ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ АНТИПІРЕНАМИ НА ОСНОВІ КАРБАМІДУ : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ пропитки древесины антипиренами НА ОСНОВЕ карбамида

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ АНТИПІРЕНАМИ НА ОСНОВІ КАРБАМІДУ
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ пропитки древесины антипиренами НА ОСНОВЕ карбамида
 • Кол-во страниц:
 • 185
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  На правах рукопису


  Перетятко Богдан Маркович

  УДК 674.048

  ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ АНТИПІРЕНАМИ НА ОСНОВІ КАРБАМІДУ


  Спеціальність: 05.23.06 технологія деревообробки, виготовлення меблів та
  виробів з деревини.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник
  Озарків Ігор Мирославович
  доктор технічних наук,
  професор  Львів 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП..


  4
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СТОЛЯРНО-
  БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ І СТАНДАРТНОГО
  БУДИНКОБУДУВАННЯ..
  9
  1.1. Аналіз літературних даних з складів вогнезахисних препаратів...


  9
  1.2. Аналіз сучасних методів оцінки й випробувань захисних властивостей
  антипіренів.  21
  1.3. Висновки та завдання досліджень.


  30
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСІВ ПРОСОЧУВАННЯ
  ДЕРЕВИНИ РОЗЧИНАМИ АНТИПІРЕНІВ.
  2.1. Особливості руйнування деревини під впливом температури
  2.2. Характеристика різних порід деревини, як об’єкта дослідження
  2.3. Основні закономірності перенесення антипірену в деревині...
  2.3.1. Молекулярна дифузія в деревині..........
  2.3.2. Конвективна дифузія (конвективний масообмін) в деревині при
  її просочуванні  35
  35
  37
  43
  43

  45
  2.4. Теоретичні дослідження дифузійного просочування деревини


  53
  2.5. Теоретичні дослідження процесу капілярного просочування деревини
  антипіренами.  58
  2.6. Фізико-математична модель дифузійного просочування одномірних
  тіл при їхньому зануренні  62
  2.7. Висновки ...


  64
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА
  ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЇЇ ПРОСОЧУВАННЯ................................  66
  3.1. Обгрунтування вибору методу просочування деревини способом
  гарячо-холодних ванн...  66
  3.2. Характеристика двокомпонентного ретарданта (антипірену).
  Методика просочування, його особливості....  71
  3.3. Порівняльний аналіз підібраних складів антипіренів при глибинному
  і поверхневому їх нанесенні...
  3.4. Методика проведення експериментальних досліджень з просочування
  деревини антипіренами методом гарячо-холодних ванн. Хімізм
  процесів просочування
  3.5. Методика вогневих випробувань деревини. Експериментальна
  установка...
  3.6. Висновки...........  75


  78

  86

  92
  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. РЕАЛІЗАЦІЯ
  РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
  ДОСЛІДЖЕНЬ.
  94
  4.1. Результати експериментальних досліджень просочування різних
  порід деревини
  4.2. Випробування вогнестійкості різних порід деревини, просоченої
  антипіренами  94

  103
  4.3. Особливості розробленого технологічного процесу вогнезахисту
  деревини  112
  4.4. Визначення якості просочування деревини.


  120
  4.5. Підготовка оприскувача до роботи...


  123
  4.6. Економічна ефективність вогнезахисту деревини
  4.7. Висновки ........ ...
  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ


  123
  124
  126
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....
  ДОДАТКИ.


  128
  141

  ВСТУП
  Актуальність теми. Кожного року в Україні, завдається великої шкоди матеріальним цінностям внаслідок виникнення пожеж на підприємствах та в житловому секторі. Протягом 2011-2012 р.р. на території України виникло 71443 пожежі. Прямі збитки від пожеж становили 860070 тис. грн, побічні - 2499991 млн. тис. грн. Протягом року було зареєстровано 2751 випадок загибелі людей в тому числі 87 дітей віком до 18 років. Внаслідок пожеж було пошкоджено та знищено 25160 будівель та споруд, з яких 466 пожеж сталися в спорудах виробничого призначення.
  Підвищення ефективності вогнезахисту столярно-будівельних виробів, дерев’яних конструкцій та споруд є однією із найважливіших наукових та практичних задач, які потребують розв’язання. На даний час основна увага зосереджена на профілактиці біопошкоджень дерев’яних конструкцій. Питанням вогнезахисту будівельних конструкцій не надавалось належної уваги. Все це вказує на актуальність даної роботи.
  На сьогодні відсутні чіткі рекомендації щодо застосування тих чи інших типів антипіренів і методів вогнезахисту елементів дерев’яних конструкцій та окремих дерев’яних елементів у новозбудованих та збудованих раніше об’єктах або тих об’єктах, що підлягають ремонту. Тому, наявність захисних засобів та відповідного обладнання дасть можливість створити сприятливі умови для механізованого й надійного вогнезахисту дерев’яних елементів будинків з одночасним збільшенням терміну їхньої експлуатації.
  Важливе значення мають питання, що пов’язані: з місцем встановлення конструктивних елементів, які можуть піддаватись, в першу чергу, вогнеруйнуванню і є джерелом поширення вогню; визначенням технологічних способів просочування та підготовки деревини перед проведенням вогнезахисту.
  Для вогнезахисту слід використовувати антипірени, вибір яких був би обґрунтованим з врахуванням властивостей самого препарату і умов експлуатації тієї чи іншої конструкції, споруди. Таким чином, вибір складів антипіренів, визначення їхніх вогнезахисних властивостей стосовно деревини, а також методи їх нанесення на поверхню та технології просочування з враховуванням умов експлуатації самих конструкцій мають важливе практичне значення. Тому питання підвищення вогнестійкості столярно-будівель виробів залишиться актуальним на сьогоднішній день.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконувались і виконуються у відповідності з основними напрямками науки і техніки України 06: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та аграрно-промисловому комплексі» та відповідно до плану науково-дослідної роботи інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України за темою: «Вогнестійкі теплоізоляційні матеріали і покриття на основі наповнених мінеральними та волокнистими матеріалами силіційорганічних сполук (державний реєстраційний номер 0108U001679)».
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вдосконалення технології просочування деревини антипіренами на основі карбаміду.
  У відповідності до поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання дослідження:
  · проаналізувати існуючі вогнезахисні засоби та методи просочування деревини;
  · провести аналіз й дати оцінку методам випробувань захисних властивостей антипіренів щодо деревини;
  · розробити моделі процесу капілярного та дифузійного просочування деревини антипіренами і встановити взаємозв’язок між процесами просочування та деревиною як об’єктом дослідження;
  · створити фізико-математичну модель процесу дифузійного просочування одномірних тіл в процесі їхнього занурення і на її основі дати теоретичне обґрунтування закономірностей механізму просочування деревини антипіренами;
  · здійснити підбір хімічних складів антипіренів, що мають підвищену розчинність і відповідають технологічним та експлуатаційним вимогам щодо забезпечення вогнестійкості столярно-будівельних виробів;
  · розробити технологію просочування деревини антипіренами на основі методу гарячо-холодних ванн.
  Об’єктом дослідження є технологічний процес просочування деревини вогнезахисними антипіренами на основі карбаміду.
  Предметом дослідження є підвищення вогнестійкості деревини.
  Методи дослідження. Для реалізації запропонованих фізико-математичних моделей, що відображають процеси перенесення розчинів антипіренів в деревині в рамках теорії молекулярної та капілярної дифузії, використано такі методи досліджень:
  · графоаналітичні та аналітичні методи визначення тривалості та глибини просочування деревини;
  · методи термодинаміки незрівноважених процесів;
  · методи теорії тепломасоперенесення і тепломасообміну;
  · фізико-математичні методи моделювання дифузійних та капілярних явищ, які відбуваються в процесі просочування деревини;
  · методи математичної статистики для опрацювання експериментальних даних.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці нових хімічних складів антипіренів на основі карбаміду та вдосконалення технології просочування деревини для збільшення її вогнестійкості. При цьому:
  · вперше запропоновано 2-стадійне нанесення антипірену на основі карбаміду;
  · підібрано нові хімічні склади антипіренів та розроблено установку для поверхневого нанесення розчину на деревину;
  · розроблено рецептуру антипірену;
  · розроблено модель перенесення антипірену через деревину, що дає змогу спрогнозувати концентрацію розчину в певній точці чи зоні сортимента;
  · обґрунтовано закономірності дифузійного та капілярного просочування деревини, що дало змогу запропонувати режими просочування матеріалу антипіреном на основі карбаміду;
  · підтверджено доцільність поєднання гарячого та холодного способів просочування деревини на основі новоствореного хімічного складу антипірену - карбаміду.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні підібраних нових хімічних складів антипіренів для вогнезахисту деревини на Бродівському меблевому підприємстві «Явір», ВАТ «Добромильський ДОК», а також у реалізації проведених досліджень у вигляді інженерних методів й алгоритмів розрахунків і прогнозування процесів просочування деревини, які є основною базою й одночасно підставою для розроблення та вдосконалення раціональних й енергоощадних технологій вогнезахисту деревини.
  Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ЛДУ БЖД під час викладення таких дисциплін: «Пожежна тактика», «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі», «Безпека експлуатації будівель та споруд», «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» та в навчальному процесі НЛТУ України з дисциплін: «Технологія сушіння і захисту деревини», «Охорона праці», «Основи техноекології».
  Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, сформульованих у роботі. Наукові положення дисертації, результати досліджень, висновки та рекомендації є достатньо обґрунтованими та достовірними. Вони забезпечуються коректністю і відповідністю розроблених наукових положень отриманим результатам, доведенням адекватності запропонованих фізико-математичних моделей, а також відповідністю результатів аналітичних та екпериментальних досліджень. Отримані результати не суперечать основним положенням науки, а також підтверджуються апробацією і практичною реалізацією.
  Особистий внесок здобувача. Аналіз проблеми та вибір напрямку досліджень проведений автором разом із науковим керівником. Основні теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертації автор виконав самостійно. Всі наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Результати досліджень, що виконані у співавторстві, отримані за безпосередньої активної участі автора на всіх етапах досліджень. Крім того, автору належить проведення експериментальних досліджень, їхнє оброблення та формулювання наукових висновків.
  Апробація роботи. Основні положення дисертації та її окремих розділів доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на:
  · Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012 р.);
  · Международной научно-практической конференции «Пожарная безопасность: Проблемы и перспективы» (Воронежский институт Государственной противопожарной службы, 2010 г.);
  · науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Укр ДЛТУ (2003 2005 р.р.) і НЛТУ України (2006 2012 р.р.);
  · VI Міжнародній виставці «Деревообробка» (м. Львів, 2003р.);
  · «59-й науково-технічній конференції викладачів, професорів, аспірантів і здобувачів» (квітень 2009 р.).
  Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць у фахових виданнях.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 153 назви. Основний зміст роботи викладений на 127 сторінках, включає в себе 16 таблиць і 19 рисунків, а також додатки. Загальний обсяг роботи - 184 сторінки.
 • Список литературы:
 • ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
  У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення такого важливого науково-технічного завдання, як підвищення ефективності й вдосконалення технології просочування столярно-будівельних виробів з допомогою антипірену, розробленого на основі карбаміду, завдяки чому була вирішена актуальна проблема підвищення вогнестійкості деревини. На основі проведеного аналізу літературних джерел, доведено необхідність теоретичного й експериментального досліджень та розробки режиму просочування.
  1. Вирішено важливе завдання, щодо підвищення ефективності вдосконалення технології просочування столярно-будівельних виробів антипіренами, пов’язаної з визначенням та прогнозуванням безрозмірної концентрації в заданій точці або зоні сортимента.
  2. Встановлено, що саме хімічний спосіб вогнезахисту деревини завдяки антипіренам є найбільш дієвим та надійним з усіх відомих способів, що використовуються в промисловості.
  3. Створено модель перенесення антипірену в деревину, що дає змогу спрогнозувати глибину проникнення до заданої температури.
  4. Розроблено методику та проведено дослідження процесу синтезу амідофосфату КМ шляхом конденсації 85% ортофосфорної кислоти із карбамідом в розплаві при температурі 135ºС і в мольному співвідношенні 1:1 (дане мольне співвідношення вихідних речовин сприяє утворенню продукту, що має кращі вогнезахисні властивості).
  5. Встановлено, що для зразків деревини, просочених амідофосфатом КМ, був відсутній процес висолювання.
  6. Результати вогневих досліджень методом «вогневої» труби показали, що деревина, яка була просочена амідофосфатом КМ, переходила із групи легкозаймистих матеріалів до групи самозатухаючих матеріалів. Це дає підстави віднести антипірен (амідофосфат КМ) до антипіренів ІІ-ої групи за вогнезахисною ефективністю при використанні 17%-го водного розчину і витраті 4085 кг/м3 (залежно від породи).
  7. Під час вогневих випробувань на жодному із взірців не спостерігалося тління, а самостійне горіння після зняття теплового імпульсу від джерела вогню продовжувалося тільки нетривалий час. Це свідчить про високу здатність цього антипірену до скорочення часу горіння. Запропоновано технологію просочування, що включає в себе просочування в гарячо-холодних ваннах атмосферне сушіння поверхневе нанесення антипірену» при оптимальній температурі (tг.p.а = 90ºС, tх.p.а ≈ 2030ºС).
  8. В роботі узагальнено вимоги до вогнезахисних засобів захисту навколишнього середовища на дільницях просочування, включаючи вивантаження і зберігання антисептиків.
  9. Результати досліджень впроваджені на підприємствах: Бродівському меблевому підприємстві «Явір» і ВАТ «Добромильський ДОК» для використання їх в процесах вогнезахисту дерев’яних деталей та конструкцій.
  10. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ЛДУ БЖД під час викладення таких дисциплін: «Пожежна тактика», «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі», «Безпека експлуатації будівель та споруд», «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» та в навчальному процесі НЛТУ України з дисциплін: «Технологія сушіння і захисту деревини», «Охорона праці», «Основи техноекології».

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Озарків І.М. Основи біовогнезахисту деревини: Навч. посібник / І.М. Озарків, Ю.М. Губер, Л.Я. Сорока, З.П. Копинець Львів: НЛТУ України, 2007. 72с.
  2. Ференц О.Б. Технологія столярних виробів: Навч. посібник. О.Б. Ференц, В.М. Максимів - Львів: КАРЕН, 2011.- 400с.
  3. Горшин С.Н. Консервирование древесины. С.Н. Горшин М.: Лесн. пром-сть, 1977.- 336с.
  4. Малыхин М.И. Руководство к дешевому приготовлению огнеупорных и водонепроницаемых составов и красок. М.И. Малыхин - М., 1892.- 94с.
  5. Лямин Н.Н. Опредохранении дерева и тканей от воспламенения. Н.Н. Лямин - СпБ, 1901.- 9с.
  6. Озарків І.М. Аналіз біовогнезахисних препаратів для дерев’яних конструкцій і споруд І.М. Озарків, Б.М. Перетятко //Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. Львів: Укр ДЛТУ, 2003.- Вип.13.4.-с.278-285.
  7. Целяков И.А. Огнезащитные краски и составы. И.А. Целяков, С.Г. Веденкин - М., 1930.-97с.
  8. Хесин М. Огнезащитная пропитка тканей //Новости техники. М. Хесин - М., 1940.- №19.- с.30-32.
  9. Копытковский Б.Ф. Способы придания огнестойкости дереву. Б.Ф. Копытковский - М.-Л., 1931.- 63с.
  10. Кожекин М.К. Предохранение древесины от гниения. М.К. Кожекин - К., 1951.- 131с.
  11. Коперин Ф.И. Огнезащита древесины и древесных материалов. Ф.И. Коперин - Архангельск: ЦНИИМОД, 1963.- 117с.
  12. Лекторский Д.Н. Консервирование сырых лесоматериалов. Д.Н. Лекторский - //Труды Ин-та леса АН СССР, 1950.-т.6. с.90 144.
  13. Крейшман К.К. Защита деревянных конструкций от гниения, древоточцев и огня. К.К. Крейшман - М., 1963.- 136с.
  14. Курбатов Д.И. Огнестойкие конструкции в сельском строительстве. Д.И. Курбатов - М., 1957.- 86с.
  15. Лекторский Д.Н. Защитная обработка древесины. Д.Н. Лекторский - М.-Л., 1951.- Ч.I.- 216с.
  16. Леонович А.А. О механизме действия огнезащитного состава. А.А. Леонович Лесной журнал, 1973.- №4.- с.112-116.
  17. Максименко Н.А. Испытания антипиренных свойств антисептиков на малых образцах в острие стандартного пламени //Продукты переработки древесины сельскому хозяйству. Н.А. Максименко Рига, 1973. Т.3. с.196-203.
  18. Максименко Н.А. Некоторые исследования Сенежской лаборатории на оценке эффективности антипиренов //Достижения техники и технологии деревообрабатывающей промышленности. Н.А. Максименко Киев: Укр.НИМОВ, 1975. Ч.1. с.54-55.
  19. Иванов Ф.М. Биоповреждения в строительстве //Ф.М.Иванов, С.А.Горшин, Дж.Уэйт и др.; Под ред. Ф.М.Иванова, С.Н.Горшина.- М.: Стройиздат, 1984.- 320с.
  20. Прохоров П.С. Огнезащита деревянных конструкций и сооружений. П.С. Прохоров - М.- Л., 1943.-55с.
  21. Протопопов Ю.В. Некоторые новые данные в области пропитки в горяче-холодных ваннах //Вопросы защиты древесины. Ю.В. Протопопов - М.- Л., 1961.-с.152-158.
  22. Симичин П.А. и др. Защитные пропитки текстильных материалов. П.А. Симичин - М., 1957.- 299с.
  23. Таубкин С.И. Огнезащита сгораемых материалов. С.И. Таубкин //Пожерное дело, 1956.- №5.-с.4-6.
  24. Таубкин С.И. Основы огнезащиты целлюлозных материалов. С.И. Таубкин - М.: Лесн. пром-сть, 1960.-347с.
  25. Хунт М. Консервирование древесины. М.Хунт, А. Герат - М.- Л., 1961.-454с.
  26. Чулков В.Ф. Защита древесины от гниения и возгорания. В.Ф. Чулков - М., 1964.-106с.
  27. Копытковский Б.Ф. Способы придания огнестойкости дереву. Б.Ф. Копытковский - М.-Л., 1931.- 63с.
  28. Шевырев В.Т. Средства и способы огнезащиты сгораемых материалов. В.Т. Шевырев - М., 1973.- 47с.
  29. Хрулев В.М. Повышение долговечности клееных деревянных конструкций и строительных деталей. В.М. Хрулев - М.: Лесн. пром-сть, 1963.-115с.
  30. Ковальчук Л.М. Производство деревянных клееных конструкций. Л.М. Ковальчук - М.: Лесн. пром-сть, 1979.-215с.
  31. Максименко Н.А. Исследование зависимости между показателями пропитки и огнезащищенностю древесины. Н.А. Максименко //Деревообрабатывающая промышленность, 1978, №2.- с.12-13.
  32. Горшин С.А. Исследование зависимости между параметрами защитной оболочки и огнезащищенностью древесины. //Вопросы защиты древесины.: Науч. труды ЦНИИМОД. С.А. Горшин, Н.А. Максименко - Архангельск, 1980.- с.63-77.
  33. Максименко Н.А. Огнезащитные оболочки, возникающие при пропитке древесины препаратами ПББ, ПБС и ХМББ. //Труды ВНИИдрев «Совершенствование производства деревянных домов заводского изготовления и столярно-строительных изделий» Н.А. Максименко, С.А. Горшин, Т.С. Ходус - Балабаново, 1981.- с.54-64.
  34. Калниньш А.Я. Консервирование древесины. А.Я. Калниньш - М.: Гослесбумиздат, 1962.-145с.
  35. Otsuka Chemical Co., Ltd Fire-resistant compositions. Co. Ltd Otsuka Chemical Jpn. Kokai Tokyo Koho. №80139437 (C168L)02), 1980.
  36. Kozlovski, Ryszard, et al. Modern flameproofing materials. Ps. Inst. Krajowigch Wlok. nat. 1979. (Pub. 1980), 26.-P.223-235.
  37. Zabielska Jadwiga, et.al. Synthesia and application of amino-phosphate resins in protecting pinewood against the fire and fungi. I. Synthesis and properties. Pr. Inst. Technol. Drewna, 1979, 26 (1-2), 179-94.
  38. Smith W., Lack R. Method for applying a fire retardant Composition to Wood (The Dow chemical Co.), USA patent, cl. 428/537 (В32, В21/04, В21/06), №4182794, application of 27.11.76, №363726, published 08.01.1980.
  39. Hochst A.G. Patent № 1.581.423, cl. C3K, с.3-НКИ, Мкл3.., С09 Д5/018, заяв. 2.02.78, опубл. 10.12.80.
  40. Ishihara, Shigehisa. Studies on fireproofing of wood materials. Synergistic effect of alkali metals on fireproofing properties of bocic acid containing melamine-formaldehyde condensates. Zairgo, 1981, 30 (334), p.725-730.
  41. Day M., Suprunchuk T., Wiles D. M. Combustibility stude of sellulose insulation. I. Therm. Insal. 1980 (April), p.260-271.
  42. Спарвочное руководство по древесине: перевод с англ. М., 1979. 544с.
  43. Gyamati B., a.o. Kombinalt Ratasufaanyagvedelmi kompozicio. Pat. VNR №167921, B27K3/00, 9.I.74; 31.VIII.76.
  44. Эрмуш Н.А. Применение препарата МБ-1 для защитной обработки деревянных клееных конструкций // Проблема модернизации древесины, перспектива развития ее производства и применения в народном хозяйстве. Н.А. Эрмуш, Т.Я. Короткия, А.Я. Калныньш Минск, 1973. с.220-222.
  45. Vlatkovic J.J. improved fire and static resistant coating. Auctral. Pat. №474627, D 06M 11/08, C09K3/16; 11.04.73; 12.07.76.
  46. Zabielska J., a.o. Syntesza I zastosowanie zywic fosforowoaminowych do zabezoieczenia drewna sosnowego przed dzialanien ognya I grzybow. Pr. Inst. technol. drew., 1979. 26, №1-2, 179-194.
  47. Retvoflame International Ltd. Perfectionnemets relatifs a lignifugation. Fr. Pat., №2423526, C09R3/28, B27 K3/16; 20.04.1978; 21.12.79.
  48. Wilkinson T.C. Low viscosity flame retardant.- U.S. Pat. №3997449, 252-8.1; 29.09.1975; 14.12.1976.
  49. Brown J.H., a.o. Fire-retardant composition for urethane polymers. U.S. Pat. №3951822, C09K3/28, 252-8.1; 18.11.1974; 20.04.1976.
  50. Monsauto Company. Composition de phosphates resistant aux inflammations ou aux incendies, renfermant des asters aromatigues exempts of halogene.- Pat. Fr. №2424950, C09K3/28, BOID 46/00; 27.04.79; 30.12.79.
  51. Lainer C.W., Kao J.T. Prozess for producing sphazene fire retardant and product.- U.S. Pat. №3974242, C07C9/15, 260-927; 5.12.74; 10.08.76.
  52. Леонович А.А. A.c. №517491 (CCCP). Антипирен и способ его приготовления/ А.А. Леонович.- Заяв. 21.02.75, №2108036/30-15; Опубл. В Б.И., 1976, №22.
  53. Степовая Л.П. Огнеостойкая модифицированная фанера// Механическая технология древесины. Л.П. Степовая, Г.М. Шутов - Минск, 1980.- с.108-113.
  54. Hechler E. Flammschutzmitter fur Papir, Karton und Pappersowie dessen Verwendung.- Pat. FRG №2936762, C09K3/28; 12.04.79; 21.08.80.
  55. Oberley W.J. Composition for imparting fire retardance to wood.- U.S. Pat. №4010296, B 050 3/02, B 05 D1/18; 7.06.76; 1.03.77.
  56. Hooker Chemical & plastics Corp. Matieres cellulosi ques a retardee.- Fr. Pat. №7504069, D 06 M13/32, C 09K3/28; 10.11.75; 3.09.76.
  57. Duncan G. Composition and process for treating timber.- Brit. Pat. №1509000, C 08 L 61/20, B 27 K 3/50; 28.06.74; 26.04.78.
  58. Mauric C., Wolf R. Flameproofing dispersion containing phosphoris acid derivatives.- U.S. Pat. №4154691, C 09 K 3/28, 252-8.1; 12.12.77; 15.05.79.
  59. Vogel C. Flame retardant agent for synthetic plastics.- U.S. Pat. №3897346, C 09 K 3/28, 252-8.1; 16.06.72; 29.07.35.
  60. Draganov S.M. Fire-retardant composition and process of producing of same. U.S. Pat. №3983040, C 09 K 3/28, 252-8.1; 7.08.75; 28.03.76.
  61. Reurher W.a.o. Wjjd Hreservative.- Austral. Part. №497182, B 27K 3/34; 24.06.76; 7.12.78.
  62. MacLean D.B. Health fears over retardant.- Fire, 1977, 70, №867, 172.
  63. Zeigerson E., Bloch M.R. Novel flame retardants and their production by chloroboromination of wood pulp waste liguors.- U.S. Pat. №3962208, C 09 G1/00, 260-124; 10.02.75; 8.06.76.
  64. Bella E.P. Flame retardant emulsion containing.- U.S. Pat. №3981806, C 09 K 3/28, 252-8.1; 15.09.75; 21.09.76.
  65. Bloom p. Fire prevention-can chemicals help? J. Brit. Fire Serv. Assoc. and Ind. Fire Prot. Assoc., 1976, 4, 4, P.94-96.
  66. Садкевич А.С. Пожароопасность и некоторые физико-химические свойства лаков и растворителей, применяемых в производстве аэрозольных баллонов. А.С. Садкевич, Л.К. Щербик, Г.Н. Игнатова // Лакокрасочная пром-сть, 1980, №5.- с. 52-53.
  67. Мандлин Я.И. и др. Кремнийорганические пленкообразователи холодной сушки. Я.И. Мандлин //Лакокрасочная пром-сть, 1979, №1.-с3-5.
  68. Whelan W.P., Ternary Ir. Flame-retarded compositions including iron compound.- U.S. Pat. №3951894, C 08 J 3/20, 260-27, 17.10.74, 20.04.76.
  69. Матасов Ю.К. А.С. №639907 (СССР). Мастика для палубных покрытий/ Ю.К. Матасов и др. - Заяв. 16.04.74, №2015811/23-05; Опубл. в Б.И., 1976, №48.
  70. Фадеев С.С. А.С. №355817 (СССР). Самозатухаючая композиция/ С.С.Фадеев и др.- Заяв. 10.05.76, №2613557/23-05; Опубл. в Б.М., 1980, №30.
  71. Reuther W., Marx H.N. Wassriges Mittel fur die Holz-behandlung.- Offenlegungsschrift FRG №2729460, B 27K 3/34, B 27 K 5/02; 30.06.77; 4.01.79.
  72. Купчинов Б.Н. А.С. №733979 (СССР). Состав для пропитки древесины/ Б.Н.Купчинов и др.- Заявл. 21.12.78 №2699444/29-15; Опубл. в Б.И., 1980, №18.
  73. Muis L.H. Protective compositions and method.- U.S. Pat. №4190686, B 27K 3/52, 427-317, 4.08.78, 26.02.80.
  74. Sobolev I. Flame retarding compositions for cellulosic boards.- U.S. Pat. №4126473, C 09K 3/28, 106-15, 20.06.77, 21.11.78.
  75. Гедеонов П.П. А.С. №722928 (СССР). Композиция для огнезащитного покрытия/ П.П.Гедеонов и др.- Заяв. 1.03.78, №2585286/29-33; Опубл. в Б.И., 1980, №11.
  76. Shutt T.C. Fire retardant compositions.- U.S. Pat. №4168175, C 09K 3/28, 106-1505, 26.04.78, 18.09.79.
  77. Гедеонов П.П. А.С. №715607 (СССР). Огнезащитная сырьевая смесь/ П.П. Гедеонов и др.- Заяв. 19.04.78, №2608387/29-26; Опубл. в Б.И., 1980, №6.
  78. Lodge G.R. Alkali metal silicate-zinc hydroxychloride coating composition.- U.S. Pat. №3998644, C 09 D 5/14; 28.01.75; 21.12.76.
  79. Advanced Fireproofing Systems Ltd. Improvements or relating to fire proofing compositions.- Brit. Pat. №1570604, C 09 D 5/18, C 3B; 4.03.77; 2.07.80.
  80. Горбачова Л.Н. Технологія дерев’яного домобудування. Нормативно-довідкові матеріали. Л.Н. Горбачова - Львів: НЛТУ України, 2006.- 115 с.
  81. Юрмалайкен П. Строим сами деревянный дом: Справ. Пособие/ Перев. С фин. Ю.В.Попова; Под ред. Ю.В.Колосова. П. Юрмалайкен - М.: Стройиздат, 1996.- 222с.
  82. Дятлов П.Н. правовые вопросы строительства индивидуальных жилых домов. П.Н. Дятлов - К.: Будівельник, 1980.- 56с.
  83. Енин А.Е. Комплексное проектирование мало етажного жилого дома: Учеб. пособие. А.Е. Енин - Воронеж: ВГА-СА, 1996.- 155с.
  84. Колачек Станислав. Строительство индивидуальных одноквартирных домов. Станислав Колачек, Франтишек Кобосия. - М.: стройиздат, 1985.- 437с.
  85. Крейдлин Л.Н. и др. Производство деревянных домов. Л.Н. Крейдлин - М.: Лесн. пром-сть, 1979.- 312с.
  86. Мойсеєнко З.В. Індивідуальний житловий будинок: Посіб. забудовнику. З.В. Мойсеєнко, Ю.Ф. Хохол - К.: Будівельник, 1981.- 192с.
  87. Проневич В.П. Деревянное панельное домостроение. В.П. Проневич - М.: Лесн. пром-сть, 1984.- 128с.
  88. Самойлов В.С. Деревянные дома. В.С. Самойлов - М.: ООО «Аделант», 20004.- 224с.
  89. Стайлес Д. Деревянные садовые домики: Руководство по строительству вашего собственного убежища на природе/ Пер. с англ. Д. Стайлес - М.: ООО «Изд. АСТ», ООО «Изд. Астрель», 2003.- 226с.
  90. Черненко В.К. Технологія будівельного виробництва: Підручник/ В.К.Черненко, М.Г. Ярмоленко, Г.М. Батура та ін.- К.: Вища школа, 2002.- 430с.
  91. Косенко Ю.А. Усадебный жилой дом/ Ю.А.Косенко, В.И.Романчук, И.Д.Шульгин, В.А.Бугаев.- К.: Будівельник, 1985.- 382с.
  92. Хохлова Л.П. Индивидуальный застройщик. Л.П. Хохлова - М.: Высшая школа, 1992.- 304с.
  93. Таубкин С.И. Способы и средства огнезащиты древесины. С.И. Таубкин - М.- Л.: Наука, 1952.- 56с.
  94. Таубкин С.И. Способ получения огнезащитного покрытия: Авт. Свидетельство №174537. С.И.Таубкин, М.Н. Колганова // Бюл. Изобретений и открытий, 1965.- №17.
  95. Максименко Н.А. Исследование токсичности огнезащитных препаратов// Всесоюзн. Конференція по биоповреждениям: Тез. докл., ч.II. Н.А. Максименко - Горький, 1981.- с.144-145.
  96. Максименко Н.А. Изыскание комплексных препаратов для защиты древесины от возгорания и биоразрушения применительно к старым ценным постройкам // Автореф. дис. канд. техн. наук. Н.А. Максименко - М., 1978.- 22с.
  97. Максименко Н.А. Исследования функциональных антипиренных свойств соэдинений и построение огнезащитных препаратов с компонентами взаимодополняющего действия // Вопросы консервирования древесины. Н.А. Максименко, Н.А. Горшин - М., 1981.- с.3-54.
  98. Горшин С.Н. Использование многокомпонентных антипиренов для защиты древесины / XII Менделеевский сьезд по общей и прикладной химии. С.Н. Горшин, Н.А. Максименко - М., 1981.- №6.- с.248.
  99. Горшин С.Н. Новый експрессметод испытания огнезащитной способности антипиренов// С.Н. Горшин, Т.С. Ходус. Деревообрабатыввающая пром-сть, 1980.- №2.- с.8-9.
  100. Перетятко Б. М. Методи оцінки й випробувань захисних властивостей
  антипіренів в домобудуванні / Б.М. Перетятко // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідом. Наук.-техн. Збірник.- Львів: Укр. ДЛТУ, 2004.- Вип. 29.- с.164-172.
  101. Dunkan C.G. and Richards C.A. Evaluating Wood Preservatives by Seil-Blok Tests 3. Effect of mixing a Coat Tar Creosote and a Pentachlorphenol Solation.- Proc. AWPA, 1951, vol. 47.
  102. Dunkan C.G. and Richards C.A. Methods of Evaluating Wood Preservatives. Weathered impregnated Wood Bloks.- Proc. AWPA, 1948, vol. 44.
  103. Максименко Н.А. Исследование зависимости между показателями пропитки и огнезащищенностью древесины. Н.А.Максименко// Деревообрабатывающая промышленность, 1978, №2. с.12-13.
  104. Акищенков С.И. Определение огнестойкости древесины. //Гидротермическая обработка и консервирование древесины. С.И.Акищенков Л.: ЛТА, 1982. с. 38-40.
  105. Титова В.Е. О применении терминов биоповреждение и биоразрушение. // Микроорганизмы и низшие растения-разрушители материалов и изделий. В.Е. Титова М.: Лесн. пром-сть, 1979. с. 235-239.
  106. ГОСТ 16363-76. Древесина. Определение огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов методом керамической трубы.
  107. Озарків І.М. Теоретичне дослідження процесу капілярного просочення деревини антипіренами / І.М.Озарків, Б.М.Перетятко // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць, 2008.- Вип. 18.4.- с.102-105.
  108. Озарків І.М. Фізичні основи дифузійного просочення деревини /І.М.Озарків, Б.М. Перетятко // Науковий вісник: Збір. наук.-техн. праць Львів: НЛТУ України, 2007. Вип.17.7. с.153-158.
  109. Озарків І.М. Фізико-математична модель процесу дифузійного просочення одновимірних тіл при їх зануренні /І.М.Озарків, Б.М.Перетятко// Науковий вісник: Збір. наук.-техн. праць, 2007. Вип.17.8. с.280-282.
  110. І.М.Озарків. Нові антипірени на основі карбаміду та сполук кремнію і фосфору /І.М.Озарків, Б.М.Перетятко // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. Львів: Укр ДЛТУ, 2006.- Вип.16.5.-с.89-97.
  111. Перетятко Б.М. Дослідження показників просочення деревини з допомогою антипіренів, створених на основі карбаміду та сполук фосфору /Б.М.Перетятко, І.М.Озарків, М.Ф. Федина, Р.О.Демчина// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУ України, 2011. Вип. 21.4.- с.169-173.
  112. Перетятко Б.М. Випробування вогнестійкості різних порід деревини, просоченої антипіренами /Б.М.Перетятко, І.М.Озарків, З.П.Копинець// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУ України, 2011. Вип. 21.8.- с.129-136.
  113. Озарків І.М. Методика просочення деревини антипіренами методом тепло-холодних ванн /І.М.Озарків, Б.М.Перетятко// Науковий вісник НЛТУ України, 2008. Львів: НЛТУ України, 2008. Вип. 18.9.- с.113-118.
  114. Перетятко Б.М. Модельні випробування антипіренів у деревяних
  конструкціях та спорудах /Б.М.Перетятко// Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУ України, 2004. Вип. 14.4.- с.130-134.
  115. Озарків І.М. Вогневі випробування деревини /І.М.Озарків, Б.М.Перетятко// Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУ України, 2004. Вип. 14.1.- с.77-81.
  116. Озарків І.М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну: Навч. посібник. І.М. Озарків, Л.Я. Сорока, Ю.І. Грицюк К.: ІЗМН, 1997. 280 с.
  117. Озарків І.М. Діагностика властивостей деревини в технологічних процесах
  деревообробки: Наукове видання / І.М. Озарків, Є.В. Басалига, Я.Ф. Кулещник, І.А. Соколовський, М.С. Кобринович Львів: Вид. дім «Панорама», 2003. 228с.
  118. Чудинов Б.С. Вода в древесине. Б.С. Чудинов - Новосибирск: Наука, 1984.- 27.1.
  119. Озарків І.М. Теплові процеси деревообробки: Навчальний посібник. / І.М. Озарків, П.В. Білей, В.М. Максимів, І.А. Соколовський, Л.Я. Сорока, Й.С. Аубергер - Львів: НЛТУ України, 2008. 264с.
  120. Перелыгин Л.М. Древесиноведение. Л.М. Перелыгин - М.:Лесн. пром-сть, 1969.- 320с.
  121. Jarmutowska, Alicja; Malejar, Mieczslav. Long-term effects of high temperatares on the properties of pine wood. Technol, 1978. №10. p. 7-17.
  122. Синькевич А.Л. Консервирование древесины / А.Л. Синькевич, О.И.
  Полубояринов, В.И. Щедрова, Л.А. Емельянова Л.: ЛТА, 1971. 94 с.
  123. Вінтонів І.С. Деревинознавство: Навч. посібник. І.С. Вінтонів, І.М.
  Сопушинський, А. Тайшінгер - Львів: РВВ Укр. ДЛТУ, 2005. 256с.
  124. Харук Е.В. Проницаемость древесины газами и жидкостями. Е.В. Харук -
  Новосибирск: Наука, 1976.- 190 с.
  125. Лабай В.Й. Тепломасообмін: Підручник. В.Й. Лабай - Львів: Тріада Плюс,
  1998.- 260с.
  126. Серговский П.С. Гидротермическая обработка и консервирование
  древесины. П.С. Серговский - М.: Лесн. пром-сть, 1968.- 448с.
  127. Серговский П.С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. П.С. Серговский, А.И. Расев - М.: Лесн. пром-сть, 1987.- 354с.
  128. Шубин Г.С. Сушка и тепловая обработка древесины. Г.С. Шубин - М.: Лесн. пром-сть, 1990.- 336с.
  129. Лыков А.В. Теория теплопроводности. А.В. Лыков - М.: Высшая школа,
  1967.- 600с.
  130. Лыков А.В. Тепломасообмен. А.В. Лыков - М.: Энергия, 1978.- 463с.
  131. Романовский П.И. Рады Фур’є. Теория поля. Аналитические и
  специальные функции. Преобразование Лапласа. П.И. Романовский - М.: Наука, 1980.-336с.
  132. Уголев Б.Н. Испытания древесины и древесных материалов. Б.Н. Уголев - М.: Лесн. пром-сть, 1965.- 252с.
  133. Lewin M., Atlas S.M., Pears E.M. Flame Retardant Polimerik Materials
  //New York and London, Plenym Prees, 1975. vol 1. p. 95-105.
  134. Chamberlain D.L. Mechanisms of fire retardancy in polymers, in Kuryla W.C.,
  Papa A.J., (eds.) // Flame Retardancy of Polimeric Materials, Vol. 4. New York,
  Dekker, Chapter 2, 1978.
  135. Leo A.L.. Fire retardans in lignocellulosics composites //Lignocellulosicsplastics
  сomposites. Universidade de Sao Paulo, Brasil, 1977. Р. 61-111.
  136. Petrella R.V., Sellars G.D. Flame inhibition by bromine compounds //Fire
  Tehnology, 1970, 6 (2), 93-101.
  137. Kozlowski R., Helwig M. Progress in flame retardancy and flammability testing
  //1 st int cof <<Progress in Flame Retardancy and Flammability Testing.-
  Poznan, Poland, Institate of natural Fibres, 1995.
  138. Kozlowski R., Helwig M., Wesoler D. Fire retardants and their special
  application in historic buildings // 2nd int symp on << Fire Protection of Ancient
  Monuments. Institute Natural Fibres, Poznan, Poland, 1995. P. 142-152.
  139. Fire retardant materialz. Edited by A.R. Horrocks and D. Prise 2001 //Woodhead
  Publishing Ltd Cambridge England P. 311.
  140. Леонович А.А. Растворимость антипирена амидофосфата КМ у зависимости
  от рецептуры и условия синтеза. А.А. Леонович, А.В. Шелоумов
  //Химическая пром-сть, 2003. т.80, №7.- с.11-15 (331-335).
  141. Горбачова Л.Н. Технологія деревяного домобудування: Нормативно-
  довідкові матеріали. Л.Н. Горбачова - Львів: НЛТУ України, 2006.- 115с.
  142. Голенищев А.Н. Автоклавная пропитка защитными средствами деревянных
  клееных заготовок и конструкций / А.Н. Голенищев, Л.Н. Перепелкин,
  Е.В. Кальварский и др. //Научные труды ЦНИИМОД, 1986.- с.125-133.
  143. Кондратьев С. Ф. Защита древесины/ С. Ф. Кондратьев, А. В. Куценко, Т. А,
  Садовникова. Киев: Будівельник”, 1976. 173 с.
  144. Несов В. Д. Защита деревянных конструкцій от возгорания: научное сообщение,- випуск 6/ наук. ред. В.Д. Несов Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958. 51 с.
  145. Абрашев Г. Метод пропитки древесины житкостями /Г.Абрашев// Дьрвообработв. и мебельна пром.-ст. 1973. № 3-4. С. 27-30.
  146. Генель С. В. Старение древесины и фанеры пропитаных антипіренами
  /С.В. Генель// Науч.-техн. реф. сб. мех. обр. д-ны. 1978. Вып. 11-12. С.
  18-21.
  147.Жартовський В.М. Шляхи створення та використання просочувальних вогнебіозахисних препаратів ДСА-1, ДСА-2 для деревини і фанери/ В. М. Жартовський. К.: Кинетика и катализ, 2006 №1 С.176-179
  148. Гречман А.О. Пат. 2147028 Российская Федерация C09K21/04, C09D5/16, B27K3/52, B05D7/06 / А.О. Гречман, Т.А. Гречман - ООО "Технический центр пожарной безопасности" - заявл. 06.04.1999; опубл. 27.03.2000.
  149. Попов А.Н. Фурановые олигомеры в производстве композиционных материалов / А.Н. Попов, С.А. Угрюмов // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. науч. тр. Брянск: БГИТА, 2008. Вып. 21. С. 260-261. 0,25/0,1 п.л.
  150. Леонович А.А. Теория и практика изготовления огнезащищен
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины