міцності бетонних
  виробів у вигляді ієрархічного дерева логічного висновку, що включає в себе
  чіткі (витрати компонентів, технологічні параметри ущільнення) та нечіткі
  параметри (тип, форма, поверхня заповнювачів) й розподілу бокового тиску.
  2. Встановлено зв’язок між коефіцієнтом тертя по боковій поверхні прес-форми μ та бокового тиску ξ, що виникає при пресуванні бетонних сумішей
  при виробництві бетонних дорожніх каменів. Визначено зв’язок між
  коефіцієнтами n
  3
  зміни величини бульбашки повітря, густиною бетонної
  суміші ρ та глибиною занурення h у бетонну суміш. Величини коливання
  зменшення об’єму бульбашки на глибині 0,6 м несуттєві, а саме: для тиску 5
  МПа становлять 0,260,29 % від початкового об’єму бульбашки на
  поверхні, для тиску 10 МПа становлять 0,130,14 %, для тиску 15

  МПа
  0,080,09 % відповідно від початкового об’єму бульбашки на поверхні для
  сумішей важких бетонів з густиною 2250-2500 кг/м
  3
  .
  3. Розроблено експериментальну установку та методику для дослідження
  фізико-механічних та реологічних характеристик бетонної суміші при її
  пресуванні. Визначено затухаючий характер розподілу бокового тиску по
  висоті масиву пресованої бетонної суміші для різних складів, тривалості
  попереднього вібрування, вмісту пластифікуючих добавок й пресуючого
  зусилля, який апроксимується показниковою функцією
  ( ln( )) .h
  hР A B P C
  Виявлено прямий зв’язок В/Ц з величиною бокового тиску, незалежно від
  тривалості вібрування, причому максимальний боковий тиск Рбок ≈ 1,8 МПа
  на поверхні форми (h=0) при тиску пресування Рпрес = 5 МПа буде у
  123

  пластифікованій суміші з В/Ц = 0,55, а мінімальний Рбок ≈ 0,35 МПа у суміші
  з В/Ц = 0,3. З’ясовано, що зі зменшенням В/Ц суттєво збільшується опір
  суміші до пресування, який становить 12,5 МПа для попередньовібровної
  суміші з В/Ц = 0,46 та 1 МПа для суміші з В/Ц = 0,65.
  4. Розроблено експертно-моделювальну систему прогнозування міцності
  бетонного виробу та розподілу бокового тиску. Визначено, що краще
  корелювання з експериментальними даними має регресійна модель бокового
  тиску. Для системи прогнозування міцності бетонного виробу створено
  інтерфейс користувача в комплексі ―MATLAB‖. Адаптація моделі
  прогнозування міцності свідчить про зниження величини
  середньоквадратичної похибки від 14,8 МПа до 9,1 МПа для важких бетонів
  марки М600 і вище. Коефіцієнт кореляції між величиною міцності,
  визначеної експериментальним шляхом, та величиною, розрахованою за
  побудованою моделлю, становить R = 0,855. Адекватність запропонованої
  моделі прогнозування міцності бетонних виробів перевірена методом парних
  порівнянь Сааті, що підтверджується отриманими інтегральними критеріями
  міцнісної переваги 0,642, 0,752 та 0,888 для трьох різних складів бетону в
  побудованій трьохрівневій ієрархічній моделі.
  5. Модуль експертно-моделювальної системи впроваджено в якості
  дублюючої системи підтримки прийняття рішень з прогнозування міцності
  бетонних виробів на ТОВ ―Поділля-залізобетон‖ у м. Вінниця. При оціночній
  вартості модуля 1500 грн., термін окупності від його впровадження на
  виробництві становить два місяці, виходячи з припущення про щомісячну
  потребу проектування двох нових складів бетону. Запропонований модуль
  прогнозування міцності бетонного виробу на базі нечіткої логіки дозволить
  суттєво скоротити час на підготовку до виробництва складу бетону з
  майбутньою прогнозованою міцністю, матеріальні витрати, витрати праці
  фахівців високої кваліфікації при частій зміні сировини та вимог, що
  пред’являються до якості бетонних виробів.

  124

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Дворкин Л. И. Основы бетоноведения / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин.
  СПб: ООО ―Строй-Бетон‖, 2006. 692с. ISBN 590319702-7.
  2. Вознесенський В. А. Компьютерное материаловедение и технология
  бетона / В. А. Вознесенський, Т.В. Ляшенко // Будівельні конструкції. 2002.
  Вип . 56. С. 217 226.
  3. Дворкін Л. Й. Проектування складів бетону із заданими властивостями
  / Дворкін Л. Й. Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В. Рівне: Вид-во РДТУ, 2000.
  215 с.
  4. Лихачев Д. В. Автоматизация процесса преоктирования составов бе-тонных смесей и их корректировка на основе прогнозирования качества
  будущего бетона с использованием чѐтких и нечетких моделей: дис.
  кандидата техн. наук : 05.13.06 / Лихачев Денис Валерьевич. Орѐл, 2004.
  148 с.
  5. Дворкін Л. Й. Основні задачі комп’ютерного бетонознавства / Дворкін
  Л. Й. Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В. Рівне: РДТУ, 1999. 89 с.
  6. Журавльов Ю. В. Автоматизоване управління виробництвом
  залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття
  наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 ―Автоматизація
  технологічних процесів‖ / Ю. В. Журавльов К., 2005. 20 с.
  7. Баженов Ю. М. Технология бетона / Баженов Ю. М. М.: Изд-во АСВ,
  2003. 500 с.
  8. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх
  впровадження у будівництво / [Р. Ф. Рунова, В. І. Братчун, В. І. Гоц, та ін.]
  К.: УВПК ЕксОб, 2008. 360 с.
  9. Файнер М. Ш. Новые закономерности в бетоноведении и их
  практическое приложение / Файнер М. Ш. К.: Наукова думка, 2001. 448 с.
  10. Магдеев А. У. Вибропрессованные элементы мощения с повышенными
  эксплуатационными свойствами из мелкозернистого бетона : дис.
  125

  кандидата техн. наук : 05.23.05 / Магдеев Альфрид Усманович. М., 2003.
  170 с.
  11. Ахматов М. А. Эксплуатационные и технические требования к качеству
  бетонных элементов мощения / М. А. Ахматов, С. Р. Лихов // Вест.
  Волгоградского гос. архит.-строит. ун-та. Сер.: Стр-во и архит. 2010. N 20.
  С. 70-75.
  12. Дудар І. Н. Теоретичні основи технології виробів із пресованих бетонів
  : монографія / Дудар І. Н. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 89 с.
  ISBN 966-641-163-6.
  13. Міхєєв І. А. Підвищення ефективності рецептурних рішень в технології
  товарного бетону методами математичного планування : автореф. дис. на
  здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук : спец. 05.23.05 ―Будівельні
  матеріали та вироби‖ / І. А. Міхєєв. Х., 2012. 20 с.
  14. Dewar J. D. Compurter modelling of concrete mixture / Dewar J. D.
  London, New York:E&FN Spon, 1999. 256 p.
  15. Optimization methods for material design of cement-based composites / [Ed.
  A.M. Brandt]. London, New York: E&FN Spon, 1998. 328 p.
  16. Штовба С. Д. Проектирование нечѐтких систем средствами МАТLAB /
  Штовба С. Д. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 288с. ISBN 5-93517-359-Х.
  17. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации:
  нечеткая логика генетические алгоритмы, нейронные сети / Ротштейн А. П.
  Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. 320 с. ISBN 966-7199-49-5.
  18. Gen M. Genetic Algorithms and Engineering Design / M. Gen R. Cheng R.
  John Wiley & Sons, 1997. 352 p.
  19. Yeh I-C. Design of high-performance concrete mixture using neural
  networks and nonlinear programming / Yeh I-C. // J. of Computing in Civil
  Engineering. 1999. vol.13 № 4 рp. 36 42.
  20. Optimum mixture design of high-performance concrete using artificial
  neural networks / [I.-C. Yeh, I.-C. Chen, T.-Z. Ko and others ] // J. Technol. W.
  126

  2002. vol.17 № 4. рр. 583591.
  21. Бікс Ю. С. Закономірності розподілення тиску по висоті бетонної
  суміші, що ущільнюється / Ю. С. Бікс, І. Н. Дудар // Сучасні технології,
  матеріали і конструкції в буд-ві. 2010 №2. С.134-138. ISBN 5-256-00380-1.
  22. Пат. 64440 Україна, МПК G01N 3/10. Установка для вимірювання
  тиску в масиві бетонної суміші / Дудар І.Н., Бікс Ю.С., заявник та власник
  Вінниц. нац. техн. уні-т. №u201104012; заявл.04.04.2011; опубл. 10.11.2011
  Бюл. № 21.
  23. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в
  процесі виготовлення бетонних виробів // Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М.
  Слободян // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. 2011. №2. С. 14-17. ISSN
  1997-9266.
  24. Бікс Ю. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під
  час ущільнення / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Сучасні технології
  матеріали та конструкції у буд-ві. 2011.№2. С. 9295 ISBN 5-256-00380-1.
  25. Пат. 53612 Україна, МПК G01N 3/10. Установка для вимірювання
  тиску в масиві бетонної суміші / Дудар І. Н., Бікс Ю. С.; заявник та власник
  Вінниц. нац. техн. ун-т. № u201004690; заявл.20.04.2010; опубл. 11.10.2010
  Бюл. № 19.
  26. Пат. 69747 Україна, G01N 3/10. Установка для вимірювання
  горизонтальної складової тиску в масиві бетонної суміші / Ратушняк Г. С., Бікс
  Ю. С.; заявник та власник Вінниц. нац. техн. ун-т. №
  u201112884; заявл.02.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
  27. Житковський В. В. Вібропресований дрібнозернистий бетон з
  використанням відсівів подрібнення граніту: дис. кандидата техн. наук :
  05.23.05 / Житковський Вадим Володимирович. О., 2003. 200 с.
  28. Гарнага В. Л. Термосилова технологія дрібно розмірних бетонних
  виробів з використанням хімічних добавок : автореф. дис. на здобуття наук.
  127

  ступеня канд.. техн.. наук : спец. 05.23.05 ―Будівельні матеріали та вироби‖ /
  В. Л. Гарнага. Вінниця, 2011. 20 с.
  29. Дворкін Л. Й. Бруківка з вібропресованого бетону на гранітному відсіві
  / Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський // Автомоб. дороги і дорожнє буд-во.
  2001. Вип.62. С. 102106.
  30. Костенко Ю. А. Мелкозернистые дорожные бетоны для изделий
  получаемых методом гиперпрессования: дис. кандидата техн. наук :
  05.23.05 / Костенко Юрий Алексеевич. Харьков, 2005. 153 с.
  31. Костенко Ю. А. Формирование микропористости цементного камня
  при воздействии вибрации и давления / Ю. А. Костенко С. Н. Толмачев, Л. Д.
  Маракина та ін. // Науковий вісн. буд-ва. 2003. Вип. 21. С. 224229.
  32. Загреба В. П. Формування бетонних і залізобетонних виробів методом
  пульсуючого пресування бетонних сумішей / В. П. Загреба, І. Н. Дудар.
  Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. 104 с.
  33. Баженов Ю. М. Эффективные бетоны и технологии перспектива их
  развития / Ю. М. Баженов, В. Р. Фаликман // Строительная газ. 2001. №
  44. С. 8.
  34. Деревянко В. Н. Влияние дисперсного армирования на
  деформационные свойства покрытий на основе минеральных вяжущих / В. Н.
  Деревянко // Вісн. Придніпровської держ. акад. буд-ва та архіт. Д.:
  Gaudeamus. 2000. № 6. С. 3441.
  35. Кровяков С. О. Вплив дисперсного армування і зерен пониженої
  пружності на властивості дрібнозернистого бетону / С. О. Кровяков, А.В.
  Даниленко // Вісн. Одеської держ. акад. буд-ва та архіт. О.:
  Зовнішрекламсервіс. 2010. Вип. 38. С. 389-394.
  36. Редкозубов А. А. Ресурсосберегающая технология устройства
  дорожных одежд на основе использования некондиционных кварцевых
  песков / А. А. Редкозубов, А. Н. Евсевский // Автомоб. дороги і дорожнє буд-во. 2001. Вип.62. С. 3640.
  37. Швець В. В. Вібротермосилова технологія залізобетонних виробів та
  128

  конструкцій: монографія / В. В. Швець, І. Н. Дудар. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Віниця, 2007. 87 с.
  38. Десов А. Е. Вибрированный бетон / Десов А. Е. М.: Госстройиздат,
  1956. 229 с.
  39. Савинов О. А. Вибрационная техника уплотнения и формования
  бетонных смесей / О. А. Савинов, Е. В. Лавринович. Л.: Стройиздат, 1986.
  279 с.
  40. Перспективи використання пінобетону в дорожньому будівництві
  України / П. М. Коваль, А. Є. Фаль, О. В. Кушнір [та ін.] // Дорожня галузь
  України. 2008. №2. С. 5456.
  41. Голубев В. А. Проблемы покрытия автомобильных дорог. / В. А.
  Голубев, В.А. Анферов // Цемент и его применение. 1997. № I. С. 3740.
  42. Автодорожній комплекс Украіни в сучасних умовах:проблеми i шляхи
  розвитку : з6. наук. праць. К.: Укртиппроект, 1998. 308 с.
  43. Huang Y. Pavement Analysis and Design: 2nd ed. / Huang Y. Prentice
  Hall, Upper Saddle River : New Jersey, 2004. 792 p.
  44. Jamrozy Z. Beton i jego technologie / Jamrozy Z. Warszawa:
  Wydawnictvo naukove pwn, 2000. 486 s.
  45. Саламаха Л. В. Сухі будівельні суміші з базальтовими волокнами для
  влаштування елементів підлоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
  канд. техн. наук : спец. 05.23.05 ―Будівельні матеріали та вироби‖ / Л. В.
  Саламаха. Д., 2010. 20 с.
  46. Бікс Ю. С. Розподіл бокового тиску в бетонних сумішах різного складу,
  зпресовуваних під час виготовлення дорожнього каменю / Ю. С. Бікс // Вісн.
  Вінниц. політехн. ін-ту. 2012. №5. С. 1518. ISSN 1997-9266.
  47. Бікс Ю. С. Експериментальне визначення бокового тиску в процесі
  пресування бетонних сумішей / Ю. С. Бікс // Вісн. Вінниц. політехнічного ін-ту. 2012. №2. С. 20-24. ISSN 1997-9266.
  48. Гусев Б. В. Ударно-вибрационная технология уплотнения бетонных смесей
  / Гусев Б. В. Деминов А. Д., Крюков Б. И. М.: Стройиздат, 1982. 150 с.
  129

  49. Зазимко В. Г. Оптимизация свойств строительных материалов /
  Зазимко В. Г. Л.: Транспорт, 1981. 103 с.
  50. Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів:
  підруч. / Назаренко І. І. К.: КНУБА, 1999. 488 с.
  51. Руденко И. Ф. Упругие и неупругие силы сопротивления бетонной
  смеси колебаниям / И. Ф. Руденко // кн.: Технология виброформирования
  железобетонных изделий. М.: Стройиздат, 1970. С. 1933.
  52. Овчинников П. Ф. Реология тиксотропных систем / Овчинников П. Ф.
  Круглицкий Н. Н., Михайлов Н. В. К.: Наукова Думка, 1972. 119 с.
  53. Ребю П. Вибрирование бетона: Практическое руководство / Ребю П.
  М.: Стройиздат, 1970. 256 с.
  54. Neville A. M. Wlasciwosci betonu / Neville A. M. Krakow, 2000. 874 s.
  55. Десов А. Е. Распространения и отражения колебаний в жѐстких
  бетонных смесях при поверхностном вибрировании / А.Е. Десов Ю. М.
  Чуркин // Технология и свойства тяжелых бетонов. 1962. №29. С. 76-91.
  56. Будівельне матеріалознавство: підручник / [Кривенко П.В. Пушкарьова
  К.К., Барановський В.Б. і др.]. К.: ТОВ УВТК ―Екс об‖, 2004. — 704 с.
  ISBN 966-7769-35-6.
  57. Горбунов Г. И. Основы строительного материаловедения / Горбунов Г.
  И. М.: Изд-во ―АВС‖, 2002. 168 с.
  58. Горшков В. С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ
  / Горшков В. С. Тимашев В. В., Савельев В. Г. М.: Высшая школа, 1981.
  335 с.
  59. Рекомендации по вибрационному формованию железобетонных
  изделий / [НИИЖБ Госстроя СССР]. М.: НИИЖБ. 1986. 78 с.
  60. Горчаков Г. И. Строительные материалы / Г. И. Горчаков, Ю. М.
  Баженов. М.: Стройиздат, 1986. 688 с.
  61. Богданов B. C. Процессы при производстве строительных материалов и
  изделий / B. C. Богданов. А.С. Ильин И.А. Семикопенко. Белгород:
  Везелица, 2007. 98 с.
  130

  62. Мхитарян Н. М. Основы технологии монолитного каркасного
  строительства / Н. М. Мхитарян, Г. В. Бадеян. К.: Наукова думка, 2001.
  403 с.
  63. Гусев Б. В. Вибрационная технология бетона / Б. В. Гусев, В. Г.
  Зазимко. К.: Будівельник, 1991. 157 с.
  64. Коваль С. В. Модифицированные смеси с управляемыми
  реологическими параметрами: материалы IV междунар. науч.практ. конф.
  [―Дни современного бетона‖], (Запорожье, 7-9 июня, 2004 г.) / Запорожье:
  Будиндустрия, 2004. С. 7581.
  65. Davies R. D. Some experiments on the compaction of concrete by vibration /
  Davies R. D. // Magazine of Concrete Research. 1951. No 8. рр.1417.
  66. Блещик Н. П. Структурно-механические свойства и реология бетонной
  смеси и прессвакуумбетона / Блещик Н. П. Минск: Наука и техника, 1977.
  232 с.
  67. Дударь И. Н. Совершенствование методов и режимов термообработки
  железобетонных виброгидропрессованных труб: дис кандидата техн. наук:
  05.23.05 / Дударь Игорь Никифорович. Винница, 1980. 212 с.
  68. Ахвердов И. Н. Основы физики бетона /Ахвердов И. Н. М.:
  Стройиздат, 1981. 464 с.
  69. Баженов Ю. М. Бетон при динамическом нагружении / Баженов Ю. М.
  М.: Стройиздат, 1970. 271 с.
  70. Свитонский А. В. Разработка и исследование технологии
  вибропрессования горячих бетонных смесей: автореф. дис. на соискание
  науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 ―Строительные материалы и
  изделия‖ / А. В. Свитонский. Минск, 1978. 20 с.
  71. Сорокер В. И. Жесткие бетонные смеси в производстве сборного
  железобетона / В. И. Сорокер, В. Г. Довжик. М.: Стройиздат, 1964. 308 с.
  72. Шмигальский В. Н. Формование изделий на виброплощадках /
  Шмигальский В. Н. М.: Стройиздат, 1968. 212 с.
  73. Лермит В. Проблемы технологии бетона / Лермит В. М.: 1959. 351 с.
  131

  74. Сторожук Н. А. Задача оптимального управления уплотнением
  бетонных смесей / Н. А. Сторожук, Т. Н. Дехта // Вісн. Придніпр. держ. акад.
  буд-ва та архіт. 2001. № 1. С. 4653.
  75. Шестоперов С. В. Технология бетона / С. В. Шестоперов. М.: Высшая
  школа, 1977. 432 с.
  76. Овчинников П. Ф. Виброреология / Овчинников П. Ф. К.: Наукова
  думка, 1983. 272 с.
  77. Рамачандран В. Наука о бетоне: физико-химическое бетоноведение /
  Рамачандран В., Фельдман Р., Бодуэн Дж.; пер. с англ. Т. И. Розенберг, Ю. Б.
  Ратиновой, под ред. В.Б. Ратинова. М.: Стройиздат, 1986. 278 с.
  78. Djelal C. Tribological Behaviour of Self-Compacting Concrete / C. Djelal,
  Y. Vanhove, A. Magnin // Cement and Concrete Research. 2004. No. 5. pp.
  821828.
  79. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика дисперсных структур /
  Ребиндер П. А. М.:Наука, 1966. 400 с.
  80. Урьев .Н. Б. Коллоидные цементные растворы / Н. Б. Урьев, И. С.
  Дубинин. Л.: Стройиздат, 1980. 192 с.
  81. Barnes H. A. Thixotropy A Review / Н.А. Вarnes // Journal of Non-NewtonianFluid Mechanics. 1997. No. 70 pp. 133.
  82. Billberg P. Form Pressure Generated by Self-Compacting Concrete
  Influence of Thixotropy and Structural Behaviour at Rest: PhD Thesis / Peter
  Billberg. Stockholm, 2006. 91 p.
  83. Грушко И. М. Повышение прочности и выносливости бетона / Грушко
  И. М. Ильин А. Г., Чихладзе Э. Д. Харьков: Вища школа, 1986. 152 с.
  84. Миклашевский Е. П. Глубинное вибрирование бетонной смеси /
  Миклашевский Е. П. М.: Стройиздат, 1981. 176 с.
  85. Шейкин А. С. Структура прочность и трещиностойкость цементного
  камня / Шейкин А. С. М.: Стройиздат, 1974. 192 с.
  86. Дударь И. Н. Исследование кинетики твердения
  виброгидропрессованного бетона по изменению его динамических
  132

  электрофизических и прочностных свойств / И. Н. Дударь, М. Ф. Друкованый
  //Известия вузов. Строительство и архитектура. 1980. № 5. С. 6671.
  87. Дорожно-строительные материалы: [учеб. для вузов] / [Грушко И. М.,
  Королев И. В., Борщ И. М., Мищенко Т. М.]. М.: Транспорт, 1991. 357 с.
  88. Элбакидзе М. Г. Прессование и вибропрессование цементного теста
  бетона и раствора. / М. Г. Элбакидзе // Известия ТНИСГЭИ. 1978. т. 21..
  С.3139.
  89. Ратушняк Г. С. Вібросилова технологія формування декоративних
  бетонних виробів / Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян. Вінниця:УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. 161 с. ISBN 978-966-641-221-1.
  90. Бабич Е. М. Прочность бетона, твердеющего при трехосном сжатии / Е.
  М. Бабич, И. И. Блаженин , Л. П Макаренко // Бетон и железобетон. 1966.
  № 2. С. 2930.
  91. В. Н. Выровой Композиционные строительные материалы и
  конструкции / Выровой В. Н., Дорофеев В. С., В. Г. Суханов. Одесса:
  ―ТЕС‖, 2010. 169 с.
  92. Hong-Guang N. J. Prediction of compressive strength of concrete by neural
  networks / N. J Hong-Guang, Z. Wang // Cement and Concrete Research. 2000.
  vol. 30, № 8. pp. 12451250.
  93. Рекомендации по ускоренной оценке качества цемента в бетоне и
  назначению его состава / [НИИЖБ Госстроя СССР]. М.: Стройиздат, 1975.
  24 с.
  94. Руководство по подбору составов тяжелого бетона / [НИИЖБ Госстроя
  СССР]. М.:Стройиздат, 1979. 103 с.
  95. Прогнозирование в материаловедении : материалы к 41-му
  международному семинару по моделированию и оптимизации композитов-
  МОК’41. (Одесса, 25-26 апреля 2002 г.) / гл. ред. В. А. Вознесенский.
  Международная инженерная академия, Одесская гос. академия строительства
  и архитектуры, Одесский дом ученых. Одесса: Астропринт, 2002. 195 с.
  96. Сердюк В. Р. Математичне моделювання і оптимізація складу
  133

  малоклінкерних в’яжучих / В. Р. Сердюк, П.С. Боднар // Вісн. Вінниц.
  політехн. ін-ту. 2000. N 4. С. 2023. ISSN 1997-9266.
  97. Файнер М. Ш. Введение в математичесоке моделирование технологии
  бетона / Файнер М. Ш. Львов: Світ, 1993. 237 с.
  98. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных
  условий / Адлер Ю. П. Маркова Е. В., Грановский Ю. В. М.: Наука. 1976.
  280 с.
  99. Цементи. Загальні технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-112-2002. [Чинний
  від 2002-07-01]. К.: Держбуд України, 2002. 39 с. (Національні
  стандарти України).
  100. Методи випробовування цементу.Частина 1. Визначення міцності (ЕN
  196-1:2005 ІDT): ДСТУ ЕN 196-1:2007. [Чинний від 2002-07-01]. К.:
  Мінбуд України, 2007. 24 с. (Національні стандарти України).
  101. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий: СНиП
  3.09.01-85 [Срок введения в действие 1986-01-01]. М.: ЦИТП Госстроя
  СССР 1985. 40 с. (Національні стандарти України).
  102. Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань: ДСТУ Б
  В.2.7-114-2002. [Чинний від 2002-01-31]. К.: Держбуд України, 2002. 25
  с. (Національні стандарти України).
  103. Панкевич О. Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за
  допомогою нечітких баз знань / О. Д. Панкевич С. Д. Штовба Вінниця :
  УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 108 с. ISBN 996-641-135-0.
  104. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечѐтких моделей:
  Примеры использования / Борисов А. Н. Крумберг О. А., Федоров И. П.
  Рига: Зинатне, 1990. 184 с. ISBN 5-7966-0459-7.
  105. Бікс Ю. С. Прогнозування міцності бетону при використанні
  лінгвістичних змінних апарату нечіткої логіки / Ю. С. Бікс // Наукові праці
  ВНТУ. 2011. №1. С.16. Режим доступу до журналу:
  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2011_1/2011-1.files/uk/11ysbfla_ua.pdf.
  106. Мітюшкін Ю. І. Soft computing идентификация закономерностей
  134

  нечеткими базами знаний: Монографія / Мітюшкін Ю. І., Мокін Б. І.,
  Ротштейн О. П. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. 145с. ISBN 966-641-051-6.
  107. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечѐткие
  системы / Рутковская Д., Пилинский М., Рутковский Л.; пер. с польск. И. Д.
  Рудинского. М.: Горячая линия-Телеком, 2006. 452 с.
  108. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и еѐ применение к
  приниятию приближенных решений / Заде Л. А. М.: Мир, 1976. 167 с.
  109. Саати Т. Аналитическое планирование: Организация систем / Т. Саати,
  К. Кернс; пер. с англ. В.Г. Вачнадзе, под ред. И. А. Ушакова. М.: Радио и
  связь, 1991. 224 с. ISBN 5-256-00380-1.
  110. Цыпкин Я. З. Основы информационной теории идентификации /
  Цыпкин Я. З. М.: Наука, 1984. 320 с.
  111. Rotshtein A. Design and Tuning of Fuzzy Rule-Based Systems for Medical
  Diagnosis / А. Rotshtein; eds.: H. Teodorescu and A. Kandel // Fuzzy and Neuro-Fuzzy Systems in Medicine. 1998. pр. 243289.
  112. Строительные материалы. Цементы общестроительного назначения.
  Технические условия: ДСТУ Б В.2.7-46-96. [Введен 1997-01-01]. К.:
  Госкомградостроительства Украины 1996. 16 с. (Національні стандарти
  України).
  113. Радіаційно-гігієнічні характеристики будівельних матеріалів: зб. тез
  доповідей наук.-практ. конф. / МОЗ України, Український наук. гігієнічний
  центр, Наукове товариство гігієністів України. К.: 1999.
  114. Жданович Г. М. Теория прессования металлических порошков /
  Жданович Г. М. М.: Металлургия, 1969. 264 с.
  115. Искович-Лотоцкий Р. Д. Машины вибрацинного и виброударного
  действия / Искович-Лотоцкий Р. Д. Матвеев И. Б., Крат В. А. К.: Техника,
  1982. 208 с.
  116. Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для
  будівельних матеріалів виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови: ДСТУ
  135

  Б В.2.7-75-98. [Чинний від 1999-01-01]. К.: Держбуд України, 1999. 19 с.
  (Національні стандарти України).
  117. Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних
  матеріалів виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-32-95.
  [Чинний від 1995-10-31]. К.: Держкоммістобудування, 1996. 13 с.
  (Національні стандарти України).
  118. Химические и минеральные добавки в бетон / под ред. А. В. Ушерова-Маршака. Х.: Колорит, 2005.— 280 с.
  119. А. с. 1163196 СССР МКИ4 G01N3/10. Установка объемного сжатия
  образцов / А. Н. Ставрогин, В. Г. Тарасов (СССР). №3699839/22-03, заявл.
  06.02.84; опубл.23.06.85 Бюл. №23.
  120. А. с. 1167475 СССР МКИ4 G01N3/10. Установка для испытания
  образцов бетона / Л. В. Галкин, Г. Н. Пучков (СССР). №3733551/22-03,
  заявл. 28.02.84; опубл.15.07.85 Бюл. №26.
  121. А. с. 1198006 СССР МКИ4 G01N3/10. Камера для испытания
  материалов на сжимаемость / А. Н. Аполонский (СССР). №3780822/22-03,
  заявл. 03.05.84; опубл.15.12.85 Бюл. №46.
  122. Пат. 63453 Україна, МПК7 G01D1/10. Пристрій для вимірювання тиску у
  бетонній суміші при її віброущільненні / Сторожук М. А., Ликова С. О., Дехта
  Т. М., Єфремов П. Л., заявник та власник Придніпровська держ. акад. буд-ва та
  архіт. №u2003043639; заявл. 22.04.2003; опубл. 15.01.2004 Бюл. № 1.
  123. Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В.
  Новицкий, И. А. Зорграф. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 304 с.
  124. Коваленко И. Н. Теория вероятностей и математическая статистика:
  Учебн. пособие / И. Н. Коваленко А. А. Филипова. М.: Высшая школа,
  1982. 256 с.
  125. Бікс Ю. С. Побудова функцій належності нечітких оцінок впливу
  параметрів моделі на прогнозовану міцність бетону // Вісник Хмельниц. нац.
  ун-ту. 2010. №5. С.137141.
  126. UCI Machine learning Repository: Concrete Compressive Strength Data Set.
  136

  Original Owner and Donor Prof. I-Cheng Yeh, Department of Information
  Management Chung-Hua University, Hsin Chu, Taiwan 30067, R.O.C. e-mail:icyeh@chu.edu.tw [Електронний ресурс] / Режим доступу:
  http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength.
  127. Бікс Ю. С. Оптимізація параметрів моделі прогнозування міцності бетону
  шляхом навчання та тестування / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та
  конструкції у буд-ві. 2011. №2. С. 4144 ISBN5-256-00380-1.
  128. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях:
  Аналитические сети / Томас Л. Саати, пер. с англ. д-ра техн. наук, проф. О. Н.
  Андрейчиковой М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 360 с. ISBN
  978-5-397-00844-0.
  129. Бікс Ю. С. Визначення глобальних векторів переваг за методом парних
  порівнянь Сааті у моделі прогнозування міцності бетону / Ю. С. Бікс // Вісн.
  Нац. ун-ту водного господарства та природокористування 2011. №3(55).
  С.116122.
  130. Прогнозування міцності бетону на базі апарату нечіткої логіки за
  допомогою ―MATLAB 7‖: матеріали 4-ої міжнар. конф. молодих вчених
  [―Geodesy, architecture & construction 2011‖], ( Львів, 24-26 листопада 2011 р.)
  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т ―Львів.
  політехніка‖ Л.: Львів. політехніка : C. 132135.
  131. Большаков В. І. Будівельне матеріалознавство: навч. посібн. [для студ.
  будівельн. спец. вузів] / В. І. Большаков Л. Й. Дворкін. Д.: РВА ―Дніп-VAL‖, 2004. 677 с.
  132. Дворкін Л. Й. Будівельне матеріалознавство / Дворкін Л. Й. Рівне:
  Вид-во РДТУ 1999. 478 с.
  133. Баженов Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны:
  [науч. изд-е] / Ю. М. Баженов, В. С. Демьянова, В. И. Калашников. М.: Изд-во АСВ, 2006. 368 с.
  134. Бікс Ю. С. Дослідження характеру розподілу бокового тиску по висоті
  прес-форми при пресуванні бетонних сумішей / Ю. С. Бікс // Сучасні
  137

  технології матеріали та конструкції у буд-ві. 2012. №1. С.2328 ISBN
  5-256-00380-1.
  135. Arslan M. Effects of Formwork Surface Materials on Concrete Lateral
  Pressure / M. Arslan, S. Osman, S. Serkan // Construction and Building Materials.
  2005. No. 4. pp. 319325.
  136. Assaad J. Variations of Lateral and Pore Lateral Pressure of Self-Consolidating Concrete at Early Age / J. Assaad, K. H. Khayat // ACI Materials J.
  2004. No. 4. рp. 310317.
  137. Герега О. М. Генезис структури і властивостей будівельних
  композиційних матеріалів. Комп’ютерне моделювання: автореф. дис. на
  здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.05 ―Будівельні матеріали
  та вироби‖ / О. М. Герега. О., 2011. 35 с.
  138. Бікс Ю. С. Інтеграція експертно-моделювальної системи прогнозованої
  міцності бетонних виробів у виробництво / Ю. С. Бікс // Сучасні технології
  матеріали та конструкції у буд-ві. 2012. №2. С.98101 ISBN 5-256-00380-1.
  139. Козловський В. О. Техніко-економічні обґрунтування та економічні
  розрахунки в дипломних проектах та роботах / Козловський В. О. Вінниця:
  ВДТУ, 2003. 75 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины