Білозір Лариса Миколаївна. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : Билозир Лариса Николаевна. Формирование глобальной регуляторной политики в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией • Название:
 • Білозір Лариса Миколаївна. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією
 • Альтернативное название:
 • Билозир Лариса Николаевна. Формирование глобальной регуляторной политики в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Білозір Лариса Миколаївна. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. : Дис... канд. наук: 08.00.02 - 2008.
  Білозір Лариса Миколаївна. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, Київ, 2007.

  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів формування глобальної регуляторної політики торгівлі сільськогосподарською продукцією в контексті вступу України до глобальної торговельної системи ГАТТ/СОТ.

  Проаналізовано зв’язки та взаємовплив механізмів формування глобальної регуляторної сільськогосподарської політики і нарощення торговельного потенціалу на світовому аграрному ринку в умовах лібералізації торгівлі, виведення аграрного сектора на рівень сталого розвитку та вирішення проблем продовольчої безпеки. Досліджено природу й сучасний стан системи формування глобальної регуляторної політики торгівлі сільськогосподарською продукцією.

  У дисертації розроблено рекомендації щодо оптимізації механізмів формування глобальної регуляторної політики торгівлі сільськогосподарською продукцією. Оцінено можливі перспективи та наслідки взаємодії сільськогосподарської галузі України з ГАТТ/СОТ; визначено напрями трансформації державної регуляторної політики в контексті вступу України до цієї організації. Розроблено економіко-математичну модель оцінки впливу комплексу заходів підтримки на виробництво сільськогосподарської продукції з метою удосконалення механізму застосування внутрішньої підтримки в сільському господарстві і на її основі здійснено аналіз передумов ефективного використання та запровадження Україною дієвих важелів державної регуляторної політики в аграрному секторі економіки.

  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо визначення ролі глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією як важливого чинника зростання відкритості світового аграрного ринку та вироблено основні підходи до її вдосконалення. Результати проведеного дисертаційного дослідження дають змогу дійти висновків, які характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины