УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ
 • Кол-во страниц:
 • 155
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:

 •   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


  ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


   


  На правах рукопису


   


  ФІГУРСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА


   


  УДК 639.3.043–044.337:639.211


   


   


  УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
  КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ


   


  Спеціальність 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних


   продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур


   


   


   


   


                                                           Дисертація


  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
   
   
  Науковий керівник


  Єгоров Богдан Вікторович,


  доктор технічних наук, професор,


  член-кореспондент НААНУ,


  заслужений діяч науки і техніки України


   
   

   


   


   


   


   
  Примірник


  дисертації ідентичний


  за змістом з іншими


  примірниками


   


  Вчений


  секретар


  спецради                      Г.І. Палвашова


  Одеса – 2012

   


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій


  ТО – теплова обробка


  ВТО – водно-теплова обробка


  СР – суха речовина


  ТП – технологічний процес


  ПП – перетравний протеїн


  СП – сирий протеїн


  СЖ – сирий жир


  СК – сира клітковина


  АК – амінокислота


  ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти


  ЖК – жирова композиція


  ЕКС – екструдована кормова суміш


  БАР – біологічно-активні речовини


  w-3 – Омега 3 жирна кислота


  СД – сітка дротяна


  ПР – полотно решітне


  МАФАнМ – мезофільні аеробні і факультативні анаеробні мікроорганізми


  ВНДІІПРГ – Всеросійський науково-дослідний інститут індустріального
  прісноводного рибного господарства.


   


  ЗМІСТ


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………....  2  ВСТУП …………………………………………………………………………  3  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ
  ФОРЕЛІ
  ...............................................................................................................  13  1.1 Сучасний стан форелівництва та обсяги виробництва комбікормів
  для форелі.............................................................................................................  13  1.2. Особливості фізіології форелі та роль поживних і біологічно-активних речовин у годівлі………..................................................................................  15        1.2.1. Енергетичне забезпечення раціонів і потреби форелі у протеїні…  16        1.2.2. Потреби форелі у жирі………………………………………………  18        1.2.3. Потреби форелі у вуглеводах………………………………………..  20        1.2.4. Потреби форелі у вітамінах, макро- та мікроелементах…………..  22  1.3. Характеристика комбікормів для форелі.....................…...........................  22        1.3.1. Фізичні властивості комбікормів для форелі...................................  22        1.3.2. Особливості рецептури комбікормів для форелі…………………..  23  1.4. Аналіз способів і характеристика технологій виробництва
  комбікормів для риб……………………………………………………………  27        1.4.1. Особливості технологічних процесів виробництва комбікормів для риб ..................................................................................................................  35        1.4.2. Особливості побудови технологічного процесу виробництва комбікормів для риб……………………………………………………………  36        1.4.3. Вимоги до якості комбікормів для форелі………………………..  38  Висновки до розділу 1….....................................................................................  40  РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БАЗИ
  …….…………  41  2.1. Розробка програми та вибір об’єктів досліджень………………………..  41  2.2. Характеристика експериментальної бази ………………………………..  42  2.3. Методи дослідження хімічного складу, фізико-технологічних
  властивостей
  сировини та санітарної якості комбікормів…………………..  48  2.4. Математичні методи обробки експериментальних даних………………  53  Висновки до розділу 2………………………….………………………………  55  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
  ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАГАЧЕННЯ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ МАЛОЦІННОЮ РИБОЮ
  …………………..………………………………  56  3.1. Розробка способу збагачення комбікормів малоцінною рибою..………  56       3.1.1. Обґрунтування використання малоцінної риби при виробництві комбікормів для форелі………………………………………………………...  56       3.1.2. Обґрунтування співвідношення компонентів і режимів процесів при виробництві екструдованої кормової суміші зерна і малоцінної риби..  57       3.1.3. Розробка поетапної схеми збагачення зерна малоцінною рибою  66  3.2. Вивчення фізичних властивостей та хімічного складу
  кормової суміші кукурудзи і малоцінної риби……………………………….  67       3.2.1. Вивчення фізичних властивостей…………………………………  67       3.2.1. Вивчення хімічного складу……………...……………………...…  68  3.3. Технологічні основи введення екструдованої кормової суміші до складу комбікормів для форелі………………………………………………...  74  3.4. Удосконалення рецептури комбікормів для форелі..................................  76        3.2.1. Удосконалення програми годівлі форелі…………………………...  76        3.2.3. Розробка рецепту жирової композиції...................................……...  85        3.2.2. Розробка рецептів комбікормів для форелі.......................................  89  Висновки до розділу 3………….......……………………....…………………..  94  РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
  КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ
  ......................................................................  96  4.1. Удосконалення технологічного процесу виробництва комбікормів для форелі…….......................................................................................................  96        4.1.1. Удосконалення технології збагачення комбікормів для форелі малоцінною рибою……………………………………………………………  97       4.1.2. Обґрунтування схеми технологічного процесу виробництва
  комбікормів для форелі………………………………………………………...   


  100  4.2. Промислова апробація удосконаленої технології виробництва
  комбікормів для форелі.......................................................................................  106  4.3. Характеристика комбікормів для форелі, виготовлених за
  удосконаленою технологію.......……………………..…....................................  108        4.3.1. Характеристика фізичних властивостей комбікормів для форелі  108        4.3.2. Характеристика хімічного складу комбікормів для форелі.............  109       4.3.3. Зміна показників якості екструдованої кормової суміші та
  комбікормів під час зберігання………………………………………………..  110  4.4. Біологічна та зоотехнічна оцінка комбікормів, виготовлених за
  удосконаленою технологією………………………………………………….  114          4.4.1. Оцінка біологічної ефективності використання комбікормів…..  114        4.4.2. Оцінка зоотехнічної ефективності використання комбікормів для форелі……………………………………………………………………….  116  Висновки до розділу 4…………………………………….....………....…........  118  РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
  ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ
  ......................................  120  5.1. Обґрунтування обсягу виробництва та реалізації комбікормів
  для форелі.....................….......................................................………………….  120  5.2. Визначення інноваційного бюджету та інвестицій
  у виробництво....…..............................................................................................  122  5.3. Розрахунок собівартості продукції……....................................................  124  5.4. Економічна і фінансова оцінка ефективності впровадження
  удосконаленої технології виробництва комбікормів для форелі....................  127  Висновки до розділу 5………………………..…………………………….......  130  ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ……................................…………..…......  1131  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ………..……  1133  ДОДАТКИ  ................................................................................................  156  ДОДАТОК А.  Патент України на корисну модель «Спосіб
  виробництва кормової добавки».....................................  156  ДОДАТОК Б.  Потреби форелі у вітамінах і ознаки їх дефіциту………  158  ДОДАТОК В.  Рекомендована кількість мінеральних речовин у
  комбікормах для форелі й ознаки їх дефіциту…………  161  ДОДАТОК Г.  Норми вмісту поживних речовин у комбікормах для
  форелі деяких зарубіжних виробників…………………  162  ДОДАТОК Д.  Акт виробництва дослідної партії екструдованої
  кормової суміші для риб….…………………………….  165  ДОДАТОК Д. 1.  Протокол виробництва дослідної партії екструдованої
  кормової суміші для риб…..…………………………….  167  ДОДАТОК Е.  Акт промислової апробації удосконаленої технології виробництва комбікормів для форелі……………………  169  ДОДАТОК Е.1.  Протокол промислової апробації удосконаленої
  технології виробництва комбікормів для форелі............  170  ДОДАТОК Ж  Акт проведення біологічних досліджень
  комбікормів………………………………………………  173  ДОДАТОК З.  Акт зоотехнічних досліджень продукційних
  комбікормів для форелі………………………………......  175  ДОДАТОК З.1.  Протокол зоотехнічних досліджень продукційних
  комбікормів для форелі …………………………………  177

  ВСТУП


  Рибу і рибопродукти відносяться до переліку стратегічно важливих продуктів харчування, які посідають вагоме місце у біологічно повноцінному білковому раціоні населення. За даними ФАО риба і морепродукти являються джерелом тваринного білку для більш ніж 50 % населення Землі [1-3]. Задовольнити попит на рибні продукти можливо лише тільки за рахунок розвитку вітчизняної аквакультури.


  Актуальність теми. Форелівництво – важлива галузь прісноводного
  рибництва України, що показує постійне зростання обсягів вирощування риби. Витрати на спеціалізовані високопродуктивні корми досягають 70 % від загальної собівартості риби. Сьогодні на українському ринку за об’ємом продажу комбікормів для форелі лідирують іноземні фірми: Aller Aqua, Biomar, Skretting, Le Gouessant, Rasio та ін. Якість виробленої продукції вітчизняних виробників часто не відповідає вимогам до комбікормів для форелі, тому вітчизняна продукція не витримує конкуренції. При сучасних темпах розвитку форелівництва і відповідному попиту на комбікорми для цінних видів риб така висока залежність від імпорту уже зараз значно знижує темпи росту об’ємів виробництва цього необхідного та інколи делікатесного товару.


  Основними причинами стримування розвитку виробництва вітчизняних комбікормів для форелі є: відсутність вітчизняних сучасних технологій виготовлення комбікормів для цінних видів риб; відсутність обґрунтованих програм годівлі, які б забезпечували поетапну годівлю форелі; відсутність збалансованих рецептів комбікормів, які б у ефективності не поступались зарубіжним комбікормам; технічна непристосованість комбікормових підприємств до виготовлення специфічних комбікормів.


  Особливості травної системи форелі обумовлюють необхідність використання для годівлі високоякісних легкозасвоюваних комбікормів з високим вмістом протеїну та жиру. Технології виробництва комбікормів для цінних видів риб, які застосовуються в Україні, не враховують підвищені вимоги до їх якості.


  Необхідність вирішення вищезазначених проблем обумовлює актуальність удосконалення технології виробництва комбікормів для форелі.


  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ), за тематикою держбюджетних досліджень кафедри технології комбікормів і біопалива 6/ІІ – П «Наукові основи технології виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин»
  (№ 0111U000218) та госпдоговорними темами № 2/10 «Техніко-технологічний аудит групи підприємств ВАТ ,,Миронівський хлібопродукт''», № 3/10 «Розробка модельного ряду ліній з виробництва повнораціонних комбікормів» (замовник: ВАТ ,,Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С.М. Кірова''), № 4/10 «Техніко-технологічний аудит групи підприємств ,,Хлібна Гавань''».


  Мета і завдання досліджень. Мета дисертаційної роботи – підвищення ефективності виробництва та використання комбікормів для форелі шляхом їх збагачення екструдуваною сумішшю подрібненого зерна та малоцінної риби.


  Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання дослідження:


  -     провести аналіз літературних і патентних джерел інформації та здійснити вибір показників якості комбікормів для форелі, й обґрунтувати вибір сировини для їх виробництва;


  -     провести аналіз сучасних програм годівлі форелі зарубіжних і вітчизняних виробників та удосконалити програму годівлі форелі;


  -     розробити технологічний спосіб збагачення комбікормів для форелі малоцінною рибою;


  -     обґрунтувати режими технологічного процесу виробництва екструдованої кормової суміші (ЕКС) для риб;


  -     дослідити зміни фізичних властивостей, хімічного складу та санітарної якості кормової суміші у процесі екструдування;


  -     удосконалити технологію виробництва комбікормів для форелі з використанням ЕКС;


  -     розробити рецепти жирової композиції (ЖК) і комбікормів для форелі з урахуванням потреб в поживних і біологічно активних речовинах;


  -     здійснити промислову апробацію удосконаленої технології виробництва комбікормів для форелі;


  -     визначити фізичні властивості та хімічний склад комбікормів для форелі;


  -     визначити терміни та умови зберігання ЕКС і комбікормів для форелі;


  -     визначити біологічну і зоотехнічну цінність та економічну ефективність ЕКС і комбікормів для форелі, виготовлених за удосконаленою технологією.


  Об’єкт дослідження – технологічні процеси змішування подрібненого зерна і подрібненої малоцінної риби, екструдування кормової суміші.


  Предмет дослідження – комбікормова сировина, яка входить до складу комбікормів і екструдованої кормової суміші та рецепти жирової композиції і комбікормів для форелі, комбікорми для форелі.


  Методи дослідження. Комплекс традиційних і сучасних фізичних, біохімічних і мікробіологічних досліджень та математичних методів обробки їх результатів.


  Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано новий спосіб збагачення комбікормів для форелі екструдованою сумішшю зерна і малоцінної риби.


  Науково обґрунтовано і розроблено режими змішування та екструдування суміші подрібненого зерна кукурудзи і подрібненої малоцінної рибної сировини, які забезпечують необхідну якість екструдованої кормової суміші. Досліджено зміни фізичних властивостей, хімічного складу та санітарної якості однорідної суміші зерна і малоцінної риби у процесі екструдування та зберігання.


  Розроблено рецепти жирової композиції (ЖК) та комбікормів для форелі ростового і продукційного періодів вирощування, які за продуктивною дією відповідають світовим аналогам.


  Наукову новизну підтверджено результатами аналізу літературних і патентних джерел, а також деклараційним патентом на корисну модель «Спосіб виробництва кормової добавки» (№ 62971) (Додаток А).


  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено рецепти жирової композиції і комбікормів для форелі. Обґрунтовано і запропоновано удосконалену технологію виробництва комбікормів для форелі. Удосконалено програму годівлі форелі, яка забезпечує потреби риб на кожному етапі вирощування. Доведено економічну ефективність впровадження удосконаленої технології виробництва комбікормів для форелі, визначені інноваційний бюджет та інвестиції у виробництво. Експериментально встановлено можливість промислового виробництва за розробленою технологією комбікормів для форелі, технологія апробована на ТОВ «Зерновий клуб». Зоотехнічну ефективність використання у годівлі форелі розроблених комбікормів доведено на форелі продукційного періоду вирощування на базі ТОВ «Комбіко».


  Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних і патентних джерел, плануванні та проведенні експериментів, розробці наукової гіпотези та методики досліджень, оформленні роботи, участі у виконанні аналітичної і експериментальної роботи, аналізі й узагальненні отриманих результатів, формулюванні висновків і рекомендацій, підготовці матеріалів досліджень до публікацій, підготовці та оформленні патенту на корисну модель, удосконаленні програми годівлі форелі. Промислова апробація та зоотехнічна оцінка ефективності використання продукційних комбікормів для форелі здійснювались здобувачем особисто при методичній і науковій підтримці доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НААН України, заслуженого діяча науки і техніки України Єгорова Б.В. Особистий внесок здобувача підтверджений представленими документами і науковими публікаціями.


  Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації викладено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу ОНАХТ (м. Одеса, 2010 – 2012 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Хлібопродукти» (м. Одеса, 2011 р., 2012 р.), Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Молодь – медицині майбутнього» (м. Одеса, 2010), Всеукраїнській конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, 2009 – 2011), Міжнародній конференції «Комбікорми» (2010 р.), Міжгалузевій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми безпеки харчування» (м. Донецьк, 2010 р.), Пятой Международной конференции «Современное производство комбикормов «Комбикорма – 2010», (г. Москва, 2010 г.), Конференции молодых ученых и специалистов институтов отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» «Научно-инновационные технологии как основа продовольственной безопасности Российской Федерации», (г. Москва, 2010 г.), Шостій Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень», (м. Полтава, 2010 р.), Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии продуктов здорового питания, качество и безопасность» (г. Алма-Ата, 2010 г.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі» (Харків, 2011 р.), Науковій конференції «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.» (м. Київ, 2011 р., 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивна техніка і технологія харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», (м. Харків, 2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (м. Київ, 2011р.), Науковій конференції з міжнародною участю «Хранителна наука, техника и технологии 2011» (м. Пловдив, 2011 р.), Четвертій міжнародній науково-практичній конференції з екструзійних технологій у сільському господарстві і харчовій промисловості «EXTRUtec’2012» (м. Черкаси, 2012 р.).


   


  Публікації. Результати дисертації відображені у 28 друкованих роботах, у тому числі в 9 статтях у фахових виданнях України, 2 – у наукових і науково-практичних виданнях та тезах 15 доповідей на наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях, отримано деклараційний патент України на корисну модель.

 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ


  1. На основі аналізу особливостей технологій виробництва комбікормів для риб і їх поживної цінності запропоновано та науково обґрунтовано вдосконалену технологію виробництва комбікормів для форелі.


  2. Розроблено технологічний спосіб збагачення комбікормів для форелі малоцінною рибою шляхом екструдування високооднорідної суміші подрібненого зерна кукурудзи та передсуміші подрібненої малоцінної риби та кукурудзяної крупки з оптимальним введенням малоцінної риби у суміш 10 %, яке забезпечує максимальне введення малоцінної риби у суміш за умови необхідної якості готового продукту.


  3. Визначено вплив процесу екструдування на фізичні властивості, хімічний склад та санітарну якість екструдованої кормової суміші: рівень сирого протеїну знизився на 3,1 %, а загальний вміст амінокислот на 7,6 %, що пояснюється дією високих температур та тиску в робочій зоні екструдеру; кількість крохмалю зменшилась на 36,9 %, водорозчинних вуглеводів збільшилась у 5,5 разів. У процесі зберігання екструдованої кормової суміші протягом 6 місяців кількість МАФАнМ знизилась з 5300 КУО/г до 400 КУО/г, бактерії групи кишкової палички і сальмонели не були виявлені в десятиразовому розведенні.


  4. Встановлено доцільність використання двостадійного змішування для досягнення рівномірного розподілу подрібненої малоцінної риби у суміші з подрібненим зерном кукурудзи, а саме отримання передсуміші компонентів у співвідношенні 1:1 у фаршмішалці впродовж 180 с та змішування передсуміші з частиною кукурудзяної крупки, яка залишилась, в змішувачі з лопатевим перемішуючим пристроєм – 120…180 с, коефіцієнт варіації отриманої суміші – 2,7 %.


  5. Удосконалено програму годівлі форелі. Виділено передстартовий, стартовий, ростовий і продукційний періоди вирощування форелі.


  6. Розроблено рецепти жирової композиції і повнораціонних комбікормів для форелі ростового і продукційного періодів вирощування з мінімальною вартістю, які відповідають нормам годівлі і обмеженням по введенню компонентів та можуть бути використані для повноцінної годівлі форелі на фермерських господарствах. Комбікорми, до складу яких введено ЕКС та розроблена жирова композиція мають меншу вартість за рахунок економії дорогих тваринних білкових і жирових компонентів.


  7. Доведено можливість виготовлення комбікормів для форелі за удосконаленою технологією у виробничих умовах ТОВ «Зерновий клуб». Встановлено, що дослідні зразки комбікормів збалансовані за вмістом поживних та біологічно активних речовин та відповідають фізіологічним потребам форелі.


  8. Біологічна оцінка, проведена на лабораторних тваринах, свідчить про те, що комбікорм, до складу якого входить екструдована кормова суміш, характеризується високою поживною цінністю, так середньодобові прирости живої маси щурів у дослідній групі на 50,4 % більше, ніж у контрольній, а конверсія корму у дослідній групі на 50,3 % менше ніж у контрольній.


  9. Удосконалена технологія виробництва комбікормів для форелі дозволяє одержувати комбікорми високої якості, що було встановлено у ході зоотехнічного експерименту на форелі продукційного періоду вирощування. У дослідній і контрольній групі середньодобовий приріст маси тіла риб і конверсія корму відповідають нормам, розбіжності – у межах похибки досліду. Продуктивні властивості дослідних комбікормів не поступаються комбікормам закордонного виробництва, але мають меншу вартість. Гарантований термін зберігання комбікормів – 2 місяці.


  10. Економічний ефект від впровадження удосконаленої технології виробництва комбікормів для форелі складає 379,5 тис. грн. при продуктивності виробництва комбікормів для форелі 228 т/рік, інвестиції у 2,04 млн. грн. окуповуються за 3,3 роки, повернення кредиту передбачається за 2,7 роки.


   


   


  Результати роботи наведено в наступних публікаціях [9, 18, 20-22, 60, 91, 102, 105, 147, 179, 190, 202-205, 207-212, 214-216, 218-219].


      


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


   


  1.                Теслюк, Т.Ю. Основні тенденції розвитку рибної галузі в Україні [Текст] / Т.Ю. Теслюк // Економіка АПК. – 2007. – Вип. 1. – С. 36.


  2.                Бойко, В.І. Продовольча безпека України в контексті глобалізації проблеми [Текст] / В.І. Бойко // ННЦ «Інститут аграрної економіки /
  УААН.
   – 2007. – 30 с.


  3.                Власов, В.І. Оцінка споживання основних харчових продуктів в Україні [Текст] / В.І. Власов, Г.В. Ткач, Б.В. Духницький // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 36.


  4.                Борбат, М.О. Перспективи розвитку товарного форелівництва на артезіанській воді в Україні [Текст] / М.О. Борбат, О.Л. Безусий // Рибогосподарська наука України. – 2008. – №3. – С. 5–7.


  5.                Борщевський, П.П. Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України [Текст] / П.П. Борщевський, М.С. Стасишен, Н.В. Алесіна // Стратегія розвитку України (економіка соціологія право). – 2003. – Вип. 1–2. – С. 271–387.


  6.                Олексик, В.І. Досвід  розведення форелі у ВАТ «Закарпатський рибокомбінат» [Текст] / В.І. Олексик, А.І. Мрук // Матеріали наук.-практ конф. [Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні], (14-15 червня, 2004). – К. : 2004. – С. 63–64.


  7.                Шведенко, Н.Н. Современное состояние и перспективы развития рыбного хозяйства Украины [Текст] / Н.Н. Шведенко, Е.П. Губанів // Рыбное хозяйство Украины. – 2001. – № 3–4. – С. 4–7.


  8.                Борбат, М.О. Технологія відтворення нових об’єктів лососевих риб (форель камлоопс, форель Дональдсона і американська палія) в форелевих господарствах [Текст] / М.О. Борбат, М.А. Булатович. – К. : ІРГ УААН. – 31 с.


  9.                Єгоров, Б.В. Підвищення якості комбікормів – запорука безпечних вітчизняних продуктів харчування [Текст] / Б.В. Єгоров, Л.В. Фігурська / Тези доповідей всеукр. науково-практичної конф. «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі», 23 березня 2011 р. – Х.: ХДУХтаТ, 2010 – Ч. 2. – С. 52.


  10.           Сергин, С.С. Активизация государственного воздействия как фактор повышенной конкурентоспособности рыбной отрасли [Текст] / С.С. Сергин // Рибне господарство України. – 2010. – № 4. – С. 55–57.


  11.           Корчевой, Ф.В. Радужная форель. Как ее разводят в Украине [Текст] / Ф.В. Корчевой // Зерно. – 2009. – № 8. – С. 132133.


  12.           Мрук, А.І. Рибницько–біологічна характеристика радужної форелі селекційного покоління F2 вирощуваної у ВАТ «Закарпатський рибокомбінат» / А.І. Мрук // Рибогосподарська наука України. – 2008. – № 2. – С. 56–60.


  13.           Чечелюк, П.И. Форель – бизнес экзотический. [Текст] / П.И. Чечелюк // Еженедельник 2000. – 2007.– № 17 (364). – С. 1214.


  14.           Мрук, А.І., Олексик В.І. Моніторинг продуктивних показників плідників радужної форелі [Текст] / А.І. Мрук, В.І. Олексик // Рибне господарство. – 2006. – Вип.65. – С. 53–59.


  15.           Пуговиця, М. Почім сьогодні «царська риба»? [Текст] / М. Пуговиця // Пропозиція. – 2005. – № 5. – С. 32–33.


  16.           Третяк, О.М. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України [Текст] / О.М. Третяк // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. [Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів] (26-30 вересня 2005 р. м. Київ). – К. : 2005. – С. 3–11.


  17.           Мрук, А.І. Морфологічні дослідження дволіток радужної форелі [Текст] / А.І. Мрук / Рибогосподарська наука України. – 2008. – №1. – С. 63–65.


  18.           Егоров, Б.В. Перспективы производства комбикормов для форели в Украине [Текст] / Егоров Б.В., Л.В. Фигурская // Хранение и переработка зерна. – 2010. – № 12 (138). – С. 5556.


  19.           Мрук, А.І. Рибницько-біологічна характеристика плідників радужної форелі у ВАТ «Закарпатський рибокомбінат» [Текст] / А.І. Мрук // Рибне господарство. – К. : Аграр. наука, 2004. – Вип. 63. – С. 170–173.


  20.           Єгоров, Б.В. М'ясо форелі як важлива складова дієти [Текст] / Б.В. Єгоров, Л.В. Фігурська // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ. – Одеса, 2009. – С. 325326.


  21.           Егоров, Б.В. Перспективы производства комбикормов для форели в Украине / Б.В. Егоров, Л.В. Фигурская [Текст] / Сборник материалов 5-й Международ. конф. «Современное производство комбикормов «Комбикорма –2010», 22 – 24 ноября 2010 г. – М. : Пищепромиздат, 2010. – С. 286290.


  22.           Єгоров, Б.В. Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України [Текст] / Б.В.Єгоров, Л.В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. – 2011. – № 2. – С. 3739.


  23.           Бардач, Д.Ж . Аквакультура [Текст] / Д.Ж. Бардач, М. Ритер. – М.: Образование, 1978. – 177с.


  24.           Яржобмек, А.А. Биологические ресурсы роста рыб [Текст] / А.А. Яржобмек. – М. : ВНИРО, 1996. – 168 с.


  25.           Tacon, Albert G. J. The nutrition and feeding of farmed fish and shrimp: а training manual program [Text] // G. J. Albert Tacon. – Brasilia : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1987. –132 р.


  26.           Остроумова, И.Н. Биологические основы кормления рыб [Текст] / И.Н. Остроумова. – Санкт-Петербург: ГОСНИОРХ, 2001. – 373 с.


  27.           Породы радужной форели. (Oncorhynchus mykiss) [Текст] / [под. ред. А.К. Богерук]. – М. : ФГНУ «Росинформагротех, 2006. – 316 с.


  28.           Кононський, О.І. Біохімія тварин: підручник [Текст] / О.І. Кононський. – К. :Вища школа, 2006. – 322 с.


  29.           Привязанцев, Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство: Учебник для вузов [Текст] / Ю.А. Привязанцев. – М. : Агропромиздат, 1991. – 368 с.


  30.           Лерхе У. Организм и питание радужной форели [Текст] / У. Лерхе // Вести рыбовода. – 2010. –№ 2. – С. 10–12.


  31.           Разведение и выращивание форели [Электронный ресурс]. / Режим доступа: < http: / www.ikc-apk.kuban.ru/otrasli/ribovodstvo


  32.           Сорвачев, К.Ф. Основы биохимии питания рыб [Текст] / К.Ф. Сорвачев. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 247 с.


  33.           Сорвачев, К.Ф. Основы биохимии питания рыб [Текст] / К.Ф. Сорвачев. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 247 с.


  34.           Канидьев, А.Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб [Текст] / А.Н. Канидьев. – М. : Легкая промышленность, 1984. – 216 с.


  35.           Phillips, A.M. Trout Feeds and Feeding. Manual of Fish culture [Text] / A.M. Phillips // Washington Sciense. – 1970. – Part 3. – V. 5. – P. 3–14.


  36.           Методические указания по составлению полнорационных кормов для радужной форели [Текст]. – Ленинград: Министерство рыбного хозяйства РСРСР (ГосНИОРХ), 1972. – 56 с.


  37.           Скляров, В.Я. Справочник по кормлению рыб [Текст] / В.Я. Скляров, Е.А. Гамыгин, Л.П. Рыжков. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 120 с.


  38.           Steffens, W. Principles of fish nutrition [Text] / W. Steffens. – England: Chichester, 1989. – 384 p.


  39.           Phillips, A.M. The nutrition of trout. [Text] / A.M. Phillips, P.R. Brockway // Fish. Res. Bull. – 1959. – № 5. –P. 91–95.


  40.           Phillips, A.M. Trout feed and feeding [Text] / A.M. Phillips // Manual of fish culture: Burean of sport fisheries аnd wildlife. – 1970. – Part 3. – P. 41–49.


  41.           Инструкция по эксплуатации полносистемных форелевых хозяйств при использовании нагретой воды охладительных систем теплоэлектростанций [Текст]. – М. : ВНИИПРХ, Министерство рыбного хозяйства СССР, 1975. – 40 с.


  42.           Нalver, J.E. Protein requiremente for sockeye salmon and rainbow trout [Text] / J.E. Нalver, B.S. Bares, E.T. Merts // – Fed. Proc. – 1964. – vol. 23. – P. 17–18.


  43.           Инструкция по кормлению рыб гранулированными кормами, выпускаемые предприятиями Минрыбхоза СССР [Текст]. – М. : ВНИИПРХ, Министерство рыбного хозяйства СССР, 1983. – 65 с.


  44.           Вишнякова, Р.И. Кормление рыб и удобрение прудов [Текст] / Р. Вишнякова, М. Брудастова. – М. : Россельхозиздат, 1986. – 71 с.


  45.           Ogino, G. Protein requirements of carp and rainbow trout [Text] / G. Ogino // Bulljap Nippon. Suisan gakkaishi. Soc. Sci. Fish. – 1980. – № 3. – Р. 385–388.


  46.           Желтов, Ю.О. Результати вирощування райдужної форелі на комбікормах зі зменшеним умістом рибної муки [Текст] / Ю.О. Желтов, М.ОБорбат, Н.І. Безкровна // Рибогосподарська наука Украины. – 2009. – № 4. – С. 58–60.


  47.           Halver, J.E. Vitamin and amino acid requirements of salmon [Text]. / J.E. Halver. – Washington, 1960. – 81 p.


  48.           Rumsey, G.L. Mеthionine and cystine requirements of rainbow trout [Text] / G.L. Rumsey, J.W. Page, N.L. Scott. // Рrog. fish. gult. – 1983. – № 3. – P. 139–143.


  49.           Желтов, Ю.А. Рецепты комбикормов для выращивания рыб разных видов и возрастов в промышленном рыбоводстве [Текст] / Ю.А. Желтов. – Киев: ИНКОС, 2006. – 154 с.


  50.           Григорьева, В.Н. Факторы, определяющие биологическую полноценность жировых продуктов [Текст] / В.Н. Григорьева, А.Н. Лисицын // Масложировая промышленность, 2002. – № 4. – С. 14–16.


  51.           Дмитриченко, М.И. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] / М.И. Дмитриченко, Т.В. Пилипенко. – М : Питер, 2004. – 352 с.


  52.           Castell, J.D. Essential fatty acids in the diet of rainbow trout (Salmo gairdnery) grown, feed conversion and some gross deficiency symptoms [Text] / J.D. Castell, P.O. Sinhaber, J.H. Wales and et.// J. Nutr. –1972. –V. 102. – P. 77–85.


  53.           Лобанов, В.Г. Оптимальный жирнокислотный состав пищевых растительных масел [Текст] / В.Г. Лобанов, В.В. Щербин // Пищевая технология. – 2003. – № 4. – С. 21–22.


  54.           Austreng, E. Practical formulation of salmonid diets with emphasis on fat and protein [Text] / E. Austreng, T. Storebakken. – Brest: IFREMER, 1985. – 342 p.


  55.           Thornburn, C.C. The effect of thyroxin on some aspects of nitrogen metabolism in the Goldfish (Carassius auratis) and the trout (Salmo trutta) [Text] / C.C. Thornburn, A.I. Matty // Comp. Biochim. in Physiol. –1993. – V. 8, № 1. – P. 1–12.


  56.           Phillips, A.M. The nutrition of trout [Text] / A.M. Phillips, H.A. Podoliak, P.R. Brockwayet // Fish. Res. Bull. – 1957. – № 21. – P. 90–96.


  57.           Pieper, A. Carbohydrates as possible sources of dietary energy for rainbow trout (Salmo gairdneri Rich) [Text] / A. Pieper, E. Preffer // Proc. World symp. «Finfish nutr. and fish feed technol.». –Hamburg. – 1978. – vol. 1 –Р. 209–219.


  58.           March, B.E. Assessment of the heat damage to protein digestibility from fish meal by in vitro pepsin solubilization at different temperatures [Text] / B.E. March, P. Hickling // Cavn Janim. Sci. 1982. – V. 62. – P. 207–210.


  59.           Kone, A. Digestibility of thermally treated maize flour proteins [Text] / A. Kone, J. Raimond, S. Azanza, P. Creach // SCI. Alim. –1982. – V. 2, N 9. – P. 393–404.


  60.           Єгоров, Б.В. Порівняльний аналіз поживної цінності комбікормів для форелі [Текст] / Б.В.Єгоров, Л.В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. – 2011. – № 3. – С. 3739.


  61.           Шульман, Т.Е. Роль докозагексановой кислоты в адаптации рыб [Текст] / Т.Е. Шульман, Т.В. Юнева // Гидробиол. Журнал. – 1990. – Т. 26. – № 4. – С. 43–52.


  62.           Thanuthong, T. / Fish oil replacement in rainbow trout diets and total dietary PUFA content: Effect on feed efficiency, fat deposition and the efficiency of a finishing strategy [Text] / T. Thanuthong, D. S. Francis, S. D. Senadheera, P. L. Jones, G.M. Turchini // Aguaculture. – 2011. – No. 320. – P. 82-90.


  63.           Лобанов В.Г. Оптимальный жирнокислотный состав пищевых растительных масел [Текст] / В.Г. Лобанов, В.В. Щербин // Пищевая технология. – 2003. – № 4. – С. 21–22.


  64.           Richard, N. Replacing dietary fish oil by vegetable oils has little effect on lipogenesis, lipid transport and tissue lipid uptake in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) [Text] / N. Richard, S. Kaushik, L. Larroquet, S. Panserat, G. Crraze // British Journal of Nutrition. – 2006. – № 96. – P. 299 – 309.


  65.           Gillund, F. Perspectives on Salmon Feed: а deliberative assessment of several alternative feed resources [Text] / F. Gillund, A. Myhr // J. Agric Environ Ethics. – 2010. – № 23. – P. 527–550.


  66.           Taria-Salazar, M. Effect of DHA supplementation on digestible starch utilization by rainbow trout [Text] / M. Taria-Salazar, W.Bureau, S. Panserat, G. Corraze, D. Bureau // British Journal of Nutrition. – 2006. – № 95. – P. 76–87.


  67.           Steffens, W. Possibilities for reducing the protein content in diets of rainbow trout (Salmo gairdneri) by using suitable fats [Text] / W. Steffens // Intern. Seminar on fish nutrition and Diet development. – 1977. – V. 1 – P. 76–92.


  68.           Комбикорма для рыб: производство и методы кормления [Текст] / Е.А. Гамыгин, В.Я. Лысенко, В.Я.Скляров, В.И. Турецкий. – М. : Агропромиздат, 1989. – 168 с.


  69.           Pieper, A. Studieson the comparative efficiency of utilization of gross energy from some carbohydrates, proteins and fats by rainbow trout (Salmo gairaneri R.) [Text] / A. Pieper, E. Preffer // Aquaculture. – 1980. –V. 20. – P. 323–332.


  70.           Pelort-Laval, J. Evolution de diers traitment technologiques des cereals. Chois des treatments et etude de leur influence sur la fraction clucidique du ble de N 1l’orge et du mais [Text] / J. Pelort–Laval, C. Mercier // Ann. Zootechn. – 1976. – V. 25. – P. 3–14.


  71.           Xie, S. Replacement of fish meal by potato protein concentrate in diets for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Walbaum crowth (feed utilization and body composition ) [Text] / S. Xie, A. Jokumsen // Aqucult. nutr. – 1997. – Vol. 3. – No 1. – P. 65–69.


  72.           Гамыгин, Е.А. Повышение эффективности полнорационных гранулированных кормов для форели путем замены животного протеина на растительный [Текст] / Е.А. Гамыгин, А.Н. Канидьев // Тр. ВНИИПРХ. – 1975. – Т. 24. – С.  33–50.


  73.           Желтов, Ю.А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах [Текст] / Ю.А. Желтов. – Киев : ИНКОС, 2006. – 221 с.


  74.           Шустин, А.Г. Эффективность использования экструдированных комбикормов для карпа и радужной форели [Текст]: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. техн. наук: спец. 06.02.02 / А.Г. Шустин. – Рыбное, 2002. – 22 с.


  75.           Comparing vegetable proteins in aquafeeds [Text] / Feed international. – 1999. – July. – P. 1315.


  76.           Spannhof, L. Studies on carbohydrate digestion in rainbow trout / L. Spannhof, H. Platikow // Aquaculture. – 1983. – V. 30, N. 1–4. – P. 95–108.


  77.           Hilton, J.W. Carbohydrates in the diet of rainbow trout [Text] / J.W. Hilton, Slinger S.J. / Highlights agr. res. in Ontario, 1985. – Т. 8., N. 4. – Р. 1113.


  78.           Pieper, A. Studies on the effect of increasing proportions of sucrose or gelatinized maize starch in dicts for rainbow trout (Salmo gairdneri R) on the utilization of dietary energy and protein [Text] / A. Pieper, E. Preffer // Aquaculture. –1986. – V. 20, N. 4. – P. 235–248.


  79.           Pelort–Laval, J. Evolution de diers traitment technologiques des cereals. Chois des treatments et etude de leur influence sur la fraction clucidique du ble de N 1l’orge et du mais [Text] / J. Pelort–Laval, C. Mercier // Ann. Zootechn. – 1976. – V. 25. – P. 3–14.


  80.           Domini, S. Extruded crumble fish feeds [Text] / S. Domini // Feed international. – 2000. –№ 6. – Р. 26–27.


  81.           Podoskina, T. A. Efficiency of utilization of some potato starch modifications by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) [Text] / T. A. Podoskina, A.G. Podoskina, E.N. Bekina // Aquaculture. – 1997. – V.152, N–4. – P. 235–248.


  82.           Sakow F. Comparing vegetable proteins in aquafeeds [Text] / F. Sakow // Feed international. – 1999. – № 3. – P. 13–19.


  83.           Bergot, F. Digestibility of starch by rainbow trout: Effects of the physical state of starch and of the intake level [Text] / F. Bergot, J. Breque // Aquaculture. – 1983. – V. 34. – P. 203–212.


  84.           Barrows, F. The effect of vitamin premix in extruded plant-based and fish meal based diets on growth efficiency and health of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss [Text] / F. Barrows, T. Gaylord, W. Sealey, L. Porter, C. Smith // Aquaculture. – 2008. – No. 283. – P. 148–155.


  85.           Gaylord T. Apparent digestibility of gross nutrients from feedstuffs in extruded feeds for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss [Text] / T. Gaylord, Barrows F. // Journal of the world aquaculture society. – 2008. – Yol. 39, No.6. – P. 827–833.


  86.           Fish feed [Electronic resource]. – Access mode: http://euromig.info/biz/news_2008-03-04-17-43-03-416.html>.


  87.           Mosing, J. Skretting Australia doubles size of fish feed extrusion plant [Text] / J. Mosing // All about feed. – 2010. – Vol. 1, N. 9. – Р. 7–10.


  88.           Кудряшов, Б.А. Витамины, их физиология и биохимическое значение [Текст] / Б.А. Кудряшов. – М. : Пищепромиздат, 1955. – 519 с.


  89.           Otto D. Natural pigmentation аstaxantin in sea bream diets [Text] / D. Otto // Feed international. – 1999. – № 6. – Р. 26–29.


  90.           Яржомбек, А.А. Каротиноиды лососевых и их связь с воспроизводством этих рыб [Текст] / А.А. Яржобмек // Тр. ВНИРО. – 1970. – Т. 69. – С. 234–267.


  91.           Єгоров, Б.В. Особливості формування рецептів комбікормів для форелі [Текст] / Б.В.Єгоров, Л.В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. – 2012. – № 1. – С. 13–18.


  92.           Storebakken, T. Pigmentation of rainbow trout [Text] / T. Storebakken, H. K. No // Aquaculture. – 1992. – Vol. 100, N. 1–3. – P. 209–229.


  93.           Tiews, K. On the development of optimal rainbow trout pellet feed / K. Tiews, J. Grop, H. Koops // Arch. Fischereiwiss. – 1976. –Vol. 27. – P. 1–29.


  94.           Tovrissen, O. I. Pigmentation of salmonids-carotinoid deposition and metabolism [Text] / O. I. Tovrissen, P. W. Hardey, K. P. Shearer // GRC. Crit. Rev. Aqual. –1989. – Vol. 1. – P. 209–225.


  95.           Halver, J.E. Recent advances in vitamin nutrition and metabolism in fish [Text] / J.E. Halver, C.B. Cowey, A.M. Mackie and et // Nutrition and feeding in fish. –1985. –P. 415–429.


  96.           Storebakken, T. Pigmentation of rainbow trout [Text] / T. Storebakken, H. K. No // Aquaculture. – 1992. – Vol. 100, N. 1–3. – P. 209–229.


  97.           Tovrissen, O. I. Pigmentation of salmonids-carotinoid deposition and metabolism [Text] / O. I. Tovrissen, P. W. Hardey, K. P. Shearer // GRC. Crit. Rev. Aqual. –1989. – Vol. 1. – P. 209–225.


  98.           Люкштадт, К. Подкислители в кормах для аквакультури [Текст] / К. Люкштадт // Ефективні корма та годівля. – 2008. – № 8. – С. 16–20.


  99.           Желтов, Ю.О. Результати вирощування райдужної форелі на комбікормах зі зменшеним умістом рибної муки [Текст] / Ю.О. Желтов, М.О. Борбат, Н.І. Безкровна // Рибогосподарська наука Украины. – 2009. – № 4. – С. 58–60.


  100.      Tacon, A.G. Studies on the utilization of full fat soybean and solvent extracted soybean meal in a complete duct for rainbow trout [Text] / A.G. Tacon, J.V. Haaster, P.B. Fatherstone and et. // Bull. Jap. Doc.sci. Fish. – 1983. – V. 43. – N 9. – P. 1437–1444.


  101.      Крайня, К.К. Комплексний менеджмент кормових ресурсів: Навчальний посібник [Текст] / К.К. Крайня. – Тернопіль : Нива. – 1991. –316 с.


  102.      Єгоров, Б.В. Шляхи удосконалення технології виробництва комбікормів для форелі [Текст] / Б.В.Єгоров, Л.В. Фігурська // Тези доп. 78 наукова конф. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.», 2-3 квітня 2012 р. – К.: НУХТ, 2011. – С. 143–144.


  103.      Желтов, Ю.А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах [Текст] / Ю.А. Желтов. – Киев : ИНКОС, 2006. – 221 с.


  104.      Казаков, Е.Д. Биохимия зерна и продуктов его переработки [Текст] / Е.Д. Казаков, В.Л. Кретович. – М. : Агропромиздат. – 2008. – 369 с.


  105.      Єгоров, Б.В. Характеристика спеціальних комбікормів для годівлі форелі провідних європейських виробників [Текст] / Б.В.Єгоров, Л.В. Фігурська // Хранение и переработка зерна. – 2011. – № 8. – С. 5861.


  106.      Братерський, Ф.Д. Оценка качества сырья и комбикормов [Текст] / Ф.Д. Братерський, А.Д. Пелевин. – М. :Колос, 1983. – 319 с.


  107.      Черняев, Н.П. Технология комбикормового производства [Текст] / Н.П. Черняев. – М. : Агропромиздат, 1985. – 256 с.


  108.      Єгоров, Б.В. Технологія виробництва комбікормів [Текст] / Б.В Єгоров. – Одеса : Друкарський дім, 2011. – 448 с.


  109.      Афанастев, А.Г. Микрокапсулирование и некоторые области его применения [Текст] / А.Г. Афанастев. – М. : Знание, 1982. – 62 с.


  110.      Хлюпин, П. Гранулирование комбикормов методом окатывания [Текст] / П. Хлюпин, И. Леоньев // Комбикорма. – 2001. – № 7. – С. 18.


  111.      Влияние экспериментальных рыбных кормов производства Гатчинского ККЗ на физиологию форели [Текст] // Комбикорма. – 2008. – № 1. – С. 5556.


  112.      Кирнс, Д. П. Комбикорма для рыб. Преимущества варочной экструзии [Текст] / Д. Кирнс // Научно-производственная фирма «КОМБИКО». – 1996. – № 2. – С. 2225.


  113.      Tiews, K. On the development of optimal rainbow trout pellet feed / K. Tiews, J. Grop, H. Koops // Arch. Fischereiwiss. – 1976. –Vol. 27. – P. 1–29.


  114.      Егоров, Б.В. Выбор оптимальных технологических решений в производстве комбикормов [Текст] / Б.В. Егоров // Зерновые продукты и комбикорма. – 2001. – № 4. – С. 35 – 38.


  115.      Єгоров, Б.В. Ана

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины