ДИСПЛАЗІЇ СУГЛОБІВ КІНЦІВОК У СОБАК (етіологія, патогенез, діагностика та лікування) : ДИСПЛАЗИИ суставов конечностей У СОБАК (Этиология, патогенез, диагностика и лечение)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ДИСПЛАЗІЇ СУГЛОБІВ КІНЦІВОК У СОБАК (етіологія, патогенез, діагностика та лікування)
 • Альтернативное название:
 • ДИСПЛАЗИИ суставов конечностей У СОБАК (Этиология, патогенез, диагностика и лечение)
 • Кол-во страниц:
 • 319
 • ВУЗ:
 • Національний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • Національний аграрний університет

  На правах рукопису


  Сухонос Віктор Петрович

  УДК 619:617:616.71:636.7/.8


  ДИСПЛАЗІЇ СУГЛОБІВ КІНЦІВОК У СОБАК
  (етіологія, патогенез, діагностика та лікування)


  Спеціальність 16.00.05 ветеринарна хірургія


  Дисертація

  на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук  Науковий консультант доктор ветеринарних наук,
  професор Борисевич Володимир Борисович
  Київ - 2005

  ЗМІСТ

  Стр.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.5
  ВСТУП...6
  РОЗДІЛ 1
  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ....16
  1.1. Поширення, етіологія та патогенез хвороб кістково-суглобового
  апарата у собак....16
  1.1.1. Травматичні ушкодження......16
  1.1.2. Хвороби, спричинені порушеннями обміну речовин.18
  1.1.3. Хвороби нез’ясованої етіології та пухлини....26
  1.1.4. Порушення розвитку та спадкові хвороби...30
  1.2. Заключення по огляду літератури.39
  РОЗДІЛ 2
  НАПРЯМКИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ42
  РОЗДІЛ 3
  ПОШИРЕННЯ ДИСПЛАЗІЙ СУГЛОБІВ..55
  РОЗДІЛ 4
  ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ ДИСПЛАЗІЙ СУГЛОБІВ....64
  4.1. Морфофункціональна характеристика метафізарного хряща....64
  4.2. Зміни у метафізарному та суглобовому хрящах при
  остеохондропатіях, їх причини та наслідки.81
  РОЗДІЛ 5
  РЕГЕНЕРАЦІЯ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА....95
  РОЗДІЛ 6
  МЕТОДИКА КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СОБАК ІЗ ХВОРОБАМИ
  КІСТЯКА КІНЦІВОК ТА ДІАГНОСТИКА ДИСПЛАЗІЙ СУГЛОБІВ.104
  РОЗДІЛ 7
  КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
  ДИСПЛАЗІЙ ОКРЕМИХ СУГЛОБІВ.115
  7.1. Дисплазії плечового суглоба..115
  7.1.1. Природжений медіальний вивих голівки плечової кістки. ..115
  7.1.2. Відрив горбка лопатки.117
  7.1.3. Розсікаючий остеохондрит..119
  7.2. Дисплазії ліктьового суглоба..126
  7.2.1. Природжений латеральний підвивих ліктьової кістки.127
  7.2.2. Природжений каудо-латеральний вивих голівки
  променевої кістки128
  7.2.3. Підвивихи, спричинені затримкою росту кісток передпліччя.....130
  7.2.4. Незрощення медіального надвиростка плечової кістки...142
  7.2.5. Незрощення ліктьового відростка ліктьової кістки .144
  7.2.6. Незрощення медіального вінцевого відростка ліктьової кістки..148
  7.2.7. Розсікаючий остеохондрит..152
  7.3. Дисплазія зап’ясткового суглоба....154
  7.4. Дисплазія кульшового суглоба..155
  7.5. Дисплазії колінного суглоба...178
  7.5.1. Природжені вивихи надколінка...179
  7.5.2. Кутова деформація колінного суглоба....188
  7.5.3. Краніальна деформація проксимального епіфіза
  великогомілкової кістки..190
  7.5.4. Відрив гребня великогомілкової кістки.193
  7.5.5. Розсікаючий остеохондрит.195
  7.6. Дисплазії заплеснового суглоба..198
  7.6.1. Латеральна деформація .......199
  7.6.2. Розсікаючий остеохондрит ..200

  РОЗДІЛ 8
  МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК
  В ДІЛЯНКАХ МЕТАФІЗАРНИХ ХРЯЩІВ204
  8.1. Переломи плечової кістки....204
  8.2. Переломи кісток передпліччя......215
  8.3. Переломи стегнової кістки...220
  8.4. Переломи кісток гомілки..227
  8.5. Клінічна характеристика переломів кісток в ділянках
  метафізарних хрящів, їх вплив на патогенез дисплазій суглобів
  та особливості лікування..229
  РОЗДІЛ 9
  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ...239
  ВИСНОВКИ.....272
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ...276
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....277  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  1. ГАГ глікозамінглікани
  2. ПГ протеоглікани
  3. ГП глікопротеїди
  4. ШИК Шифф-йодна кислота
  5. Г / Е гематоксилін-еозин
  ВСТУП  Актуальність теми. В останні роки в Україні значного розвитку набуло службове та любительське собаківництво. Підвищення рівня ветеринарного обслуговування собак вимагає вдосконалення методів хірургічної допомоги у разі хвороб кістково-суглобового апарата кінцівок. Останні поширені, призводять до значних матеріальних й моральних збитків, мають складний патогенез, спричиняються травмами, патологією нервової, кровоносної та лімфатичної систем, метаболічними змінами у тканинах, гормональними дисбалансами, функціональними порушеннями нирок та органів шлунково-кишкового тракту, спадковими та іншими факторами [1-7].
  Дослідження хвороб кістково-суглобового апарата собак спрямовані переважно на лікування переломів, їх ускладнень та стимуляцію репаративного остеогенезу [8-20]. Між тим, значної уваги потребують дисплазії суглобів кінцівок у собак, які спричиняються вадами формування кістяка. У вітчизняній науковій літературі є окремі публікації, присвячені проблемам дисплазій, переважно, кульшового та колінного суглобів [21-23]. В той же час, за даними зарубіжних дослідників, дисплазії суглобів кінцівок у собак поширені, визначаються в різних суглобах та важко піддаються лікуванню [24-27].
  Дисплазії суглобів зазвичай є причиною прогресуючої кульгавості у цуценят та молодих собак і при відсутності хірургічної допомоги призводять до тяжких ускладнень (остеоартритів, вивихів, деформацій кістяка тощо). Основні труднощі діагностики, лікування та профілактики дисплазій зумовлені недостатнім вивченням їх етіології й патогенезу. У літературі зустрічаються роботи, присвячені дослідженню етіології та патогенезу лише окремих суглобів кінцівок у собак [28-30]. У зв’язку з цим, актуального значення набуває комплексне дослідження та систематизація хвороб, що складають групу дисплазій різних суглобів кінцівок у собак. Це дає можливість визначити спільні риси їх етіології, патогенезу та розробити ефективні методи лікування і попередження цих захворювань.
  При наданні хірургічної допомоги у разі дисплазій суглобів важливим є визначення показань для консервативного лікування та різних методів оперативних утручань. Успішне виконання останніх можливе лише при розробці та клінічній апробації раціональних оперативних доступів і прийомів, які враховують особливості патогенезу окремих захворювань, що складають групу дисплазій, а також топографо-анатомічної будови ділянок різних суглобів.
  Для з’ясування механізму порушень формування кістяка необхідні дослідження процесів хондро- і остеогенезу в ділянках метафізарних хрящів, а також змін їх структури та гістохімічних показників у постнатальному розвитку собак та при остеохондропатії.
  Потребують глибокого вивчення причини розвитку дегенеративно-дистрофічних процесів у метафізарному і суглобовому хрящах та їх ролі у патогенезі дисплазій суглобів. З цієї точки зору, суттєве значення має розробка методу пункційної біопсії суглобового хряща, яка дозволяє проводити його гістологічні та гістохімічні дослідження за життя тварини.
  У зв’язку з дослідженням перебігу деструктивних та відновних процесів у хрящовій тканині, виникає необхідність детального вивчення регенеративних можливостей суглобового хряща.
  Актуальною для поліпшення діагностики дисплазій суглобів є розробка методики клінічного обстеження кістково-суглобового апарата кінцівок у собак, яка враховує симптоматику окремих видів дисплазій, а також захворювань суглобів, що найбільш часто зустрічаються у клінічній роботі.
  Для попередження виникнення дисплазій суглобів через порушення остеогенезу в ділянках метафізарних хрящів унаслідок епіфізеолізів, внутрішньо-суглобових та епіфізарних переломів важливого значення набувають розробка та клінічна апробація раціональних методів остеосинтезу, які створюють оптимальні умови для репаративного остеогенезу і не перешкоджають процесам формування кістяка.
  Отже, дослідження етіології, патогенезу дисплазій суглобів кінцівок у собак, удосконалення методів їх діагностики, лікування й профілактики є актуальними і мають важливе теоретичне та практичне значення. Їх актуальність зростає, враховуючи те, що тривалий час в Україні вони залишалися поза увагою ветеринарних хірургів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно програми підготовки спеціалістів вищої кваліфікації через докторантуру кафедри хірургії ім. проф. І.О.Поваженка факультету ветеринарної медицини Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості й безпеки продукції АПК Національного аграрного університету. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною програми науково-дослідної роботи кафедри Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики хірургічних хвороб у ділянці голови, тулуба, черевної порожнини та опорно-рухового апарату”, що виконується за завданням Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України (номер державної реєстрації 0103U005853)”.
  Мета та задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення діагностики та хірургічної допомоги при дисплазіях суглобів кінцівок у собак на основі комплексного дослідження симптоматики, етіології й патогенезу їх клінічних форм в різних суглобах, а також клініко-експериментального обгрунтування методів лікування.
  Досягнення мети передбачало вирішення таких задач:
  - визначити хвороби, що належать до дисплазій плечового, ліктьового, зап’ясткового, кульшового, колінного та заплеснового суглобів кінцівок собак. З’ясувати поширення їх клінічних форм в окремих суглобах;
  - розробити методику клінічного обстеження кістково-суглобового апарату кінцівок у собак із метою діагностики дисплазій суглобів та інших найбільш характерних їх хвороб;
  - розробити метод пункційної біопсії суглобового хряща та провести його клінічну апробацію;
  - з’ясувати етіологію та патогенез дисплазій суглобів кінцівок. Дослідити процеси хондро- та остеогенезу в ділянках метафізарного хряща собак на різних етапах постнатального розвитку. Визначити зміни, які виникають у метафізарному й суглобовому хрящах при остеохондропатії, їх причини та роль у патогенезі дисплазій суглобів;
  - систематизувати клінічні форми дисплазій суглобів кінцівок на основі спільних рис етіології й патогенезу та розробити принципи їх лікування;
  - дослідити перебіг регенеративних процесів на місці дефектів суглобового хряща;
  - провести клінічну апробацію різних методів лікування при дисплазіях суглобів, визначити показання для їх призначення, раціональні оперативні доступи та прийоми оперативних утручань;
  - визначити клінічну характеристику та раціональні методи остеосинтезу при переломах різних кісток кінцівок в ділянках метафізарних хрящів, які забезпечують оптимальні умови для репаративного остеогенезу і попереджують розвиток дисплазій суглобів.
  Об’єкт дослідження собаки різного віку та порід відповідно до умов експериментів, а також із дисплазіями різних суглобів кінцівок та переломами в ділянках метафізарних хрящів.
  Предмет дослідження симптоми, етіологія, патогенез дисплазій суглобів кінцівок, ефективність різних методів їх лікування; раціональні методи остеосинтезу у разі переломів кісток у ділянках метафізарних хрящів; морфогенез кістково-суглобового апарату кінцівок та його порушення; зміни у суглобовому та метафізарному хрящах при остеохондропатіях; регенерація суглобового хряща; пункційна біопсія суглобового хряща.
  Методи дослідження: клінічні та рентгенологічні дослідження кістково-суглобового апарату собак, морфологічні, гістологічні, гістохімічні дослідження структури та різних фракцій мукополісахаридів метафізарного хряща собак у постнатальному розвитку, а також змін у метафізарному та суглобовому хрящах при остеохондропатії; експериментальне дослідження регенерації суглобового хряща.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше у вітчизняній ветеринарній хірургії:
  - проведено комплексне дослідження етіології, патогенезу та симптоматики дисплазій різних суглобів кінцівок у собак, визначено й систематизовано хвороби, які належать до дисплазій плечового, ліктьового, зап’ясткового, кульшового, колінного і заплеснового суглобів, досліджено їх поширення в окремих суглобах;
  - доведено патогенетичну роль остеохондропатії суглобового і метафізарного хрящів, яка призводить до передчасного гальмування або припинення хондро- та остеогенезу в їх ділянках, порушень формування кістяка та розвитку різних клінічних форм дисплазій суглобів;
  - розроблено схему етіології та патогенезу дисплазій суглобів кінцівок. Показано важливу роль у їх розвитку порушень конгруентності суглобових поверхонь, вивихів і підвивихів, незрощень відростків кісток та відшарувань суглобового хряща;
  - проведено клінічну апробацію різних методів лікування при дисплазіях окремих суглобів, визначено показання для їх призначення, впроваджено в практику раціональні оперативні доступи, оперативні прийоми й методи післяопераційного догляду;
  - визначено, що оперативне лікування у разі дисплазій суглобів передбачає: при порушеннях конгруентності суглобових поверхонь, вивихах та підвивихах - репозицію, фіксацію кісток, усунення їх деформацій (корекцією остеогенезу, стимуляцією періосту або корекційною остеотомією); при незрощеннях відростків їх фіксацію або, при неможливості, - видалення; при розсікаючому остеохондриті - видалення із суглоба сторонніх тіл та обробку кюреткою дефекту суглобової поверхні;
  - розроблено методику клінічного обстеження кістково-суглобового апарату кінцівок у собак із метою діагностики дисплазій суглобів та інших його хвороб, що найбільш часто зустрічаються у практиці;
  - одержано дані про закономірні зміни структури й мукополісахаридного складу метафізарного хряща в постнатальному періоді розвитку собак, що супроводжуються поступовим гальмуванням у ньому хондро- та остеогенезу. Їх врахування має вирішальне значення для успішного застосування різних оперативних методів корекції деформацій кістяка;
  - сконструйовано та апробовано пристрій для пункційної біопсії, який дозволяє за життя тварини отримувати достатні для гістологічних досліджень зразки суглобового хряща з різних суглобів при мінімальній травматизації тканин;
  - з метою попередження дисплазій суглобів, спричинених переломами різних кісток кінцівок собак в ділянках метафізарних хрящів, проведено клінічну апробацію раціональних методів остеосинтезу, які забезпечують оптимальні умови для репаративного остеогенезу при мінімальній шкоді процесам формування кістяка;
  - дістало подальший розвиток вивчення процесів регенерації суглобового хряща та умов, які цьому сприяють, що обгрунтовує необхідність обробки кюреткою дефекту суглобової поверхні на місці відшарованого хряща.
  Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження морфофункціональних особливостей метафізарного хряща на різних етапах постнатального розвитку кістяка, змін у структурі і мукополісахаридному складі метафізарного й суглобового хрящів при остеохондропатії, вивчення процесів регенерації тканин на місці дефектів суглобового хряща, систематизація патогенетичних факторів різних клінічних форм дисплазій суглобів розширюють уявлення про їх етіологію та патогенез, визначають показання та обгрунтовують застосування раціональних методів лікування.
  Запропонована методика клінічного обстеження кістково-суглобового апарату кінцівок собак, а також розроблений нами метод пункційної біопсії суглобового хряща за допомогою винайденого пристрою, сприяють поліпшенню діагностики дисплазій та інших хвороб суглобів.
  Клінічна апробація з визначенням ефективності різних методів лікування при дисплазіях суглобів кінцівок у собак та впровадження їх в практику підвищують рівень хірургічної допомоги у разі їх виникнення та створюють можливість збереження повноцінного життя тваринам. Визначено принципи лікування при дисплазіях суглобів, раціональні оперативні доступи й прийоми, які відповідають особливостям патогенезу різних клінічних форм дисплазій та топографічної анатомії ділянок плечового, ліктьового, зап’ясткового, кульшового, колінного й заплеснового суглобів.
  Практичне значення для попередження порушень формування кістяка та дисплазій суглобів через пошкодження метафізарних хрящів мають результати досліджень симптоматики та раціональних методів остеосинтезу при епіфізеолізах, внутрішньо-суглобових та епіфізарних переломах кісток.
  Матеріали дисертації прийняті до впровадження в практику ветеринарної медицини рішенням науково-методичної ради Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України (протокол № 1 від 12 грудня 2003 року) та у навчальний процес рішенням навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів України зі спеціальності ”Ветеринарна медицина” (протокол № 2 від 3 червня 2004 року). Вони увійшли до методичних рекомендацій Хвороби розвитку та остеохондропатії кістково-суглобового апарату кінцівок у дрібних тварин
  (діагностика, патогенез та лікування)”/В.П. Сухонос/ К.: Аграрна освіта, 2004. 84 с. і призначені практичним й науковим фахівцям ветеринарної медицини та студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.130501 Ветеринарна медицина”.
  Результати досліджень використовуються у навчальному процесі, а також у практичній і науковій роботі у Національному аграрному університеті, Білоцерківському державному аграрному університеті, Львівській державній академії ветеринарної медицини ім. Гжицького С.З., Державному агроекологічному університеті, Дніпропетровському державному аграрному університеті, Подільському державному аграрно-технічному університеті, Луганському національному аграрному університеті, Полтавській державній аграрній академії, а також інших вищих ветеринарних навчальних закладах України.
  Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем проведено вивчення наукової літератури за темою дисертації, визначено та систематизовано хвороби, що належать до дисплазій суглобів кінцівок, розроблено методику клінічного обстеження кістково-суглобового апарату собак із метою діагностики дисплазій окремих суглобів, винайдено метод пункційної біопсії суглобового хряща і проведено його апробацію, експериментально досліджено регенерацію суглобового хряща та морфофункціональну характеристику метафізарного хряща на різних етапах постнатального розвитку у собак, вивчено зміни у суглобовому та метафізарному хрящах у разі остеохондропатій, зроблено аналіз та узагальнення отриманих результатів, виконано написання дисертації, автореферату та публікацій.
  За участю здобувача проведено дослідження поширення та симптоматики дисплазій суглобів кінцівок собак, вивчено ефективність їх лікування, а також методів оперативних утручань при переломах кісток у ділянках метафізарних хрящів.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були апробовані на міжнародних науково-практичних конференціях: ІІ-й (м. Одеса, 2003 р.) та ІІІ-й (м. Полтава, 2004 р.) ветеринарних конференціях із проблем дрібних тварин, VІІІ-й (м. Київ, 2003 р.) та ІХ-й (м. Київ, 2004 р.) конференціях Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”, ІV-й конференції Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 2003 р.), І-й конференції Актуальные вопросы отрасли кинологии: проблемы и пути их решения” (м. Миколаїв, 2004 р.), конференції Ветеринарна медицина 2004: сучасні аспекти розробки, маркетингу й виробництва ветеринарних препаратів (м. Феодосія, 2004 р.), конференції Актуальные проблемы ветеринарной хирургии”, присвяченій 75-річчю Уральської державної академії ветеринарної медицини (г. Троицк, Россия, 2004 г), конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження доктора ветеринарних наук, професора, заслуженого діяча науки України І. І. Магда (м. Харків, 2004 р.) та ІІІ-му Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини України (м. Київ, 2004 р.), а також на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету ветеринарної медицини Національного аграрного університету (2000-2004 рр.).
  Публікації. Результати досліджень представлені у 27 наукових статтях ( у тому числі у 20 без співавторів), опублікованих у наукових журналах та фахових збірниках наукових праць, а також у 6 тезах та матеріалах конференцій, у методичних рекомендаціях та авторському свідоцтві про винахід.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, розділів Огляд літератури”, Напрямки, матеріал та методи досліджень”, Поширення дисплазій суглобів”, Етіологія та патогенез дисплазій суглобів”, Регенерація суглобового хряща”, Методика клінічного обстеження собак із хворобами кістяка кінцівок та діагностика дисплазій суглобів”, Клінічна характеристика та лікування дисплазій окремих суглобів”, Методи лікування при переломах кісток в ділянках метафізарних хрящів”, Аналіз та узагальнення результатів досліджень”, висновків, пропозицій виробництву та списку використаних джерел.

  Дисертація викладена на 319 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 98 рисунками та таблицями. Список використаної літератури включає 480 джерел, у тому числі 396 із далекого зарубіжжя.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми надання хірургічної допомоги при дисплазіях суглобів кінцівок у собак: визначено та систематизовано клінічні форми дисплазій плечового, ліктьового, зап’ясткового, кульшового, колінного та заплеснового суглобів; вдосконалено їх діагностику (розроблено методику клінічного обстеження та пристрій для пункційної біопсії суглобового хряща); досліджено етіологію та патогенез (морфофункціональні особливості метафізарного хряща в постнатальному періоді, зміни структури та гістохімічних показників у метафізарному й суглобовому хрящах при остеохондропатії, їх роль у патогенезі дисплазій суглобів); визначено принципи консервативної терапії та оперативних втручань, клініко-експериментально обгруновано та впроваджено у практику методи лікування.
  2. Дисплазії суглобів кінцівок часто зустрічаються у собак. За результатами клінічного обстеження 1161 собаки, у 151 випадку, тобто у 13,0 % виявлені дисплазії суглобів кінцівок: плечового 18 (1,55 %), ліктьового 44 (3,87 %), зап’ясткового 14 (1,20 %), кульшового 27 (2,32 %), у колінного 38 (3,27 %) та заплеснового 10 (0,86 %).
  3. В різних суглобах кінцівок собак визначаються певні клінічні форми дисплазій: у плечовому природжений медіальний вивих голівки плечової кістки, відрив горбка лопатки, розсікаючий остеохондрит; у ліктьовому природжений латеральний підвивих ліктьової кістки, природжений вивих голівки променевої кістки, підвивихи внаслідок порушень синхронного росту кісток передпліччя, незрощення відростків (медіального вінцевого та ліктьового ліктьової кістки, медіального надвиростка плечової кістки), розсікаючий остеохондрит; у передплічно-зап’ястковому деформації; у кульшовому порушення співвідношення суглобових поверхонь голівки стегнової кістки та кульшової западини; у колінному природжені вивихи надколінка, кутова деформація, краніальна деформація епіфіза великогомілкової кістки, відрив гребня великогомілкової кістки, розсікаючий остеохондрит; у заплесновому бокова деформація, розсікаючий остеохондрит.
  4. Остеохондропатії метафізарного та суглобового хрящів спричиняють розлади остеогенезу в їх ділянках, що лежить в основі патогенезу багатьох клінічних форм дисплазій суглобів. Останні, за особливостями етіології й патогенезу, поділяються на такі, що спричинені порушенням конгруентності суглобових поверхонь, незрощенням відростків кісток та відшаруванням суглобового хряща.
  5. Порушення конгруентності суглобових поверхонь можуть бути природженими або виникати в постнатальному періоді при деформаціях епіфізів через гальмування або припинення остеогенезу в окремих ділянках метафізарних хрящів. До цієї групи належить більшість дисплазій кульшового суглоба, кутова деформація колінного суглоба, краніальна деформація голівки великогомілкової кістки та латеральна - заплеснового суглоба.
  6. Незрощення відростків кісток спричиняються розладом остеогенезу в аналогах метафізарих хрящів, тобто, у прошарках хрящової тканини, що виникають при формуванні відростків з окремих центрів осифікації. Затримка зростання їх із кісткою та подальше від’єднання порушує функцію суглобів і лежить в основі патогенезу відриву горбка лопатки, гребня великогомілкової кістки, незрощення медіального надвиростка плечової, вінцевого та ліктьового відростків ліктьової кісток.
  7. В основі патогенезу розсікаючого остеохондриту лежить порушення остеогенезу в базальних ділянках суглобового хряща, що призводить до його відшарування й утворення на суглобовій поверхні дефектів.
  8. Вивихи та підвивихи, як причини дисплазій суглобів, бувають природженими (медіальний вивих голівки плечової кістки, латеральний підвивих проксимального епіфіза ліктьової кістки тощо) або виникають у постнальному періоді через недостатню конгруентність суглобових поверхонь (вивих голівки стегнової кістки, вивих надколінка) чи порушення формування кістяка (вивихи в суміжних із передпліччям суглобах при несинхронному рості його кісток).
  9. Швидкість та повнота формування покриву дефекту суглобової поверхні майже повністю визначається проліферацією тканин субхондральної зони. Це обгрунтовує при розсікаючому остеохондриті обробку кюреткою місця відшарування суглобового хряща, що створює умови для прискорення регенерації тканин.
  10. Оперативне лікування при дисплазіях суглобів кінцівок собак застосовують у випадках, коли не показане консервативне, або коли останнє протягом 5-6 тижнів не дає позитивних результатів. Воно спрямоване на відновлення функції суглобів з урахуванням особливостей етіології та патогенезу різних клінічних формах дисплазій, віку собак, а також анатомічної будови окремих суглобів і передбачає: при вивихах та підвивихах - усунення причин, репозицію й фіксацію кісток; при деформаціях кісток, у залежності від їх анатомічних особливостей та віку собак, - корекційний остеогенез або варіанти корекційної остеотомії; при незрощеннях відростків кісток - їх репозицію та фіксацію, а в разі неможливості, - видалення; при розсікаючому остеохондриті - видалення із суглоба сторонніх тіл та обробку кюреткою дефекту суглобової поверхні.
  11. Метод пункційної біопсії суглобового хряща за допомогою сконструйованого нами пристою є простим та надійним, дозволяє отримувати для гістологічних досліджень достатні за розмірами зразки суглобового хряща при мінімальній травматизації тканин.
  12. Для попередження дисплазій суглобів, спричинених переломами кісток в ділянках метафізарних хрящів, необхідно: термінове проведення остеосинтезу з ретельною репозицією та жорсткою іммобілізацією уламків; уникати торкатися ділянок хряща з гермінативними елементами, що залишилися на епіфізі; застосовувати найменш травматичні засоби фіксації - штифти невеликого діаметру (Кіршнера, Раша, в деяких випадках, Штайнмана); при визначенні довжини штифтів для полегшення їх видалення враховувати швидкий ріст кісток в ділянках метафізарних хрящів; застосовувати спеціальні шурупи для губчастої кістки; фіксаційні пластинки через гальмування ними росту кісток використовувати у виключних випадках і на короткий термін (3-4 тижні); періодично контролювати стан кінцівки з метою вчасного виявлення її кутової деформації.  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  1. При наданні хірургічної допомоги у разі дисплазій суглобів кінцівок у собак керуватися методичними рекомендаціями Хвороби розвитку та остеохондропатії кістково-суглобового апарату кінцівок у дрібних тварин (діагностика, патогенез та лікування)”/В.П. Сухонос/ К.: Аграрна освіта, 2004. 84 с., прийнятими до впровадження в практику ветеринарної медицини та у навчальний процес рішеннями науково-методичної ради Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України (протокол № 1 від 12 грудня 2003 року) та навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.130501 Ветеринарна медицина” (протокол № 2 від 3 червня 2004 року).
  2. При діагностиці дисплазій суглобів застосовувати розроблену нами методику клінічного обстеження кінцівок у собак, яка грунтується на аналізі даних анамнезу, спостережень собак у стані спокою та при рухах, пальпації, маніпуляцій із суглобами, результатах проведення функціональних тестів та рентгенологічних досліджень.
  3. Для попередження розвитку дисплазій суглобів через травмування метафізарного хряща застосовувати визначені нами раціональні методи остеосинтезу у разі епіфізеолізів, внутрішньо-суглобових та епіфізарних переломів плечової, ліктьової, променевої, стегнової та великогомілкової кісток, які забезпечують сприятливі умови для репаративного остеогенезу при мінімальній шкоді процесам формування кістяка.
  4. Дані про морфофункціональні особливості метафізарного хряща на різних етапах постнатального розвитку, зміни у метафізарному та суглобовому хрящах при остеохондропатіях, патогенез та симптоматику різних клінічних форм дисплазій суглобів, регенерацію суглобового хряща, а також винайдений нами метод його пункційної біопсії використовувати в навчальному процесі та під час проведення наукових досліджень в артрології.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Болезни собак /Лукьяновский В.А, Филиппов Ю.И., Копенкин Е.П. и др. М.: Росагропромиздат, 1988.- 383 с.
  2. Кузьмин А.А. Советы Айболита, или здоровье вашей собаки. Харьков: ИКП ”Паритет” ЛТД, 1995 320 с.
  3. Щербаков Г.Г., Старченко С.В. Незаразные болезни собак и кошек: Практ. пособие. Спб: Агропромиздат, 1996. 125 с.
  4. Фогль Б. Первая помощь собакам. М.: ТКО АСТ, 1996. 207 с.
  5. Хозгуд Ж., Джонни Д., Хоскинс С., Девидсон Ж., Смит Д. Терапия и хирургия щенков и кошек: Пер. с англ. М.: Аквариум” ЛТД, 2000. 688 с.
  6. Шейц Х., Брасс В. Оперативная хирургия собак и кошек: Пер. с нем. М.: Аквариум” ЛТД, 2001. 512 с.
  7. Осборн К. Здоровье вашей собаки : Пер. с англ. М.: Махаон ”, 2001.
  423 с.
  8. Петренко О.Ф., Калиновський Г.М. Морфологія кісткового мозоля при загоюванні закритих переломів трубчастих кісток // Ветеринарна медицина України. - 1998. № 2. С. 35 36.
  9. Петренко О.Ф. Екстракортикальний остеосинтез у дрібних тварин // Ветеринарна медицина України. 2000. - № 4. С. 34 35.
  10. Петренко О.Ф. Оперативне лікування переломів стегнової кістки у дрібних тварин // Мат. наук. практ. конф. Неінфекційна патологія тварин”.- Ч.ІІ. - Біла Церква, 1995. - С. 175 176.
  11. Послов Г.А. Ошибки при остеосинтезе // Ветеринария. 2000. - № 6. С. 52 54.
  12. Послов Г.А. Осложнения после интрамедулярного остеосинтеза // Ветеринария. 2001. - № 11. С. 58 59.
  13. Гуров Л., Сухонос В. Особливості інтрамедулярного остеосинтезу при переломах кінцівок у собак і котів // Вет. мед. Укр. - 2000. - №8. - С.42-43.
  14. Петренко О.Ф., Костюк В.В. Оперативне лікування переломів тазових кінцівок у свійських тварин // Вет. мед. України. 1997. - № 3. С. 36 37.
  15. Петренко О.Ф. Лікування крижово-клубових переломо-вивихів і роз’єднання лобкового симфізу у свійських тварин // Проблеми фізіології і патології відтворення тварин: Наук. вісник Нац. аграрн. ун-ту. К., 2000. Вип. 22. С. 100 102.
  16. Петренко О.Ф. Раціональні методи остеосинтезу та стимуляція репаративного остеогенезу у тварин: Автореф. диссд-ра вет. наук: 16.00.05/Білоцерківськ. держ. аграрн. університет. Б.Церква, 2002. 34 с.
  17. Курсанов К.П., Мельников Н.М., Мельнищикова И.А. Аппарат и способы внешней спице-стержневой фиксации таза мелкимх домашних животных // Ветеринар. 2001. - № 3. С. 26 28.
  18. Концевая С.Ю., Дерхо М.А. Оценка способов лечения переломов трубчастых костей у собак // Ветеринария. 2001. - № 10. С. 51 52.
  19. Козлов Н.А. Стимуляция остеорепарации у собак // Ветеринария. 2000. - №6. С. 54 56.
  20. Козлов Н.А. Эффективность костных препаратов при переломах костей // Ветеринария. 2000. - № 9. С. 51 53.
  21. Литвиненко Д.Ю. Етіологія, патогенез та клінічна симптоматика вивиху надколінника собак // Наук. вісник НАУ. 2001 Вип.42. С.126-130.
  22. Величко С.В., Кладницька Л.В., Балан В.О. Оперативне лікування дисплазії кульшового суглоба // Наук. вісник НАУ. 2004. Вип.75. С.44-47.
  23. Бірюков А. Ефективність хіонату при лікуванні дисплазії тазостегнового суглоба у собак // Вет.мед. України.- 2003.-№ 10.- С.31-32.
  24. Banfield C.M., Bartels J.E., Hudson J.A. a oth. A retrospective study on canine hip displasia in 116 military worcing dogs. Part 1. Angle measurements and orthopedic foundation of animals (OFA) grading.// J. Amer. Anim. Hosp. Assoc. 1966. V.32. - №5. P.413-422.
  25. Weisner R.E., Berry C.R. a oth. Osteochondrosis of the lateral trochlear ridge of the talus in seven rottweilers dogs.// Vet. Surg. 1990. - №19. P. 435-440.
  26. Rudd R.G., Whitehair J.G., Margolis J.H. Results of management of osteochondritis dissecans of humeral head in dogs: 44 cases (1982 to 1987) // J.Am.Anim.Hosp.Assoc. 1990. - №26. P.173-181.
  27. Денни Х., Баттервоф С. Ортопедия собак и кошек: Пер. с англ. М.:”Аквариум” ЛТД. 2004.-864 с.
  28. Griffiths R.S. Osteochondritis dissecans of the canine shoulder // J.Am.Vet.Med.Assoc. 1968. V.153. P.1733-174
  29. Fox S.M. Premature closure of the distal radial and ulnar physes in the dog. (1) Pathogenesis and diagnosis // Compendium of the Continuing Veterinary Education for the Practising Veterinarian. 1984. V.6. P.128-138.
  30. Guthrie S., Vaughan L.S. Postnatal developoment of the canine elbow: a light and electron microscopical study //Res. in Vet. Sciens. 1992 V.52. P.67-74.
  31. Авраменко Т.О., Стецюра Л.Г., Борисевич В.Б. Особливості травматизму собак в умовах великого міста // Науковий вісник НАУ. - К. - 2001. - Вип.38. - С. 63-67.
  32. Мещеряков Ф.А. Современные проблемы хирургической патологии домашних животных // Вестник ветеринарии. 1996. -№ 1. С.17-21.
  33. Петренко О.Ф. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин // Вет. мед. Укр. 1999. - №12. С.5-6.
  34. Newton C.D., Nunamaker D.M. Textbook of small animal orthopaedics. Philadelrhia etc.: Lippincott, 1985. 1140 p.
  35. Brincer W.O., Piermattei P.L., Flo G.L. Handbook of Small Animal Orthopaedics and Fracture Treatment. W.B. Saunders Company, 1983. Philadelphia. 927 p.
  36. Canine Orthopaedics / Whittick W.G. (ed.). 2nd edn. Lea a. Febiger,1990. Philadelphia. 1112 p.
  37. Тейлор Полли М.,.Хаултон Джон Э.Ф. Травматология собак и кошек: Пер. с англ. - М.: Аквариум, 2000. 220 с.
  38. Липатова Т. Автомобильные травмы // Друг. - 1998. - С.12-29.
  39. Петраков К.А., Панинский С.М. Переломы тазовых костей у собак и кошек // Ветеринария. 1995. - №12. С. 50-53.
  40. Петренко О.Ф., Сухонос В.П., Корж А.В. До питання характеру та класифікації переломів кісток у собак та кішок у місті Києві //Вісник БДАУ. Зб. наук. праць. - Вип.13. - Ч.1. - Біла Церква. - 2000. - С.70-75.
  41. Петренко О., Сухонос В., Макарін А. Характер переломів кісток опорно-рухового апарату та стимуляція репаративних процесів при проведенні остеосинтезу в свійських тварин // Вет. мед. Укр. -2001.- № 7. - С.40-41.
  42. Петренко О.Ф., Сухонос В.П., Левчук В.С. Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи у собак і котів // Вет. мед. Укр. - 1998. - №5. - С.40-41.
  43. Петренко О.Ф., Сухонос В.П. Переломи кісток верхньої щелепи і черепно-мозкового відділу у собак і котів // Вет. мед. Укр. - 1998. - №6. - С.40-41.
  44. Сухонос В., Петренко О., Київська Г. Хірургічна допомога при клінічному синдромі незмикання щелеп у собак та котів // Вет. мед. Укр. - 2003. - №4. - С. 34-36.
  45. Петренко О.Ф. Особливості переломів і остеосинтезу пластинчастих кісток у собак і котів // Вісник БДАУ. Зб. наук. праць. - Вип.21. - Біла Церква. -2002. - С.168-174.
  46. Петренко О. Інтрамедулярний остеосинтез трубчастих і пластинчастих кісток опорно-рухового апарату у кішок і собак // Вет. мед. Укр. - 2000. - №3. - С.40-42.
  47. Петренко О.Ф., Сухонос В.П., Сухонос Ю.В. Ускладнення при лікуванні переломів у собак і кішок // Наук. вісн. НАУ.- К. - 1998. - Вип.6. - С.146-151.
  48. Петренко О.Ф., Сухонос В.П., Чомко В.Н., Київська Г.В. Раціональні методи лікування травматичного остеомієліту у дрібних тварин // Наукові праці Полтавської держ. агр. академії.- Т.2 (21). - Ветеринарні науки. - Полтава,2002. - С.346-349.
  49. Дорощук В.О. Стимуляція репаративної регенерації кісткової тканини ембріональною остеогенною тканиною у комплексі з Остім 100” і Супрадіном”// Тез. доп. 2 конф. проф.- викл. складу і аспірантів ННІВМЯБП АПК Національного аграрного університету. - К. - 2003. - С. 35.
  50. Дорощук В.О., Київська Г.В. Стимуляція репаративної регенерації кісткової тканини комплексним застосуванням гідрооксиапатиту остим-100”, ембріональної остеогенної суміші та полівітамінного препарату супрадін”// Вісник БДАУ. - Зб.. наук. праць. - Біла Церква. 2003. Вип.25 Ч.1. - С.105-110.
  51. Загальна ветеринарна хірургія / В.Б.Борисевич, І.О.Поваженко, С.І. Братюха, М.О.Терес, Cухонос В.П., Г.М. Каліновський, В.Т. Міщишин. - К.: Вища школа, 1992. 288с.
  52. Болезни собак и кошек /Борисевич В.Б., Галат В.Ф., Калиновский Г.Н. и др. К.: Урожай, 1996. 428 с.
  53. Тилли Л., Смит Ф. Болезни кошек и собак: Пер. с англ.- М., Издат. дом ГЭОТАР-МЕД, 2001. 784с.
  54. Болезни собак: Справочник /Сост. проф. А.И. Майоров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 2001. 472 с.
  55. Houlton J.E.F., Collinson R.W. Manual of Small Animal Arthrology // British Small Animal Veterinary Association, Cheltenham. 1994. 843 p.
  56. Miller M.D. Miller’s Review of Orthopaedics // 2nd edn. W.B.Saunders. 1996. 18 p.
  57. Бурдыгин В.Н. Современные принципы диагностики и лечения опухолевых процессов, диспластических, системных и метаболических заболеваний костной ткани // Ортопед., травмат. и протезир. 1998. - №1. С.5-10.
  58. Диагностика и консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы / Корж А.А. и др.- Харьков,1995. Кн. первая. С.4-6.
  59. Бірук Ю.О. Вікові особливості змін скелета грудної кінцівки нутрій у постнатальному періоді онтогенезу: Автореф.диссканд.вет.наук: 16.00.02/ НАУ. К.,2004. 19с.
  60. Минченко Б.И., Беневоленский Д.С., Тишенина Р.С. Биохимические показатели метаболических нарушений в костной ткани. Часть 1. Резорбция кости. // Клин. лабор. диагностика. 1999. - №1. С.8-15.
  61. Минченко Б. И., Беневоленский Д.С., Тишенина Р.С. Биохимические показатели метаболических нарушений в костной ткани. Часть 2. Образование кости.// Клин. лабор. диагностика. 1999. - №4. С.11-17.
  62. Франке Ю., Рунге Г. Остеопороз /Перев. с нем. - М.:Медицина, 1995. 299 с.
  63. Мельник К.П., Клыков В.Н. Локомоторный аппарат млекопитающих. Вопросы морфологии и биомеханики скелета. К.: Наукова думка, 1991. 208 с.
  64. Прохончуков А.А., Жижина Н.А., Тигранян Р.А. Гомеостаз костной ткани в норме и при экспериментальном воздействии. М.: Наука, 1984. 201 с.
  65. Jagos P., Illek J., Donbek J., Jurajdova J. Metabolic profile in beef bulls under conditions of industrial technologies // Acta Vet. Brno. 1985. V.54. -№1-2. P. 41-51.
  66. Shubert M. In: Structure and function of connective tissue. London. 1965. 124p.
  67. Сметник В.П., Кушлинский Н.Е., Любимова Н.В., Болдырева Н.В. Динамика биохимических маркеров костного ремоделирования на фоне заместительной гормональной терапии клиогестом у женщин с постменопаузальной остеопенией // Акушерство и гинекология. 1998. - №6. С.60-64.
  68. Мажуга П.М., Батюк И.Ф. Остеогенез и иммунологические основы его регулирования. К.: Наука. 1967. 214с.
  69. Клейманов Н.И., Магомедов М.Ш., Венедиктов А.М. Минеральное питание скота на комплексах и фермах. М.:Россельхозиздат,1987. 191 с.
  70. Герасимов А.М., Фурцева Л.Н. Биохимическая диагностика в травматологии и ортопедии. М.: Медицина,1986. 240 с.
  71. Mellors R.C. Electron probe microanalysis. Calcium and phosphorus in normal calcification. N. Y. Acad. Press, 1970. 366 р.
  72. Wollast R., Burny F. Mineral distribution in bone.// Calcif. Tissue Res. 1971 V.8. P. 73-82.
  73. Seawright A.A., English P.B., Cartner R.L. Hypervitaminosis A and deforming cervical spondylosis in the cat // J.Comp.Pathol. 1967. - №77. P.29-33.
  74. Campbell J.R. The effect of low calcium intake and vitamin D supplements on bone structure in young growing dogs // J. Small Anim. Pract. 1964. - №5. P. 229-314.
  75. Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина D. Рига : АН Латв.ССР, Инст. биологии. 1989. 93 с.
  76. Roodman D. Advances in Bone Biology: The Osteoclast.// Endocrine Rev. 1996. V.17. - №4. P.308-322.
  77. Левченко В.И., Тихонюк Л.А., Иванов А.С. Клинико-биохимические изменения при А- и Д- гиповитаминозах // Ветеринария. 1980. - №8. С.49-50.
  78. Кузнецов С.Г., Кальницкий Б.Д. Изучение минерального обмена сельскохозяйственных животных. Боровск,1982. 156с.
  79. Витамины в кормлении сельскохозяйственных животных / Привалко О.Е., Паенок С.М., Гусак Я.С. и др.; Под ред. Привалко О.Е. К.:Урожай,1983. 160с.
  80. Лазаренко В.Н., Эпштейн Н.А. Выращивание теленка. М.: Россельхозиздат, 1985. 48 с.
  81. Clarke L., Seawright A., Ardlicka J. Exostoses in hypervitaminosis A with optimal calcium-phosphorus intakes // J. Small Anim. Pract. 1970. V.11. P. 453-458.
  82. Ревелл П.А. Патология кости /Пер. с англ. М.:Медицина,1993. 367с.
  83. Хайдрих Х.Д., Грунер И. Болезни крупного рогатого скота: Пер. с нем. М.: Агропромиздат, 1985. 304с.
  84. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В. Болезни собак: Учебное пособие и практическое руководство. К.,1996. 364 с.
  85. Krook L.L., Lutwak P., Henrikson F. Reversibility of nutritional osteoporosis // J. Nutr. 1971. - № 101. P. 233-240.
  86. Bennett D. Nutrition and bone disease in the dog and cat // Vet. Rec. 1976. - №98. P.313 -320.
  87. Скоблин А.П., Белоус А.М. Микроэлементы в костной ткани. М.: Медицина, 1968. 229 с.
  88. Bohning R., Suter P., Hohn R.B., Marshall J. Clinical and radiological survey of canine panosteitis // J. Am. Vet. Med. Assoc. 1970. V.156. P.870-884.
  89. Tandy J. A case of panosteitis // Vet. Rec. 1977. V.100. P.287- 294.
  90. Аlexander J.E., Keown G.H., Patolay J.L. Granular cell myoblastoma with hypertrophic osteopathy in a mare // J. Am. Vet. Med. Assoc. 1965. V.146. P.703-710.
  91. Riser W.F., Parkes L.J., Shirer J.F. Canine craniomandibular osteopathy // J. Am. Vet. Radiol. Soc. 1967. - №8. P.23-29.
  92. Riser W.H., Frankhauser R. Osteopetrosis in the dog, a report of 3 cases // J. Am. Vet. Med. Radiol. Soc. 1970. - V.11. P. 29-34.
  93. Kramers P., Fluckiger M.A., Rahn B.A., Cordey J. Osteopetrosis in cats.// J. Small Anim. Pract. 1988. V.29. P. 153-164.
  94. Hoover E.A., Kosiba G.J. Bone lesions in cats with anaemia induced by feline leukaemia virus.// J. Nat. Cancer Inst. 1974. V.53. P.1277-1284.
  95. Seawright A.A., Grono L.R. Calcinosis circumscripta in dogs. // Aust. Vet. J. 1961. - №37. P. 421-430.
  96. Carrig L.B., Pool R.R., McElroy J.M. Polyostatic cystic bone in a dog.// J. Small Anim. Pract. 1975. v.16. P.495-500.
  97. Внутренние болезни /Под ред. Браунвальда Е. И др./: Книга 9. Эндокринология. Патология костной ткани. Нарушение минерального обмена. М.: Медицина, 1977. 362 с.
  98. Bennett D., Duff R.S.I. Giant cell tumour of the ulna of the cat // J. Small Anim. Pract. 1983. V.24. P. 341-345.
  99. Shapiro W., Fossum T.W., Kitchell B.E. a. oth. Use of cisplatin for treatment of appendicular osteosarcoma in dogs.// J. Am. Vet. Med. Assoc. 1988. V.192. Р.507-514.
  100. Morgan J.P. Radiology in Veterinary Orthopedics. Lea a. Febiger. Philadelphia, 1972. 483 p.
  101. Gibbs C., Denny H.R., Kelly D.F. The radiological features of osteosarcoma of the appendicular skeleton in dogs, a review of 74 cases // J. Small Anim. Pract. 1984. V.25. P.177-192.
  102. Brodey R.S., Abt D.A. Results of surgical treatment in 65 dogs with osteosarcoma // J. Am. Vet. Med. Assoc. 1976. V.168. P.1032-1037.
  103. McGlenonn N.J. In: Manual of Small Animal Oncology. The British Smal Animal Veterinary Association, London, 1991. 481 p.
  104. Gibbs C., Denny H.R., Lucke V.M. The rodiological features of non-osteogenic malignant tumours of bone in the appendicular skeleton of the dog: a review of 34 cases.// J. Small Anim. Pract. 1985. V.26. P. 537-553.
  105. McGlennon H.J., Houlton J.E.F., Gorman N.T. Synovial sarcoma in the dog a review.// J. Small Anim. Pract. 1988. V.29. P.139-152.
  106. Tilmant L.L., Gorman N.T., Ackerman N. a oth. Chemotherapy of synovial sarcoma in a dog.// J. Am. Vet. Med. Assoc. 1986. V.188. P. 530-536.
  107. Flo G.L., Stickle R.L., Dunstan R.W. Synovial chondrometaplasia in 5 dogs.// J. Am. Vet. Med. Assoc. 1987. V.191. P.1417-1422.
  108. Gregory S.P., Pearson G.R. Synovial osteochondromatosis in a Labrador retriever bitch.// J. Small Anim. Pract. 1990. V.31. P.580-583.
  109. Kealy J.K. Diagnostic Radiology of the Dog and Cat. W.B. Saunders a. Co., Philadelphia, 1979. 371 p.
  110. Eller G.G., Corley E.A. Canine hip dysplasia; Investigating the sex predilaction and the freqency of unilateral CHD // Veter. Med. (Edwardsviille). 1989. V.84. - №12. P.1162-1166.
  111. Chattopadhyay N., Mithal A., Broown E. The Calcium-Sensing Receptor: A Window into the Physiology and Phatophysiology of Mineral Ion Metabolism.// Endocrine Rev. 1996. V.17. №4. P.289 307.
  112. Флоренсов В.А., Пестова И.М. Очерки эволюционной морфологии. Иркутск. 1990. 296с.
  113. Павлова В.Н. Синовиальная среда суставов. М.: Наука,1980. 247с.
  114. Анатомия собаки. Ч.1. Соматические системы / Слесаренко Н.А., Бабичев Н.В., Дурткаинов Е.С. и др.; Под ред. Слесаренко Н.А. М.: Колос, 2000.96с.
  115. Anderson C.E., Parcer J. Invasion and resorbtion in endochondral ossification// // J. Bone Jt. Surg. 1966. V.48A. Р.899-911.
  116. Cameron D. Erosion of the epiphysis of the rat tibia by capillaries // J. Bone Jt. Surg. 1961. V.43B. Р.590-594.
  117. Косинская Н.С. Нарушение развития костно-суставного аппарата. Л.: Медицина; Ленинградск. отд. 1966. 367 с.
  118. Федоров А.Н. Определение возраста собак на основе рентгенографии их периферического скелета//Вестн. рентген. и радиол. 1996. - №3. С.21-29.
  119. Тарасов С.А. Возрасные изменения скелета туловища и конечностей собаки: Автореф.дисканд.биол.наук. Л. 1959. 17с.
  120. Shebitz H., Vollmerhaus B. Zur postnatale Entwicklung der kurzen Rohrenknochen des Hunder // Berl. Munch. Tierarzt./ Wschr. 1979. S.329-335.
  121. Андреевская И.Н., Самотаев А.А. Структурно-функциональные взаимосвязи костей скелета и их енергетические затраты у коров в послеродовой период./ Труды Уральской гос. академии ветеринарной медицины Актуальные проблемы ветеринарной хирургии”. г. Троицк. 2004. С.6-8.
  122. Андреевская И.Н., Самотаев А.А. Структурно-функциональные взаимосвязи костей скелета коров на второй день после отела / Труды Уральской гос. академии ветеринарной медицины Актуальные проблемы ветеринарной хирургии”. г. Троицк. 2004. С.8-10.
  123. Хмельницкий О.К., Некачалов В.В., Зиновьев А.С. Общая патоморфология костно-суставного аппарата. Новосибирск: Наука, 1983. 292 с.
  124. Slatter D.H. Textbook of Small Animal Surgery. Vol.’s 1and 2.- W.B.Saunders Company, Philadelphia. 1985. 967p.
  125. Дыбан А.П. Раннее развитие млекопитающих. Л.: Наука, 1988. 328 с.
  126. Jubb K., Kennedy P. Pathology of domestic animals. N.-Y. Acad. Press., 1970. 2-nd. Ed. P.1. 283 p.
  127. Волков М.В. Болезни костей у детей. М.: Медицина, 1974. 167 с.
  128. Дисплазия // БМЭ. 3-е изд. М.,1977. Т.7. С.1076-1077.
  129. Климова М.К., Соловьев Ю.Н. Остеодисплазия // БМЭ. 3е изд. М.,1981. Т.17. С.1418-1426.
  130. Остеохондрит // Вет. энцикл. М., 1973. Т. 4 С.692.
  131. Лаврищева Г.И. Остеохондрит // БМЭ. 3-е изд М.,1982.Т.18.С.44-46.
  132. Кузьмин А.И., Климова М.К., Попелянский Я.Ю., Стрелкова Н.И. Остеохондроз // БМЭ. 3-е изд. М.,1982. Т.18. С.46-54.
  133. Меженина Е.П., Пермяков Н.К., Китаев В.В. Остеохондропатия // БМЭ. 3-е изд. М.,1982. Т.18. С.54-60.
  134. Московкина Н.Н. Применение закона гомол
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины