Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика : Пренатальная гипотрофия у собак, ее диагностика и профилактика

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика
 • Альтернативное название:
 • Пренатальная гипотрофия у собак, ее диагностика и профилактика
 • Кол-во страниц:
 • 147
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
  На правах рукопису

  Цимерман Олеся Олександрівна

  УДК 636.7: 618.1: 616 07/08

  Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика


  16.00.07 ветеринарне акушерство  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник: доктор
  біологічних наук, професор
  Кошовий В.П.


  Харків 2007


  ЗМІСТ
  Стор.

  ВСТУП................................................................................................................ 3
  Розділ 1 Огляд літератури..10
  1.1.Пренатальний період та його особливості у собак.......................................10
  1.2. Морфологічна та функціональна характеристика органів фетоплацентарного комплексу у собак........................................................................................... 12
  1.3 Фетоплацентарна недостатність, причини та механізми виникнення....... 20
  1.4. Частота виникнення пренатальної гіпотрофії у собак.................................31
  1.5. Патогенез розвитку пренатальної гіпотрофії у собак..................................32
  1.6. Діагностика та профілактика пренатальної гіпотрофії у собак..................38
  РОЗДІЛ 2 Загальна методика та основні методи досліджень................... 46
  2.1. Визначення механізмів розвитку пренатальної гіпотрофії у собак при А вітамінній недостатності................................................................................. 46
  2.2. Розробка способу діагностики пренатальної гіпотрофії у собак............ 50
  2.3. Розробка способу профілактики пренатальної гіпотрофії у собак........ 56
  2.4. Впровадження програми комплексної діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак.......................................................................................... 63
  Розділ 3 Результати досліджень та їх аналіз ..67
  3.1. Механізми розвитку пренатальної гіпотрофії у собак при А вітамінній недостатності......................................................................................................................... 67
  3.2. Спосіб діагностики пренатальної гіпотрофії у собак.............................. 82
  3.3. Спосіб профілактики пренатальної гіпотрофії у собак........................... 96
  3.4. Терапевтична і економічна ефективність програми комплексної діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак............................................ 140
  Розділ 4 Аналіз та узагальнення результатів досліджень..149
  Висновки.................................................................................................... 162
  Пропозиції виробництву................................................................... 164
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... 165
  додатки....................................................................................................... 184
  ВСТУП

  Вирощування повноцінних собак та їх використання вимагає великих зусиль і знань в області біології та ветеринарної медицини. У службовому собаківництві, як і в інших галузях тваринництва, необхідно спиратися на сучасні досягнення ветеринарної науки і практики, вміло використовувати загальні закономірності еволюції різних видів і порід тварин. Еволюція домашніх тварин відбувається під впливом людини і є результатом проведеної нею племінної роботи.
  На сучасному рівні існують значні досягнення в племінній справі, це стосується ВРХ, свиней, овець, кіз, коней. Проте в селекції службових собак необхідні зусилля фахівців [4, 28, 102].
  Розведення є однією з важливих і найбільш складних задач у службовому собаківництві. Суть його полягає у систематичному удосконаленні службових та племінних якостей собак. Актуальними також є питання оптимізації відтворення, отримання повноцінного приплоду при умові збільшення його чисельності. Виконання цих робіт є потребою народного господарства та силових структур держави.
  Займаючись розведенням, необхідно враховувати, що для держави потрібні собаки не лише з добрим екстер’єром, гармонійно складені, але перш за все з високими робочими якостями, тобто ті які володіють активно-захисною реакцією, витривалістю, здатністю дресируватися, нести вартову службу, відпрацьовувати запахові сліди людини, затримувати порушника та повністю відповідати іншим вимогам, які висувають до тварин службових порід. Проте перераховане не можливе без знань способів отримання та вирощування молодняка [3, 53, 54, 67, 167, 185].
  Особливу увагу слід звернути на систематичне удосконалення службових та племінних якостей німецьких вівчарок, які відносяться до числа тих, що найбільш повно відповідають вимогам службових тварин. Німецька вівчарка є найбільш поширеною та універсальною породою службового призначення.
  Розведення не можливе без використання науково розроблених і апробованих широкою практикою ефективних методів удосконалення собак службових порід: відбір кращих племінних тварин шляхом щоденного проведення комплексної їх оцінки; цілеспрямований підбір для в’язок самок і самців; діагностика і профілактика вад розвитку ембріонів, плодів у пренатальному періоді розвитку; отримання цуценят з високим потенціалом розвитку, спрямоване їх вирощування та виховання.
  Все це можливе лише при умові, що розведення буде базуватися на основі сучасних досягнень науки і практики, проводитись планово, організовано під керівництвом кваліфікованих спеціалістів.
  У акушерстві собак провідне місце займає ветеринарна перинатологія яка вивчає розвиток, охорону здоров’я плода та новонародженого.
  Загально відомо, що організм проходе ряд критичних у своєму розвитку періодів (ембріональний, фетальний), а після народження повинен пристосуватися до нових умов навколишнього середовища. Це створює передумову для виникнення захворюваності, летальності. Щоб досягти високих результатів у отриманні новонароджених з високим потенціалом розвитку необхідно впроваджувати основні способи діагностики та профілактики у пренатальному періоді.
  Розглядаючи питання виникнення різних патологій у періоди внутрішньоутробного розвитку найбільшу увагу приділяють інфікуванню плода, гіпотрофії та гіпоксії. Проте з перерахованих патологій найчастіше зустрічається пренатальна гіпотрофія плода, яка є прямою причиною зниження життєздатності новонароджених цуценят, а не рідко і їх загибелі [2, 10, 17, 21, 27, 67, 83, 187].
  Пренатальна гіпотрофія виникає внаслідок неповноцінної годівлі вагітної суки, (зокрема за вітаміном А та мікро і макроелементам) [100, 111, 124]. Ця патологія є однією з найбільш поширених і складає 10-30% (в середньому 12%) від загальної смертності собак. У більшості випадків цуценята гинуть під час родів чи протягом першого тижня їх життя.
  Внутрішньоутробна гіпотрофія характеризується тканинними вадами розвитку і клітинною незрілістю органів імуногенезу, центральної нервової системи, паренхіматозних органів плодів. Це зумовлює незрілість захисно-адаптаційних реакцій, що призводить до порушення обміну речовин, спотворенню функцій органів і систем, зменшенню маси, розмірів плодів і в кінцевому результаті до їх дистрофії.
  Незаперечним є факт негативного впливу цієї патології на потенціал розвитку новонароджених цуценят, та на їх розвиток у подальшому.
  Актуальність теми. Однією з актуальних проблем ветеринарного акушерства та кінології є своєчасна діагностика та профілактика патологій розвитку плодів у пренатальний період. У практичній ветеринарній медицині до тепер не існувало надійних та спеціальних методів діагностики стану розвитку ембріонів, плодів та новонароджених цуценят. Тому виникла необхідність у створенні програм оцінки стану розвитку ембріонів, плодів та новонароджених цуценят.
  Розробка ефективних експрес діагностичних програм визначення потенціалу розвитку ембріона, плода та новонародженого має перспективу на впровадження у практику ветеринарної медицини.
  Профілактика згаданої патології можлива лише при застосуванні комплексу, який включає: визначення стану розвитку плодів (у залежності від періоду розвитку), а також застосування препаратів, дія яких направлена на нормалізацію структури і функції фетоплацентарного комплексу як з боку матері так і плода.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії на тему: „Розробка програми комплексної діагностики, профілактики та терапії тварин з перинатальною патологією, післяродовими метро- та гонадопатіями” (номер державної реєстрації 0105U00600).
  Мета та завдання досліджень. Мета досліджень полягала у з’ясуванні механізмів розвитку пренатальної гіпотрофії у собак; розробці способів оцінки стану ембріонів, плодів та новонароджених; розробці, апробації та впровадженню у практичне виробництво програми діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак.
  Для досягнення мети нами були поставлені наступні завдання:
  з’ясувати механізми розвитку пренатальної гіпотрофії у собак;
  розробити діагностику стану плодів та новонароджених з використанням комп’ютерних технологій, колпоцитограм, сонограм з наступною експериментальною перевіркою та апробацією у клінічній практиці;
  обґрунтувати методи профілактики пренатальної гіпотрофії у собак;
  визначити їх терапевтичну та економічну ефективність.
  Об’єкт досліджень: форми і види пренатальної гіпотрофії у собак, патологія ембріонів, плодів та новонароджених цуценят (до однієї доби).
  Предмет досліджень: морфофункціональний стан органів плодів (щитовидна залоза, наднирники, печінка) та органів статевої системи (яєчники, матка), а також хоріальної частини плаценти. Механізми розвитку пренатальної гіпотрофії у собак. Способи оцінки стану ембріонів, плодів та новонароджених; методи діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак, визначення терапевтичної та економічної ефективності.
  Методи досліджень: клінічні (огляд, пальпація, ультразвукове дослідження ембріонів, плодів та діагностичний забій), морфологічні (маса плодів на 58 добу розвитку, їх органів; розміри, маса плаценти), біохімічні (загальний білок, неорганічний кальцій, неорганічний фосфор, кислотна ємність, вітамін А), статистичні (підрахунок відсотку народження цуценят-гіпотрофіків у виводку, їх подальший розвиток). Цифрові дані оброблено біометричним методом.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше визначено морфофункціональний стан фетоплацентарного комплексу плодів у собак з пренатальною гіпотрофією. Розроблено способи оцінки стану ембріонів, плодів та новонароджених з використанням сучасних комп’ютерних технологій, сонографії та колпоцитоскопії. Розроблено спосіб профілактики пренатальної гіпотрофії у собак з використанням комп’ютерних програм та вітамінно-мінеральних і вітамінно-гормональних препаратів. Розроблено комп’ютерні програми поправок дозування препаратів у ембріональний та фетальний періоди розвитку. Визначено терапевтичну та економічну ефективність програми діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак.
  Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано та запропоновано практичну і конкретну програму діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак, яку можна використовувати в умовах клініки дрібних тварин.
  Матеріали дисертаційної роботи використовують при вивченні курсу „Акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин” на факультетах ветеринарної медицини, Харківської державної зооветеринарної академії та Сумського національного аграрного університету, технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, а також для слухачів інституту післядипломної освіти цих вузів.
  Пропозиції щодо діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак увійшли до методичних рекомендацій „Комплексна діагностика та профілактика пренатальної патології у собак”, схвалених навчально-методичною комісією зі спеціальності „Ветеринарна медицина” (протокол № 4 від 27 вересня 2006 року), колегією Головного управління ветеринарної медицини у Харківській області (протокол 07/6 від 16 листопада 2006 року), та впроваджені у розплідниках Харківської і Львівської областей.
  Особистий внесок здобувача. Обґрунтування вибраного напрямку досліджень і особливості методичного підходу розроблені разом з науковим керівником.
  Експериментальні дослідження з з’ясування механізмів розвитку пренатальної гіпотрофії у собак, розробки способів оцінки стану ембріонів, плодів та новонароджених, а також розробки програми діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії проведено особисто дисертантом на базі розплідників Харківської та Львівської областей та лабораторій кафедри акушерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин, клінічної бази факультету ветеринарної медицини ХДЗВА. Дослідження вмісту вітаміну А у печінці (сук та плодів) проведено при безпосередній участі дисертанта у лабораторії клінічної біохімії Національного наукового інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини м. Харкова.
  Особисто дисертантом проведено огляд та аналіз джерел наукової літератури за темою дисертації, статистичну обробку отриманих даних.
  Викладення результатів досліджень, їх аналіз та обговорення, наукова інтерпретація, узагальнення, висновки та пропозиції для виробництва, підготовка їх до друку, дисертації та автореферату здійснено здобувачем самостійно при консультації наукового керівника.
  Апробація результатів досліджень. Основні результати досліджень пройшли апробацію на:
  - Міжнародній науково-виробничій конференції „Стан і перспективи розвитку біотехнології відтворення тварин” 29 березня 2005р. (м. Харків);
  - Міжнародній науково-практичній конференції „Здобутки і перспективи розвитку ветеринарної медицини”, 28-30 вересня 2005р (м. Суми);
  - Міжнародній практичній конференції присвяченої 155-ти річчю з дня заснування Харківської державної зооветеринарної академії, 20-23 вересня 2006р. (м. Харків);
  - Міжнародній науково-практичній конференції „Наукові та практичні аспекти ветеринарної медицини України”, 27-29 вересня 2006р. (м. Біла Церква).
  - Звітній конференції за результатами наукової діяльності вчених факультету ветеринарної медицини і ХДЗВА (з міжнародною участю) "Актуальні питання ветеринарної медицини”, 24-25 квітня 2007р. (м. Харків).
  Публікації. За матеріалом дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць, з яких одноосібно 4, у співавторстві 7. У фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України видано 6 наукових праць, отримано два деклараційних патенти України на корисну модель.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації теоретично обґрунтовано і експериментально доведене вирішення проблеми пренатальної гіпотрофії у собак. На підставі отриманих результатів розроблено комплексну програму діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії, яка показала високу терапевтичну та економічну ефективність, що дозволяє об’єктивно оцінювати потенціал розвитку ембріонів, плодів та новонароджених і дає можливість своєчасно призначити корегуючу терапію для одержання повноцінного приплоду.
  1. Пренатальна гіпотрофія є поширеною патологією у собак і коливається у межах 25 % Однією з причин виникнення гіпотрофії є дефіцит вітаміну А, який впливає на фетоплацентарний комплекс, розвиток плацентарної недостатності, зниження трофічної функції плаценти, призводить до затримки розвитку плодів, що в свою чергу закінчується неповноцінністю новонародженого приплоду.
  2. Розроблена нами програма діагностики пренатальної гіпотрофії у собак, включає впровадження комп’ютерних програм оцінки стану ембріонів, плодів, а також диференційної комп’ютерної програми визначення клінічного стану та потенціалу розвитку новонароджених цуценят, дозволяє своєчасно і ефективно застосовувати методи корегуючої терапії.
  3. Пероральне введення препарату „Гравідоопт” впливає на імплантацію, розвиток ембріонів і плодів. Складові препарату впливають на стан епітеліальних клітин, структуру і функцію органів фетоплацентарного комплексу (β-каротин), активують обмінні процеси у організмі, впливають на розвиток та формування внутрішніх органів плодів.
  4. Розроблені і впроваджені комп’ютерні програми поправок дозування препаратів „Гравідоопт” (1-3 фракція) та „Каплаестрол” дозволяють корегувати дози препаратів з урахуванням живої маси, віку, вгодованості, клінічного стану самки, повноцінності раціону, кількості плодів, ультразвукового дослідження, колпоцитограм та стану органів статевої системи.
  5. Розроблений спосіб профілактики пренатальної гіпотрофії у собак забезпечує збільшення довжини ембріонів на 2,5 мм, плодів 9,5 мм. Новонароджені цуценята при народжені мали більшу масу на 163,5 г та розміри 3,25 см.
  6. Розроблений спосіб профілактики пренатальної гіпотрофії у собак дозволив по дослідній групі отримати на 36,35 % більше цуценят з високим потенціалом розвитку. Цуценят, що склали групу ризику народилось на 35,16 % менше ніж у контрольній групі тварин.
  7. Економічна ефективність програми комплексної діагностики та профілактики пренатальної гіпотрофії у собак становила 193,42 грн. на одне цуценя.


  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. Для об’єктивного визначення потенціалу розвитку ембріонів, плодів та новонароджених у сук породи німецька вівчарка пропонуємо використовувати комп’ютерні програми оцінки стану ембріонів, плодів та диференційну комп’ютерну програму визначення клінічного стану і потенціалу розвитку новонароджених цуценят, з метою своєчасного проведення корегуючої терапії.
  2. Для профілактики пренатальної гіпотрофії плодів у сук породи німецька вівчарка пропонуємо застосовувати перорально вітамінно-мінеральний препарат „Гравідоопт” (1-3 фракція) та інтраабдомінально вітамінно-гормональний препарат „Каплаестрол”. Фракції препарату „Гравідоопт” задавати у ембріональний, початковий та кінцевий фетальні періоди розвитку, щодня з кормом у дозі 5-60 г, препарат „Каплаестрол” у кінцевий фетальний період у дозі 2-4 мл, двічі з інтервалом сім днів. Поправки по дозуванню препаратів розраховувати із допомогою комп’ютерних програм поправок дозування препаратів у залежності від потенціалу розвитку ембріонів чи плодів.
  3. Отриманні дані рекомендуємо використовувати у навчальному процесі під час викладання ветеринарного акушерства, гінекології і фармакології для студентів вищих навчальних закладів ветеринарного профілю III і IV рівнів акредитації.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абраменко В.В., Панцев Е.Л. Кесарево сечение. М.: Медицина. 1985. 180с.
  2. Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження тварин з основами андрології: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації за спеціальністю 7.130501. „Ветеринарна Медицина” // Г.В. Звєрєва, С.П. Хомин, В.А. Яблонський, В.Й. Любетський, Г.Г. Харута. К.: Аграрна освіта, 2001. 20с.
  3. Аллен В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак (2-е изд. доп. и исправленное Гэри К.У. Инглэнд) // Пер.с англ. О. Суворов. М.: «Аквариум ЛТД», 2002. 448с.:ил.
  4. Аллан Р., Аллан К. Немецкая овчарка. Кировоград, 1998. 398с.
  5. Антипов В.А., Турченко А.Н., Козарян Р.В. Перспективный метод сокращения дефицита бета-каротина в животноводстве // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Ветеринарна медицина 85”УААН, Харків 2005, Т. 1. С. 53 59.
  6. Андреев Г.М., Нечаев А.Ю. Анестезия при кесаревом сечении у собак // Ветеринария. 2001 - № 7 С. 54 56.
  7. Аршавский И.А. Физиология кровообращения во внутриутробном периоде. М., 1960. 218с.
  8. Афанасьев Ю.А., Баланчук В.К., Ванников Л.Л., Оганесян Т.Г., Субботин М.Я., Суханов А.Ф. Основы гистологии и гистологической техники изд.2-е., испр. и доп. Издательство „Медицина”, Москва. 1967. 268с.
  9. Афанасьев Ю.И., Ноздрин В. И., Михайлов О.Н. Популяционно-клеточные аспекты механизма действия витамина А // Успехи современной биологии 1983. Т 95. - № 3 С. 358 372.
  10. Бабеев Д., Иванова И. Болезни новорожденого. София: Медицина и физкультура, 1982. 296с.
  11. Баженова Н.Б. Метод кольпоцитологической диагностики в ветеринарии (разработка и совершенствование) // Материалы междунар. науч.-произ. конф. по акушерству, гинекологии и биотехнологии репродукции животных, посвят. 100-летию со дня роджения заслуженого деятеля науки РСФСР, д-ра вет. наук, проф. И.А. Бочарова. Спб., 2001. с. 14 16.
  12. Балашник И.И. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости // Фельдшер и акушерка. 1987. № 8 С. 21 25.
  13. Баки Дж. Гормоны животных. М.: Мир, 1986. 86 с.
  14. Баранов А. Для любимой собаки. М.: изд-во МПИ 1991. 128с.
  15. Баранов В.Г. Гормоны, регуляция секреции и механизм действия // Руководство по клинической эндокринологии. М.: Медицина, 1977. С. 7 30.
  16. Барр Ф. Ультразвуковая диагностика заболеваний собак и кошек // Пер. с англ. Зарифова З. М.: Аквариум ЛТД, 1999. 208с.
  17. Башкеев В.П. Болезни собак и кошек. Харків, изд. 2000. 340с.
  18. Белов А.Д., Данилов Е.П., Копенкинг В.Н., Плахтин М.В., Майоров А.И., Митин В.Н., Мустакинов Р.Г., Понаморьков В.И., Филипов Ю.И., Чижов В.А. Болезни собак. Справочник М., 1990. 564с.
  19. Берхгоер П.К. Мелкие домашние животные. Болезни и лечение. М.: „Аквариум ЛТД”, 2000. 224с.
  20. Бобрышев К. Микроэлементы и размножение // Наука практики, 1999. №2. С. 15.
  21. Бодяжина В.И. Вопросы этиологии и профилактики нарушения развития плода. Государственное издательство медицинской литературы Москва 1963. 208с.
  22. Болезни собак / А.Д. Белов, Е.П. Данилов, И.И. Дукур и др. Сост. книги А.И. Майоров 3-е изд. перероб. и доп. М.: „Чаро” 1994 368с.
  23. Болезни собак / Авт.: А.Д. Белов, Е.П. Данилов, И.И. Дукур и др. 2-е изд. М.: Колос, 1995. 368с.
  24. Борисевич В.П., Галат В.Ф., Калиновский Г.М., Литвин В.П., Мазуркевич А.И. Болезни собак и кошек. „Урожай”, Киев. 1996. 430с.
  25. Бортничук В.А. Довідник „Болезни собак и кошек” за ред. док. вет. наук, проф. А.И. Мазуркевича „Урожай” 1996. 482с.
  26. Братуха С.И., Нагний И.С., Евенко И.П. Болезни собак и кошек // К.: Вища школа. 1979. 231с.
  27. Булиценко С.Д., Степановская Г.К., Фотея П.И. Недонашивание беременности. К.: Здоров’я, 1982. 176с.
  28. Валкович К. и Вимкокс Б. Успешное разведение собак. Руководство для заводчиков. Пер. с англ., Издательсьво „Софион”, 2000. 272 с, 94ил.
  29. Вальдеман А.Р., Сурай П.Ф., Ионов И.А., Сахацкий И.И. Витаминины в питании животных (Метаболизм и потребности). Харьков.: РИП „Оригинал”, 1993. 423с.
  30. Валюшкин К.Д., Медведєв Г.Ф. Акушерство, гинекология и биотехнология животных: Учебник. Мн.: Урожай, 1997. 118с.
  31. Ваша собака / Сост: Н. Пшеничная; Худож Джаникьян. Х.: Изд. комм.фирма „Гриф”. 1996. 512с.
  32. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехнология размножения / Под. ред. В.Я. Никитина, М.Г. Миролюбова М.: Колос, 1999. 495с.
  33. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / А.П.Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Микитин и др. М.: Колос, 1999. 493с.
  34. Витамин А: обмен и функции / Душейко А.А.; отв.ред. Лишко В.К.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В. Паладина. Киев: Наук.думка, 1989. 288с.
  35. Витамины в питании животных (Метаболизм и потребности) / А.Р. Вальдемар, П.Ф. Сургай, И.А. Ионов, Н.И. Сахацкий. Х.: РИП, „Оригинал” 1993. 423с.
  36. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Рубленко М.В. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія. Біла Церква. 2006. 544с.:461іл.
  37. Волков Г.В., Салюхин В.Т., Юдин А.Н. Ветеринарные советы. МВО. Агропромиздат, 1990. С.52 72.
  38. Все о собаке / Сост. Ю.С. Тыра, Ред.кол. А. Денисов, В. Козаченко, С. Макогончук и др. Гл.ред. О. Нечаєв. К.: „Книга сервис” Х.: „Евроэкспрес”, 1997. 497с.
  39. Гавриш В.Г. Акушерство и гинекология // Справочник ветеринарного врача Ростов-на-Дону, „Феникс”, 1999. С. 203 276.
  40. Гармашева Н.Л., Константинова Н.Н. Введение в перинатальную медицину. М.: Медицина. 1978. 290с.
  41. Гайструк А.Н., Шашильян В.В. Гормональная функция фетоплацентарной системы при железодефецитной анемии беременности // Акушерство и гинекология. 1986. № 10. С. 41 43.
  42. Георгеу Д., Фазец Х., Базда Л. Гормональные показатели в оценке функционального состояния системы мать плод // Тезисы докладов VII Международного конгреса акушеров-гинекологов. М. 1983. С.322 324.
  43. Гильберт С. Биохимия развития. М., 1993. Т. 1 3.
  44. Гистохимия Кононский А.И. Издательское объэдинение «Вища школа», 1976. 280с.
  45. Э. Говорка. Плацента человека. Польское Государственное медицинское издательство Варшава, 1970. 417с.
  46. Голбан Д.М., Рейлян Н.С. Новые тканевые препараты для ветеринарных целей // Новые препараты в ветеринарии. Кишинев: Кишиневский сельскохозяйственный институт им. Фрунзе, 1990. С. 4 6.
  47. Гончаров В.П., Карпов В.А. Анатомо-физиологические особенности половой системы у собак и кошек: Учебное пособие. М.: МГАВМ и Б, 1994. 28с.
  48. Гончаров В.П., Черепахов Д.А. Акушерство, гинекология и биотехнология размножения животных. М.: Колос, 2004. 452с.
  49. Грачев А.Д. Физиологическое применение микробиологического каротина в животноводстве // Интенсификация производства молока и говядины. Горки, 1985. С.10 13.
  50. Гросс К.Я., Лейспер У.Т., Синимяз Х.В. и др. Комплексная оценка состояния фетоплацентарной системы // Акушерство и гинекология. 1985. № 4. С.47 49.
  51. Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерства: Навчальний посібник. Х.: Прапор, 2003. 400с.
  52. Грищенко В.И., Яковцева А.Ф. Антенатальна смерть плода. М.: Медицина, 1988. 280с.
  53. Дельберт Дж. Карлсон, Джеймс М Гиффин, Лиза Д. Карлсон. Домашний ветеринарный справочник для владельцев кошек. пер. с англ. Стукалиной Л.А. Библиотека любителей кошек. М.: Центр-полиграф, 1997. 573с.
  54. Дельберт Дж. Карлсон, Джеймс М Гиффин. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак. Пер. с англ. Сперанской Е.Н. «Библиотека американского клуба собаководства». М.: Центрполиграф 1997. 534с.
  55. Дергачев А.И. Ультразвуковая диагностика заболеваний внутрених органов // Справочное пособие. М.: Издательство РУДН, 1995. 334с.
  56. Довідник по застосуванню біологічно активних речовин у тваринництві: Літ. для кабінету зоотехніка В.Ю. Чумаченко, С.В. Стояновський, І.О. Калашник Урожай 1989. 260с.
  57. Довідник птахівництва: Технологічні нормативи виробництва продукції птахівництва. Базові та перспективні технології / М.І. Сахацький, І.І. Івко та ін; Ін-т птахівництва. Х.: Б.в, 2001. 159с.
  58. Аллен В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак. (Второе издание доп. и исправ. Гэри К.У. Инглэнд.) / Пер.с англ. О. Суворов. Москва «Аквариум ЛТД», 2002. 448с.: ил.
  59. Достаевский П.П., Судаков Н.А., Атамась В.А. и др. Справочник ветеринарного врача; Под ред. Достоевского П.П. и Судакова И.А. К.: Урожай, 1990. 784с.
  60. Дражевская И.А. Эндокринологическая система растущего организма. М., 1987. 211с.
  61. Душейко А.А. Вітамін А в тваринництві. К.: Урожай, 1975. 72с.
  62. Душейко А.А., Балашевич М.А. Витамин А, мембраны и дифференциация клеток // Український біохімічний журнал. 1976. Т. 48 - № 2. С. 249 263.
  63. Душейко А.А. Вітамін А як чинник розвитку і диференціювання // III Український біохімічний зїзд і тезіси симпозіуму. Донецьк: 1977. С.71 72.
  64. Душейко А.А. Биохимическая функция витамина А // Украинский биохимический журнал. 1980. Т. 52. № 3. С.387 396.
  65. Душейко А.А. Витамин А. Обмен и функции. К.: Наукова думка, 1989. 288с.
  66. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехнология размножения кошек. (Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Колос, 2004. 101с.: ил.
  67. Дюльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак. М.: Колос, 2002. 150с.
  68. Ефимов А.С., Тихонова Е.П., Бенникова Е.А., и др. Справочник врача эндокринолога / Под ред. А.С. Ефимова, Е.П. Тихоновой, Киев „Здоров’я”, 1987. 272с.
  69. Жаров А.В. Морфофункциональные изменения в регулирующих и репродуктивных системах при патологии обмена веществ // Роль ветобразования в профилактике болезней и лечении животных.: Тез.докл. / МВН, 1999. С. 145 147.
  70. Зубко В.Н. Содержание служебных собак и уход за ними. Кормление. Болезни собак и оказание первой помощи. // Служебное собаководство (А.П. Мазовер, В.Н. Зубко, Л.С. Шершевская и др. Петрозаводск: „Барс”, 1992. С 62 103.
  71. Иванов И.Ф., Ковальский П.А. Цитология, гистология и эмбриология. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: „Колос”, 1979. 448с.: ил.
  72. Иванов В.В. Клиническое ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек. Атлас. М.: ООО „Аквариум Принт”, 2005. 176с.: ил.
  73. Кальницкий Б.Д. Минеральные вещества и кормление животных. Л.: Агропромиздат, 1985. 207с.
  74. Карпов В.А. Акушерство мелких животных. М.: Россельхозиздат, 1984. 240с.
  75. Карпов П.В. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. М.: Росагропромиздат. 1990. 288с.
  76. Ковальов П.В. Корекція статевого циклу та розвиток вагітності у сук: Автореф. дис.канд.вет.наук. (НАУК. :Б., 2004 20с.
  77. Кондрахин И.П., Курилов Н.А., Малахов А.Г. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. М.: Агропромиздат, 1985. 287с.
  78. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: ВО Агропромиздат, 1989. 256с.
  79. Кондрахин С.А., Еремин Д.А., Кобликов В.В. Ультразвуковая диагностика беременности мелких домашних животных // Материалы 8-го Международного конгреса по проблемам вет. мед-ны Москва, 2000 С.55 56.
  80. Кононский А.И. Биохимия животных. К.: Вища школа, 1980. 415с.
  81. Корнева Е.А. Гормонны, иммунная система. Л.: Наука, 1988. 151с.
  82. Корпачев В.В. Популярно о фармакологии. Київ. Наукова думка, 1989. С. 45 60.
  83. Кошовий В.П. Акушерсько гінекологічна патологія у корів: Навч. посіб. для студ.вищ.навч. закладів. Х.: Золоті сторінки, 2004. 156с.
  84. Кошовий В.П., Цимерман О.О. Гінекологічне дзеркало для сук крупних порід, // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Зб. наук. праць. Харків, 2005. Т. 15. С. 308-312.
  85. Кошовий В.П., Цимерман О.О. Оцінка стану плодів собак та способи підвищення їх життєдіяльності // Ветеринарна медицина України. 2006. №12. С. 29-31.
  86. Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М., Федоренко С.Я., Цимерман О.О. Оцінка шляхів введення ретинолу ацетату та β-каротину в організм тварин // Ветеринарні науки. Зб. наук. праць. Харків, 2007. Вип. 14 (39), Ч. 2, Т. 1. С. 201-207.
  87. Книга Waltham о кормлении домашних животных. Под. ред. А. Бургера М.: 1995. 183с.
  88. Кравцов И.А. Сравнительные гистологические и цитохимические исследования процесов пищеварения у плодов и телят, полученых от коров с различным уровнем кормления: Автореф. дис.канд.вет. наук. Омск, 1976. 22с.
  89. Крушинский Л.В., Израилевич И.Е., Ильинский С.А., Иньков Н.М., Стогов К.С., Вашенев М.И., Мазовер А.П., Орлов А.П., Рылов В.В., Сахаров Н.А. Служебная собака: Руководство по подготовке и содержанию служебных собак. Д.: ВАП, 1994. 576с.
  90. Кузьмин А.А. Советы Айболита, или здоровье вашей собаки: Справочник по болезням собак. Симферополь. Таврида, 1996 317с.
  91. Курбатов Р.З., Мавлитов С.С., Иванов В.В., Равилов Р.Х. Ультразвуковая диагностики органов брюшной полости у собак и кошек. Учебно-методическое пособие КГАВМ, 2002. 21с.
  92. Куртяк Б.М., Янович В.Г. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві. Львів: Тріада плюс, 2004. 426с.
  93. Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: Справочник М.: Агропромиздат, 1991. С.5-69.
  94. Лавров Б.А. Очерки по истории Советской витаминологии. М.: Медицина, 1980. 200с.
  95. Лазарев Н.И., Ирд Е.А., Смирнова И.О. Эксперементальные модели эндокринных гинекологических заболеваний. М.: Медицина, 1976. 174с.
  96. Ландау Я.М., Голубев А.П. О патогенезе и лечении переношеной беременности // Акушерство и гинекология. 1981. №2. С.18-22.
  97. Левченко В.І., Судаков М.О., Мельнік І.Л. Клінічна діагностика хвороб тварин // за ред. В.І. Левченко. К.: Урожай, 1995. 368с.
  98. Линев А. Физиологические показатели нормы животных. Справочник (А. Линева) М.: «Аквариум ЛТД», 2001. 256 с.
  99. Леутский К.М., Баран М.М. Вплив вітаміну А на проникність клітинних мембран слизової оболонки тонкого кишечника // Український біохімічний журнал, 1984. Т. 46. №1. С. 105 109.
  100. Лукьянова Е.М., Тараховский М.Л., Денисова М.Ф. и др. Витамины в педиатрии. К.: Здоров’я, 1984. 128с.
  101. Мазовер А.П. Племенное дело в служебном собаководстве. Домодедово „ВАП”, 1994. 204с.
  102. Мазовер А.П. Разведение собак. Методы. // Пособие по собаководству. Сост. Заводчиков П.А. М., 1983. С. 46 65.
  103. Мазуркевич А.Й. и др. Болезни собак и кошек. К.: Урожай, 1996. 428с.
  104. Мейер Д., Харви Дж. Ветеринарная лабороторная медицина. Интерпритация и диагностика. Пер.с. англ. Софион. 2007. 456с.: 169 ил.
  105. Мидлил В., Воцел Й. Практическая неопатология. М.: Медицина, 1986. 272с.
  106. Михайленко Е. Т., Курский М.Д., Чуб В.В. Биохимия родового акта и его регуляция. К.: Здоров’я, 1980. 184с.
  107. Михайленко Е.Т., Чернеча М.Я. Индукция родов и их регуляция. К.: Здоров’я, 1988. 190с.
  108. Московщина Н.Н., Сотская М.Н. Генетика и наследственные болезни собак и кошек. М., 2000. 458с.
  109. Немецкая овчарка. / Авт.сост. Ш. Ренкин; пер. с англ.. М.: «Аквариум бум», 2005. 207с.
  110. Новые препараты в ветеринарии. Сборник научных трудов. Главное управление высших учебных заведений при Госкомиссии СМСССР по продовольствию и закупкам Кишиневский сельскохозяйственный институт им. М.В. Фрунзе Кишинев, 1990. С. 4-12.
  111. Одынец Р.Н. Обмен минеральных веществ у животных Фрунзе: Илим, 1989. 152с.
  112. Оринский Б.С. Добавки и премиксы в рационах. М.: Россельхозиздат, 1984. 171с.
  113. Паенок С.М., Гусак Я.С. Вітаміни в тваринництві. Львів: Каменяр, 1988. 158с.
  114. Палмер Дж. Ваша собака. Пер.с англ. / Предисловие В.Е. Соколова. М.: Мир, 1988. 247с.
  115. Персианинов Л.С., Ильин И.В., Мейтина Р.А., Савельева Г.М., Червакова Т.В. Дыхательная функция крови плода в акушерской клиники. Издательство «Медицина»: Москва, 1971. 240с.
  116. Плюкигер М., Крамерс П., Хирт У., Хутер Вислер К., Арнольд С. Ранняя диагностика беременности у собак // Ветеринар, 1998 № 4. С.18-20.
  117. Поддубный Н.П., Самниев А.М. Бета-каротин: опыт и перспективы применения в медицине. КГМА, Краснодар, 2000. 173с.
  118. Полянцев Н.И., Подберезовый В.В. Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных. Серия «Ветеринария и животноводство», Ростов-на-Дону, 2001. С. 442-445.
  119. Резмиченко Л.В., Яковлева Е.Г. А витаминозы и их корекция  
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины