РАДЖАПАКСА Йошитха Канишка ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ (ВІЙСЬК) ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА МОРІ : Раджапакса Йошитха Канишка ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ (ВОЙСК) ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ Во время выполнения заданий ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА МОРЕ • Название:
 • РАДЖАПАКСА Йошитха Канишка ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ (ВІЙСЬК) ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА МОРІ
 • Альтернативное название:
 • Раджапакса Йошитха Канишка ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ (ВОЙСК) ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ Во время выполнения заданий ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА МОРЕ
 • Кол-во страниц:
 • 181
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ імені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ імені Івана Черняховського
  м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28  На правах рукопису

  РАДЖАПАКСА Йошитха Канишка

  УДК: 355.321

  ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ (ВІЙСЬК) ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА МОРІ

  (Спеціальність: 20.01.01 воєнне мистецтво)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук


  Науковий керівник:
  Яким’як Степан Володимирович
  кандидат військових наук, доцент

  Київ 2014


  ЗМІСТ

  Перелік умовних позначень


  5
  Вступ.


  6
  1. Аналіз чинників, що впливають на ефективність застосування сил (військ) Військово-Морських Сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі


  13
  1.1. Аналіз процесу застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі як об’єкту дослідження ..


  14
  1.2. Аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на ефективність застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі


  18
  1.2.1.Аналіз сучасного стану, перспектив розвитку та особливостей функціонування об’єктів економічної діяльності держави на морі .


  18
  1.2.2.Аналіз викликів і загроз, що обумовлюють необхідність захисту економічної діяльності держави на морі, та особливостей дій незаконних збройних формувань у морських зонах (районах) ....


  24
  1.2.3.Аналіз вимог міжнародних і національних нормативно-правових актів, що впливають на дії сил (військ) під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ...


  30
  1.2.4.Аналіз воєнно-географічних умов районів застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі


  33
  1.2.5. Аналіз призначення, завдань, складу та можливостей сил (військ) ВМС держави ..


  37
  1.2.6. Аналіз існуючого порядку виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі визначеними силами (військами) ВМС .......


  42
  1.3. Аналіз існуючого науково-методичного апарату, який може бути використаний для оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ..


  48
  1.3.1.Визначення відповідності існуючого методичного апарату сучасним вимогам щодо оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .......


  49
  1.3.2. Можливі шляхи удосконалення методичного апарату оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .....


  49
  Висновки до розділу ..


  51
  2. Удосконалення науково-методичного апарату оцінювання ефективності застосування сил (військ) Військово-Морських Сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .


  55
  2.1. Постановка наукового завдання дослідження ......


  56
  2.1.1. Визначення меж дослідження .........


  56
  2.1.2. Визначення сутності наукового завдання дослідження


  57
  2.1.3. Визначення часткових завдань дослідження .


  58
  2.2. Визначення показників і критеріїв оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ..


  59
  2.3. Удосконалення математичної моделі застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ..


  67
  2.3.1. Декомпозиція процесу застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ....


  68
  2.3.2.Визначення запобігнутого збитку економічній діяльності держави на морі застосуванням сил (військ) ВМС ....


  94
  2.3.3.Визначення вартості виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі застосуванням сил (військ) ВМС ...


  101
  2.4. Удосконалення методики оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ..


  106
  2.4.1. Визначення загальної структури методики ...


  106
  2.4.2.Визначення послідовності здійснення розрахунків для оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .....


  107
  2.4.3. Оцінка адекватності, меж застосування та придатності методики до практичної реалізації ....


  108
  Висновки до розділу


  110
  3. Розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) Військово-Морських Сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ....


  113
  3.1. Оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ..


  114
  3.1.1. Визначення варіантів застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .


  114
  3.1.2. Оцінка ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, аналіз отриманих результатів та визначення напрямків підвищення ефективності .


  118
  3.2. Розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі на підставі виконаних розрахунків ..


  130
  3.2.1.Рекомендації щодо удосконалення способів застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі ....


  131
  3.2.2.Рекомендації щодо розвитку можливостей сил (військ) ВМС, удосконалення організації взаємодії та управління силами під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі


  136
  3.3. Пропозиції щодо використання удосконаленої методики оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі та одержаних з її допомогою рекомендацій


  137
  3.4. Воєнно-економічна оцінка розроблених рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі .....


  140
  Висновки до розділу .....


  145
  Висновки...


  150
  Список використаних джерел.


  155
  Додатки.


  167


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АСУВ

  автоматизована система управління військами (силами)
  БЛА

  безпілотний літальний апарат
  БНА

  безекіпажний надводний апарат
  БПА

  безекіпажний підводний апарат
  бцкрв

  багатоцільовий корвет
  ВВНЗ

  вищий військовий навчальний заклад
  ВМБ

  військово-морська база
  В(М)ЕЗ

  виключна (морська) економічна зона
  ВМС

  військово-морські сили
  ВМФ

  військово-морський флот
  ВНЗ

  військовий навчальний заклад
  ВТЗ

  високоточна зброя
  ЄСВО

  єдина система висвітлення обстановки
  ЗС

  збройні сили
  крв

  корвет
  МСКА

  малий сторожовий катер (типів Arrow, Wave Rader)
  НЗФ

  незаконні збройні формування
  НМПЧ

  надмалий підводний човен
  ОВТ

  озброєння і військова техніка
  ОПК

  оборонно-промисловий комплекс
  OPV

  патрульний корабель офшорної зони (offshore patrol vessel)
  ПЗРК

  переносний зенітно-ракетний комплекс
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено нове вирішення актуального наукового завдання, сутність якого полягає в удосконаленні науково-методичного апарату оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі.
  За підсумками дослідження одержано такі основні результати:
  1. Проведено аналіз існуючих невідповідностей і протиріч у теорії і практиці застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність дій сил, що дозволило встановити невідповідність у практичній площині між зростанням обсягу завдань захисту економічної діяльності на морі та можливостями кораблів і підрозділів ВМС щодо виконання цих завдань існуючими способами дій і досягнення максимально можливого рівня ефективності застосування сил. Окрім того, встановлено, що на цей час в існуючому науково-методичному апараті, зокрема у наявних моделях і методиках, немає залежностей для визначення ефективності виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі з урахуванням ступеня оперативного використання сил, а також немає відповідної сукупності показників та обґрунтованого порядку оцінювання ефективності застосування сил під час виконання цих завдань.
  2. Уперше встановлено залежність ефективності виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі від ступеня оперативного використання сил, що враховує просторово-часові та якісні показники діяльності об’єктів захисту такої діяльності та на підставі якої розроблено математичну модель застосування сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі. Встановлена залежність дозволяє точніше оцінювати ефективність застосування сил під час виконання таких завдань, ураховувати при цьому стан сил та їх можливості щодо розгортання у райони дій, можливості щодо виконання завдань і часові показники відновлення сил після повернення у пункти базування.
  3. Удосконалено методику оцінювання ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, яка на відміну від існуючих містить удосконалену сукупність показників оцінювання ефективності застосування сил, побудована з використанням встановленої залежності ефективності виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі від ступеня оперативного використання сил та розробленої математичної моделі. Практичне значення цієї методики полягає в тому, що вона дозволяє оцінювати ефективність різних способів застосування сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, у тому числі й з урахуванням перспективного складу сил, а також може бути використана в оперативному плануванні застосування кораблів і підрозділів ВМС.
  4. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, які передбачають удосконалення способів застосування кораблів і підрозділів ВМС, а саме: поділ району виконання завдань на три зони і дії сил у їх межах за зональним способом, застосування сил об’єктовим способом для безпосереднього захисту важливих об’єктів, дії сил за секторним способом у разі виявлення загрози з боку НЗФ, які використовують малорозмірні плавзасоби (катери). Також за допомогою розробленої методики обґрунтовано доцільний перспективний склад сил для забезпечення належної ефективності виконання завдань, який передбачає розвиток можливостей сил за рахунок прийняття на озброєння у середньо- та довгостроковій перспективі нових носіїв та створення комплексної системи висвітлення обстановки, використовуючи як її передові елементи безпілотні літальні апарати та безекіпажні надводні і підводні роботизовані системи.
  5. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання забезпечує підвищення ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі. За результатами розрахунків і незалежного експертного оцінювання втілення запропонованих рекомендацій дозволить підвищити ефективність застосування сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі на 1014%. Одержані результати реалізовані у практичній діяльності Командування ВМС Шрі-Ланки під час вироблення рекомендацій щодо визначення переліку завдань і способів застосування кораблів і підрозділів ВМС у ході захисту економічної діяльності на морі та у підготовці військових фахівців для ВМС у НУОУ, що підтверджено відповідними актами.
  6. Реалізація запропонованих рекомендацій забезпечує досягнення позитивного економічного ефекту, що виникає як наслідок зниження витрат на виконання завдань із захисту економічної діяльності держави на морі та складає 12-18 % в залежності від прийняття на озброєння ВМС Шрі-Ланки у середньостроковій та довгостроковій перспективі конкретних зразків пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Зниження витрат обумовлене зменшенням обсягу пально-мастильних матеріалів, що витрачаються на маневрування кораблів і катерів, завдяки залученню до спільних дій вертольотів корабельного базування та безпілотних літальних апаратів під час виконання пошуку катерів-носіїв незаконних збройних формувань у відповідних морських районах.
  7. Достовірність одержаних результатів забезпечується: збігом результатів дослідження з реальними оцінками ефективності застосування сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі; підсумками реалізації результатів дослідження в науково-дослідній роботі, практичній роботі в органах військового управління оперативно-стратегічного рівня, командно-штабних навчаннях і заходах міжнародного військового співробітництва, результати яких тотожні результатам, одержаним у дослідженні, і забезпечують зростання ефективності застосування сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі на 1014%; обґрунтованим обранням сукупності показників оцінювання ефективності застосування сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі.
  8. Обґрунтованість одержаних висновків і рекомендацій підтверджується: коректністю застосування апробованого в науковій практиці дослідного й аналітичного апарату; порівнянням результатів дослідження з даними вітчизняного та іноземного досвіду; підтвердженням результатів експертними оцінками фахівців; досвідом практичної реалізації результатів дослідження в практичній діяльності органів військового управління оперативно-стратегічного рівня, у науково-дослідній роботі, що має державну реєстрацію і здана замовнику, у навчальному процесі НУОУ; публікацією результатів дослідження у вітчизняних фахових та іноземних наукових виданнях; обговоренням результатів дослідження на двох міжвідомчих науково-практичних конференціях.
  9. Одержані рекомендації можуть бути використані в органах військового управління в ході планування застосування сил (військ) під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі, а також у наукових установах у ході досліджень з питань обґрунтування напрямів розвитку сил (військ) ВМС та способів їх застосування.
  10. У наступних наукових дослідженнях за цим напрямком перспективним є розроблення моделі застосування сил для визначення оптимального плану дій сил (військ) ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Mahinda Chintana. Vision for the Future. Colombo, Sri Lanka: President's Fund, 2010. 104 р.
  2. Sri Lanka Navy: Diamond of the Silent Blue. Colombo, Nugegoda, Sri Lanka: HQ of Sri Lanka Navy; Imashi Publication, 2013. 570 р.
  3. Chalk, Peter. Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States. Monograph. Pittsburgh, USA: RAND Corporation, 2008. 82 р.
  4. Laipson Е., Pandya А. The Indian Ocean: Resource and Governance Challenges. Washington, USA: The Henry L. Stimson Center, 2009. 124 р.
  5. Luke I. Naval Operations in Peactime // Naval War College Review. 2013, spring. Volume 66, number 2. P. 1126.
  6. Bateman. S., Bergin А. Our Western Front: Australia and the Indian Ocean. Canberra: Australian Strategic Policy Institute, 2010. 54 р.
  7. Waldo М. The Two piracies in Somalia: Why the World Ignores the Other? // Somali Press Review. 2009. 8 January. Р. 2.
  8. Bush, Steve. British warships and auxiliaries. Cornwall: Maritime books, 2012. 112 р.
  9. Economics and Maritime Strategy: Implications for the 21st Century / William B. Ruger Chair of National Security Economics papers, 6-8 November 2006. Number 2. Newport, Rhode Island (USA): Naval War College. 2006. 160p.
  10. Perspectives on Maritime Strategy. Essays from the Americas. Naval War College Newport Papers, № 31 / Editor Paul D. Taylor. Newport, Rhode Island (USA): Naval War College Press, 2008.
  11. Капитанец И.М. Битва за Мировой океан в «холодной» и будущих войнах. М.: Вече, 2002. 544 с.
  12. Шкирятов О. Защита российских интересов в прикаспийском регионе / О.Шкирятов, В. Хянинен // Морской сборник. 2001. № 11. С. 1219.
  13. Абрамов М.Л. Военно-морская деятельность: ключевые проблемы развития / М.Л. Абрамов // Морской сборник. 2007. № 2. С. 38.
  14. Шкідченко В. Проблеми антитерористичної боротьби та потенціал Збройних Сил України / В. Шкідченко // Народна армія. 2001. №215 (2395, 20 листопада). С. 13.
  15. Телелим В.М. Найважливіші аспекти розвитку збройної боротьби / В.М.Телелим // Військо України. 2012. №12. С. 1217.
  16. Яким’як С.В. Тенденції розвитку міжнародного тероризму та можливі шляхи підвищення ефективності протидії тероризму на морі / Матеріали міжгалузевої науково-практичної конференції «Застосування військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі: завдання, можливості, способи дій», 25 травня 2006 року. К.: НАОУ, 2006. С. 5458.
  17. Соколюк С.М. Дії військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки ХХ ст. початок XXI ст.): Дис. ...канд. іст. наук: 20.02.22 / С.М. Соколюк. К.: НАОУ, 2009. 230 с.
  18. Конвенция ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства // Международное право. 2001. №2 С. 391405.
  19. Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. Washington, D.C.: Department of U.S. Navy, 2007.
  20. Naval Operations Concept 2010: Implementing The Maritime Strategy, 2010.
  21. Chief of Naval Operations’ Navigation Plan 2014-2018. Washington, D. C: CNO’s HQ, 2013.
  22. U.S. Naval Strategy in the 1990s. Selected Documents. Naval War College Newport Papers, № 27 / Editor John B. Hattendorf. Newport: Naval War College, 2006.
  23. Печорский В. Национальная стратегия США по защите морских рубежей / В. Печорский // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 2, № 3. С. 3748, С. 5260.
  24. Alliance Maritime Strategy. Brussels (Belgium): NATO, HQ, 2011. Режим доступу: http:// www.nato .int/ cps/ru/ SID-0E1 A6573-B46F2A3C/ natolive/ official_ texts_75615.htm? selected Locale=uk.
  25. Allied Joint Doctrine (AJP-01(B)). NATO, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Belgium, 2005.
  26. Allied Joint Maritime operations (AJP-3.1). NATO, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Belgium, 2005.
  27. Future Maritime Operational Concept. London: Naval Staff of RN, 2006.
  28. Naval Strategic Plan. London: Naval Staff of RN, 2006.
  29. Freedom To Use The Seas: India’s Maritime Military Strategy. New Delhi: Directorate of Strategy, Concepts and Transformation, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), 2007.
  30. Australian maritime doctrine. Canberra: Department of Defence, Navy Headquarters, Sea Power Centre, 2000. 176 с.
  31. Стратегія національної безпеки, затверджена Указом Президента України від 8.06.2012 р. № 389/2012.
  32. Стратегічний оборонний бюлетень України, схвалений Указом Президента України від 29.12.2012 р. № 771.
  33. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 8.06.2012 р. № 390/2012.
  34. Указ Президента України від 20.05.2008 р. № 463/2008 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.05.2008 р. Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави”.
  35. Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 7.10.2009 р. № 1307.
  36. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020года, утвержденная указом президента Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537.
  37. Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная указом президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 года.
  38. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная указом президента Российской Федерации от 27 июля 2001 года № Пр-1387 // Морской сборник. 2001. № 9.
  39. Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2020 года, утвержденные Президентом РФ 29 мая 2012 г. № Пр-1459 // Морской сборник. 2012. № 8. С. 28.
  40. Стратегия развития морской деятельности РФ до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. №2205-р.
  41. Концепция применения Военно-Морского Флота РФ на период до 2020 года, утвержденная Министром обороны РФ 18 января 2007 года.
  42. Закон України Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. № 964-IV.
  43. Закон України Про Збройні Сили України” від 5.10.2000 р. № 2019-ІІІ.
  44. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” від 18.09.2012 р. № 5286-VI.
  45. Закон України Про боротьбу з тероризмом” від 20.03.2003 р. № 638-ІV.
  46. Naval Power in the Twenty-first Century. Naval War College Newport Papers, № 24 / Editor Peter Dombrowski. Newport, Rhode Island (USA): Naval War College Press, 2005.
  47. Яким’як С.В. Основи військово-морської науки / С.В. Яким’як, В.В.Макаров, В.П. Радзіховський; за заг. ред. С.В. Яким’яка. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. 276 с.
  48.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины