САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ : Санитарно-гигиеническая ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ Абиотических факторов на природную РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЯСНЫХ утят

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ
 • Альтернативное название:
 • Санитарно-гигиеническая ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ Абиотических факторов на природную РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЯСНЫХ утят
 • Кол-во страниц:
 • 134
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ


  На правах рукопису
  ПАВЛІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 614.9:636.597:612.017:612.014.4


  САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ
  АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ
  16.00.06 гігієна тварин та ветеринарна санітарія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук  Науковий керівник:
  Чорний Микола Васильович
  доктор ветеринарних наук,
  професор

  Харків 2007

  ЗМІСТ

  Перелік умовних позначень ..


  4
  Вступ ..


  5
  Розділ 1 Огляд літератури .


  9
  1.1. Мікроклімат і його вплив на резистентність і продуктивність птиці  9
  1.2. Фізичні властивості і хімічний склад повітря .


  10
  1.3. Мікрофлора і пилова забрудненість повітряного середовища пташників ...  14
  1.4. Сучасне уявлення про природну резистентність організму ..


  15
  1.5. Тести, що визначають резистентність організму


  18
  1.5.1. Клітинні фактори захисту ..........


  18
  1.5.2. Гуморальні фактори захисту .


  20
  1.5.3. Білковий спектр сироватки кров


  22
  1.6. Вплив біотичних і абіотичних факторів на резистентність і продуктивність птиці і формування мікроклімату .  23
  1.7. Системи і способи вирощування каченят


  25
  1.8. Вплив біологічно активних речовин на резистентність і продуктивність птиці ...  27
  Розділ 2 Матеріали та методи досліджень .


  30
  Розділ 3 Результати власних досліджень


  36
  3.1. Особливості мікроклімату для каченят в приміщеннях різної місткості .......................  36
  3.2. Вплив способів вирощування на показники мікроклімату приміщень і резистентність каченят ...  49
  3.3. Оцінка імунобіологічної реактивності організму каченят по внутрішньошкірній пробі із специфічною сироваткою ...  58
  3.4. Мікроклімат приміщень і продуктивність каченят при утриманні їх на підлозі різних модифікацій .  63
  3.5. Вивчення впливу тривалості різних профілактичних розривів на природну резистентність і продуктивність каченят ..  69
  3.6 Сануюча дія бактерициду та її вплив на резистентність і збереженість каченят  79
  3.7. Використання рибав і гідротривіту для корекції природної резистентності та підвищення продуктивності м’ясних каченят  82
  3.8. Виробнича перевірка способів утримання і використання препаратів при вирощуванні каченят  96
  3.9. Економічна оцінка способів утримання і використання препаратів при вирощуванні каченят ..  99
  Розділ 4 Аналіз та узагальнення результатів досліджень ...


  101
  Висновки ...


  109
  Пропозиції виробництву


  111
  Список використаних джерел ..


  112
  Додатки .


  134


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  БАСК


  - бактерицидна активність сироватки крові
  БАР


  - біологічно активні речовини
  БГКП


  - бактерії групи кишкової палички
  ВНТП


  - Відомчі норми технологічного проектування
  ГДК


  - гранично допустима концентрація
  ЗБОП


  - загальне бактеріальне обсіменіння повітря
  ЗМЧ


  - загальне мікробне число
  ЗР


  - загальний раціон
  Е. coli -


  - Escherichia сoli
  ЛАСК


  - лізоцимна активність сироватки крові
  МПА


  - м'ясо-пептонний агар
  СП


  - сільськогосподарські підприємства  ВСТУП

  Актуальність теми. В умовах інтенсивного ведення качківництва одним із вирішальних факторів підвищення резистентності організму птиці до впливу несприятливих абіотичних факторів є підтримання оптимального мікроклімату в приміщеннях і дотримання технології вирощування, котра забезпечує нормальний фізіологічний стан організму, а також високий рівень природних захисних сил [23, 36, 30, 81, 89, 101]. Особливу актуальність має вирішення цієї проблеми в теперішній час у зв’язку з переведенням птахівництва на промислові технології, за яких каченята зазнають постійних неспецифічних стресів, гіпо- і авітамінозів, гіпоксії, дефіциту інсоляції, мікро- і макроелементів, біологічно активних речовин.
  У цьому зв’язку теоретичний інтерес і практичну значимість мають дослідження, спрямовані на виявлення впливу абіотичних факторів (мікроклімату, систем і способів вирощування, обміну повітря, підстилки, тощо) на формування природної резистентності будь-якого живого організму і, особливо, у критичні періоди його життя.
  Актуальністю означених проблем і був зумовлений напрям наукових досліджень і тема дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи кафедри гігієни тварин Харківської державної зооветеринарної академії і є одним з розділів комплексної теми „Розробка технологічних прийомів і гігієнічних нормативів, спрямованих на підвищення резистентності, продуктивності та профілактики хвороб тварин різних видів і виробничо-вікових груп” (державний реєстраційний номер 0107 U003357).
  Мета і завдання досліджень. Дати санітарно-гігієнічну оцінку абіотичним факторам та вивчити їх вплив на природну резистентність, продуктивність та збереженість м’ясних каченят.
  Для досягнення цієї мети були поставлені такі задачі:
  - вивчити особливості мікроклімату і санітарного стану в пташниках в залежності від місткості, вентиляції й визначити їх вплив на резистентність каченят;
  - визначити стан природних захисних сил організму, продуктивність і збереженість каченят при різних способах їх вирощування;
  - вивчити вплив тривалості різних профілактичних розривів на показники природної резистентності організму та продуктивність м’ясних каченят;
  - вивчити вплив сануючої дії „бактерициду” на санітарний стан
  приміщень та природні захисні сили і збереженість молодняку птиці;
  - з’ясувати можливість застосування препаратів рибав і гідротривіту для корекції природної резистентності, підвищення продуктивності й збереженості каченят.
  Об’єкт дослідження. Каченята пекінської і сірої української порід, пташники, „бактерицид”, рибав, гідротривіт.
  Предмет дослідження. Температурно - вологісний режим, морфологічні і біохімічні показники крові, бактеріальна забрудненість повітря, природна резистентність, продуктивність, збереженість каченят, якість качиного м’яса.
  Методи дослідження. зоогігієнічні, зоотехнічні, морфологічні, фізіологічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні, мікробіологічні, статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. В умовах інтенсивного качківництва України дана оцінка впливу абіотичних факторів на резистентність організму м’ясних каченят, їх продуктивність та якість тушок. Вперше в умовах спеціалізованих качківничих ферм проведено комплексні дослідження впливу санітарно-гігієнічних факторів і технологічних прийомів на резистентність каченят, їх імунобіологічний стан і інтенсивність росту за умови використання рибав і гідротривіту, та забезпечення принципу „все зайнято все порожньо”. Вперше вивчено використання 0,5 % дезінфектанту „бактерициду” у вигляді аерозолю в зонах аеростазів приміщень для каченят.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати досліджень висвітлюють зміни резистентності та імунобіологічного стану організму каченят, що вирощувались у різних санітарно-гігієнічних умовах. Це дозволить цілеспрямовано забезпечувати оптимальні умови утримання каченят та дотримуватись принципу „все зайнято все порожньо” після завершення технологічного циклу.
  Комплекс розроблених санітарно-гігієнічних прийомів надає можливість підвищувати резистентність, продуктивність та збереженість каченят і допоможе практичним фахівцям ветеринарної медицини і технологам більш досконало проводити санітарну оцінку.
  Результати досліджень увійшли до науково-практичних рекомендацій з „Підвищення природної резистентності організму м’ясних каченят за умов оптимізації абіотичних факторів” (затверджені Головним управлінням агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, протокол № 3 від 29 вересня 2006 року) і „Ветеринарно-санітарні і технологічні заходи при вирощуванні каченят” (схвалені Управлінням ветеринарної медицини в Черкаській області, протокол №1 від 11 квітня 2007 року).
  Отримані результати можуть бути використані при написанні відповідних розділів у науковій і навчальній літературі, при проведенні занять із зоогігієни та ветеринарної санітарії сільськогосподарської птиці у профільних навчальних закладах.
  Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних та теоретичних досліджень за темою дисертаційної роботи, опрацюванні наукової літератури, статистичній обробці результатів дослідження, написанні роботи та підготовці матеріалів для опублікування.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на наукових конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Харківської державної зооветеринарної академії (2001−2006 р.р.), міжнародній науково-практичній конференції „Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения” (м. Бєлгород, 17−20 травня 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції „Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва, якості та безпеки продукції” (м. Одеса, 27−29 жовтня 2004 р.), міжнародній навчально-методичній і науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю Московської державної академії ветеринарної медицини і біотехнології ім. К.І. Скрябіна (м. Москва, 14−16 листопада 2004 р.), міжнародній науково-практичній конференції „Ветеринарна медицина−2005: Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва” (м. Ялта, АР Крим, 30 травня−4 червня 2005 р.), міжнародній науковій конференції „Інноваційний розвиток сучасного аграрного виробництва” (м. Львів, 20−21 жовтня 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Зоогигиена, ветеринарная санитария и экология основы профилактики заболеваний животных”, присвяченій пам’яті Данилової О.К. (м. Москва, 25−27 листопада 2006 р.).
  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладенні в 14 наукових працях, у фахових виданнях затверджених ВАК України − 7, у працях Всесвітнього конгресу із зоогігієни − 1, у матеріалах конференцій - 6 (одноосібних − 3). Видані також науково-практичні рекомендації.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 111 сторінках і складається із вступу, загальної характеристики роботи, огляду літератури, результатів дослідження і їх обговорення, висновків та пропозицій виробництву, списку літератури, котрий включає 189 джерел, у тому числі 39 іноземних.
  Робота ілюстрована 49 таблицями і 13 рисунками. У додатку наведено акти, що підтверджують результати дослідів, їх наукову і практичну значимість.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Розроблено і теоретично обґрунтовано вплив абіотичних факторів на природну резистентність, генетичний продуктивний потенціал та збереженість м’ясних каченят. Встановлено, що серед основних факторів, які впливають на санітарно-гігієнічний стан пташників і рівень природних захисних сил організму та збереженість каченят є забезпечення оптимального мікроклімату, дотримання принципу „все зайнято все порожньо” та санітарних перерв після завершення технологічного циклу.
  2. У пташниках для вирощування каченят із підвищенням місткості приміщення від 1500 до 3000 голів збільшується площа зон аеростазів, в яких усі параметри мікроклімату і, в особливості, ЗМЧ та кількість умовно − патогенної мікрофлори, значно перевищують ГДК. Це зумовлює зниження середньодобових приростів на 3,4 і 11,8 %, збереженості на 4,4 і 7,5 % природної резистентності організму.
  3. Вирощування каченят на незмінній підстилці без витяжки повітря із зони розміщення птиці обумовлює погіршення мікроклімату, оскільки з 1 м2 її поверхні виділяється у приміщення за годину аміаку − 40 мг, сірководню 20 мг, двоокису вуглецю 10 мг.
  4. При використанні трьох варіантів вирощування каченят на підстилці із подрібнених стебел кукурудзи (контроль), а також комбінаціях сітчастої підлоги 30 і 70 % та глибокої підстилки (дослідні) встановлено, що максимальна концентрація шкідливих газів була в контролі, а мінімальна у другій дослідній групі. Внаслідок цього жива маса каченят наприкінці вирощування в першій-другій дослідних групах була на 5,5 і 14,9 %, а збереженість на 1,4 і 1,8 % відповідно вищою, ніж у контролі.
  5. Недотримання строків профілактичних перерв (21 добу) у пташниках після завершення технологічного циклу зумовлює зниження показників природної резистентності каченят: по БАСК на 17,5 %, по ЛАСК на 1,52 %, відсоток фагоцитозу на 13,9 %, і збереженість на 5,9 %.
  6. Аерозольна трьохкратна санація пташників 0,5 % водним розчином „бактерициду” із розрахунку 10 см3/м3 сприяє зниженню загальної бактеріальної забрудненості повітря, кількості БГКП і α- і β-гемолітичних стрептококів. При цьому підвищується ЛАСК на 2,9 %, БАСК на 10,2 %, відсоток фагоцитозу на 6,1%, збереженість на 4,9% і знижується кількість каченят хворих на респіраторні захворювання.
  7. Використання добавок рибав і гідротривіту підвищує показники природної резистентності каченят: підвищується БАСК на 12,7 %, вміст імуноглобулінів на 21,8 %, жива маса на 10,1 %, збереженість на 7,7 %. М’ясні якості каченят покращуються: збільшується вихід тушок I категорії на 14,8 %, забійна маса на 2,7 %, у м’язовій тканині більше сирого протеїну, загального білку і незамінних амінокислот.
  8. Комплекс розроблених санітарно-гігієнічних і технологічних прийомів забезпечив економічний ефект: від застосування профілактичних перерв збільшилася жива маса на 8,9 %, підвищилася збереженість каченят на 19,8 %, у них на 12,3 % краща конверсія корму.


  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. Виробництву пропонуються санітарно-гігієнічні режими, що забезпечують підвищення природної резистентності організму каченят, продуктивність та їх збереженість згідно науково-практичних рекомендацій: „Підвищення резистентності організму м’ясних каченят за умов оптимізації абіотичних факторів” (затверджені Головним управлінням агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації протокол № 3 від 29 вересня 2006 року) та „Ветеринарно-санітарні і технологічні заходи при вирощуванні каченят” (схвалені Управлінням ветеринарної медицини в Черкаській області, протокол №1 від 11 квітня 2007 року).
  2. Після завершення вирощування каченят дотримувати профілактичну перерву протягом 21 доби і витримувати приміщення після завершальної дезінфекції вільними не менше 4-х діб.
  3. З метою зниження забруднення повітряного середовища пташників мікрофлорою необхідно використовувати 0,5 % водний розчин „бактерициду” з розрахунку 10 мг/м3 приміщення з 10 доби, в зонах аеростазів двічі з 10 і 30 діб вирощування каченят.
  4. Для корекції природної резистентності, підвищення збереженості і продуктивних якостей необхідно випоювати каченятам фітостимулятор рибав у дозі 0,75 см3/кг живої маси тіла на протязі 5-7 діб з 10-добовим інтервалом або гідротривіт із розрахунку 40 см3/100 л води на 1000 каченят.
  Експериментальні дані доцільно використовувати під час викладання дисциплін: „Гігієна тварин”, „Фізіологія сільськогосподарських тварин”, „Ветеринарна санітарія та гігієна продукції тваринництва” у навчальних закладах аграрного напрямку та слухачам інституту післядипломної освіти.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Актуальные проблемы применения БАВ и производства премиксов / Т.М. Околелова, А.В. Кулаков, С.А. Молоскин, Д.А. Грачев - Сергиев Посад, 2002. - 282 с.
  2. Андерсен Джон. Благоприятное воздействие климата на поголовье и прибыльность птицеводческого хозяйства / Джон Андерсен // Збірка матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з птахівництва. - Харків, 2005. - С. 80-88.
  3. Антоненко П.П. Фитоэкстракты для профилактики желудочно-кишечных заболеваний кур-несушек и повышение их продуктивности / П.П. Антоненко, А.И. Свеженцов // Птахівництво: Мат. 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003.- С. 179-181.
  4. Бесяда-Джазга Б. Убойная ценность и качество мяса гусей, выращиваемых интенсивным и полуинтенсивным способом / Барбара Бесяда-Джазга // Птахівництво: Мат. 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003.- С. 192-196.
  5. Бессарабов Б.Ф. Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике болезней птиц / Б.Ф. Бессарабов. - М.: Россельхозиздат, 1983. - С. 200.
  6. Бессарабов Б.Ф. Изучение микробной загрязненности воздуха птицеводческих помещений / Б.Ф. Бессарабов // Ветеринария. - 1972.- № 5.- С. 62-63.
  7. Бессарабов Б.Ф. Повышение продуктивности молодняка птицы / Б.Ф. Бессарабов, Н.К. Сушкова // Материалы Всерос. науч.-метод. конф., посвященной Даниловой А.К. - М.:, 2003. - С. 5-6.
  8. Бернет Ф. Клеточная иммунология / Ф. Бернет Ф.; Под ред. А.Е. Гурвича. - М.: Мир, 1971. 160 с.
  9. Бладнова З.К. Белки и липиды сыворотки крови кур в связи с возрастом и яйцекладкой З.К. Бладюва: Автореф. дис. канд. вет. наук М., 1964. С. 150.
  10. Блинов Н.И. Адаптация на разных уровнях биологической организации / Н.И. Блинов // Тез. докл. 6-ой Всесоюзной. конф. / АН СССР, Коми-филиал. - Сыктывкар, 1982. - С. 167.
  11. Бойко А.И. Микроклимат птичников при выращивании цыплят-бройлеров / А.И. Бойко, А.Н. Добудько, Е.Ю. Колесниченко // Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: VII Междунар. науч.-произв. кон.- Белгород, 2003.- С. 229-230.
  12. Бортновский П.Ф. Динамика показателей специфической резистентности организма птицы в раннем возрасте / Бортновский П.Ф., Дудкевич Р.Н. // Науч.-техн. бюлл. / Украинский НИИ физиологии и биохимии сельхоз. животных.- Львов, 1989.- № 9.
  13. Бусловская Л.К. Кислотно-щелочное состояние крови кур при адаптации к стрессам / Бусловская Л.К. // Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: 7-ая Межд. науч.-произв. конф. Белгород, 2003. - С. 143-144.
  14. Бухарин О.В. Лизоцим и его роль в биологии и медицине / О.В. Бухарин, Н.В. Васильев. - Томск. Изд-во ТГУ, 1974. - С. 200.
  15. Васильев К. Минеральная добавка / К. Васильев, Ю. Мирзалиев // Птицеводство. - 1989.- № 11. - С. 30.
  16. Васильева В.С. Влияние повышенного уровня меди в рационе на иммунитет сельскохозяйственной птицы / С. Васильева, Н. Берзиня, И. Ремез // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003.- С. 204-208.
  17. Василюк Л.В. Использование достижений биотехнологии питания в кормлении цыплят-бройлеров / Л.В. Василюк // Перспективы развития животноводства в северо-западном регионе: Материалы. Междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2002.- С. 62-65.
  18. Великсар Д.С. Полиморфизм белков сыворотки и гемоглобина крови кур с различным направлением и уровнем продуктивности: Автореф. дис. канд. с.х. наук / Д.С. Великсар; Всесоюз. н.-и. институт физиологии и биохимии с.-х. животных. - Боровск, 1967. С. 130.
  19. Вентиляция птичников и их тепловой баланс / А.К. Данилова, М.С. Найденский, И.С. Шпиц, В.Н. Старых // Материалы 7-ой Всесоюзной научно-методической конференции по зоогигиене и основам ветеринарии. - Москва, 1968. - С. 81-83.
  20. Вимола Я. Возможности использования альтернативных стимуляторов для роста бройлеров / Ярмил Вимола, Петер Урбан, Ива Зендулка // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 379-381.
  21. Вибраньска Н. Цеолиты в кормлении бройлеров / Н. Вибраньска, С. Куцак // Тваринництво України. - 1977. - № 5. - С. 19.
  22. Влияние сухого кукурузного глютена на естественную резистентность цыплят / Е.Ю. Колесниченко, И.А. Бойко, А.А. Рядинская и др. // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференция. - Белгород, 2003. - С. 224-225.
  23. Волков Г.К. Очистка приточного воздуха и его влияние на формирование микроклимата и продуктивность кур-несушек / Г.К. Волков, А.А. Спиридов // Труды ВНИИ санитарии.- М., 1977. - Т. 59.
  24. Гадючко О.Т. Особливості селекційної роботи з качками в господарствах з різним племінним статусом / О.Т. Гадючко // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 38-46.
  25. Галушко Н.І. Розробка оптимальних доз препарату кафі при обробці курчат-бройлерів / Н.І. Галушко, В.О. Панченко, В.М. Лавріненко // Птахівництво: Матеріали 4ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 529-532.
  26. Гамидов М.Г. Влияние цеолитов на резистентность бройлеров / М.Г. Гамидов М.Г. // 9-й Московский международный ветеринарный конгресс. (Москва, 12-14 апр., 2001). - М., 2001.- С. 179-180.
  27. Герберг У. Дж. Ветеринарная иммунология / У. Дж. Герберг; Пер. с англ., предисл. и послеслов. З.Ф. Боагутдинова. - М.: Колос, 1974. - 311 с.
  28. Голосов И.М. Влияние температурно-влажностного режима помещений на иммунобиологическую реактивность организма телят / И.М. Голосов, А.Ф. Кузнецов // Ветеринария. - № 3. - 1968.- С. 84-88.
  29. Голушко В.М. Новые белково-витаминно-минеральные добавки для молодняка птицы / В.М. Голушко, О.Я. Василюк // Технология получения и выращивания здорового молодняка с.-х. животных. - Минск. - 1993.- С. 78-79.
  30. Гончаренко В.М. Технологическая и санитарно-гигиеническая оптимизация условий содержания птицы при промышленном ведении отрасли / В.М. Гончаренко, Н.К. Резник // Нове в методах зоотехнічних досліджень. - Харків, 1992. - Ч. 2. - С. 225-228.
  31. Гонцова Л.П. Дезинфекция яиц парами однохлористого йода / Л.П. Гонцова, Н.Л. Зимин // Интенсификация производства яиц и мяса птицы: Сб. науч. тр. МВА. - М., 1985. - С. 78-81.
  32. Готовский Д.Г. Повышение естественной резистентности цыплят-бройлеров путем применения аэрозольной дезинфекции / Д.Г. Готовский // Проблемы гигиены с.-х. животных в условиях интенсивного ведения животноводства: Материалы Междунар. науч.-практ. конференции, посвященной 70-летию кафедры зоогигиены. - Витебск, 2003. - С. 29-31.
  33. Грин Н. Біологія. В 3-х т. Т. 2. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор; Под ред. Р. Сопера. - М.: Мир, 1990. - С. 240.
  34. Гущин В.Н. Состояние и проблемы ветеринарной гигиены / В.Н. Гущин // Ветеринария. - № 7. - 1999. - С. 7-12.
  35. Данилова А. Воздухообмен в птицеводческих помещениях / А. Данилова, Ю. Крылов - Птицеводство. 1967. - №. 6. - С. 12-13.
  36. Демчук М.В. Порівняльне вивчення показників крові оброшинських сірих гусей, вирощених в Львівській та Роменській областях / М.В. Демчук, Е.М. Охріменко, Е.С. Гаврилець // Укр. Біохім. з´їзд: Тези доповідей.- К., 1992. - С. 24.
  37. Евглевская Е. Влияние режима освещения на резистентность птицы / Е. Евглевская, М. Найденский // Птицеводство. - 1995. - № 6. - С. 24-25.
  38. Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними / П.Н. Елагин - М., 1996. 160 с.
  39. Емельяненко П.А. Иммунология животных в период внутриутробного развития / П.А. Емельяненко - М.: Агропромиздат, 1987. - 215 с.
  40. Ефективність застосування екологічних і ветеринарно-санітарних заходів при виробництві продукції птахівництва / Т.І. Фотіна, О.І. Сахацька, М.М. Степаніщенко та ін. // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 52-57.
  41. Эффективность различных способов обработки инкубационных яиц естественными метаболитами для стимуляции эмбрионального и постэмбрионального развития цыплят яичных кроссов / Р.Х. Кармолиев, М.С. Найденский, В.А. Лукичева и др. // Материалы междунар. учебно-метод и науч.-практ. конф., посвященной 85-летию академии. - М., 2004. - Ч. 3. - С. 180-182.
  42. Жаков М.В. Теоретическое и практическое значение ветеринарной иммунологии: Метод указания для ветврачей факультета повышения квалификации. / М.В. Жаков, И.М. Карпуть, А.И. Кривутенко. - Одесса, 1980. - 32 с.
  43. Жарикова Н.А. Периферические органы иммунитета / Н.А. Жарикова - Минск: Беларусь, 1997. - 235 с.
  44. Жуков И.В. Влияние природных цеолитов на резистентность организма животных / И.В. Жуков, В.А. Андровос // Ветеринария, - 2001. - № 5. - С. 49-51.
  45. Забудский Ю.И. Особенности биологии развития цыплят в выводном инкубаторе / Ю.И. Забудский // Птицеводство. - 2004. - № 2. - С. 13-14.
  46. Закомырдин А. Дезинфекция помещений в присутствии птицы в хозяйствах, неблагополучных по респираторным заболеваниям А. Закомырдин // Болезни птиц: Сб. трудов. - Л., 1971. - Вып. 7. - С. 84-89.
  47. Занкевич О.Г. Основные тенденции развития бройлерного производства в мире, России и Белгородской области / О.Г. Занкевич, Д.В. Коробов // Проблемы с.-х. производства на современном этапе и пути их решения: 7-я Междунар. науч.-произв. конференция. - Белгород, 2003. - С. 217-218.
  48. Затиров И.Ш. Биологическая роль лизоцима и его лечебное применение / И.Ш. Затиров // Материалы симпозиума / Караганд. с.х. ин-т. - Караганда, 1972. - С. 97-99.
  49. Здродовский П.Ф. Проблемы инфекций, иммунитета, аллергии / П.Ф. Здродовский - М.: Медицина, 1969. - 344 с.
  50. Зинер А.Ф. Содержание уток / А.Ф. Зинер // Приусадебное хозяйство. - Донецк, 2001. С. 120.
  51. Золотенков В.В. Микроклимат в птичниках при напольном содержании кур и мероприятия по его улучшению / В.В. Золотенков, Г.Н. Бобылева // Итоги научно-исследовательских работ по зоогигиене за 1986-1990 годы и задачи НИР на период 1991-1995 годов: Тез. докл. Всесоюз. координац. совещ., Львов, 25-30 сент. 1990 г. / Львовский. зоовет. ин-т. - Львов, 1990.- Ч. 3.- С. 155-156.
  52. Івко І.І. Перспективи ресурсозбереження у птахівництві України / І.І. Івко // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 407-419.
  53. Изучение эффективности использования в рационах цыплят минерального корма, изготовленного из вторичных минеральных ресурсов содового производства / Ю.Н. Батюжевский, О.В. Притуленко, В.М. Гордиенко, Альхадж Тахтух Мохаммед Хасан, В.И. Самойленко, И.И. Медведєв. // Птахівництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Борки, 2003. - Випуск 52. - С. 36-42.
  54. Испенков А.Е. Зоогигиенический и санитарный режим на фирмах и комплексах / А.Е. Испенков. - Минск: Ураджай, 1985. - С 100.
  55. Караванская Н.А. Влияние температур среды на динамику агглютининов, фагоцитоз и картину крови в эксперименте / Н.А. Караванская // Гигиена труда и пути интенсификации птицеводства в Армянской ССР. - Армянсельхозгиз, 1989. С. 102.
  56. Карбулов С.Н Повышение резистентности и продуктивности с.-х. птицы без кормовых антибиотиков С.Н. Карбулов, Н.Ю. Лазарева, А.А. Архипова // Збірка матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції з птахівництва. - Харків, 2005. - С. 153-157.
  57. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка / И.М. Карпуть - Минск: Ураджай, 1993. - С. 200.
  58. Кастелло Х.А. Контроль окружающей среды в птичниках / Х.А. Кастелло // Вторая Европейская конф. по птицеводству. - Москва, 1965. С. 180.
  59. Касьян С.С. О естественной резистентности птиц породы корниш и плимутрок белый в период акклиматизации: Дис. канд. с.-х. наук / С.С. Касьян - Харьков, 1967. С. 140.
  60. Кирилова Ю.В. Динамика основных параметров микроклимата птичника в различные сезоны года Ю.В. Кирилова // Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии в животноводстве: Материалы междунар. научно-практ. конференции. - Чебоксары, 2004. - С. 135-137.
  61. Кириллов Н.К. Природные цеолиты Чувашской Республики в животноводстве и ветеринарии и перспективы дальнейшего их применения Н.К. Кириллов, Г.А. Алексеев // Матер. междунар. науч-практ конф. Состояние и проблемы вет. санитарии, гигиены и экологии в животноводстве: - Чебоксары, 2004. - С. 303-306.
  62. Кленько А.А. Влияние аскорбиновой кислоты на продуктивные качества кур-несушек / А.А. Кленько, С.В. Наумова // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференция. - Белгород, 2003. - С. 220-221.
  63. Ключковский А.Г. Выращивание утят / А.Г. Ключковский, В.П. Абакумов // Производство мяса уток на промышленной основе. - М., 1973. - С. 129-163.
  64. Колоб В.Г. Справочник по клинической химии / В.Г. Колоб, В.С. Камышников - Минск: Беларусь, 1982. - С. 300.
  65. Коломыцев А.А. Двунаправленное действие гуморальных факторов / А.А. Коломыцев, В.А. Гаврилов, В.М. Евсеев // Ветеринария. - 1990. - № 5. - С. 24-28.
  66. Коляков Я.Е. Ветеринарная иммунология / Я.Е. Коляков. - М.: Агропромиздат, 1986. - 272 с.
  67. Концевенко В.В. Причины падежа цыплят-бройлеров при разных способах содержания / В.В. Концевенко, И.Н. Сегал, С.В. Кашкин // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференция. - Белгород, 2003. - С. 219-220.
  68. Кочиш И.И. Адаптационная способность кур яичных кроссов к ресурсосберегающим технологиям содержания / И.И. Кочиш, С.И. Винник, М.О. Дашков // Материалы междунар. учебно-метод и науч.-практ. конф. посвященной 85-летию академии. - М., 2004. - Ч. 3. - С. 91-93.
  69. Кошляков Д.А. Изучение некоторых показателей количества эритроцитов, лейкоцитов, общего белка и его фракций у цыплят в норме и при парентеральных введениях антигена / Д.А. Кошляков // Материалы 13 науч. конф. - Ленинград, 1964. - С. 136-137.
  70. Крива О.А. Показники крові гусей харківської породи за впливом оксигумату / О.А. Крива, Н.В. Сухына, В.Г. Грибан // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. - Борки, 2003. Вип. 52. - С. 63-67.
  71. Крылов В.С. Выращивание молодняка птицы / В.С. Крылов, А.М. Громов // Сельскохозяйственная птица. - Москва, 1988. Т. 2. - С. 358.
  72. Кузнецов А.С. Справочник по ветеринарной гигиене / А.С. Кузнецов, В.И. Баланин. - Москва: Колос, 1984. - 335 с.
  73. Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. - М.: Медицина, 1986. - 260 с.
  74. Ловыгин Н.А. К вопросу об оптимальном воздухообмене для цыплят-бройлеров в осенне-зимний и зимне-весенний периоды года / Н.А. Ловыгин // Всесоюз. науч. метод. конф по зоогигиене и основам ветеринарии. - Москва, 1968. Ч. 2. С. 164-169.
  75. Лукьянова Н.Б. Новые препараты водно-дисперсных форм жирорастворимых витаминов А, Д3, Е в кормлении мясной птицы / Н.Б. Лукьянова, С.А. Корниенко // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференции. - Белгород, 2003. - С. 49-50.
  76. Лютиц Х. фон. Гуси и утки / Х. Лютиц. фон; Перевод с немецкого. - М., 2003. - 183 с.
  77. Макагон В.Ф. Ветеринарно-санитарные мероприятия в утководческих хозяйствах / В.Ф. Макогон - Киев, 1998. - 61 с.
  78. Мамаева Г.П. Селекционные подходы, направленные на увеличение выхода грудных мышц у мясной птицы / Г.П. Мамаева, И.А. Егорова, О.С. Сучкова // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 90-93.
  79. Марченков Ф.С. Биоплюс 2Б в современном высокоэффективном птицеводстве / Ф.С. Марченков // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003.- С. 591-597.
  80. Матусевич В.Ф. Естественная резистентность и ее значение в животноводстве / В.Ф. Матусевич // Тр. Целиноградского СХИ. - Целиноград, 1971. - Т. 8. - С. 3-8.
  81. Медведский В.А. Повышение продуктивности и сохранности птицы при введении в рацион некоторых витаминных добавок / В.А. Медведский, А.Ф. Железко // Вопросы теории и практики ветеринарии и зоотехнии: Сборник научных трудов / Витебский ветеринарный институт. - 1992. - Т. 29. - С. 11-13.
  82. Мельник В.О. Застосування кліткових батарей для вирощування бройлерів в умовах присадибних і фермерських господарств / В.О. Мельник // Птахівництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Борки, 2003. Вип. 52. - С. 105-112.
  83. Митюшников В.М. Естественная резистентность сельскохозяйственной птицы / В.М. Митюшников. - М., 1985.- С. 160.
  84. Михалев П.В. Система оптимального контроля и управления микроклимата в птичниках / П.В. Михалев // Состояние и проблемы вет. санитарии, гигиены и экологии в животноводстве: Материалы междунар. науч-практ. конф. - Чебоксары, 2004. - С. 160-163.
  85. Найденский М.С. Применение органических кислот в рационах птиц / М.С. Найденский, В. Нестеров, Р.Х. Кармолиев // Современные проблемы ветеринарной диетологии и нутрициологии: Мат. Междунар. симпозиума, 22-24 апреля 2003 г., Санкт-Петербург. - СПб, 2003. - С. 76-77.
  86. Найденский М.С. Повышение резистентности и продуктивности молодняка с.-х. птицы в промышленных условиях путем использования янтарной кислоты / М.С. Найденский, И.С. Шпиц // Гигиена, ветсанитария и экология животноводства: Материалы Всерос. науч.-произв. конф., 22-24 сентября 1994 г. - Чебоксары, 1994. - С. 301-302.
  87. Найденский М.С. Применение естественных метаболитов для профилактики технологических и тепловых стрессов в птицеводстве / М.С. Найденский, Д.Н. Мурусидзе // Проблемы гигиены с.-х. животных в условиях интенсивного ведения животноводства: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию кафедры зоогигиены. - Витебск, 2003. - С. 93-94.
  88. Нестерова А.А. Профилактика минеральной недостаточности у молодняка / А.А. Нестерова, С.Н. Сюсина // Ветеринария. - 1982. - № 10. - С. 46-48.
  89. Никитенко А.М. Применение препарата тимуса для повышения общей резистентности молодняка / А.М. Никитенко, Л.А. Заика // Ветеринария. - 2001. - № 8. - С. 35.
  90. Новиков Д.К. Справочник по клинической иммунологии и аллергологии / Д.К. Новиков. - Минск: Беларусь, 1987. 223 с.
  91. Новикова Н.Н. Использование биологически активных веществ (парминобензойной, янтарной кислот и препарата «мелакрил») в рационах животных и птицы / Н.Н. Новикова, И.П. Шилов // Современные проблемы ветеринарной диетологии и нутрициологии: Материалы Междунар. симпозиума (22-24 апреля 2003 г., Санкт-Петербург). - СПб, 2003. - С. 168-171.
  92. Осидзе Д.Ф. Факторы резистентности организма животных / Д.Ф. Осидзе, А.П. Простяков // Ветеринария. - 1983. - № 3. - С. 32-34.
  93. Оценка качественных показателей мяса и бульона кур мясояичного направления при скармливании солей лития / А.Д. Чекмарев, В.А. Лукичева, Е. Пеньтина, Л.Л. Степанюк, И. Кутищев // Материалы. междунар. учебно-метод и науч.-практ. конф., посвященной 85-летию академии. - М., 2004. Ч. 3. - С. 144-146.
  94. Павліченко О.В. Вплив способів утримання на здоров´я каченят / О.В. Павліченко // Проблеми зооінженерії та вет. мед.: Збірник наук. праць. Харківська державна зооветеринарна академія. - Харків, 2002. Вип. 6. Ч. 2. - С. 166-170.
  95. Павличенко Е.В. Продуктивность и санитарно-гигиеническая оценка качества мяса утят, выращенных на полу и в клетках / Е.В. Павличенко, Н.В. Черный // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференция (25-28 марта 2003 г.). - Белгород, 2003. - Ч. 1. - С. 231-232.
  96. Павличенко Е.В., Черный Н.В. Санирующее действие бактерицида в птичниках / Е.В. Павличенко, Н.В. Черный // Динаміка наукових досліджень: Матеріали 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф.: - Дніпропетровськ, 2004. - С. 57-60.
  97. Пигалев С.А. Защитные силы организма животных и способы их повышения в условиях промышленных комплексов: Лекция / С.А. Пигалев, В.М. Скорляков. - Саратов, 1989.- С. 64.
  98. Петрянкин Ф.П. Использование биологически активных препаратов при выращивании молодняка / Ф.П. Петрякин, Л.В. Пыркина, И.И. Крылова // Ветеринария. - 1994. - № 4. - С. 13-14.
  99. Пигарев Н.В. Технология производства продуктов птицеводства и их переработка / Н.В. Пигарев, Т.А. Столляр, Е.Г. Шумков - М., 1991. - 343 с.
  100. Петров Р.В. Иммунология / Р.В. Петров - М.: Медицина, 1987. - 416 с.
  101. Плященко С.И. Повышение естественной резистентности организма животных основа профилактики болезней / С.И. Плященко, В.Т. Сидоров - Л.: Колос, 1991. - 184 с.
  102. Проблеми екологічної безпеки та шляхи їх вирішення у птахівництві України / В.І. Бесулін, А.В. Байдевлятов, Ю.А. Байдевлятов, В.П. Бородай // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: Збірник наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. - Харків, 2002. Вип. 2. - С. 121-124.
  103. Програма розвитку галузі птахівництва України на 2005-2008 рр. / О.П. Барановський, В.О. Пабат, Д.М. Микитюк та ін. // Сучасне птахівництво. - 2005.- № 6 (31).- С. 2-6.
  104. Резниченко Л.В. Качество и санитарная оценка мяса цыплят-бройлеров после применения гидротривита адзе / Л.В. Резниченко // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Междунар. науч.-произв. конференция. - Белгород, 2003. - С. 222-223.
  105. Резуненко В.И. Зоогигиеническая оценка и разработка режимов вентиляции бройлерников в условиях Юга Украины: Автореферат канд. с.-х. наук / В.И. Резуненко Москва, 1970. С. 140.
  106. Рекомендації з норм годівлі с.-г. птиці / ІП УААН. - Борки, 1998. - 111 с.
  107. Ройт А. Основы иммунологии / А. Ройт: Под ред. Р.Г. Васильева, А.Ф. Киркина. - М.: Мир, 1991. - С. 200.
  108. Ройтер Я.С. Совершенствование методов селекции уток / Я.С. Ройтер, Р.Р. Кутушев // Птахівництво: Матеріали 4-ої укр. конф. по птахівництву з міжнар. участю. - Харків, 2003. - С. 111-115.
  109. Рубан Б.В. Клеточное выращивание утят на мяс
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+