Полегшені сухі тампонажні суміші з добавками-модифікаторами для цементування СВЕРДЛОВИН : Облегченные сухие тампонажные смеси с добавками-модификаторами для цементирования скважин

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Полегшені сухі тампонажні суміші з добавками-модифікаторами для цементування СВЕРДЛОВИН
 • Альтернативное название:
 • Облегченные сухие тампонажные смеси с добавками-модификаторами для цементирования скважин
 • Кол-во страниц:
 • 173
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

  На правах рукопису

  ТЕРЛИГА ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

  УДК 666.96; 691.54

  Полегшені сухі тампонажні суміші
  з добавками-модифікаторами
  для цементування СВЕРДЛОВИН

  05.23.05 будівельні матеріали та вироби

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник:
  Соболь Христина Степанівна
  доктор технічних наук, професор

  Ідентичність всіх примірників дисертації
  ЗАСВІДЧУЮ:
  Вчений секретар спеціалізанової
  вченої ради ______________/П.Ф. Холод/

  Львів-2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП .....


  4
  РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ .............  12
  1.1. Особливості цементування свердловин родовищ нафти і газу


  12
  1.2. Вплив мінеральних та хімічних добавок на властивості
  цементних систем ...  17
  1.3. Застосування тампонажних сумішей різної густини залежно
  від умов цементування ...
  1.4. Теоретичні передумови досліджень та наукова гіпотеза
  РОЗДІЛ 2. Характеристика ВИХІДНИХ матеріалів ТА методи досліджень ..............
  2.1. Характеристика матеріалів .......
  2.2. Фізико-механічні випробування ......
  2.3. Фізико-хімічні дослідження .........
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДІВ ПОЛЕГШЕНИХ ТАМПОНАЖНИХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІВ ......
  3.1. Дослідження клінкерів різного виробництва для використання у полегшених тампонажних портландцементах ..
  3.2. Вплив мінеральних добавок на властивості полегшеного тампонажного портландцементу
  3.3. Оптимізація складів полегшених тампонажних портландцементів методом математичного планування експерименту ...
  3.4. Фізико-хімічні процеси взаємодії в модельних системах на основі вапна та активних мінеральних добавок
  1.5. Висновки до розділу ..............
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДІВ ПОЛЕГШЕНИХ СУХИХ ТАМПОНАЖНИХ СУМІШЕЙ ......
  4.1. Вплив суперпластифікаторів та стабілізаторів на властивості полегшених сухих тампонажних сумішей .
  4.2. Процеси структуроутворення полегшеного тампонажного розчину для цементування свердловин
  4.3. Структурно-фізичні та гідрофізичні властивості полегшеного тампонажного розчину .
  4.4. Вплив армувальних добавок на міцність полегшеного тампонажного розчину .
  4.5. Покращення адгезії полегшеного тампонажного розчину до обсадної колони ..
  4.6. Вплив добавки-сповільнювача тужавіння на процеси гідратації полегшеної тампонажної суміші
  4.7. Технологічні та експлуатаційно-технічні властивості полегшених сухих тампонажних сумішей ........................
  4.6. Висновки до розділу ...............
  РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВИЙ ВИПУСК ТА ВИРОБНИЧА АПРОБАЦІЯ ПОЛЕГШЕНИХ СУХИХ ТАМПОНАЖНИХ СУМІШЕЙ ..
  5.1. Промислово-дослідні випробування та промисловий випуск
  полегшених сухих тампонажних сумішей ..
  5.2. Промислове застосування полегшених сухих тампонажних сумішей
  5.3. Техніко-економічне обґрунтування використання полегшених
  сухих тампонажних сумішей .
  5.2. Висновки до розділу ...............
  5.3. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ..............
  5.4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........
  5.5. ДОДАТКИ ..................  25
  31
  33

  33
  43
  47

  48

  48

  50


  57

  66
  70

  72

  72

  81

  91

  97

  100

  102

  106
  113


  115

  115

  118

  121
  123
  124
  127
  144  ВСТУП

  Актуальність теми. Сучасні техніко-економічні виклики щодо розвитку України вимагають активізації робіт з пошуку, розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ. Значна виснаженість більшості нафтогазових родовищ, зростання глибини буріння та забійних температур, ускладнені геолого-промислові умови спричиняють ряд проблем на етапах спорудження та подальшої експлуатації свердловин. Однією з важливих операцій перед введенням свердловини в експлуатацію є закріплення обсадної колони та ізоляція пластів шляхом закачування тампонажних матеріалів. Особливо актуальною є проблема тампонування свердловин з аномально низьким пластовим тиском (АНПТ), які розкривають різнонапірні високопроникні нестійкі пласти гірських порід. Для їх цементування застосовують полегшені тампонажні цементи, які виготовляють шляхом заміни частини клінкерної складової добавками з низькою насипною густиною. Але використання за таких умов традиційних тампонажних матеріалів не забезпечує якісного розмежування продуктивних пластів, формування і підтримання надійності кріплення свердловини, як інженерної споруди, впродовж усього періоду її експлуатації.
  Кожна свердловина характеризується лише їй властивими термобаричними умовами, проникністю пластів тощо, що зумовлює необхідність розроблення модифікованих полегшених тампонажних сумішей із заданими властивостями та їх промислового випуску в кількості, необхідній для конкретної свердловини. Узагальнення результатів досліджень в напрямку розв’язання даної проблеми свідчить про перспективу використання з цією метою технології сухих будівельних сумішей модифікованих (СБСМ). Впровадження нових рецептур на підприємствах з виробництва СБСМ порівняно з цементними заводами не вимагає додаткових витрат, а використання модифікуючих добавок дозволяє регулювати властивості тампонажних сумішей та забезпечує кероване формування структури тампонажного матеріалу відповідно до гірничо-геологічних та технологічних особливостей будівництва свердловин.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах держбюджетної науково-дослідної роботи Фізико-хімічні основи створення цементуючих систем для конструкційних матеріалів нового покоління” за тематичним планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (номер держреєстрації 0110U001109) та НДР Дослідження сухих тампонажних сумішей” для ТзОВ НВП Геліос” відповідно до договору № 1494 від 05.10.2011 р. (номер держреєстрації 0111U010227).
  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення полегшених сухих тампонажних сумішей (СТС) для цементування нафтових та газових свердловин з АНПТ, дослідження процесів структуроутворення за підвищеної температури, а також технологічних та експлуатаційно-технічних властивостей тампонажних розчинів на їх основі.
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
  - розробити системний підхід до вибору мінеральних добавок з низькою насипною густиною та провести оптимізацію якісного та кількісного складу полегшених тампонажних цементів;
  - визначити напрямки модифікування полегшених СТС хімічними добавками різного функціонального призначення;
  - встановити особливості процесів гідратації та структуроутворення цементного каменю на основі полегшених СТС з мінеральними та хімічними добавками за підвищеної температури тверднення;
  - провести дослідження впливу хімічних добавок-модифікаторів на структурно-фізичні, гідрофізичні та структурно-реологічні властивості полегшеного тампонажного матеріалу;
  - дослідити технологічні та експлуатаційно-технічні показники модифікованих полегшених СТС та їх зміну у часі;
  - провести практичну апробацію розроблених складів полегшених СТС під час цементування свердловин з АНПТ та визначити техніко-економічну ефективність їх застосування.
  Об’єктом досліджень є процеси формування властивостей полегшених тампонажних цементів і сухих тампонажних сумішей на їх основі та структури тампонажного каменю за підвищеної температури та регулювання їх характеристик шляхом використання модифікуючих добавок різного функціонального призначення.
  Предметом досліджень є полегшені тампонажні цементи та сухі тампонажні суміші на їх основі, отримані шляхом модифікування добавками пластифікуюче-стабілізуючої дії, антиспінювачами, сповільнювачами тужавіння, армувальними та розширними компонентами.
  Методи досліджень. Експериментальні результати отримані із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема рентгенівської дифрактометрії, електронної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу, лазерної гранулометрії. Визначення фізичних, фізико-механічних, спеціальних властивостей та показників якості тампонажних розчинів проведено згідно діючих нормативних документів та традиційних методик. Розрахунки та оптимізацію складів полегшених тампонажних цементів проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість отримання сучасних полегшених тампонажних сумішей з високими експлуатаційними характеристиками за технологією СБСМ шляхом оптимізації гранулометричного та речовинного складу тампонажного цементу з активними мінеральними добавками низької насипної густини та регулювання властивостей тампонажної розчинової суміші і розчину модифікуючими добавками різного функціонального призначення, що зумовлює позитивні зміни у мікроструктурі та фазовому складі гідратних новоутворень;
  - розроблено і оптимізовано склади полегшених сухих тампонажних сумішей з використанням метакаоліну і цеоліту та комплексу модифікуючих хімічних добавок, що забезпечують необхідний рівень структурно-реологічних та фізико-механічних властивостей тампонажних розчинів на їх основі;
  - набуло подальшого розвитку дослідження особливої структуроутворюючої ролі цеоліту та метакаоліну при твердненні полегшеного тампонажного цементу, що в результаті синергічної взаємодії забезпечують утворення в неклінкерній частині в’яжучого додаткової кількості низькоосновних гідросилікатів кальцію, а також гідратних фаз, не властивих цементам з традиційними мінеральними добавками конверсійно-стабільних моногідросульфоалюмінату кальцію, гідрогеленіту та гідрогранату плазоліту, що сприяє підвищенню міцності та довговічності тампонажного каменю;
  - визначено принципи покращення показників якості полегшених сухих тампонажних сумішей з урахуванням компатибільності досліджених пластифікуючих, стабілізуючих, антиспінюючих та армуючих добавок в складі модифікованих полегшених сухих тампонажних сумішей, кожна з яких, проявляючи свій селективний вплив на певні властивості, адитивно сприяє дії інших добавок, забезпечуючи досягнення комплексу регламентованих технологічних та експлуатаційно-технічних властивостей розробленого тампонажного матеріалу.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - запропоновано рецептури полегшених СТС з високими функціональними та експлуатаційно-технічними характеристиками, що застосовуються при цементуванні нафтових і газових свердловин з АНПТ і дозволяють забезпечити якісне цементування свердловин та продовжити термін експлуатації родовищ порівняно з традиційними тампонажними матеріалами;
  - підтверджено відповідність розробленого полегшеного тампонажного цементу марці ПЦТ ІІІ-Пол.6-100 згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-88-99;
  - проведено дослідно-промислове випробування полегшеної сухої тампонажної суміші у науково-дослідному і проектному інституті ПАТ Укрнафта” та розроблено проект технічних умов на сухі тампонажні суміші ТУ У 26.6-02071010-140:2010;
  - на ТзОВ НВП Геліос” проведено промисловий випуск полегшених СТС в кількості 43,49 т, які використано при цементуванні свердловин №10 та №21 Верхньо-Масловецького нафтового родовища Львівської області з АНПТ. За результатами геофізичних досліджень методом акустичної цементометрії (АКЦ) підтверджено якісне цементування експлуатаційних колон цих свердловин.
  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробленні одержаних даних, впровадженні результатів роботи у виробництво. Постановка завдання та формулювання основних положень і висновків проводились під керівництвом наукового керівника д.т.н., проф. Соболь Х.С. :
  Особистий внесок здобувача в наукові роботи:
  1. Терлига В.С. Дослідження сухих будівельних сумішей для різних умов тверднення / В.С. Терлига, Х.С. Соболь, М.В. Михайловський // Вісник НУ Львівська політехніка” Теорія і практика будівництва”. Львів, 2010. № 664. С. 270-274.
  2. Терлига В.С. Багатокомпонентні тампонажні розчини з покращеними технологічними властивостями / В.С. Терлига, Х.С. Соболь // Вісник НУВГП Вип. 4 (52). Рівне, 2010. С. 104-111.
  3. Терлига В.С. Дослідження впливу мінеральних добавок на властивості сухих тампонажних сумішей / В.С. Терлига, Х.С. Соболь, В.Б. Ничка // Вісник НУ Львівська політехніка” Теорія і практика будівництва”. Львів, 2011. № 697. С. 225-229.
  4. Соболь Х.С. Использование технологии сухих строительных смесей для изготовления облегченных тампонажных материалов / Х.С. Соболь, В.С. Терлыга // Сухие строительные смеси: инфор. научн.-техн. журнал. М., 2011. № 4. С. 41-43.
  5. Терлига В.С. Дослідження полікомпонентних модифікованих тампонажних розчинів з пониженою густиною / В.С. Терлига, Х.С. Соболь, Ю.Л. Новицький // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. К.: Товариство Знання” України, 2012. Вип. 4. С. 170-174.
  6. Терлига В.С. Дослідження структурно- та гідрофізичних властивостей полегшених сухих тампонажних сумішей / В.С. Терлига // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2012. Вип. 22.3. С. 132-136
  7. V. Terlyha Tamping mortars with stabilizing and plasticizing admixtures / V. Terlyha, Kh. Sobol // SSP Journal of civil engineering. Kosice, 2012. Volume 7, Issue 1. Р. 87-94.
  8. Пат. 73477 Україна, МПК С04В 7/00. Зв’язуюче / Х.С. Соболь, М.А. Саницький, Н.І. Петровська, В.С. Терлига (Україна). № заявки U 2012 02823; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18. 4 с.
  9. Терлига В.С. Особливості впливу пластифікаторів на властивості сухих будівельних сумішей / В.С. Терлига, Х.С. Соболь // Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів: Міжнар. наук.-техн. конф. Харків, 2010 С. 166-168.
  10. Терлига В.С. Полегшені тампонажні суміші для цементування свердловин нафти і газу / В.С. Терлига // Геодезія, архітектура та будівництво: ІІІ Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2010 С. 102-103.
  11. Терлига В.С. Сухі тампонажні суміші з заданими властивостями / В.С. Терлига, Х.С. Соболь // Сучасні технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів: ІІ Міжн. конф. студ., асп. и мол. вчених. Харків, 2011. С. 46-47.
  12. Терлига В. Використання мінеральних добавок з високою питомою поверхнею у полегшених тампонажних цементах / В. Терлига, Х. Соболь, Х. Задеберна // Геодезія, архітектура та будівництво: IV Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2011 С. 110-111.
  13. Terlyha V. Modified oil-well cements for casing boreholes with abnormally low stratum pressure / V. Terlyha, Kh. Sobol, B. Tershak // 18-th international conference on building materials. Weimar, 2012. P. 0811-0818.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на конференціях: Міжнародній науково-технічній конференції Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів” (Харків, 2010); ІІІ міжнародній науково-технічній конференції Геодезія, архітектура та будівництво” (Львів, 2010); ІІ Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених Сучасні технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів” (Харків, 2011); XIII International scientific conference Current issues of civil and environmental engineering in Kosice, Lviv and Rzeszow” (Кошіце, Словаччина, 2011); IV міжнародній науково-технічній конференції Геодезія, архітектура та будівництво” (Львів, 2011 р.), 18-th international conference on building materials (Веймар, Німеччина, 2012) та на конференціях професорсько-викладацького складу НУ Львівська політехніка” 2009-2012 рр.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, в тому числі 7 - у наукових фахових виданнях, 5 - у матеріалах та тезах доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій і семінарів, отримано патент України на корисну модель.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 127 сторінках друкованого тексту основної частини, яка складається із вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації становить 173 сторінки і включає 33 таблиці на 28 сторінках, 64 рисунки на 57 сторінках, список використаних джерел із 145 найменувань на 18 сторінках та 5 додатків на 28 сторінках.
 • Список литературы:
 • Загальні ВИСНОВКИ
  У результаті виконання дисертаційної роботи вирішено науково-прикладну проблему розроблення полегшених сухих тампонажних сумішей з мінеральними та хімічними добавками із застосуванням технології сухих будівельних сумішей модифікованих. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано наступне:
  1. Підтверджено можливість застосування системного підходу для одержання полегшених СТС на основі розробленого тампонажного цементу з використанням добавок метакаоліну та цеоліту. Розробленj полегшений тампонажний цемент, який згідно ДСТУ Б В.2.7-88-99 належить до ІІІ типу, за густиною відповідає Пол.6, призначений для помірних температур 51-100 °С та позначається ПЦТ ІІІ-Пол.6-100. Введення до складу цементу 20 мас.% цеоліту та 10 мас.% метакаоліну забезпечує одержання розчинової суміші з густиною 1,6 г/см3, водовідділенням 1 мл і міцністю розчину на розтяг при вигині через 2 доби 4,4 МПа за температури 75 °С.
  2. Показано, що одержання полегшених тампонажних матеріалів за технологією СБСМ дозволяє найбільш ефективно реалізувати на практиці переваги методу хімічної модифікації в результаті поєднання різних за механізмом дії та функціональним призначенням матеріалів. Використання добавок Melflux 2651 та Melment F10 у кількості 0,1 і 0,6 мас.% відповідно, за рахунок високого водоредукуючого ефекту забезпечує утворення сильнопластифікованих композицій. Їх сумісне застосування разом із добавками ефірів целюлози Walocel 15-01 та Walocel 400 у кількості 0,2-1,0 мас.% дозволяє збільшити розтічність тампонажної суміші до 230-235 мм, зменшити водовідділення до 0-0,5 мл та досягнути ранньої міцності модифікованих систем на розтяг при вигині 3,6-4,6 МПа.
  3. Фізико-хімічними дослідженнями встановлено особливості впливу мінеральних добавок метакаоліну і цеоліту на структуроутворення полегшеного тампонажного цементу та СТС на його основі. Підвищене В/Т та температура 75 0С активізують процеси гідратації цементної системи. Внаслідок синергічної взаємодії, добавки цеоліту та метакаоліну утворюють в неклінкерній частині в’яжучого додаткову кількість низькоосновних гідросилікатів кальцію, а також гідратні фази не властиві цементам з традиційними мінеральними добавками конверсійно-стабільні AFm-фази у вигляді моногідросульфоалюмінату кальцію та гідрогеленіту, а також гідрогранат плазоліт.
  4. Досліджено структурно-фізичні та гідрофізичні властивості полегшених СТС, які свідчать про необхідність використання добавки антиспінювача. Приготування розчинових сумішей в присутності ефірів целюлози призводить до збільшення повітровтягнення від 1,9 до 5,9 об.%, що супроводжується піноутворенням. Введення до складу СТС антиспінювача зменшує повітровтягнення до 2,9 об.%, водопоглинання від 53,8 до 42,7 мас.%, закрита пористість зростає при цьому в 3 рази.
  5. Встановлено, що за підвищених термобаричних умов для забезпечення пролонгованих структурно-реологічних властивостей тампонажних сумішей необхідною є присутність в системі сповільнюючих добавок, найефективнішою з яких є НТФК. Завдяки здатності проявляти хелатні властивості та утворювати стійкі циклічні комплекси з катіонами металів, зокрема Al3+, використання цієї добавки у кількості 0,02-0,08 мас.% сповільнює тужавіння системи та подовжує час загуснення до 102-165 хв.
  6. Показано ефективність введення до складу полегшеної СТС комплексу модифікуючих добавок (стабілізатора, пластифікатора, антиспінювача та функціональних поліпропіленових волокон). Водовіддача такої композиції зменшується в 3 рази. Модуль пружності тампонажного розчину порівняно з бездобавочним складом зменшується від 6,28 до 5,32 ГПа; коефіцієнт Пуассона зростає від 0,15 до 0,20, що знижує імовірність утворення тріщин та підвищує надійність цементного каменю у затрубному просторі; усадочні деформації зменшуються до 2,27 мм/м. При введенні розширної добавки, лінійне розширення розчину становить 1,58-4,21 %. Коефіцієнт корозійної стійкості через 1 рік складає 1,07. Використання композиції на основі акрилової дисперсії та кварцового наповнювача збільшує адгезійну міцність тампонажного розчину до 2,12 МПа.
  7. Встановлено, що виробництво розроблених полегшених СТС, які є багатокомпонентними органо-мінеральними системами, найбільшою мірою реалізує переваги технології СБСМ і дозволяє виробляти тампонажні матеріали з врахуванням конкретних гірничо-геологічних умов кожної окремої свердловини. Як показали промислово-дослідні випробування у науково-дослідному і проектному інституті ПАТ Укрнафта”, розроблені суміші за всіма технічними та експлуатаційними характеристиками мають перевагу порівняно з існуючими тампонажними матеріалами, зокрема ЦТО 1,6-100.
  Проведено промисловий випуск полегшених СТС за розробленими ТУ У 26.6-02071010-140:2010 на заводі з виробництва сухих будівельних сумішей модифікованих ТзОВ НВП Геліос” у кількості 43,49 т. Розроблені склади були одержані без зміни діючої технологічної схеми виробництва. Підтверджено високі експлуатаційно-технічні властивості тампонажного розчину розробленого складу під час цементування ІІ ступені Ø146х168мм експлуатаційної колони (в інтервалі 0-1190м) у свердловинах №10 та №21 Верхньо-Масловецького нафтового родовища ПАТ Укрнафта” в умовах аномально низьких пластових тисків. Методом акустичної цементометрії встановлено високу якість цементування. Фактична економічна ефективність впровадження розроблених полегшених СТС при цементуванні свердловин становить 47,8 тис. грн.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алишанян Р.Р. Использование тампонажних материалов на основе фенолошлаковых в’яжучих веществ для крепления скважин. / Р.Р. Алишанян, В.В.Гольдштейн, Г.А. Еремин и др. М.: ВННИОЭНГ, 1977. 40 с.
  2. Ануфриев Л.Н. Экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов / Л.Н. Ануфриев // Бетон и железобетон. 1984. № 10. С. 4-6.
  3. Афанасьев Н.Ф. Добавки в бетоны и растворы / Н.Ф. Афанасьев, М.К. Целуйко К.: Будівельник, 1989. 128 с.
  4. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны / В.Г. Батраков М.: Стройиздат, 1990. 396с.
  5. Батраков В.Г. Состояние и перспективы применения бетонов с суперпластификаторами и комплексными модификаторами на их основе / В.Г. Батраков // Технология и долговечность железобетонных конструкций. 1983. № 6. С.39-45.
  6. Батраков В.Г. Теория и перспективные направления развития работ в области модифицирования цементных систем / В.Г. Батраков //Цемент и его применение. 1999. № 5, 6. С. 14-19.
  7. Безбородов В.А. Сухие смеси в современном строительстве / В.А. Безбородов Новосибирск, 1998. 160 с.
  8. Белей И.И. Новые тампонажные материалы для цементирования обсадных колонн в скважинах с различными термобарическими условиями / И.И. Белей, Н.Е. Каргапольцева, Н.Е. Щербич, С.А. Кармацких и др. // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2007. №7. С. 47-49
  9. Бердов Г.И., Емельянов Б.М. Химия. К.: ИСИО, 1993. - 392 с.
  10. Бережной А.И. Временное руководство по минерализованным цементно-глинистым тампонажным растворам / А.И. Бережной, П.Я. Зельцер Харьков,1972. 6 с.
  11. Бийтц Р. Химические добавки для улучшения качества строительных растворов / Р. Бийтц, Х. Линдернау // Строительные материалы 1999. № 3 С. 13-15.
  12. Бойко Г. Нафтогазова наука в Україні / Г. Бойко // Українська нафтогазо­ва академія 1993-1998. Львів: УНГА, 1998. С. 8-12.
  13. Булатов А.И. Справочник инженера по бурению / А.И. Булатов, А.Г. Аветисов М.: Недра, 1993. 321 с.
  14. Булатов А.И. Тампонажные материалы / А.И. Булатов, В.С. Данюшевский М.: Недра, 1987. 280 с.
  15. Булатов А.И. Тампонажные шлаковые цементы и растворы для цементирования глубоких скважин / А.И. Булатов, Д.Ф. Новохатский М.: Недра, 1975. 224 с.
  16. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих веществ / Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев М.: Высшая школа, 1980. 472 с.
  17. Вагнер Г.Р. Физикохимия процессов активации цементных дисперсий / Г.Р. Вагнер К.: Наукова думка, 1980. 200 с.
  18. Вагнер Г.Р. Формирование структур в силикатных дисперсиях / Г.Р. Вагнер К.: Наукова думка, 1989. 182с.
  19. Воймейер К. Использование алюминаткальциевых цементов в составе самовыравнивающихся смесей и клеев для плиток / К. Воймейер, Т. Биер, Л. Аматайер, П. Чесееинг // Современные технологии сухих смесей в строительстве” : ІІ Междунар. научн.-техн. конф. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2000. С. 59-63.
  20. Войцеховский А.П. Сравнительная оценка утяжеляющей способности барита различной тонкости помола и магнетита / А.П. Войцеховсикй, З.С. Ковалева, В.И. Рябченко и др. // Бурение №3. 1966. С.19-20.
  21. Гельфман М.И. Коллоидная химия / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов изд. Лань, 2008 226 с.
  22. Герольд Х. Влияние редиспергующихся полимерных порошков на основные свойства самонивелирующихся масс для напольных покрытий / Х. Герольд // «Современные технологии сухих строительных смесей в строительстве»: VI Междунар. научн.-техн. конф. М., 2004. С. 59-67
  23. Герольд Х. Крепление плиток клеями, модифицированными редисперсионными порошками / Х. Герольд // Современные технологии сухих смесей в строительстве”II Междунар. научн.-техн. конф. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2000. С. 70-78.
  24. Глуховский В.Д. Вяжущие и композиционные материалы контактного твердения / В.Д. Глуховский, Р.Ф. Рунова, С.Е. Максунов К.: Высшая школа, 1991. 243 с.
  25. Гольдштейн В.В. Применение полимеров при бурении и креплении скважин. / В.В. Гольдштейн М.: ВНИИОЭНГ, 1979. 28 с.
  26. Гонтарь Ю.В. Модифицированные сухие смеси для отделочных работ / Ю.В. Гонтарь, А.И. Чалов // Строительные материалы. 2001. №4. С. 8-10.
  27. Горский В.Ф. Изучение воздействия условий твердения на прочность гельцементного камня / В.Ф. Горский, А.Н. Мельничук, Б.Н. Прокопец и др. // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и море. 1993. Вып. 6-7. С. 16-18.
  28. Горский В.Ф. Новый корозионно устойчивый тампонажный портландцемент для применения в интервале 22-100˚С / В.Ф. Горский, П.В. Горский // Изобретения и рацпредложения в нефтегазовой промышленности 2002. №5. С. 55-58.
  29. Горський В.Ф. Новий універсальний тампонажний портландцемент для цементування нафтогазових свердловин / В.Ф. Горський, П.В. Горський, М.Ф. Круць, Б.Й. Заяць // Нафтова і газова промисловість. 2003. №2. С. 23-25.
  30. Горський В.Ф. Перспективні тампонажні матеріали з сировинних ресурсів України / В.Ф. Горський, П.В. Горський, М. Ф. Круць, Б.Й. Заяць та ін. // «Розвідка і розробка нафтогазових і газових родовищ» Державний міжвідомчий наук.-техн. збірник 2001. Т.2. С. 76-81.
  31. Горський В.Ф. Седиментаційна стабільність та адгезійно-міцнісні показники цементного каменю з різних портландцементів вітчизняного виробництва / В.Ф. Горський, П.В. Горський, Ю.Ф. Шевчук // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник «Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ» 2001. Т.2. С. 81-85.
  32. Горский В.Ф. Специальный тампонажный цемент для цементирования скважин с низким пластовым давлением и высокими забойными температурами / В.Ф. Горский, П.В. Горский // «Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона»: IV Междунар. конф. Симферополь, 2002. С. 251-253.
  33. Горський В.Ф. Тампонажні матеріали і розчини: посібник-монографія / В.Ф. Горський Чернівці, 2006. 524 с.
  34. Горський П.В. Термостійкий полегшений тампонажний цемент / П.В. Горський, В.Ф. Горський // «Нафта і газ України-1998»: V Міжнар. конф. Полтава,1998. С. 100-102.
  35. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / В.І. Гоц К.: ТОВ УВПК ЕксОб”, 2003. 468 с.
  36. Гранковский И.Г. Структурообразование в минеральных вяжущих системах / И.Г. Гранковский К.: Наукова думка, 1984. - 300 с.
  37. Гринько Ю.В. Реагенты-пеногасители для цементных растворов / Ю.В. Гринько // Межотраслевая научн.-прак. конференция Научно-производственного объединения «Бурение» Анапа, 2003. № 9. С. 135-139.
  38. Гурджиев А.Г. Тампонажные растворы с расширяющейся добавкой / А.Г. Гурджиев // Бурение и нефть. 2007. № 3 С. 36-37.
  39. Данюшевский В.С. Справочное руководство по тампонажным материалам. / В.С. Данюшевский, Р.М. Алиев, И.Ф. Толстых М.: Недра, 1987. 374 с.
  40. Дворкин Л.И. Высокопрочные бетоны с активированным зольным наполнителем / Л.И. Дворкин // Бетон и железобетон. 1993. № 6. С. 4-6.
  41. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности. / Л.И. Дворкин, И.А. Пашков К.: «Вища школа», 1989. 208 с.
  42. Дмитриев А.М. Направленное регулирование свойств цементов химическими добавками / А.М. Дмитриев, Т.В. Кузнецова // Бетон и железобетон. 1981. №9. С. 5-6.
  43. Долгушина Н.В. Новые составы облегченных тампонажных растворов для цементирования обсадных колонн при умеренных температурах / Н.В. Долгушина, И.И. Белей // «Проблемы развития газовой промышленности Западной Сибири»: 14 Научн.-прак. конф. молодых ученых и специалистов Тюмень, 2006. С. 138-140.
  44. Жданов С.П. Химия цеолитов / С.П. Жданов, Е.Н. Егорова Л.: «Наука», 1968. 158 с.
  45. Зайченко Н.М. Высокопрочные мелкозернистые бетоны с добавкой органо-минерального модификатора на основе конденсированного микрокремнезема стахановского завода ферросплавов / Н.М. Зайченко, Е.В. Сахошко, А.В. Назарова // Современные проблемы строительства. 2006. № 4(9). С. 215-221.
  46. Зайченко Н.М., Структурообразование бетонов с комплексной химической добавкой полифункционального действия / Н.М. Зайченко, В.Н. Губарь, А.В. Рыжов // Будівельні конструкції. Вип. 50. К.: НДІБК, 1999. С. 29-34.
  47. Захаров А.Л. Высокостабильные цементные растворы с повышенной адгезией / А.Л. Захаров, С.Ю. Пильгун, А.С. Арамелев // Оборудование и технология для нефтегазового комплекса. 2007. №2. С. 42-43.
  48. Захарченко П.В. Сучасні композиційні будівльно-оздоблювальні матеріали / П.В. Захарченко, Е.М. Долгий, Ю.О. Галаган, О.М. Гаврик та ін. К.: КНУБА, 2005. 512 с.
  49. Ивачев Л.М. Промывочные жидкости и тампонажные смеси / Л.М. Ивачев М.: Недра, 1987. 248 с.
  50. Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона / В.С. Изотов, Ю.А. Соколов. М.: «Палеотип», 2006. 244 с.
  51. Казарновский З.И. Сухие смеси важный фактор повышения эффективности и культуры строительства / З.И. Казарновский //Строительные материалы. 2000. № 5. С. 34-35.
  52. Калашников В.И. Самоуплотняющийся высокопрочный бетон / В.И. Калашников // Современные бетоны. Запорожье, 2007. С. 30-39.
  53. Карапузов Е.К. Сухие строительные смеси: Справ. пособие / Е.К. Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд и др. К.: Техніка,2000. 226 с.
  54. Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов / К.К. Карибаев Алма-Ата: Наука, 1980. 336 с.
  55. Козлов В.В. Сухие строительные смеси: Учебное пособие. / В.В. Козлов М.: Изд-во ассоциации строит. вузов, 2000. 96 с.
  56. Колбасов В.М. Технология вяжущих материалов. / Колбасов В.М. Леонов И.И., Сулименко Л.М. М.: Стройиздат, 1987. 432 с.
  57. Комлева С.Ф. Облегченный тампонажный раствор с пониженной водоотдачей / С.Ф. Комлева, И.Н. Каримов, А.С. Хомяков, М.М. Мухамедшин // «Передовые технологии ремонта и строительства скважин»: І научн.-прак. конф. Пермь, 2004 С. 320-321.
  58. Комохов П.М. Физика и механика разрушения цементного камня и бетонов / П.М. Комохов // Цемент. 1991. № 7-8. С. 4-10.
  59. Котельников В.А. Полимерцементный тампонажный состав для разобщения пластов в эксплуатационных скважинах / В.А. Котельников, Л. Е. Давыдкина, С.М. Путилов, О.К. Ангелопуло, В.Н. Никитин // Бурение и нефть. 2009. №1. С. 30-33.
  60. Коцкулич Я.С. Буріння нафтових і газових свердло­вин / Я.С. Коцкулич, Я.М. Кочкодан Коломия: Вік, 1999. 504 с.
  61. Кравченко И.В. Специальные цементы / И.В. Кравченко // Цемент. 1989. №2. С.16‑18.
  62. Кривенко П.В. Дослідження впливу комплексної добавки на будівельно-технологічні властивост і шлаколужних цементів / П.В. Кривенко, С.Г. Гузій, Г.В. Вознюк, В.І. Пушкарь // «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка»: наук.-техн. збірник. 2006. Вип. 21. С. 5155.
  63. Кривенко П.В. Будівельні матеріали: Підручник / П.В. Кривенко, В.Б. Барановський, М.П. Безсмертний та ін.; К.: Вища школа, 1993 389 с.
  64. Кривенко П.В. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. К.: ТОВ УВПК "Ексоб", 2004. 704 с.
  65. Кривенко П.В. Прогнозная оценка надежности и долговечности цементного камня / П.В. Кривенко // Будівельні матеріали та вироби. 2003. № 5. С. 13-15.
  66. Кривенко П.В. Специальные шлакощелочные цементы / П.В. Кривенко К.: «Будівельник», 1992. 192 с.
  67. Кривенко П.В. Сучасні шлаколужні цементи і направлене управління їх властивостями / П.В. Кривенко, О.М. Петропавловський, Г.В. Вознюк, В.І. Пушкарь // «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка»: наук.-техн. збірник. 2008. С. 63-67.
  68. Кривобородов Ю. Тампонажный цемент для российской Арктики / Ю. Кривобородов, В. Клюсов // Нефть и газ 2006. С. 40-42.
  69. Кривошей А.В. Расширяющиеся тампонажные материалы. / А.В. Кривошей, Д.Ф. Новохатский, Л.И. Рябова // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2007. № 6 С. 43-48.
  70. Крых Б.В. О возможности использования золы Бурштынской ГРЭС в качестве добавки к тампонажным растворам / Б.В. Крых, Р.В. Асмолова, В.И. Герц и др. // Нефтяная и газовая промышленность. 1976 №1. С. 13-16.
  71. Куценко Г.В. Создание рецептур облегченных тампонажных растворов плотностью 1100-150 кг/м3 с использованием акриаламидных и эпоксиуретановых полимеров / Г.В. Куценко, В.М. Зиновьев, Н.А. Карнаухов, Н.Е. Щербич и др. // Ориентированные фундаментальные исследования: сборник научных трудов и инженерных разработок. М.: Эксподизайн, 2007 С. 392-394.
  72. Лазарев В.Б. Разработка рецептур тампонажных растворов для установки цементных мостов в скважинах месторождений Западной Сибири / В.Б. Лазарев // «Пути повышения эффективности техники и технологии строительства, эксплуатации и ремонта нефтегазовых скважин»: науч.-прак. конф. мол. уч. и спец. Краснодар, 2005 С. 198-202.
  73. Латыпов А.Г. Химическое модифицирование тампонажных композиций для повышения эффективности герметизации дефектов обсадных колонн скважин подземных хранилищ газа / А.Г. Латыпов // Нефтегазовое дело. 2005. №3 С. 93-103.
  74. Макаренко Р.М. Особливості впливу золи-виносу на властивості литих будівельних сумішей з добавкою поліфункціонального модифікатора / Р.М. Макаренко, В.П. Кизима // Вісник РДТУ. 2000. №1 (38). С. 123-127.
  75. Михайлов Ю.Н. Определение нефтевытесняющей способности карбоксиметилцелюлозы в условиях аномально низких пластовых температур, характерных для Иреляхского ГНМ. / Ю.Н. Михайлов // «Ма
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины