Бєлєнкова Ольга Юріївна. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу : Беленкова Ольга Юрьевна. Экономический механизм развития строительного предприятия по критерию прироста собственного капитала • Название:
 • Бєлєнкова Ольга Юріївна. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу
 • Альтернативное название:
 • Беленкова Ольга Юрьевна. Экономический механизм развития строительного предприятия по критерию прироста собственного капитала
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Бєлєнкова Ольга Юріївна. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2008.
  Бєлєнкова О. Ю. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка і управління підприємствами (економіка будівництва) - Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008.

  Визначена сутність економічного механізму розвитку як способу цілеспрямованого впливу на економічні параметри операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства. Складові механізму: головний критерій, упорядкований процес розвитку, сукупність конкретних економічних задач. Головний критерій темпи зростання власного капіталу в межах 5 -15 %.

  Як складові механізму створені моделі: приросту власного капіталу в залежності від збільшення чистої виручки та операційного прибутку; впливу окремих статей балансу на виручку і собівартість реалізованої продукції; впливу частки відрахувань у фонди соціального розвитку підприємства та професійності персоналу на прибуток; оцінки якості балансу; імітаційна модель економічного механізму розвитку будівельного підприємства у формі ділової гри.

  В дисертації наведені теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання - створення моделі економічного механізму розвитку будівельного підприємства, що орієнтований на приріст власного капіталу. Складові механізму: головний критерій, упорядкований процес розвитку, сукупність конкретних економічних задач.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины