КОНТРОЛЬ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ АНАЛОГІЙ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОНТРОЛЬ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ АНАЛОГІЙ
 • Кол-во страниц:
 • 260
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний технічний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України


  Вінницький національний технічний університет


   


   


  На правах рукопису


   


  ВЕДМІЦЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ


   


  УДК 621.3:658.562


   


   


  КОНТРОЛЬ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ


  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ НА ОСНОВІ


  УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ АНАЛОГІЙ


   


  05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи


   


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


   


  Науковий керівник:  


                                       Кухарчук Василь Васильович,


                                    доктор технічних наук, професор


   


   


   


  Вінниця – 2012

   


  ЗМІСТ


  ВСТУП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8 


  РОЗДІЛ 1  СТАН І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15 


  1.1 Основні положення теорії моментів інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15


  1.2 Контроль моменту інерції  в електротехнічних комплексах і  системах з


        обертальною і складною формами руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17


        1.2.1 Значення і вплив моменту інерції на роботу технічних систем в


                 динамічних та стаціонарних режимах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17


        1.2.2 Особливості контролю моменту інерції електротехнічних установок,


                 комплексів та систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20


        1.2.3 Теорія контролю моменту інерції: основні поняття  . . . . . . . . . . . . . . . . .     23


  1.3 Огляд, систематизація та порівняльний аналіз відомих методів контролю


        моменту інерції електротехнічних комплексів і систем  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23


  1.4 Проблема невідповідності в сучасній теорії контролю моменту інерції . . . . .     27


        1.4.1 Доповнення і поглиблення змісту основних понять теорії контролю


                 моменту інерції з позицій теорії множин і відношень  . . . . . . . . . . . . . . .     28


        1.4.2 Невідповідність між областю існування об’єктів контролю моменту


                 інерції і областями застосовності методів і засобів контролю . . . . . . . . .     33


  1.5 Задачі теорії контролю моменту інерції електротехнічних комплексів та


        систем з обертальною і складною формами руху, їх інтерпретація і


        систематизація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35


        1.5.1 Задача логічного поділу (класифікації) методів і засобів контролю


                 моменту інерції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     36


        1.5.2 Задача систематизації, координації, субординації та узагальнення


                 методів і засобів контролю моменту інерції. Вихідний базис теорії . . . .     37


        1.5.3 Задача математичної ідентифікації методів і засобів контролю моменту


                 інерції. Узагальнена математична модель. Формалізація процесу


                 побудови математичних моделей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38  


        1.5.4 Задача електричної ідентифікації і моделювання в теорії методів і


                 засобів контролю моменту інерції. Відсутність узагальнених


                 електричних моделей. Формалізація побудови електричних моделей  . .    39


        1.5.5 Задача розробки нових методів і засобів неруйнівного контролю


                 моменту інерції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        40  


  1.6 Можливі напрями вирішення проблеми невідповідності і пов’язаних із нею


        задач. Гіпотетико-дедуктивний підхід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      41       


  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43


   


  РОЗДІЛ 2  РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ


  КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


  ТА СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45          


  2.1 Узагальнене первинне перетворення як основа структури теорії контролю


        моменту інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45              


  2.2 Узагальнений перетворювач моменту інерції (УПМІ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    49                  


  2.3 Рівняння Лагранжа ІІ роду в математичному моделюванні узагальненого


        перетворення моменту інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     52                  


        2.3.1 Ідентифікація системи УПМІ та в’язей, накладених на неї  . . . . . . . . . . .      52                      


        2.3.2 Математична модель системи УПМІ як узагальнена математична


                 модель первинного перетворення методів і засобів контролю моменту


                 інерції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     54  


        2.3.3 Уточнення математичної моделі системи УПМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     61      


        2.3.4 Математична модель електромеханічної системи УПМІ . . . . . . . . . . . . .      65         


  2.4 Виявлені загальні закономірності процесу перетворення моменту інерції . . .     67  


        2.4.1 Теореми взаємодії підсистем А та В УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      68        


        2.4.2 Дві  загальні властивості процесу перетворення моменту інерції . . . . . .      69            


  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71


   


  РОЗДІЛ 3  УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ


  АНАЛОГІЙ  ДЛЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ


  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     72           


  3.1 Значення теорії динамічних аналогій в електричному моделюванні засобів


        контролю моменту інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     72  


  3.2 Вплив принципу дуальності на формування електричних моделей системи


        УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     74      


  3.3 Удосконалення і розвиток елементів теорії електродинамічних аналогій на


        основі принципу Максвела та рівнянь Лагранжа-Максвела  . . . . . . . . . . . . . . .     74          


        3.3.1 Впорядкування і систематизація електродинамічних аналогій


                 динамічних систем з n ступенями вільності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     75             


        3.3.2 Розробка узагальнених структурних і електричних схем-аналогів


                 динамічних систем з довільним числом ступенів вільності . . . . . . . . . . .     78             


                 3.3.2.1 Побудова узагальненої електричної схеми аналогії типу сила-


                             напруга” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     78         


                 3.3.2.2 Побудова узагальненої електричної схеми аналогії типу сила- 


                              струм” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     82            


                 3.3.2.3 Розробка узагальненої структурної схеми електричної системи-


                              аналога з довільним числом n ступенів вільності . . . . . . . . . . . . .     86           


  3.4 Розробка електричних моделей системи УПМІ в формі рівнянь Лагранжа-


        Максвела. Узагальнені структурна і електричні схеми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89           


        3.4.1 Перша електрична модель системи УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   89               


        3.4.2 Друга електрична модель системи УПМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    90                  


  3.5 Математична модель системи УПМІ в лінеаризованій формі  . . . . . . . . . . . . . .     93                     


  3.6 Електричні моделі лінеаризованої системи  УПМІ в символічній (частотній)


        і операторній формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    94                     


  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    97    


                 


  РОЗДІЛ 4  РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ


  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ: ФОРМАЛІЗОВАНИЙ


  ГІПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНИЙ ПІДХІД НА ОСНОВІ СИСТЕМИ УПМІ . . . . . .    99    


  4.1 Вихідний базис теорії контролю моменту інерції як основа формалізованого


        гіпотетико-дедуктивного підходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    99    


        4.1.1 До питання істинності, несуперечливості, коректності і адекватності


                 математичної і електричних моделей системи УПМІ . . . . . . . . . . . . . . . .    100    


        4.1.2 Формалізований гіпотетико-дедуктивний метод математичної і


                 електричної ідентифікації методів і засобів контролю моменту інерції


                 на основі системи УПМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    102        


  4.2 Впровадження гіпотетико-дедуктивного підходу в створенні нових методів


        контролю моменту інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    106            


        4.2.1 Математична і електричні моделі засобів (методів) контролю моменту


                 інерції 1-го порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    106               


        4.2.2 Математична і електричні моделі засобів (методів) контролю моменту


                 інерції 2-го порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    107                   


        4.2.3 Математичні і електричні моделі засобів (методів) контролю моменту


                 інерції 3-го і 4-го порядків. ПМІ з двома ступенями вільності  . . . . . . . .    108                    


        4.2.4 Методи і засоби контролю моменту інерції більш високих порядків . . .    110                    


  4.3 Нові методи контролю моменту інерції електротехнічних комплексів і


        систем з обертальною формою руху  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       111                      


        4.3.1 Загальний огляд нових методів, їхнє впорядкування і систематизація . .   111                      


        4.3.2 Методи контролю моменту інерції з перетворювачем 1-го порядку . . . .   115                      


        4.3.3 Методи контролю моменту інерції з перетворювачем 2-го порядку . . . .   116                      


        4.3.4 Метод двох резонансів. Методи контролю моменту інерції з


                 перетворювачем 3-го порядку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119                         


  4.4 Дослідження області застосовності нових методів контролю моменту


        інерції: математичне моделювання зміни моменту інерції тіл обертання


        внаслідок їх деформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       123                             


  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    128                            


   


  РОЗДІЛ 5  РОЗРОБКА НОВИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ


  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130                            


  5.1 Побудова узагальненої структурної схеми засобу контролю моменту інерції


        електротехнічних комплексів і систем з обертальною та складною формами


        руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130                               


        5.1.1 Засіб контролю моменту інерції на основі системи УПМІ і його


                 структурна схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    131                                   


        5.1.2 Узагальнена математична модель та її модифікації  . . . . . . . . . . . . . . . . .    133                                      


        5.1.3 Перша і друга узагальнені електричні моделі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    136                                         


  5.2 До питання формалізації гіпотетико-дедуктивного методу математичної


        ідентифікації засобів контролю моменту інерції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    137                                             


  5.3 Розробка  оптико-електронного засобу контролю моменту інерції 


        електротехнічних комплексів і систем з обертальною формою руху  . . . . . . .    138                                                


        5.3.1 Оптико-електронні засоби контролю моменту інерції. Метод


                 просторово-оптичної модуляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    138                                            


        5.3.2 Розробка структурної схеми оптико-електронного засобу контролю


                 моменту інерції на основі системи УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    140                                                


        5.3.3 Розробка узагальненої математичної моделі просторово-оптичного


                 модулятора. Удосконалення методу просторово-оптичної модуляції.


                 Узагальнена математична модель з довільною формою просторового


                 модулятора. Задачі аналізу та синтезу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    142                                                


        5.3.4 Математична модель оптико-електронного засобу контролю  моменту


                 інерції електротехнічних комплексів і систем та її модифікації . . . . . . .    152                                                  


        5.3.5 Електричні моделі оптико-електронного засобу контролю моменту


                 інерції електротехнічних комплексів і систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     155                                                    


  5.4 Оцінка вірогідності контролю моменту інерції  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       156                                                    


         5.4.1 Оцінювання випадкової похибки та невизначеності вимірювання


                    моменту інерції методів 1-го порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    156                                                    


         5.4.2 Оцінювання вірогідності контролю моменту інерції для методів 1-го  


                   порядку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    163                                                    


  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         172


  ВИСНОВКИ . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      173                                                      


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175                                                        


  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       203


  Додаток А   До питання систематизації відомих методів контролю моменту


  інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204


  Додаток Б   До питання проблеми невідповідності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       209


  Додаток В   Побудова рівнянь руху підсистеми В УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210


  Додаток Г   Кінетична енергія підсистеми А системи УПМІ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  213


  Додаток Д   Доведення теорем взаємодії підсистем А та В системи УПМІ  . . . . .  214


  Додаток Е   Доведення теореми про динамічний режим роботи підсистеми А


  системи УПМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217


  Додаток Ж  Зв'язок між числом ступенів вільності і порядком диференціального


  рівняння первинних перетворювачів моменту інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218


  Додаток З   Нові методи контролю моменту інерції електротехнічних комплексів


  і систем з обертальною та складною формами руху. Доповнення до табл. 4.3 . . .   221


  Додаток И   Розробка аналітичної математичної моделі операції квантування


  неперервного сигналу в кодово-імпульсному модуляторі узагальненого засобу


  контролю моменту інерції електротехнічних комплексів та систем  . . . . . . . . . . .   238


  Додаток К  &nbs

 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


   


  В дисертаційній роботі розв’язано ряд актуальних і взаємопов’язаних науково-практичних задач, серед яких: задача дослідження процесу контролю моменту інерції електротехнічних комплексів та систем з великим і наперед невизначеним числом ступенів вільності та задача удосконалення теорії електродинамічних аналогій з метою електричного моделювання останніх задля  розробки на цій основі нових методів і засобів неруйнівного контролю моменту інерції електромеханічних систем з обертальною і складною формами руху.


  1. Вперше виявлено принцип та розкрито закономірності топологічної будови електричних кіл, узагальнених за ознакою числа ступенів вільності системи. Розроблено їх структурну і електричні схеми, які є тотожними рівнянням Лагранжа-Максвела і Лагранжа ІІ роду. Це створює можливість розв’язування на основі єдиного формалізованого дедуктивного підходу задач електричного моделювання електротехнічних систем складної архітектури та змішаної фізичної природи (механічної, електромагнітної, термодинамічної тощо).


  2. Запропоновано і розроблено нове поняття – узагальнений перетворювач моменту інерції (УПМІ). Математичний аналіз системи УПМІ дозволив:


  - побудувати  на  основі  варіаційних принципів аналітичної механіки узагальнену математичну модель процесу первинного перетворення моменту інерції в формі рівнянь Лагранжа ІІ роду та виявити його загальні закономірності;


  - звести математичні моделі первинного перетворення відомих і можливих засобів і методів контролю моменту інерції до ієрархічної єдності, утворивши багаторівневу структурну форму з ознаками підпорядкування об’єктів нижнього рівня об’єктам верхнього, з послідовним сходженням до самої системи УПМІ;


  - розв’язати задачу математичної ідентифікації відомих і можливих засобів і методів контролю моменту інерції електротехнічних комплексів та систем.


  3. На основі узагальнених електричних кіл-аналогів та системи УПМІ розроблено першу і другу узагальнені електричні моделі процесу первинного перетворення моменту інерції та отримані їх рівняння руху в формі рівнянь Лагранжа-Максвела. Це дозволило:


  - розв’язати задачу електричної ідентифікації і електричного моделювання відомих та можливих засобів і методів контролю моменту інерції електротехнічних комплексів і систем; 


  - сформулювати і розв’язати задачу формалізації процесів математичної і електричної ідентифікації засобів і методів контролю моменту інерції на основі лагранжевого формалізму та дедуктивного підходу шляхом варіації числа ступенів вільності системи;


  - розробити і описати за допомогою єдиного формалізованого підходу ряд нових методів неруйнівного контролю моменту інерції 1-го, 2-го і 3-го порядків, які порівняно з відомими мають кращі показники якості контролю, зокрема – точність вимірювання моменту інерції та достовірність його контролю.      


  4. Вперше сформульовано і розв’язано задачу синтезу форми кривої профілю просторово-оптичного модулятора. Це дозволило удосконалити оптико-електронний засіб контролю моменту інерції і забезпечити лінійність статичної характеристики в широкому діапазоні перетворення моменту інерції.


  5. На основі розроблених узагальнених електричних кіл-аналогів та на базі створеної узагальненої математичної моделі процесу просторово-оптичної модуляції вдосконалено сенсор віброзміщень та сенсор кутового положення ротора, які, як основні складові автоматизованих систем вібромоніторингу і контролю температури, на підставі договірних зобов’язань з Дністровською ГАЕС впроваджено у виробництво, що дозволило підвищити надійність роботи гідроагрегатів та гідрогенераторів ГА-1, ГА-2, ГА-3 Дністровської ГЕС-2. 


  6. Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі, що підвищує якість викладання дисциплін електротехнічного спрямування.


  Відтак, на думку автора, заявленої мети даного дослідження наразі досягнуто, а сама дисертаційна робота є завершеною.


   
   


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


   


  1.  Павловський М. А. Теоретична механіка : підручник / Павловський М. А. – [2-е вид.]. – Київ : Техніка, 2004. – 512 с.


  2.  Гернет М. М. Определение моментов инерции / М. М. Гернет, В. Ф. Ратобыльский.  – М. : Машиностроение, 1985. – 248 с.


  3.  Фаворин М. В. Моменты инерции тел. Справочник / М. В. Фаворин ; под. ред. М. М. Гернета. – [2-е изд.]. – М. : Машиностроение, 1977. – 511 с.


  4.  Гюйгенс X. Три мемуара по механике / Х. Гюйгенс. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 379 с.


  5.  Жуковский Н. Е. Теоретическая механика / Н. Е. Жуковский. – [2-е изд.]. – М.–Л. : Гос. изд-во тех.-теор. литер., 1952. – 812 с.


  6.  Кирхгоф Г. Механика. Лекции по математической физике / Г. Кирхгоф. – М. : Издательство АН СССР, 1962. – 403 с.


  7.  Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин : [учеб. для втузов] / И. И. Артоболевский. – [4-е изд.]. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 640 с.


  8.  Чаплыгин С. А. Механика системы. В 2 ч. Ч. II. Динамика системы / С. А. Чаплыгин. – [4-е изд.]. – М.–П. : Гос. изд-во, 1924. – 208 с.


  9.  Балк М. Б. Геометрия масс / М. Б. Балк, В. Г. Болтянский. – М. : Наука, 1987. – 160 с.


  10.  Machinery’s Handbook / E. Oberg, F. D. Jones, H. L. Horton, H. H. Ryffel. – [26th ed.]. – NY. : Industrial Inc., 2000. – 2640 pp.


  11.  Теоретична механіка : [підруч. для вищ. навч. закл.] / [Шульга С. М., Багацька О. В., Бутрим О. Ю. та ін.]. – Х. : Ранок, 2007. — 208 с.


  12.  Гернет М. М. Курс теоретической механики : учебник для вузов / М. М. Гернет. – [3-е изд.]. – М. : «Высшая школа», 1973. – 464 с.


  13.  Журавлев В. Ф. Основы теоретической механики / В. Ф. Журавлев. – [2-е изд.]. – М. : Изд-во физ.-мат. лит., 2001. – 320 с.


  14.  Курс теоретической механики : [учеб. для вузов] / [В. И. Дронг, В. В. Дубинин, М. М. Ильин и др.]; под. общ. ред. К. С. Колесникова. [3-е изд.]. М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 736 с.


  15.  Бухгольц Н. Н. Основной курс теоретической механики. В 2 ч. Ч. 2. Динамика системы материальных точек / Н. Н. Бухгольц. – [4-е изд.]. – М. : Гл. ред. физ.-мат. лит. изд-ва «Наука», 1966. – 332 с.


  16.  Хайкин С. Э. Физические основы механики : чеб. пособ.] / С. Э. Хайкин. – [2-е изд.]. – М. : Гл. ред. физ.-мат. лит. изд-ва «Наука», 1971. – 752 с.


  17.  Березкин Е. Н. Курс теоретической механики / Е. Н. Березкин. [2-е изд.]. М. : Издательство Московского университета, 1974. – 647 с.


  18.  Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т 1. /   В. И. Анурьев; под ред. И. Н. Жестковой. – [8-е изд.]. – М. : Машиностроение, 2001. – 920 с.


  19.  Ведміцький Ю. Г. Момент інерції деформованого циліндра / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №2(89). – С. 25 – 33.


  20.  Ведміцький Ю. Г. Вплив повільних деформацій на момент інерції механічних та електромеханічних систем / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені  Михайла Остроградського. – 2007. – Випуск 3/2007 (44) Частина 1. – С. 148 – 152.


  21.  Накопители энергии : [учебн. пос. для вузов] / Д. А. Бут, Б. Л. Алиевский, С. Р. Мизюрин, П. В. Васюкевич; под. ред. Д. А. Бута. М. : Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.


  22.  Уайт Д. С. Электромеханическое преобразование энергии / Д. С. Уайт,     Г. Х. Вудсон. – М.–Л. : Издательство «Энергия», 1964. – 528 с.


  23.  Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах : [учеб. для вузов] / С. А. Ульянов. – М. : «Энергия», 1970. – 520 с.


  24.  Горев А. А. Избранные труды по вопросам устойчивости электрических систем / А. А. Горев. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1960. – 260 c.


  25.  Горев А. А. Переходные процессы синхронной машины / А. А. Горев. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1950. – 551 с.


  26.  Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах /  Р. Рюденберг. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 714 с.


  27.  Жданов П. С. Вопросы устойчивости электрических систем / П. С. Жданов; под ред. Л. А. Жукова. – М. : Энергия, 1979. –  456 с.


  28.  Справочник по электрическим машинам : в 2 т. / Под общ. ред. И. П. Копылова и Б. К. Клокова. – М. : Энергоатомиздат.


  Т. 1. – 1988. – 456 с.


  Т. 2. – 1989. – 688 с.


  29.  Копылов И. П. Электрические машины : учеб. для вузов / И. П. Копылов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 360 с.


  30.  Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах : [учеб. для электроэнергет. спец. вузов]  / В. А. Веников. – [4-е изд.]. – М. : Высш. шк., 1985. – 536 с.


  31.  Кухарчук В. В. Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин : дис. … доктора техн. наук : 05.11.13 / Кухарчук Василь Васильович. – Вінниця, 1999. – 376 с.


  32.  Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И. А. Сыромятников; под ред. Л. Г. Мамиконянца. – [4-е изд.]. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.


  33.  Переходные процессы в системах электроснабжения : учебник / [В. Н. Винославский, Г. Г. Пивняк, Л. И. Несен и др.]; под ред. В. Н. Винославского. – К. : Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 422 с.


  34.  Ильинский Н. Ф. Основы электропривода / Н. Ф. Ильинский. – М. : Из-во МЭИ, 2000. – 162 с.


  35.  Онищенко Г. Б. Электрический привод : учебник для вузов / Г. Б. Онищенко. – М. : PACHX, 2003. – 320 с.


  36.    Чиликин М. Г. Общий курс электропривода : учеб. для вузов / М. Г. Чиликин, А. С. Сандлер. – [6-е изд.]. – М. : Энергоиздат, 1981. – 576 с.


  37.  Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе / С. Н. Вешеневский. – [6-е изд.]. – М. : «Энергия», 1977. – 432 с.


  38.  Гемке Р. Г. Неисправности электрических машин / Р. Г. Гемке. – Л. : «Энергия», 1969. – 272 с.


  39.  Електропривод : [підручник] / [Ю. М. Лавріненко, О. С. Марченко, П. І. Савченко та ін.]; за ред. Ю. М. Лавріненка. – [2-е вид.]. – К. : "Ліра-К", 2009. – 504 с.


  40.  Електропривод : [підручник] / О. С. Марченко, Ю. М. Лавріненко, П. І. Савченко, Є. Л. Жулай; за ред. О. С. Марченка. – К. : Урожай, 1995. – 208 с.


  Ч. 1 – К. : Урожай, 1995. – 208 с.


  41.  Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній : підручник / [Є. Л. Жулай, Б. В. Зайцев, Ю. М. Лавріненко та ін.]; за ред. Є. Л. Жулая. – К. Вища освіта, 2001. – 288 с.


  42.  Волощак І. А. Автоматизований електропривод поліграфічних машин: [підручник] / І. А. Волощак, І. Т. Степко – Львів : Фенікс, 1998. – 239 с.


  43.  Меньшов Б. Г. Электротехнические установки и комплексы : учеб. для вузов / Б. Г. Меньшов, М. С. Ершов, А. Д. Яризов. – М. : ОАО “Изд-во “Недра”, 2000. – 487 с.


  44.  Вольдек А. И. Электрические машины : [учеб. для студ. втузов] / А. И. Вольдек. – [3-е изд.]. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.


  45.  Ключев В. И. Теория электропривода : учеб. для вузов / В. И. Ключев. – [2-е изд.]. – М. : Энергоатомиздат, 1998. -704 с.


  46.  Башарин А. В. Управление электроприводами : учеб. пособ. для вузов /    А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколовский. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 392 с.


  47.  Кравчик А. Э. Выбор и применение асинхронных двигателей / А. Э. Кравчик, Э. К. Стрельбицкий, М. М. Шлаф. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 96 с.


  48.  Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин / Г. К. Жерве. – Л. : Энергоатомиздат, І984. – 408 с.


  49.  Фираго Б. И. Теория электропривода : учеб. пособие / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. – Мн. : ЗАО “Техноперспектива”, 2004. – 527 с.


  50.  Егоров В. Н. Динамика систем электропривода / В. Н. Егоров, В. М. Шестаков. – Л. : Энергоатомиздат, 1983. – 216 с.


  51.  Видеман Е. Конструкции электрических машин / Е. Видеман, В. Келленбергер. – Л. : «Энергия», 1972. – 520 с.


  52.  Будишевский В. А. Характеристики моментов инерции и сопротивления электроприводов шахтных вагонеток / В. А. Будишевский, А. И. Резников // Механика жидкости и газа: материалы VIII междунар. науч.-техн. конф., 2009 г. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С. 192 198.


  53.  Электромеханические характеристики электропривода с переменными моментами инерции и сопротивления / М. М. Федоров, В. А. Будишевский, А. А. Резников, А. А. Ткаченко // Сборник научных трудов УкрНИИВЭ : Взрывозащищенное электрооборудование. – Донецк : Юго–Восток Лтд, 2010. – C. 223 – 230.


  54.  Бородай В. А. Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 Електричні машини і апарати” / В. А. Бородай. – Львів, 2009.


  55.  Ковальчук Р. А. Обґрунтування раціональних режимів пуску насосних агрегатів бурових установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 Динаміка і міцність машин” / Р. А. Ковальчук. – Львів, 2008.


  56.  Севастьянов В. М. Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 Інформаційно-вимірювальні системи” / В. М. Севастьянов. – Вінниця, 2007.


  57.   Журкіна В. М. Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / В. М. Журкіна. – Львів, 2007.


  58.  Мокін О. Б. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи” / О. Б. Мокін. – Київ, 2006.


  59.  Здрозис К. П. Керування спеціальними режимами електромеханічних систем механізмів підйому з асинхронним електроприводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / К. П. Здрозис. – Одеса, 2001.


  60.  Пирожок А. В. Синтез поліноміальним методом регуляторів спрощених структур електромеханічних систем спірально-гвинтового транспортера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / А. В. Пирожок. – Харків, 2003.


  61.  Ягела К. Частотно-керований асинхронний електропривід металургійних транспортних ліній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / К. Ягела. – Львів, 1998.


  62.  Задорожня І. М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стану гарячої прокатки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / І. М. Задорожня. – Харків, 2010.


  63.  Маляр А. В. Методи аналізу та оптимізації електромеханічних систем штангових нафтовидобувних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи” / А. В. Маляр. – Львів, 2010.


  64.  Будніков В. М. Гібридна система електроспоживання з інерційним накопичувачем енергії для спеціалізованих видів транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. техн. наук : спец. 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи” / В. М. Будніков. – Кременчук, 2009.


  65.  Попович М. Г. Теорія автоматичного керування : підручник / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – К. : Либідь, 1997. – 544 с.


  66.  Егоров А. И. Основы теории управления / А. И. Егоров. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 504 с.


  67.  Методы классической и современной теорий автоматического управления : учебник : в 3 т. / Под ред. Н. Д. Егупова. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана  – . – Т. 1 :  Анализ и статистическая динамика систем автоматического управления. – 2000. – 748 с.; Т. 2 : Синтез регуляторов и теория оптимизации систем автоматического управления. – 2000. – 736 с.; Т. 3 :  Методы современной теории автоматического управления. – 2000. – 748 с.


  68.  Кухарчук В. В. Елементи теорії контролю динамічних параметрів електричних машин : [монографія] / В. В. Кухарчук. – Вінниця : «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 1998. – 125 с.


  69.  Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань : [підручник] / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 522 с.


  70.  Метрологія та вимірювальна техніка : [навчальний посібник] / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, В. П. Долгополов, Л. В. Грумінська. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 252 с.


  71.  Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю : [навчальний посібник] / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 219 с.


  72.  Поджаренко В. О. Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка : [навчальний посібник] / В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук. – К. : УМК ВО, 1991. – 240 с.


  73.  Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П.  Орнатский. – К. : Вища школа, 1983. – 455 с.


  74.  Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : [монографія] / [В. О. Поджаренко, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 154 с.


  75.  Кучерук В. Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів : [монографія] / В. Ю. Кучерук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 195 с.


  76.  Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / П. П. Орнатский. – [5-е изд.]. – К. : Вища. шк. Головное изд-во, 1986. – 504 с.


  77.  Островский Л. А. Основы общей теории электроизмерительных устройств / Л. А. Островский. – Л. : “Энергия”, 1971. – 544 с.


  78.  Евланов Л. Г. Контроль динамических систем / Л. Г. Евланов. – [2-е изд.]. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 432 с.


  79.  Дятлов В. А. Контроль динамических систем / В. А. Дятлов, А. Н. Кабанов, Л. Т. Милов. – Л. : Энергия, 1978. – 88 с.


  80.  Грановский В. А. Динамические измерения. Основы метрологического обеспечения / В. А. Грановский. – Л. : Энергоатомиздат, 1984. – 224 с.


  81.  Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник : в 2 т. / под ред. В. В. Клюева. – [2-е изд.]. – М. : Машиностроение.


  Кн. 1. – 1986. – 488 с.


  Кн. 2. – 1986. – 352 с.


  82.  Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов / В. Г. Блохин, О. П. Глудкин, А. И. Гуров, М. А. Ханин; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио и связь, 1997. – 232 с.


  83.  Тартаковский Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: [учебн. для вузов] / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. – М. : Высш. шк., 2001. – 205 с.


  84.  Поліщук Є. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин : [підручник] / Є. С. Поліщук. – Львів : Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000 – 360 с.


  85.  Калиниченко А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: [учебно-практическое пособие] / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников, под. ред. А. В. Калиниченко. – М. : “Инфа-Инженерия”, 2008. – 576 с.


  86.  Пронкин Н. С. Основы метрологии. Практикум по метрологии и измерениям : учеб. пособие для вузов / Н. С. Пронкин. – М. : Логос; Университетская книга, 2007. – 392 с.


  87.  Фридман А. Э. Основы метрологии. Современный курс / А. Э. Фридман. – С.-Пб. : НПО «Профессионал», 2008. – 284 с.


  88.  Потапов Л. А. Испытание микроэлектродвигателей в переходных режимах / Л. А. Потапов, В. Ф. Зотин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 104 с.


  89.  Потапов Л. А. Измерение вращающих моментов и скоростей вращения микроэлектродвигателей / Л. А. Потапов,  Ф. М. Юферов. – М. : Энергия, 1976. – 121 с.


  90.  Кухарчук В. В. Спосіб вимірювання моменту інерції ротора електричних машин / В. В. Кухарчук // Ученые записки Симферопольского государственного университета. – 1998. – спец. выпуск. – С. 214–219.


  91.  Кухарчук В. В. Математична модель вимірювального перетворення моменту інерції ротора асинхронних машин / В. В. Кухарчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. – № 2. – С. 62 – 70.


  92.  Кухарчук В. В. Аналіз метрологічних характеристик засобу прямого вимірювання моменту інерції / В. В. Кухарчук, Ю. О. Карпов, І. К. Говор // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2003. –  Том 2. – С. 195 – 198.


  93.  Кучерук В. Ю. Аналіз та практична реалізація мікропроцесорного засобу вимірювання кутової швидкості обертання електричних машин / В. Ю. Кучерук,    В. В. Кухарчук // Вісник ВПІ. – 1995. – № 2. – С. 12 – 16.


  94.  Поджаренко В. О. Новий спосіб вимірювання моменту інерції електричних машин / В. О. Поджаренко, В. Ю.Кучерук // Автоматизація технологічних процесів та промислова екологія. – 1997. – №1. – С. 23 – 27.


  95.  Маликов В. Т. Микропроцессорный регистратор быстропротекающих процессов В. Т. Маликов, В. А. Поджаренко, В. В. Кухарчук, П. Л. Мельничук // Радиоизмерения. – 1985. – т. 3. – С. 104 – 111.


  96.  Поджаренко В. О. Експериментально-теоретичний метод визначення моменту інерції тіл обертання / В. О. Поджаренко, Ю. В. Шабатура, А. В. Поджаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3 (Т1) – C. 157 – 161.


  97.  Кучерук В. Ю. Методологія побудови засобів вимірювання моменту інерції роторів електричних машин / В. Ю. Кучерук, В. В. Кухарчук, В. Б. Дудикевич,  А. В. Поджаренко // Проблеми створення нових машин і технологій. Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного інституту. – 2000. – Вип. 1/2000 (8). – С. 113 – 118.


  98.  Пат. 42988А Україна, МПК G 01 M 1/10. Спосіб визначення приведеного моменту інерції механізму / Кучерук В. Ю., Кухарчук В. В., Кулаков П. І., Поджаренко А. В. – № 200105964; заявл. 23.10.00; опубл. 15.11.01, Бюл. № 10. – 7 с.


  99.  Podzharenko V. A. New method of measurement of a moment of inertia of an electrical machines / V. A. Podzharenko, V. Yu. Kucheruk // XIV IMEKO World Congress. – Tampere (Finland). –1-6 June 1997. – Volume III. – Topics 3. – P. 90 – 95.


  100.  Поджаренко А. В. Безконтактне визначення моменту інерції конусного ротору в газомагнітному підвісі / А. В. Поджаренко, О. Г. Ігнатенко, І. В. Коломійчук // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – Донецьк : ДонНТУ. – 2009. – Вип. 17(148). – С. 160 – 164.


  101.  Поджаренко А. В. Метод вимірювання моменту інерції / А. В. Поджаренко // Вісник інженерної академії України. – 2010. – № 3 – 4. – С. 256 – 259.


  102.  Sokol V. M. Determination of the moment of Inertia of the Rotor System /     V. M. Sokol, A. V. Podzharenko // MEASUREMENT’97 : International Conference on Measurement Smolenice Castle near Bratislava, Slovak Republic, May 29-31, 1997.


  103.  Сокол В. М. Системная идентификация параметров роторных систем и on-line диагностика авиационных двигателей / В. М. Сокол // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. Сб. трудов IX межд. науч.-техн. конф., 12-19 декабря 2010 г. – Шарм эль Шейх (Египет), 2010. – С. 24 – 30. 


  104.  Сокол В. М. Момент инерции вращающегося ротора как функция его геометрических параметров / В. М. Сокол // Актуальные проблемы измерений, управления и диагностики. Сб. трудов науч. конф., 24 ноября 2010 г. – Арад (Израиль), 2010. – С. 44 – 49. – (Арад : Изд. ИПИ, 2010. – 251 с.)


  105.   Sokol V. M. Continuous Measurement of Dynamic Parameters and Diagnostics of Rotor Systems / V. M. Sokol // Proceedings of National Conference “Scientific Researches in the Field of the Control and Diagnostics”. – Arad : Publishing IASA, 2006. – PP. 20 – 25.


  106.  Сокол В. М. Комплексная система непрерывного измерения динамических параметров роторов / В. М. Сокол // Современные достижения в науке и образовании. Сб. трудов межд. науч. конф., 9-17 сентября 2007 г. – Нетания (Израиль). – 2007. – С. 96 – 101.


  107.   Сокол В. М. Момент инерции и колебания статически неуравновешенного ротора / В. М. Сокол // Труды Института прогрессивных исследований. – Арад : Изд. ИПИ. – 2003. – Вып. 3. – С. 7 – 31.


  108.  Сокол В. М. Тензор инерции и колебания динамически неуравновешенного ротора / В. М. Сокол // Труды Института прогрессивных исследований. – Арад : Изд. ИПИ. – 2004. – Вып. 4. – С. 13 – 20.


  109.  Поджаренко А. В. Комп’ютерно-вимірювальна система та її компоненти для оцінювання моменту інерції роторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 Компютерні системи та компоненти /   А. В. Поджаренко. – Львів, 2010.


  110.  Васілевський О. М. Оцінювання невизначеності вимірювання моменту інерції ротора за амплітудою крутильних коливань / О. М. Васілевський, А. В. Поджаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. –  № 4. – С. 5 – 9.


  111.  Архангельский Г. В. Аналитический метод определения момента инерции маховика / Г. В. Архангельский // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вип. 2(26). – С. 1 – 5.


  112.  Мокін Б. І.  Ідентифікація  параметрів  моделей  та  оптимізація  режимів системи  електропривода  трамвая  з  тяговими  електродвигунами  постійного струму : монографія / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 92 с.


  113.  Andreescu G. D. Torque-sp

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины