ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В САНАТОРНО – КУРОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН : ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ И ДРУГИХ МЕСТАХ ОТДЫХА ГРАЖДАН

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В САНАТОРНО – КУРОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ И ДРУГИХ МЕСТАХ ОТДЫХА ГРАЖДАН
 • Кол-во страниц:
 • 202
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП……………………………………………………………………………….4

  РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В САНІТАРНО-КУРОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН……………………….............................13
  1.1. Юридична природа, сутність і перспективи здійснення охорони громадського порядку у санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян в Україні....................................................................................................13
  1.2. Проблеми реалізації функції охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян………………….......................45
  1.3. Закордонний досвід здійснення охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян і можливості його використання в Україні………………………………………………….....52

  РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ У САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН І ПРОБЛЕМИ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ………………………………………………………………...……..75
  2.1. Пріоритетні й оптимальні моделі місцевих органів охорони громадського порядку у санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян: критерії вибору, організаційна основа і компетенція……………………………………...75
  2.2. Організаційна та правова основа діяльності міліції як гаранта дотримання громадського порядку у санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян……………………………………………………….................................90
  2.3. Організація роботи підрозділів міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян………………...........................................................................................109

  РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ ГРОМАДЯН…………………………………………………………...………….125
  3.1. Форми адміністративної діяльності підрозділів міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян…………………………………………………………………………...125
  3.2. Методи діяльності підрозділів міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян………………....132
  3.3. Засоби забезпечення законності у діяльності підрозділів міліції………............................................................................................................151
  3.4. Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з органами державної влади та місцевого самоврядування і населенням щодо охорони громадського порядку у санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян……………...........169

  ВИСНОВКИ……………………………………………………………..………..179
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….……..183
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………….…..203

  ВСТУП
  Актуальність теми. Забезпечення громадського порядку та безпеки громадян є першочерговим конституційним завданням і воно випливає із загальних принципів побудови демократичної правової держави. Виконання завдань, що стоять перед органами внутрішніх справ, передбачає реалізацію принципів, заснованих на визнанні загальнолюдських цінностей на гідному ставленні до особи, визнанні її пріоритету у взаємовідносинах з державою. Конституція України визначає, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, у виконанні якого важлива роль належить правоохоронним органам. Саме такими органами, зокрема міліцією, має здійснюватися комплекс профілактичних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку, безпеки дітей і громадян на території закладів відпочинку та оздоровлення. Таким чином, МВС намагається створити сприятливі умови відпочинку для вітчизняних та іноземних туристів в Україні.
  Діяльність міліції свідчить, що вирішальною умовою забезпечення нею належного громадського порядку та громадської безпеки на певній території є, в першу чергу, врахування місцевих особливостей, чітка організація і управління силами і засобами, можливість отримання своєчасної й достовірної інформації про вчинені правопорушення і оперативного реагування на неї. З початком демократизації суспільства, з деполітизацією системи МВС, з наданням більших прав місцевим органам державної влади і самоврядування в ряді регіонів України з’явилися підрозділи міліції, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Поява таких формувань свідчить про реальне забезпечення права територіальних громад на самоврядування, їх можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Це стосується також можливостей вживати всіх необхідних заходів до підтримання належного громадського порядку на своїй території.
  Отже, сучасні уявлення про призначення та характер діяльності міліції вийшли далеко за межі тих шаблонів, які склалися впродовж десятиліть в умовах жорсткого адміністрування. На сучасному етапі розвитку державності в Україні, в умовах зміцнення інституту самоврядування територіальних громад та усвідомленої необхідності перегляду завдань і функцій МВС та його місцевих органів актуальним стало питання про доцільність повсюдного формування підрозділів місцевої міліції, основним напрямом діяльності якої має стати охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в санаторно-курортних інших зонах відпочинку громадян. Як свідчить аналіз, наукові дослідження організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку на території закладів відпочинку практично відсутні. Тому дослідження організаційних та правових основ діяльності місцевої міліції, основних форм та методів її діяльності щодо охорони громадського порядку у санаторно-курортних та інших місцях відпочинку громадян має велике як теоретичне, так і практичне значення.
  Таким чином, необхідність зміцнення правопорядку на регіональному рівні, посилення захисту прав і свобод громадян, гарантій права територіальних громад на самоврядування зумовлює актуальність глибокого і всебічного дослідження організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку і особливо у місцях масового відпочинку громадян.
  Науково-теоретичним підґрунтям для виконання дисертації стали наукові праці фахівців в галузі загальної теорії держави і права, державного управління та адміністративного права, інших галузевих правових наук: В.Б.Авер’янова, М.І.Ануфрієва, О.М.Бандурки, Д.М.Бахраха, Ю.П.Битяка, Є.В.Додіна, С.В.Ківалова, Ю.В.Кідрука, О.П.Клюшніченка, В.К.Колпакова, А.Т.Комзюка, Д.П.Коренєва, Ю.Ф Кравченка., В.М.Кудрявцева, О.В.Міненка, О.В.Негодченка, В.І.Олефіра, О.І.Остапенка, Р.С.Павловського, В.П.Пєткова, Л.Л.Попова, Є.А.Самойленка, І.С.Самощенка, Ю.О.Тихомирова, М.Ю.Фролова, В.О.Шамрая, В.К.Шкарупи, В.А.Юсупова та ін.
  Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі нормативно-правові акти‚ які регулюють питання діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в цілому та у зонах відпочинку зокрема. Інформаційну і емпіричну основу дослідження становлять також політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали, які характеризують діяльність підрозділу місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до п.п. 24, 28, 33, 44, 47 Плану наукових досліджень та розробок з удосконалення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ на 2002 - 2005 роки, п.п. 1.1, 1.2, 3.1, 6, 7 розділу І та п.п. 2, 3, 9 розділу VІІ Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 років, затверджених наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 р., а також згідно з Пріоритетними напрямками наукових досліджень Національного аграрного університету в межах державної науково-технічної програми “Ринкова трансформація аграрної сфери економіки України“ та в контексті проведення в державі адміністративно-правової реформи. Крім цього, тема дисертації безпосередньо пов’язана з адміністративно-правовими аспектами наукової теми “Правове забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, безпеки та якості сільськогосподарської продукції“ (номер державної реєстрації 0106U004241).

  Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі узагальнень чинного законодавства України та практики його застосування проаналізувати теорію і практику здійснення охорони громадського порядку підрозділами місцевої міліції, дослідити організаційно-правові основи організації її діяльності та проблеми їх практичної реалізації, виробити пропозиції і рекомендації щодо удосконалення охорони порядку у санаторно-курортних та інших місцях відпочинку громадян.
  Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні завдання:
  здійснити теоретичний аналіз функції органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  проаналізувати закордонний досвід здійснення охорони громадського порядку муніципальною (місцевою) поліцією і можливості його використання в Україні;
  визначити пріоритетні і оптимальні моделі місцевих органів охорони громадського порядку;
  дослідити організаційні та правові основи діяльності місцевої міліції;
  провести аналіз організаційно–правових питань проходження служби в підрозділах місцевої міліції;
  визначити основні форми та методи діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку на території закладів відпочинку громадян;
  дослідити основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням, державними органами та органами місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку в санаторно–курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  визначити і охарактеризувати основні засоби забезпечення законності в діяльності підрозділів місцевої міліції;
  сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції у сфері охорони громадського порядку в санаторно-курортних зонах.
  Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  Предметом дослідження є нормативно-правові акти які регулюють діяльність підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання.
  Системно-структурний, логіко-семантичний, структурно-функціональний методи, методи аналізу і синтезу, порівняльного аналізу застосовувалися для аналізу природи, сутності і перспектив місцевого самоврядування в Україні, закордонного досвіду здійснення охорони громадського порядку муніципальною (місцевою) поліцією і можливостей його використання в Україні, визначення проблем реалізації функції охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку органами місцевого самоврядування. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат. Методи класифікації та групування застосовувалися для виділення окремих функцій місцевої міліції, форм та методів її діяльності щодо охорони громадського порядку. Статистичні методи було використано при дослідженні діяльності підрозділу місцевої міліції міста Очакова. Компаративний метод і документальний аналіз використовувалися для вироблення пропозицій, які дають змогу удосконалити законодавство щодо діяльності підрозділів місцевої міліції у галузі охорони громадського порядку на території закладів відпочинку.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших в українській юридичній науці спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки дослідити організаційно-правові засади охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
  вперше:
  визначено пріоритетні і оптимальні моделі місцевих органів охорони громадського порядку;
  сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції у сфері охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян, внесення змін до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про міліцію”;
  удосконалено:
  систему основних форм і методів діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  основні засоби забезпечення законності в діяльності підрозділів місцевої міліції;
  визначення форм взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  механізм реалізації функції охорони громадського порядку на території санаторіїв, курортів та інших закладів відпочинку громадян органами місцевого самоврядування;
  дістали подальшого розвитку: поняття сутності і перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні;
  у новому аспекті проаналізовано:
  зарубіжний досвід здійснення охорони громадського порядку муніципальною (місцевою) поліцією і можливості його використання в Україні;
  питання організаційних та правових основ діяльності місцевої міліції у сфері охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  порядок і особливості проходження служби в підрозділах місцевої міліції, яка займається охороною громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
  – у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані для уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, зокрема, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про міліцію” та ін.;
  – у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів дозволить покращити діяльність місцевої міліції щодо охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  – у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян;
  – у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть використовуватись під час проведення занять з дисциплін “Адміністративне право”, “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, відповідних спецкурсів щодо організації діяльності місцевої міліції і окремих її служб, а також у практичному навчанні.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження обговорювали на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Національного аграрного університету. Апробація результатів дисертації здійснювалася шляхом оприлюднення дисертантом на науково-практичних конференціях: Міжвідомчій науково-практичній конференції “Боротьба з протиправною діяльністю на державному кордоні України: теорія, практика, проблеми взаємодії” 8 грудня 2005 року (м. Хмельницький); міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми розвитку та модернізації податкових і правоохоронних органів України, боротьба з корупцією та злочинністю“ 30 травня 2005 року ( м. Ірпінь); на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Верховенство права людини в Україні“ 26 травня 2006 року (м. Острог); на міжвідомчому круглому столі в Національній академії внутрішніх справ України “Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан та шляхи її оптимізації“ 17 червня 2005 року (м. Київ).
  Основні висновки дисертаційного дослідження також впроваджено у навчальний процес Національного аграрного університету, Академії управління МВС України та Донецького юридичного інституту МВС України.
  Публікації. Основні наукові положення та результати дисертації опубліковані у трьох наукових статтях у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, п’яти тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях та трьох навчальних посібниках.
  Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що містять підрозділи, висновки, список використаних джерел і додатки. Обсяг дисертації становить 182 сторінки. Список використаних джерел містить 217 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України та практики його реалізації, вивчення закордонного досвіду здійснення охорони громадського порядку, теоретичного осмислення численних наукових праць фахівців у галузі загальної теорії держави і права, державного управління та адміністративного права, сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян. Основні з них такі:

  1. В основі місцевого самоврядування лежить загальне для будь-якої соціальної організації прагнення надати потребі людей у саморегуляції громадського життя упорядкований характер. Сучасні погляди на місцеве самоврядування дозволяють розглядати його одночасно і як право громадян, що утворюють місцеве територіальне співтовариство, на самостійну організацію і ведення місцевих справ, і як одну з організаційно-правових форм здійснення публічної влади.

  2. Пріоритетною моделлю місцевої міліції буде її створення на базі міліції громадської безпеки, тобто підрозділи місцевої міліції мають входити до складу відповідних управлінь (відділів) внутрішніх справ і утримуватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

  3. Місцева міліція повинна виконувати свої завдання у взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Порядок і умови проходження служби працівниками місцевої міліції мають регулюватися Законом України „Про міліцію” та Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.
  4. До підрозділів місцевої міліції повинні належати: підрозділи патрульно-постової служби міліції; служба дільничних інспекторів міліції; підрозділи ДАІ; підрозділи дозвільної системи; спеціальні установи міліції (ізолятори тимчасового утримання, приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту); підрозділи у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб; підрозділи охорони і конвоювання затриманих та заарештованих за адміністративні правопорушення.
  5. До завдань місцевої міліції варто віднести: охорону прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та безпеки на території села, селища, міста; попередження і припинення правопорушень; захист власності від протиправних посягань; забезпечення безпеки дорожнього руху в межах наданих повноважень; забезпечення громадського порядку під час здійснення контролю за додержанням правил санітарії та благоустрою на території села, селища, міста; охорону державних символів, символіки територіальної громади та пам’яток історії і культури; забезпечення виконання загальнообов’язкових рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування; контроль за додержанням громадянами і посадовими особами встановлених правил паспортної та дозвільної систем; забезпечення громадського порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій; участь в межах своїх повноважень у забезпеченні правового режиму воєнного та надзвичайного стану; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння в межах компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків; організацію охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян.
  6. Функціями місцевої міліції слід визнати: адміністративну; профілактичну; виконавчу; соціального обслуговування населення.
  7. Формами адміністративної діяльності місцевої міліції є: проведення суспільно-організаційних заходів; вчинення організаційно-технічних і матеріальних дій; видання індивідуальних і нормативних актів управління; вчинення інших юридично значущих дій.
  8. Основними методами адміністративної діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку є переконання і примус. При цьому на першому місці стоїть переконання, а потім – примус. Таке співвідношення методів випливає із суспільної природи нашої держави, з відповідності його завдань інтересам людини і громадянина, з величезної виховної ролі переконання.
  9. Забезпечення законності в діяльності місцевої міліції – це створення такого правового режиму в суспільстві, при якому вся система підрозділів місцевої міліції, виконуючи функції щодо охорони громадського порядку, громадської безпеки і боротьби зі злочинністю, зобов’язана, з одного боку, суворо дотримуватися вимог законів, а з іншого – вимагати від посадових осіб і громадян безумовного виконання законів та інших законодавчих актів, здійснювати правоохоронні і правозастосовні заходи з метою зміцнення правопорядку на підлеглій території та в державі в цілому.
  10. Взаємодія підрозділів місцевої міліції з органами державної влади та місцевого самоврядування і громадськими об'єднаннями щодо охорони громадського порядку – погоджений за містом, часом та характером комплекс певних заходів, які здійснюються підрозділами місцевої міліції з метою захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності від протиправних посягань. Вона передбачає своєчасний обмін інформацією між відповідними суб’єктами, одночасність проведення намічених заходів, персональну відповідальність та взаємний контроль.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України – 1996. – №30. – С. 141.
  2. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // ВВР. –1991. – №4. –
  С. 20.
  3. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. –1991. – № 4. – С. 14.
  4. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – С. 137.
  5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 22. – С. 303.
  6. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 34. – С. 504.
  7. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р.// ВВР України. – 1992. – № 48. – С. 650.
  8. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // ВВР України – 1993. – № 35. – С. 358.
  9. Про державну службу: Закон України від 12 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 52. – С. 490.
  10. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // ВВР України – 1995. – № 6. – С. 35-36.
  11. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // ВВР України. – 1995. – № 10. – С. 62.
  12. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 34. – С. 266.
  13. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР України – 1996. – №47. – С. 256.
  14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997р. // ВВР України – 1997. – №24. – С. 170.
  15. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997 – № 38. – С. 249.
  16. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 року // ВВР . – 1997, – № 46. – С. 292.
  17. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року // ВВР України – 1997. – № 49. – С. 299.
  18. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998. – № 23. –
  С. 121 від 14 січня 1998 року.
  19. Про внесення змін до закону України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення” : Закон України від 3 березня 1998 року // ВВР України. – 1998. – № 8. – С. 43.
  20. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР України № 20-21. – 1999. – С. 190.
  21. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр — № 56. – 2000 р.
  22. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 33. – С. 175.
  23. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002 р. – № 10. – С. 441.
  24. Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини: Постанова Верховної Ради України від 23 березня 2000 року № 1592-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 24. – С. 193.
  25. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції: Постанова Верховної Ради України № 986 – ІV від 19 червня 2003 року.
  26. Про довідкові матеріали для працівників органів місцевого самоврядування по застосуванню чинного законодавства щодо стягнень у вигляді штрафів і зарахування у місцеві бюджети отриманих коштів: Рішення Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України № 16 від 25 червня 1999 року.
  27. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: Указ Президії Верховної Ради Української СРСР від 17 жовтня 1973 року.
  28. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Указ Президії Верховної Ради Української СРСР від 19 жовтня 1973 року.
  29. Про міліцію місцевого самоврядування: Проект Закону України № 2364 від 31 жовтня 2002 року, внесеного народними депутатами України В.Д. Бондаренком, М.В. Карнаухом, В.М. Стретовичем, С.А. Матвіенковим.
  30. Про міліцію місцевого самоврядування: Проект Закону України № 6104 від 19 червня 2001 року, внесеного народними депутатами України В.Д. Бондаренком, Ю.А. Кармазіним, П.В. Мельником, І.М. Пилипчуком, С.А. Матвіенковим.
  31. Про комплексну цільову програму боротьби із злочинністю: Указ Президента України № 837 від 17 вересня 1996 року // Урядовий кур’єр. – № 151. – 1996 р.
  32. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України № 229 від 27 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. – № 7. – 2000 р.
  33. Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України № 1138 від 17 жовтня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 42.
  34. Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 13 грудня 2000 року № 1331/2000.
  35. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки: Указ Президента України № 1376 від 25 грудня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 52.
  36. Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні: Указ Президента України від 17 січня 2001 року № 17/2001.
  37. Про утворення місцевої міліції: Указ Президента України № 29 від 22 січня 2001 року.
  38. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України № 749/2001 від 30 серпня 2001 року.
  39. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні : Затверджена Указом Президента України № 749/2001 від 30 серпня 2001 року.
  40. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України № 143/2002 від 18 лютого 2002 р.
  41. Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах: Розпорядження Президента України 26 березня 2002 року № 53/2002- рп.
  42. Про взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо стабілізації соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в Україні: Рішення Ради регіонів при Президентові України від 11 лютого 1999 року № 37/99.
  43. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114.
  44. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.
  45. Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 844.
  46. Про затвердження Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 649.
  47. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 403 від 18 вересня 1991 року.
  48. Положення про проведення службового розслідування в ОВС: Наказ МВС України № 552 від 06 грудня 1991 р.
  49. Про затвердження Положення про спеціальний приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту: Наказ МВС України № 552 від 18 вересня 1992 року.
  50. Про затвердження Положення про приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво: Наказ МВС України № 553 від 18 вересня 1992 р.
  51. Про затвердження положення про головний центр громадських зв’язків МВС України: Наказ МВС України № 160 від 08 липня 1994 року.
  52. Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України № 404 від 28 липня 1994 року.
  53. Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України: сумісний Наказ МВС України та Міністерства Оборони України № 428/220 від 26 вересня 1994 року.
  54. Про затвердження Положення про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб: Наказ МВС України №548 від 14 серпня 1995 року.
  55. Про затвердження Інструкції про порядок організації охорони приміщень і території відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу: Наказ МВС України № 751 від 4 листопада 1996 року.
  56. Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення працівників суду, правоохоронних органів, осіб які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів: Наказ МВС України № 467 від 23 липня 1997 року.
  57. Про затвердження тимчасової інструкції про порядок забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів та Порядку супроводження осіб, взятих під державний захист, під час забезпечення заходів особистої охорони: Наказ МВС України № 130 від 26 лютого 1998 року.
  58. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України: Наказ МВС України № 414 від 10 червня 1998 року.
  59. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України № 622 від 21 серпня 1998 р.
  60. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції у системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 1212 від 20 жовтня 2003 року.
  61. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України № 185 від 22 лютого 2001 року.
  62. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 148 від 23 лютого 2001 року.
  63. Про затвердження Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001 – 2005 рр. // Наказ МВС України № 356 від 11 травня 2001 року.
  64. Про затвердження Інструкції про порядок узяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які вчинили насильство в сім'ї: Наказ МВС України № 329 від 09 квітня 2002 року.
  65. Про заходи щодо організації проведення науково дослідних робот та впровадження їх результатів у практичну діяльність органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 635 від 30 червня 2002 року.
  66. Про затвердження Положення про громадську прес-службу при Головному управлінні ДАІ МВС України: Наказ МВС України № 667 від 11 липня 2002 р.
  67. Про утворення департаменту адміністративної служби міліції: Наказ МВС України № 735 від 20 липня 2002 року.
  68. Про заходи щодо поліпшення взаємодії ОВС з населенням: Наказ МВС України № 109 від 27 лютого 2003 року.
  69. Про поліпшення взаємодії МВС України з Верховною Радою України: Наказ МВС України № 305 від 22 березня 2003 року.
  70. Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку та громадської безпеки в державі та заходи щодо її покращення в сучасній політично-економічній та криміногенній ситуації // Рішення розширеного засідання колегії МВС України № 3КМ/1 від 15 травня 2001 року.
  71. Про стан дисципліни і законності в діяльності ОВС: Рішення колегії МВС України № 1КМ/1 від 15 травня 2001 року.
  72. Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі зі злочинністю: сумісний Наказ МВС України, Служби Безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства Юстиції України № 4348 від 10 серпня 1994 року.
  73. Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів: сумісний Наказ МВС України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства Юстиції України № 114/38/15-36-18 від 24 лютого 1995 року.
  74. Щодо проведення експерименту по утворенню в Україні підрозділів місцевої міліції: Лист МВС України № 3741/ кв від 11 вересня 1995 року.
  75. Щодо створення в місті Харкові підрозділів місцевої міліції: Лист Харківського міського управління УМВС України в Харківській області № 27/32 від 7 лютого 1996 року.
  76. Про створення міського підрозділу місцевої міліції: Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів № 63 від 14 лютого 1996 р.
  77. Про організаційно-штатні питання по Управлінню МВС України в Харківській області: Наказ Управління МВС України в Харківській області № 124 від 23 лютого 1996 року.
  78. Про створення спеціальних підрозділів місцевої міліції: Лист МВС України № 2811/ бч від 13 травня 1996 року.
  79. Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 27.06.1996 № 612 “Про впорядкування мережі закладів освіти Червонозаводського району”: Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів № 796 від 14 серпня 1996 року.
  80. Тимчасове положення про окремий батальйон патрульно-постової служби міліції при ХМУ УМВС України в Харківській області: Наказ ХМУ УМВС України в Харківській області від 28 грудня 2001 року.
  81. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю: Наказ Генерального прокурора України № 2 від 21 лютого 2000 року.
  82. Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26 червня 1981 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Харків.: Одіссей, 2000. – 448 с.
  83. Про виконання судами України постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 29 червня 1984 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Харків.: Одіссей, 2000. – 448 с.
  84. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. – 2000 р. Страсбург, 15 жовтня 1985 року.
  85. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI).
  86. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI).
  87. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», – 2000. – 1008 с.
  88. Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 37-38, Ст. 189.
  89. Кодекс Украины об административных правонарушениях (по состоянию на 1 апреля 2002 года). – Харків.: ООО «Одиссей», – 2002. – 256 с.
  90. Кримінальний Кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 31 березня 2001 року / Видання неофіційне. – Харків: Вид-во НУВС, 2001р. Ю – 160 с.
  91. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року/ За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.
  92. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // ВВР, 1971, додаток до № 50, С. 375 (з наступними змінами та доповненнями).
  93. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел / Под ред. д.ю.н, проф. Л. Л. Попова, М.: Академия МВД СССР. – 1990. – 222 с.
  94. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. Посібник / Комзюк А.Т., Гуменюк В.А., Синьов О.В. та інші/ За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., виправл. і доп. – Харків.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – 112 с.
  95. Адміністративна діяльність ОВС України у 1999 році: Аналітично-статистичний збірник, Головний штаб МВС України, К.: МВС України. – 1999. – 108 с.
  96. Адміністративна діяльність ОВС України у 2000 році: Аналітично-статистичний збірник, Головний штаб МВС України, К.: МВС України. – 2000. – 96 с.
  97. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 177 с.
  98. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. І.П.Голосніченка і Я.Ю.Кондратьєва. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.
  99. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, «Еспада», – 2000. – 368 с.
  100. Адміністративне право України Підручник для юрид. вузів і факультетів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право. – 2000. – 520 с.
  101. Андреященко Т.П. Полиция Франции, реформы полицейского управления 60 – 80-х годов и проблемы общественного порядка: Автореф: дис. к. ю. н. – М. – 1990. – 19 с.
  102. Андрєєва О.Б. Діяльність ОВС по профілактиці правопорушень в сучасних умовах: Автореф: дис. к. ю. н: 12.00.07 / Ун-т внутр. справ, Харків., – 1999. – 17 с.
  103. Ануфрієв М. І Створюється місцева міліція // Урядовий кур’єр. – 2001. – 20 лютого – № 32. – с. 8.
  104. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М.: Мысль, 1973. – 295 с.
  105. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.
  106. Бандурка О.М. Роль адміністративного законодавства в зміцненні правопорядку // Проблеми охорони громадського прядку вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1995, С. 13 – 18.
  107. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: Дис. к. ю. н. – Харків: Укр. юрид. академія, 1994. – 158 с.
  108. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: Автореф. дис. к. ю. н. – Харків: Укр. юрид. Академія, 1994. – 16 с.
  109. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія досвід, шляхи удосконалення. – Харків.: Основа, 1996. – 398 с.
  110. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
  111. Барабашев Г.В. Местное самоуправление – трудное дитя России // Сегодня, 1992. – № 1.
  112. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 204 с.
  113. Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 640 с.
  114. Белоцерковский В.С. Самоуправление – будущее человечества или утопия? – М.: Интер – Версо: Международные отношения, 1992. – 159 с.
  115. Бельсон Я.М. Полиция “свободного” общества. – 1984 р. М.: Юрид. лит., – 173 с.
  116. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України: конспект лекцій. – Харків: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 1996. – 160 с.
  117. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. – Харків.: ООО “Одиссей”, 1999. – 224 с.
  118. Битяк Ю.П. Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус в державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій. – Харків.: Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.
  119. Битяк Ю.П. Посада в структурі державного органу та його апарату і категорії службовців // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції. 9-11 листопада 1995 р. – Харків: НЮА України, 1995. – С. 112 – 114.
  120. Велихов Л.А. Опыт муниципальной программы. Материалы для акад. курса и перспективных планов городского хозяйства. – Ленинград: Красный пролетарий, 1926 р. – 103 с.
  121. Веремеенко И.И. Сущность и понятие общественного порядка // Советское государство и право. – 1982. – № 3. – С.22 – 29.
  122. Ганич Д.І., Олійник І.С. Російсько-український і українсько-російський словник. – Вид. випр. Згідно з новими правилами 1993 р. – Харків.: Прапор, 1996. – 558 с.
  123. Гвоздецький В.Д. Місцева (муніципальна) міліція району, перші кроки // Рад. право. – 1990. – № 6, – с. 82 – 83; 89.
  124. Гиленсен В.М. Федеральная полиция США: Учебное пособие. – М.: ВШМВД СССР, 1984. – 32 с.
  125. Гоббс Т. Сочинения в 2 томах: Т. 2 Пер. с лат. и англ. / Под. ред. В.В. Соколова. – М.: Мысль, 1989. – 735 с.
  126. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты организации и деятельности. – М., 1991, – 275 с.
  127. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: Организационно-правовые основы стратегии и тактика деятельности. – М., МАЭП, 1999. – 287 с.
  128. Гуменюк В.А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи: Дис. к. ю. н: 12.00.07. – Харків, 1999. – 201 с.
  129. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для студентов юрид. вузов и ф-тов. – Изд. 4-е, перераб., доп. – М.: Изд-во Зерцало, 1998. – 416 с.
  130. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Хрестоматия. – 3-е изд., перераб., доп. – М:, 1999. – 400 с.
  131. Денисов Р.И. Муниципальная милиция в Белоруссии: проблемы организации и деятельности // Проблемы совершенствования организации и деятельности советской милиции в условиях формирования правового государства: Сб. науч. тр. / Под ред. А. Н. Сапогина. – Минск: МВШ МВД СССР, 1991. – с. 57 – 62.
  132. Денисов Р.И. Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. Теоретический доклад на ученом Совете Академии МВД СССР // Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М., Академия МВД СССР, 1991. – 96 с.
  133. Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении. – Минск: Наука и техника, 1984. – 142 с.
  134. Еропкин М.И. Административное принуждение // Методы и формы государственного управления. – М.: 1977. – С. 16-21.
  135. Еропкин М.И., Попов Л. Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. – Ленінград.: Лениздат, 1973. – 328 с.
  136. Еропкин М.И. О классификации мер административного принуж¬дения // Вопросы административного права на современном этапе. – М.: Госюриздат, 1963. – С. 60 – 68.
  137. Злобін С.В., Кравченко В.В., Пітцик М.В., та ін. Організаційно-правові проблеми створення та діяльності муніципальної міліції в Україні. – К., 2000. –157с.
  138. Ибрайбеков С. Р. Правовые и организационные вопросы деятельности милиции общественной безопасности (местной милиции): Дис. к. ю. н. (12.00.02) / Москва, 1996. – 157 с.
  139. Институты самоуправления: историко-правовое исследование / В.Г. Графский, Н.Н. Ефремова, В.И. Карпец и др., М.: Наука, 1995. – 301 с.
  140. Кисин В.Р. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые милицией: Учеб. пособие. – М.: МВШМ МВД СССР, 1987. – 60 с.
  141. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2001. – 304 с.
  142. Кідрук Ю. В. Проблеми створення і діяльності місцевої міліції в Україні // Адміністративно-правові та організаційні аспекти: Автореф. к. ю. н.: 12.00.02 // Укр. акад. внутр. справ. – К., 1995. – 22 с.
  143. Клюшниченко А.П. Административная ответственность за правонарушения, подведомственные органам внутренних дел: Лекция. – К.: КВШ МВД СССР, 1975. – 42 с.
  144. Князев С. М. Муниципальная полиция зарубежных государств // Право и жизнь, 1994. – № 5.
  145. Комзюк А.Т. Деякі проблеми реформування законодавства, що регулює адміністративний примус // Збірник наукових праць Української академії управління при Президентові України. – Вип. 2. Ч. ІІ. – К.: УАДУ, 1999. – С. 316 – 321.
  146. Комзюк А.Т. Деякі проблемні питання провадження в справах про адміністративні проступки // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. – Луганськ: Луганський інститут внутрішніх справ, 2000. – С. 219 – 222.
  147. Комзюк А.Т. Законність застосування міліцією доставлення і адміністративного затримання правопорушників // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Науковий збірник. – Х.: Українська академія управління при Президентові України (Харківський філіал), 2000. – С. 151 – 156.
  148. Комзюк А.Т. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення: система та компетенція міліції щодо їх застосування // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 13. – Харків.: Ун-т внутр. справ, 2001. – С. 107 –113.
  149. Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2, СПб, изд. 2-е, типография М.М. Стасюлевича, 1897. – 590 с.
  150. Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування ОВС України (організаційно-правові питання): Автореф. к. ю. н.: (12.00.07)/Ун-т внутр. справ. –Xарків., 1998. – 20 с.
  151. Крылов Б.С. Полиция Великобритании. Основные черты организации и деятельности: Учебное пособие. – М., ВШМВД СССР, 1974. – 48 с.
  152. Крылов Б.С., Меркулов Г.С. Полиция и органы исполнения наказания в буржуазных странах: Учебное пособие. – М.: 1989. – 135 с.
  153. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. – М., Юристъ, 1997. – 428 с.
  154. Лапенков В.К. Некоторые проблемные аспекты организации местного управления в России и ОВД // Роль науки в совершении деятельности ОВД и внутренних войск: Материалы науч.-практ. Конференции, М.,1997. – С. 35 – 37.
  155. Местное самоуправление в зарубежных странах: Информационный обзор / Под общ. ред. Н.П. Медведева. – М., 1994. – 147 с.
  156. Муниципальное право: Учебник для юрид. вузов / Отв. ред. и рук. авт. коллектива А.И. Коваленко. – М., Новый Юрист. 1997. – 435 с.
  157. Муніципальна міліція: експеримент триває (м. Харків) // Міліція України. –1997. –№ 5 – 6. – С. 13.
  158. Муніципальна міліція: На гамлетівське питання відповіді поки що немає. Дискусія щодо концепції проекту Закону “Про муніципальну міліцію” // Іменем закону. –1998. – № 41. – 9 жовтня.
  159. Мурашев А.В. Галкин М.М. Войтенко В.А. Проблемы становления муниципальных органов охраны общественного порядка // Проблемы организации деятельности органов внутренних дел в условиях формирования правового государства. – Белгород: БВШ МВД РФ, 1996, Вып. 2. – с. 2–7.
  160. Мышкин В. П. Приоритеты муниципальной милиции - ведомственные или местного самоуправления? // Законность. – 2000. –№ 4. – С. 30.
  161. Новий орфографічний словник української мови. – К.: Аконіт. – 1997. – 488 с.
  162. Новый большой энциклопедический словарь. – М.: РОСТ, 1999. – 1097 с.
  163. О защите прав жертв преступлений в США // Проблемы преступности в капиталистических странах. – М.: ВИИНИТИ, 1990. – № 5.
  164. О полицейских силах США // Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1992. – № 1.
  165. О полицейских силах США // Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1992. – № 11.
  166. Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах / т. 2: Теория права / Борисов В.В., Гранат Н.Л. Гревцов Ю.И. и др. – М.: 1998. – 620 с.
  167. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / Афанасьев В.С., Герасимов А.П., Гойман В.И. и др. / – М.: Юристъ. – 2001. – 517 с.
  168. Овчинников И.И. Местное самоуправление: конституционно-правовая основа формирования / Конституционный строй России: Сб. работ. – М. – Ин-т гос-ва и права, РАН, 1992. – 170 с.
  169. Осипов Ю.И. Зарубежный опыт муниципализации полиции // Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М., Академия МВД СССР, 1991. – 96 с.
  170. Осипов Ю.И. О муниципальной полиции в зарубежных странах // Экспресс информация. – М., 1990. – Вып. 7.
  171. Пєтков В.П. Управління виховно-виправним процесом: Монографія. В 2-х ч. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 1998. – Ч.І. – 278 с.; Ч.ІІ. – 260 с.
  172. Пікуля Т.О. Концептуальні моделі організаційно-правової побудови та розвитку системи міліції України у третьому тисячолітті // Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – №1(4). – 2001. – Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001. – с. 313 – 320.
  173. Пригожин А.И. Социология организации. – М.: Наука, 1980. – 257 с.
  174. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности ОВД: Учебное пособие / Под. ред. И. Д. Матшовской. – М.: Щит, 1998. – 175 с.
  175. Пушкін О.А, Скакун О.Ф. Захист суб’єктивних прав громадян, як один із засобів забезпечення порядку в громадських місцях // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції.— Харків: ХІВС, 1995.— С. 137–139.
  176. Рабінович П.М. Загальна теорія права та держави: Конспект лекцій.— Львів: Ред.-вид. відд. Львів. ун-ту, 1992. – 90 с.
  177. Ремнев В.И. Социалистическая законность в государственном управлении. – М.: Наука, 1979. – 302 с.
  178. Ремнев В.И. Социалистическая законность в государственном управлении. – М.: Наука, 1979. – 302 с.
  179. Саакян М.Б. Деякі питання застосування органів та підрозділів МВС України щодо локалізації конфліктно-кризових ситуацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – №4. – С. 53 – 56.
  180. Савостин А.А. Правовые и организационные основы деятельности муниципальных органов охраны общественного порядка: Автореф. к. ю. н.: (12,00.02) / Моск. юрид. ин-т МВД России М., 1997. – 22 с.
  181. Самоуправление: от теории к практике / Под ред. Ю. А. Тихомирова, Г.Х. Шахназарова, - М.: Юрид. лит., 1988, – 206 с.
  182. Сергєєв А.В. Правове забезпечення управління муніципальною поліцією Канади // Матеріали 3-ї Міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління”, Харків, 2002, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С. 286 – 287.
  183. Сергєєв А.В., Спаський А.С. Проблеми фінансування місцевої міліції // Теорія і практика державного управління. Випуск 1. Бюджетний та фінансовий контроль у державному управлінні: Матеріали науково-практичної конференції, Харків, Магістр. – 2002, – С. 122–123.
  184. Сергєєв А.В. Правові основи діяльності ОВС в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Право і безпека, Харків, 2002. – № 2, НУВС. – С. 118 – 120.
  185. Сергєєв А.В. Муніципальна, провінційна та федеральна поліція Канади: компетенція та співвідношення // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць, Харків: Українська Академія державного управління при президентові України (Харківський регіональний інститут), – 2003. – № 1(15). – С. 133–138.
  186. Сергєєв А.В. Реалізація функції охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць, Харків: Українська Академія державного управління при президентові України (Харківський регіональний інститут), 2003. – № 2(17). – с. 130 – 135.
  187. Сергєєв А.В. Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки // Вісник Національного університету внутрішніх справ, № 22, 2003, – С. 90 – 94.
  188. Серегин А.В. Сущность общественного порядка и общественной безопасности как объектов административно-правовой охраны // Труды Академии МВД СССР. Сб-к: Актуальные проблемы совершенствования охраны общественного порядка и общественной безопасности в условиях перестройки. – М.,
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины