Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища : Разработка защитных перчаток от воздействий высокотемпературного среды

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища
 • Альтернативное название:
 • Разработка защитных перчаток от воздействий высокотемпературного среды
 • Кол-во страниц:
 • 235
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
  ТА ДИЗАЙНУ

  На правах рукопису


  струмінська тетяна володимирівна


  УДК [687.174:685.4]:620.193.94(043)

  Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища


  Спеціальність 05.18.19 технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник
  Колосніченко Марина Вікторівна,
  доктор технічних наук, професор


  Київ 2013  ЗМІСТ  Стор.
  Вступ..


  5
  Розділ 1. Сучасний стан проблеми проектування захисних рукавиць при ПРОВЕДЕННі аварійно-ряту-вальних робіт в зонах підвищених температур ...


  11
  1.1 Аналіз умов експлуатації засобів захисту рук ..


  11
  1.2 Загальна класифікація та особливості проектування засобів захисту рук.


  17
  1.3 Визначення вимог до проектування засобів захисту рук та аналіз існуючих конструктивних рішень .......


  20
  1.4 аналіз сучасних матеріалів для виготовлення засобів захисту рук від впливів високотемпературного середовища .....


  25
  1.5 Аналіз основних показників теплофізичних властивостей матеріалів та їх вплив на процеси теплопередачі в шарах пакетів ..


  32
  1.6 Аналіз методів та стану приладо-лабораторної бази для визначення теплозахисних властивостей матеріалів


  34
  Висновки та постановка задач дослідження.


  39
  Розділ 2. теоретичні основи дослідженнь теплоза-хисних властивостей матеріалів для ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК........


  41
  2.1 Визначення номенклатури показників якості теплоізоляцій-них матеріалів та виробів для захисту рук .


  43
  2.2 Розробка підходів до оцінки теплового стану людини в захисних рукавицях.......................................................................................


  48
  2.3 Визначення теплових станів людини при високо темпера-турних впливах ..........


  55
  2.4 Теоретичні основи вимірювання теплофізичних характеристик пакетів теплоізоляційних матеріалів ....


  62
  2.4.1 Розробка фізичної моделі та методу визначення коефіцієнта температуропровідності пакетів матеріалів ..


  62
  2.4.2 Розробка фізичної моделі та методу визначення коефіцієнта теплопровідності, термічного опору та теплоємності пакетів матеріалів..


  68
  2.4.3 Проектування пристрою з підвищеною точністю для вимірювання теплопровідності матеріалів при односторонньому впливі тепла ..


  71
  Висновки......


  79
  Розділ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ для ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК..........................................................................................


  80
  3.1 Розробка приладу для проведення експериментальних досліджень..


  81
  3.2 Експериментальні визначення коефіцієнта температуропро-відності матеріалів в умовах нестаціонарного режиму.


  84
  3.2.1 Аналіз результатів експериментального визначення коефіцієнта температуропровідності матеріалів


  87
  3.3 Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності, розрахунок теплового опору, питомої теплоємності матеріалів в умовах стаціонарного режиму ....


  102
  3.3.1 Аналіз результатів експериментального визначення коефіцієнта теплопровідності, теплового опору та питомої теплоємності матеріалів...


  104
  3.4 Моделювання процесу теплопередачі в пакетах матеріалів засобів захисту рук ...


  110
  Висновки.


  118
  Розділ 4. удосконалення конструкторсько-тех-нологічного рішення засобів захисту рук ..


  120
  4.1 Вибір та обґрунтування раціонального пакету матеріалів для виготовлення засобів захисту рук........


  120
  4.2 удосконалення конструкторського рішення та технології виготовлення захисних рукавиць ....


  124
  4.3 практичні рекомендації до складу пакетів матеріалів для захисних рукавиць при різних діапазонах високотемпературного середовища ........


  130
  4.4 Розробка технічних умов для виготовлення захисних рукавиць..................................................................................................


  132
  Висновки..


  134
  Загальні висновки....


  135
  Список використаних джерел ..........


  137
  Додаток А.....


  151
  Додаток Б..


  154
  Додаток В.....


  155
  Додаток Г..


  156
  Додаток Д.....


  179
  Додаток Е.....


  209
  Додаток Є....


  213
  Додаток Ж ...


  214
  Додаток З .


  232
  Вступ

  Актуальність теми. В період соціально-економічних перетворень та розвитку ринкової економіки України виникли проблеми функціонування суспільства, що викликало необхідність розробки нового підходу, здатного забезпечити вищий ступінь ефективності керування силами і засобами на пожежі або під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Виконання аварійно-рятувальних робіт дуже часто пов’язане з впливом високих температур навколишнього середовища, тому створення ефективних термозахисних засобів захисту являє собою наукову проблему з багатофакторним характером задач дослідження та проектування.
  Важливе значення забезпечення можливості виконання робіт в умовах високих температур обумовлює необхідність глибоких досліджень в галузі розробки відповідних засобів захисту. Саме тому за останні роки з’явилася значна кількість наукових робіт, присвячених цьому питанню. Але, попри великий обсяг наукових робіт фундаментаторів напрямку Колєснікова П.А., Третьякової Л.І., Кощеєва В.С., Чубарової З.С., та їх послідовників - Колосніченко М.В., Польки Т.О., Остапенко Н.В. Київський національний університет технологій та дизайну; Мичко А.А., Сарани О.І., Трояна О.М. Технологічний університет Поділля, які проводилися в напрямку проектування та розробки спеціального захисного одягу, засобам захисту рук не приділялося достатньої уваги.
  Під час розробки засобів захисту рук від впливів високотемпературного середовища, що відповідають високим сучасним вимогам їх експлуатації, визначальну роль відіграє правильний підбір матеріалів, які входять до складу пакету виробу.
  Особливістю конструктивного рішення засобів захисту рук є багатошаровий (два та більше шарів) склад пакету матеріалів, що значно обмежує рухи пальців людини. Встановлено, що для плідної роботи людині у виробі з можливістю виконання складних завдань без додаткового фізичного та психологічного навантаження, рукавиці повинні мати мінімальну товщину пакету матеріалів при збереженні максимальних значень показників якості.
  В зв’язку з науково-технічним прогресом на ринку збуту постійно з’являються нові види матеріалів з поліпшеними захисними показниками. Це, з одного боку розширює можливості вибору оптимального рішення при проектуванні захисних виробів, з іншого боку, відсутність теоретично обґрунтованих методик підбору пакетів матеріалів для таких виробів не дає можливості повною мірою використовувати новітні досягнення у виробництві матеріалів.
  Тому, актуальним є розробка науково-обгрунтованих методів і засобів лабораторних досліджень теплофізичних властивостей матеріалів, проектування нових конструкторських рішень засобів захисту рук, що дозволить забезпечувати бійців аварійно-рятувальних підрозділів більш ефективними в експлуатації та максимально захищаючими від небезпечних шкідливих факторів виробами.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках наукового № Н/н 1-05 Нові науково- місткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення” (2003-2007 рр.) відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД, а також наукового розділу № Н/н 1-05-1/06 «Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменного, спортивного одягу та технологічних процесів раціонального використання матеріалів» (2005-2013 рр.).
  мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища з поліпшеними показниками якості шляхом підбору раціональних теплоізоляційних пакетів матеріалів. Для досягнення поставленої мети визначено і вирішено такі завдання:
  - запропоновано узагальнену класифікацію матеріалів та конструкт-тивно-технологічних рішень для засобів захисту рук від підвищених температур, визначено види небезпечних та шкідливих виробничих факторів, вимоги до проектування засобів захисту рук;
  - розроблено, виготовлено та застосовано прилад для визначення тепло-фізичних властивостей матеріалів у нестаціонарному і стаціонарному режимах та удосконалено пристрій з визначення теплопровідності матеріалів підвищеної точності;
  - розроблено спосіб визначення методом комп’ютерного моделювання тривалості роботи рятувальників у зонах підвищених температур;
  - удосконалено конструктивно-технологічне рішення захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища з урахуванням досліджень з визначення раціональної структури пакета матеріалів для різних сторін засобів захисту рук;
  - розроблено ТУ «захисні рукавиці «ЗР/ВС-012» для захисту від підви-щених температур та впроваджено на ПІІ «Лукойл - Україна» (м. Одеса).
  Об’єкт дослідження процес проектування засобів захисту рук від підвищених температур.
  Предмет дослідження розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища.
  Методи досліджень. При виконанні дисертаційної роботи використано методи системного підходу до вирішення завдання проектування засобів захисту рук при кількісному порівнянні проектних рішень з метою їх подальшої реалізації. У теоретичних дослідженнях використано методи експертних оцінок, аналітичних розрахунків математичних моделей; математичні моделі з визначення коефіцієнтів температуропровідності і теплопровідності матеріалів, теплового опору і математичний метод визначення теплоємності пакетів матеріалів. В експериментальних дослідженнях використано розроблені відповідні методики досліджень, прилад з використанням чотириканального модуля аналогового вводу та пристрій для визначення теплопровідності пакетів матеріалів. Результати експериментальних даних оброблено в середовищі програмного продукту Microsoft Excel на ПЕОМ. Розроблено математичну модель, на якій проведено дослідження комплектів пакетів для визначення припустимого часу роботи рятувальника.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі комплексу наукових досліджень розроблено захисні рукавиці з покращеними захисними властивостями шляхом підбору раціональних пакетів матеріалів. При цьому:
  - теоретично обґрунтовано методи визначення теплофізичних показ-ників матеріалів у засобах захисту рук при стаціонарному та нестаціонарному режимах;
  - визначено математичну залежність коефіцієнта температуропровід-ності від градієнтів температур у шарах пакета матеріалу в нестаціонарному режимі теплопередачі;
  - теоретично обґрунтовано процес теплоперенесення при односто-ронньому впливі тепла крізь пакети текстильних матеріалів та отримано рівняння для визначення коефіцієнта теплопровідності з підвищеною точністю.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:
  - на основі запропонованого переліку основних видів небезпечних та виробничих шкідливих факторів сформульовано основні вимоги до засобів захисту рук від високотемпературного середовища та визначено вагомі показники якості шляхом проведення експертної оцінки;
  - розроблено пристрій для визначення коефіцієнта теплопровідності матеріалів при односторонньому впливі на матеріал з відносною похибкою ±0,51,5%. Новизну способу підтверджено патентом України на винахід;
  - виготовлено прилад, на якому проведено експериментальні дослід-ження з визначення теплофізичних характеристик пакетів теплоізоляційних матеріалів у нестаціонарному та стаціонарному режимах, за результатами яких запропоновано склад та послідовність шарів матеріалів комплекту захисних рукавиць;
  - проведено моделювання з метою прогнозування тривалості прогрівання пакету матеріалів з запропонованим складом та послідовністю шарів до небезпечних температур;
  - удосконалено конструктивно-технологічне рішення захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища з урахуванням ергономічного і теплового навантаження та визначено потребу використання різних за товщиною та складом пакетів матеріалів для долонної та тильної сторін руки.
  Зразки комплектів захисних рукавиць від впливів високо-температурного середовища впроваджено на ПІІ «Лукойл - Україна» (м. Одеса). Розроблено ТУ «захисні рукавиці «ЗР/ВС-012» для захисту від підвищених температур. Результати досліджень впроваджено в навчальний процес КНУТД на кафедрах ергономіки і проектування одягу, дизайну, у науково-дослідній роботі магістрів, курсовому та дипломному проектуванні студентів спеціальностей «Конструювання та технології швейних виробів» та «Дизайн».
  Особистий внесок здобувача полягає в постановці завдання; виборі об’єкта та методів досліджень; вирішенні поставлених теоретичних та експериментальних завдань, до яких входять планування експерименту, розробка й створення експериментальної установки, проведення експерименту, аналіз та обробка отриманих результатів, комп’ютерне моделювання, розробка удосконаленого конструкторсько-технологічного рішення засобів захисту рук від високотемпературного навколишнього середовища. Авторові належать основні ідеї, аналіз, теоретичні розробки, практичні рекомендації та висновки дисертаційної роботи.
  апробація роботи. Основні положення та результати роботи доповідались та обговорювались на науково-технічних конференціях молодих вчених і студентів КНУТД (м. Київ, 2004 2012 рр.), ювілейній міжнародній науково-технічній конференції «Матеріалознавство виробів легкої промисловості 2008» (м. київ, 2008 р.), ювілейній міжнародній науково-технічній та науково-методичній конференції «Інтеграція науки і освіти майбутнє України» (м. київ, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы» (м. Херсон, 2012 р.) схвалені та опубліковані в збірниках тез вказаних конференцій, наукових семінарах кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД (м. Київ, 2011 р), міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 2012 р.) та фаховому науковому семінарі Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 2013 р. ).
  публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 8 друкованих робіт, серед яких 4 статті у фахових виданнях, затверджених МОН України, 3 тези доповідей на наукових конференціях та отримано 1 патент України на корисну модель.

  структура та обсяг дисертації. Дисертація подана на 235 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, який нараховує 125 джерела та 9 додатків. Робота містить 17 таблиці, 47 рисунків.
 • Список литературы:
 • Загальні висновки

  1. вирішено важливе науково-технічне завдання створено засоби захисту рук від впливів високотемпературного середовища з поліпшеними показниками якості шляхом удосконалення методів проектування і виготовлення з метою збільшення тривалості захисної дії.
  2. узагальнено класифікацію матеріалів та конструкторсько-технологічних рішень; сформульовано вимоги до проектування нових видів захисних рукавиць від дії високотемпературного середовища та визначено вагомі показники якості з допомогою методу експертної оцінки.
  3. Обґрунтовано процес теплопередачі в пакеті матеріалів шляхом розвитку теоретичних основ вимірювання теплофізичних характеристик матеріалів. отримано вираз для розрахунку коефіцієнта теплопровідності текстильних матеріалів =при односторонньому впливі теплових потоків.
  4. теоретично обґрунтовано створення приладо-лабораторної бази для комплексного дослідження теплофізичних характеристик матеріалів та пакетів. Отримано вираз для розрахунку коефіцієнта температуропровідності з метою визначення теплового опору пакетів матеріалів.
  5. Досліджено характер перерозподілу температурного поля в шарах рукавиць, з запропонованим складом та послідовністю матеріалів, з метою визначення тривалості захисної дії виробу.
  6. Розроблено пристрій для вимірювання коефіцієнта теплопровідності з підвищеною точністю. створено експериментальний прилад для дослідження теплофізичних властивостей матеріалів і пакетів у стаціонарному та неста-ціонарному режимах, що дає можливість визначити склад та послідовність шарів захисних рукавиць. Новизну підтверджено патентом України на корисну модель.
  7. удосконалено конструктивно-технологічне рішення захисних рукавиць з урахуванням особливостей будови руки, визначено раціональні структури пакетів та обґрунтовано членування форми для долонної та тильної сторін виробу для більшої відповідності виробу формі руки.
  Розроблено ТУ «захисні рукавиці «ЗР/ВС-012» для захисту від підвищених температур, здійснено впровадження експериментальних зразків комплектів у промислове виробництво на ПІІ «Лукойл Україна» (м. Одеса). Результати досліджень також впроваджено в навчальний процес на кафедрах ергономіки і проектування одягу, дизайну та у науково-дослідній роботі магістрів, курсовому та дипломному проектуванні студентів спеціальностей «Конструювання та технології швейних виробів» та «Дизайн» Київського національного університету технологій та дизайну.

  1.


  Online [Електронний ресурс]: Енергетична стратегія України на період до 2030 року. ІІ. Прогнозування балансів паливно-енергетичних носіїв, яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року №145р. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008_03_26/FIN3853Z.html.
  2.


  Селиванов С.С. Анализ обстановки в Украине при возникновении чрезвычайных ситуаций / С.С. Селиванов, М.Н. Петюшкин // Безпека життєдіяльності, 2008. №3. С. 41 52.
  3.


  Семинога А. МНС має бути потужною структурою, аби належним чином реагувати на виклики / А.Семинога // Пожежна безпека, 2012. №6. С.2-4
  4.


  Рожков А. Небезпека пожежі / А. Рожков // Пожежна безпека. 2007. №3. С. 8.
  5.


  Державний стандарт України. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 3891 99 [Чинний з 2000-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 1999. 25 с.
  6.


  Гарпинченко А. М. Пожарная тактика. Часть ІІ. Тушение пожаров на объектах народного хозяйства / А. М. Гарпинченко, Н. М. Евтюшкин, И.Ф. Кимстач под ред. И.Ф. Кимстача. М., 1971. 386 с.
  7.


  Черногор Л.Ф. Взрывы на газопроводах и аварии на газовых хранилищах источник экологических катастроф в Украине / Л.Ф.Черногор // Екологія і ресурси. 2008. № 19. С.5672.
  8.


  Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров Кн. 1. Жилые и общественные здания и сооружения: Уч. Пособие / В.В.Теребнев, Н.С.Артемьев, А.И.Думилин М.: Пожнаука.. 2006 314 с., ил.
  Список використаних джерел

  9.


  Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Кн. 4. Объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов: Уч. Пособие / В.В. Теребнев, Н.С.Артемьев, А.В.Подгрушный М.: ПожНаука, 2007. 325с., ил.
  10.


  Баратов А.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности / А.Н.Баратов, Е.Н.Иванов. 2-е изд., перераб. М.: Химия. 1979. 368 с.
  11.


  Изолирующие средства индивидуальной защиты для работающих в экстремальных условиях: Обзор.инф. / Т.Ш.Гамцемлидзе, Г.Г.Чинчаладзе, Н.Н. Якобидзе. М.: ВЦНИИОТ, 1987 48с. (Сер.: Охрана труда. Вып. №6)
  12.


  Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій: Частина 1 / [ В.Г.Аветисян, М.І.Адаменко, В.Л.Александров, С.В.Кулаков, інші.] К.: Основа, 2006. 240 с.
  13.


  Пожарная безопасность. Общие требования: ГОСТ 12.1.004 91 ССБТ. [Действующий с 1992-01-07]. М.: Изд-во стандартов, 1985. 24с.
  14.


  Харисов Г.Д. Аварийно-спасательные работы. Курс лекций / Г.Д.Харисов. М.: - МИПБ МВД России, 1999. 110с.
  15.


  Салига В. Пожежно-рятувальна специфіка столиці / В.Салига // Пожежна безпека. 2011. №3. С. 12-15.
  16.


  Online [Електронний ресурс]: Тушение пожаров на открытой местности. Режим доступу: http://supernicolass.narod.ru.
  17.


  Шароварников А.Ф. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов / В.П.Молчанов, С. С.Воевода, С. А.Шароварников — М.: Издательский дом «Калан», 2002. — 448 с.
  18.


  В. П. Иванников Справочник руководителя тушения пожара. / Иванников В. П., Клюс П. П. — М.: Стройиздат, 1987. — 288 с., ил.


  19.


  [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів від 8 серпня 2001 р. N 952 про затвердження Программи розвитку виробництва. Засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2007 (1048-2007). Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/952-2001-%D0%BF
  20.


  Совершенствование методов проектирования специальной одежды Сборник научных трудов / Под редакцией канд. техн. наук З.С.Чубаровой М.: Цниитэилегпром 1984, 182с.
  21.


  Русинова А.М. Производственная одежда / А.М. Русинова, Г.И.Доценко, К.А. Гурович. М.: Легкая индустрия, 1974. 155 с.
  22.


  Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. ГОСТ 12.0.00374. [Действующий с 1986-01-01]. М.: Издательство стандартов, 2004. 3с. (Межгосударственный стандарт).
  23.


  Чубарова З.С. Методы оценки качества специальной одежды / З.С.Чубарова. М.: Легпромбытиздат, 1988. 161 с.
  24.


  Романов В. Е. Системный подход к проектированию спецодежды / В.Е.Романов М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 128 с.
  25.


  Кощеев В. С. Физиология и гигиена индивидуальной защиты человека в условиях высоких температур / В. С. Кощеев, Е.И. Кузнец М.: Медицина, 1986. 255 с.
  26.


  Марьин М.И. Исследование влияния условий труда на функциональное состояние пожарных / М.И. Марьин, Е.С. Соболев // Психологический журнал. 1990. №1. С. 102-108
  27.


  Колосніченко М.В. Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу: Дис. док. техн. наук: 05.19.04 / Колосніченко Марина Вікторівна. К., 2004. 472с.
  28.


  національний стандарт. Загальни вимоги до рукавиць. ДСТУ EN 420:2001. [Чинний від 2003-07-01]. К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. 14 с.
  29.


  Система стандартов безопасности труда. одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. классификация. ГОСТ 12.4.103-83 , взамен ГОСТ 12.4.103 80. [Действующий с 1984-07-01]. М.: Изд-во стандартов, переиздание 2002 7 с. (Межгосударственный стандарт).
  30.


  Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. ГОСТ 12.4.010-75, взамен ГОСТ 5514-64. [Действующий с 1976-01-01]. М.: Изд-во стандартов, 1995 7 с.(Межгосударственный стандарт).
  31.


  Каминский С. Л. Средства индивидуальной защиты: Справ. издание / С.Л. Каминский, К.М. Смирнов, В.И. Жуков, Н.А.Краснощеков. Л.: Химия, 1989. - 400 с.
  32.


  Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування. Навчальний посібник / Г.Є. Литвиненко, Л.Д.Третьякова. К.: «Лібра», 2008. 317 с.
  33.


  Національний стандарт. Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування. ДСТУ EN 659:2005.- [Чинний від 2007-07-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2007. 12 с.
  34.


  національний стандарт. засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я) ДСТУ EN 407:2005.- [Чинний від 2008-03-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 9 с.
  35.


  Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. Гост 12.4.011-79. [действующий с 1990-07-01]. М.: Изд-во стандартов, переиздание 2001 13 с. (Межгосударственный стандарт).

  36.


  Енциклопедія швейного виробництва. Навчальний посібник К.: «Самміт-книга», 2010. 968 с.:іл.
  37.


  Средства индивидуальной защиты работающих на производстве: каталог справочник / [под общей ред. Ардасенова В. Н.].М.:Профиздат,1988.176с.
  38.


  Колосніченко М.В. Проектування спеціального одягу: Нормативні вимоги до спеціального захисного одягу [методичний посібник] / М.В.Колосніченко, Н.В. Остапенко. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2008. 128 с.
  39.


  Каталог моделей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей М.: Профиздат, 1985. 146 с.
  40.


  [Електронний ресурс]: Асортимент засобів захисту рук. Режим доступу: http://www.grainger.com/Grainger/hand-protection/safety
  41.


  [Електронний ресурс]: Асортимент засобів захисту рук. Режим доступу: http://www.tootoo.com/buy-fire_fighter_gloves-P_1/
  42.


  [Електронний ресурс]: Асортимент засобів захисту рук. Режим доступу: http://www.mesfire.com/Portal.aspx?CN=5CCAEFD1A159
  43.


  Волкова Л. М. Средства индивидуальной защиты для работников газовой и нефтяной промышленности / Л. М. Волкова. М.: Недра, 1984. 160 с.
  44.


  Акопян К.М. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для работников предприятий бытового обслуживания. [справочное пособие] / К.М.Акопян, В.Г.Овсянников М.:Легпромбытиздат, 1987.176с.
  45.


  Каминский С. Л. Эргономическая характеристика СИЗ, работающих на производстве / С. Л. Каминский // Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты, 2007. №4(39). С. 32 34.
  46.


  Струмінська Т.В. Особливості проектування засобів захисту рук від впливів високотемпературного середовища / Т.В.Струмінська: тези доповідей Всеукраинской научно-практической конференции "Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы", (29-31 жовтня 2012 р.) / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, ХНТУ. Херсон.: ХНТУ, 2012 Т.1. С. 32-33.
  47.


  Фомченкова Л. Современные нетканые объемные утеплители для рабочей и спецодежды / Л. Фомченкова // Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты, 2007. № 1(36). С. 16 20.
  48.


  Пожарная безопасность. Общие требования: ГОСТ 12.1.004 91 ССБТ. [Действующий с 1992-01-07]. М.: Изд-во стандартов, 1985. 24с.
  49.


  Колосніченко М. В. Розробка підходів до проектування спеціального захисного одягу працюючих у нафтогазовій галузі України / М. В. Колосніченко, Г. М. Бабієв // Проблемы легкой и текстильной промышленности. Херсон. 1999. №2. С. 47 49.
  50.


  Гущина К.Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества: справочник / К.Г. Гущина, С.А. Беляева, Е.Я. Командрикова и др. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 254 с.
  51.


  Конкин А.А. Термо-, жаростойкие и негорючие волокна / А.А. Конкин, Кудрявцев М.:Химия, 1976. 192с.
  52.


  Кухаришин С.Д. Дослідження матеріалу з полімерним покриттям для спеціального захисного одягу пожежників / .Д.Кухаришин, С.А.Гончарук, М.В.Авраменко // Науковий вісник УкрНДІПБ 2001. - №4. С127-130.
  53.


  Будницкий Г.А. Применение термо-, огнестойких волокон для изготовления текстильных изделий / Г.А. Будницкий, А.В. Волохина и др. // Текстильная химия, 2003. №3. С. 17 20
  54.


  Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение (волокна и нити). Учебник для вузов/ Кукин Г. Н., Соловьев А. Н., Кобляков А. И. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1992. - 272с.
  55.


  Кричевский Г.Е. Основные виды текстильных волокон Справочник. М.: 2002г. - 37с.

  56.


  Вузов Б. А. Материаловедение швейного производства. / Б.А.Вузов, Т.А.Модестова, Н.Д.Алыменкова М.: Легпромбытиздат, 1986. - 424с.
  57.


  Справочник по композиционным материалам: в 2-х книгах/под ред. Дж. Любина; пер. с англ. А.Б.Геллера, М.М. Гельмонта; под ред. Б.Э.Геллера. М.: Машиностроение, 1988. 448с.
  58.


  Колесников П.А.Основы проектирования теплозащитной одежды / П.А.Колесников одежды М.: Легкая индустрия 1971, - 112с.
  59.


  Физиолого-гигиенические требования к изолирующим средствам индивидуальной защиты. / Под общей редакцией проф. Кощеева В.С., Утв. министерством здравоохранения СССР 23.06.1980. М.: 1981.-29с.
  60.


  Назаров Ю.П. Нетканые текстильные материалы (исследование некоторых свойств) / Ю.П Назаров., В.М.Афанасьев.- М.: Легкая индустрия, 1970.- 200 с.
  61.


  Колесников П.А. Теплозащитные свойства одежды / П.А. Колесников М.: Легкая индустрия, 1965. 346 с.
  62.


  Делль Р.А. Гигиена одежды: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. / Р.А.Делль, Р.Ф. Афанасьева Р.Ф., З.С. Чубарова. М.: Легкая индустрия, 1979. 144 с.
  63.


  Троян О.М. Вивчення впливу теплового випромінювання на механічні властивості матеріалів / О.М.Троян, О.С.Засорнов, О.М.Сарана // Вісник Технологічного університету Поділля.1998. - №4. Ч1.с 33-35.
  64.


  исследования в области тепловых измерений и приборов / П.М.Смирнов ленинградский институт точной механики и оптики1958. вып. 21. 314с.
  65.


  Платунов Е. С. Теплофизические измерения и приборы / Е.С. Платунов и др. Л.: Машиностроение, 1986. 255 с.
  66.


  Мигальцо И.И. Термические процессы в швейной промышленности / И.И. Мигальцо, Л.И. Третьякова, Эндрю Намет, Болгарка Эперьеши К.:Техника; Будапешт: Мюсаки, 1987.- 213 с.

  67.


  Сарана А.Н. Разработка прибора и оценка термостойкости материалов в условиях воздействия больших тепловых энергий / А.Н. Сарана, А.А.Мычко, В.Ф.Андросов // Известия вузов ТЛП. 1989. - №3. - С14-16
  68.


  [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 р. N 761 про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (3164-15). Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-2008-%D0%BF.
  69.


  Кухарішин С.Д. Аналіз технічних вимог до спеціального захисного одягу пожежників / С.Д.Кухарішин, С.А.Гончарук, С.М. Міщенко // Науковий вісник УкрНДІПБ 2001. №4.-С122-126
  70.


  Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества. ГОСТ 12.4.073 79 ССБТ. [Дейсвующий с 1978-04-19]. М.: Изд-во стандартов, 1984. 8 с. (Межгосударственный стандарт).
  71.


  Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества ГОСТ 12.4.020-82 взамен ГОСТ 12.4.020-75. [Действующий с 1983-07-01]. М.: Изд-во стандартов, переиздание 2001 5 с.(Межгосударственный стандарт).
  72.


  Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества. ГОСТ 12.4.016 83, взамен ГОСТ 12.4.016 75. [Действующий с 1983-12-17]. М.: Изд-во стандартов, 1984. 4 с. (Межгосударственный стандарт).
  73.


  Ливанова Т.Е. Классификация эргономических показателей и критериев качества специальной одежды. Библиографический указатель «Депонированные рукописи» / Т.Е.Ливанова, З.С.Чубарова М.:ВИНИТИ, 1983. №9.- с.90
  74.


  Система стандартов безопасности труда. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества. ГОСТ 12.4.073-79. [Действующий с 1981-01-01, взамен ГОСТ 12.4.35-73]. М.: Изд-во стандартов, 1979 11 с. (Межгосударственный стандарт).

  75.


  Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей. ГОСТ 4.45-86 СПКП. [Действующий с 1988-01-01]. М.: Изд-во стандартов, 1986. 8 с. (Межгосударственный стандарт).
  76.


  Троян О.М. Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературнох факторів: Автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.19.0 / Київс. держ. ун-т техн. та дизайну. К.:1999. 18с.
  77.


  Хозяинов Ю.С. Критерии оценки и выбора специальной одежды. / Ю.С. Хозяинов // Рабочая одежда, 2002. №1(13). С. 2.
  78.


  Склянников В. П. Гигиеническая оценка материалов для одежды / В. П.Склянников, Р. Ф.Афанасьева, Е. Н. Машкова. М.: Легпромбытиздат, 1985. - 144 с.
  79.


  Абуталипова Л.Н. Применение экспертных методов для оценки качества защитных материалов / Л.Н. Абуталипова, Р.Р. Фаткулина, Д.Р. Зиятдинова // Швейная промышленность, 2010. №3. С. 34 36.
  80.


  Тихомиров В.Б. Математические методы планирования эксперимента при изучении нетканых материалов. / В.Б. Тихомиров М.: Легкая индустрия, 1968. 156 с.
  81.


  Кокеткин П.П. Промышленное проектирование специальной одежды / П.П. Кокеткин, З.С. Чубарова, Р.Ф. Афанасьева. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 183 с.
  82.


  Шепелев Е.Я. Структура теплообмена человека и механизм перегревания при высоких температурах внешней среды. // Косм. биол. 1970. - № 4. - С. 44-48.
  83.


  Тихомиров И. И. Очерки по физиологии человека в экстремальных условиях. / И. И. Тихомиров М.: Медицина, 1965. - 45 с.
  84.


  Райхман С.П. Тепловые нагрузки, физическая работоспособность человека при использовании средств индивидуальной защиты / С.П.Райхман, В.В.Буянов // Гигиена и санитария. 1976. №3. С41-45.

  85.


  Ченська Т.В. (Струмінська Т.В.) Проектування нових видів спецодягу з прогнозованими властивостями / Т.В.Ченська (Т.В.Струмінська), М.В.Колосніченко // Вісник КНУТД 2005. №5. C.141-143.
  86.


  Полька Т. О. Розробка спеціального захисного одягу бійців підрозділів пожежної охорони: дис. канд. техн. наук: 05.19.04 / Київський національний ун-т технологій та дизайну. / Полька Тетяна Олексіївна. К., 2003. 200 с.
  87.


  Остапенко Н. В. Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт: дис. канд. техн. наук: 05.19.04. / Київський національний ун-т технологій та дизайну. / Остапенко Наталія Валентинівна. К., 2007. 194 с.
  88.


  Жигалова Т. М.О тепло- и влагообмене человека в спецодежде с окружающей средой. / Т. М.Жигалова, 3. С.Чубарова, А. А.Захарова // Известие вузов. Технология легкой промышленности. 1991. - № 4. - С.55 - 60.
  89.


  Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева М.: Энергия, 1977 344с.
  90.


  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.С.Корольчук,В.М.Крайнюк. К.:Ніка-центр, 2006. 580с.
  91.


  А. Бартон Человек в условиях холода. / Бартон А., Эдхолм О. М.: Издательство иностранной литературы, 1957.-333с.
  92.


  Колосніченко М.В. До питання визначення теплових станів людини при високотемпературних впливах / М.В.Колосніченко, Т.В.Ченська (Т.В.Струмінська) // Вісник КНУТД 2004. №4. С. 121-125.

  93.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины