ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ : Гидроморфологичная ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕК БАССЕЙНА ТИСЫ ПО УКРАИНЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
 • Альтернативное название:
 • Гидроморфологичная ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕК БАССЕЙНА ТИСЫ ПО УКРАИНЕ
 • Кол-во страниц:
 • 227
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  На правах рукопису

  Ярошевич Олексій Євгенович

  УДК 555.537 + 556.552

  ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ


  11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  географічних наук

  Науковий керівник
  Ободовський
  Олександр Григорович,
  доктор географічних наук,
  професор


  Київ - 2008


  ЗМІСТ


  ВСТУП.. 4

  РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РІЧОК.. 9
  1.1. Транскордонний басейн р. Тиса як об’єкт для адаптації водного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 10
  1.2. Характеристика законодавчо-нормативної бази України щодо екологічного нормування якості водних об’єктів. 12
  1.2.1. Система управління водними ресурсами в Україні 12
  1.2.2. Моніторинг поверхневих вод в Україні 15
  1.2.3. Екологічне нормування та оцінка якості поверхневих вод в Україні 17
  1.3.Водна Рамкова Директива Європейського Союзу та її «Спільна стратегія впровадження». 21
  1.4.Вивченість питань щодо гідроморфологічної оцінкирічкових водних об’єктів. 25

  РОЗДІЛ 2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ.. 32
  2.1. Річковий басейн, суббасейн та район річкового басейну. 32
  2.2. Водний об’єкт та його ідентифікація. 42
  2.3. Ідентифікація водних об’єктів басейну Тиси в межах України. 47
  2.4. Типологія водних об’єктів. 55
  2.5. Загальна типологія річок басейну Тиси. 60
  2.5.1. Екорегіони басейну Тиси. 60
  2.5.2. Існуючі підходи до типології річок басейну Тиси. 61
  2.6. Типологія річок басейну Тиси в межах України. 67


  РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РІЧОК.. 77
  3.1. Методичні засади гідроморфологічної оцінки річок. 77
  3.2. Принципи і процедура реалізації гідроморфологічної оцінки. 80
  3.3. Оцінка гідроморфологічних параметрів річок. 83
  3.3.1. Протокол дослідження місцевості 83
  3.3.2. Протокол гідроморфологічної оцінки ділянки обстеження річки. 87
  3.3.3 Протокол оцінки гідрологічного режиму ділянки обстеження річки. 96
  3.4.Аналіз складу наносів. 98
  3.5. Оцінка процесів руслоформування. 101
  3.6 Схема реалізації методики гідроморфологічної оцінки річок басейну Тиси. 105
  3.7 Обґрунтування системи гідроморфологічного моніторингу річок. 108

  РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК БАСЕЙНІВ УЖА ТА БОРЖАВИ.. 123
  4.1. Гідроморфологічна оцінка річок басейна Ужа. 123
  4.1.1. Гідрографічна та гідрологічна характеристики басейну Ужа. 123
  4.1.2. Гідроморфологічна та гідрологічна оцінки річок басейну Ужа. 129
  4.1.3. Гранулометричний аналіз руслових відкладів річок басейну Ужа. 141
  4.1.4. Оцінка процесів руслоформування річок басейну Ужа. 148
  4.1.5. Закладання і аналіз гідроморфологічних створів в басейні Ужа. 154
  4.2. Гідроморфологічна оцінка річок басейна Боржави. 155
  4.2.1. Гідрографічна та гідрологічна характеристики басейну Боржави. 155
  4.2.2. Гідроморфологічна та гідрологічна оцінки річок басейну Боржави. 161
  4.2.3. Гранулометричний аналіз руслових відкладів річок басейну Боржави. 172
  4.2.4. Оцінка процесів руслоформування річок в басейну Боржави. 176
  4.2.5. Закладання і аналіз гідроморфологічних створів в басейні Боржави. 182
  4.3. Заходи із збереження та покращення гідроморфологічного стану річок. 184

  ВИСНОВКИ.. 190
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 193

  ВСТУП


  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод, що застосовуються в Україні, включають широкий набір абіотичних та біотичних показників, але в більшій мірі дозволяють оцінити саме гідрохімічний стан водних об’єктів. Протягом останніх 20 років в Європейському Союзі відбувся перехід до оцінки екологічного стану водних об’єктів насамперед у відповідності з біологічною складовою, а також гідроморфологічною, хімічною та фізико-хімічною складовими якості, що підтримують біологічну.
  Незважаючи на достатній досвід вітчизняних досліджень з гідроморфології на гірських карпатських річках, в Україні відсутні методи кількісної гідроморфологічної оцінки цих водних об’єктів як складової їх екологічного стану. Тому виникає нагальна потреба в розробці національних методичних підходів щодо гідроморфології річок, яка б органічно поєднувала кількісну оцінку стану руслозаплавного комплексу (гідроморфологічні та гідрологічні параметри) з включенням додаткових блоків з оцінювання складу донних наносів та процесів руслоформування. В подальшому ці методологічні підходи мають бути закріплені у вигляді керівного нормативного документу України.
  Басейн р. Тиса в цьому контексті є вдалим «полігоном» для відпрацювання методологічних засад і методичних підходів гідроморфологічної оцінки річок та їх гармонізації з європейськими нормами, приймаючи до уваги, що він має транскордонний характер.
  Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2005-2008 рр. згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри гідрології та гідроекології, науково-дослідної лабораторії гідроекологі
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Аналіз методичних та керівних документів з гідроморфологічної оцінки річкових водних об’єктів країн ЄС і накопичений досвід вітчизняних досліджень в Українських Карпатах дозволив обґрунтувати для річок басейну Тиси основні положення їх гідроморфологічної оцінки та запропонувати її визначення та схему реалізації. Встановлено, що складовими цієї схеми є юридичне та методологічне забезпечення, ідентифікація та типологія річок, методика гідроморфологічної оцінки, гідроморфологічний моніторинг та управління гідроморфологічним станом річок.
  2. Ідентифікація водних об’єктів української частини басейну Тиси, яка була проведена з урахуванням методологічних підходів, що використовуються в різних країнах річкового басейну дозволила виділити всі категорії водних об’єктів в басейні. Зокрема, ідентифіковано істотно змінені водні об’єкти для річкових басейнів з площею водозбору більш 1 000 км². При цьому були уточнені головні гідрографічні характеристики річкового басейну, а саме площа басейну, довжина річки (включаючи транскордонні ділянки), районування її водозбірного басейну.
  3. Запропонована типологія річок української частини басейну Тиси, яка дозволила виділити 12 абіотичних типів річок за чотирма дескрипторами з числа обов’язкових (площа та висота водозбору, геологія) та одного додаткового (середній розмір руслових донних наносів). Типологія української частини басейну Тиси є узгодженою з типологіями сусідніх країн басейну.
  4. Для річок України вперше запропонована методика гідроморфологічної оцінки річок на прикладі басейну Тиси, що дозволяє визначити гідроморфологічний показник та клас річки за кількісними критеріями на репрезентативних ділянках та в цілому. В методику введені нові положення, що враховують природну специфіку річок української частини басейну Тиси, а також уточнюють процедуру виконання досліджень та включають загальноприйняті в країні поняття та терміни. Зокрема запропоновано додатковий параметр для оцінки гідрологічного режиму (максимальний стік), визначено ширину заплави гірських річок, що підлягає дослідженню, уточнені граничні значення гідроморфологічних класів тощо. До схеми реалізації гідроморфологічної оцінки річок басейну Тиси долучено два нових елементи: аналіз складу донних наносів та оцінка процесів руслоформування із визначенням типів русел. Вони гармонійно доповнюють методичні підходи щодо комплексної гідроморфологічної оцінки річкових водних об’єктів.
  5. Розроблений алгоритм реалізації гідроморфологічної оцінки річок басейну Тиси дозволяє уніфікувати її послідовність щодо гідроморфологічної оцінки річок, накопичення гідроморфологічної інформації, обґрунтувати мережу гідроморфологічного моніторингу і розробити заходи щодо збереження доброго або відмінного та відновлення доброго гідроморфологічного стану річки. Обґрунтовані основні положення реалізації системи гідроморфологічного моніторингу річок басейну Тиси. Його структура має три рівні реалізації. Найнижчою ланкою ГММ є гідроморфологічний створ, для якого встановлені структура паспорту та алгоритм виконання польових досліджень при його закладанні. Запропоновано частоту визначення гідроморфологічних параметрів з урахуванням паводкового режиму формування стоку та його впливу на морфологію русло-заплавного комплексу річок.
  6. Встановлено, що гідроморфологічна оцінка річок басейну Ужа в цілому характеризується «відмінним» (18 ділянок обстеження із 24) та «добрим» (5 ділянок обстеження) класом. Лише в одному випадку (р. Уж, с. Сторожниця) має місце «задовільний» клас. Найбільші негативні зміни у цьому контексті мають місце на заплаві. Результати гідрологічної характеристики вказаних ділянок обстеження є подібними, що обґрунтовує відсутність негативних змін в гідрологічному режимі цих водотоків. Виявлені 4 ділянки обстеження, які мають референційні умови стосовно гідроморфологічного стану річок басейну (всі вони знаходяться у верхів’ях річок). В басейні р. Уж закладено 48 гідроморфологічних створів, які утворюють мережу гідроморфологічного моніторингу. Встановлено, що з гідроморфологією русел тісно пов'язаний і гранулометричний склад руслових наносів. Формування руслового алювію залежить від гідравлічних, морфометричних та гідрологічних характеристик русел річок та їх типів, а також проходження активних руслоформуючих паводків.
  7. За результатами гідроморфологічної оцінки річок басейну Боржави встановлено, що для більшості водотоків її клас є «відмінним» (7 ділянок обстеження із 9) і лише в двох випадках він є «добрим». Найбільш негативні зміни стану характерні для заплави. Гідрологічні характеристики гідроморфологічного стану суттєво відрізняються: для 6 ділянок обстеження «відмінний» клас, для 1 «добрий», для 2 «задовільний». Це пов’язано з одамбуванням русел річок Боржави та Іршави. Створена мережа ГММ басейну цієї річки налічує 18 ГМС. Оцінка річкового алювію засвідчила наявність як яскраво вираженого самовимощення, так і певну відсутність захисного шару донних наносів. Така ситуація доволі чітко обумовлена відповідними морфометричними, гідравлічними та гідроморфологічними параметрами русел досліджуваного річкового басейну.
  8. Серед заходів, спрямованих на збереження та покращення гідроморфологічного стану запропоновано два підходи. Для «відмінного» та «доброго» класу наведено обґрунтовані заходи з підтримки та збереження цих класів та недопущення їх погіршення. Для «задовільного» та гірших класів пропонуються заходи з відтворення або покращення гідроморфологічного стану річок.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Аналітична хімія поверхневих вод / Б. Й. Набиванець, В. І. Осадчий, Н. М. Осадча, Ю. Б. Набиванець. — К. : Наук. думка, 2007. — 455 с., [12] арк. іл.
  2. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР / АН УССР, М-во высш. и сред. спец. образования УССР. — М. : Изд-во ГУГК, 1978. — 184 с.
  3. Афанасьев С. А. Развитие европейских подходов к биологической оценке состояния гидроэкосистем в мониторинге рек Украины / С. А. Афанасьев // Гидробиол. журн. — 2001. — Т. 37, № 5. — С. 3—18.
  4. Афанасьєв С. О. Структура біотичних угрупувань та оцінка екологічного статусу річок басейну Тиси / С. О. Афанасьєв. — К. : Інтертехнодрук, 2006. — 101 с.
  5. Афанасьєв С.О. Оцінка екологічного стану річок басейну Тиси з застосуванням методології Рамкової Водної Директиви / Афанасьєв С. О. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т. 11. — С. 45—53.
  6. Базилевич В. А. Оценка шероховатости естественных русел, сложенных из неоднородных несвязанных грунтов / В. А. Базилевич, М. Н. Бухин, В. В. Онищук // Мелиорация и вод. хоз-во. — 1989. — Вып. 52. — С. 63—68.
  7. Беркович К. М. С. Экологическое русловедение: объект и проблемы исследований / К. М. Беркович, Р. С. Чалов // Гидротехн. стр-во. — 1992. — № 2. — С. 4—7.
  8. Беркович К. М. Экологическое русловедение / К. М. Беркович, Р. С. Чалов, А. В. Чернов. — М. : ГЕОС, 2000. — 332 с.
  9. Боровков В. С. Русловые процессы и динамика речных потоков на урбанизированных территориях / В. С. Боровков. — Л. : Гидрометеоиздат, 1989. — 251 с.
  10. Бухин М. Н. Экспериментальные исследования самоотмостки русел предгорных участков рек / М. Н. Бухин, В. В. Онищук // Мелиорация и вод. хоз-во. — 1976. — Вып. 38. — С. 44—50.
  11. Васенко А. Г. Основные результаты международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Дніпра / А. Г. Васенко, А. Н. Колобаев, В. П. Анучкин. — Х. : Ранок, 2003. — 112 с.
  12. Васенко О. Г. Комплексне планування та управління водними ресурсами / О. Г. Васенко, Г. А. Верніченко. — К. : Ін-т географії НАН України, 2001. — 366 с.
  13. Васенко О. Г. Система управління охороною вод у басейні Дніпра / О. Г. Васенко, В. Р. Лозанський. — Х. : УкрНДІЕП, 1999. — 125 с.
  14. Вишневський В. І. Гідрологічні характеристики річок України / В. І. Вишневський, О. О. Косовець. — К. : Ніка-Центр, 2003. — 324 с.
  15. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС : основ. терміни та їх визначення / [підгот.: Алієв К. та ін.]. — Вид. офіц. — К. : [б. в.], 2006. — 240 с.
  16. Водний кодекс України : офіц. текст із змінами станом на 21 верес. 2000 р. № 1990-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. — 2001. — № 2/3. — Ст. 10.
  17. Водний фонд Закарпатської області : (поверхневі води) / Держводгосп України, Закарпат. облводгосп. — Ужгород : ІВА, 2007. — 36 с.
  18. Впровадити методику гідроморфологічної оцінки якості річок басейну Ужа для прийняття оптимальних водогосподарських управлінських рішень : заключ. звіт про НДР / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь [та ін.].— К., 2006. — 195 с. — № 0106U006718.
  19. Гідроекологічна безпека урбанізованих заплавних територій у басейні р. Лімниця / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, З. В. Розлач [та ін.] // Картографія та вища шк. — 2005. — Вип. 10. — С. 140—147.
  20. Гідролого-екологічний тлумачний словник / уклад.: А. В. Яцик [та ін.] ; за ред. А. В. Яцика. — К. : Урожай, 1995. — 160 с.
  21. Гідрометеорологічні умови басейн Чорної Тиси та їх вивчення / О. Г. Ободовський, С. І. Сніжко, В. В. Гребінь [та ін.]. — К. : Обрії, 2005. — 172 с.
  22. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну р. Боржава : заключ. звіт про НДР / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; О. Г. Ободовський, О. Є. Ярошевич. — К., 2006. — 21 с.
  23. Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р. Тересва / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, Є. С. Цайтц [та ін.] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2001. — Т. 2. — С. 343—351.
  24. Гончаров В. Н. Динамика русловых потоков / В. Н. Гончаров. — К. : Гидрометеоиздат, 1962. — 366 с.
  25. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водних объектов / Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды. — Офиц. изд. — М. : Изд-во стандартов, 1981. — 6 с.
  26. ГОСТ 2761—84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора / разработчики: К. И. Акулов, В. Т. Мазаев, А. А. Королев [и др.]. — Изд. офиц. — М. : Изд-во стандартов, 1985. — 12 с.
  27. Динаміка руслових деформацій річок Закарпаття / Ободовський О. Г., Цайтц Є. С., Гребінь В. В. [та ін.] // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21—24 верес. 1999 р., Україна, Рахів / [редкол.: Гамор Ф. Д. (відп. ред.) та ін.]. — [Рахів] ; Ужгород, 1999. — С. 252—256.
  28. Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод : затв. наказом М-ва екології і природ. ресурсів України № 458 від 24 груд. 2001 р. / М-во екології та природ. ресурсів України. — К., 2001. — 58 с.
  29. Забокрицька М. Р. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України / М. Р. Забокрицька, В. К. Хільчевський, А. П. Манченко. — К. : Ніка Центр, 2006. — 181 с.
  30. Загальна гідрологія : [підручник] / Левківський С. С., Хільчевський В. К., Ободовський О. Г. [та ін.] ; ред. С. М. Лисогор. — К. : Фітосоціоцентр, 2000. — 263 с.
  31. Загальна гідрологія : навч. посіб. / Ю. С. Ющенко, Г. І. Гринь, Ю. Г. Масікевич [та ін.]. — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 368 с.
  32. Зайков Б. Д. Средний сток и его распределение в году на территории СССР / Б. Д. Зайков. — Л. ; М. : Гидрометеоиздат, 1946. — 147 с. — (Тр. НИУ ГУГМС. Серия 4 ; вып. 24).
  33. Закарпаття — сплануй і подорожуй : [турист. путівник] / Клуб пригодн. туризму "Туркул" [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2003. — 120 с.
  34. Закорчевна Н. Б. Концептуально-методологічні підходи до формування та організації державної системи управління водними ресурсами в Україні / Закорчевна Н. Б. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т. 11. — С. 18—21.
  35. Исследование русловых процессов реки Тересвы с целью обоснования комплекса протипаводочных мероприятий / Ободовский А. Г., Цайтц Е. С., Гребень В. В. [и др.] // Стаціонарні та експериментальні дослідження сучасного рельєфоутворення / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — С. 41—47.
  36. Каталог річок України / склали: Г. І. Швець, Н. І. Дрозд, С. П. Левченко. — К. : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1957. — 192 с.
  37. Кафтан А. Н. Закономерности русловых процессов рек Украинских Карпат и их практические приложения / Кафтан А. Н., Кузнец А. Я., Онищук В. В. // Труды V Всесоюзного гидрологического съезда [20—24 окт. 1986 г.] : в 10 т. / Гл. упр. гидрометеорол. службы СССР. — Л. : Гидрометеоиздат, 1988. — Т. 8, кн. 1. — С. 244—253.
  38. Кафтан А. Н. Исследования основних руслоформирующих факторов рек Украинских Карпат : автореф. дис. ... канд. тех. наук / Кафтан Александр Нестерович ; Гос. гидрол. ин-т. — Л., 1983. — 16 с.
  39. Книш М. Типологія : понятєво-термінол. аспект / М. Книш // Вісн. Львів. ун-ту. Серія "Географічна". — 2007. — Вип. 34. — С. 120—126.
  40. Комплексний атлас України / підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; відп. ред. Л. М. Веклич. — К. : ДНВП "Картографія", 2005. — 96 с.
  41. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р. Уди (суббасейну р. Сіверський Донець) / О. Г. Васенко, М. Л. Лунгу, Ю. А. Ільєвська [та ін.] ; під ред. О. Г. Васенко. — Х. : Райдер, 2006. — 156 с.
  42. Коноваленко О. С. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття / Коноваленко О. С. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т. 11. — С. 153—158.
  43. Коноваленко О. С. Застосування ГІС для проведення оцінки гідроморфологічної якості річок басейну Ужа / Коноваленко О. С., Ярошевич О. Є., Ободовський О. Г. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2007. — Т. 12. — С. 72—78.
  44. Кузин П. С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР / П. С. Кузин. — Л. : Гидрометеоиздат, 1960. — 455 с.
  45. Лозанський В. Р. Стан нормативно-правового забезпечення екологічного управління в Україні і перспективи його покращання / В. Р. Лозанський // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. / Укр. НДІ екол. пробл. (УкрНДІЕП). — Х. : Райдер, 2007. — С. 3—10.
  46. Лохтин В. М. О механизме речного русла / В. М. Лохтин. — Казань : Тип. Домбровского, 1895. — 76 с.
  47. Львович М. И. Опыт классификации рек СССР / М. И. Львович // Тр. ГГИ. — 1938. — Вып. 6. — С. 58—108.
  48. Маккавеев Н. И. Русловые процессы : учебник / Н. И. Маккавеев, Р. С. Чалов. — М. : Изд-во МГУ, 1986. — 254 с.
  49. Маринич О. М. Фізична географія України : підручник / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. — К. : Знання, 2003. — 479 с.
  50. Матвеев Б. В. Условия руслоформирования и распространения русел рек разных типов на территории СССР / Матвеев Б. В., Чалов Р. С., Чернов А. В. // Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях : тез. докл. Четвертой всесоюз. науч. конф., Москва, 24—26 дек. 1987 г. / [отв. ред. Р. С. Чалов]. — М. : Изд-во МГУ, 1987. — С. 38—39.
  51. Материалы по типизации рек Украинской ССР. Т. 2. Гидрографические характеристики рек Украинской ССР / под ред. Дрозда Н. И. — К. : Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1953. — 350 с.
  52. Методика екологічної оцінки стану поверхневих вод України / А. В. Яцик, О. І. Денисова, Т. М. Серебрякова [та ін.]. — К. : [б. в.], 1996. — 20 с.
  53. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк [та ін.]. — К. : СИМВОЛ-Т, 1998. — 28 с.
  54. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води / Л. Г. Руденко, В. П. Разов, В. М. Жукинський [та ін.]. — К. : СИМВОЛ-Т, 1998. — 34 с.
  55. Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посіб. / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. — Львів : Екоправо-Львів, 2004. — 256 с.
  56. Михайлов В. Н. Гидрология : учеб. для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. Н. Добролюбов. — М. : Высш. шк., 2005. — 463 с.
  57. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами басейна р. Припять / под ред. М. Ю. Калинина, А. Г. Ободовского. — Минск : Белсэнс, 2003. — 269 с.
  58. Моніторинг руслових процесів у нижньому б´єфі Канівської ГЕС / Ободовський О. Г., Гребінь В. В., Онищук В. В. [та ін.] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2004. — Т. 6 — С. 47—60.
  59. Наукове обґрунтування та рекомендації щодо оцінки та регулювання вертикальних руслових деформацій на гірських річках Івано-Франківської області : (на прикл. р. Лімниця) : заключ. звіт про НДР / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, В. В. Гребінь [та ін.]. — К., 2004. — 161 с. — № 0104U006183.
  60. Наукові основи басейнового управління природними ресурсами : (на прикл. р. Гнила Липа) / М. М. Приходько, Н. Ф. Приходько, В. П. Пісоцький [та ін.]. — Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. — 270 с.
  61. Ободовский О.Г. Типологія та методика гідроморфологічної оцінки якості річок басейну верхньої Тиси / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. // Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія", Київ, 15—17 листопада 2006 р. / Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС та НАН України [та ін.]. — К. : Ніка-Центр, 2006. — С. 17—18.
  62. Ободовський О. Г. Аналіз руслових процесів та рекомендації щодо управління русло-заплавним комплексом на передгірно-рівнинній ділянці Тиси / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2005. — Т. 7. — С. 69—88.
  63. Ободовський О. Г. Гідроекологічна та економічна оцінки збитковості катастрофічних паводків на річках Закарпаття / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук // Екон. та соц. географія. — 2001. — Вип. 50. — С. 130—134.
  64. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів : (на прикл. річок України) / О. Г. Ободовський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка — К. : Ніка-Центр, 2001. — 272, [1] с.
  65. Ободовський О. Г. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. — К. : Інтертехнодрук, 2006. — 70 с.
  66. Ободовський О. Г. Деякі методологічні аспекти оцінки стоку наносів гірських річок в контексті розроблення протипаводкових заходів / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Козицький О. М. // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. — 2003. — Т. 5 — С. 25—29.
  67. Ободовський О. Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів / Ободовський О. Г. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2001. — Т. 2. — С. 146—156.
  68. Ободовський О. Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / Ободовський О. Г., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Т. 11. — С. 37—45.
  69. Ободовський О. Г. Морфодинамічні особливості різних типів русел гірських річок / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, О. М. Козицький // Фіз. географія і геоморфологія. — 2003. — Вип. 44. — С. 106—116.
  70. Ободовський О. Г. Оцінка гідроморфологічного стану річок басейну Ужа за даними моніторингових досліджень та комплексу руслових розрахунків / Ободовський О. Г., Онищук В. В., Ярошевич О. Є. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2008. — Т. 15 — С. 77—86.
  71. Ободовський О. Г. Руслові процеси : навч. посіб. / О. Г. Ободовський. — К. : РВЦ "Київ. ун-т", 1998. — 132, [2] с.
  72. Ободовський О. Г. Руслоформуючі витрати та класифікація паводків на гірських річках / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, О. С. Коноваленко // Вісн. Київ. ун-ту. Географія.— 2002. — Вип. 48. — С. 42—47.
  73. Ободовський О. Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку / О. Г. Ободовський // Вісн. Київ. ун-ту. Географія. — 2004. — Вип. 50. — С. 22—26.
  74. Ободовський О. Проблеми управління водними ресурсами басейна Тиси / Ободовський О., Ярошевич О., Шумахер Н. // Матеріали науково-практичної конференції ІІІ Міжнародного водного форуму " AQUA UKRAINE—2005" / М-во охорони навколиш. природ. середовища України [та ін.]. — К., 2005. — С. 74—76.
  75. Онищук В. В. Методологічні аспекти раціонального регулювання русел гірських річок / Онищук В. В., Ободовський О. Г. // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21—24 верес. 1999 р., Україна, Рахів / [редкол.: Гамор Ф. Д. (відп. ред.) та ін.]. — [Рахів] ; Ужгород, 1999. — С. 261—265.
  76. Онищук В. В. Оценка гранулометрического состава русловых отложений горных рек / Онищук В. В., Кафтан А. Н. // Вопросы гидротехники и мелиорации на Украине : cб. науч. тр. / Укр. НИИ гидротехники и мелиорации. — К. : УкрНИИГиМ, 1982. — С. 101—113.
  77. Онищук В. В. Результати досліджень функціональних зв’язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат / Онищук В. В. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2007. — Т. 12. — С. 58—71.
  78. Оцінка руслових процесів р. Тересви з метою обґрунтування комплексу протипаводкових заходів та експлуатації водогосподарських об´єктів / Ободовський О. Г., Цайтц Є. С., Гребінь В. В. [та ін.] // Вод. госп-во України. — 1998. — № 5/6. — С. 31—33.
  79. Паводок 1998 р. на Закарпатті : рек. по відновленню гідроекол. стану річок / Ободовський О. Г., Гребінь В. В., Онищук В. В. [та ін.] // Вод. госп-во України. — 1999. — № 3/4. — С. 12—15.
  80. Паламарчук М. М. Водний фонд України : довідк. посіб. / М. М. Паламарчук, Н. Б. Закорчевна. — 2-ге вид., доповн. — К. : Ніка-Центр, 2006. — 318 с.
  81. Пиньковский С. И. Карта основных типов русел рек СССР и методика составления / С. И. Пиньковский // Тематическое картографирование в СССР / АН СССР. — Л., 1967. — С. 112—115.
  82. Підліснюк В. Україна та Рамкова Водна Директива ЄС : посібник / В. Підліснюк, К. Алієв, Т. Стефанівська. — К. : КМ Академія, 2002. — 41, [2] с., [2] арк. іл.
  83. Подземный сток территории Центральной и Восточной Европы / гл. ред. А. А. Коноплянцев. — М. : Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрогеологии и инж. геологии, 1982. — 288 с.
  84. Поп С. С. Природні ресурси Закарпаття / С. С. Поп. — Ужгород : Спектраль, 2002. — 296 с.
  85. Попов И. В. Деформация речных русел и гидротехническое строительство / И. В. Попов. — Л. : Гидрометеоиздат, 1969. — 363 с.
  86. Попов И. В. О соотношении ширины и глубины речного русла при разных типах руслового процесса / И. В. Попов // Тр. ГГИ. — 1983. — Вып. 288. — С. 3—9.
  87. Правила охраны поверхностных вод : (тип. положения) : утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991 / Гос. ком. СССР по охране природы. — М. : Госкомприроды, 1991. — 34 с.
  88. Праліси у центрі Європи : путівник по лісах Карпат. біосфер. заповідника / за ред. У.-Б. Брендлі, Я. Довганича. — Бірменсдорф ; Рахів : Карпат. біосфер. заповідник, 2003. — 192 с.
  89. Про внесення змін до Положення про державну систему моніторингу навколишнього середовища [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 528 від 17 листоп. 2001 р.— Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрану.
  90. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства : Закон України № 2988-ІІІ : офіц. текст зі змінами станом на 25.03.2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 25. — Ст. 172.
  91. Про затвердження Комплексної програми захисту населених пунктів від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 901 від 3 лип. 2006 р. // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 27 — С. 67—75.
  92. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього середовища : Постанова Кабінету Міністрів України № 391 від 30 берез. 1998 р. // Офіц. вісн. України. — 1998. — № 13. — С. 54—62.
  93. Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 557 від 12 лип. 2005 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрану.
  94. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод : Постанова Кабінету Міністрів України № 815 від 20 лип. 1996 р. // Зібр. постанов Уряду України. — 1996. — № 15. — Ст. 403.
  95. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами : Постанова Кабінету Міністрів України № 465 від 25 берез. 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 13. — Ст. 518.
  96. Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту у басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2002—2006 роки та прогноз до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1388 від 24 січ. 2001 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрану.
  97. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264-1 : офіц. текст зі змінами станом на 5.03.1998 // Відом. Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.
  98. Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) : Постанова Кабінету Міністрів України № 552 від 22 трав. 1996 р. // Зібр. постанов Уряду України. — 1996. — № 12. — Ст. 343.
  99. Про питну воду та питне водопостачання : Закон України № 2918-III від 10 січ. 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 16. — Ст. 112.
  100. Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай : Закон України № 2997-III від 17 січ. 2002 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. —№ 21/22. — Ст. 143.
  101. Пробл
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины