ЛЕПТОСПІРОЗ КОНЕЙ (епізоотологічний моніторинг, лікування , профілактика) : ЛЕПТОСПИРОЗ ЛОШАДЕЙ (Эпизоотологический мониторинг, лечение, профилактика)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЛЕПТОСПІРОЗ КОНЕЙ (епізоотологічний моніторинг, лікування , профілактика)
 • Альтернативное название:
 • ЛЕПТОСПИРОЗ ЛОШАДЕЙ (Эпизоотологический мониторинг, лечение, профилактика)
 • Кол-во страниц:
 • 162
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На ПРАВАХ РУКОПИСУ


  Каньовський Анатолій Іванович


  УДК 619:579.62.57.083.13.636.1.13  ЛЕПТОСПІРОЗ КОНЕЙ
  (епізоотологічний моніторинг, лікування , профілактика)
  16.00.08 епізоотологія та інфекційні хвороби


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук

  Науковий керівник
  Галатюк Олександр Євстафійович,
  доктор ветеринарних наук, професор


  Житомир 2004

  ЗМІСТ
  Загальна характеристика роботи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Розділ 1. Огляд літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  1.1 Коротка історична довідка про лептоспіроз тварин . . . . . . . . . . . . .9
  1.2 Етіологічна структура лептоспірозу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  1.3 Епізоотологічні дані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
  1.4 Клінічні ознаки та діагностика лептоспірозу. . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  1.5 Лікування тварин, хворих на лептоспіроз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  1.6 Аспекти специфічної профілактики лептоспірозу . . . . . . . . . . . . . 25
  1.7 Сучасні системи моніторингу та контролю сумісного перебігу лептоспірозу з стронгілятозами у коней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Розділ 2. Вибір напрямків досліджень, матеріали та
  методи виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
  2.1. Вибір напрямків досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
  2.2. Матеріали та методи досліджень. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .36
  2.3. Копрологічні дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
  2.4. Серологічні дослідження (РМА). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  2.5. Гематологічні дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
  2.6. Біохімічні дослідження сироватки крові. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  2.7. Статистична обробка результатів досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . .48
  Розділ 3. Результати ВЛАСНИХ досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  3.1. Вивчення епізоотичної ситуації щодо лептоспірозу коней в
  господарствах Хмельницької області. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
  3.2. Визначення розвитку інфекційного та епізоотичного процесів . . .65
  3.3. Клінічні, вікові та сезонні особливості прояву лептоспірозу
  коней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  3.4. Гематологічні та біохімічні показники у хворих на лептоспіроз коней. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
  3.5. Гематологічні та біохімічні показники у коней, інфікованих різними серогрупами лептоспір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Розділ 4. Розробка та удосконалення оздоровчих
  заходів при лептоспірозі коней. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  4.1. Способи та методи лікування коней, хворих на лептоспіроз. . . . 82
  4.2. Застосування вакцин та визначення напруженості
  поствакцинального імунітету. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
  4.3. Утримання коней на пасовищах та використання
  електропастуха для оздоровлення від лептоспірозу та гельмінтозів. .87
  4.4. Економічна ефективність оздоровчих заходів. . . . . . . . . . . . . . . 102
  Розділ 5. Обговорення результатів досліджень. . . . . . . . . . . . .106
  ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . .120
  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135  Загальна характеристика роботи

  Актуальність теми. Лептоспіроз сільськогосподарських тварин має значне і нерівномірне поширення у світі. Полігамна етіологічна структура інфекції та адаптаційна особливість лептоспір ускладнюють діагностику і проведення протиепізоотичних заходів (Бусол В.О. і співавт., 2003). У більшості країн Європи ця хвороба набула такого ж соціально-економічного значення, як туберкульоз та бруцельоз (Barvick R.S., 1997; Levertt P.N., 2001).
  Останнім часом у деяких областях України при серологічній діагностиці лептоспірозу часто виявляються змішані реакції, природу яких остаточно не з’ясовано. Щорічна кількість тварин, що мають позитивні реакції з кількома лептоспірозними антигенами, достовірно збільшується (Наконечна Т.В., Наконечний І.В., 1998; Зон Г.А., 2002, 2003; Бусол В.О. і співавт., 2003; Атамась В.Я. і співавт., 2003).
  Лептоспіри паразитують в організмі багатьох тварин: великої рогатої худоби, коней, свиней, собак, пацюків, єнотів, лисиць та ін. Коні заражаються під час пиття води, яка містить патогенні лептоспіри, а також в результаті споживання трави, сіна або зерна, які забруднені сечею від заражених тварин. Крім того, хворі коні та лептоспіроносії є джерелом збудника інфекції для здорових тварин (Roberts S.J., 1969; Nelson I., 1995). Тварини - лептоспіроносії є основним джерелом збудника інфекції для людини (Бернасовська Є.П., 1996; Наконечна Т.В., Наконечний І.В., 1998).
  Лептоспіроз постійно реєструється у багатьох країнах з розвинутим конярством: США, Канаді, Японії, Індії, ряді держав південно - східної Азії та інших країнах. Питання діагностики та профілактики лептоспірозу коней вивчались багатьма дослідниками (Parma A.E. et. al., 1972; Raust P., 1988; Schwink K. еt. al., 1989; Kaura Y.K. et. al., 1990; Lees Y.W. et. Gale S.P., 1994; Sakamoto H. et. al., 1996). Проте ряд важливих аспектів цієї проблеми, що стосується, зокрема, удосконалення засобів лікування та профілактики лептоспірозу коней, досліджені поверхнево.
  У зв’язку з вищевикладеним, вивчення етіологічної структури, удосконалення існуючих методів діагностики, створення більш досконалих систем оздоровлення та профілактики лептоспірозу коней є актуальними питаннями наукової і практичної ветеринарної медицини.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково - дослідних робіт кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету Розповсюдження, діагностика і профілактика заразних хвороб коней”, номер державної реєстрації 0103U000360. Дана робота також є фрагментом досліджень галузевої науково-технічної програми на 2001-2005 роки Забезпечення ветеринарно - санітарного благополуччя в Україні” Моніторинг епізоотичної ситуації з бактеріальних інфекцій та паразитозів у коней”, шифр 07.03.
  Мета і задачі досліджень. Основна мета роботи провести епізоотологічний моніторинг лептоспірозу коней, вивчити етіологічну структуру збудників, з’ясувати особливості розвитку інфекційного та епізоотичного процесів при лептоспірозі коней та удосконалити існуючі методи діагностики, лікування і профілактики хвороби. Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання:
  -провести епізоотологічний моніторинг розповсюдження лептоспірозу коней в господарствах Хмельницької області;
  -удосконалити методи діагностики та вивчити етіологічну структуру збудників лептоспірозу;
  - вивчити клінічний прояв та з’ясувати особливості розвитку інфекційного та епізоотичного процесів при лептоспірозі коней;
  -вивчити зміни клінічних, гематологічних, біохімічних показників як додаткових маркерів комплексної діагностики лептоспірозу коней;
  -удосконалити методи лікування та профілактики лептоспірозу коней;
  -розробити систему профілактичних протилептоспірозних заходів при вирощуванні коней.
  Об’єкт дослідження: лептоспіроз коней в неблагополучних і благополучних щодо захворювання господарствах.
  Предмет дослідження: статистичні дані державних установ ветеринарної медицини щодо розповcюдження захворювання коней на лептоспіроз; результати клінічних досліджень коней різних вікових груп з ознаками лептоспірозу; проби крові, сироватки від здорових і хворих на лептоспіроз коней для проведення гематологічних, біохімічних та серологічних досліджень; копрологічні дослідження з метою визначення рівня ураження гельмінтами; терапевтична ефективність стрептоміцину сульфат, кефзолу, фармазину-200, гемоспоридину та біциліну-5 з метою визначення лікувальних доз та методу введення препаратів; застосування вакцин та визначення напруженості поствакцинального імунітету.
  Методи досліджень: комплексний епізоотологічний (епізоотологічне обстеження господарств і спостереження за ними, порівняльно-географічний опис епізоотичного процесу,статистичне дослідження та епізоотологічний аналіз);серологічний (дослідження сироватки крові в РМА); гематологічний (визначення кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, гематокриту, виведення лейкоформули); біохімічний (дослідження рівня білку, імуноглобулінів, кальцію, фосфору, каротину); гельмінтологічний (гельмінтоовоскопія, гельмінто-лярвоскопія) та клінічний методи досліджень.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено порівняльний епізоотологічний моніторинг, вивчена епізоотична ситуація та етіологічна структура лептоспірозу коней в господарствах Хмельниччини. Зроблено оцінку епізоотологічних, клінічних, гематологічних, біохімічних показників та встановлено, що динаміка їх змін у хворих тварин може бути використана як додатковий маркер при комплексній діагностиці лептоспірозу коней. Вивчено динаміку титрів поствакцинальних протилептоспірозних антитіл у коней на введення 1-го варіанту вакцини і доцільність проведення ревакцинації з інтервалом 6 місяців. Вперше у ветеринарній практиці розроблено і апробовано спосіб випасання коней на пасовищах з використанням електропастуха, який дає можливість контролювати використання пасовища і одночасно оздоровлювати тварин від лептоспірозу та гельмінтозів. Запропоновані нові методи лікування та способи застосування сучасних антибіотиків при лептоспірозі коней, схема заходів боротьби та профілактики лептоспірозу коней, яка дозволяє прискорити оздоровлення неблагополучного господарства.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблена епізоотична карта поширення лептоспірозу коней на території Хмельницької області, яка використовується практичною службою ветеринарної медицини. Визначена етіологічна структура лептоспірозу та домінування окремих серогруп лептоспір у 1999-20003 роках, що дає змогу корегувати застосування вакцин. Розроблені рекомендації з профілактики та оздоровлення коней від лептоспірозу в господарствах Хмельницької області. Вивчена ефективність та способи застосування кефзолу, стрептоміцину сульфат, фармазину-200, гемоспоридину та біциліну-5 для лікування тварин - лептоспіроносіїв. Показано, що вакцинація коней відповідним варіантом вакцини з інтервалом 6 місяців протягом двох років дає можливість оздоровити конегосподарство від лептоспірозу. Отримано патент України на винахід № 60980 А Спосіб вирощування та оздоровлення коней від гельмінтозів та лептоспірозу за допомогою електропастуха”.
  Результати наукових досліджень використовують в навчальному процесі з курсу Епізоотологія та інфекційні хвороби” у Білоцерківському державному аграрному університеті та Державному агроекологічному університеті.
  Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто виконав весь обсяг епізоотологічних досліджень та експериментів, провів аналіз, статистичну обробку та інтерпретацію отриманих результатів. Дослідження сироватки крові в РМА на лептоспіроз проводив сумісно з лептоспірологами Хмельницької та Житомирської обласних державних лабораторій ветеринарної медицини Тлуста С.А. та Жеребчук В.П. Копрологічні дослідження проводив спільно з Афанасієвою Л.П. - старшим лаборантом кафедри заразних хвороб тварин Державного агроекологічного університету.
  Апробація роботи. Основні матеріали дисертаційної роботи доповідалися на щорічних засіданнях вченої ради факультету ветеринарної медицини Державного агроекологічного університету за звітами аспірантів та пошукачів (2001-2004 рр.), а також були обговорені на 2-й науково-практичній конференції по хворобах коней Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение” (г. Москва, 2001), 10-му Московському Міжнародному ветеринарному конгресі (м. Москва, 2002), ІІ-й міжнародній науково-практичній ветеринарній конференції з проблем дрібних тварин (м. Одеса, 2003), Міжнародній науково-практичній конференції з епізоотології (м. Одеса, 2003).
  Публікації. Основні положення і результати наукових досліджень опубліковані в 11 наукових працях, серед яких є 5 статей (з них 3 одноосібних) в наукових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, отримано патент №60980А на винахід та розроблено «Рекомендації з профілактики та оздоровлення коней від лептоспірозу в господарствах Хмельницької області», які затверджені начальником управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. В результаті клінікоепізоотологічного аналізу та серії експеримен-тальних досліджень обгрунтовано систему діагностики, терапії та профілактики лептоспірозу коней, запропоновано метод оздоровлення неблагополучних господарств. Показано, що гематологічні та біохімічні показники, динаміка яких вивчена при лептоспірозі коней, в комплексі з клінічними даними можуть бути використані як додатковий діагностичний маркер. Визначено серогрупи лептоспір, які найчастіше фігурують як збудники лептоспірозу коней в Хмельницькій області, зроблено наукове обґрунтування доцільності застосування відповідних лептоспірозних вакцин в процесі оздоровлення господарств.
  2. Встановлено серологічний спектр лептоспір у коней у західному регіоні України : L. icterohaemorrhagiae 27,1%, L. pomona16,5%, L. grippotyphosaе 16%, L. canicola 5,2%, L. hebdomadis 0,7%, L. sejroe 0,7%, L. tarassovi 0,3%. При цьому у 33,3% коней лептоспіроз зумовлений одночасно двома і більше серогрупами, серед яких домінують L. icterohaemorrhagiae або L. grippotyphosaе.
  3. Провідну роль у виникненні маніфестальних форм лептоспірозу у коней відіграють L. icterohaemorrhagiae, grippotyphosaе, pomona, canicola.
  4. Клінічні ознаки лептоспірозу у коней характеризуються різноманітністю. У 2-3% хворих коней температура тіла сягала 41°, у 10-15% відмічалась субфебрильна температура, дерматити, у 20% - ураження очей (кон’юктивіти, кератити, помутніння рогівки, сліпота), у 25-30% молодих кобил спостерігались аборти. У хворих тварин відмічається тенденція до зниження кількості еритроцитів (р < 0,05-0,01), гемоглобіну, гематокриту, абсолютної кількості лімфоцитів (р < 0,05), каротину (р < 0,05), підвищення кількості лейкоцитів до 11-13 Г/л, нейтрофільний зсув вправо. Титр протилептоспірозних антитіл у таких тварин в РМА перевищує 1:200.
  5. У неблагополучних гуртах коней має місце перебіг лептоспірозу у вигляді імунізуючої субінфекції, про що свідчить відсутність клінічних ознак та імунобіологічних змін в організмі. Титр протилептоспірозних антитіл у сироватці крові таких тварин утримується в межах 1:50 1:100.
  6. Лікування хворих на лептоспіроз коней необхідно проводити кефзолом з розрахунку 1г/100 кг маси тіла та фармазином-200 з розрахунку 2,5 см3 на 100 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 3-х діб, або шляхом внутрішньовенного введення 15-16 мг/кг маси тіла стрептоміцину сульфат разом із 100 см3 фізіологічного розчину 1 раз на добу протягом 2-х діб. Для санації лептоспіроносіїв можна використовувати 2%-ний розчин гемоспоридину разом з біциліном-5.
  7. Одноразове введення вакцини 1-го варіанту, що містить антигени L. іcterohaemorrhagiae, pomona, canicola, tarassovi, забезпечує формування імунітету у коней до 6 місяців. Поголовна вакцинація коней з 2-х місячного віку з інтервалом 6 місяців та лікування хворих з титрами в РМА 1:200 і вище на 10-14 добу після вакцинації антибіотиками є ефективним заходом боротьби з лептоспірозом. Вакцинація конепоголів’я за такою схемою дозволила в конегосподарстві знизити рівень інфікованості за 2 роки з 52% до 10%.
  8. Вакцинацію та лікування тварин антибіотиками необхідно застосовувати в конегосподарствах, де антитіла в РМА виявлені в титрах 1:100 і вище більш ніж у 20% досліджених не вакцинованих коней.
  9. Контрольоване використання пасовища кожні 3-5 діб за допомогою електропастуха запобігає зараженню здорових тварин лептоспірами та гельмінтозами і сприяє їх оздоровленню. Інфікованість лептоспірами в господарстві протягом року знизилась з 53% до 6,66%.
  10. Економічна ефективність оздоровчих заходів із застосуванням вакцини та санації антибіотиками становить 17,88 грн на 1 грн витрат.  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  1. Крім положень Інструкції про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу” від 15.03.94р. додатковими критеріями постановки діагнозу на лептоспіроз в конегосподарстві є:
  - виявлення протилептоспірозних антитіл в титрах 1:100 і вище більше ніж у 20% досліджених не вакцинованих коней;
  - зростання протилептоспірозних антитіл у сироватці крові до титру 1:200 і вище при повторному дослідженні з інтервалом 7-10 днів від коней, підозрілих у захворюванні;
  - виявлення у сироватці крові конематок протилептоспірозних антитіл (в РМА) через 14-21 діб після аборту в титрах 1:200 і вище.
  2. Перед використанням специфічних засобів захисту щодо лептоспірозу коней необхідно виявляти серологічний спектр збудника. При одночасному інфікуванні L. icterohaemorrhagiae та L. grippotyphosaе необхідно застосовувати 2 варіанти вакцини з інтервалом 14 діб.
  3. Патент 60980 А України від 15.10.2003 Спосіб вирощування та оздоровлення коней від гельмінтозів і лептоспірозу за допомогою електропастуха”.
  4.”Рекомендації з профілактики та оздоровлення коней від лептоспірозу в господарствах Хмельницької області”, затверджені начальником управління ветеринарної медицини Держдепартаменту ветмедицини МАП України в Хмельницькій області від 24. 02. 2004 року.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИX ЛIТЕРАТУРНИX
  ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамсон Л.А., Дранкин Д.И., Малафеева Л.С. Источники инфекции при лептоспирозах в условиях большого города // Лептоспироз. М. - 1976. - С.36.
  2. Агаев И. А. Механизмы поддержания эпидемических очагов лептоспирозов // Микробиология, эпидемиология и иммунология 1991. - №2. -С 27-30.
  3. Агузарова М.Х. Классификация сельских очагов лептоспирозной инфекции и её значение в эпидемиологии // Лептоспироз. - М. -1976. - С.37-38.
  4. Алекпиров Ф.П. Дикие животные носители лептоспир в природе на територии Азербайджанской ССР // Лептоспироз. - М. -1976. - С. 40.
  5. Анализ геномного полиморфизма лептоспир в полимеразной цепной реакции произвольными праймерами // М.Ю. Першина, И.А. Шашиян, Ю.В. Ананьина, С.В. Прозоровский // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. - 1988. - №1.-С. 29-32.
  6. Ананьин В.В., Карасева Е.В. Природная очаговость лептоспирозов. М.: Медгиз, -1961. - 290с.
  7. Ананьина Ю.В. Штуттгарская болезнь - «возвращающийся» лептоспироз? // Материалы. Девятый Московский Международный ветеринарный конгресс М. - 2001.- С. 40 - 41.
  8. Андронников В.А. К характеристике природных очагов лептоспирозов на территории Чувашии //Лептоспироз. - М. -1976. -С. 42-43.
  9. Ахмедов М.М., Амаев К.Г. Роль мелких млекопитающих в эпизоотологии лептоспироза животных // Лептоспироз. - М. -1976. - С. 51-52.
  10. Бакулов И.А., Буткин Е.Н., Ведерников В.А.. Эпизоотология с микробиологией. - М. : Агропромиздат, 1987.-415с.
  11. Бакулов І. Епізоотологія, як інтегруюча наукова і практична дисципліна // Ветер. мед. України. -1998. - № 5.- С.26- 27.
  12. Бернасовська Є.П., Кондратенко В.М., Мельницька О.В. Проблема леп­тоспірозу в Україні // Інфекційні хвороби.-1996.- № 2. -С. 13-15.
  13. Бирка В. І., Люлін Н.В. До проблеми гематодозів коней і боротьби з ними // Проблемы и перспективы паразитоценологии: Матер. конферен. Харьков - Луганск, 1997. - С. 20 -21.
  14. Болезни собак / А.Д.Белов, Е.П. Данилов, И.И. Дукур и др. 2-е изд. М.: Колос, 1995. -368с.
  15. Болоцкий И.А., Семенцов В.И., Резникова М.Ф. Этиологическая структура лептоспироза животных на Северном Кавказе // Ветеринария.-1999.-№11 .-С. 17.
  16. Бутузов Г.М., Троп Й.Е. Лептоспироз свиней. - Омск. -1973.-62 с.
  17. Величкин П.А. Профилактика гельминтозов в лошадей // Инфекционные и инвазионные болезни лошадей. Под ред. Ф.М. Орлова, М.: Колос.-1976.-С.373-379.
  18. Возможности полимеразной цепной реакции (ПЦР) при диагностике лептоспироза / Т.В. Гребенникова, Е.В. Викторова, Г.Л. Соболева, Ю.А. Малахов //Десятый Московский Международный ветеринарный конгресс. М.,2002.-С. 94-96.
  19. Галатюк А.Е., Каневский А.И. Особенности инфекционного процесса и диагностики лептоспироза лошадей //Материалы второй научно-практической конференции по болезням лошадей - М. - 2001. С - 22-26.
  20. Галатюк О.Е. Лечение лептоспироза лошадей // Материалы Международной научной конференции "Общая эпизоотология: иммунологические, экологические и методологические проблемы" Харьков. -1995. - С. 287-289.
  21. Глушков А.А. Лептоспироз. Эпизоотология и инфекционные болезни, -М.-Колос, 1993.-С. 243.
  22. Говалло В.И. Имунология репродукции., М.: 1986.-143 с.
  23. Григорьев И.И. Об устойчивости лептоспир и их сохраняемости во внешней среде //Ветеринария. -1955. - №9. - С. 48-49.
  24. Двойнос Г. М. Стронгилиды домашних и диких лошадей: Автореф. дис. доктора биолог. наук. М., 1993. - 54с.
  25. Демидов Н.В. Гельминтозы лошадей // Гельминтозы животных, М .- 1987. -335с.
  26. Джупина С. И. Методы эпизоотологического исследования и теория эпизоотического процесса. - Новосибирск, 1991. - 139с.
  27. Джупина С. И., Колосова А. А. Методы эпизоотологических исследований. Метод, рекомендации РАСХН, Сиб. отделение ИЭВСиДВ. -Новосибирск, 1991. -60с.
  28. Довгань В., Атамась В., Фучижі I. Резервуар збудників лептоспірозу // Ветеринарна медицина України.- -1998.— №7.- С.16-17.
  29. Довгань B.I. Лептоспіроз тварин в господарствах Одеської області. // Автореф. Дис. ... канд. вет. наук, Одеса. -2003. -16с.
  30. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Упорядник,. Ю.І. Цеков; слово Р.В. Бойка. -К.: Редакція "Бюлетня Вищої атестаційної комісії України", 2000. -64с.
  31. Досвід клінічного обстеження собак, хворих на лептоспіроз / Г.А. Зон, 0,1. Решетило, Н.В. Зубко, 0.0. Татарінцева // Збірник матеріалів 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин.—К., 1998.—С. 80—86.
  32. Достоевський П. П. Паразитоценози в аспекті епізоотичної ситуації в Україні //Проблемы и перспективы паразитоценологии: Мат. конф.- Харьков -Луганск, 1997.-С. 62-63.
  33. Достоевский П.П. Задачи ветеринарных лабораторий в решении проблем ассоциированых заразных болезней // Новое в учении о заразных болезнях: Мат. 3- съезда паразитоценологов. - К., 1994.- С. 6-9.
  34. Достоевський П.П. Проблеми організації ветеринарної медицини в Україні // Ветеринарна медицина України.-1999.-№1. -С.4-6.
  35. Драгомир А.В. Изучение эпизоотологии и этиологической структуры лептоспироза // Ветеринария. -1974. - №6. - С. 49.
  36. Драгомир А.В., Королев В.М., Матвеева А.А. Эпизоотология лептоспироза животных // Ветеринария. -1969. - №6. - С. 41-42.
  37. Еверт В,В. Порівняння методів одержання сироваток групових аглютинувальних лептоспірозних // Ветеринарна медицина України. -2002. - №7.- С.45.
  38. Еверт В.В. Порівняльна інактивація лептоспір серогруп Pomona, Canicola, Icterohaemorrhagiae Grippotyphosaе різними хімічними факторами // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць,-Біла Церква, 2001- Вип. 18. -С. 43-48.
  39. Еверт В.В. Порівняльна характеристика вакцин різних виробників проти лептоспірозу тварин // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету; Збірник наукових праць.-Біла Церква, 2002.- Вип.21. -С. 62 - 66.
  40.Этиологические особенности лептоспироза в Дагестане //Ахмедов М. М., Амаев К.Г., Феньев В.М.и др.// Лептоспироз.-М.- 1976.-С. 49-51.
  41. Еверт В.В. Удосконалення діагностичних та профілактичних препаратів при лептоспірозі тварин // Автореферат дис. ... канд. вет.наук, К. - 2002. -18с.
  42. Еверт В.В., Кучерявенко 0.0. Виділення та ідентифікаця лептоспіри з тканин абортованого плоду // Науковий вісник Національного аграрного університету. -Київ, 2001. - Вип. 36. - С. 162 -164.
  43. Епізоотична ситуація по лептоспірозу свиней і великої рогатої худоби в Одеській області в 2002 році / В.А. Атамась. С.І. Масленікова, В.І.Довгань та ін. II Аграрний вісник Причорномор'я, Одеса, 2003. -Вип, 21. - С. 94-96.
  44. Етіологічна структура лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Одеській області / Атамась В.Я., Довгань В.І. Василевський В.М. та ін. // Ветеринарна медицина України.- -1997.— №. 7.— С. 20-21.
  45. Зон Г.А. Аналіз епідеміологічного і епізоотологічного моніторингу лептоспірозу В4 Сумській області за 20 років // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Збірник мат. VIII Міжнародної наук.-практ конф. К., 2003. -С. 99-105.
  46. Зон Г.Л. К вопросу о спектре лептоспирозных антигенов при диагностике лептоспироза животных в РМА // Десятый Московский Международный ветеринарный конгресс. М. -2002. - С. 111 -112.
  47. Ильясов Б.К. Лептоспироз собак // Первый Международный ветеринарный конгресс, Материалы, Алмааты, 2002; 4.2. - С. 34-35.
  48. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу. Схвалена науково-технічною радою Міністерства сільського господарства і продовольства України 27 квітня 1993 року // Тваринництво України, К. -1994. -№ 2. -С.20-21.
  49. Камьшин И.Н., Заслонов М.С., Петухов Я.Н. Лептоспироз жеребят II Ветеринария. -1963. - №8. - С. 28-29.
  50. Кричевська Т.М., Сойферман М.С., Тлуста С А. Етіологічна структура лептоспірозу тварин в умовах подільського регіону // Аграрний вісник Причорномор'я, Одеса, 2003. -Вип. 21. -С. 97-101.
  51. Кирпиченюк В.А. Сроки ревакцинации свиней и крупного рогатого скота против лептоспироза // Ветеринария. -1993. - №4. - С. 29-31.
  52. Класен Е., Бергман Ж. Nоbіvас 1ерtо - Нова бівалентна вакцина проти лептоспірозу собак, що захищає проти стадії носійства II VII Міжнародна наук. - практич. конф. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин, К. - 2002. -С. 19-20.
  53. Комардина Ю. Г. Малахов М. П., Триканова Ю. А. Подбор антибиотиков для лечения животных - лептоспироносителей // Ветеринария, М., 1975.-№ 10.-С. 45-47.
  54. Конаржевський К.Є. Лептоспіроз - хвороба, спільна для людей і тварин // Здоровье животных, г. Харьков, 1997. - С.5.
  55. Кондрахин И.П., Курилов И.В., Малахов А.Г. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. М.: Агропромиздат. - 1985. - 287с.
  56. Коновальчук В. Щоб свині не хворіли лептоспірозом // Ветеринарна газета, № 24 (120), 16-31. 12. 2002.-С.4.
  57. Коршенко В.О. Клініко-епідеміологічна характеристика лептоспірозу північного сходу України // Інфекційні хвороби, К. -1997, №4.- С.21-23.
  58. Котов В.Т., Зарников В.М., Андреева З.А. Изучение зпизоотологии и зтиологической структуры лептоспироза // Ветеринария. -1974. - №6. -С. 52-53.
  59. Куничев А.А. Лептоспироз свиней // Ветеринария. -1955. - №9 - С. 48.
  60. Кучерявенко 0-й. О., Кучерявенко 0-р. О., Еверт В.В., Д'яченко Г.В. Спосіб концентрування лептоспірозного антигену. Патент України № 2001021255. Бюл.№7,2001.
  61. Лептоспіроз / Є.П.Бернасовська, Б.Л.Угрюмов, А.Д.Вовк, та ін. - 2-е вид.-К: Здоров'я, 1989.-152 с.
  62. Лептоспироз лошадей / Ф.Гутйра, И.Марек, Р.Маннингер, И.Мочи II Частная патология и терапия домашних животных.- М., 1961. Т.1. - С. 337-338.
  63. Лептоспіроз коней / О.Галатюк, М.Мандигра, Л.Камінська // Інформаційний листок, Рівненський ДЦНТЕІ. -1995 - № 9 -10, -4с.
  64. Лептоспіроз / В.Бусол, О.Кучерявенко, В.Постой та ін. // Ветеринарна медицина України.-2002-№67.-С. 6-9.
  65. Любашенко С.Я., Новикова Л.С. Клиника, диагностика, специфическая профилактика и терапия лептоспироза лошадей // Ветеринария.- 1947.- №8. - С. 7-11.
  66. Любашенко С .Я., Серегин И.Г., Кострикина Л.Г. Изучение эпизоотологии и этиологическая структура лептоспироза // Ветеринария.-1974. - №6. - С. 56.
  67. Любашенко С.Я. Лептоспироз животных. - М. - Международная книга.-1948.-179с.
  68.Любашенко С.Я. Вакцинопрофилактика, серопрофилактика и серотерапия лептоспироза животных //Ветеринария.-М.-1949.-№7.-С.6-9.
  69. Любашенко С.Я., Кирьянов Е.А; Этиология и эпизоотология лептоспироза свиней // Земля сибирская и дальневосточная. -1975. -№8.-С. 35.
  70. Любашенко С.Я., Малахов Ю.А. Пути ликвидации лептоспироза свиней // Ветеринария. -1963. - №5. - С 19-25.
  71. Любашенко С.Я., Новикова Л.С. Материалы к изучению лептоспироза свиней // Ветеринария. - 1960. - №3. - С- 33.
  72. Малахов Ю.А. Лептоспироз // Инфекционные болезни животных / Под ред. Д.Ф Осидзе, -М.: Агропромиздат, 1987.-С.211-219.
  73. Малахов Ю.А. Лептоспироз животных - М.: Агропромиздат, 1992. -239с.
  74. Малахов Ю.А., Панин А.П., Соболева Г.Л. Лептоспироз животных. Ярославль: ДИА - пресс. - 2001. - 548 с.
  75. Малахов Ю.А., Соболева Г.А. Специфическая профилактика лептоспироза животных // Ветеринария. -1993. - №5. - С. 5-7.
  76. Мандигра М.С., Ракович В.М., Приступа Г.К. Моніторинг епізоотичної ситуації щодо лептоспірозу в Рівненській області // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - Збірник наукових праць, Випуск 16, Біла Церква, 2001.-С. 130-135.
  77. Методика определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий. М., МСХ СССР. - 1982. - 35с.
  78. Методическое указание по лабораторной диагностике лептоспироза животных / Б.И. Антонов, В.В. Борисова, П.М.Волкова и др. // Лабораторные исследования в ветеринарии: Бактериальные инфекции: Справочник. М., 1986-С. 128-146.
  79. Наконечна Г. Епізоотологічна та епідеміологічна ситуація з лептоспірозу на півдні України / Ветеринарна медицина України.- 2002.-№7.-С. 27-29.
  80. Наконечна Т.В. Порівняльна ефективність імунологічної діагностики лептоспірозу методами ІФА та РМА // Аграрний вісник Причорномор'я, Одеса, 2003.-Вип. 21.-С.99-102.
  81. Наконечна Т.В., Наконечний І.В. Хронічні та латентні форми лептоспірозу великої рогатої худоби // Ветеринарна медицина України.- К. -1998.-С.32-33.
  82. Наконечний І.В., Наконечна Т.В. Епізоотичні особливості перебігу лептоспірозу в осередках різного типу // Ветеринарна медицина України.- К. 2000. -№7. -С. 15-16.
  83. Наконечний І.В., Сафронова Л.Л. Імунологічне відображення епізоотичного процесу лептоспірозу великої рогатої худоби в зоні природніх осередків Grippotyphosaе // Аграрний вісник Причорномор'я, Одеса.- 2003.- Вип. 21. - С. 102-107.
  84. Постанова з лабораторної діагностики лептоспірозу: Затв. Начальником Державного управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України №15-14/2 від січня 1997 року. -Київ: ДДВМУ, 1997.-25с.
  85. Негода К.В., Литвиненко В В. Вопросы эпизоотологии лептоспироза // Ветеринария. -1971. - №4. - С. 56-57.
  86. Никольский С.Н., Десятов Ф.М., Марченко Г.Ф. Материалы по изучению заболевания крупного рогатого скота на Северном Кавказе при явлениях кровавой мочи и желтухи // Советская ветеринария. - 1935. -№10.-С. 18-23.
  87. Нтахоншикира Ш. Метод иммуноферментного анализа для диагностики лептоспироза // Дис. на соиск. уч. ст. канд. вет. наук. - Киев: НАУ.- 2000.-132 с.
  88. Нтахоншикіра Ш. Адаптація лептоспірозних штамів до різних умов культивування // Ветеринарна медицина України, К. 2000. -№7. -С. 14-15.
  89. Нуйкин Я.В. Материалы и методы эпизоотологической нозогеографии. -М.- 1977.-63 с.
  90. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных. В.Е.Чумаченко, А.М. Высоцкий, Н.А.Сердюк, В.ВЛумаченко. - К.-1990.-136 с.
  91. Орлов Ф.М. Лептоспироз // Инфекционные болезни крупного рогатого скота. М. «Колос».- 1974.- С.294-300.
  92. Отчет ВОЗ по зоонозам / Доклад комитета экспертов ВОЗ II Серия технических докладов ВОЗ. - Женева. -1999. -№763. - 247 с.
  93. Оценка методов лабораторной диагностики и специфической профилактики лептоспироза собак / Ю.А. Малахов, Г.Л. Соболева, О.А. Лебедев и др. Девятый московский международный ветеринарный конгресс, Материалы, М. -2001. -С. 35-37.
  94. Панасюк Д.Й. Эколого-паразитарные патогенетические системы Ветеринария. - 1986. - № 8. - С. 48-50.
  95. Петренко Б.Г. Лептоспироз крупного рогатого скота на Украине Ветеринария. -1955. -№9. -С. 46.
  96. План основних заходів оздоровлення тварин від лептоспірозу в Україні на 2001-2005 роки. Затв. головою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства АПК України від 16 березня 2001 року.
  97. Применение полимеразной цепной реакции для диагностики лептоспироза животных / Т.А. Гребенникова, А.Д. Забережный, Г.Л. Соболева й др. // Девятый московский международный ветеринарный конгресс, Материалы, М. -2001.-С. 37-38.
  98. Програма забезпечення епізоотичного благополуччя галузі конярства / Галатюк О.Є., Мандигра М.С., Двойнос Г.М. та спів. // Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства агрополітики України, К. -2000, Затверджена 11.05.2000 р., №15-1-1-4/468.-9с.
  99. Пупкевич-Діамант Я.С Некоторые спорные и перемешанные вопросы зпидемиологии, патогенеза, клиники, классификации и номенклатуры лептоспироза // ЖМЭИ, М. -1990, №2. -С. 18-21.
  100. Пухова Л. Лептоспіроз наступає // Ветеринарна газета.—1999.-№ 9. - С.17-18.
  101. Резуненко Є. В., Кучерявенко 0-й. О., Еверт В.В. Спосіб концентрування лептоспірозного антигену. Патент України №2001031538. Бюл. №7.-2001.
  102. Рудь 0.1 Моніторинг поствакцинальних антитіл, визначення оптимальної схеми вакцинації лептоспірозу собак в Україні // Наукові праці, Ветеринарні науки, Полтава. -2002. Том 2 (21). - С. 199-201.
  103. Рудь О.И. Изучение действия катозала на уровень антител и гематологические показатели у собак, больных лептоспирозом // Девятый московский международный ветеринарный конгресс, Материалы, М.- 2001.-С. 20-23.
  104. Рудь 0.І. Дослідження котів на лептоспіроз та їх гематологічні зміни при позитивній реакції // Науковий вісник НАУ, К. - 2002. -№ 55. - С. 246-248.
  105. Рыбакова НА., Сочнев В.В., Авилов В.М Зооантропонозные болезни на Европейском Севере России (Вологодская область) // Ветеринария. -1998.-№2.-С.18-22.
  106. Сивова Н.И. К вопросу о лептоспирозе лошадей // Ветеринария. -1955. -№9.- С. 47-48.
  107. Сковородин Е.Н., Кудряшова Е.В., Вехновская Е.Г. Эффективность ликвидации лептоспироза лошадей // Десятый Московский Международный ветеринарный конгресс. - М. - 2002. - С. 340.
  108. Соболева ГЛ., Панин А.Н., Малахов Ю.А. Распространенность и этиологическая структура лептоспироза животных в России // Ветеринария. -2000. -№12. -С.11-14.
  109. Сосов Р.Ф. Лептоспироз // Эпизоотология. Под. ред. проф. Р.Ф. Сосова. Изд.2-е, испр. и доп. М, " Колос ".- 1974. -С 152-162.
  110. Сосов Р.Ф., Череватенко Л.Н. О бессимптомном лептоспирозе у крупного рогатого скота // Лептоспироз: Тез. докл. VI Всесоюз. конф. по лептоспирозу, 22-24 окт. 1975. - Баку. - М.- 1976. - С. 182-183.
  111. Сравнительная оценка чувствительности разных методов серологичесской диагностики лептоспироза /Е.Г. Волина, Е,В. Мельницкая, Е.П. Бернасовская и др. // ЖМЭИ.-1990.-№12.-С.73-77.
  112. Тараканов С.С., Болдырев АД., Коляда Н.И. Серологический мониторинг лептоспироза свиней в хозяйствах АР Крым // Ветеринарна медицина України, Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Харків.- 2003.- № 82. С. 597-598.
  113. Таршис М. Г.,Ежов Г.И., Мировое распостранение лептоспироза сельскохозяйственных животных // Материалы симпозиума по лептоспирозу.-М. -1972.-С. 97-100.
  114.Таран Т.В. Досвід використання середовища Ігла для культивування лептоспір //Вісник аграрної науки.- 1999.-№10.-С. 76-77.
  115. Таран Т.В. Методи очищення культур лептоспір від сторонньої мікрофлори // Вісник Сумського державного аграрного університету. -1999.-Вип. 4. - С. 178-180.
  116. Таран Т.В. Порівняння впливу енрофлоксу і стрептоміцину на культуру лептоспір in vitro// Вісник аграрної науки. - 2001.-№ 5. - С.84.
  117. Таран Т.В. Розробка та удосконалення живильних середовищ для культивування лептоспір // Автореферат дис. ... канд. Вет.наук, К. - 2001.-18с.
  118. Таран Т.В. Ростстимулююча дія середовища Ігла на культуру лептоспір // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Актуальні проблеми ветеринарної медицини.-Біла Церква. -1999.- Вип.8.- 4.1.- С. 242-246.
  119. Таран Т.В., Хоменко В.Г. Порівняльна характеристика методів очистки культур лептоспір від сторонньої мікрофлори // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. Проблеми патології тварин та шляхи їх вирішення. Київ.- 2000.- С.5-7.
  120. Терских В.И. Лептоспирозы людей и животных. - М. - Медгиз. -1945.- 200 с.
  121. Уласович П.И. Этиология и эпизоотология лептоспироза сельскохозяйственных животных в Белоруссии // Тр. БНИИЭВ. - 1982. -№19. -С. 55-58.
  122. Урбан В.П. Лептоспироз свиней в крупном свиноводческом комплексе и его ликвидация // Болезни сельскохозяйственных животных и птиц, их профилактика и лечение. - Ленинград. -1976. -Вып. 43. -С. 187-191.
  123. Ушаков В.М. Этиологическая структура лептоспироза собак и эффективность специфического лечения // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин, Збірник мат. VI Міжнародної наук.-прак. конф. К. - 2001. -С. 49-53.
  124. Федотов В., Галайба А. Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу в Житомирській області // Ветеринарна медицина України.- 2000. - №7.- С. 17-18.
  125. Челпакова А.Ф О влиянии природных и социально-экономических факторов на распространение лептоспироза на территории Новгородской области. - Новгород. -1973. - С. 95-105.
  126.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины