КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 220-750 кВ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 220-750 кВ
 • Кол-во страниц:
 • 159
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний технічний університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


  Вінницький національний технічний університет 


   


  На правах рукопису


   


   


  Стискал Віталій Миколайович


   


   


  УДК 621.316.9:621.315.1


   


   


  КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ


  ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 220-750 кВ


   


   


  Спеціальність 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи


   


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


   


  Науковий керівник:


  Кутін Василь Михайлович,


  доктор технічних наук, професор


   


  Вінниця – 2013
  ЗМІСТ


   


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………....4


  ВСТУП……………………………………………………………………………..5


  РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМИ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ………….....……12


  1.1 Загальна характеристика об'єкта дослідження……………..……...……12


  1.2 Аналіз існуючих методів і засобі виконання ремонтних робіт


  під напругою……...…………………………………………………………...27


  1.3 Аналіз існуючих методів і засобів захисту людини від впливу


  електромагнітного поля під час виконання ремонтних робіт


  під напругою......................................................................................................34


  1.4 Висновки по розділу 1. Задачі наукового дослідження..………….........43


  РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕКРАНУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКТІВ ОДЯГУ


  ДЛЯ РОБІТ НА ПОТЕНЦІАЛІ ПРОВОДУ…………...……….……………....45


  2.1 Загальна характеристика фізичної моделі об'єкта дослідження…….....45


  2.2 Математична модель для визначення технічного стану ЕКО


  при виконанні робіт на потенціалі проводу…...………………….…………48


  2.3 Метод контролю технічного стану ЕКО…….…………………………..52


  2.4 Вибір сукупності показників для визначення робото здатності


   екрануючого комплекту в процесі його експлуатації…..………………….67


  2.5 Висновки по розділу 2…….………………………………………………71


  РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ


  РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 220-750 КВ……...…73


  3.1 Розрахунок повітряних проміжків елементів опор напругою


  220-750 кВ для визначення можливості безпечного виконання


  ремонтних робіт під напругою…….……………………………………...….73


  3.2 Розрахунок екрануючих пристроїв для електроустановок


  220-750 кВ…………………………………………………………………......92


  3.2.1 Розрахунок екрануючих властивостей порталів та опор………......92


  3.2.2 Розрахунок електричного поля в місцях розриву


  тросового навісу……..……………………………………………………103


  3.3 Висновки по розділу 3.…………………………………………………..114


  РОЗДІЛ 4 ПРИСТРІЙ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ


  ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКО………………………………………...116


  4.1 Обґрунтування вимог до об'єкта і пристрою діагностики….........…...116


  4.2 Алгоритм функціонування засобів технічної діагностики ЕКО……...120


  4.3 Практична реалізація ЕКО з пристроєм діагностики


  його захисних властивостей………………………………………………...125


  4.4 Розрахунок економічного ефекту від впровадження робіт


  під напругою на ЛЕП 220-750 кВ……………..……………………..……..132


  4.5 Висновки по розділу 4.…………….……………………………..……...138


  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….139


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………....……………...141


  ДОДАТОК А Зведена таблиця допустимих швидкостей і напрямків


  вітру, при яких величина ізоляційних проміжків задовольняє умовам


  безпеки ВРН.……………………………………………………………………151


  ДОДАТОК Б Документи, які підтверджують впровадження


  результатів дисертаційної роботи..……………………………………………157
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


   


  АЕС – атомна електрична станція;


  АПВ – автоматичне повторне включення;


  АЦП – аналогово-цифровий перетворювач;


  БКЕ – блок контролю енергії;


  ВРН – виконання робіт під напругою;


  ВРП – відкритий розподільчий пристрій;


  ЕКО – екрануючий комплект одягу;


  ЛЕП – лінія електропередачі;


  НВН – надвисока напруга;


  ОЕС – об’єднана електроенергетична система;


  ПЛ – повітряна лінія;


  РУ – розподільча установка;


  ТД – технічна діагностика;


  ТЕС – теплова електрична станція;


  ТС – технічний стан;


  УВН – ультрависока напруга.


   
  ВСТУП


   


  Актуальність теми. Основою електроенергетики країни є Об'єднана електроенергетична система України, яка здійснює централізоване енергозабезпечення внутрішніх споживачів, взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт, імпорт і транзит електроенергії. Вона об'єднує енергогенерувальні потужності, розподільні мережі регіонів України, з'єднанні між собою системоутворюючими лініями електропередачі напругою 220-750 кВ.


  Магістральні електричні мережі – це одна з основних складових ОЕС України, яка налічує 21,3 тис. км, з них напругою 400-800 кВ – 4,9 тис. км, 330 кВ – 12,8 тис. км, 220 кВ – 3,6 тис. км., 35-110 кВ (міждержавні) – 560 км.


  Магістральні електричні мережі забезпечують високу надійність електропостачання регіонів країни і тому, попри погіршення їхнього технічного стану, можливості відключення окремих ліній електропередачі (ЛЕП) для виконання ремонтних робіт дуже обмежені. Впровадження робіт під напругою дозволяє отримати економічний ефект, насамперед, за рахунок зменшення недовідпуску електроенергії, зменшення втрат електроенергії, які неминучі при відключенні ліній, а також за рахунок підвищення продуктивності праці шляхом скорочення невиробничих операцій і втрат часу на узгодження заявок, проведення перемикань, перевірки наявності напруги, накладання заземлення і інших операцій.


  Дослідженню впливу електромагнітного поля електроустановок напругою 220-750 кВ присвячена велика кількість робіт як в Україні, так і за кордоном, зокрема: Бондаренком Є.А., Доліним П.О., Думанським Ю.Д., Жеребцовим В.О., Кульматіцким О.І., Кутіним В.М., Олександровим Г.Н., Удодом Є.І. Аналіз цих робіт показує, що в основному вже сформовано єдину думку по усуненню факторів, що впливають на організм людини, яка працює під напругою в електроустановках високих напруг. Також встановлено, що захист від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220-750 кВ включає комплекс основних і додаткових захисних заходів. Основні захисні заходи передбачають застосування конструкцій і компоновок, що забезпечують загальне зниження напруженості електричного поля на відкритих розподільчих пристроях; застосування стаціонарних і переносних екранувальних пристроїв, що забезпечують зниження напруженості електричного поля в місцях обслуговування електроустаткування; застосування екранувальних комплектів одягу (ЕКО), які є найбільш універсальним і економічним засобом захисту, для індивідуального захисту персоналу від дії електричного поля. В даний час розроблені та промислово випускаються ЕКО, призначені для робіт під напругою в умовах електричних полів електроустановок напругою до 750 кВ.


  Разом з тим, відсутні достатньо ефективні методи та засоби контролю захисних властивостей ЕКО в процесі їх експлуатації. Існуючі методи оцінювання захисних властивостей ЕКО придатні лише на стадії їх виготовлення, а також для періодичного контролю основних його властивостей перед початком експлуатації. Недостатньо досліджено ефективність захисту від впливу електричного поля стаціонарних та переносних екранів, ізоляційних проміжків електрообладнання.


  Тому існує необхідність вдосконалення існуючих засобів контролю захисних характеристик екранувальних комплектів одягу та інших засобів захисту від впливу електричного поля в процесі експлуатації, обслуговування та ремонту електрообладнання в електроустановках напругою 220-750 кВ.


  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в плані наукових досліджень, проведених кафедрою електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету за держбюджетною темою «Оптимізація функціонування електричних мереж енергосистем в умовах зростання навантаження споживачів та децентралізації їх живлення» (№ держреєстрації 0110U002161) та за госпдоговірною науково-дослідною роботою № 2126 «Заходи по забезпеченню безпеки робіт під напругою на ЛЕП 220-750 кВ.». Автор брав участь у виконанні вищевказаних робіт як виконавець.


  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня надійності, безпеки та ефективності експлуатації електроустановок напругою 220-750 кВ шляхом контролю технічного стану та вдосконалення засобів захисту від впливу електричних полів.


  Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі:


  1)       аналіз існуючих методів і засобів захисту від впливу електричного поля при обслуговуванні та ремонті електроустановок напругою 220-750 кВ;


  2)       вдосконалення методу розрахунку повітряних проміжків елементів опор напругою 220-750 кВ для визначення можливості виконання ремонтних робіт під напругою;


  3)       вдосконалення методу розрахунку екрануючих пристроїв підстанцій 220-750 кВ для оцінювання ефективності засобів захисту від впливу електричного поля;


  4)       побудова діагностичної моделі захисних властивостей ЕКО в процесі виконання робіт під напругою;


  5)       розроблення пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО при виконанні ремонтних робіт під напругою і оцінювання ефективності його застосування.


  Об'єктом дослідження є вплив електричного поля електроустановок напругою 220-750 кВ під час обслуговування та виконання ремонтних робіт на потенціалі проводу.


  Предметом дослідження є контроль технічного стану та вдосконалення засобів захисту від впливу електричного поля в процесі експлуатації електроустановок надвисокої напруги.


  Методи дослідження. Для виконання досліджень використані теоретичні й експериментальні методи, зокрема: теорію електромагнітного поля, методи розрахунку напруженості електричного поля, методи системо- і схемотехніки, методи математичного і імітаційного моделювання для побудови математичної моделі ЕКО, методи еквівалентування, метод еквівалентних зарядів змінної щільності, метод середнього потенціалу, метод ділянок.


  Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, що становлять наукову новизну, такі:


       вперше запропоновано метод неперервного контролю технічного стану екранувального комплекту одягу при виконанні робіт на потенціалі проводу шляхом врахування параметрів тіла людини та конструкції опор ліній електропередачі при вимірюванні електричної енергії, яка поглинається тілом людини, що дозволяє виявити допустимий час перебування оператора під впливом електричного поля залежно від технічного стану екранувального комплекту одягу та властивостей ліній електропередачі;


       вдосконалено математичну модель для оцінювання ефективності екранування екранувального комплекту одягу шляхом врахування параметрів геометричної форми, якої набуває тіло людини при виконанні робіт під напругою. Її застосування дозволяє вибрати оптимальні параметри струмопровідного матеріалу та комплекту в цілому, за яких забезпечується його максимальна ефективність екранування та обмеження ємнісних струмів розряду;


       вдосконалено метод розрахунку ізоляційних проміжків опор різних типів шляхом врахування їх конструкцій та умов експлуатації, що дозволяє проводити оцінювання можливості виконання ремонтних робіт при застосуванні різних технологій ремонту під напругою;


       вдосконалено метод розрахунку: екранувальної дії порталів підстанцій і опор повітряних ліній напругою 220-750 кВ за рахунок використання методу еквівалентних зарядів змінної щільності та врахування реальних конструкцій порталів та опор; електричного поля в розриві протяжного тросового навісу шляхом використання методу ділянок, що дозволить підвищити точність розрахунку електричних полів засобів захисту.


  Практичне значення одержаних результатів. На підставі досліджень визначені параметри екранувальної тканини, яка забезпечує максимальну ефективність екранування ЕКО. Запропоновано методику оцінювання захисних властивостей ЕКО як при його створенні, так і при експлуатації. Вибрано сукупність параметрів, що дозволяє визначити технічний стан ЕКО при роботах на потенціалі проводу. Розроблено алгоритм функціонування та пристрій контролю технічного стану ЕКО у вигляді експериментального зразка.


  Практичні результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі «Електричні станції та системи» Вінницького національного технічного університету (акт впровадження від 07.12.2012 р.), а також передані для впровадження у Південно-Західну електроенергетичну систему у вигляді експериментального зразка пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО для робіт під напругою та методики розрахунку напруженості електричного поля в зоні обслуговування електроустановок надвисокої напруги (акт впровадження від 03.12.2012 р.).


  Використання зазначених результатів досліджень дозволить підвищити рівень надійності роботи електроустановок напругою 220-750 кВ та безпеки персоналу при їх обслуговуванні.


  Особистий внесок здобувача. В наукових роботах, опублікованих у співавторстві, автору дисертаційної роботи належить: в роботах [1, 2, 3] – вирази для визначення технічного стану ЕКО з урахуванням реальних умов виконання робіт під напругою на ЛЕП 220-750 кВ; в роботі [4] – запропоновано вирази для визначення діагностичних параметрів ЕКО: струму спливу, який протікає тілом людини, одягненої в екрануючий комплект, та енергії електричного поля, яка поглинається тілом людини. Обґрунтовано вибір значення енергії електричного поля, що поглинається тілом людини, яка одягнена в екрануючий комплект одягу, в якості оптимального параметра для контролю технічного стану ЕКО; в роботах [5, 6] – запропоновано вирази для визначення максимальної швидкості та напрямку вітру, при яких можливе безпечне виконання робіт під напругою, оцінено ізоляційні властивості проміжків «провід – стійка опори» для різних типів опор та технологій робіт під напругою; в роботах [7, 8] – обґрунтовано доцільність використання методу еквівалентних зарядів змінної щільності, який дозволяє вдосконалити метод розрахунку екрануючої дії порталів підстанцій і опор ПЛ напругою 220-750 кВ, запропоновано в розрахунках замінювати реальні елементи конструкції порталів і опор стержнями або циліндрами еквівалентного радіусу, проведено оцінювання можливості такої заміни, отримано вирази для визначення еквівалентних радіусів для стержнів та циліндрів, якими замінюються реальні елементи опор, оцінено розподіл напруженості електричного поля поблизу основи стійки опори у зовнішньому полі; в роботах [9, 10] – запропоновано проводити  розрахунок коефіцієнта екранування в місцях розриву протяжних тросових навісів з використанням методу ділянок; в роботі [11] – виконано оцінювання захисних властивостей протяжних тросових навісів та ЕКО від впливу електричного поля в зоні обслуговування підстанцій 220-750 кВ.


  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та її результати доповідалися та обговорювалися на науково-технічних конференціях:


       Науковий семінар «Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підприємств» м. Луцьк, 2009 р.;


       ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2010 р.;


       ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки – 2010», м. Київ, 2010 р.;


       Х Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010)», м. Вінниця, 2010 р.;


       ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», м. Луцьк, 2010 р.;


       ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2011 р.;


       І Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2011)», м. Вінниця, 2011 р.;


       ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки – 2012», м. Вінниця, 2012 р.;


       ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», м. Луцьк, 2012 р.


       XXXVІІІ, XXXХ, XXXХІ, XXXХІІ  науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств Вінниці та Вінницької області», м. Вінниця, 2009-2012;


  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 6 статей [1, 4, 5, 7, 8, 9] опубліковані у фахових виданнях та 5 – у збірниках тез та матеріалів міжнародних конференцій [2, 3, 6, 10, 11].


   


  Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, переліку умовних позначень, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (91 найменування), додатків. Основний зміст роботи викладений на 140 сторінках, містить 39 рисунків, 3 таблиці. Загальний обсяг дисертації 159 сторінок.


 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


   


  У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-практичного завдання, яке полягає у необхідності контролю технічного стану та вдосконалення засобів захисту від дії електричного поля, спрямованих на підвищення рівня надійності, безпеки та ефективності експлуатації електроустановок напругою 220-750 кВ.


  Основні теоретичні та експериментальні дослідження, які виконані в дисертаційній роботі, можуть бути узагальнені такими висновками:


  1.       Запропоновано метод неперервного контролю технічного стану ЕКО в процесі його експлуатації, який базується на визначенні енергії електричного поля, що поглинута тілом оператора, одягненого в ЕКО, з врахуванням дійсних параметрів тіла людини та його положення в процесі виконання робіт, та порівняння отриманих значень з допустимими.


  2.       Вдосконалено математичну модель ефективності екранування ЕКО шляхом врахування параметрів геометричної форми, якої набуває тіло людини при виконанні робіт під напругою. Її дослідження дозволило вибрати оптимальні параметри струмопровідного матеріалу та екрануючого комплекту в цілому. Показано, що захисні властивості ЕКО залежать не тільки від фізичних параметрів струмопровідного матеріалу, а й від їх співвідношення, а також від тієї форми, яку приймає екрануючий комплект в процесі його експлуатації в електричному полі.


  3.       Вдосконалено метод розрахунку ізоляційних проміжків опор різних типів шляхом врахування їх конструкцій і умов експлуатації. Це дозволяє підвищити ефективність та безпеку виконання ремонтних робіт при застосуванні різних технологій ремонту під напругою за рахунок більш точної оцінки умов виконання робіт.


  4.       Розрахунки ізоляційних проміжків «провід – стійка опори» показали, що для певних опор та довжин гірлянд ізоляторів не виконуються умови безпечного виконання робіт, тому в таких випадках потрібно вводити обмеження допустимої швидкості вітру або напрямку вітру швидкістю 10 м/с до вісі ЛЕП. На середній фазі залізобетонних опор 330-750 кВ портального типу з внутрішніми зв’язками для забезпечення безпеки ВРН необхідно демонтувати один або обидва внутрішні зв’язки; при вирішенні питання про те, який внутрішній зв’язок знімати, необхідно враховувати напрямок вітру та напрямок відхилення гірлянди ізоляторів з проводом.


  5.       Вдосконалено метод розрахунку екрануючої дії порталів підстанцій НВН та опор ПЛ шляхом використання методу еквівалентних зарядів змінної щільності, що дало можливість враховувати реальні конструкції порталів та опор при розрахунках електричних полів, які створюються електроустановками НВН.


  6.       Дослідження електричного поля поблизу порталів та опор показали, що наявність порталу в полі ошиновки підсилює його в локальній області безпосередньо біля стійки. Вже на відстані порядку 0,5 м від поверхні стійки порталу сумарна напруженість поля не перевищує напруженості зовнішнього електричного поля за відсутності порталу. По мірі віддалення від стійки область посилення поля змінюється областю пониженої, порівняно з зовнішньою, напруженості. Впливом опори та порталу при розрахунку електричного поля можна нехтувати на відстанях більших їх висоти.


  7.       На основі використання методу ділянок вдосконалено метод розрахунку електричного поля в розриві протяжного тросового навісу. Проведені розрахунки показали, що напруженість поля в розриві тросового навісу практично співпадає з напруженістю зовнішнього незбуреного електричного поля. Встановлено, що ефективність екранування поблизу краю навісу різко зменшується.


  8.       Розроблено експериментальний зразок пристрою неперервного контролю технічного стану екрануючого комплекту одягу в процесі експлуатації на потенціалі проводу, дія якого базується на визначенні допустимого часу перебування залежно від поглинутої тілом оператора енергії електричного поля. Проведено аналіз економічної ефективності впровадження робіт під напругою в електроустановках напругою 220-750 кВ, виконання яких неможливе без застосування надійних засобів захисту від впливу електричного поля на обслуговуючий та ремонтний персонал.
   


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


   


  1.    Кутін В.М. Безупинний контроль технічного стану екрануючого комплекту одягу при виконанні ремонтних робіт під напругою в електроустановках напругою 220-750 кВ / В.М. Кутін, В.М. Стискал. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. Частина 3. – 2010. – С. 65-68. – ISSN 0204-3899.


  2.            Кутін В. М. Метод неперервного контролю технічного стану екрануючого комплекту одягу для робіт під напругою / В.М. Кутін,              В.М. Стискал // Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підприємств: науковий семінар: матеріали семінару. Луцьк. – 2009. – С. 90-92.


  3.            Кутін В. М. Метод неперервного контролю технічного стану екрануючого комплекту одягу при виконанні ремонтних робіт під напругою  в електроустановках 220-750 кВ / В.М. Кутін, В.М. Стискал // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: IV міжнарод. наук.-техн. конф.: матеріали конференції. Луцьк. – 2012. – С. 161-163.


  4.            Кутін В. М. Визначення діагностичних параметрів екрануючого комплекту одягу для виконання ремонтних робіт під напругою в електроустановках 220-750 кВ / В.М. Кутін, В.М. Стискал. // Технічна електродинаміка. – 2012. – №3 – С. 17-18. – ISSN 1607-7970.


  5.            Кутін В. М. Метод розрахунку повітряних проміжків елементів опор напругою 220-750 кВ для визначення можливості безпечного виконання ремонтних робіт під напругою / В.М. Кутін, В.М. Стискал. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). – С. 160-165. – ISSN 2072–2052.


  6.            Кутін В. М. Метод розрахунку повітряних проміжків елементів опор напругою 220-750 кВ для визначення можливості безпечного виконання ремонтних робіт під напругою / В.М. Кутін, В.М. Стискал. // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). –     С. 316-317. – ISSN 2221-5190.


  7.            Кутін В. М. Розробка методики розрахунку екрануючих пристроїв для підстанцій надвисокої напруги / В.М. Кутін, В.М. Стискал. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. Частина 1. – 2010. – С. 71-74. – ISSN 0204-3899.


  8.            Кутін В. М. Метод розрахунку електричного поля в зоні обслуговування електрообладнання підстанцій 220-750 кВ / В.М. Кутін,   В.М. Стискал. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. –                № 1(100) 2012. – С.120-123. – ISSN 1997-9266.


  9.            Кутін В. М. Метод розрахунку коефіцієнта екранування електричного поля в місцях розриву тросового навісу для захисту персоналу на підстанціях 220-750 кВ / В.М. Кутін, В. М. Стискал. // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип.3/2010 (62) частина 1. – С. 100-103. – ISSN 1995-0519.


  10.       Кутін. В.М. Метод розрахунку екранувальних властивостей тросового навісу на підстанціях 220-750 кВ від впливу електричного поля / В.М. Кутін, В.М. Стискал // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010): X міжнарод. конф.: тези доповіді. Вінниця. – 2010. – С. 216.


  11.       Кутін В. М. Визначення екрануючих властивостей засобів захисту людини від впливу електричного поля в процесі обслуговування підстанцій 220-750 кВ / В.М. Кутін, В.М. Стискал // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: ІІІ міжнарод. наук.-техн. конф.: матеріали конференції. Луцьк. – 2010. – С. 121-123.


  12.       Барг И.Г. Воздушные линии электропередачи. Вопросы эксплуатации и надежности / И.Г. Барг, В.И. Эдельман. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.


  13.       Удод Е.И. Ремонт электрических сетей, находящихся под напряжением / Е.И. Удод, О.И. Кульматицкий, В.Л. Таловерья; под ред.    Е.И. Удода. – К.: Минэнерго УССР, 1985.–53 с.


  14.       Барг И.Г. Ремонт воздушных линий электропередачи под напряжением / И.Г. Барг, С.В. Полевой. М.: Энергоатомиздат, 1989. 224 с.


  15.       Скляров В.Ф. Ремонт электроустановок под напряжением /       В.Ф. Скляров, В.И. Молчанов // Электрические станции. – 1987.– №6. –        С. 56-57.


  16.       ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к контролю на рабочих местах. – М.:ИПК Издательство стандартов, 2002, – 6 с.


  17.       Кульматицкий О.И. Безопасность линий электропередачи /       О.И. Кульматицкий, В.М. Кутин. – К.: "Техника", 1991. 112 с.


  18.       Кайданов Ф.Г. Моделирование электрических полей для изучения их влияния на человека / Ф.Г. Кайданов // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1984. – №1. – С.123-133.


  19.       Долин П.А. Ток, проходящий через человека, находящегося в электрическом поле электроустановок высокого напряжения / П.А. Долин // Труды МЭИ. – 1975. – 232. – С.21-25.


  20.       Гусев Ю. Н. Исследование и разработка мер защиты от опасного воздействия токов, индуцированных на объектах вблизи установок сверхвысокого напряжения: автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.26.01 / Гусев Юрий Николаевич; Моск.энерг.ин-т. – М., 1980. – 19 с.


  21.       Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения: Пер. с нем. / М. Бейер, В. Бёк, К. Мёллер, В. Цаенгль; под ред. В. П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 555 с. – ISBN 5-283-02460-1.


  22.       Александров Георгий Николаевич. Сверхвысокие напряжения /    Г. Н. Александров. – Л.: Энергия, 1973. – 184 с.


  23.       Думанский Ю.Д. Влияние электромагнитного поля низкой частоты (50 Гц) на функциональное состояние организма человека / Ю.Д. Думанский, В.И. Попович, И.П. Казярин // Гигиена и санитария. – 1977. – №12. – С. 32-36


  24.       Собчук В.С. Технологія робіт під напругою. Навч. посіб. /         В.С. Собчук, Н.В. Собчук. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 101 с.


  25.       Пристрій для заміни гірлянд ізоляторів ПЛ, що знаходяться під напругою // А.с. (СРСР) № 1489908, Н02 G 1/02.


  26.       Индивидуальные защитные комплекты // Безопасность и комфорт. – 2006. – С. 42.


  27.       Средства защиты персонала высоковольтных ОРУ от электрического поля промышленной частоты / Ф.Г. Кайданов, Ю.А.Морозов, Л.С. Перельман, В.Н. Толстопятов // Защита от действия электромагнитных полей и электрического тока в промышленности. – М.: ВЦНИИОТ. – 1973. – С.22-31.


  28.       Долин, П. А. Основы техники безопасности в электроустановках : учебное пособие для вузов / П. А. Долин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Знак, 2003 . – 440 с. – ISBN 5-87789-063-8.


  29.       ДСТУ 4368:2005. Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання. – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 13с. (Національний стандарт України).


  30.       Кутин В.М. Диагностирование электрооборудования электрических систем / В.М. Кутин, В.И. Брейтбурд. – К.: УМК ВО, 1991. – 104 с.


  31.       Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Учебник для студентов энергетических и электротехнических вузов / Л. А. Бессонов. – [6-е изд.] – М.: Высш. Школа, 1973.– 752 с.


  32.       Аполлонский Станислав Михайлович. Справочник по расчету электрических экранов / С.М. Аполлонский. Л.: Энергоатомиздат, 1988. –224 с. – ISBN 5-283-04390-8.


  33.       Кривова К.И. Нормирование напряженности электрического поля промышленной частоты по порогу болевого раздражения электрическим зарядом / К.И. Кривова, С.А. Лебедев, Ю.А. Морозов и др. // Сб.: Защита от действия элктромагнитных полей и электрического тока в промышленности. – М.: ВЦСПС, 1973. – С. 7-16.


  34.       Типовая инструкция по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220-750 кВ. ТИ 34-70-069-87. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1988. – 25 с.


  35.       Мельников Н. А. Проектирование электрической части воздушных линий электропередачи 330-500 кВ/ Н.А. Мельников, С.С. Рокотян,           А.Н. Шеренцис. – М.: Энергия, 1974. – 472 с.


  36.       Технологические карты производства работ под напряжением на ВЛ 220-750 кВ / Е.И. Удод, О.И. Кульматицкий, В.Л. Таловерья, A.M. Хвостик; Под ред. Е.И. Удода. – К.: Техника, 1988. – 200 с.


  37.       Электрические системы и сети: [Учеб. для электроэнерг. спец. вузов] / Н.В. Буслова, Г.И. Денисенко, В.Н. Винославский, В.С. Перхач; Под ред. Г.И. Денисенко. – Киев : Вища школа, 1986. – 584 с


  38.       Глазунов А.А Электрические сети и системы: учеб. пособие для энергет. и электротехн. ин-тов и фак. СССР / А.А. Глазунов, А.А. Глазунов. – 4-е изд., переработ. и доп. – М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1960. – 368 с.


  39.       Колечицкий Е.С. Численный метод расчета осесимметричных электрических полей / Е.С.Колечицкий // Электричество. – 1972. – №7 – С. 57-61.


  40.       Колечицкий Е.С. Расчет электрического поля стержневых электродов / Е.С. Колечицкий, А.А. Филиппов // Электричество. – 1979. – №7. – С. 59-62.


  41.       Методы расчета электростатических полей: [учеб. пособие для энерг. и электротехн. вузов и фак.] / сост. Н. Н. Миролюбов. – М. : Высш. школа, 1963. – 415 с.


  42.       Иоссель Ю.Я. Расчет электрической емкости / Ю.Я. Иоссель,    Э.С. Кочанов, М.Г. Струнский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. – 288 с.


  43.       ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 54 с.


  44.       Методика расчета экономической эффективности ремонта под напряжением воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше. – М.: СПО «Союзтехэнерго», 1986. – 16 с.


  45.       Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: Экономика, 1977.


  46.       Инструкция по расчету технико-экономической эффективности и планирования мероприятий по снижению расхода электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях энергосистем. Утверждена Главтехуправлением Минэенерго СССР 28.11.1979 г.


  47.       Электрические системы, т.2. Электрические сети. Учебное пособие для электроэнерг. вузов / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1971. – 440 с.


  48.       Методика определения экономического ущерба от отказов электроэнергетического оборудования энергосистем. – М.: Экономтехэнерго, 1986. – 36 с.


  49.       Ильченко Б.М. Защита от электрических полей в электроустановках / Б.М. Ильченко, С.М. Ротавский // Обзор. информация Сер.: Линии электропередачи и подстанции, сельская электрификация. – 1980. – вып. 2. С.43-46.


  50.      Александров Георгий Николаевич. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды : Учебное пособие для вузов / Г.Н. Александров. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 360 с. – ISBN 5-283-04429-7.


  51.      Жеребцов В.А. Расчет средств защиты от экологического влияния электрического поля / В.А. Жеребцов, М.Д. Столяров // Электричество. – 1980. – № 6. – С.39-44.


  52.       Алферов С.Е. Ремонт ВЛ 220-750 кВ под напряжением / Алферов С.Е., Кульматицкий О.И., Таловерья В.Л. и др. // Электрические станции. – 1985. №5. – С.52-54.


  53.       Панин В.В. Измерение импульсных магнитных и электрических полей / В. В. Панин, Б. М. Степанов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 119 с..


  54.       Франке В.А. Прибор для измерения напряженности электрической и магнитной составляющей поля в зоне индукции в диапазоне частот 50-100 кГц / В.А. Франке // Кн.: Защита от действия электромагнитных полей и электрического тока в промышленности. – Л.: ЛИОТ.–1963. С. 114-132.


  55.       Кондратьев Б.Л., Чугунов С.А., Юркевич В.М. A.c. №1109677 (СССР). Способ измерения напряженности электрического поля // Бюл. изобр. – 1984. – №31.


  56.       Морозов Ю.А. Прибор для измерения напряженности электрического поля промышленной частоты / Ю.А. Морозов, О.М. Громов // Сб.: Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС. М.: Профиздат. – 1970. – №65. – С.41-44.


  57.       Сухманов В.И. Прибор для измерения напряженности электрического поля / В.И. Сухманов, В.И. Сафонов // Электрические станции. – 1987. – № 6. – С.69-71.


  58.       Аксельрод B.C., Щигловский К.Б., Мандрусов В.А. А.с 473128 (СССР). Способ измерения напряженности электрического поля // Бюл. изобр. – 1975. – № 21.


  59.       Щигловский К.Б. Приборы для измерения параметров электрического поля и их калибровка / К.Б. Щигловский, B.C. Аксельрод // Измерительная техника. – 1978. – № 5. – С.63-65.


  60.       Электроника больших мощностей. Сб. 2 [сборник статей] / отв. ред. акад. П.Л. Капица и проф. Л.А. Вайнштейн. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – 167 с.


  61.       Пискарев A.C., Белов В.И. A.c. 1035535 (СССР). Дозиметр электромагнитного излучения // Бюл. изобр. – 1983. – №30


  62.       Бекасов В.И., Зельвянский Я.А., Левченко В.А. A.c. 746650 (СССР). Устройство для контроля допустимой продолжительности пребывания человека в электрическом поле // Бюл. изобр. – 1980. – №25.


  63.       Косарев В.И. Дозиметр вредного воздействия электрического поля на организм человека / В.И. Косарев, В.А. Воробьев, В.Н. Шатилов // Труды Московского института железнодорожного транспорта. – 1982. – №702. –      С. 109-115.


  64.     Косарев Б.И., Шатилов В.Н., Чавчанидзе Г.Д. A.c. 698026 (СССР). Дозиметр вредного воздействия факторов среды на организм человека // Бюл. изобр. –1979.–№42.


  65.       Немировский А.Б., Амромин С.Д. A.c. 1151895 (СССР). Дозиметр напряженности электрического поля // Бюл. изобр. – 1985. – №15.


  66.       Кутин В.М., Кульматицкий О.И., Бондаренко Е.А. A.c. 1480797 (СССР). Защитная одежда // Бюл. изобр. – 1989. – №19


  67.       Кутін В.М. Заходи по забезпеченню безпеки робіт під напругою на ЛЕП 220-750 кВ. / В.М. Кутін, Є.А. Бондаренко // Звіт науково-дослідної роботи. – Вінниця: ВПІ, 1990.


  68.       Устройство контроля защитных свойств экранирующего комплекта одежды в процессе его эксплуатации / В.М. Кутин,                    О.И. Кульматицкий, Е.А. Бондаренко, Т.Н. Костюк // Информ. лист. № 0-31 МНТИ, Винница. – 1992.


  69.       Кутин В.М. Защитные свойства экранирующих комплектов для работ под напряжением на ЛЕП 330-750 кВ / В.М. Кутин, Е.А. Бондаренко // Электричество. – 1994. – №3. – С. 29-34.


  70.       Кутин В.М., Бондаренко Е.А. A.c. 1781850 (СССР). Способ контроля защитных свойств экранирующего комплекта одежды // Бюл. изобр. – 1992. – №46.


  71.       Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики». ГДК 34.20.507– 2003. – Київ. – 2003. – 329 с.


  72.       Правила устройства електроустановок. 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 736 с.


  73.       Повышение эффективности работы энергосистем: Тр. ИГЭУ. Вып.4 / Под ред. В.А. Шуина, М.Ш. Мисриханова. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 432 с. – ISBN 5-283-02587-X.


  74.       ГОСТ 28259-89. Производство ремонтных работ под напряжением в электроустановках. Основные требования. – М.: Стандартинформ, 2006. – 11 с.


  75.       СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів ліній електропередавання. Методика. – К.: Укрсільенергопроект, 2008. – 34 с.


  76.       ДСТУ ІЕС 60895-2008. Робота під напругою. Струмопровідний одяг для використання за номінальної напруги до 800 кВ за змінного струму та ± 600 кВ за постійного струму. – Введ. з 2010.10.01. – 26 с.


  77.       Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях / С.М. Аполлонский, Б.Е. Синдаловский,             Т.В. Каляда. – СПб.: Изд-во "Безопасность", 2006. – 264 с. – ISBN 5-7325-0854-6.


  78.       Левитт Б. Блейк. Защита от электромагнитных полей / Б. Блейк Левитт; пер. с. англ. Ю. Суслов. – М.: АСТ, 2007. – 448 с. – ISBN 978-5-17-046914-7.


  79.       ДСанПіН №198-97. Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно (наказ МОЗ України від 09.07.1997 № 198).


  80.       ГКД 34.03.601-95. Розподільчі пристрої та повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою 330,400, 500 і 750 кВ. Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля: Затв. ME України 20.09.95. – Львів: ЛьвівОРГРЕС, 1995. – 78 с.


  81.       НПАОП 40.1-1.08-90 Правила по промсанитарии при производстве работ на неотключенных воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 110-1150 кВ. – Новосибирск, 1992.


  82.       ГКД 34.03.501-94. Определение уровней воздействия электромагнитного поля промышленной частоты на персонал энергетических предприятий. Методика определения. – НИЦ «Електромережа». – 30 с.


  83.       Удод Є.І. Україна в питаннях високотехнологічного обслуговування електричних мереж під напругою може стати провідною країною світу / Є.І. Удод // Новини енергетики. – 2007. – №2. – С.4.


  84.       Удод Е.И. Научно-технические основы ремонта электроустановок под напряженим: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук: 05.14.02 / Удод Евгений Иванович ; АН Украини. Институт электродинамики. – К., 1993. – 40 с.


  85.       Удод Евгений Иванович. Ремонт электроустановок под напряженим / Е. И. Удод. – Киев: Техніка,1986. – 163 c.


  86.       Инструктивные материалы по производству работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи 750 кВ. – Винница: Облполиграфиздат, 1987. – 50 с.


  87.       Правила безпечної експлуатації електроустановок: ДНАОП 1.1.10-1.07-97: Затв. 06.07.1997 №257 / Держ.комітет Ураїни по нагляду за охороною праці. – Х.: Форт, 2003. – 144 с.ISBN 966-7079-09-9.


  88.       Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ / Е.Ф. Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова – М.: Папирус Про, 2003. – 640 с. – ISBN 5-901054-18-0.


  89.       Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике /          А.В. Белов. – СПб.: Наука и техника, 2003. – 224 с. – ISBN: 5-94387-084-9.


  90.       Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие / Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. – 4-е изд., испр. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 357 с. – ISBN 978-5-9963-0023-5.


   


  91.       Лебедев С.А. Исследование эфективности экранов для защиты человека от воздействия электрического поля / С.А. Лебедев // Электрические станции. – 1969. – С. 72.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины