МЕХАНІКА ТРИБОПОШКОДЖЕНЬ І ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОРОЖНИСТИХ ЦИЛІНДРІВ В УМОВАХ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТЕРТЯ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕХАНІКА ТРИБОПОШКОДЖЕНЬ І ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОРОЖНИСТИХ ЦИЛІНДРІВ В УМОВАХ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТЕРТЯ
 • Кол-во страниц:
 • 371
 • ВУЗ:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису


  ПИСАРЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ


  УДК 621.891

  МЕХАНІКА ТРИБОПОШКОДЖЕНЬ І ЗНОСОСТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОРОЖНИСТИХ ЦИЛІНДРІВ В УМОВАХ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТЕРТЯ


  Спеціальність 05.02.04 − тертя та зношування в машинах


  Дисертації на здобуття наукового ступеня
  доктора технічних наук  Науковий консультант:
  доктор технічних наук, професор
  Сілін Р.І.


  Хмельницький − 2013
  ЗМІСТ

  ВСТУП........................................................................................................
  РОЗДІЛ 1
  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗНОШУВАННЯ СТВОЛІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ……………………………………………...…………………...…….
  1.1 Вступ………...…………………………………….......................
  1.2 Процеси фізико - хіміко - механічної взаємодії системи "ствол - патрон"……………………………………………………………
  1.3 Тертя та зношування нарізного ствола стрілецької зброї..........
  1.4 Трибологічні фактори граничного стану стволів зброї…........
  Висновки до розділу 1.........................................................................
  РОЗДІЛ 2
  МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТРИБОПОШКОДЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СТВОЛІВ…………………….
  2.1 Імовірнісна модель тіла, що зношується як система з високим ступенем резервування................................................................................
  2.1.1 Дискретні стани і безперервний час.........................................
  2.1.2 Дискретний час і стани...............................................................
  2.2 Моделювання процесів накопичення трибопошкоджень..........
  2.2.1 Узагальнена постановка задач моделювання кумулятивних трибопошкоджень………………………...........................
  2.2.2 Визначення параметрів моделей накопичення трибопошкоджень........................................................................................
  2.3 Моделі трибопошкодженості на основі термокінетичної теорії руйнування.........................................................................................
  2.4 Оцінки типу і характеру макроруйнувань при зносоконтактній взаємодії...........................................................................
  Висновки до розділу 2.........................................................................


  РОЗДІЛ 3
  АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО І ТЕПЛОВОГО СТАНУ ВУЗЛА ТЕРТЯ "СТВОЛ - ПАТРОН"……………………………
  3.1 Основні фактори, що визначають зношеність ствола стрілецької зброї..........................................................................................
  3.2 Розрахункова модель вузла...........................................................
  3.2.1 Скінчено - елементна розрахункова модель...........................
  3.3 Розрахунковий аналіз вузла...........................................................
  3.3.1 Чисельний аналіз напружено - деформованого стану вузла…
  3.3.2 Аналіз впливу температури на процеси накопичення пошкоджень..................................................................................................
  3.3.3 Аналіз впливу тиску порохових газів на напружено - деформований стан вузла............................................................................
  3.3.4 Чисельний аналіз одночасного впливу температури та тиску порохових газів на напружено-деформований стан вузла………………
  3.3.5 Аналіз впливу динамічного коефіцієнта тертя на напружено - деформований стан вузла......................................................
  Висновки до розділу 3.........................................................................
  РОЗДІЛ 4
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТЕРТЯ………………………………………
  4.1 Високошвидкісне тертя в природі і техніці................................
  4.2 Аналіз впливу високих швидкостей тертя на процеси зношування...................................................................................................
  4.3 Дослідження антифрикційних властивостей модифікованих матеріалів......................................................................................................
  4.3.1 Конструкція і принцип роботи випробувальної установки..........
  4.3.2 Методика та результати випробувань при високошвидкісному терті............................................................................
  Висновки до розділу 4.....................................................................

  РОЗДІЛ 5
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ЗБРОЇ КОМБІНОВАНОЮ ХІМІКО - ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ (КХТО)
  5.1 Аналіз сучасних способів підвищення зносостійкості поверхонь деталей машин...........................................................................
  5.1.1 Перспективи розвитку способів хіміко - термічної обробки
  5.1.2 Характеристика способів ХТО..................................................
  5.1.3 Оксикарбонітрація – сучасна технологія підвищення довговічності деталей машин.....................................................................
  5.1.4 Технології отримання наноалмазних покрить.........................
  5.2 Технологія комбінованої хіміко-термічної обробки детлей вогнепальної зброї.......................................................................................
  5.2.1 Сутність і фізико - хімічні основи процесу КХТО..................
  5.2.2 Технологічне обладнання і особливості технології КХТО....
  5.2.3 Вибір і аналіз газової суміші.....................................................
  5.2.4 Дослідження структури дифузійного шару.............................
  5.2.5 Дослідження фізико - механічних властивостей зміцненого шару...............................................................................................................
  5.2.6 Дослідження деформаційного впливу при КХТО...................
  5.2.7 Коррозійна стійкість...................................................................
  5.2.8 Дослідження характеристик тертя та зношування..................
  Висновки до розділу 5.........................................................................
  РОЗДІЛ 6
  РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТРИБОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДИФІКОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ……………............................
  6.1 Аналіз проблеми розвитку методології трибологічних досліджень....................................................................................................
  6.1.1 Трибологія – експериментальна наука.....................................
  6.1.2 Аналіз розвитку методів трибологічних випробувань............

  6.1.3 Роль зносоконтактних задач в теорії трибологічних випробувань..................................................................................................
  6.2 Розвиток теорії методу випробувань на знос за схемою "конус - три кульки" для деталей точної механіки...................................
  6.2.1 Вступ............................................................................................
  6.2.2 Загальний опис схеми.................................................................
  6.2.3 Геометрія контакту і навантаження.........................................
  6.2.4 Шляхи тертя для площадок контакту.......................................
  6.2.5 Визначення параметрів двохфакторної моделі при випробуваннях за схемою "конус - три кульки".......................................
  6.3 Приклад реалізації методу випробувань за схемою "конус - три кульки" на програмі MathCad (матеріали Ст3 (А), 40Х(А), Ст3 (ХТО), 20Х (Нц), 40Х (ХТО))…….............................................................
  Висновки до розділу 6.........................................................................
  РОЗДІЛ 7
  ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КХТО ……………………………………………….
  7.1 Виробничо-експериментальна дільниця КХТО на базі КНВО «ФОРТ» …………………………………………………………………..
  7.2 Технологія КХТО стволів ……………………………………..
  7.3 Випробування в балістичній лабораторії…………………….
  7.4 Перевірка стійкості об’єктів контролю до дії кліматичних факторів при використанні дощувальної установки…………………
  7.5 Перевірка стійкості об’єктів контролю до дії піщаного пилу при використанні установки запилювальної……………………………
  7.6 Виконання вимірювань енергії вільної віддачі при стрільбі об’єктів контролю ………………………………………………………..
  Висновки до розділу 7.........................................................................
  Загальні висновки................................................................................
  Список використаних джерел............................................................
  Додаток А.............................................................................................
  Додаток B............................................................................................. стор.
  6

  ВСТУП

  Актуальність теми
  Ствол є основною частиною стрілецької зброї. Ствол як частина зброї працює в специфічних умовах. Для того щоб витримувати великий тиск порохових газів при високій температурі, тертя кулі при її русі в каналі ствола й різні службові навантаження, ствол повинен мати достатню міцність і зносостійкість, що забезпечується товщиною його стінок, матеріалом і здатністю витримувати високий тиск порохових газів.
  Довговічність ствола за критерієм зносостійкості залежить від багатьох факторів: конструкції ствола, кількості боєприпасів, сортів пороху й експлуатаційних умов. Зношування - руйнування поверхні матеріалу в результаті тертя або корозії, проявляється в зміні геометричної форми і розмірів поверхонь тертя. Основною причиною механічного зношування каналу ствола є стирання його внутрішніх поверхонь у результаті: тиску між виступами оболонки кулі й полями нарізів, що виникає внаслідок обертового руху кулі; тертя при русі кулі; зусилля. Потрапляння в канал ствола піску, бруду, пилу й т.п. приводить до появи на його стінках подряпин і розтиранню ствола по діаметру.
  Таким чином, процес зношування каналу ствола є досить складним і залежить від багатьох факторів, що впливають на його поверхню.
  Існуюча проблема швидкого зношування стволів стрілецького озброєння є актуальною проблемою, що вимагає комплексного підходу до її вирішення на основі дослідження питань моделювання напружено-деформованого стану поверхневого шару стволів, його впливу на процеси пошкоджуваності поверхонь тертя й розробці на цій основі ефективних технологій, спрямованих на підвищення довговічності робочих поверхонь стволів.
  Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами
  Робота виконувалась відповідно з пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки "Новітні технології й ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", сформульованому в Законі України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" від 11 .07. 2001 р. № 2623–III; середньостроковим пріоритетним напрямом "Машинобудування і приладобудування як основа високотехнологічного відновлення усіх галузей виробництва" (стаття 8 Закону України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні", планом проведення науково - дослідних робіт Хмельницького національного університету у відповідності з госпдоговірною роботою на замовлення КНВО "ФОРТ" МВС України "Трибологічні випробування зразків матеріалів для виробів точної механіки" (№ ДР 0112U008357) та бюджетними роботами МОН України: "Розробка нових технологій і устаткування для дискретного зміцнення циліндричних поверхонь та моделювання їх зносостійкості" (№ ДР 0111U002301), "Теорія методів випробувань і розрахунків технічних трибосистем та чисельний аналіз їх зносостійкості" (№ ДР 0113U002063).

  Мета і завдання дослідження
  На основі комплексу розрахунково-експериментальних досліджень напруженого - деформованого та теплового стану робочих поверхонь порожнистих циліндрів спеціального призначення встановити критерії їх пошкоджуємості в умовах високошвидкісного тертя та розробити ефективні технології підвищення їх зносостійкості.
  У відповідності з метою роботи розв'язувалися наступні основні завдання наукового дослідження:
  - вдосконалити ймовірнісну модель тіла, що зношується з метою аналізу можливості функціонування трибосистеми при низькій стійкості окремо взятого фрикційного контакту;
  - розробити спосіб визначення параметрів моделі процесу накопичення трибопошкоджень, як функції напруженого стану та температури в заданій точці;
  - дослідити розрахунковими методами основні фактори, що визначають перебіг процесів зношування стволів стрілецької зброї;
  - встановити критерії оцінки ефективності використання матеріалів, технологічних процесів нанесення покриттів, термообробки та інших способів підвищення зносостійкості стволів стрілецької зброї в умовах високошвидкісного тертя;
  - розробити технології забезпечення високих показників зносостійкості, корозійної стійкості і довговічності робочих поверхонь деталей точної механіки, що працюють в умовах високошвидкісного тертя;
  - розробити теорію методів випробувань на знос з урахуванням специфіки умов експлуатації деталей.
  Об`єкт дослідження − процеси контактної взаємодії, тертя та зношування робочих поверхонь циліндричних трибосистем ковзання при швидкісному терті.
  Предмет дослідження − вплив напружено - деформованого і теплового стану на трибопошкодження внутрішніх циліндричних поверхонь та параметри їх протизносової хіміко - термічної обробки.
  Методи дослідження. Імовірнісна модель зношуваного тіла побудована на основі математичного апарату теорії випадкових процесів. для опису форми зношеної поверхні використано методи інтерполяції та сплайн - апроксимації. Для моделювання поведінки елементів вузлів тертя використано метод скінчених елементів. При обробці результатів теоретичних і експериментальних досліджень використані методи комп'ютерного моделювання, математичної статистики і комп`ютерні пакети прикладних програм.


  Наукова новизна одержаних результатів
  1. Вдосконалено ймовірнісну модель тіла, що зношується, як системи з високим ступенем резервування, що дозволило розрахунковими методами обґрунтувати факт, що за достатньо жорстких умов, які діють у зоні фактичних плям контакту і відповідно низької зносостійкості окремо взятого фрикційного контакту, система в цілому забезпечує достатньо довгий період функціонування.
  2. Вперше, при моделюванні процесу накопичення трибопошкоджень, як випадкового процесу марківського типу з дискретним часом та станами, запропоновано і обґрунтовано метод визначення компонент матриці перехідних ймовірностей, заснований на імовірнісно - фізичному підході через швидкість накопичення пошкоджуваності, як функції напруженого стану та температури в заданій точці, що визначається із співвідношень термокінетичної теорії руйнування.
  3. Вперше запропоновано в якості критерію оцінки ефективності використання матеріалів, технологічних процесів нанесення покриттів, термообробки та інших способів підвищення зносостійкості ствола стрілецької зброї використовувати швидкість зміни коефіцієнта тертя, беручи за кількісну оцінку критерію показник степені при швидкості ковзання в залежності узагальненої моделі тертя Кулона - Амонтона.
  4. Розроблена нова технологія комбінованої хіміко - термічної обробки (КХТО), яка забезпечує одночасно високі характеристики зносостійкості, теплостійкості, корозійної стійкості та чорного кольору поверхонь виробів точної механіки. Ефективність КХТО досягається за рахунок формування в інтервалі температур 540 - 620о С на поверхні оксикарбонітридного шару в газовому середовищі, яке складається з аміаку та добавок вуглецевомістких сумішей і кисню.
  5. Отримала подальший розвиток теорія методів випробувань матеріалів на знос шляхом розробки двохфакторної закономірності зношування "контактний тиск - температура" з розрахунково-експериментальною методикою визначення її параметрів на основі випробувань за принципово новою схемою "конус - три кульки".

  Практичне значення одержаних результатів
  Для комбінованої хіміко - термічної обробки дослідних партій деталей, а також для відпрацювання технологічних параметрів спроектований і виготовлений комплекс дослідно - промислового обладнання на базі електропечі Ц-35, що також дозволило перевірити можливість використання існуючих шахтних електропечей типу "Ц", "СШЦМ", "США".
  Технологія комбінованої хіміко-термічної обробки (КХТО) впроваджена для підвищення зносостійкості і корозійної стійкості та надання чорного кольору деталей точної механіки, зокрема, стволів на Казеному науково-виробничому об’єднанні "ФОРТ" МВС України, м. Вінниця.
  Розроблена методика випробувань за двохфакторною закономірністю зношування (з урахуванням температурного фактору) за схемою "конус - три кульки" модифікованих різними технологіями зразків матеріалів для виготовлення деталей точної механіки (згідно госпдоговірної НДР 19-2012 "Трибологічні випробування зразків матеріалів для виробів точної механіки").
  Наукові положення, отримані в дисертаційному дослідженні, впроваджені у навчальний процес кафедри зносостійкості і надійності машин Хмельницького національного університету при викладанні дисциплін "Вузли тертя та мащення машин", "Триботехніка та основи надійності машин", "Методи трибологічних випробувань".

  Особистий внесок здобувача
  Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень, які захищаються автором, отримані ним особисто.
  У тих працях, що опубліковані у співавторстві, йому належить наступне: відпрацьовані технології нанесення наноалмазних покрить на деталі точної механіки; обґрунтований спосіб визначення коефіцієнту тертя; проведений аналіз моделей накопичення трибопошкоджень на основі імовірнісних підходів, узагальнені висновки і визначені способи використання результатів досліджень; отримані експериментальні дані по дослідженню зносостійкості і корозійної стійкості матеріалів; для циліндричних спряжень проведена оцінка напружено - деформованого стану з урахуванням геометричних похибок; запропоновані математичні моделі опису процесу деформацій робочого середовища; запропоновані моделі зношування, розроблені методи розрахунку параметрів цих моделей, апробовані моделі зношування для деталей точної механіки; отримані критерії дослідження процесів високошвидкісного тертя.
  Вирішення математичних проблем, постановка задач та обговорення отриманих результатів та висновків проведені разом з науковим консультантом.

  Апробація результатів дисертації
  Отримані результати роботи представлялися і обговорювалися на наукових симпозіумах, конференціях і семінарах: міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі" (Миколаїв-Ялта, 2011), І міжнародній науково-технічній конференції "Актуальні проблеми інженерної механіки"(Миколаїв, 2011), IІІ міжнародній науково - практичній конференції "Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування", (Луцьк, 2011), ІІ міжнародній науково-технічній конференції "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (Тернопіль, 2011), міжнародній науково-методичній конференції "Технология конструкционных материалов и материаловедение" (Харків, 2011), міжнародній науково - технічній конференції "IV Українсько-Польські Наукові Діалоги" (Яремче, 2011), VIII міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації с/г техніки"(Кіровоград, 2011), ІІ промисловому інвестиційному форумі "Инновационные технологии в машиностроении" (Запоріжжя, 2012), міжнародній українсько-польській конференції "Techno and Design" (Київ, 2012), IV міжнародній науково-технічній конференції "Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій" (Запоріжжя, 2012), міжнародній науково-практичній конференції "Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології" (Маріуполь, 2012), міжнародній науковій конференції "Енерго- та ресурсозбереження і трибологія" (Севастополь, 2012), ІІ міжнародній науково-технічній конференції "Актуальні проблеми інженерної механіки" (Миколаїв, 2012), міжнародній науково-практичній конференції "Актуальные проблемы инженерных наук в области промышленности, экологии и охраны водных ресурсов" (Пенза, 2012).

  Публікації
  За матеріалами досліджень опубліковано 36 публікацій. З них дві одноосібні монографії, розділ монографії, 24 статті у фахових журналах (10 з них одноосібні), три статті в іноземних наукових виданнях та 9 публікацій у матеріалах міжнародних конференцій, симпозіумів, форумів.

  Структура й обсяг дисертації
  Дисертація складається зі вступу, семи розділів оригінальних досліджень, висновків, додатків та списку використаних джерел. Вона містить 371 сторінки, із них 314 сторінок основного тексту, 171 рисунків і 15 таблиць, 2 додатки на 57 с., список використаних джерел з 212 найменувань на 19 с.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. У результаті проведеного комплексу розрахунково-експериментальних досліджень напруженого-деформованого та теплового стану робочих поверхонь порожнистих циліндрів спеціального призначення розв`язана важлива науково-прикладна проблема підвищення зносостійкості і живучості стволів стрілецької зброї.
  2. За результатами відомих досліджень, враховуючи специфіку функціонування системи "ствол - куля" встановлено, що основним критерієм підвищення довговічності зброї є зносостійкість стволів, а використання відомих критеріїв для відпрацювання технології підвищення зносостійкості матеріалу є малоефективним.
  3. Вдосконалено ймовірнісну модель тіла, що зношується, як системи з високим ступенем резервування, що дозволило розрахунковими методами обґрунтувати факт, що за достатньо жорстких умов, які діють у зоні фактичних плям контакту і відповідно низької зносостійкості окремо взятого фрикційного контакту, система в цілому забезпечує достатньо довгий період функціонування.
  4. Запропоновано і обґрунтовано метод визначення параметрів марківської моделі накопичення трибопошкоджень поверхні, який базується на імовірнісно–фізичному підході, що дозволяє визначати значення компонент матриці перехідних ймовірностей через швидкість накопичення пошкоджуваності як функції напруженого стану та температури в заданій точці, з співвідношень термокінетичної теорії руйнування.
  5. Розрахунковими методами вивчено вплив температури на процеси, що відбуваються у стволі стрілецької зброї при одиночному пострілі. Отримано, що внаслідок теплового удару у внутрішньому приповерхневому шарі відбуваються інтенсивні деформаційні процеси. Швидкісний підігрів тонкого внутрішнього приповерхневого шару до високих температур супроводжується великими термічними деформаціями, як в осьовому, так і в радіальному напрямках. Не нагріті навколишні шари перешкоджають деформаційним процесам, в результаті чого виникають великі температурні напруження. При цьому у приповерхневому шарі переважають напруження стиснення.
  6. Виявлено, що явище теплового удару викликає в стволі коливальні деформаційні процеси. Абсолютні і відносні коливання деформацій і напружень у середині ствола носять чітко виражений згасаючий характер. Внутрішній приповерхневий шар ствола стрілецької зброї зазнає високих термічних напружень, що сприяє утворенню сітки тріщин. Процесу тріщиноутворення поверхневого шару сприяють додаткові коливальні знакозмінні деформації і напруження. Найбільш навантаженими елементами ствола в результаті теплового удару є бойові нарізи, які сприймають максимальні деформації і напруження.
  7. Досліджено вплив ударної дії тиску порохових газів на деформаційні процеси, що відбуваються в середині ствола в результаті одиночного пострілу. Отримано, що найбільш навантаженими елементами ствола є нарізи, які піддаються максимальним нормальним і дотичним напруженням. При знакозмінних напруженнях внутрішньої поверхні ствола у приповерхневому шарі ствола переважають напруження розтягу.
  8. Чисельне моделювання температурно–силового впливу нагрітих порохових газів на ствол дозволило визначити, що досить високі швидкості нагріву і зростання тиску визначають мозаїчний характер деформацій і напружень на внутрішній поверхні ствола. Отримано, що напруження розтягу, що виникають внаслідок дії тиску порохових газів, частково компенсують напруження стискування на внутрішній поверхні ствола від температурного удару. Сумарні напруження на внутрішній поверхні ствола хоча і є стискуючими, але меншими за абсолютною величиною, ніж теплові напруження без урахування впливу тиску порохових газів. Коливальні процеси амплітуд напружень зберігаються, але вони є швидко згасаючими.
  9. Вивчено вплив коефіцієнта тертя на напружено - деформований стан трибосистеми "ствол - куля" і чисельним аналізом отримано, що ствол піддається мінімальним навантаженням у тому випадку, коли до моменту повного врізання кулі в нарізи ствола коефіцієнт тертя з урахуванням фактичної швидкості ковзання досягне мінімального значення. Доведено, що основним фактором, який впливає на напружено - деформований стан трибосистеми "ствол - куля" і відповідно на процеси накопичення пошкоджень і зносу ствола, є швидкість зміни коефіцієнта тертя від значень статичного до значень динамічного і виходу коефіцієнта тертя на стаціонарний режим. В якості числового критерію оцінки ефективності використання матеріалів, технологічних процесів нанесення покриттів, термообробки та інших способів підвищення зносостійкості стволів стрілецької зброї запропоновано використовувати швидкість зміни коефіцієнта тертя.
  10. Експериментальні дослідження залежності коефіцієнту тертя від швидкості ковзання, підтвердили факт зменшення значень коефіцієнту тертя від швидкості ковзання та можливість оцінювання ефективності різних технологій поверхневої обробки шляхом оцінювання функціональних залежностей коефіцієнту тертя.
  11. Розроблена технологія комбінованої хіміко-термічної обробки (КХТО) для використання її з метою підвищення зносостійкості і захисту від корозії стволів та інших деталей, яка забезпечує одночасно високі характеристики зносостійкості, теплостійкості, корозійної стійкості та чорного кольору поверхні. Розроблена технологія придатна для зміцнення поверхні виробів виготовлених із сплавів на основі заліза (сталі, чавуну).
  12. Комплексне забезпечення високих характеристик зносостійкості, корозійної стійкості, теплостійкості досягається за рахунок формування в інтервалі температур 540 - 620 оС на поверхні оксикарбонітридного шару в газовому середовищі, яке складається з аміаку та добавок вуглецевомістких сумішей і кисню. Сформовані оксикарбонітридні шари значно більше пластичні ніж оксидні і в той же час володіють високими антиадгезійними властивостями, і також забезпечують низький коефіцієнт тертя, особливо в умовах відсутності змащення.
  13. Нова технологія КХТО є екологічно чистою і може в більшості випадків замінювати гальванічні покриття (оксидування, цинкування, хромування, кадміювання та ін.), що забезпечує зниження витрат на 35 - 40 %. Також підтверджено, що обробка деталей новим методом КХТО майже не змінює розміри деталей і тому може застосовуватись як фінішна операція.
  14. Як найбільш доцільну схему випробувань на знос з метою оцінки ефективності запропонованих технологій пропонується використати схему, коли в процесі випробувань змінюється контактний тиск внаслідок зміни площадки контакту, що дає можливість за результатами випробувань одного зразка мати результати для діапазону тиску.
  15. Розроблена теорія методу випробувань на знос за принципово новою схемою конус три кульки для двохфакторної моделі зношування (контактний тиск, температура) з визначенням характеристик закономірності зношування. Отримана двохфакторна модель зношування дозволяє:- розраховувати (прогнозувати) знос вузла при різних умовах по контактному тиску та температурі, наприклад, на стадії проектувального розрахунку вузла тертя; оптимізувати конструктивні і технологічні параметри вузла тертя за критерієм зносу.
  16. На базі виробничо-експериментальної термічної дільниці КНВО «ФОРТ» проведена комбінована хіміко-термічна обробка стволів короткоствольної зброї типу «ФОРТ». Результати вимірювань властивостей зміцненого шару для стволів зі сталі 38ХН3МФА показали наступні результати: шорсткість Ra 0,83; твердість на поверхні – 50 НRС; товщина шару покриття: 0,10 – 0,15 мкм.
  17. Зброя зі зміцненими КХТО стволами була також піддана різним типам виробничо-експериментальних випробувань: балістичним випробуванням по швидкості і робочому тиску, по стійкості до дії кліматичних факторів (вологи), по стійкості в середовищі пісчаного пилу, по енергії вільної віддачі. Результати випробувань показали, що випробувані параметри знаходяться у встановлених ТУ межах.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Дроздов, Ю. Н. Прикладная трибология (трение, износ, смазка) [Текст] / Ю. Н. Дроздов, Е.Г. Юдин, А.И. Белов. – М. : Эко-Пресс, 2010. – 604 с.
  2. Физические основы устройства и функционирование стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. Часть 1 : учебник [Текст] / Г. В. Ханов, В. Г. Кучеров, В. И. Садовников [и др.]. – Волгоград : РПК "Политехник", 2002 г. – 560 с.
  3. Дроздов, Ю. Н. Прогнозирование изнашивания с учетом механических, физико-химических и геометрических факторов [Текст] / Ю.Н. Дроздов // Современная трибология. Итоги и перспективы; под ред. К.В. Фролова. – М. 2007. – С. 24-32.
  4. Платонов, Ю. П. Термогазодинамика автоматического оружия [Текст] / Ю. П. Платонов // М. : Машиностроение, 2009. – 356 с.
  5. Зеленко, В. К. Взаимосвязь износа каналов стволов снайперского оружия с конструкцией пули [Текст] / В. К. Зеленко, В. М. Королев, Ю. Н. Дроздов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2010. – № 3. – С. 83-87.
  6. Дроздов, Ю. Н. Трение и износ в экстремальных условиях [Текст] / Ю. Н. Дроздов, В. Г. Павлов, В. Н. Пучков // М. : Машиностроение. – 1986, 220 с.
  7. Дроздов, Ю. Н. Противозадирная стойкость трущихся тел [Текст] / Ю. Н. Дроздов, В. Г. Арчегов, В. И. Смирнов // М. : Наука, 1981. – 139 с.
  8. Балакин, В. А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения [Текст] / В. А. Балакин // М. : Машиностроение, 1980. – 136 с.
  9. Зеленко, В. К. Система вооружения антитеррора [Текст] / В. К. Зеленко // Труды IX всеросийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности" : сб. научн. тр. / СПб. – 2006 – С. 301-311.
  10. Серебряков М. Е. Внутренняя балистика ствольных систем и пороховых ракет [Текст] / М. Е. Серебряков // М. : Оборонгиз, 1962. – 214 с.
  11. Чернов, Д. К. О выгорании каналов в ствольных орудиях [Текст] / Д. К. Чернов // Артжурнал, 1912. – № 7.
  12. Зеленко, В. К. Взаимосвязь износа каналов стволов снайперского оружия с конструкцией пули [Текст] / В. К. Зеленко, В. М. Королев, Ю. Н. Дроздов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2010. – № 3. – С. 83-87.
  13. Зеленко, В. К. Основные факторы влияния на ресурс стволов снайперского оружия [Текст] / В. К. Зеленко, В. М. Королев, Ю. Н. Дроздов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2010. – № 5. – С. 74-82.
  14. Платонов, Ю. П. Термогазодинамика автоматического оружия [Текст] / Ю. П. Платонов // М. : Машиностроение, 2009 – 356 с.
  15. Огибалов, П. М. Термоустойчивость пластин и оболочек [Текст] / П. М. Огибалов, В. Ф. Грибанов. – М. : МГУ, 1968. – 520с.
  16. Ильюшин, А. А. Теория теплового расчета толстостенных труб в упругой и упруго-пластической областях [Текст] / А. А. Ильюшин, П. М. Огибалов // Известия Артиллерийской Академии имени Ф. Э. Дзержинского. – 1958. – 109 с.
  17. Морозов, Н. В. Об эрозионном разрушении твердых тел. Механика контактных взаимодействий [Текст] / Н. В. Морозов, В. И. Смирнов, Ю. В. Петров. – М. : Физматгиз, 2001. – С. 640-650.
  18. Писаренко, В. Г. Аналіз проблем зношування стволів стрілецької зброї [Текст] / В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2012. – № 2. – С. 84-90.
  19. Сорокатый, Р. В. Метод трибоэлементов : монография. [Текст] / Р. В. Сорокатый. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – 242 с.
  20. Венцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения [Текст] / Е. С. Венцель, Л. А. Овчаров – М. : Наука, 1991. – 384 с.
  21. Богданофф, Дж. Вероятностные модели накопления повреждений [Текст] / Дж. Богданофф, Ф. Козин ; пер. с англ. – М. : Мир, 1989. – 344 с.
  22. Регель, Р. В. Кинетическая природа прочности твёрдых тел [Текст] / Р. В. Регель, А. И. Слуцкер, Э. Е. Томашевский. – М.: Наука, 1974. – 560 с.
  23. Бетехтин, В. И. Эволюция микроскопических трещин и пор в нагруженных твердых телах [Текст] / В. И. Бетехтин, А. Г. Кадомцев // Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47, № 5 – С. 801-807.
  24. Иванова, В. С. Разрушение металлов [Текст] / В. С. Иванова. – М. : Металлургия, 1979. – 168 с.
  25. Пластическая деформация и разрушение кристаллических тел. Сообщение 1. Деформация и развитие микротрещин [Текст] / В. И. Бетехтин, В. И. Владимиров, А. Г. Кадомцев, А. И. Петров // Проблемы прочности. – 1979. – № 7. – C. 38-45.
  26. Пластическая деформация и разрушение кристаллических тел. Сообщение 2. Деформация и развитие микротрещин [Текст] / В. И. Бетехтин, В. И. Владимиров, А. Г. Кадомцев, А. И. Петров // Проблемы прочности. – 1979. – № 8. – C. 51-57.
  27. Горячева, И. Г. Модель усталостного разрушения поверхностей [Текст] / И. Г. Горячева, О. Г. Чекина // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, № 3. – С. 389-400.
  28. Горячева, И. Г. Механика фрикционного взаимодействия [Текст] / И. Г. Горячева. – М. : Наука, 2001. – 478 с.
  29. Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособ. [Текст] / Н. С. Бах-валов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М. : Наука, 1987. – 600 с.
  30. Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике [Текст] / М. Я. Выгодский. – М. : Наука, 1972. – 872 с.
  31. Завялов, Ю. С. Методы сплайн - функций [Текст] / Ю. С. Завялов, Б. И. Квасов, В. Л. Мирошниченко. – М.: Наука, 1980. – 352 с.
  32. Сорокатый, Р. В. Вероятностные модели процесса изнашивания [Текст] / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2011. – № 1. – С. 114-119.
  33. Сорокатый, Р. В. Анализ механизма изнашивания сопряженных цилиндрических поверхностей при перекосе осей [Текст] / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко, М. А. Дыха // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2011. – № 3. – С. 60-64.
  34. Писаренко, В. Г. Анализ напряженно-деформированного состояния подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки: зб. наук. праць Кіровоградського НТУ [Текст] / В. Г. Писаренко // Техніка в сільськогосподарькому виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. − Кіровоград : КНТУ, Вип. 24, Ч.II. − 2011. – С. 110-115.
  35. Писаренко, В. Г. Особенности оценки износа стволов спортивного и снайперского оружия [Текст] / В. Г. Писаренко // Сучасна спеціальна техніка. – 2011. – №3(26). – С. 5-14.
  36. Благонравов, А. А. Основы проектирования автоматического оружия [Текст] / А. А. Благонравов. – М. : Оборонгиз, 1940. – 484 с.
  37. Кириллов, В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кириллов. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 342 с.
  38. Зеленко, В. К. Взаимосвязь износа каналов стволов снайперского вооружения с конструкцией пули[Текст] / В. К. Зеленко, В. М. Королев, Ю. Н. Дроздов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2010. – №3. – С. 83-87.
  39. Дроздов, Ю. Н. Трение и износ в экстремальных условиях [Текст] / Ю. Н. Дроздов, В. Г. Павлов, В. Н. Пучков. – М. : Машиностроение, 1986. – 223 с.
  40. Дроздов, Ю. Н. Прикладная трибология (трение, износ, смазка) [Текст] / Ю. Н. Дроздов, Е. Г. Юдин, А. И. Белов. – М. : Эко-Пресс, 2010. – 604 с.
  41. Montgomery R. S. Friction and Wear at High Sliding Speeds [Тext] / // Wear. – 1976. – T. 36. – P. 275-298.
  42. Lim, J. Cambridge University Internal Report [Тext] / J. Lim, Michael F. Ashby // CUED, C. – mat. – 1986. – T.123.
  43. Регель, Р. В. Кинетическая природа прочности твёрдых тел [Текст] / Р. В. Регель, А. И. Слуцкер, Э. Е. Томашевский. – М. : Наука, 1974. – 560 с.
  44. Благонравов, А. А. Основы проектирования автоматического оружия [Текст] / А. А. Благонравов. – М. : Оборонгиз, 1940. – 484 с.
  45. Кириллов, В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кириллов. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 342 с.
  46. Зеленко, В. К. Взаимосвязь износа каналов стволов снайперского вооружения с конструкцией пули [Текст] / В. К. Зеленко, В. М. Королев, Ю. Н. Дроздов // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2010. – № 3. – С. 83-87.
  47. Дроздов, Ю. Н. Трение и износ в экстремальных условиях [Текст] / Ю. Н. Дроздов, В. Г. Павлов, В. Н. Пучков. – М. : Машиностроение, 1986. –223 с.
  48. Дроздов, Ю. Н. Прикладная трибология (трение, износ, смазка) [Текст] / Ю. Н. Дроздов, Е Г. Юдин, А И. Белов. – М. : Эко-Пресс, 2010. – 604 с.
  49. Montgomery R. S. Friction and Wear at High Sliding Speeds [Тext] / R. S. Montgomery // Wear. – 1976. – T. 36. – P. 275-298.
  50. Lim J. Cambridge University Internal Report / Michael F. Ashby // CUED, C.–mat. – 1986. – T. 123.
  51. Регель, Р. В. Кинетическая природа прочности твёрдых тел [Текст] / Р. В. Регель, А. И. Слуцкер, Э. Е. Томашевский. – М. : Наука, 1974. – 560 с.
  52. Philippon, S. An experimental study of friction at high sliding velocities [Тext] / S. Philippon, G. Sutter, A. Molinari // Wear. – 2004. – T. 257. – P. 777-784.
  53. Сорокатый, Р. В. Построение численной модели накопления трибоповреждений [Текст] / Р. В.Сорокатый, В. Г. Писаренко, М. А. Дыха // Проблеми тертя та зношування : науково-технічний збірник. – К. : НАУ, 2011.–Вип. 55. – С. 5-12.
  54. Сорокатий, Р. В. Моделювання накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування [Текст] / Сорокатий Р. В., Писаренко В. Г., Диха М. О. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2 (177). – С. 7-10.
  55. Сорокатый, Р. В. К вопросу моделирования процессов накопления трибоповреждений [Текст] / Р. В. Сорокатый, М. А. Дыха, В. Г. Писаренко // Вісник Інженерної академії України. – 2011. – № 2. – С. 135-138.
  56. Сорокатый, Р. В. Вероятностная модель процесса изнашивания [Текст] / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко / Трибологія та ресурсозбереження (в рамках МНПК "Ольвійський форум. – 2011 : Стратегії України в геополітичному просторі") : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. − Т. 11. – С. 11-12.
  57. Писаренко, В. Г. Стохастичний підхід до моделювання процесів накопичення трибопошкоджень [Текст] / В. Г. Писаренко, Р. В. Сорокатий, Є. Ф. Боковий // Вісник Тернопільського національного технічного університету : спецвипуск. – Ч.1. – 2011. – С. 36-42.
  58. Писаренко, В. Г. Модель деструкции термонагруженных поверхностей трения при высоких скоростях скольжения [Текст] / В. Г. Писа-ренко / Актуальні проблеми інженерної механіки : мнтк. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 59-60.
  59. Писаренко, В. Г. Влияние напряженно-деформированного состояния на процессы накопления трибоповреждений в стволах стрелкового оружия [Текст] / В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2011. – № 4. – С. 92-96.
  60. Писаренко, В. Г. Моделирования процессов накопления трибоповреждений в условиях выссокоскоростного трения [Текст] / В. Г. Писа-ренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 3. – С. 171-176.
  61. Балакин, В. А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения [Текст] / В. А. Балакин. – М. : Машиностроение, 1980. – 136 с.
  62. Щедров, В. С. О коэффициенте взаимного перекрытия [Текст] / В. С. Щедров, А. В. Чичинадзе // Повышение эффективности тормозных устройств. Свойства антифрикционных материалов. – М. : АН СССР, 1958. – С. 58-59.
  63. Montgomery, R. S. Muzzle wear of cannon [Тext] / R. S. Montgomery // Wear. – 1975. – V. 33. – N 2. – P. 359-368.
  64. Боуден, Ф. П. Трение и смазка твердых тел [Текст] / Ф. П. Боуден, Д. Тейбор. – М. : Машиностроение, 1968. – 543 с.
  65. Сидоренко, Г. С. Исследование микроструктуры поверхностных слоев образцов, испытанных при кратковременном трении на скоростях скольжения 200-350 м/с. [Текст] / Г. С. Сидоренко, З. В. Игнатьева, В. А. Балакин // Тепловая динамика трения. – М. : Наука, 1970. – С. 146-150.
  66. Montgomery, R. S. Friction and Wear at High Sliding Speeds [Тext] / R. S. Montgomery // Wear. – 1976. – T. 36. – P. 275-298.
  67. Bouden, F. Deformation, heating and melting of solids in high-spid friction [Тext] / F. Bouden, H. Person // Proceeding of the Royal Society. – 1961. – Ser. A. – V. 260, N 1303. – P. 433-458.
  68. Дроздов, Ю. Н. Тепловой аспект проблемы задира (заедания) катящихся со скольжением тел [Текст] / Ю. Н. Дроздов // Машиноведение. – 1972. – № 2. – С. 71-79.
  69. Ильюшин, А. А. Упругопластические деформации полых цилиндров [Текст] / А. А. Ильюшин, П. М. Огибалов. – М. : МГУ. – 1960. – С. 134-165.
  70. Коровчинский, М. В. Основы теории термического контакта при локальном трении [Текст] / М. В. Коровчинский // Новое в теории трения. – М. : Наука, 1966. – С. 98-145.
  71. Чичинадзе, А. В. Расчет и исследование внешнего трения при торможении [Текст] / А. В. Чичинадзе. – М. : Наука, 1967. – 230 с.
  72. Дроздов, Ю. Н. Прикладная трибология (трение, износ, смазка) [Текст] / Ю. Н. Дроздов, Е. Г. Юдин, А. И. Белов. – М. : Эко-Пресс, 2010. – 604 с.
  73. Локтев, Д. Методы и оборудование для нанесения износостойких покрытий [Текст] / Д. Локтев, Е. Ямашкин // Наноиндустрия. – 2007. – № 4. – С. 18-24.
  74. Локтев, Д. А. Методы нанесения износостойких покрытий и оборудование для их реализации [Текст] / Д. А. Локтев // Стружка. – № 4(7). – С. 6-11
  75. Симагина, Е. В. Повышение работоспособности режущего инструмента с наноструктурными покрытиями [Текст] / Е. В.Симагина, Ю. В. Агабеков // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. – 2010. – № 2(81). – С. 98-103.
  76. Андреев, А. А. Прогрессивные. технологические процессы в инстру-ментальном производстве [Текст] / А. А. Андреев, А. Г. Гаврилов, В. Г. Падалко. − М. : Машиностроение, 1981.
  77. Аникеев, А. И. Повышение эффективности режущего твердосплавного инструмента нанесением износостойких покрытий [Текст] / А. И. Аникеев // Проблемы производства и применения твердых сплавов. – М. : НТО "Цветная металлургия", 1977. – С. 15-17.
  78. Писаренко, В. Г. Прогресивна МІМ-технологія виготовлення зносостійких деталей точної механіки [Текст] / В. Г. Писаренко / Инновационные технологии в машиностроении : материалы ІІ промышленного инвестиционного форума. – Запоріжжя : 2012. – С. 375-377.
  79. Писаренко, В. Г. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (Powder Injection Molding) : монографія. [Текст] / В. Г. Писаренко. – Вінниця : КНВО "ФОРТ" МВС України, 2012.– 236 с.
  80. Писаренко, В. Г. Технологія інжекційного лиття порошкових зносостійких деталей точної механіки [Текст] / В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2012. – № 3. – С. 52-57.
  81. Хабибулин, И. Г. Коррозионная стойкость металлов с дисперсно-упрочнеными покрытиями [Текст] / И. Г. Хабибулин, Р. А. Усманов. – М. : Машиностроение, 1991. – 113 с.
  82. О механизме включения твердых частиц в электрический осадок. [Текст] / Ю. М. Полукаров, Л. И. Лямина, В. В. Гриника [и др.]. – Электрохимия, 1978. – Т.14 – №11. – С. 1635-1641.
  83. Сайфуллин, Р. С. Неорганические композиционные материалы [Текст] / / Р. С. Сайфуллин. – М. : Химия, 1983. – 303 с.
  84. Губаревич, Т. М. Окисление ультрадисперсных алмазов в жидких средах [Текст] / Т. М. Губаревич, Ю. В. Кулагина, Л. И. Полева // Сверхтвердые материалы. – 1993. – № 2 (34).
  85. Spies, H. -J; Winkler, H. –R;Langenhan, B: Zum Korrosions – und Verschleiβverhalten von E-Nitridschten auf Stahlen. Harterei – Tech. Mitt. 44 (1989) 2, s. 75-82.
  86. Pakrasi, S: NiOX-ein modifiziertes Nitrocarborieververfahren mit anschliebender oxidation. Harterei – Tech. Mitt. 43 (1988) 6, s. 365-373.
  87. Wahl, G: Verbesserung der Bauterleingenschften durch Nitrocarburieren im Salzbad, Zwichenbearbeiten und Oxidieren. Harterei – Tech. Mitt. 42 (1987) 3, s. 161-168.
  88. Ohsawa, M: Der heutige Stand des Nitriens im Fahrzeugbau in Japan. Harterei – Tech. Mitt. 34 (1979) 2, s. 3-10.
  89. Franke, R; Haase, J: Gleitreibungs – und Verschleiβ – untersuhungen an nitrocarburierten Randschichten mit unterschiedlichen Nachbechanlungen. Harterei – Tech. Mitt. 46 (1991) 5, s. 294-300.
  90. Ebersbach, U; Friedrich, S; Nighia, T; Spies, H: Electrochemische Korrosionsuntersuchungen an gasoxinitriertem und salzbadnitrocarburiertem stahl in Abhangigkeit vom Aufbau der Nitrierschicht. Harterei – Tech. Mitt. 46 (1991) 6, s. 339-349.
  91. VDJ-Z, ноябрь 1984, т. 126, n 21, с. 811-818. Материалы фирмы Degussa.
  92. Mettemei jez, E; Collin, P: Oberflachenoxidation von Nitrierschichten. Harterei – Tech. Mitt. 40 (1985) 2, s. 77-79.
  93. Федоров, Ю. А. К теории возникновения релаксации внутренних напряжений в гетерофазных системах [Текст] / Ю. А. Федоров, П. В. Новичков, В. И. Корнеев // Современные пути преодоления автодеформирования при термической обработке металлических изделий : Материалы семинара. – М. : МДНТП, 1974. – С. 52 - 54.
  94. Писаренко, В. Г. Нанотехнології зносостікого покриття [Текст] / В. Г. Писаренко, В. М. Іващенко, В. Г. Бородін // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №1(172). – С. 82-85.
  95. Писаренко, В. Г. Вимірювання характеристик тертя для ХТО-модифікованих технологічних поверхонь [Текст] / В. Г. Писаренко, О. В. Диха // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 62-65.
  96. Писаренко, В. Г. Комбінована хіміко-термічна обробка як ефективний спосіб підвищення довговічності деталей точної механіки [Текст] / В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2011. – № 2. – С. 75-78.
  97. Писаренко, В. Г. Структура і властивості поверхневого шару після комбінованої ХТО [Текст] / В. Г. Писаренко, Є. Ф. Боковий / Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – Луцьк : ЛНТУ. – Вип. 32, Ч. 2. – 2011. – С. 311-316.
  98. Писаренко, В. Г. Дослідження корозійної стійкості і зношування модифікованих КХТО зразків [Текст] / В. Г. Писаренко // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2011. – № 3. – С. 110-112.
  99. Писаренко, В. Г. Хіміко-термо-механічна обробка технологічного інструменту [Текст] / В. Г. Писаренко, Є. Ф. Боковий / Трибологія та ресурсозбереження (в рамках МНПК "Ольвійський форум. – 2011 : Стратегії України в геополітичному просторі") : тези доповідей. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 11. – С. 40-41.
  100. Pisarenko, V. G. Advanced technology to increase durability of the surfaces for precision mechanics [Тext] / V. G. Pisarenko // Sciettific Basis Of Modern Technology : Experience And Prospects. Monograph: edited by Shalapko Y., Dodrzanski L. – Khmelnitsky, KhNU. – 2011. – P. 281-290.
  101. Pisarenko, V. G. Advanced technology to increase durability of the surfaces for precision mechanics [Тext] / V. G. Pisarenko / IV Ukrainian-Polish Scientific Dialogue: Abstracts of Scientific papers/ International Scientific Conference, 11-14 October 2011. Jaremche (Ukraine). – KNU. – 2011. – P. 61-63.
  102. Протопопов, Б. В. Совершенствование нормативно-технического обеспечения качества узлов трения машин и механизмов [Текст] / Б. В. Протопопов, Л. И. Бершадский, Л. Н. Охремчук. – К. : УКРНИИНТИ, 1989. – 55 с.
  103. Справочник по триботехнике. Т.3. Триботехника антифрикционных, фрикционных и сцепных устройств. Методы и средства триботехнических испытаний [Текст] / Под ред. М. Хебды, А. В. Чичинадзе. – М. : Машиностроение, 1992. – 730 с.
  104. Виноградов, В. Н. Механическое изнашивание сталей и сплавов [Текст] / В. Н. Виноградов, Г. М. Сорокин. – М. : Наука, 1996. – 364 с.
  105. Кислик, В. А. Износ деталей паровозов [Текст] / В. А. Кислик. – М. : ВНИИЖТ, 1948. – 331 с.
  106. Зайцев, А. И. Основы учения о трении, износе и смазке машин : часть II. [Текст] / А. И. Зайцев. – М. : Машгиз, 1947. – 220 с.
  107. Хрущов, М. М. Основные положения к методам испытания на изнашивание [Текст] / М. М. Хрущов // Тр. Всес.конф. по тр. и изн. в маш. Т. 1.2. – М. : Изд-во АН СССР. – 1938. – С. 110-122.
  108. Гриб, В. В. Лабораторные испытания материалов на трение и износ [Текст] / В. В. Гриб, Г. Е. Лазарев. – М. : Наука, 1968. – 141 с.
  109. Крагельский, И. В. Трение и износ [Текст] / И. В. Крагельский. – М. : Машиностроение, 1968. – 480 с.
  110. Чихос, Х. Системный анализ в триботехнике[Текст] / Х. Чихос. – М. : Мир, 1982. – 351 с.
  111. Костецкий, Б. И. Сопротивление изнашиванию деталей машин [Текст] / Б. И. Костецкий. – К. : Машгиз, 1959. – 395 c.
  112. Крагельский, И. В. Трение и износ [Текст] / И. В. Крагельский. – М. : Машгиз, 1962. – 382 с.
  113. Костецкий, Б. И. Износостойкость деталей машин [Текст] / Б. И. Кос-тецкий. – К. – М.: Машгиз, 1950. – 240 с.
  114. Костецкий, Б. И. Классификация видов поверхностного разрушения и общая закономерность трения и изнашивания [Текст] / Б. И. Костецкий // Вестник машиностроения. – 1984. – № 11. – С. 10-13.
  115. Бирюков, В. И. Абразивное изнашивание газопромыслового обо-рудования [Текст] / В. И. Бирюков, М. М. Мартиросян. – М. : Недра, 1977. – 207 с.
  116. Виноградов, В. Н. Изнашивание при ударе [Текст] / В. Н. Виноградов, Т. М. Сорокин, А. Ю. Албагачиев. – М. : Машиностроение, 1982. – 192 с.
  117. Кащеев, В. Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов [Текст] / В. Н. Кащеев. – М. : Машиностроение, 1978. – 213 с.
  118. Расчет, испытание и подбор фрикционных пар [Текст] / А. В. Чичи-надзе, Э. Д. Браун, А. Г. Гинзбург, З. В. Игнатьева. – М. : Наука. – 1979. – 267 с.
  119. Браун, Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах [Текст] / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. – М. : Машиностроение, 1982. – 191 с.
  120. Основы трибологии (трение, износ, смазка) : учебник для технических вузов [Текст] / Э. Д. Браун, Н. А. Буше [и др.]. – М. : Центр "Наука и техника". – 1995. – 778 с.
  121. Браун, Э. Д. Тенденции развития методов трибологических испытаний (обобщающая статья) [Текст] / Э. Д. Браун, И. А. Буяновский // Заводская лаборатория. – 1997. – Т. 63, № 1. – С. 31-44.
  122. Машиностроение : энциклопедия. Т. III-7. Измерения. контроль, испытания и диагностика [Текст]. – М. : Машиностроение, 1996. – 464 с.
  123. Зайцев, А. К. Методы лабораторного испытания материалов на износ (методы и машины) [Текст] / А. К. Зайцев // Трение и износ в машинах. – М. : Изд-во АН СССР. – Т.1. – 1939. – С. 310.
  124. Хрущов, М. М. Классификация условий и видов изнашивания деталей машин [Текст] / М. М. Хрущов // Трение и износ в машинах. – М. : Изд-во АН СССР. – Вып. VIII. – 1953.
  125. Методы испытания и оценки служебных свойств материалов для подшипников скольжения[Текст]. – М. : Наука, 1972. – 182 с.
  126. Борисов, М. В. Ускоренные испытания машин на износостойкость как основа повышения качества [Текст] / М. В. Борисов, И. А. Павлов, В. И. Постников. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 352 с.
  127. Власов, В. М. Электроника продлевает жизнь машин [Текст] / В. М. Власов. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1982. – 200 с.
  128. Власов, В. М. Работоспособность упрочненных трущихся поверхностей [Текст] / В. М. Власов. – М. : Машиностроение, 1987. – 304 с.
  129. Карасик, И. И. Методы ускоренных испытаний на долговечность при изнашивании [Текст] / И. И. Карасик. – М. : ВНИИНМАШ, 1970. – 39 с.
  130. Карасик, И. И. Прирабатываемость материалов для подшипников скольжения [Текст] / И. И. Карасик. – М. : Наука, 1978. – 172 с.
  131. Карасик, И. И. Развитие критериев и методов экспериментальной оценки прирабатываемости материалов [Текст] / И. И. Карасик // Вестник машиностроения. – 1984. – № 11. – С. 16-19.
  132. Пружанский, Л. Ю. Истирающая способность обработанной поверхности [Текст] / Л. Ю. Пружанский. – М. : Наука, 1975. – 64 с.
  133. Пружанский, Л. Ю. Исследование методов испытаний на изнашивание [Текст] / Л. Ю. Пружанский. – М. : Наука, 1978. – 116 с.
  134. Кузьменко, А. Г. Модели переходных процессов при изнашивании [Текст] / А. Г. Кузьменко, В. А. Кузьменко, Г. А. Насер // Проблемы трибологии. – 1997. – № 3. – С. 81-117.
  135. Конвисаров, Д. В. Износ металлов [Текст] / Д. В. Конвисаров. – М. : ОНТИ, 1938. – 304 с.
  136. Тененбаум, М. М. Сопротивление абразивному изнашиванию [Текст] / М. М. Тененбаум. – М. : Машиностроение, 1976. – 271 с.
  137. Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки служебных свойств масел и присадок к ним с использованием роликовых испытательных установок: Методические указания [Текст]. – М. : Госстандарт, 1980. – 60 с.
  138. Зозуля, В. Д. Эксплуатационные свойства порошковых подшипников [Текст] / В. Д. Зозуля. – К. : Наукова думка, 1989. – 288 с.
  139. Sato, J. Fretting wear of stainless steel [Тext] / J. Sato, M. Sato, S. Yamamoto // Wear. – 1981. – № 69. – Р. 167-177.
  140. Галин, Л. А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости [Текст] / Л. А. Галин. – М. : Наука, 1980. – 303 с.
  141. Трение, изнашивание, смазка : справочник в 2-х кн. [Текст] / Под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. – М. : Машиностроение, 1978. – Кн. 1. – 400 с.; Кн. 2. – 358 с.
  142. Шульц, В. В. Форма естественного износа деталей машин и инструмента [Текст] / В. В. Шульц. – М. : Машиностроение, 1990. – 208 с.
  143. Солдатенков, И. А. Изнашивание тонкого упругого покрытия при изменяющейся площадке контакта [Текст] / И. А. Солдатенков // Трение и износ.– 1985. – Т. VI. – С. 247-254.
  144. Усов, П.П. Контактные задачи с учетом износа для цилиндрических и сферических подшипников скольжения с тонким покрытием [Текст] / П. П. Усов, М. А. Галахов // Машиноведение. – 1986. – № 3. – С. 81-88.
  145. Коровчинский, М. В. Локальный контакт упругих тел при изнашивании их поверхностей [Текст] / М. В. Коровчинский // Контактное взаимодействие твердых тел и расчет сил трения и износа. – М. : Наука, 1971. – С. 130-140.
  146. Коровчинский, М. В. Теория эксперимента на изнашивание при локальном линейном контакте [Текст] / М. В. Коровчинский // Машиноведение.– 1985. – № 1. – С. 98-105.
  147. Горячева, И. Г. Контактные задачи в трибологии [Текст] / И. Г. Горячева, М. Н. Добычин. – М. : Машиностроение, 1988. – 256 с.
  148. Крагельский, И. В. Основы расчетов на трение и износ [Текст] / И. В. Крагельский, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М. : Машиностроение, 1977. – 576 с.
  149. Галахов, М. А. Дифференциальные и интегральные уравнения математической теории трения [Текст] / М. А. Галахов, П. П. Усов. – М. : Наука. – 1990.–280 с.
  150. Теплый, М. И. Контактные задачи для областей с круговыми границами [Текст] / М. И. Теплый. – Львов: Вища школа, 1983. – 176 с.
  151. Кузьменко, А. Г. Система расчетно - экспериментальных методов оценки долговечности опор скольжения по износу [Текст] / А. Г. Кузьменко // Трение, износ и смазочные материалы : тр. междунар. конф. – М. : Ташкент, 1985. – Т. 1. – С. 195-200.
  152. Богатин, О. Б. Основы расчета полимерных узлов трения [Текст] / О. Б. Богатин, В. А. Маров, И. Н. Черский. – Новосибирск : Наука, 1983. – 213 с.
  153. Александров, В. М. Задачи механики сплошных сред со смешанными граничными условиями [Текст] / В. М. Александров, Е. В. Коваленко. – М. : Наука, 1986. – 336 с.
  154. Кузьменко, А. Г. Контактная задача для РПС с учетом изнашивания при переносе осей вала и вкладыша [Текст] / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Проблеми трибології. – 1997. – № 4(6). – С. 76-80.
  155. Гинцбург, Б. Л. Теория поршневого кольца [Текст] / Б. Л. Гинцбург. – М. : Машиностроение, 1979. – 271 с.
  156. Кузьменко, А. Г. Контактные задачи для подшипников скольжения при изнашивании по модели старения [Текст] / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин // Проблеми трибології. – 1998. – 2(8). – С. 131-141.
  157. Кузьменко, А. Г. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по наследственной модели [Текст] / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Проблеми трибології. – 1998. – № 3(9). – С. 70-83.
  158. Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия [Текст] / К. Джонсон. – М. : Мир, 1989. – 510 с.
  159. Кузьменко, А. Г. Трибоконтакт жестких клина и плоскости при неустановившемся режиме изнашивания [Текст] / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер // Проблеми трибології. – 1998. – № 1(7). – С. 129-146.
  160. Кузьменко, А. Г. Жесткий контакт шара и плоскости с износом [Текст] / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко // Проблемы трибологии, 1998. – № 2(8). – С. 21-40.
  161. Кузьменко, А. Г. Жесткий контакт шара и плоскости с износом. Сообщение 2 [Текст] / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко // Проблеми трибології. – 1998. – № 2(8). – С. 82-103.
  162. Кузьменко, А. Г. Жесткий контакт шара и плоскости с учетом износа. Неустановившийся износ [Текст] / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко // Проблеми трибології. – 1998. – № 3(9). – С. 27-35.
  163. Гамуля, Г. Д. Фактографическая автоматизированная инфформационно -поисковая система ТИМ-КРИОВАК : препринт физико-технического института низких температур АН УССР [Текст] / Г. Д. Гамуля, Т. А. Коптева, К.В. Пастухов // Триботехнические характеристики материалов в вакууме и при низких температурах. – Харьков, 1990. – № 25. – 17 с.
  164. Машиностроение. Энциклопедия. Раздел IV. Конструирование машин. Том IV. Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. – М. : Машиностроение, 1995. – 863 с.
  165. Солдатенков, И. А. Теоретический анализ изнашивания вязкоупругого покрытия винклеровского типа [Текст] / И. А. Солдатенков // Трение и износ – 1996. – № 3. – С. 331-339.
  166. Евтушенко, А. А. Учет изнашивания при взаимном скольжении тел [Текст] / А. А. Евтушенко, Р. Д. Кульчицкий-Жигайло // Трение и износ. – 1995. – № 2. – С. 213-217.
  167. Макушкин, А. П. Исследование напряженно-деформи-рованного состояния полимерного слоя при внедрении в него сферического индентора [Текст] / А. П. Макушкин // Трение и износ. – 1984. – Т. 5, № 5. – С. 823-832.
  168. Марковец, М. П. О влиянии контактного трения на характеристики твердости при вдавливании шара [Текст] / М. П. Марковец, А. М. Семин // Трение и износ. – 1984. – Т. 5, № 5. – С. 910-914.
  169. Савенко, В. И. О соотношениях между феноменологическими и структурными критериями работы узлов трения [Текст] / В. И. Савенко, Е. Д. Щукин // Трение и износ. – 1987. – Т. 8, № 4. – С. 581-589.
  170. Дроздов, Ю. Н. Основы расчета сферических шарнирных подшипников по критерию износа [Текст] / Ю. Н. Дроздов, В. Н. Артамонов // Трение и износ. – 1987. – Т. 8, № 4. – С. 598-604.
  171. Информационно-поисковая система по триботехническим свойствам конструкционных материалов [Текст] / Е. Н. Докучаева, В. Т. Лаптева, И. А. Тро-ицкая, В. Ф. Каплина // Трение и износ. 1987. – Т. 8, № 4. – С. 629-634.
  172. Аксенов, А. Ф. К вопросу прогнозирования и увеличения ресурса работы узлов трения топливных агрегатов [Текст] / А. Ф. Аксенов, А. Я. Шепель // Трение и износ.– 1987. – Т. 8, № 6. – С. 1020-1025.
  173. Аксенов, А. Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях [Текст] / А. Ф. Аксенов. – М. : Машиностроение, 1977. – 152 с.
  174. Макушкин, А. П. Напряженно-деформированное состояние упругого слоя при внедрении в него сферического индентора. Сообщение 2. Напряжения в полимерном слое [Текст] / А. П. Макушкин // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, № 4. – С. 603-608.
  175. Поляков, А. А. К вопросу о лабораторных испытаниях материалов узлов трения [Текст] / А. А. Поляков // Трение и износ. – 1990. –Т. 11, №4. – С. 668-674.
  176. Захаров, С. М. О работах по созданию информационной системы по трибологии [Текст] / С. М. Захаров // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, №4. – С. 750-751.
  177. Ланков, А. А. Осесимметричная задача упругопластичности // Трение и износ [Текст] / А. А. Ланков. – 1992. – Т. 13, № 5. – С. 777-786.
  178. Козырев, Ю. П. Применение сферических контртел в роликовых машинах трения [Текст] / Ю. П. Козырев, Д. Г. Точильников, Б. М. Гинзбург // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 5. – С. 892-899.
  179. Рафф, А. В. Критические факторы при испытании на неабразивный износ при отсутствии смазки [Текст] / А. В. Рафф // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 1. – С. 48-53.
  180. Годе, М. Моделирование процессов трения и изнашивания [Текст] / М. Годе // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 1. – С. 27-41.
  181. Бриско, Б.Дж. Аддитивность процессов трения [Текст] / Б.Дж. Бриско, Д. Тейбор // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 1. – С. 6-14.
  182. Чихос, X. Подход к системному анализу трибологических поврежде-ний [Текст] / X. Чихос // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, №1. – С. 54-58.
  183. Блюмен, А. В. Методология расчетной оценки надежности триботехнических сопряжении по износу [Текст] / А. В. Блюмен, М. И. Добычин // Трение
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины