ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ДОМАШНІХ КОТІВ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ) : Хроническая почечная недостаточность ДОМАШНИХ КОШЕК (Патогенез, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ДОМАШНІХ КОТІВ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ)
 • Альтернативное название:
 • Хроническая почечная недостаточность ДОМАШНИХ КОШЕК (Патогенез, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
 • Кол-во страниц:
 • 143
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ  На правах рукопису  МОРОЗЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК 619:636.8:616.61008.6

  ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ДОМАШНІХ КОТІВ
  (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ)


  16.00.01 діагностика і терапія тварин

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник
  КАРТАШОВ Микола Іванович,
  кандидат біологічних наук,
  професор, чл.-кор. УААН


  Харків 2008
  ЗМІСТ

  Стор.
  Перелік умовних позначень.


  4
  Вступ..


  5
  Розділ 1. Огляд літератури .


  10
  1.1.Хронічна ниркова недостатність та її розповсюдженість серед домашніх котів.  10
  1.2. Етіологічні чинники хронічної ниркової недостатності..


  13
  1.3. Патогенез хронічної ниркової недостатності .


  14
  1.4. Діагностика хронічної ниркової недостатності домашніх котів...........................................................................  17
  1.4.1. Клінічні ознаки та перебіг хронічної ниркової недостатності у домашніх котів..........................  17
  1.4.2. Лабораторні методи діагностики хронічної ниркової недостатності.  19
  1.4.3. Інструментальні методи діагностики хронічної
  ниркової недостатності......  22
  1.5. Лікування домашніх котів за хронічної ниркової
  недостатності.....  25
  Розділ 2. Вибір напряму, матеріали і методи досліджень......


  30
  2.1. Вибір напряму досліджень ...


  30
  2.2. Об’єкти та місце проведення досліджень


  31
  2.3. Матеріали і методи досліджень


  33
  Розділ 3. Діагностика хронічної ниркової недостатності домашніх котів.  37
  3.1. Симптоми хронічної ниркової недостатності у
  домашніх котів..................................................  37
  3.2. Ультразвукове дослідження нирок котів, хворих на
  хронічну ниркову недостатність .  42


  3.3. Дослідження сечі котів, хворих на хронічну ниркову
  недостатність ..  47
  3.4. Клініко-біохімічне дослідження крові котів на різних
  стадіях хронічної ниркової недостатності  53
  3.5. Показники кальцію та фосфору сечі у котів, хворих на
  хронічну ниркову недостатність...  61
  3.6. Показники оксипроліну та уронових кислот у сечі
  котів, хворих на хронічну ниркову недостатність..  64
  3.7. Визначення індексів сечі і крові у котів на різних
  стадіях хронічної ниркової недостатності...  68
  РОЗДІЛ 4. Структурна характеристика нирок котів за хронічної ниркової недостатності...  71
  Розділ 5. Лікування домашніх котів за хронічної ниркової недостатності ...  86
  РОЗДІЛ 6. Аналіз та узагальнення результатів досліджень ...


  95
  Висновки..


  114
  Практичні рекомендації


  117
  Додатки .


  119
  Список використаних джерел...


  127

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АлАТ аланінамінотрансфераза
  АсАТ аспартатамінотрансфераза
  ГАГ глікозаміноглікани
  Кі концентраційний індекс креатиніну
  ККР коефіцієнт ниркової канальцевої реабсорбції
  СМ середні молекули
  УЗД ультразвукове дослідження
  ФКС фактор концентрації сечовини
  ХНН хронічна ниркова недостатність
  ХЗН хронічне захворювання нирок
  ШОЕ швидкість осідання еритроцитів

  ВСТУП

  Актуальність теми. Хронічна ниркова недостатність розповсюджена патологія серед домашніх котів, яка проявляється незворотною втратою нирками метаболічної, ендокринної та екскреторної функцій внаслідок розвитку нефросклерозу [13]. ХНН діагностують у різному віці, але найчастіше у старіючих тварин [4]. Відомо, що серед котів старше 15 років ХНН виявляють у кожної третьої тварини. Серед основних причин смерті у котів ХНН посідає друге місце [5]. До розвитку та прогресування ХНН, як правило, призводять важкі хронічні захворювання нирок хронічний гломерулонефрит, бактеріальний пієлонефрит, інтерстиціальний нефрит, амілоїдоз, полікістоз нирок [69].
  Для діагностики ХНН розроблено клінічні, біохімічні та інструментальні методи, кожен з яких не тільки використовується у практичній ветеринарній медицині, але й має певні обмеження. Тому багато питань щодо діагностики ХНН залишаються ще маловідомими [6,7,1012]. Особливо це стосується деяких біохімічних тестів, що характеризують метаболізм сполучної тканини нирок, який змінюється під час розвитку та прогресування синдрому ХНН. Відомо, що у людини вже на ранніх стадіях хронічного пієлонефриту та хронічного гломерулонефриту у сполучній тканині нирок виникають певні порушення, які супроводжуються підвищенням екскреції із сечею оксипроліну та ГАГ, що можна використовувати для ранньої діагностики нефросклерозу [13]. Також у гуманній медицині широко і досить аргументовано досліджують роль середніх молекул як маркерів ендогенної інтоксикації у патогенезі та діагностиці ХНН [14,15]. Отже, метаболізм сполучної тканини нирок тварин, зокрема домашніх котів, а також дослідження рівня середніх молекул в нормі і при захворюваннях нирок залишається не до кінця з’ясованим.
  Останнім часом у наукових роботах розглядаються аспекти синдромної діагностики ниркових захворювань, які панують у сучасній нефрології, що виправдовує застосування у практиці комплексних понять ХЗН” та ХНН”. Це робить визначення ХНН як об’єкту дослідження таким, що відповідає вимогам сучасної клінічної медицини [7,14,16].
  Таким чином, дослідження патогенезу ХНН, встановлення біохімічних показників сироватки крові і сечі домашніх котів для оцінки стану сполучної тканини нирок у нормі та при ХНН, а також виявлення інформативних тестів для її діагностики й пошук ефективних методів корекції метаболічних порушень є актуальними напрямами і потребують подальшого вивчення.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є фрагментом наукової теми кафедри клінічної діагностики Харківської державної зооветеринарної академії «Розробка та впровадження нових та удосконалення існуючих методів лабораторної діагностики для оцінки стану здоров’я тварин», № державної реєстрації 0102U003546. Особистим внеском автора є розробка і впровадження нових та удосконалення існуючих методів лабораторної діагностики захворювань нирок у домашніх котів.
  Мета дослідження визначити провідні ланки патогенезу ХНН домашніх котів, на основі чого розробити комплекс діагностичних заходів та ефективну схему лікування хворих тварин із застосуванням антиішемічних препаратів.
  Для досягнення мети було сформовано наступні завдання:
  з’ясувати клінічні симптоми ХНН у домашніх котів;
  визначити рівень середніх молекул у крові та екскреції із сечею оксипроліну, уронових кислот, кальцію й фосфору у клінічно здорових і хворих на ХНН домашніх котів;
  встановити діагностичну інформативність біохімічних показників сироватки крові (глікопротеїни, хондроїтинсульфати, креатинін, сечовина, сіалові кислоти, холестерол) та сечі (оксипролін, уронові кислоти) за ХНН домашніх котів.
  розробити ефективну схему лікування котів, хворих на ХНН, із застосуванням антиішемічних препаратів (солкосерил, пентоксифілін).
  Об’єкт досліджень хвороби нирок домашніх котів.
  Предмет дослідження патогенез та інформативність методів діагностики ХНН у домашніх котів з урахуванням показників рівня оксипроліну, уронових кислот, кальцію і фосфору сечі, а також середніх молекул сироватки крові; терапевтична ефективність розробленої схеми лікування ХНН домашніх котів.
  Методи досліджень клінічні, загальноклінічне дослідження крові та сечі; біохімічні: визначення у сечі оксипроліну, уронових кислот, кальцію, фосфору, сечовини, креатиніну; у сироватці крові загального білка, глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів, сечовини, креатиніну, середніх молекул, холестеролу, β-ліпопротеїнів, сіалових кислот, глюкози, активності лужної фосфатази, аланінової (АлАТ) та аспарагінової (АсАТ) амінотрансфераз, постановка проби Вельтмана; інструментальні (сонографічні); морфологічні виготовлення гістопрепаратів нирок домашніх котів із наступним фарбуванням парафінових зрізів гематоксиліном та еозином, пікрофуксином за Ван-Гізоном; статистичні.
  Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше встановлені показники рівня екскреції оксипроліну та уронових кислот із сечею, а також вміст середніх молекул у сироватці крові клінічно здорових домашніх котів. На основі визначення оксипроліну та уронових кислот у сечі з’ясовані патогенетичні ланки ХНН домашніх котів за участю компонентів сполучної тканини колагену та протеогліканів; визначені допустимі коливання рівня середніх молекул у сироватці крові як показників ендогенної інтоксикації у котів, хворих на ХНН. Вперше клінічно обґрунтовано значення показників метаболізму сполучної тканин нирок оксипроліну та уронових кислот сечі, а також середніх молекул крові у комплексній діагностиці ХНН домашніх котів, розраховано й клінічно обґрунтовано застосування індексів крові та сечі у котів із ХНН з метою оцінки фільтраційної, концентраційної та реабсорбційної функцій нирок. Вперше включено у схему комплексного лікування синдрому ХНН домашніх котів препарати антиішемічної дії (солкосерил, пентоксифілін).
  Практичне значення одержаних результатів. Експериментально та теоретично обґрунтовано застосування показників сечі (оксипролін, уронові кислоти) і сироватки крові (глікопротеїни, хондроїтинсульфати, креатинін, холестерол, середні молекули), для характеристики й діагностики різних стадій ХНН у домашніх котів. Доведено ефективність схеми лікування котів із застосуванням препаратів протиішемічної дії, що дозволяє підтримати якість та подовжити тривалість життя домашніх котів, хворих на ХНН. Отримані результати використовуються у науково-дослідницькій роботі та при викладанні предметів «Біохімія тварин», «Клінічна діагностика», «Клінічна біохімія» і «Внутрішні хвороби тварин» у Харківській державній зооветеринарній академії, «Клінічна діагностика», «Клінічна біохімія» та «Внутрішні хвороби тварин» у Полтавській державній аграрній академії, «Клінічна біохімія» у Національному фармацевтичному університеті; матеріали дисертаційної роботи використовуються у практичній діяльності приватної лікарні ветеринарної медицини «Пес + Кіт» м. Харкова [Додатки АЗ].
  Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провів підбір тварин, клінічні й біохімічні дослідження, лікування хворих котів, біометричну обробку отриманих результатів, проаналізував, теоретично обґрунтував та узагальнив результати досліджень у висновках і пропозиціях [Додаток К]. Ультразвукові дослідження проводилися за консультативної допомоги лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії, кандидата медичних наук Закревського А. М., морфологічні старшого наукового співробітника Національного фармацевтичного університету України, кандидата біологічних наук Ларьяновської Ю. Б.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові та практичні аспекти ветеринарної медицини в Україні» (м. Біла Церква, 2728 вересня 2006 р.); звітній конференції за результатами наукової діяльності вчених факультету ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії «Актуальні питання ветеринарної медицини» (24 25 квітня 2007 р.); науково-практичній конференції до 15-річчя створення факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії «Організація ветеринарного обслуговування в сучасних умовах» (35 жовтня 2007 р.); науково-практичній і навчально-методичній конференції за результатами наукової діяльності вчених факультету ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії за 20072008 навчальний рік з міжнародною участю «Новітні досягнення та перспективи ветеринарної медицини» (1415 травня 2008 р.).

  Публікації. Результати експериментальних досліджень викладено у 8 статтях, опублікованих у фахових виданнях: «Науковий вісник Білоцерківського державного аграрного університету» (3), збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» (3), науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» (1); міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» Національного наукового центру «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» УААН, м. Харків (1).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  На підставі комплексного дослідження синдрому хронічної ниркової недостатності встановлені провідні ланки патогенезу ХНН в домашніх котів; доведено, що морфологічною основою розвитку та прогресування ХНН є нефросклероз, стадії якого відповідають стадіям ХНН. Доведено, що рівень екскреції оксипроліну та уронових кислот пов'язаний саме із стадіями ХНН, а вміст середніх молекул із рівнем ендогенної інтоксикації за ХНН. Отримані результати є новими для сучасної ветеринарної нефрології. Вони можуть бути використані у лабораторній діагностиці синдрому ХНН домашніх котів. З’ясовано, що застосування комплексного лікування із включенням антиішемічних препаратів ХНН домашніх котів дозволяє поліпшити стан здоров’я та покращити якість життя тварин.
  1. На основі клінічних та інструментальних досліджень встановлено, що найбільш характерними клінічними ознаками ХНН у котів є: гіпорексія у 94,4%, поліурія і полідипсія у 86,1, анемічність слизових оболонок у 62,5, нервові розлади (порушення координації рухів, судоми) 62,5, блювання у 39, виразковий стоматит у 31%. За даними сонографічного дослідження нирок у 60% досліджених котів із синдромом ХНН виявлено дифузне підвищення ехогенності паренхіми, у 45% послаблення її кірково-мозкової диференціації.
  2. У процесі дослідження сечі і крові котів із ХНН встановлено, що гіпостенурія присутня у всіх тварин, протеїнурія у 90%, глюкозурія 25, мікрогематурія 35, лейкоцитурія 75, циліндрурія 25, кристалурія у 20%; виявлені нормохромна анемія, нейтрофільний лейкоцитоз зі зрушенням ядра вліво, лімфоцитопенія та підвищення ШОЕ.
  3. Рівень екскреції оксипроліну та уронових кислот із сечею клінічно здорових домашніх котів становить 20,0±0,96 та 3,2±0,26 мг/л відповідно, у котів на ІІ стадії ХНН 33,5±3,55 та 7,2±0,69 мг/л, ІІІ 31,9±2,24 та 5,6±0,82 мг/л, на IV 27,0±3,42 та 3,6±0,56 мг/л відповідно; рівень СМ крові у клінічно здорових домашніх котів за довжини хвилі λ=254 нм становить 0,272±0,011 Од., у котів на II стадії ХНН 0,382±0,010, III 0,403±0,010, IV 1,040±0,140 Од.
  4. Рівень екскреції кальцію та фосфору із сечею клінічно здорових домашніх котів становить 306,5±32,1 мг/л та 1500,0±190,0 мг/л відповідно; у котів із ХНН 151,4±27,95 та 800,0±80,0 мг/л.
  5. На ІІ стадії ХНН у сироватці крові вірогідно зростав рівень наступних біохімічних показників: сечовини до 10,7 ± 0,73 ммоль/л (контроль 6,38 ± 0,32), креатиніну 170,0 ± 3,95 мкмоль/л (контроль 100,0 ± 0,01), глікопротеїнів 2,72 ± 0,20 г/л (контроль 1,41±0,04), сіалових кислот 3,53 ± 0,47 ммоль/л (контроль 1,95±0,08), хондроїтинсульфатів 0,199 ± 0,01 г/л (контроль 0,150 ± 0,01), середніх молекул 0,382 ± 0,010 Од. (контроль 0,272 ± 0,011) та активності АлАТ 1,06 ± 0,12 ммоль/(год·л) (контроль 0,55 ± 0,04).
  6. На ІІІ стадії ХНН встановлено підвищення вмісту сечовини до 21,5 ± 1,24 ммоль/л, креатиніну 294,0 ± 16,1 мкмоль/л, холестеролу 4,0 ± 0,07 ммоль/л, β-ліпопротеїнів 19,4 ± 1,55 Од. (контроль 13,5±1,76), глікопротеїнів 2,72 ± 0,20 г/л, сіалових кислот 2,70 ± 0,14 ммоль/л, середніх молекул 0,403 ± 0,010 Од., активності АлАТ 3,69 ± 0,48 ммоль/(год·л) та АсАТ 1,82 ± 0,30 ммоль/(год·л) (контроль 0,41 ± 0,04).
  7. На IV стадії ХНН підвищується рівень сечовини до 35,7 ± 1,63 ммоль/л, креатиніну 1192 ± 168,4 мкмоль/л, холестеролу 5,5 ± 0,37 ммоль/л, β-ліпопротеїнів 31,4 ± 4,13 Од, глікопротеїнів 3,28 ± 0,32 г/л, сіалових кислот 4,47 ± 0,33 ммоль/л, середніх молекул 1,040 ± 0,010 Од., загального білка 88,8 ± 3,93 г/л (контроль 72,77 ± 1,57), проби Вельтмана 8,30 ± 0,60 № проб. (контроль 6,5±0,167), хондроїтинсульфатів 0,444 ± 0,08 г/л, зростання активності АлАТ 1,66 ± 0,23 ммоль/(год·л), АсАТ 1,46 ± 0,15 ммоль/(год·л) та лужної фосфатази 12,0 ± 1,80 ммоль/(год·л) (контроль 2,42 ± 0,10).
  8. ФКС у клінічно здорових домашніх котів коливався в межах 83,3 114,1; Кі 148,7226,9; ККР 99,399,5 %. На ІІ стадії ХНН ФКС становив 92,2±17,91; Кі 86,9±10,55; ККР 98,6±0,20 %; на ІІІ стадії ФКС 20,77±1,15; Кі 19,5±1,15; ККР 94,7±0,37 %; на ІV стадії ФКС 5,39±1,23; К і 4,45±1,02; ККР 67,5±5,52 %.
  9. Під час проведення лікування за розробленою схемою терапевтичних заходів за ХНН домашніх котів із застосуванням антиішемічних препаратів (солкосерил, пентоксифілін) спостерігалося покращення клінічного стану тварин, зниження рівня азотемії за вмістом креатиніну та ступеня ендогенної інтоксикації за показником середніх молекул крові, збільшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, а також зменшення маркерів запального та руйнівного процесу у тканині нирок (глікопротеїнів і сіалових кислот крові, уронових кислот сечі) і показника метаболізму сполучної тканини (хондроїтинсульфатів), що вказує на ефективність терапевтичних заходів.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Під час обстеження домашніх котів, хворих на ХНН, разом із клінічними дослідженнями, рекомендується проводити визначення наступних показників: на ІІ, ІІІ і IV стадіях ХНН креатиніну, сечовини, середніх молекул, Кі, ККР; на ІІ стадії оксипроліну, уронових кислот, глікопротеїнів, сіалових кислот; на ІІІ стадії активності АлАТ, АсАТ, вмісту холестеролу; на ІV загального білка, глікопротеїнів, сіалових кислот, хондроїтинсульфатів, β-ліпопротеїнів, проби Вельтмана, активності АлАТ і лужної фосфатази, уронових кислот. Вміст середніх молекул у сироватці крові клінічно здорових домашніх котів 0,2420,302 Од.; рівень екскреції із сечею оксипроліну 18,022,0 мг/л, уронових кислот 2,73,7 мг/л. Концентраційний індекс креатиніну (Кі) у клінічно здорових домашніх котів 148,7226,9; коефіцієнт ниркової канальцевої реабсорбції (ККР) 99,3 99,5%. Під час ультразвукового дослідження нирок рекомендується визначення ехогенності їх паренхіми та рівня її кірково-мозкової диференціації.
  2. Комплекс терапевтичних заходів за хронічної ниркової недостатності на ІІ стадії захворювання повинен включати наступне: лікування порушень водно-електролітного обміну (підшкірне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію у дозі 40 мл 2 рази на добу 5 діб, поїння кип’яченою водою без обмежень); корекція порушень екскреції продуктів обміну речовин ентеросгель по 1 чайній ложці пасти із водою у кількості 23 мл перорально 3 рази на добу за 1,52 години до годівлі або через 1,52 години після годівлі та прийому інших пероральних препаратів курсом від 14 діб; застосування рослинного нефропротектору нефропатин по 0,5 мл з водою перорально 3 рази на добу 14 діб; симптоматичне лікування анемії, порушень мінерального, вітамінного, вуглеводного, білкового та ліпідного обмінів (катозал по 2 мл підшкірно 1 раз на добу курсом 14 діб, аміносол по 1 мл перорально 1 раз на добу 14 діб); усунення ішемічних процесів у нирковій тканині (солкосерил по 1 мл внутрішьом’язово 2 рази на добу 14 діб; пентоксифілін по 1 мл внутрішьом’язово 1 раз на добу 14 діб); протиблювотна терапія, стимуляція випорожнень шлунково-кишкового тракту (убретид по 0,1 мл глибоко внутрішньом’язово 1 раз у 2 доби 8 діб); профілактика та лікування інфекції нирок та сечових шляхів застосування антибіотику амокси-кел по 0,5 мл підшкірно 1 раз на добу 10 діб; дієтотерапія (корм Renal Royal Canin консерви суворо за рекомендованою схемою дозування).

  3. Рекомендується диспансерне обстеження домашніх котів 1 раз на рік: клінічний огляд, дослідження сечі (загальноклінічний аналіз, оксипролін, уронові кислоти) та УЗД нирок.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Эллиот Д.А. Организация кормления кошек при хроническом заболевании почек / Д.А. Эллиот // Waltham Focus. 2005. Том 15, № 1. С. 1419.
  2. Elliot D.A. Nutritional management of chronic renal disease in dogs and cats / D.A. Elliot // Vet. Clin. Noth. Am. Small Anim. Pract. 2006. Vol. 36, № 6. P. 1377 1384.
  3. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States / E.M. Lund, P.J. Armstrong, C.A. Kirk [et al.] // Journal of the American Veterinary Medical Association. 1999. № 214. Р.1336 1341.
  4. Дейвис М. Гериатрия собак и кошек / М. Дейвис; пер. с англ. М. Степкин. М.: АквариумЛТД, 2002. 256 с.
  5. Элиот Дж. Увеличение продолжительности жизни кошек с почечной недостаточностью / Дж. Элиот // Waltham Focus. 2000. Том 10, № 4. С. 1014.
  6. Чандлер Э.А. Болезни кошек / Чандлер Э.А., Гаскелл К. Дж., Гаскелл Р.М.; пер. с англ. М.: Аквариум ЛТД, 2002. 696 с.
  7. Браун С.А. Новый подход к контролю хронического заболевания почек / С.А. Браун // Waltham Focus. 2005. Том 15, № 1. С. 25.
  8. Autosomal dominant polycystic kidney disease in Persian and Persian-cross cats / K.A. Eaton, D.S. Biller, S.P. DiBartola [et al.] // Vet. Pathol. 1997. Vol. 43, № 2. P. 117126.
  9. Кравченко С.О. Морфологічні зміни в нирках при полікістозі у кішок в стадії декомпенсації / С.О. Кравченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2007. № 4. С. 235239.
  10. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек / Б.И. Шулутко. СПб. Издательство Санкт-Петербургского санитарно-гигиенического мединститута. 1993. 480 с.
  11. Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Р. Кирк, Д. Бонагура.; [пер. с англ.] М.: ООО «Аквариум принт», 2005. 1376 с.
  12. Нефрология: Руководство для врачей / [Аляев Ю.Г., Амосов А.В., Андросова С.О. и др.]. М.: Медицина, 2000. 688 с.
  13. Біохімічні показники в нормі і при патології / [Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Іванків О.Л. та ін.]. К.: Медицина, 2007. 320 с.
  14. Бакалюк О.Й. Нефрологія для сімейного лікаря / Бакалюк О.Й. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 440 с.
  15. Review on uremic toxins: classification, concentration, and interindividual variability / R. Vanholder, R. De Smet, G. Glorieux [et al.] // Kidney Int. 2003. Vol. 63, № 5. P. 19341943.
  16. Френси Т. Хроническое заболевание почек у кошки / Френси Т. // Waltham Focus. 2005. Том 15, № 1. С. 2831.
  17. Gunn-Moore D. Considering older cats / D. Gunn-Moore // Journal of Small Animal Practice. 2006. Vol. 47, № 8. P. 430431.
  18. Почечная недостаточность плотоядных // [Ветеринарная практика / ред. Чуваев И.В.] М.: 2004. № 4(27). С. 2124.
  19. Hyperfiltration in remnant nephrons: a potentially adverse response to renal ablation / T.H. Hostetter, J.L. Olson, H.G. Rennke [et al.] // American Journal of Physiology. 1981. № 14. P. 8593.
  20. Naturally-occurring chronic renal disease in Australian cats: a prospective study of 184 cases / J.D. White, J.M. Norris, R.M. Baral [et al.] // Aust. Vet. J. 2006. Vol. 84, № 6. Р. 188194.
  21. Про ІІ Національний конгрес нефрологів України / [Гол. ред. Т. Брандіс] // Новости медицины и фармации в Украине. 2005. № 17(177) C. 2728.
  22. Нефрология / [Ю.И. Гринштейн, М.М. Петрова, В.В. Кусаев и др.]. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. 176 с.
  23. Рябов С.И. Нефрология / С.И. Рябов. СПб.: Спецлит, 2000 276 с.
  24. Society IRI. Stages of Feline Chronic Renal Disease, 2004: Режим доступу: http://www.iris-kidney.com.
  25. Халлер М. Исследование функции почек у собак и кошек/ М. Халлер // Waltham Focus. 2000. Том 10, № 1. С. 1014.
  26. Рубцовенко А.В. Патологическая физиология / А.В. Рубцовенко М: МЕДпресс-информ, 2006. 608 с.
  27. Pathophysiology and management of progressive renal disease / S.A. Brown, W.A. Crowell, C.A. Brown [et al.] // British Veterinary Journal. 1997. № 154. P. 93109.
  28. Нефрология и урология собак и кошек / [пер. с англ. Е. Махиянова]. М.: Аквариум ЛТД, 2003. 272 с.
  29. Rah H. Lack of genetic association among coat colors, progressive retinal atrophy and polycystic kidney disease in Persian cats / H. Rah, D.J. Maggs, L.A. Lyons. // J. Feline Med. Surg. 2006. Vol. 8, № 5. P. 357360.
  30. Atypical membranoproliferative glomerulonephritis in a cats / K. Inoue, J. Kami-ie, S. Ohtake [et al.] // Vet. Pathol. 2001. Vol. 38, № 4. С.468470.
  31. Godfrey D.R. Generalised amyloidosis in two Siamese cats: spontaneous liver haemorrage and renal failure / D.R. Godfrey, M.J. Day // J. Small Animal Practice. 1998. Vol. 39, № 9. P. 442447.
  32. A case-control study of the effects of nephrolithiasis in cats with chronic kidney disease / S.J. Ross, C.A. Osborne, C. Lekcharoensuk [et al.] // J. Am. Vet. Med. Assoc. 2007. Vol. 230, № 12. P. 18541859.
  33. Сеніор Д.Ф. Етіологія, патогенез і лікування ниркової недостатності у собак / Д.Ф. Сеніор // Ветеринарна практика. 2007. № 3. С. 69.
  34. Кайдановская Н.А. Морфосонографические характеристики почек при нефросклерозе / Н.А. Кайдановская, Н.А. Слесаренко // Болезни мелких домашних животных: XV Московский международный ветеринарный конгресс по болезням мелких домашних животных. Москва, 21-23 апреля 2007г. М., 2007. С. 5556.
  35. Лифшиц В.М. Медицинские лабораторные анализы / В.М. Лифшиц, В.И. Сидельникова. М.: Триада, 2003. 312 с.
  36. Липин А. Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения кошек / Липин А., Санин А., Зинченко Е. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2002. 649 с.
  37. Внутренние болезни животных / [Г.Г. Щербаков, А.В. Коробов, Б.М. Анохин и др.]. СПб.: Издательство «Лань», 2002. 736 с.
  38. Гомеостаз малых молекул микробного происхождения и его роль во взаимоотношениях микроорганизмов с его хозяином / Н.В. Белобородова, Г.А. Осипов // Новости медицины и фармации. 2002. № 3-4. С. 4448.
  39. Нефросклероз / А.Ф. Киселева, В.И. Зозуляк. К.: Здоров’я, 1984. 152 с.
  40. Струков А.І. Патологічна анатомія / А.І. Струков, В.В. Сєров. Х.: 2004. С. 520522.
  41. Clinicopathologic findings associated with chronic renal disease in cats: 74 cases (1973-1984) / S.P. Dibartola, H.C. Rutgers, P.M. Zask [et al.] // J. Am. Vet. Med. Ass. 1987. № 190. P. 11961202.
  42. Elliot J. Feline chronic renal failure: clinical findings in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995 / J. Elliot, P.J. Barber // Journal of Small Animal Practice. 1998. № 39. P. 7885.
  43. Hypertension in cats with chronic renal failure and hyperthyroidism / D.L. Kobayashi, M.E Peterson., T.K.Graves [et al.] // Journal of Veterinary Internal Medicine. 1990. № 4. P. 5862.
  44. Харриет М. С. Диагностика и лечение гипертонии у кошек / М. С. Харриет // Waltham Focus. 2005. Т. 15, № 1. C. 3137.
  45. Ocular lesions associated with systemic hypertension in cats: 69 cats (1985-1998) / F. Maggio, T.C. De Francesco, C.E. Atkins [et al.] // Journal of American Veterinary Medical Association. 2000. № 217. P. 695702.
  46. Feline hypertension: clinical findings and response to antihypertensive treatment in 30 cases / J. Elliot, P.J. Barber, H.M. Syme [et al.] // Journal of Small Animal Practice. 2001. № 42. P. 122129.
  47. Littman M.P. Spontaneous systemic hypertension in 24 cats / M.P. Littman // Journal of Veterinary Internal Medicine. 1994. № 8. P. 7986.
  48. Management of hypertension controls postoperative neurologic disorders after renal transplantation in cats / A.E. Kyles, C.R. Gregory, J.D. Wooldridge [et al.] // Veterinary Surgery. 1999. № 28. P. 436441.
  49. Acierno M.J. Hypertension in renal disease: diagnostic and treatment / M.J. Acierno, M.A. Labato // Clin. Tech. Small Animal Practice. 2005. Vol. 20, № 1. P. 2330.
  50. Watson A.Dj. Urine specific gravity in practice / A.Dj. Watson // Australian Veterinary Journal. 1998. P. 392398.
  51. Лефебр Г.П. Ранняя диагностика хронической почечной недостаточности у собак / Г.П. Лефебр, Ж.-П. Брон, А.Д. Уотсон // Waltham Focus. 2005. Т. 15, № 1. С. 613.
  52. Sasaki K. Evaluation of feline serum amyloid A (SAA) as an inflammatory marker / K. Sasaki, Z. Ma, T.S. Khatlani [et al.] // J. Vet. Med. Sci. 2003. Vol. 65, № 4. С. 545548.
  53. Lees G.E. Early diagnostic of renal disease and renal failure / G.E. Lees // Vet. Clin. North. Am. Small. Anim. Pract. 2004. Vol. 34, № 4. P. 867885.
  54. Клінічна біохімія / [Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.П. Іванків та ін.] К.: Медицина, 2006. 432 с.
  55. Arata S. Urinary transforming growth factor-beta1 in feline chronic renal failure / S. Arata // J. Vet. Med. Science. 2005. Vol. 67, № 12. Р.1253 1255.
  56. Development of human renal function / F. Miler, M. Dommerques, L. Bussieres [et al.] // Clin. Chem. 1996. Vol. 42, № 11. P. 18551860.
  57. Isles C.G. Serum creatinine and urea: make the most of these simple tests / C.G. Isles, G.R. Paterson // Br. J. Hosp. Med. 1997. Vol. 55, № 8. P. 513516.
  58. Шавырин А.А. Новое в исследовании функционального состояния почек / А.А. Шавырин, Л.В. Бычкова, С.Р. Байбулатова [и др.] // Вестник РУДН, серия Медицина. 2002. № 2. С. 2527.
  59. Вовкотруб Н.В. Нефротичний синдром у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01. ,,Діагностика і терапія тварин” / Н.В. Вовкотруб. Біла Церква, 2005. 22 с.
  60. Малинин А.И. О функциональном состоянии почек при экспериментальном нефрите у собак / А.И. Малинин, Е.Д. Харченко, В.И. Тертышник // Сборник трудов ХЗВИ. К.: Изд. с-х. лит-ры, 1954. С. 171177.
  61. Deguchi E. Renal clearance of endogenous creatinine, urea, sodium, and potassium in normal cats and cats with chronic renal failure / E. Deguchi, M. Akuzava // J. Vet. Med. Science. 1997. Vol. 57, № 7. P. 509512.
  62. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики / Я.М. Вахрушев, Е.Ю. Шкатова. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 96 с.
  63. Капитаненко А.М. Клинический анализ лабораторных исследований в практике военного врача / А.М. Капитаненко, И.И. Дочкин. М.: Воениздат, 1988. 270 с.
  64. Assessment of acid-base status of cats with naturally occurring chronic renal failure / J. Elliot, H.M. Syme, E. Reubens [et al.] // J. Small Animal Practice. 2003. Vol. 44, № 2. P. 6570.
  65. Miyazaky M. Tubulointerstitial nephritis causes decreased renal expression and urinary excretion of cauxin, a major urinary protein of domestic cat / M. Miyazaky, S. Soeta, N. Yamagishi // Res. Vet. Sci. 2007. Vol. 82, № 1. P. 7679.
  66. Паге Ж.-П. Значимость исследования глазного дна в диагностике нефропатий / Ж.-П.Паге // Ветеринар. 2006. № 1. С. 1017.
  67. Preston R.A. Ischemic renal disease: an emerging cause of chronic renal failure and end-stage renal disease / R.A. Preston, M. Epstein. // J. Hypertens. 1997. Vol. 15, № 12(1). Р. 13651377.
  68. Травматология собак и кошек / П.М. Тейлор, Д.Э. Хаултон; пер. с англ И. Суворовцева, Ю. Суворовцева. М.: Аквариум-принт, 2004. 224 с.
  69. Radermacher J. Ultrasonography of the kidney and renal vessels. I. Normal findings, inherited and parenchymal diseases / J. Radermacher // Urologe. A. 2005. Vol. 44, № 11. P. 13511363.
  70. Слесаренко Н.А. Особенности строения почек новорожденных котят по данным ультразвукового и морфосонографического исследования / Н.А. Слесаренко, Н.А. Кайдановская // Российский ветеринарный журнал. 2006. № 2. С. 2225.
  71. Чиж А.С. Нефрология и урология / Чиж А.С., Пилотович В.С., Колб В.Г. Мн.: Книжный дом, 2004. 464 с.
  72. Иванов В.В. Клиническое ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек / В.В. Иванов. М.: Аквариум-принт, 2005. 176 с.
  73. Neutrup C.H. An atlas and textbook of diagnostic ultrasonography of the dog and cat / C.H. Neutrup, R. Tobias. Copyright, Hannover, 1998. P. 209.
  74. Butuvoric-Ponicvar J. Ultrasonography in chronic renal failure / J. Butuvoric-Ponicvar, A. Visnar-Perovic // Europe Journal Radiology. 2003. Vol. 46, № 2. P. 2223.
  75. Пелещук А.П. Диагностика и семиотика заболеваний почек / Пелещук А.П., Мельман Н.Я., Пыриг Л.А. К.: Здоровье, 1976. 158 с.
  76. Vaden S.L. Renal biopsy of dogs and cats / S.L. Vaden // Clin. Tech. Small. Anim. Pract. 2005. Vol. 20, № 1. P. 1122.
  77. Vaden S.L. Renal biopsy: methods and interpretation / S.L. Vaden // Clin. Tech. Small. Anim. Pract. 2004. Vol. 34, № 4. P. 887908.
  78. Renal transplantation in cats / L. Bernsteen, C.R. Gregory, A.E. Kiles [et al.] // Clin. Tech. Small. Anim. Pract. 2000. Vol. 15, № 1. P. 4045.
  79. Use of recombinant human erythropoietin for management of anemia in dogs and cats with renal failure / L.D. Cowgill, K.M. James, J.K. Levy [et al.] // J. Am. Vet Med Assoc. 1998. Vol. 212, № 4. P. 521528.
  80. Pathophysiology and management of progressive renal disease / S.A. Brown, W.A. Crowell, C.A. Brown [et al.] // Vet. J. 1997. Vol. 154, № 2. P. 93109.
  81. Nagode L.A. Benefits of calcitriol therapy and serum phosphorus control in dogs and cats with chronic renal failure. Both are essential to prevent of suppress toxic hyperparathyroidism / L.A. Nagode, D.J. Chew, M. Podell // Vet Clin North Am Small Anim. Pract. 1996. Vol. 26, № 6. P. 12931330.
  82. Вингфилд В.Е. Секреты неотложной ветеринарной помощи. / Вингфилд В.Е.; пер. с англ. М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский диалект», 2000. 608 с.
  83. Polzin D.J. Diet therapy guidelines for cats with chronic renal failure / D.J. Polzin, C.A. Osborne, J.P. Lulich // Vet Clin North Am Small Anim. Pract. 1996. Vol. 26, № 6. P. 12691275.
  84. Clinical evaluation of dietary modification for treatment of spontaneous chronic kidney disease in cats / S.J. Ross, C.A. Osborne, C.A. Kirk [et al.] // J. Am. Vet Med Assoc. 2006. Vol. 229, № 6. P. 949957.
  85. Dietary management of feline chronic renal failure: where are we now? In what direction are we headed? / D.J. Polzin, C.A. Osborne, S. Ross [et al.] // J. Feline Med Surg. 2000. Vol. 2, № 2. P. 7582.
  86. Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure: effect of dietary management / J. Elliot, J.M. Rawlings, P.J. Markwell [et al.] // Journal of Small Animal Practice. 2000. № 41. P. 235242.
  87. Buranakarl C. Effects of dietary sodium chloride intake on renal function and blood pressure at cats with normal and reduced renal function / C. Buranakarl, S. Mathur, S.A. Brown // American Journal of Veterinary Reseach. 2004. № 65. P. 620627.
  88. Renal angiotensin II up-regulation and myofibroblast activation in human membranous nephropathy / S.A.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины