МИГОВИЧ Ірина Вікторівна ПРОЦЕС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ КІНЦЯ XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Назва:
МИГОВИЧ Ірина Вікторівна ПРОЦЕС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ КІНЦЯ XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Тип: Автореферат
Короткий зміст: У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання; представлено концепцію, методологічну й теоретичну основу, методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення роботи, наведено відомості щодо апробації результатів дослідження.
У першому розділі - „Процес інтернаціоналізації та його вплив на трансформацію національних систем вищої освіти” - висвітлено теоретико- методологічні засади реалізації досліджень з питань інтернаціоналізації вищої освіти як окремого наукового напряму педагогічного дискурсу вищої школи країн світу та Східної Європи.
Комплексний аналіз теорії інтернаціоналізації як однієї з домінант реструктуризації національних систем вищої освіти країн світу дозволив визначити низку відмінностей у сприйнятті, розумінні та інтерпретації її фундаментальних засад, рушійних сил розвитку, форм прояву, векторів трансформації, індикаторів залученості в процес інтернаціоналізації (далі за текстом - ПІ) освітніх установ тощо. Вивчення стану розробки досліджуваної проблеми в науково-педагогічному дискурсі українських та зарубіжних дослідників дозволило здійснити умовне групування наявних студій відповідно до трьох груп (переважна більшість учених має наукові розвідки, які можна віднести до кількох груп одночасно):
1) роботи системного характеру (Н. Авшенюк, Ф. Альтбах (Ph. Altbach), Е. Біркенс (E. Beerkens), Ш. Бонд (Sh. Bond), Дж. Ван де Ватер (J. Van de Water), М. Ван Дер Венде (М. Van Der Wende), С. Вербицька, А. Гжесюк, Т. Дараган, Х. Де Віт (Н. De Wit), С. Ейрам (S. Arum), Т. Калвермарк (Т. Kalvermark), Р. Коелен (R. Coelen), О. Красовська, В. Кремень, С. Курбатов, В. Луговий, Дж. Местенхаузер (J. A. Mestenhauser), Н. Мешко, Дж. Найт (J. Knight), О. Нітенко, Р. Патора, Т. Пилаєва, Ю. Рашкевич, А. Сбруєва, І. Сікорська, М. Содерквіст (M. Soderqvist), Т. Стеніна, І. Степаненко, Дж. Стір (J. Stier), Ф. Тейлор (F. Taylor), Г. Товканець, Дж. Філден (J. Fielden), О. Хоменко, Дж. Худзік (J. K. Hudzik), Р. Х’юз (R. Hughes), О. Чабала, В. Яценко та ін.), спрямовані на встановлення рівня цілісності ПІ як системного об’єкта педагогічних розвідок, міри взаємозв’язку і взаємодії його цілезмістових елементів (форми, чинники, принципи імплементації тощо), підпорядкованість цільових орієнтирів процесу тощо;
2) роботи стратегічного характеру (Дж. Белен (J. Bellen), А. Бернардо (A. Be
ardo), О. Виговська, М. Квієк (M. Kwiek), К. Клейсік (C. Klasek), Б. Ліск (В. Leask), Г. Новосад, Т. Оболенська, А. Омельянчук, С. Райхерт (S. Reichert), Ю. Семенець, І. Степаненко, Т. Фініков, О. Шаповалова та ін.), спрямовані на дослідження ймовірних напрямів та обсягів трансформації національних систем вищої освіти та ЗВО як відповідь на стратегічне впровадження окремих форм інтернаціоналізації та, відповідно, стратегічну пріоритизацію освітньої та дослідницької діяльності з урахуванням ПІ тощо;
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, позначені * обов'язкові для заповнення:


Заказчик:


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины