ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ : ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ при перемещении товаров через таможенную границу УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ при перемещении товаров через таможенную границу УКРАИНЫ
 • Кол-во страниц:
 • 180
 • ВУЗ:
 • ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ

  ВСТУП

  3-13
  Розділ 1 Теоретичні аспекти охорони права інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України 14-88
  1.1. Категорія “інтелектуальна власність” у понятійному апараті митного законодавства 14-47
  1.2. Митні органи в державній системі охорони інтелектуальної власності 48-69
  1.3. Поняття та види митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України 70-88
  Розділ 2 Механізм митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності та напрямки його удосконалення
  89-154
  2.1 Організація митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності
  89-107
  2.2. Здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності 108-130
  2.2.1. Реєстрація товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, як умова здійснення безпосереднього митного контролю 108-118

  2.2.2. Контрольна діяльність митних органів по забезпеченню прав інтелектуальної власності
  119-130

  2.3. Взаємодія органів митної служби України з правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами під час здійснення митного контролю об’єктів інтелектуальної власності
  131-140

  2.4 Вдосконалення механізму митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні
  141-154

  ВИСНОВКИ

  ЛІТЕРАТУРА

  ДОДАТКИ 155-159

  160-180

  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні значно розширила коло фізичних та юридичних осіб, які отримали право на безпосередню участь у відносинах на зовнішньому ринку. Відповідно до цього суттєво зросла роль цілеспрямованої діяльності держави щодо врегулювання підприємництва у сфері міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності, в тому числі виключними правами на них. З переходом до ринкової економіки виникає і поступово реалізується нова демократична концепція митної справи, що враховує прогресивні явища і тенденції в розвитку економічних відносин, світовий цивілізований митно-правовий досвід і відповідне йому українське митне законодавство. В даний час одним з першочергових завдань, що стоять перед Україною, є вироблення раціональної зовнішньоекономічної політики, сприятливих умов для просування українських товарів на зовнішні ринки, розвитку співробітництва в сфері міжнародної торгівлі, забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності на світовому рівні.
  Як показує світова практика, цілком очевидно, що порушення прав інтелектуальної власності можна фіксувати з моменту ввезення товарів на митну територію України, а також під час митного оформлення товарів, переміщуваних через митний кордон України, практично при всіх митних режимах, що заявляються. Неконкретність нормативного закріплення у діючому Митному кодексі від 12 грудня 1991 року компетенції митних органів щодо перевірки дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності прав інтелектуальної власності, призвела до фактичної безконтрольності у цій сфері з боку митних органів протягом 10 років існування національної митної системи (за виключенням випадків переміщення аудіовізуальних творів та фонограм, щодо яких був запроваджений митний контроль). Практичний досвід здійснення такої діяльності митними органами на підставі підзаконного нормативного акта, який був прийнятий лише у квітні 2001 року, незважаючи на невеликий термін його застосування, дає підстави говорити про недосконалість механізму митного контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, через митний кордон. У Митному Кодексі від 11 липня 2002 року зроблена перша спроба законодавчого регулювання цих відносин, але його норми не узгоджені з нормами процесуального та цивільного законодавства, містять багато прогалин та суперечних положень, що зовсім не сприятиме створенню надійного механізму митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності. Проблема удосконалювання митного контролю за товарами, що містять об’єкти інтелектуальної власності при переміщенні цих товарів через митний кордон України є особливо актуальною через ряд причин.
  По-перше, у січні 2003 року закінчується термін, передбачений в Угоді ТРІПС для приведення законів і правил країн з перехідною економікою, у т. ч. й України, з метою застосування даної Угоди і подальшого приєднання до Всесвітньої торговельної організації.
  По-друге, як показує статистика, удвічі збільшився імпорт підроблених товарів в Україну та експорт за її межі. Тому з 1 травня 1998 року за рішенням Конгресу США Украї¬на внесена у так званий “Список 301” – перелік країн, в яких не за¬безпечується належний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема визначений в Угоді ТРІПС і Угоді про торговельні відносини між Україною та США від 1992 року. Особливо занепокоєний уряд США масштабами порушення авторського права, де піратство щодо відеопродукції, телевізійного транслювання, аудіозаписів, програмного забезпечення перевищує 90 відсотків. Відомо, що в цей же список внесена більшість країн СНД, Лат¬вія і Литва через серйозні порушення прав інтелектуальної власності.
  По-третє, об’єктом фальсифікації все частіше стають не тільки парфуми та одяг, але й лікарські засоби та продукти харчування, що загрожує безпеці населення, у тому числі життю і здоров’ю людей.
  По-четверте, в умовах поглиблення кризи української економіки, збільшилися масштаби операцій з фальсифікованими товарами, що знаходяться під контролем організованої злочинності на території України. Це призводить до ще більшого підриву економіки України, зниження рівня ВВП та життя населення нашої країни.
  Необхідність забезпечення надійного захисту й охорони інтелектуальної власності викликана такими негативними політичними й економічними наслідками торгівлі контрафактною продукцією для країни, як ненадходження податків у дохідну частину бюджету, підрив легальної індустрії, призупинення процесів створення об’єктів інтелектуальної власності та їх залучення в господарський оборот, підрив авторитету держави, а також відмова іноземних компаній і держав від інвестицій як в окремі галузі, так і в національну економіку в цілому. За даними експертів Всесвітньої торгової організації і європейських організацій лише неправомірне використання у світі аудіовізуальної продукції досягло у 1999 р. 4,5 млрд. доларів. В Україні разом з Польщею такої продукції було виготовлено на суму більш як 800 млн. доларів. На ринку України контрафактна продукція становила понад 93 % [47,с.3]. З прийняттям у 2000-2002 р. ряду рішучих заходів щодо виявлення та припинення неправомірного використання прав інтелектуальної власності ситуація змінилася на краще, але не настільки, щоб заспокоїтись. Завдання сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України покладене на митні органи України, які включені до державної системи охорони прав інтелектуальної власності. Так, у 2002 році митними органами України припинено 78 спроб незаконного переміщення через митний кордон України компакт-дисків кількістю 49541 штук на суму 331,6 тис. грн., 14 спроб переміщення аудіовізуальної продукції кількістю 1479 штук на суму 7,4 тис. грн., прийнято 12 рішень про зупинення митного оформлення товарів, що підозрювалися у контрафактності [126, с.73]. Здійснення митними органами вказаної діяльності відбувається шляхом проведення визначених митним законодавством митних процедур. Центральне місце при цьому належить митному контролю як ефективному засобу виявлення та попередження порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України. Митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності – нова сфера діяльності митних органів, яка потребує, перш за все, узгодження і врегулювання організаційно-правових основ утворення і функціонування відповідної структури в митних органах, координації діяльності з іншими підрозділами, а також з правовласниками. Нині потребують свого переосмислення концептуальні питання щодо з’ясування специфіки механізму здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України та розкриття особливостей видів та форм митного контролю.
  Зараз механізм здійснення митного контролю товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, на території України знаходиться в початковій стадії розробки. Поки що цій важливій проблемі присвячені поодинокі наукові статті, де висвітлюються окремі аспекти здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності переважно в інших державах. Повністю відсутні науково-методичні розробки, такий вид діяльності митних органів навіть не відображений у жодному з підручників з митного права або з основ митної справи. Разом з тим окремі питання, що стосуються проблематики даного дослідження, знайшли своє відображення в працях цілого ряду як вітчизняних, так і закордонних дослідників-правознавців. Так, наприклад, процесам становлення і значення категорії “інтелектуальна власність” у правовій науці, а також відповідності юридичної категорії об’єктивній дійсності, присвячені як теоретико-правові дослідження вітчизняних і закордонних авторів (роботи Алексєєва С.С., Венгерова А.Б., Іоффе О.С., Матузова Н.М., Покровського Й.А., Халфиної P.O., Шершеневича Г.Ф., та інших авторів), так і дослідження, проведені галузевими правовими науками, особливо цивільним правом (роботи Дозорцева В.А., Калятина В.О., Мельник О.М., Підопригори О.А., Підопригори О.О., Святоцького О.Д., Сергєєва А.П., Шершеневича Г.Ф., Шишки Р.Б. та інших авторів). Проблеми організації й удосконалювання державного контролю як традиційного об’єкта наукових досліджень у межах адміністративно-правової науки, теорії управління привертали увагу багатьох учених-юристів. Їм присвячені праці Авер’янова В.Б., Андрійко О.Ф., Бахраха Д.М., Битяка Ю.П., Горшенева В.М., Шахова І.Б., Голосніченко І.П., Коваля Л.В., Козлова Ю.М., Копейчикова В.В., Опришко В.Ф., Савченко Л.А., Шемшученко Ю.С., Шкарупи В.К. та ін.). Окремі питання, що відносяться до проблеми здійснення митного контролю як однієї з функцій контрольної діяльності держави (як у загальнотеоретичному, так і галузевому аспектах) знайшли своє відображення в дослідженнях Габричидзе Б.М., Жарова В.А., Гаращука В.М., Додіна Є.В., Ківалова С.В., Козиріна А.Н., Кормича Б.А., Корнєвої Т.В., Пахомова С.І., Сандровського К.К., Шульги М.Г., Терещенко С.С. та ін.
  Не применшуючи ролі і значущості доробку зазначених науковців, необхідно визнати, що в Україні досі немає спеціальних монографічних досліджень організаційно-правового забезпечення засобами митного контролю дотримання прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України, що й зумовило вибір теми дисертації.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконано відповідно до Указу Президента “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 року № 285/2001. Тема роботи передбачена програмою науково-дослідних робіт юридичного факультету Академії митної служби України, що затверджена Державною митною службою України 15 липня 1999 року № 17/1135. Дисертація виконана у розрізі роботи авторського творчого колективу “Академія – Митниця” з науково-дослідної роботи кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України над спільною темою: “Правове регулювання митного контролю, митного оформлення товарів та боротьби з порушеннями митних правил”
  Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні механізму здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності для виконання поставлених перед митною службою України завдань; теоретичному обґрунтуванні специфіки цього виду митного контролю, пов’язаної з особливостями товарної форми об’єктів інтелектуальної власності; напрацюванні пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства і розробки практичних рекомендацій у названій сфері. Відповідно до зазначеної мети дисертант визначив такі завдання:
  - теоретико-правове дослідження категорії “інтелектуальна власність”, узагальнення особливостей товарної форми об’єктів інтелектуальної власності у митно-правових відносинах;
  - визначення місця та функцій митних органів у державній системі охорони інтелектуальної власності та організаційної структури митних органів, що забезпечує здійснення такої діяльності;
  - теоретико-правовий аналіз та класифікація митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності;
  - дослідження механізму митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності та його окремих стадій;
  - обґрунтування окремих пропозицій щодо удосконалення механізму митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України;
  - розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на розвиток митного законодавства у сфері контрольної діяльності митних органів по забезпеченню прав інтелектуальної власності.
  Об’єктом дослідження є правовідносини щодо організації та здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України, що розвиваються в умовах поглиблення інтеграції української економіки в світогосподарські зв’язки.
  Предметом дослідження є механізм здійснення митного контролю товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, на території України, а також інтелектуальна власність як правова категорія, що обумовлює специфіку товарообігу в усьому різноманітті її проявів у безпосередньому зв'язку з контрольною діяльністю митних органів.
  Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використана раціональна сукупність методів теорії пізнання. У процесі дослідження автор спирався на догматичний аналіз норм чинного законодавства, яке регулює відносини інтелектуальної власності та встановлює компетенцію митних органів щодо їх охорони, що дозволило сформулювати й обґрунтувати певні теоретичні висновки та рекомендації для практики. Використання діалектичного методу пізнання соціальних процесів дало можливість ураховувати всі взаємозв’язки явищ, що розглядаються, об’єктивно оцінити ефективність діяльності митних органів у зазначеній сфері, наукові праці вітчизняних і закордонних учених (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1). Під час дослідження позитивного досвіду функціонування систем митного контролю в Україні та в інших країнах (США, країни Євросоюзу) застосовувався порівняльно-правовий метод. На основі методу правого моделювання визначено специфічні ознаки товарної форми об’єктів інтелектуальної власності (підрозділ 1.1). На основі функціонального методу визначено форми та види митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України (підрозділ 1.3, 2.1.). Використання соціологічного та статистичного методів дозволило узагальнити практику застосування чинного законодавства у цій сфері, провести анкетування службових осіб митних органів, інтерв’ювання, проаналізувати емпіричну інформацію, що стосується проблеми дослідження (розділи 2.2).
  Нормативну та емпіричну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняна та зарубіжна наукова література, публікації в періодичних виданнях, довідкова література, а також узагальнення практики діяльності митних органів щодо здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.
  Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що представлена дисертація є першим комплексним дослідженням нового напрямку контрольної діяльності митних органів, зумовленому включенням митних органів до державної системи охорони інтелектуальної власності. У роботі на основі аналізу українського і зарубіжного досвіду системно розглядається механізм здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України та пропонується нове вирішення проблем оптимізації діяльності митних органів у цій сфері, виходячи з концепції активності правовласника та субсидіарного застосування компетенції митних органів у забезпеченні прав інтелектуальної власності. У дисертації обгрунтовується ряд концептуальних понять, теоретичних положень і висновків, практичних рекомендацій по удосконаленню митного законодавства, які виносяться на захист:
  - набула подальшого розвитку юридична характеристика категорії “інтелектуальна власність” у понятійному апараті митного законодавства в усьому різноманітті її правових форм, виявлені загальні властивості правовідносин інтелектуальної власності, які необхідно враховувати під час виконання контрольних функцій митними органами;
  - конкретизовані особливості товарної форми об’єктів інтелектуальної власності в митно-правових відносинах, які базуються на нематеріальному характері цього виду товару;
  - уперше зроблено аналіз місця, ролі та організаційної структури митних органів у державній системі охорони інтелектуальної власності шляхом узагальнення системи державних та недержавних органів, які здійснюють діяльність у вказаній сфері, визначена мета діяльності митних органів – охорона прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України, проведено розмежування компетенції з іншими державними органами та запропоновані напрямки розвитку організаційної структури митних органів з метою підвищення ефективності їх діяльності;
  - з нових позицій розкривається науково-теоретична конструкція поняття “митний контроль” як правової форми митної діяльності щодо захисту прав інтелектуальної власності та засобу забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, його сутність та цільове призначення;
  - пропонується авторська класифікація митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності залежно від характеру діяльності митних органів на безпосередній та формалізований контроль;
  - уперше досліджено механізм митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності як у статичній формі – організація митного контролю, так і в динаміці – здійснення митного контролю у взаємозв’язку з проведенням інших процедур, зокрема митного оформлення;
  - уперше визначено шляхи оптимізації діяльності митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності з позицій розумного співвідношення прав власника товару та суб’єкта прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України;
  - набули подальшого розвитку напрямки взаємодії митних органів з іншими контролюючими органами України в галузі правомірного використання інтелектуальної власності в народному господарстві з урахуванням адміністративно-правового статусу митних органа пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Митного кодексу України, зокрема, автор пропонує удосконалити понятійний апарат Митного кодексу через визначення понять “товари, що місять об’єкти інтелектуальної власності”, “контрафактні товари”, “призупинення митного оформлення товарів”, “митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності”; змінити назву розділу Х Митного кодексу та викласти його зміст у новій редакції.
  Рекомендації щодо удосконалення митного законодавства, висловлені дисертантом з урахуванням одержаних висновків та узагальнення практики, мають теоретичне та практичне значення для розбудови митної системи та для поліпшення правотворчої діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці таких рекомендацій організаційно-правового характеру:
  - у науково-дослідній сфері – матеріали дисертації можуть бути використані для подальших досліджень як загальних проблем правового регулювання охорони прав інтелектуальної власності в Україні, так і відносин адміністративно-правового та організаційно-управлінського характеру, які складаються в процесі здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України;
  - у правотворчій сфері – сформульовані в дисертації положення щодо організації та здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності можуть бути використані для вдосконалення чинного та перспективного митного законодавства, зокрема Митного кодексу від 11 липня 2002 року, під час роботи над проектами відповідних постанов Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів. Такі пропозиції були направлені для розгляду до Державної митної служби України та Державного департаменту інтелектуальної власності України;
  - у сфері практичної діяльності митних органів – результати дослідження використовуються для підвищення кваліфікації працівників митних органів, проведення інформаційної роз’яснювальної роботи з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та правовласниками щодо компетенції митних органів у сфері охорони прав інтелектуальної власності, підготовки науково-практичного коментарю до Митного кодексу;
  - у навчальному процесі – результати дослідження використовуються при укладанні навчально-методичного комплексу дисциплін “Митне право України”, спецкурсу “Організаційно-правові засади переміщення об’єктів інтелектуальної власності через митний кордон України”, а також під час проведення лекційних та семінарських занять з курсантами Академії митної служби України.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним монографічним дослідженням, усі сформульовані в ній положення та висновки розроблені автором на базі особистих теоретичних та практичних досліджень.
  Апробація результатів дисертації. Одержані здобувачем у процесі дослідження висновки, узагальнення і пропозиції оприлюднювались на науково-методичній конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців для митної служби України на сучасному етапі” 21 – 22 травня 1998 року (м. Дніпропетровськ), міжнародній науково-практичній конференції “Митна справа в Україні: сучасні проблеми та шляхи вдосконалення” 21 – 22 жовтня 1999 року (м. Дніпропетровськ), міжнародній науковій конференції з нагоди 290-річчя прийняття першої в світі Конституції – Конституції Пилипа Орлика “Україна: поступ у майбутнє” 5 квітня 2000 року (м. Київ), науково-методичній конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи” 23 – 24 листопада 2000 року (м. Дніпропетровськ), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Стратегія економічного розвитку і арбітражний суд України: проблеми, перспективи” 28 – 29 листопада 2000 р. (м. Донецьк), науково-практичній конференції “Юридична освіта та правоохоронна діяльність: перспективи нового тисячоліття” 30 – 31 травня 2001 року (м. Дніпропетровськ), науково-практичній конференції “Митна політика України на сучасному етапі” 8 - 9 листопада 2001 року (м. Дніпропетровськ), навчально-методичному семінарі “Здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” 10 – 11 грудня 2002 року (м. Київ). Дисертант брав участь у розробці проекту внесення змін до Митного кодексу України від 11 липня 2002 року. Зокрема, автором запропонована нова редакція розділу Х Митного кодексу. Окремі результати роботи були використані в процесі роботи над проектом практичного коментарю до Митного кодексу України від 11 липня 2002 року. Узагальнені висновки і пропозиції були сформульовані і подані автором для апробації до Державної митної служби України. Використання результатів дослідження дозволить митним органам удосконалити стратегію і тактику здійснення управління діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності у процесі митного оформлення і митного контролю товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності.
  Публікація результатів дослідження. Основні результати, отримані автором у процесі роботи над темою дисертації, викладені у 7 наукових публікаціях, 4 з яких – у фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації проведено теоретичне дослідження та узагальнення організаційно-правових основ здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, запропоновано нове вирішення проблеми оптимізації митної діяльності у цій сфері, виходячи з концепції активності правовласника та субсидіарного застосування компетенції митних органів у забезпеченні прав інтелектуальної власності.
  У висновках викладені загальні підсумки дослідження, сформульовані основні положення, що складають зміст дисертаційної роботи, які коротко можна звести до такого:
  1. Проведене автором теоретико-правове дослідження категорії “інтелектуальна власність” дозволяє упорядкувати понятійний апарат митного законодавства, зокрема надати визначення “товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності” та “контрафактних товарів”, визначити особливості товарної форми об’єктів інтелектуальної власності в аспекті здійснення контрольної діяльності митними органами, найважливішими з яких є такі: кожний товар можна розглядати як річ, предмет матеріального світу та як результат творчої діяльності, втілений у цій речі; для здійснення митного контролю недостатньо об’єктивного вираження зовні результату творчої діяльності, а необхідно його втілення у матеріальному носії; результати творчої діяльності містяться у будь-якому товарі, але не всі вони є об’єктами інтелектуальної власності та підлягають митному контролю; в одному товарі можуть міститися декілька об’єктів інтелектуальної власності, кожний з яких може належати різним суб’єктам; перехід права інтелектуальної власності не пов’язується з переходом права власності на річ; в митно-правових відносинах об’єкт інтелектуальної власності не розглядається як окремий товар, що підлягає митному оформленню окремо від його матеріального носія.
  2. Основний напрям охорони права інтелектуальної власності – створення належного правового механізму і забезпечення реалізації законних прав та інтересів правовласників, в тому числі й митно-правими засобами. Вирішення проблеми належної та ефективної охорони права інтелектуальної власності на митному кордоні залежить від стану законодавства у цій сфері та готовності відповідних державних органів приймати ефективні рішення, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – їх виконувати, митних органів шляхом здійснення митного контролю – попереджувати порушення, виявляти їх і усувати негативні наслідки, надавати своєчасну ефективну допомогу володільцям таких прав у їх захисті.
  3. Система державних і недержавних органів охорони права інтелектуальної власності перебуває у фазі становлення та поступового розвитку. Митні органи як важливий елемент цієї системи виконують завдання сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України. Створення відповідних підрозділів митної системи як у центральному апараті, так і на місцях, на які покладається виконання специфічної функції, можна віднести до організації з лінійною структурою побудови, яка є логічно стрункішою й формально визначеною, але разом з тим менш гнучкою.
  4. Митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності є різновидом державного контролю, тому це поняття відбиває як загальні ознаки контрольної діяльності державних органів, так і специфічні, пов’язані із здійсненням митної справи у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Науково-теоретична конструкція поняття “митний контроль” включає два аспекти його визначення: як правової форми митної діяльності щодо захисту прав інтелектуальної власності та засобу забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності визначається як сукупність перевірочних заходів, здійснюваних митними органами в межах своєї компетенції, з метою виявлення та попередження порушень прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.
  5. Авторська класифікація митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності залежно від характеру діяльності митних органів на безпосередній та формалізований контроль відображує ступінь впливу митних органів на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у цій сфері при переміщенні товарів через митний кордон України та обумовлює різні підходи до організації та здійснення зазначених видів контрольної діяльності.
  6. Механізм митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності знаходиться у початковій стадії розробки як на законодавчому рівні, так і на практиці. Це зумовлено рядом факторів політичного, економічного, соціального, правового характеру. Підвищенню ефективності правового регулювання митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності сприяло прийняття нового Митного кодексу України, але відповідні положення його потребують доопрацювання як на законодавчому рівні, так і на рівні підзаконних нормативних актів з урахуванням процесів гармонізації митного законодавства та законодавства про охорону інтелектуальної власності відповідно до міжнародних норм, у тому числі норм Угоди ТРІПС.
  7. Механізм митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності визначається як система передбачених законодавством видів, форм та результатів митного контролю, що застосовуються митними органами в процесі організації та здійснення контрольної діяльності у сфері правомірного використання об’єктів інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.
  8. Організація та здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності базуються на загальних засадах механізму митного контролю з використанням форм, методів, організаційної структури, матеріально-технічного забезпечення, правого регулювання цього напрямку діяльності, тобто всіх інструментів митного контролю з урахуванням запровадження спеціальних митних процедур щодо захисту прав інтелектуальної власності, таких, як реєстрація товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності у Державній митній службі України; зупинення митного оформлення товарів, що підозрюються у контрафактності.
  9. Система митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, що нині діє, не передбачає тотальної перевірки всіх товарів на дотримання прав інтелектуальної власності та не залежить від виду об’єкта інтелектуальної власності. Обмеження кола товарів, що підлягають такому митному контролю, здійснюється за митними режимами, способом переміщення та колом осіб, а в окремих випадках, за видом матеріального носія об’єкта інтелектуальної власності.
  10. Необхідною умовою здійснення безпосереднього митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності є попередня реєстрація товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності у Державній митний службі України. Автор пропонує певні зміни до законодавства з метою спрощення процедури реєстрації та користування відповідним реєстром, а саме: скасування митного збору за проведення реєстрації; визначення підстав відмови у реєстрації та скасування реєстрації; відкритості для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності інформації щодо факту реєстрації та особи правовласника; визначення відомостей, за яку наступає відповідальність посадових осіб митних органів у разі розголошення комерційної таємниці тощо.
  11. Оптимізація діяльності митних органів по захисту прав інтелектуальної власності має забезпечити розумне співвідношення прав власника товару та суб’єкта прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України і не створювати додаткових бар’єрів шляхом запровадження тривалих за часом складних митних процедур.
  12. Пропонований дисертантом механізм взаємодії митних органів із власниками прав на інтелектуальну власність дає можливість правовласнику бути безпосереднім учасником проведення митного контролю з метою захисту своїх прав. При цьому митні органи у свою чергу одержують активного помічника, зацікавленого в проведенні швидкої й ефективної перевірки. Участь правовласника у митно-правових відносинах забезпечується через укладення адміністративного договору з Державною митною службою України, форма і зміст якого затверджуються наказом Державної митної служби України.
  13. Для підвищення ефективності проведення митного контролю об’єктів інтелектуальної власності на території України митним органам необхідно взаємодіяти з такими контролюючими органами, як Державний департамент інтелектуальної власності України, органи внутрішніх справ та податкової міліції, СБУ. Поставлена мета досягається: підготовкою та внесенням спеціальних пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; взаємним інформуванням про стан забезпечення вимог чинного законодавства при переміщенні товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності через митний кордон; формуванням банку даних про порушників чинного законодавства, про інтелектуальну власність та спільним використанням його в практичній діяльності; розробленням і погодженням планів щодо проведення спільних організаційно-управлінських і практичних заходів з перевірки зовнішньоекономічної діяльності підконтрольних суб’єктів; підбиттям підсумків і аналітичною оцінкою роботи щодо забезпечення чинного законодавства та напрацюванням заходів з усунення недоліків у практичній діяльності.
  14. Вважаємо за доцільне змінити назву розділу Х Митного кодексу на таку: “Митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України”, замість: “Митний контроль за переміщенням товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності”, ураховуючи можливості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції (наприклад, імітації об’єкта інтелектуальної власності), а також запровадження на законодавчому рівні таких положень: зацікавленість правовласника як необхідна умова здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності; обов’язкове внесення грошової застави правовласником під час реєстрації товару, що містить об’єкт інтелектуальної власності; встановлення меж участі правовласника у митно-правових відносинах з метою запобігання зловживання правом (шикани); здійснення митного контролю за ініціативою митних органів без попередньої реєстрації в разі переміщення товарів з порушенням прав на загальновідомий товарний знак та інші пропозиції, викладені у новій редакції розділу Х Митного кодексу України.
  ЛІТЕРАТУРА
  1. Азбука Авторского права. - М.: ЮНЕСКО, 1982.
  2. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кн. // За ред.
  А.С. Довгерта. - Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб’язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 520 с. - Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В.С. Дроб’язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 460 с.
  3. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. - К.,1999.-48 с.
  4. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченко Т.П., Битяк Ю.П., Ківалов С.В. Державне управління в Україні: Навчальний посібник. - К., 1999. - 265 с.
  5. Авер’янов В., Бойко В., Бординюк В. та ін. Коментар до конституції України. - Київ: Книга, 1996. - 376 с.
  6. Административное право России. Особенная часть / Отв. ред. Д.Н. Бахрах. – Москва: БЕК, 1997.
  7. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. /
  Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін. / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2000.
  8. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра юрид. наук. - К., 1999.
  9. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. - К.: Ин Юре, 2000. - 162 с.
  10. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом.- М.:Политиздат, 1977.
  11. Атаманчук Г.В. Государственное управление. М.:Экономика, 2000.
  12. Бабаев В.К. Общая теория права. Курс лекций, лекция “Правовые отношения”. Нижний Новогрод, 1993 год.
  13. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. - М.: Издательство “НОРМА” (Издательская гр.. “НОРМА-ИНФРАМ”), 2000. - 501 с.
  14. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - К.: Ин Юре, 1999. - Т. 2.
  15. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право (Загальна частина). - X., 1997. - 137 с.
  16. Більчук О. Організація митного контролю – основа митної справи // Профспілковий вісник. - 1990. - № 3(30). - С. 2 – 6.
  17. Богатова Л. Соглашения в области охраны авторских прав // Интеллектуальная собственность. - 1997. - № 7/8. - С. 58 – 64.
  18. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учебное пособие. - М.: Изд-во РУДН, 1997. - 224 с.
  19. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М.: Ваша интеллектуальная собственность. - СПб: Питер, 2000. – 416 с.
  20. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права, М., 1950.
  21. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 160 с.
  22. Венгеров А. Б. Теория государства и права, часть II “Теория права”, т.2, Москва, 1996 год.
  23. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. - М., 1978.
  24. Виханский О.С. Стратегическое управление:Учебник.-М.: Гарадарики, 2000.
  25. Владимирова В.И., Сушков А.Ю. Интернет и проблемы авторского права // Право и образование. - 2000. - № 1. - С. 97 – 104.
  26. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР.- М.:Юрид.лит., 1973.
  27. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. редакцией А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - К.: Ин Юре, 1999. - Т. 2.
  28. Габричидзе Б.Н., Полежаев Д.М. Становление и развитие таможенной службы в Советском государстве (1917 – 1991 гг.) // Государство и право. - 1992. - № 10. - С. 27 – 37.
  29. Гаврилов Э.П. Права на интеллектуальную собственность в новом Гражданском кодексе РФ // Государство и право. - 1995. - № 11. - С. 63 – 64.
  30. Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ / Серия: Международные документы. - С.-Петербург, 1996.
  31. Голощапов Н.А. Таможенный контроль. - М., 2000. - 280 с.
  32. Голощапов Н.А. Таможенный словарь-справочник участника внешнеэкономической деятельности / Под ред. В.И. Осипова. - М.: ВИКИНГ, 2000. - 274 с.
  33. Горбачева С.И. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности // Право и образование. - 2000. - № 1. - С. 33
  34. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. - М.: Юрид. лит., 1987. - 176 с.
  35. Горячковская Н. Определние института интеллектуальной собственности // Бизнес-Информ. - № 6 - 1998. - С. 17 – 21.
  36. Горячковская Н. Объекты интелектуальной собственности // Бизнес Информ. - 1998. - № 7. - С. 46 - 50.
  37. Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. В.И. Туровцева - М.: Наука, 1970.
  38. Гражданское право (в трех томах): учебник под ред. Суханова Е.А., Москва,1994.
  39. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. - К., 1996.
  40. Давыдов О. Присоединение России к ГАТТ/ВТО – новый этап в освоении мировых рынков // Внешняя торговля. - 1996. - № 1 – 2. - С. 2 – 6.
  41. Дворянский А.М. Защита экономических интересов России как фактор укрепления ее державности // Правовая культура как фактор возрождения России. - СПб, 1997. - С. 26 – 29.
  42. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.
  43. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 251с.
  44. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Нижник Н.Р. - Львів.: Видавництво Нац. університ. “Львівська політехніка”, 2002. - 352 с.
  45. Державне управління в Україні: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
  46. Державне управління: Навч. посіб. /А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003.- 343 с.
  47. Для захисту інтелектуальної власності. - Урядовий кур’єр. - 2000.- № 56.
  48. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе: Сборник “Гражданский кодекс России. Проблеми. Теория. Практика”. - Москва, 1998. - С. 234 – 235.
  49. Дозорцев В.А. Комментарий к схеме “Система исключительных прав” //Дело и право. - № 4-5 (52-53). – 1996. - с.40-45.
  50. Дозорцев В.А. Новая эра в охране исключительных прав // Право и экономика. - №№15-16. – 1995. - с.28-34.
  51. Дозорцев В.А. Информация как объект исключительных прав // Дело и право. - №№4-5 (52-53). – 1996. - с.27-35.
  52. Друкер П.Ф. Практика менеджмента.: Пер с англ.: Уч. пос. - М.: Вильямс, 2000.
  53. Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. /Пер. с фр. – М., 1989.
  54. Дюмулен И.И. Всемирная Торговая Организация (включая деятельность ГАТТ – 1947 и Генеральное соглашение по Торговле услугами – ГАТС). - М.: Всероссийская академия внешней торговли, 1996. - 209 с.
  55. Дюмулен И.И. Нетарифные ограничения в международной торговле. Зарубежная практика. - М.: ВАВТ, 1997. - 102 с.
  56. Дюмулен И., Пресняков В., Соколов В. Внешнеторговый режим ведущих зарубежных стран // Внешняя торговля. - 1996. - № 4. - С.45 – 48; № 6. - с. 26 – 30.
  57. Дьомін Ю.М. Зміни в законодавстві щодо імпорту та експорту лазерних дисків // Вісник прокуратури. - 2002. - № 2 (14). - С.14 – 16.
  58. Дьомін Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності, який здійснюють митні органи України // Митна справа. - 2003. - № 1. - С. 5 – 8.
  59. Дьомін Ю. Створення зони митного контролю вздовж державного кордону // Вісник прокуратури. - 2001. - № 4 (10). - С. 32 – 35.
  60. Жаров В., Шевелева Т. Путь к цивилизованному рынку интеллектуальной собственности начинается с таможенной границы // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 4. - С. 19 – 24
  61. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав: Монографія. - К.: Видавничий дім “ІнЮре”, 2000. - 188 с.
  62. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.
  63. Загнитко О.П. Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле (на примере законодательства США) // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - № 6. - С. 115 – 118.
  64. Захарченко В. Преодолевая таможенные барьеры // Маркетинг. - 1996. - № 5. -
  С. 68 – 71.
  65. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. документів, матеріалів, статей / Заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий дім “ІнЮре”, 2003. - 368 с.
  66. Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2002 рік. К., 2002. - 88 с.
  67. Зотов Г.М., Иванов А.С., Сабельников Л.В. Нетарифные барьеры за рубежом и возможности их преодоления. - М.: Научно-информационное учебно-производственное общество “НИКИ”, 1992. - 115 с.
  68. Зязин В.Б., Дмитриев Г.В., Степанов О.П. МВК набирает обороты / В межведомственной комиссии по вопросам обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности // Проблемы интеллектуальной собственности. - 1996. - № 9. - С. 40 – 61.
  69. Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні. Затверджена наказом Державного митного комітету України № 181 від 20 липня 1995 р.
  70. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі зі злочинністю, затверджена наказом Державного митного комітету України № 225 від 21 вересня 1994 р.
  71. Інструкція про порядок переміщення через державний кордон України текстових, відео- та аудіовізуальних матеріалів, затверджена наказом Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації та Державного митного комітету України від 22 серпня 1994 р. № 99/252.
  72. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Ін Юре, 1999.
  73. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького.: У 2-х т. - К.: Ін Юре, 2000.
  74. Інтелектуальна власність як джерело якісного розвитку: Загальний огляд для малих і середніх підприємств / За ред. М.В. Паладія. - К., 2003.
  75. Ипатов А. Таможенные аспекты защиты интеллектуальной собственности // Митна справа. - 2000. - № 3. - С. 50 – 57.
  76. Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) // Интеллектуальная собственность. - 2000. - № 4. - С. 28 – 32.
  77. Капица Ю.М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. – К.: Национальная кадемия Украины. Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. - 2000. - 106 с.
  78. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. - М.: Издательство “НОРМА” (Издательская группа “НОРМА – ИНФРА-М”). - 2000. - 480 с.
  79. Кейзеров Н.М., Шамба Т.М. Интеллектуальная собственность и культурные ценности (проблемы социально-правовой защиты). - М., 1994.
  80. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. - Одеса, 1996. - 37 с.
  81. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. - Одеса: Юридична література, 2001.
  82. Киллен К. Вопросы управления. - М., 1981.
  83. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. - Голос України. - 2001. - 19 червня.
  84. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.
  85. Козырин А.Н. Государственно-правовой механизм таможенной политики зарубежных стран. - М.: Спарк, 1994.
  86. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - К.: Ин Юре, 1999. - Т. 2
  87. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 - Ст. 141.
  88. . Контроль та нагляд у державному управлінні / В.М. Гаращук. – Навч. посібник. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 55 с.
  89. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496
  90. Корнєва Т В. Принципи митного контролю // Митна справа. - 2001. - № 4. - С. 72 – 81.
  91. Корнєва Т.В. Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання: Автореферат дисертації. - К., 2003. - 16 с.
  92. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2000. - 180 с.
  93. Коросташова І.М. Митний контроль в системі державного контролю як одна із складових митної справи в Україні // Митна справа. - 2000. - № 4. - С. 4.
  94. Китинг Томас М. Конфискация и уничтожение Таможенной службой США товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. / Сб. применение законов о защите прав на интеллектуальную собственность в Соединенных Штатах Америки. - М.: ФИПС, 1998.
  95. Козырин А.Н. Таможенное право России: Учебное пособие. - М.: Фирма “СПАРК”, 1995. - 134 с.
  96. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.
  97. Красавчиков О.А. Организационные гражданско-правовые отношения // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сб. Статей. - М., 2001. - С. 156-166.
  98. Круглов А.С. Роль таможенной службы в обеспечении экономической безопасности России // Внешняя торговля. - 1996. - № 12. - С. 2 – 4.
  99. Крыжановский А., Кравец Н., Буткевич А., Федченко Н. Практика постановки на таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Некоторые аспекты реализации прав // Материалы выступлений на 6-й международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности” 2 – 6 сентября 2002 года, г. Алушта. –
  С 254 – 265.
  100. Кунєв Ю.Д. Системологія організації: Курс лекцій. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2003. - 215 с.
  101. Кухаренко В.Б. Модернизация таможенной службы. - М.: ИЦ “Классика”, 2000. -352 с.
  102. Кучма Л.Д. Де високо стоїть наука, там високо стоїть люд на. - Урядовий кур’єр. - 2001. - № 7.
  103. Ливенцев Н.Н., Бабин Э.П. Российский путь к рынку: протекционизм или свободная торговля // Международный бизнес России. - 1996. - № 3. -С. 12 – 15.
  104. Лозбенко Л.А. Рекомендации ВТО по совершенствованию работы таможен // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики России / Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22 – 23 октября 1996 г.): В 2-х частях. - М: РИО РТА, 1996. - Часть 1. - С. 25 – 29.
  105. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - К.: ИнЮре, 1999. - Т. 2.
  106. Мазур А.В. Загальні засади митного контролю: поняття, класифікація, форми. Проблеми законності // Респ. міжвідомч. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. кад. України. - 2001. - Вип. 46. - С. 136 – 140.
  107. Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю в новому Митному кодексі України // Митна справа. - 2003. - № 1. - С. 39 – 43.
  108. Мазур А.В. Теоретичні та практичні аспекти нормоутворення в митній системі України // Митна справа. - 2001. - № 5. - С. 15 – 22.
  109. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. - Луцьк, 2000.
  110. Мамишев А. Зміст і призначення контролю у механізмі управління // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №3. - С. 5 – 10
  111. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовій аспект): Монографія. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-135 с.
  112. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права від 16.12.66 р. / Права человека. Основные международные документы: Сб. документов. - М.: Междунар. отношения, 1989. - 160 с.
  113. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.66 р. / Права человека. Основные международные документы: Сб. документов. - М.: Междунар. отношения, 1989. - 160 с.
  114. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.:пер. с англ.- М.:Дело,1993.
  115. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. - СПб: Питер, 2001. - 706 с.
  116. Митне право України: Навч. Посібник / В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. -Х.: Нац. юрид. акад. України. - 2001. - 114 с.
  117. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 16. - Ст. 204.
  118. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Урядовий кур’єр. - № 148. -14 серпня 2002 р.
  119. Митний контроль та митне оформлення: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 284 с.
  120. Мильнер Б.З. й др. Системный подход к организации управлення / Мильнер Б.З., Евенко Л.Й., Рапопорт В.С.- М: Экономика, 1983.
  121. Международное авторское право / Составитель сборника и автор комментариев Буряк Е.М. - М.: ВНИИПИ, 1998. - 94 с.
  122. Международные экономические отношения. Интеграция / Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Г. Фишер. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 128 с.
  123. Мухопад В.И. Международный рынок лицензий: состояние и тенденции развития. Учебное пособие. - М.: РИИС, 1998. - 32 с.
  124. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнеєкономической деятельности. - М.: Экзамен, 2001. - 768 с.
  125. Нижник Я., Машков О., Мосов С. Контроль у сфері державного управління // Вісник УАДУ. - 1998. - № 2. - С. 23 – 31.
  126. Основні підсумки діяльності Державної митної служби за 2002 рік. К., 2003. - С. 72 – 75.
  127. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996.
  128. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1963. - С. 842.
  129. Основы интеллектуальной собственности. - К.: Ін Юре, 1999. - 580 с.
  130. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: АТ “Август”, 2001. - 422 с.
  131. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П. Фаминского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 1994. - 480 с.
  132. Основы таможенного дела.: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; Рос.тамож. акад. ГТК РФ. - М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1998. - 687 с.
  133. Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова.. - К.: Ин Юре, 1999. - Т. 2
  134. Павлов К.А. К вопросу о защитных мерах во внешней торговле и обеспечении экономической безопасности России // Юридический бюллетень предпринимателя. - 1998. - № 1. - С.85 – 89.
  135. Паладій М.В. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.: стан, проблеми, шляхи вирішення. // Материалы выступлений на 6-й международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности” 2 – 6 сентября 2002 года, г. Алушта. - С. 3 – 7.
  136. Пахомов С.І. Митний контроль як засіб забезпечення митної справи (адміністративно-правовий аспект): Дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. - Одеса, 1997.
  137. Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. Практика таможенного регулирования. - М.: “Автор”, 1994. - 448 с.
  138. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К.: Юрінком Інтер. – 1998. - 336 с.
  139. Підопригора О.А. Деякі проблеми кодифікації законодавства України про інтелектуальну власність // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. - Х., 1995. - С. 158 – 162.
  140. Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. Правові основи підприємництва. - К.,1994.
  141. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 702 с.
  142. Полінець О. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення // Вісник УАДУ. - 2000. - № 2. - С. 72 – 76.
  143. Правовая охрана товарних знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощука, А.П. Пахаренко. - К.: Таксон, 1997. - 112 с.
  144. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. - 624 с.
  145. Положення “Про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2001 р. № 412 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - Том 2. - С. 829.
  146. Положення про Державну митну службу, затверджене Указом Президента України “Питання Державної митної служби України” від 24 серпня 2000 року.
  147. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затверджений Наказом Державної митної служби України № 561 від 14.10.2002 р. // Митна газета. - 2002. - № 22.
  148. Положення про вантажну митну декларацію, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 19. - Ст. 702.
  149. Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - Ст. 1792.
  150. Про перелік товарів “групи ризику”: Лист Державної митної служби України від 10.07.2002 № 11/6-14.1-6021-ЕП.
  151. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.
  152. Про авторське право та суміжні права в ред. Закону від 11.07.2001 р. // Офіційний Вісник України. - 2001. - № 32 від 23.08.2001.
  153. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
  154. Про заходи щодо вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України від 30 грудня 1994 р. // Урядовий кур’єр. - 1995. - 12 січня.
  155. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України № 674 від 17.05.2002 р.
  156. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
  157. Про охорону прав на сорти рослин: у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-ПІ // Офіційний вісник України. - 2002. - № 7. - Ст. 278.
  158. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
  159. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. № 1771-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2188-ІН // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 8. - Ст. 37.
  160. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3699-ХІІ. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 34.
  161. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.
  162. Про племінне тваринництво: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII в редакції від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 6. - Ст. 37.
  163. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28.
  164. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 267.
  165. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності: Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2188-ІП // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 8. - Ст. 37.
  166. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 6. - Ст. 37.
  167. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1587-ІІІ в редакції від 15.08.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. - № 5 – 6. - Ст. 46.
  168. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2362 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 23. - Ст. 117.
  169. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 7. - Ст. 276.
  170. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіційний вісник. - 1999. - № 50. - Ст. 2435.
  171. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 5 травня. - № 79.
  172. Про міри вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України від 30 грудня 1994 р. // Урядовий кур’єр. - 1995. - 12 січня.
  173. Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 // Офіційний вісник, 2000. - № 14. - Ст. 568.
  174. Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.
  175. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник. - 2001. - № 52. - Ст. 2369.
  176. Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем: Наказ Державної митної служби України від 05.01.1999 р. № 4 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5.
  177. Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірок правильності оформлення вантажних митних декларацій: Наказ ДМСУ № 246 від 11.05.2002 // Митна газета. - 2002. - № 10.
  178. Про захист прав інтелектуальної власності: Лист Державної митної служби України № 6/24-5394 від 20.11.2001 р.
  179. Про проведення експертиз з питань інтелектуальної власності: Лист Державної митної служби України № 2/24-4395-ЕП від 13.09.2001 р.
  180. Про організацію контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності: Лист Державної митної служби України № 735 від 15.11.2001 р.
  181. Про організацію захисту прав інтелектуальної власності: Лист Державної митної служби України № 11/6-24-294-ЕП від 11.01.2002 р.
  182. Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення: Постанова Кабінету Міністрів України № 1665 від 21.10.98 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 42 від 05.11.98.
  183. Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України № 1724 від 26.12.2001 р. // Офіц
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины