МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ У МІСТАХ : Методические и информационные ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Оптимальное использование ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД Коммерческая недвижимость В ГОРОДАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ У МІСТАХ
 • Альтернативное название:
 • Методические и информационные ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Оптимальное использование ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД Коммерческая недвижимость В ГОРОДАХ
 • Кол-во страниц:
 • 149
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет будівництва і архітектури
  На правах рукопису
  ТАЦІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  УДК 332.334.2:69
  МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ
  ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД
  КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ У МІСТАХ
  05.24.04 Кадастр і моніторинг земель
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
  Науковий керівник
  доктор технічних наук, професор
  Київ 2013
  Оситнянко Андрій Петрович
  2


  ЗМІСТ
  ВСТУП ..................................................................................................................... 4
  РОЗДІЛ 1.СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ
  КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В МІСТАХ .................................................. 10
  1.1. Роль комерційної нерухомості в процесі соціально-економічного і
  просторового розвитку міст ................................................................................. 10
  1.2. Дослідження сучасного стану розвитку комерційної нерухомості у містах
  ................................................................................................................................. 20
  1.3. Структуризація нормативно-правової бази щодо забудови міських земель
  комерційною нерухомістю ................................................................................... 35
  Вищенаведене доводить багатоаспектність та складність законодавчого
  регулювання питань формування КН. ................................................................ 45
  1.4. Аналіз світового досвіду застосування різних прав власності на
  комерційну нерухомість ....................................................................................... 46
  Висновки до 1 розділу .......................................................................................... 51
  РОЗДІЛ 2.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО
  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У МІСТАХ ............................... 52
  2.1. Узагальнення підходів щодо сталого розвитку міст та визначення
  оптимального використання земель під комерційну нерухомість................... 52
  2.2. Виявлення особливостей розвитку ринку земель комерційного
  призначення у містах ............................................................................................ 59
  2.3. Систематизація класифікацій комерційної нерухомості та вимог до
  розташування ......................................................................................................... 66
  2.4. Структуризація факторів що визначають ефективність використання
  земельних ділянок для комерційної нерухомості у містах............................... 77
  2.5. Уніфікація даних містобудівної, землевпорядної та кадастрової
  документації як джерел інформаційного забезпечення .................................... 97
  Висновки до 2 розділу ........................................................................................ 108
  3
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
  ДІЛЯНОК ПІД КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ............................................ 110
  3.1. Концептуальна модель оптимального використання земельних ділянок
  ............................................................................................................................... 110
  3.2. Методика обчислення інтегрального показника факторів для визначення
  оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість
  ............................................................................................................................... 116
  3.3. Структурно-функціональна модель інформаційного забезпечення
  визначення доцільності формування об’єкту комерційної нерухомості ...... 124
  Висновки до 3 розділу ........................................................................................ 133
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .................................................................................... 134
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 136
  ДОДАТКИ............................................................................................................ 149
  4

  ВСТУП
  Актуальність теми. Розвиток економічної реформи, що відбувається
  протягом 20 років в Україні, супроводжується розвитком ринку земель та
  нерухомого майна, появою нових власників і формуванням нових
  взаємовідносин між ними, зміною джерел фінансування.
  Проблеми використання земель за умовами розвитку ринкових відносин
  в Україні визначаються соціально-економічними, політико-правовими,
  функціонально-територіальними, екологічними умовами інвестиційного
  процесу. Цей процес супроводжується новими умовами землекористування
  та розвитку міських територій.
  За умовами постійного дефіциту державних та місцевих бюджетів
  особливого значення набуває використання земель під комерційну забудову,
  яка відіграє значну роль в забезпеченні життєдіяльності населення,
  економічному та просторовому розвитку міст і будівництво якої
  фінансується із залученням приватних інвестицій: житлова, офісна,
  торговельна, готельна, складська та промислова. Житлова нерухомість, що
  фінансується із державних коштів, спрямована на соціально не захищені
  верстви населення. Решта населення в ринкових умовах має придбати житло
  за власні кошті. Враховуючи відмінності в вимогах до житла різних
  соціальних груп, розвиток ринку високоякісного житла може відбуватися
  тільки на комерційній основі. Ринок сучасної торговельної і офісної
  нерухомості представлений переважно об’єктами приватної власності. При
  цьому сучасні торговельні і офісні центри є місцями працевлаштування і
  відіграють ключове значення в забезпеченні населення товарами та
  послугами. Готельна нерухомість напряму пов’язана із репрезантаційною
  функцією і розвиток цього ринку привертає увагу як туристів та і бізнес
  сектору, і як наслідок, сприяє залученню додаткових інвестицій в міста.
  Складська нерухомість спрямована на своєчасне забезпечення населення
  5
  різними категоріями товарів, промислова на працевлаштування населення і
  матеріальне виробництво.
  Невідповідність українських показників європейським стандартам
  щодо розвитку комерційної нерухомості, свідчить, що в України існує
  значний потенціал зростання у всіх секторах та класах комерційної
  нерухомості, що визначають актуальність та науково-практичну цінність
  дисертаційного дослідження, яка підтверджується переорієнтацією
  суспільства з економічного на еколого-економічний розвиток.
  Ключові питаннями в ринкових умовах постають: хто використовує
  землю, як її використовують і які від цього наслідки? Вагоме значення для
  ефективного використання земель в містах набуває розуміння законів
  розвитку територій міст та формування їх містобудівної цінності, знання
  містобудівних правил, нормативів та стандартів.
  Можливість постановки і вирішення проблеми визначення оптимального
  використання земельних ділянок у містах обумовлена діяльністю провідних
  науково-дослідних і проектних інститутів країни та провідних науковців.
  Важливе значення для проведеного дослідження мають роботи
  науковців присвячені проблемам розвитку міста та удосконаленню їх
  функціонально-планувальної організації. Серед них слід відзначити
  дослідження Ю.П. Бочарова, Ю.М. Белоконя, В.Н. Белоусова, В.В.
  Владимирова, О.Є. Гутнова, В.Г. Давидовича, М.М. Дьоміна, Г.А.
  Заблоцького, А.В. Іконнікова, Є.Є. Клюшниченка, О.О. Кудрявцева,
  Г.І. Лаврика, А.П. Оситнянко, Т.Ф. Панченко, І.М. Прибиткової, Б.В. Солухи,
  Г.Й. Фільварова, І.О. Фоміна, В.В. Шештокаса, З.М. Яргиної та інших.
  Проблемам регулювання земельних відносин у містах та визначенню
  вартості міських земель присвячені роботи науковців Т.В. Афанасьєва,
  А.А. Високовського, Ю.П. Губаря, Ю.Ф. Дехтяренко, О.І. Драпіковського,
  І.Б. Іванової, Ю.М. Манцевича, О.Ю. Мельничука, Т.С. Нечаєвої,
  В.І. Нудельмана, Ю.М. Палехі, О.І. Розенфельда та інших.
  6
  Проблемам інформаційного забезпечення, які безпосередньо пов’язані
  з проблемами формування кадастрово-реєстраційних систем, присвячені
  роботи С.П. Войтенка, Ю.М. Гавриленка, О.Л. Дорожинського,
  Ю.М. Карпінського, М.Г. Лихогруда, А.А. Ляшенка, С.Г. Могильного,
  Л.М. Перовича, О.С. Петраковської, П.Г. Черняги; дослідження іноземних
  науковцев: G. Larrsson, H. Mattsson, B. van Osch, J. Zevenbergen та ін.
  Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань, велике
  значення мають роботи закордонних авторів, присвячені різним аспектам
  оптимального використання міських територій взагалі і нерухомості зокрема:
  Боже-Гарньє, У.Валлетти, Д. Данціга, Д.Джорджа, У.Ізарда, К. Лінча,
  П. Мерлена, Р. Мерфі, Г. Харрисона, Д. Фридмана, С. Оптнера,
  Н. Ордуейя, Х. Решке, Т. Сааті, Дж. Форрестера, П. Хаггети, Ж. Шабо,
  Anne B. Frej, Reiser Richard B. та ін..
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Напрямок дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язаний з
  реалізацією законів України „Про землеустрій” (№ 858-ІV, 2003р.), „Про
  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”
  (№1952-ІV, 2004р.); „Про регулювання містобудівної діяльності ”( №3038-VI,
  17.02.2011); принципів та завдань, що визначені в «Концепції сталого
  розвитку населених пунктів» (постанова ВР України № 1359-ХІV, 1999),
  Постанові Кабінету Міністрів України „Про містобудівний кадастр” (№ 559,
  2011), Наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
  комунального господарства України „Про затвердження Порядку
  проведення містобудівного моніторингу” (№ 170, 2011). Автор приймав
  безпосередню участь при підготовці учбових матеріалів в розрізі
  міжнародного проекту Розробка нової магістерської програми по
  управлінню земельними ресурсами в Македонії та Україні” № 159184
  Tempus 2009 SE JPCR.
  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення науково-
  прикладної задачі розробки методично-наукових основ оцінки містобудівної
  7
  та споживчої якості земель населених пунктів та удосконалення
  організаційно-правових форм землекористування при визначенні
  оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість.
  Задачі дослідження:
  1. Комплексний аналіз сучасних тенденцій і проблем становлення
  ринку комерційної нерухомості та її ролі в процесі соціально-економічного
  та просторового розвитку міст.
  2. Дослідження законодавчо-нормативної бази щодо забудови
  міських земель комерційною нерухомістю.
  3. Дослідження особливостей розвитку ринку комерційної
  нерухомості у містах, узагальнення та удосконалення підходів щодо
  визначення оптимального використання земель.
  4. Дослідження вимог до розташування різних типів комерційної
  нерухомості та систематизація існуючих класифікацій.
  5. Дослідження факторів, що визначають ефективність
  використання земельних ділянок для різних типів комерційної нерухомості
  та визначення їх вагомості.
  6. Обґрунтування змісту планово-картографічної та семантичної
  інформації при визначенні оптимального використання земель та розробка
  рекомендацій щодо удосконалення інформаційного забезпечення.
  Об’єктом дослідження є функціонально-планувальна структура міст.
  Предметом дослідження є методичні та інформаційні підходи до
  визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну
  нерухомість.
  Методи дослідження. Проведене дослідження базується на
  принципах системного підходу, який спрямований на комплексну постановку
  проблеми оптимального використання земельних ділянок під комерційну
  забудову у містах з урахуванням правових, соціальних, економічних і
  містобудівних складових. У роботі використані методи математичної
  8
  формалізації, структурного аналізу, аналітичного порівняння, структурного і
  функціонального моделювання.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному
  підході до визначення оптимального використання земельних ділянок під
  комерційну нерухомість в існуючих містобудівних умовам, а саме:
  − вперше доведена необхідність поєднання правової, соціальної,
  економічної, екологічної та просторової складових для забезпечення
  оптимального використання земельних ділянок під комерційні функції;
  − виявлені і систематизовані фактори, які обумовлюють
  оптимальне використання земельних ділянок для різних типів комерційної
  нерухомості у містах;
  − вперше запропонована методика розрахунку інтегрального
  показника факторів для визначення оптимального використання земельних
  ділянок для різних типів комерційної нерухомості на основі їх вагомості з
  використанням теорії нечітких множин;
  − обґрунтована необхідність уніфікації планово-картографічних та
  семантичних даних та розроблена структурно-функціональна модель
  інформаційного забезпечення при визначенні оптимального використання
  земельних ділянок під комерційну нерухомість.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
  основні висновки і результати роботи можуть бути використані:
  − установами в сфері землеустрою і кадастру при встановлені
  цільового призначення земельних ділянок при визначенні доцільності
  використання і забудови міських земель, розробці містобудівної
  документації, формуванні і веденні містобудівних кадастрів;
  − учбовими установами при підготовці студентів напряму геодезія,
  картографія та землеустрій;
  − приватними установами при визначенні доцільності і
  прибутковості інвестування комерційної нерухомості.
  9
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в
  дисертації, отримані автором самостійно, що підтверджується низкою
  одноосібних публікацій. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачу
  належать: [1] визначення невідповідності структури і недостатності даних
  містобудівного кадастру сучасним вимогам інформаційного забезпечення; [4]
  узагальнення досвіду застосування різних прав власності на нерухомість і
  визначення переваг при поєднанні різних видів прав.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
  доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях
  Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ,
  2000, 2002, 2004, 2006, 2010рр.), науково-практичних конференціях молодих
  вчених КНУБА (м. Київ, 2009-2013 рр.).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 друкованих праць, у
  тому числі 6 праць у фахових наукових виданнях, 1 монографія і 3 у
  матеріалах конференцій.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із
  вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури і
  додатків. Загальний обсяг роботи становить 151 сторінок, у тому числі 22
  рисунки, 15 таблиць, 2 додатки. Список використаних джерел становить 12
  сторінок (143 найменувань).
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  В результаті дослідження підходів до інформаційного забезпечення
  забудови земель у містах, визначення оптимального використання земельних
  ділянок та принципів сталого розвитку міст, визначено:
  1. За умовами ринкової економіки, коли землі міста включаються до
  системи ринкових операцій на основі товарно-грошових відносин,
  комерційне використання земель набуває ключового значення в питаннях
  забезпечення сталого розвитку.
  2. Невідповідність українських показників розвитку житлової,
  готельної, офісної, торговельної, складської та промислової нерухомості
  європейським, свідчить про необхідність удосконалення підходів до
  формування комерційної нерухомості у всіх секторах та класах.
  3. Оптимальне використання земель під комерційну нерухомість
  може бути досягнуто тільки при поєднанні всіх законодавчо визначених
  положень цивільного та земельного права, нормативно-правового
  регулювання землевпорядної, кадастрової, містобудівної, будівельної,
  оціночної, інвестиційної, фінансової діяльностей та особливостей
  конкретного сегменту ринку.
  4. Визначені в Україні права власності на нерухомість
  кореспондуються з найбільш розповсюдженими групами прав існуючими в
  світовій практиці. Однак діапазон права оренди, поширений в країнах з
  розвиненим та сталим ринком комерційної нерухомості, не знаходить
  широкого застосування в Україні.
  5. Оптимальне використання земельної ділянки може бути
  досягнутим при комплексному врахуванні природних, соціально-
  демографічних, функціонально-планувальних, екологічних та економічних
  факторів. Найбільшу вагомість для всіх видів комерційної нерухомості
  135
  відіграє група функціонально-планувальних факторів, які визначають
  стійкість та збалансованість розвитку міста.
  6. Уніфікація топографо-геодезичної інформації на основі
  впровадження єдиної системи координат та класифікації земель за
  функціональною ознакою є ключовими моментами для створення цифрової
  моделі території міста в якій інтегровані дані щодо стану містобудівного
  середовища і комплексного представлення об’єкту нерухомості.
  Отримані наукові результати визначили необхідність і надали
  можливість:
  1. Провести структуризацію сукупності нормативно-правових актів,
  що регулюють процес забудови міських земель відповідно до основних
  етапів формування комерційних об’єктів.
  2. Визначити вимоги до розташування різних типів та класів
  комерційної нерухомості в існуючих містобудівних умовах на основі
  системного аналізу нормативних та неофіційних класифікацій.
  3. Визначити вагомість факторів, що обумовлюють оптимальне
  використання земель під комерційну нерухомість та запропонувати методику
  розрахунку інтегрального показника.
  4. Розробити концептуальну модель оптимального використання
  земельних ділянок під комерційну нерухомість.
  5. Розробити структурно-функціональну модель інформаційного
  забезпечення процесу формування комерційної нерухомості в існуючих
  містобудівних умовах.
  136


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Адриенн Шмитц. Анализ рынка недвижимости / Адриенн Шмитц,
  Дебора Л.Бретт. ULI-THE URBAN LAND INSTITUTE., 2008. 243 с.
  2. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-
  терминологический словарь. / Э.Б. Алаев. М.: Мысль, 1983. 350 с.
  3. Бережна А.Ю. Податок на нерухомість як потенційне джерело
  формування місцевих бюджетів. Коммунальное хозяйство городов. Научно-
  технический сборник №71. / А.Ю. Бережна. ХНАГХ., 2006. Стор. 294-
  303
  4. Борисов А.П. Экономика градостроительства. / А.П. Борисов, Є.Я.
  Бубес, Н.Г. Ревунова. Л.: Стройиздат, 1981. 256 с.
  5. Будинки і споруди. Готелі. ДБН В.2.2-20:2008. / Мінрегіонбуд України.
  Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2009. 54 с.
  6. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-
  15-2005. / Держбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2005.
  36 с.
  7. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. ДБН В.2.2-23:2009. /
  Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2009. 59 с.
  8. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських
  будинків. ДБН В.2.2-24:2009. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП
  «Укрархбудінформ», 2009. 108 с.
  9. Будинки і споруди. Реконструкція та капітальний ремонт ДБН В.3.2-2-
  2009. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2009.
  16 с.
  10. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. ДБН
  В.1.2-12-2008. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП
  «Укрархбудінформ», 2008. 34 с.
  137
  11. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с франц. А. Кофман А.
  М.: Радио и связь, 1982. 432 c.
  12. Герасимов А.П. Спутниковые геодезические сети. / А.П. Герасимов.
  М.: ООО Издательство Проспект”, 2012. 176 с.
  13. Глезер В.Л. О требованиях к программным средствам ведения
  картографической базы данных в государственной автоматизированной
  системе земельного кадастра / Глезер В.Л., Скоробогатов Ю.Б. //
  Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации.-1996.- № 2(4).- с. 26 - 28.
  14. Головашенко О. В. Туризм, як форма соціальної активності людини:
  соціально-філософський аналіз: дис. канд.філософ. наук: 09.00.03 /
  Головащенко Ольга Володимирівна. - Запоріжжя, 2002. - 184с.
  15. Градостроительство. Справочник проектировщика. /Под ред. В.И.
  Белоусова. М.: Стройиздат, 1987. 367с.
  16. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9-2009. /
  Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2009. 47 с.
  17. Гусев А.Н. Измерение в психологии./ Гусев А.Н., Измайлов Ч.А.,
  Михалевская М.Б. М.: СмЫсл, 1987. 279 с.
  18. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. / А.Э. Гутнов. М.:
  Стройиздат, 1984. 256 с.
  19. Данциг Дж. Компактный город. Проект организации городской среды.
  / Дж. Данциг, Т. Саати М.: Стройиздат, 1977. 200 с.
  20. Девелопмент торговой недвижимости в России. / [К.Кульц,
  Т.Матюшина, А.Панфилов, А.Сухов, М.Афраймович, А. Ванчугов,
  В.Забродин]. М.: Mall Publising House, 2007. 216 с.
  21. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные ситемы.: Пер. С
  англ.. М.: Дата+, 1999. 490 с.
  22. Дёмин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. / Н.М.
  Дёмин. К.: Будівельник, 1991. 185 с.
  23. Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000. /
  Держстандарт України. Офіц. вид. 2000.
  138
  24. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
  / Міністерство Охорони Здоров'я України. Офіц. вид. 1996.
  25. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт. Постанова
  КМУ № 466, 2011
  26. Дмитрів В.І. Податок на нерухомість тест на демократичність.
  Інноваційна економіка. / В.І.Дмитрів, А.І. Луцик. Всеукраїнський науково-
  виробничий журнал, 2009. С.130-135
  27. Дорошенко Ю.М. Підходи до класифікації житлової нерухомості //
  Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2008. вип. 31.
  с. 106-113.
  28. Драпіковський О. Ринкова стратифікація цінності міських земель. / О.
  Драпіковський, І. Іванова // Містобудування та територіальне планування.
  Вип.7. К.: КНУБА, 2000. С.29 42.
  29. Загальні засади оцінки майна і майнових прав. Національний стандарт
  № 1. / Кабінет Міністрів України. Офіц. вид., 2003
  30. Зайчук О. В. Теорія держави і права. / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко.
  Київ, Юрінком Інтер, 2006.
  31. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну, підготовлений компанією
  Ернст енд Янг”. [Електронний ресурс]: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/
  default/files/files/Ukraine-FDI-Report-2011-Ukr.pdf Назва з екрану
  32. Земельний кодекс України. К.: Атіка, 2001. 96
  33. Земельний фонд України станом на 1 січня 2013 року та динаміка його
  змін в порівнянні з даними на 1 січня 2012 року [Електронний ресурс]:
  Держземагенство України http://land.gov.ua/zvitnist/statystyka/104693-
  zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia-2013-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-vporivnianni-
  z-danymy-na-1-sichnia-2012-rokiv.html Назва з екрану
  34. Інженерні вишукування для будівництва. ДБН А.2.1-1-2008. /
  Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2008. 72 с.
  35. Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів
  нерухомого майна. Держбуд України. Офіц. вид. 2001
  139
  36. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная
  политика. М.: Прогресс, 1982. 519 с.
  37. Классификация складских помещений [Електронний ресурс]: Knight
  Frank, Commercial Property. http://commercialproperty.ua/references/
  warehouse.php Назва з екрану
  38. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у
  транскордонному контексті. Ратифіковано Законом України №534-XIV
  [Електронній ресурс]: ООН (м. Еспо, Фінляндія, 1999) http://
  zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_272
  39. Лаврик Г.И. Методологические основы районной планировки. / Г.И.
  Лаврик, Н.М. Демин М.: Стройиздат, 1975. 96 с.
  40. Лаппо Г.М. География городов. М.: Гуманитар. изд. центр Владос,
  1997. 480 с.
  41. Лойко В.И. Модель и методика расчета интегрального показателя
  воздействия внешней среды интегрированной производственной системы /
  В.И. Лойко, Н.В. Ефанова // Научный журнал КубГАУ, №35(1), 2008
  [Електронний ресурс]: Спосіб доступу: http://ej.kubagro.ru/2008/01/pdf/13.pdf
  Назва загол. з екрану.
  42. Лукаш О. Л. Податок на нерухоме майно як додаткове джерело
  наповнення місцевих бюджетів [Електронній ресурс]:
  http://www.minjust.gov.ua/19224 Назва з екрану
  43. Луков В. А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. 6-е
  изд.,испр. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета:
  Флинта,2006. с. 190.
  44. Ляшенко А.А. Методологічні основи та інформаційно-технологічні
  моделі інфраструктури геопросторових даних міських кадастрових систем.
  дис. ... д.т.н. К.: КНУБА, 2003. 358 с.
  45. Максимов С. Н. Девелопмент. Развитие недвижимости. Организация,
  управление, финансирование. Питер, 2003. 256 с.
  140
  46. Мальська М.П. Готельний бізнес. / М.П. Мальська, І.Г. Падняк. К.:
  Теорія і практика. Центр учбової літератури, 2012
  47. Манжола П. Проблеми становлення середнього класу як основи
  розвитку громадянського суспільства в Україні [Електронній ресурс]:
  http://www.niss.gov.ua/articles/265/ Назва з екрану
  48. Матюшина Т. Девелопмент торговой недвижимости в России. /
  Матюшина Т., Панфилов А. и др. Изд-во Молл. М.: 2007
  49. Мельничук О.Ю. Врахування інженерно-геологічних умов при
  грошовій оцінці земель населених пунктів: дис. ... к.т.н.: 05.24.04 / Київський
  національний ун-т будівництва і архітектури. К., 2003.
  50. Мескон М. Основы менеджмента. /М. Мескон, М. Альберт, Ф.
  Хедоури/ Перевод с английского. М.: Дело, 1995
  51. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. / [Дехтяренко
  Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М.]. К.: Профі, 2007.
  624 с.
  52. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної
  інформації в державному земельному кадастрі. дис. ... к.т.н. К.: КНУБА,
  2013. 156 с.
  53. Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф.Панченко.
  К.: Укрархбудінформ, 2001. 192с.
  54. Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю в 2012
  році. Експрес випуск № 05.5-69/54від 02.04.2013 [Електронний ресурс ]:
  http://www.ukrstat.gov.ua/
  55. Настанова про склад і зміст плану зонування територій (зонинг).
  ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. / Мінрегіон України. Офіц. вид., 2011. 18 с.
  56. Обзор ринка. Офисная невижимость. CBRE Ukraine. [Електронний
  ресурс] :http://www.cbre.ua/ua_uk/research/market_reports
  57. Обзор ринка. Торговельна невижимость. CBRE Ukraine. [Електронний
  ресурс] :http://www.cbre.ua/ua_uk/research/market_reports
  141
  58. Обзор рынка. Гостинничная невижимость. CBRE Ukraine.
  [Електронний ресурс] :http://www.cbre.ua/ua_uk/research/market_reports
  59. Осетрин Н.Н. Инвестиционная привлекательность отдельных участков
  территории города. / Н.Н. Осетрин, А.П. Оситнянко // Містобудування та
  територіальне планування, № 2. Київ: КДТУБА, 1998. с.83-86
  60. Осітнянко А. П. Методи аналізу соціально-демографічної структури
  населення міста. / А.П. Осітнянко // Містобудування та територіальне
  планування. Вип.9. К.: КНУБА, 2001. с.151-175.
  61. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста. / А.П. Осітнянко К.:
  КНУБА; 2005. 386 с.
  62. Осітнянко А. П., Дослідження інвестиційної привабливості окремих
  видів землекористування в місті. / А.П. Осітнянко, А.О. Савчук //
  Містобудування та територіальне планування, № 2. К.: КДТУБА, 1998. с.
  87-90.
  63. Оцінка нерухомого майна. Національний стандарт № 2. / Кабінет
  Міністрів України. Офіц. вид., 2004
  64. Оцінка цілісних майнових комплексів. Національний стандарт № 3. /
  Кабінет Міністрів України. Офіц. вид., 2006
  65. Палеха Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості
  територій населених пунктів. / Палеха Ю.М. К.: Профі, 2006. 294 стор.
  66. Палеха Ю.Н., Олещенко А.В., Соломаха И.В. Применение ГИС-
  технологий в градостроительных проектах на государственном и
  региональном уровнях // Ученые записки Таврического національного
  университета им. В.И. Вернадского. Серия «Геогафия». Том 25(64). № 1.
  2012. с. 155-166
  67. Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні
  умови та обмеження не надаються. Мінрегіонбуд. Наказ № 49, 08.02.2012
  68. Перович І.Л. Економіко-математичний підхід до оцінки землі
  населених пунктів на основі їх функціонально-планувальної структури / І.Л.
  142
  Перович, Л.В. Винарчик. Геодезія, картографія і аерофотознімання Вип. 78
  2013 с. 241-247.
  69. Петраковська О.С. Методологія управління системою
  землекористування великих міст: дис. ... д.т.н: 05.24.04 / Петраковська Ольга
  Сергіївна; КНУБА, 2007. 250 с. с.
  70. Петраковська О.С. Світовий досвід застосування різних прав власності
  на нерухомість. / О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій. Гірничо-геологічна серія.
  ДонНТУ, 2010. № 12 (173). С. 164-170
  71. Петраковська О.С. Управління земельними ресурсами. Том 4.
  Екологічне, планувальне та будівельне право. / Петраковська О.С., Тузова
  Л.І. TEMPUS IV: УНИТЕХ, 2012. 360 с.
  72. Петраковська О.С. Управління земельними ресурсами. Том 5. Сталий
  розвиток урбанізованих територій. / О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій.
  TEMPUS IV: УНИТЕХ, 2012. 485 с.
  73. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
  Постанова КМУ № 461, 2011
  74. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**. /
  Держбуд України. Офіц. вид. К.:, 2002. 67 с.
  75. Податковий кодекс України. № 2755-VI. / Верховна Рада України.
  Офіц. Вид. К.: 2010
  76. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх
  експертизи. Постанова КМУ № 560, 2011
  77. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної
  ділянки, їх склад та зміст. Мінрегіонбуд. Наказ № 109, 2011
  78. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
  призначення та населених пунктів: Наказ Держкомзему, Мінагрополітики,
  Мінбудархжитлком господарства від 27.01.2006р. №18/15/21/11//Інфодиск,
  2012
  79. Послуги туристичні. Класифікація готелів. ДСТУ 4269:2003.
  Держспоживстандарт, 2003.
  143
  80. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та
  експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
  81. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків. Стандарт
  житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 75.11 35077234.
  0015 :2009 Офіц. вид., ЖКГ України, 2009
  82. Про адміністративні правопорушення. Кодекс України №8073-Х, 1984
  83. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. Щорічне
  Послання Президента України до Верховної Ради України.
  http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Poslannia_2013-c7954.pdf
  84. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
  обтяжень. Закон України № 1952-IV, 2004
  85. Про державний земельний кадастр. Закон України № 3613-VI, 2011
  86. Про затвердження єдиного класифікатора житлових будинків залежно
  від якості житла та наявного інженерного обладнання. Наказ Держбуду
  України №215, 1998
  87. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру.
  Постанова КМУ № 105, 2012
  88. Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V
  категорій складності. Постанова КМУ № 557, 2011
  89. Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень
  забудови земельної ділянки, їх склад та зміст: за станом на 09.02.2012. /
  Наказ Мінрегіонбуду Україні №109, 2011,
  90. Про затвердження порядку проведення експертизи містобудівної
  документації Постанова КМУ № 548, 2011
  91. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо
  відведення земельних ділянок: за станом на 07.06.2012. / Постанова КМУ
  №677, 2004
  92. Про затвердження порядку складення плану земельно-господарського
  устрою території населеного пункту. Постанова КМУ № 79, 2008
  144
  93. Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на
  підключення до теплових мереж. Національна комиссія регулювання
  електроенергетики України. Постанова №1232, 2009
  94. Про захист економічної конкуренції. Закон України № 2210-ІІІ, 2001
  95. Про землеустрій. Закон України № 858-IV, 2003
  96. Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації
  прав на них: за станом на 21.11.2012. / Постанова КМУ № 1117, 2010.
  97. Про інвестиційну діяльність. Закон України № 1560-ΧII, 1991
  98. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів. Постанова
  Верховної Ради України. № 1359-XIV, 1999
  99. Про містобудівний кадастр: за станом на 19.10.2012 / Постанова КМУ
  № 559, 2011
  100. Про оренду земель. Закон України № 161- XIV, 1998
  101. Про основи містобудування. Закон України № 2780-XIІ, 1992
  102. Про Основні положення створення Державної геодезичної мережі
  України. Постанова КМУ № 844,1998
  103. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
  Україні. Закон України № 2658-III, 2001
  104. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
  діяльності. Закон України № 3392-VI, 2011
  105. Про порядок ведення державного земельного кадастру. Постанова
  КМУ № 1051, 2012.
  106. Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державнім
  земельним кадастрами. Постанова КМУ. № 556, 2011
  107. Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України № 3038-VI,
  2011
  108. Про туризм. Закон України № 324/95-ВР, 1995
  145
  109. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
  будівництві житла та операціях з нерухомістю. Закон України № 978-IV,
  2003
  110. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України № 3480-IV, 2006
  111. Регулювання земельних відносин у місті / Ю.Дехтяренко, О.
  Драпіковський, І. Іванова. К.: Основи, 1997. 139 с.
  112. Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения
  нечеткости Москва, Диалог-МГУ, 1998. 116 с.
  113. Светличный А.А. Географические информационные системы:
  технология и приложения. / А.А. Светличный, В.Н. Аедерсон, С.В.
  Плотницкий. Одесса: Астропринт, 1997. -196 с.
  114. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
  (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ДБН
  А.2.2-1-2003. / Держбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ»,
  2004 82 с.
  115. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. ДБН Б.1.1-
  15:2012. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ»,
  2012 21 с.
  116. Склад та зміст детального плану територій. ДБН Б.1.1-14:2012. /
  Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2012 22 с.
  117. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного
  пункту, ДБН Б.2.2-3-2012. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП
  «Укрархбудінформ», 2012 13 с.
  118. Склад та зміст проектної документації на будівництво. ДБН А.2.2-3-
  2012. / Мінрегіонбуд України. Офіц. вид. ДП «Укрархбудінформ», 2012
  119. Складские здания. СНиП 2.11.01-852.11.01-85*: за станом на
  21.10.2004. Наказом Держбуду України № 195, 2004
  120. Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок спільної та
  спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій
  території у населених пунктах. Держкомзем України, 1998
  146
  121. Тимчук Н. Ф. Город и район: регулирование комплексного развития.
  М.: Экономика, 1980. 165 с.
  122. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і
  Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. [Електронній
  ресурс]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012/page Назва з екрану
  123. Украина. Обзор рынка недвижимості 2013. [Електронній ресурс]:
  Colliers International. Киев, 2013. http://www.colliers.com/~/media/
  B2ECBCBA6E0B49809B7A2474C451F73D.ashx Назва з екрану
  124. Фільваров Г.Й. Середовищний підхід до методології використання та
  забудови міських територій. Досвід та перспективи розвитку міст України. /
  Г.Й. Фільваров. К.: Діпромісто, 2000. с.154-159.
  125. Форрестер Дж. Динамика развития города. М.: Прогресс, 1974. 287 с
  126. Фридман Дж. Анализ и оценка, приносящей доход недвижимости. /
  Фридман Дж., Ордуэй Н. М.: Дело, 1995. - 701 с.
  127. Цивільний кодекс України. № 435-IV: за станом 19.01.2013. / Верховна
  Рада України. Офіц. Вид. К.: 2003.
  128. Щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів
  будівництва до категорій складності для подальшого проектування і
  експертизи, Постанова КМУ № 59, 2011
  129. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов/ под.
  общ. ред. П.Г.Грабового. Смоленск: Изд-во «Смолин Плюс», М.: Узд-во
  «АБС», 1999. 565 с.
  130. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса и
  эксплуатации недвижимости: ученик по общей редакцией П.Г. Грабового.
  Москва: Проспект, 2012. 416 с.
  131. Яргина З.Н. Градостроительный анализ [Текст]: научное издание / З.
  Н. Яргина. М. : Стройиздат, 1984. 245 с.
  147
  132. European Common Indicators (ECI) Final Project Report. Development,
  Refinement, Management and Evaluation of European Common Indicators Project
  (ECI). Grant Agreement: Subv. 00/294518, 2003
  133. Frank W. Kovats. Principles and Practices of New Jersey Real Estate. /
  Frank W. Kovats. DREI., 2004.
  134. Index of sustainable development. [Електронний ресурс]:
  http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization
  135. Graham M. Winch. Management Construction project: an information
  processing approach, / Graham M. Winch. Blackwell Publishing, 2010 458 p.
  Jesper M. Paasch. Standardization of Real Property Right and Publish Regulation.
  The legal Cadastral Domain Model. Doctoral Thesis in Real Estate Planning /
  Jesper M. Paasch / KTH, Stockholm, 2012 23 p.
  136. Larsson G. Land management. Public police, control and participation. / G.
  Larsson. -Stockholm, 1997. 232 p.
  137. Larsson G. Spatial Planning System in Westarn Europe. / G. Larsson. ISO
  Press. Amsterdam, 2006. 272 p.
  138. Peiser R. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the
  business. Second Edition. / Richard B. Peiser, Anne B. Frej. Washington. D.C.:
  UIL the Urban Land Institute, 2003 397 p.
  139. Property Times Украина Q1 2013. Офисные арендаторы, время
  действовать. [Електронний ресурс]: http://www.dtz.com/StaticFiles/
  http://www.dtz.com/StaticFiles/Research/DTZ%20Property%20Times%20Ukraine
  %20Q1%202013_RU.pdf
  140. Report of the workshop on Land Tenure and Cadastral Infrastructure for
  Sustainable Development/ Prepared by the International Federation of Surveyors.
  UN Department of Economic and Social Affairs. Commission of Sustainable
  Development. Eighth Session. 24 april-5 May 2000 54 p.
  141. Swedish Land cod (SFS. 1970:994 with amendments up to and including
  SFS 1996:
 • Стоимость доставки:
 • 130.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины