Жарська Ірина Олександрівна. Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України : Жарская Ирина Александровна. Формирование маркетинговой системы предприятия железнодорожного транспорта в современных условиях Украины • Название:
 • Жарська Ірина Олександрівна. Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України
 • Альтернативное название:
 • Жарская Ирина Александровна. Формирование маркетинговой системы предприятия железнодорожного транспорта в современных условиях Украины
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Жарська Ірина Олександрівна. Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України : Дис... канд. наук: 08.00.04 2009
  Жарська І. О. «Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України» . Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (залізничний транспорт). Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008.

  Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо реформування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту України.

  У дисертації виділено специфічні ознаки маркетингової системи підприємства залізничного транспорту. Проаналізовано існуючу маркетингову систему, визначено її недоліки та запропоновано принципи та напрямки реформування. Зокрема, запропоновано модель створення в структурі «Укрзалізниці» маркетингової вертикалі та склад її елементів на кожному рівні управління. Вдосконалено систему показників якості послуг з перевезень пасажирів та вантажів та класифікацію маркетингових витрат підприємства залізничного транспорту, запропонована методика їх розрахунку. Дістали подальший розвиток показники оцінки ефективності маркетингу. Розроблено методичний підхід до реорганізації системи маркетингової інформації та оцінки ефективності функціонування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту.

  У дисертації наведене теоретичне узагальнення і запропоноване нове вирішення важливої науково-прикладної задачі з розробки наукового підґрунтя реформування існуючої та становлення нової маркетингової системи підприємства залізничного транспорту шляхом: вивчення та узагальнення теоретичних засад залізничного маркетингу, дослідження функціонування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту, вибору напрямків реформування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины