Артимяк Зоряна Степанівна. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність : Артимяк Зоряна Степановна. Развитие форм предпринимательства в аграрном секторе и их эффективность • Название:
 • Артимяк Зоряна Степанівна. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність
 • Альтернативное название:
 • Артимяк Зоряна Степановна. Развитие форм предпринимательства в аграрном секторе и их эффективность
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Львівський державний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Артимяк Зоряна Степанівна. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність : Дис... канд. наук: 08.00.04 2008
  Артимяк З.С. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львівський державний аграрний університет, Львів, 2008.

  У роботі наведено результати дослідження розвитку форм підприємництва в аграрному секторі економіки. Узагальнено теоретичні положення щодо сутності аграрного підприємництва та виявлено особливості форм організації підприємницької діяльності в АПК, насамперед у сільському господарстві. Визначено показники ефективності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. Проведено економічний аналіз становлення та розвитку фермерських господарств як форми аграрного підприємництва.

  З використанням методу кластерного аналізу визначено специфічні риси територіальної організації розвитку підприємництва в сільському господарстві.

  Обґрунтовано основні напрями активізації розвитку аграрного підприємництва та вдосконалення його державного регулювання. Розроблено пропозиції з оптимізації складу і розмірів інтегрованих та кооперативних підприємницьких структур. Сформульовано основні заходи щодо впровадження і вдосконалення механізму регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у рамках кооперативного формування.

  1. Аграрне підприємництво є ініціативною, самостійною діяльністю громадян та їх об'єднань, спрямованою на отримання доходу, здійснюваною на свій ризик і під майнову відповідальність у межах визначених організаційно-правових форм, що функціонують в аграрному секторі економіки. Це історично зумовлене, комплексне соціально-економічне явище, що проявляється через систему суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. Суть підприємництва розкривається в теоретичному (категоріальному) і практичному аспектах: на рівні суспільства в цілому як фактор суспільного виробництва і рушійна сила науково-технічного прогресу; на рівні підприємства як специфічна поведінкова схема (стратегія взаємовідносин з учасниками ринкового процесу); на рівні особи як сукупність певних психологічних характеристик.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины