LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
 • Альтернативное название:
 • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ГЕРМАНА Гмайнер И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ (вторая половина ХХ - начало XXI века)
 • The number of pages:
 • 323
 • university:
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  На правах рукопису  КАРПЕНКО ОРЕСТА ЄВГЕНІВНА

  УДК 376/6/09 (438) “ХХ”

  ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА
  ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ
  (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Кобрій Ольга Миколаївна  Дрогобич – 2012


  ЗМІСТ
  Вступ ……………………………………………………………..…… 3
  Розділ 1. ПОСТАТЬ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА У КОНТЕКСТІ
  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН
  1.1. Історіографія проблеми ……………………………………..… 13
  1.2. Передумови виникнення ідеї СОС-дитячого містечка …….. 34
  1.3. Соціокультурні чинники формування педагогічних
  ідей Германа Гмайнера …………………………………………
  56
  Висновки до розділу 1 ………………………………………... 73
  Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА В АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
  2.1. Г. Гмайнер про СОС-дитяче містечко
  як соціально-педагогічну інституцію …………………………
  76
  2.2. Основні засади діяльності СОС-дитячого містечка
  у концепції Г. Гмайнера ………………………………………..
  90
  2.3. Проблеми виховання особистості
  у творчому доробку Г. Гмайнера ……………………………...
  105
  2.4. Погляди Г. Гмайнера на СОС-вихователя як суб’єкта
  педагогічної взаємодії ………………………………………….
  126
  Висновки до розділу 2 …………………………………………. 142
  Розділ 3. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
  3.1. Роль SOS-Kinderdorf International у поширенні
  ідей Германа Гмайнера …………………………………………
  145
  3.2. Діяльність наукових та освітніх закладів
  у популяризації ідей Германа Гмайнера ……………………...
  157
  3.3. Реалізація педагогічних ідей Г. Гмайнера
  в освітньо-виховній та соціальній сферах України ………….
  174
  Висновки до розділу 3 …………………………………………. 185
  Висновки …………………………………………………………….. 188
  Список використаних джерел ……………………………………. 193
  Додатки ………………………………………………………………. 225

  Вступ
  Актуальність та доцільність дослідження. Одне з головних завдань будь-якого суспільства і держави – зберегти дитинство, досягнути емоційного добробуту, організувати всі умови для подальшого успішного та особистісного розвитку дитини, забезпечити їй право на виховання у сім’ї. Воно зафіксоване і в міжнародних документах (Конвенція ООН про права дитини, Декларація прав дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання захисту і розвитку дітей тощо), і в законодавчих актах кожної держави. Всебічна підтримка соціально незахищених категорій дітей, їхня інтеграція у соціум можливі лише при створенні для них сімейних форм виховання.
  Виникає суперечність між розумінням важливості виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах наближених до сімейних, де дитина зможе отримати материнську любов та оптимальне забезпечення своїх життєвих потреб, і недостатнім вивченням цієї проблеми; пошуком і вдосконаленням різноманітних форм опіки, опікунсько-виховної системи, яка опирається на діагностику і суб’єктивне трактування дитини, та існуванням недоліків інституційного виховання. Розв’язати ці суперечності неможливо без науково-об’єктивного вивчення вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, спадщини педагогів та громадських діячів різних історичних періодів, що дає можливість відкривати нові імена в історії української і зарубіжної педагогіки, збагатити вітчизняну теорію і практику виховання і навчання, адаптувати розроблені моделі виховання дітей-сиріт до українського соціуму.
  У цьому контексті гуманістично спрямована педагогічна концепція Германа Гмайнера (1919 – 1986) висвітлює широке значення опіки й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, задоволення їх найважливіших фізичних і психічних потреб, зміцнення здоров’я та доброго самопочуття, забезпечення можливості їх самореалізації та самовдосконалення. Ідея Г. Гмайнера про заснування СОС-дитячого містечка , а згодом її реалізація у м. Імст (Австрія, 1949), принесла йому визнання серед широкої громадськості у різних країнах світу.
  У вітчизняній педагогічній науці розкрито історію створення дитячих будинків сімейного типу (Т. Антонюк [2], В. Виноградова-Бондаренко [8], Т. Білявська [113], Р. Корнійко [54], В. Оржеховська [85], Т. Романова [113]), проблеми їх адаптації до соціального середовища (Л. Кобилянська, Т. Науменко [75]). І. Пєша висвітлює соціально-педагогічні аспекти виховання дітей-сиріт у дитячих будинках з сімейними формами виховання [94]. Р. Корнійко аналізує діяльність словацького науковця В. Зованця, пов’язану зі створенням будинків сімейного типу та порівнює їх роботу з подібними закладами в європейських державах – Бельгії, Даніїї, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Швеції [54]. Н. Романова та Т. Білявська розкривають особливості польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт та умови її адаптації до українських реалій [113].
  Різні аспекти діяльності СОС-дитячих містечок в окремих країнах світу висвітлено у творчому доробку австрійських дослідників (В. Вислозіл [299], [300], Г. Гмайнер [213], [214], [215], [216], [217], [218], [219], К. Гонзаль [235], Г. Райнпрехт [284], [285], [286], [287], [288], [289], В. Хільвег [232], [233] Г. Шрайбер [299], [300]). Проблеми виховання безпритульних дітей та їх інтеграції у сім’ї СОС-дитячих містечок Австрії і Німеччині розкрито у публікаціях польських науковців (І. Кєшковська [242], Є. Ковальський [248], З. Лобоцький [256]). СОС-дитяче містечко як розвивальне середовище для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, організація професійного навчання вихователів у СОС-диятчому містечку м. Томіліно (Росія) висвітлена у низці публікацій та дисертації Л. Мітяєва [70], [71].
  Творчий доробок австрійського педагога, феномену СОС-дитячого містечка викликають зацікавлення в сучасних українських дослідників. Актуальність проблематики зумовлена й відкриттям у 2010 р. першого в Україні СОС-дитячого містечка для 13 сімей (м. Бровари, Київська обл.). На жаль, сьогодні відсутні українськомовні видання праць Г. Гмайнера, які репрезентують глибоке осмислення педагогом соціальних проблем австрійської освіти і виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Розглядаючи принцип сімейного виховання дітей як передумову гармонійного формування особистості дитини, Л. Скрипник розкриває тенденції міжнародного досвіду опіки дітей, позбавлених батьківського піклування, висвітлюючи СОС-дитяче містечко як одну із форм їхньої соціально-педагогічної підтримки [119].
  Важливою в розрізі нашої теми є дисертація О. Власової “Проблеми професійної підготовки вихователів дитячих містечок у спадщині Германа Гмейнера”, предметом дослідження якої є “принципи та закономірності процесу фахової психолого-педагогічної підготовки матерів-виховательок сімейних дитячих будинків у системі “SOS-Kinderdorf” [11, с. 2].
  Проте педагогічні ідеї Г. Гмайнера та їх поширення в Австрії та Німеччині упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в історико-педагогічній науці належно не висвітлені. Залишаються не дослідженими, зокрема, передумови та соціокультурні чинники формування педагогічного світогляду Г. Гмайнера, принципи, зміст і засоби виховання, види опіки над дітьми у СОС-дитячих містечках, досвід діяльності SOS-Kinderdorf International та Академії Германа Гмайнера, одним із ініціаторів заснування яких був педагог, їх внесок у популяризацію його ідей в Австрії та Німеччині досліджуваного періоду. Відсутні дослідження, у яких педагогічні ідеї Г. Гмайнера та їх поширення в країнах німецькомовного простору розглядалися б цілісно і системно з метою впровадження їх в український освітній простір.
  Актуальність означеної проблеми, наявність передумов для її розв’язання в Україні та недостатня розробленість зумовили вибір теми дослідження “Педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх реалізація в Австрії та Німеччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і є складовою комплексної наукової теми “Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів” (номер державної реєстрації 0108U007644). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 11 від 30. 09. 2010 р.) та погоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 7 від 26. 10. 2010 р.).
  Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз педагогічних ідей творчої спадщини Германа Гмайнера, їх поширення в Австрії й Німеччині впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та визначити можливості їх реалізації в освітньо-виховній та соціальній сферах України.
  Відповідно до мети сформульовано завдання роботи:
  1. Проаналізувати стан дослідженості педагогічних ідей Г. Гмайнера у вітчизняній та зарубіжній літературі.
  2. На основі аналізу науково-педагогічної літератури висвітлити передумови й соціокультурні чинники формування педагогічного світогляду Г. Гмайнера в контексті культурно-освітнього поступу німецькомовних країн.
  3. З’ясувати сутність педагогічних ідей Г. Гмайнера та науково обґрунтувати етапи їх розвитку.
  4. Висвітлити внесок SOS-Kinderdorf International, наукових та освітніх закладів у поширенні ідей Германа Гмайнера й визначити перспективи їх впровадження в українському освітньому просторі.
  Об’єкт дослідження: життєвий і творчий шлях та соціально-педагогічна діяльність Германа Гмайнера.
  Предмет дослідження: теоретико-методичні засади виховання дітей у СОС-дитячих містечках у педагогічній спадщині Г. Гмайнера та їх поширення в Австрії та Німеччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
  Методологічною основою дослідження є загальні положення теорії наукового пізнання, вчення про людину як біосоціальну цілісність, науковий плюралізм в оцінці педагогічних персоналій, принципи історизму, об’єктивності, науковості, гуманістичної спрямованості, елективності, системного підходу до вивчення педагогічної спадщини Г. Гмайнера.
  Теоретичну основу дослідження становлять:
  – філософські концепції сучасної освіти (І. Бех [4], В. Кремень [56], [57], В. Лутай [63], А. Степанюк [122], Н. Скотна [118], М. Сметанський [84]);
  – наукові підходи до висвітлення педагогічних персоналій (А. Бойко [90], В. Бондар [6], Л. Вовк [12], Т. Завгородня [25], М. Євтух [20], О. Сухомлинська [126], [127], [128], М. Чепіль [143], [144], [145] та ін.);
  – методологія порівняльної педагогіки (Н. Абашкіна [1], Г. Васянович [7], Е. Геґель [223], [224], О. Іонова [33], В. Кемінь [43], В. Кравець [55], Н. Ничкало [79], О. Огієнко [80], Л. Пуховська [111], А. Сбруєва [116] та ін.);
  – положення про закономірності, принципи, рушійні сили виховного процесу (А. Вихрущ [9], О. Вишневський [10], В. Лозова [62], О. Попова [100], М. Савчин [115], Г. Терещук [131], М. Фіцула [139], В. Чайка [141], О. Янкович [167] та ін.);
  – теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності (В. Гільвег [232],[233], П. Гусак [18], І. Звєрєва [28], А. Капська [37], В. Оржеховська [85], Л. Коваль [50], І. Козубовська [52], С. Хлєбік [50], В. Шпак [162]);
  – теорія та історія СОС-дитячого містечка (Г. Гмайнер [213], [214], [215], [216], [217], [218], [219], Г. Аспергер [170], Г. Райнпрехт [284], [285], [286], [287], [288], [289], К. Гонзаль [235], В. Нойбауер [269], [270], В. Ковальський [248], З. Лобоцький [256], К. Пош [184], [210], [211], [236], [250], [272], [274], [315], С. Цоллер-Матіс [272], [273], Р. Гінтеррегер [272]).
  Для розв’язання поставлених завдань використовується комплекс методів дослідження: а) порівняльно-історичного аналізу, що дав змогу розкрити основні принципи діяльності СОС-дитячих містечок в Австрії та Німеччині; б) інтерпретарсько-аналітичний, за допомогою якого було здійснено синтез, аналіз, систематизацію та узагальнення отриманих даних; в) персоналістично-бібліографічний метод, на основі якого всебічно розкрито життєвий шлях і педагогічну діяльність Германа Гмайнера; г) пошуково-бібліографічний – уможливив вивчення архівних фондів, історичної та психолого-педагогічної літератури, епістолярної спадщини педагога, дисертацій з досліджуваної теми; д) історико-ретроспективний, котрий допоміг визначити етапи розвитку педагогічних ідей Г. Гмайнера; е) емпіричні методи (бесіда, спостереження, інтерв’ю, дискусії) для визначення принципів діяльності СОС-дитячих містечок, міжособистісних відносини між братами та сестрами, їх ролі у формуванні особистості, соціально-педагогічних аспектів виховної роботи з учнівською молоддю, управління персоналом у цих закладах; є) метод теоретичного узагальнення, який дав підстави сформулювати узагальнені висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо використання прогресивних ідей австрійського педагога в сучасному українському соціумі.
  Джерельну базу дослідження становлять праці Г. Гмайнера; матеріали архіву та бібліотеки австрійського об’єднання СОС-дитячого містечка (м. Іннсбрук, Австрія); нормативно-правові документи акти, рекомендації, статистичні дані, матеріали СОС-дитячих містечок; інформаційні матеріали, програми; наукові праці з означеної проблеми, які містяться в бібліотеках Австрії (Академії Германа Гмайнера, Університету ім. Леопольда Франценса (м. Іннсбрук), Віденської Вищої Педагогічної школи), Німеччини (бібліотека Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха) та України (Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, Національної бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (м. Львів), бібліотек Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка); довідково-енциклопедична німецькомовна література; публікації періодичних спеціалізованих видань (SOS-Intern, SOS-Kinderdorf-Forum, SOS-Kinderdorf. Bote); праці українських дослідників у галузі соціального сирітства; Інтернет-портали. Переклад наукової літератури (164 джерел) з англійської, німецької, польської мов на українську здійснювався дисертанткою самостійно.
  Для детального вивчення педагогічних ідей Германа Гмайнера дисертантка перебувала на навчанні за освітньою міжнародною програмою “Erasmus” (з 21. 09. 2009 по 30. 04. 2010 рр.), на урядовій стипендії Польського комітету ЮНЕСКО в Академії спеціальної педагогіки м. Варшави (15. 11 по 12. 12. 2010 р.), на стипендії Фонду стипендій Австрійської Республіки для молодих науковців (ОЕАD) в Інституті соціальної педагогіки Університету ім. Леопольда Франценса м. Іннсбрук (з 1.02 по 1. 06. 2011 р.).
  Хронологічні межі дослідження. Нижня межа дослідження пов’язана із теоретико-методичним обґрунтуванням Германом Гмайнером освітньої концепції виховання дітей-сиріт, втіленням ідеї СОС-дитячого містечка у життя, початком діяльності першого “Будинок Миру” у м. Імст (1949 р.), який слугував домівкою для безпритульних та осиротілих дітей. Верхня межа збігається з початком ХХІ ст., коли педагогічні ідеї Германа Гмайнера реалізуються в нових соціально-економічних умовах у країнах німецькомовного простору, а також засновано перше в Україні СОС-дитяче містечко у м. Бровари Київської обл. (2010 р.), що спричинило новий імпульс у розгортанні соціально-виховної роботи з дітьми-сиротами.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що :
  – вперше систематизовано педагогічні ідеї Г. Гмайнера (засади функціонування СОС-дитячого містечка; зміст формування особистості, принципи і засоби виховання дітей і молоді, види опіки; вимоги до вихователя як суб’єкта педагогічної взаємодії, компоненти професіоналізації СОС-матерів) у галузі історії педагогіки, теорії та методики виховання, соціальної педагогіки; виокремлено три етапи у розвитку його педагогічних ідей : перший (1949 – 1963) – етап зародження ідеї СОС-дитячих містечок та її практичного втілення в Австрії та Німеччині; другий (1964 – 1986) – етап офіційного визнання педагогічних здобутків Г. Гмайнера; третій (1986 – 2012) – етап змістовного вивчення та реалізації педагогічних ідей Г. Гмайнера у соціальних проектах країн німецькомовного простору;
  – визначено передумови та основні чинники формування особистості Г. Гмайнера як педагогічної персоналії (родинне середовище (рання втрата матері, опіка сестри Ельзи), навчання у гімназії та університеті (вивчення історії соціальної опіки та виховання у різних країнах світу), соціальне оточення (зустріч із 12-річним сиротою взимку 1947 р., створення групи “Stoßtrupp”), соціально-педагогічна діяльність;
  – проаналізовано внесок Г. Гмайнера у заснування СОС-дитячих містечок, обґрунтування засад їх діяльності в Австрії та Німеччині, теоретико-методичних аспектів виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійної підготовки СОС-матерів;
  – узагальнено досвід роботи SOS-Kinderdorf International, Академії Германа Гмайнера, Соціально-педагогічного інституту в м. Іннсбрук, коледжу сімейної педагогіки у м. Вельс у популяризації ідей Г. Гмайнера в Австрії та Німеччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.;
  – накреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей Г. Гмайнера для освітньо-виховної та соціальної сфер України (заснування СОС-дитячих містечок; врахування національних традицій, особливостей культури у змісті виховання дітей та професійній підготовці СОС-матерів; відкриття школи для прийомних матерів (сімей); налагодження тісної співпраці з психологами, соціальними педагогами; допомога молоді протягом 6-ти і більше місяців у пошуку місця проживання (наприклад, молодіжний гуртожиток), навчання, роботи; організація соціально-терапевтичних центрів для дітей);

  – уточнено та доповнено біографічні відомості про життя і діяльність Г. Гмайнера.
  У науковий обіг уведено невідомі праці Г. Гмайнера, які не перекладалися українською мовою, рукописні матеріали, що відображають життєвий шлях та соціально-педагогічну діяльність Г. Гмайнера, його внесок в історію педагогіки, у теорію і практику виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  Практичне значення дисертації полягає в тому, що сформульовані в ній положення та висновки щодо реалізації педагогічних ідей Г. Гмайнера втілено автором під час навчально-виховної роботи зі студентами Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, при викладанні курсу “Методика позаурочної діяльності та соціально-виховної роботи”, розробці й апробації програми спецкурсу “Освітня концепція Германа Гмайнера та її реалізація у країнах німецькомовного простору”.
  Результати дослідження використовуються науковцями під час читання лекцій, написання навчальних і науково-методичних посібників, довідників з історії педагогіки та теорії виховання, порівняльної педагогіки, а також у виховному процесі дитячих будинків, СОС-дитячих містечок. Матеріали дослідження можуть сприяти у вирішенні соціально-виховних проблем в Україні відповідно до європейських вимог.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (акт № 01-08/03/1069 від 11.09.2012 р.), ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського” (акт № 468 від 12.09. “Донбаський державний педагогічний університет” (акт № 68-12-307 від 06.09.2012 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (акт № 1362 від 5.09.2012 р.).
  Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалася на: міжнародних науково-практичних конференціях: “Rodzina jako nosnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych” (Лович, Польща, 2009), “Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции” (Брест, Білорусія, 2010, 2011), ”Актуальні проблеми опіки і виховання дітей” (Дрогобич, 2010), “Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи" (Київ – Кременець, 2010), “Wychowanie w teorii i praktyce” (Люблін, 2010), “Wioski Dziecięce SOS i rodzinne formy opieki zastępczej – historia, stan obecny, perspektywy” (Сєдльце, Польща, 2010), “Nauczyciel „szkoły twórczej” – rzecz o Henryku Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” (Краків, Польща, 2011), “Молодіжна політика: проблеми та перспективи” (Дрогобич, 2012), “Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення”(Умань, 2012), “Pochylmy się nad dzieckiem – Idea i dzieło Janusza Korczaka” (Люблін, Польща, 2012); міжнародному науково-методичному семінарі “Qualitative Bildungsforschung und Soziale Arbeit” (Гіссен, Німеччина, 2011); всеукраїнських науково-методичних конференціях “Становлення педагога в умовах трансформації українського суспільства” (Дрогобич, 2011), “Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність” (м. Умань, 2012), “Актуальні проблеми дошкільної освіти” (Дрогобич, 2012); всеукраїнських науково-методичних семінарах “Роль педагогічних дисциплін у формуванні сучасного фахівця” (Умань, 2011), “Літня школа аспірантів” (Ялта, 2011).
  Публікації. Результати дисертації опубліковано й відображено в 17 одноосібних публікаціях, із них – 1 монографія, 10 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті у зарубіжних наукових виданнях, 1 – у збірнику наукових праць, 1 – у науково-методичному журналі, 1 – у матеріалах науково-методичного семінару.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, 15 додатків, 8 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 323 сторінки, основний текст – 192 сторінки. Усього вивчено 335 джерел, у тому числі 164 – німецькою та англійською мовами.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Узагальнення результатів історико-педагогічного дослідження, аналіз широкої джерельної бази дали підстави розглядати педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх поширення в Австрії та Німеччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. як органічну частину історії зарубіжної освіти і педагогіки, сучасного історико-педагогічного пошуку, сформулювати висновки та окреслити перспективи подальших наукових розвідок.
  1. Встановлено, що педагогічні погляди Г. Гмайнера визначалися загальними закономірностями розвитку суспільства, що склалися в Австрії у другій половині ХХ ст., станом педагогічної теорії і практики німецькомовних країн у контексті утворення інституційних форм виховання дітей-сиріт, в якій можна виокремити чотири стадії: будинок порятунку, концепція соціально-педагогічного виховання, обґрунтована Й. Г. Віхерном, концепція соціалістичного виховання А. Макаренка, концепція СОС-дитячого містечка Г. Гмайнера.
  2. Визначено, що основними чинниками формування особистості Г. Гмайнера як педагогічної персоналії були родинне середовище (гармонійне сімейне життя, рання втрата матері, доля брата Антона, опіка сестри Ельзи), навчання у гімназії та університеті (вивчення історії, філософії, соціальної опіки та виховання у різних країнах світу, медицини), соціальне оточення (атмосфера емпатії та підтримки з боку української сім’ї взимку 1943 р., розмова із 12-річним сиротою взимку 1947 р. в Іннсбруку, створення та взаємодія у групі “Stoßtrupp”), соціально-педагогічна діяльність. Ним керували любов до дітей, прагнення допомогти їм.
  Констатовано, що педагог трактував СОС-дитяче містечко як соціально-педагогічну інституцію, апробував систему гуманістичного виховання дітей-сиріт у СОС-дитячому містечку, в якому створив можливості для їхньої самореалізації, розвитку здібностей, подолання труднощів. Г. Гмайнер, спираючись частково на власний досвід з періоду дитинства і досвід попередників, зокрема Й. Песталоцці, який утверджував засади виховного середовища, створеного на взірець сімейного – спільноти, що забезпечує почуття любові, підтримки і захищеності, обґрунтував і реалізував на практиці чотири засади СОС-дитячих містечок (мати, брати і сестри, будинок, містечко). Вирішальним фактором прийому дитини до СОС-дитячого містечка є складне становище, безвихідь і злидні. Зовнішні дані дитини, її соціальні стосунки, віросповідання чи інші моменти не відіграють жодної ролі.
  3. Сутність роботи СОС-дитячого містечка полягає у створенні структурної та функціонально можливої природної сім’ї, в якій дитина пізнає зміст загальнолюдських (любов, добро, гуманність, толерантність, самоповага, мораль, довіра, повага до старших, приналежність до сім’ї, взаєморозуміння) і національних цінностей (любов до найближчого оточення, до батьківщини), отримує опіку (довготривалу, короткотривалу, індивідуальну, соціально-педагогічну, терапевтичну, олігофренопедагогічну). Виховання самостійності як риси характеру, формування вміння розв’язувати життєві проблеми є однією з найважливіших проблем виховання дітей в СОС-дитячому містечку Австрії та Німеччини. Цей процес є особистісно зорієнтований на потреби кожної молодої людини.
  4. Встановлено, що Г. Гмайнер обґрунтував і реалізував на практиці принципи (природовідповідність (сприяти налагодженню соціальних відносин у суспільстві з метою формування природного сімейного середовища); гуманність (гуманістичний підхід, врахування моральних потреб дитини); доступність (школи та навчальні заклади, створені за сприянням SOS-Kinderdorf International, мають бути доступними для всіх дітей та молоді регіону), відкритість (бути яскравим прикладом для населення щодо виховання дітей); народність (врахування культурного середовища, народних традицій, способу життя, створення національної школи для матерів COC-дитячих містечок та національних асоціацій SOS-Kinderdorf у кожній країні); індивідуалізація (врахування природних та вікових особливостей дітей); коедукація (спільне навчання і виховання братів і сестер у СОС-сім’ї)) і засоби (ігрова діяльність, малювання, заняття спортом, музика, праця у домі, в саду, на городі, в майстернях) виховання дітей у СОС-дитячих містечках.
  З’ясовано, що Г. Гмайнер особливу увагу приділяв професіоналізації СОС-матерів. Сьогодні існують різнобічні підходи до шляхів і засобів професійного та особистісного зростання СОС-матерів, чинників внутрішнього і зовнішнього визнання професії СОС-матері в Австрії, Німеччині та інших країнах Європи. Складовими компонентами професіоналізації фаху СОС-матерів є професійна організація; звід (кодекс) знань, тренінг СОС-матерів, компетенції, напрям діяльності, вибір та умови праці, внутрішнє і зовнішнє визнання. Діяльність асоціації, створеної для подальшого сприяння розвитку професії СОС-матері, спрямована на актуалізацію положення СОС-матері, визначення основних повноважень, розробку і вдосконалення навчальних програм, підготовку педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та компетентності.
  Науково обґрунтовано етапи у розвитку педагогічних ідей Г. Гмайнера та їх реалізації в Австрії та Німеччині досліджуваного періоду. Критеріями для характеристики стали: особистість педагога, еволюція ідей щодо виховання дітей-сиріт, поширення та визнання практичного досвіду: перший – (1949 – 1963) – етап зародження ідеї СОС-дитячого містечка та її реалізація в Австрії, Німеччині й країнах Європи; другий (1964 – 1986) – етап офіційного визнання педагогічних здобутків Г. Гмайнера, поширення його педагогічних ідей у країнах світу; третій (1986 – 2012) – етап змістовного вивчення та реалізації педагогічних ідей Г. Гмайнера у соціальних проектах країн німецькомовного простору та Україні.
  5. Діяльність SOS-Kinderdorf International, Соціально-педагогічного інституту в Іннсбруку, Академії Германа Гмайнера, коледжу сімейної педагогіки у Вельсі спрямована на популяризацію, аналіз та розвиток ідеї СОС-дитячого містечка, розробку концепції для забезпечення якості його роботи, додаткових підготовчих програм, консультацій, участь у підготовці і проведенні наукових досліджень, навчальних курсів, основу яких складають педагогічні ідеї Г. Гмайнера. Провідними формами її діяльності є семінари, метою яких є підвищення кваліфікації СОС-матерів, працівників СОС-дитячих містечок та ін. (наприклад, “Досвід проведення роботи” та проект експериментального дослідження), зустрічі, конференції, міжкультурні зібрання та обмін спеціалістами. Сьогодні СОС-дитяче містечко як форма реабілітації та соціалізації дітей – необхідна і прогресивна, відповідає всім вимогам для ефективного навчання дівчат і хлопців. СОС-дитяче містечко діє у 133 країнах світу. У кожній окремій країні на діяльність цієї організації має вплив історичний досвід, національні традиції, віросповідання та особливості економічного розвитку.
  6. Констатовано, що для українського освітнього простору педагогічні ідеї Г. Гмайнера є актуальними, заслуговують на всебічне вивчення і подальше застосування у вирішенні соціально-виховних проблем в Україні відповідно до європейських вимог. Ідея СОС-дитячого містечка як соціально-педагогічної інституції може стати основою для вирішення проблем опіки і виховання дітей, позбавлених батьківської опіки. На основі проведеного аналізу дійшли висновку, що між основними засадами СОС-дитячого містечка в Австрії та Україні немає істотних відмінностей. Основними принципами діяльності працівників є інноваційний підхід до виховання дітей; відданість обраній справі; довіра, перш за все, один до одного; відповідальність перед партнерами. Їхня діяльність базується на твердому переконанні в тому, що кожна дитина заслуговує на турботливу родину, люблячих батьків (тата, маму), братиків і сестричок та власну теплу і затишну домівку. Перспективними напрямами для реалізації ідеї СОС-дитячого містечка в Україні є пристосування змісту діяльності до рідної культури та соціально-економічної ситуації в державі; визнання соціально-педагогічної роботи, знаходження коштів для фінансування, активна участь національної асоціації СОС-дитячого містечка у діяльності SOS-Kinderdorf International.
  Наше дослідження не вичерпує всіх проблем зарубіжного досвіду у царині виховання дітей-сиріт. До перспективної тематики подальших наукових пошуків необхідно віднести питання морального виховання молоді у СОС-дитячих містечках німецькомовних країн, освітню концепцію Г. Гмайнера в Азії та Африці; підготовку педагогічних працівників для роботи з дітьми і молоддю; організаційно-методичні засади управління педагогічним персоналом у молодіжних будинках СОС-дитячих містечок країн Західної Європи.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині : моногр. / Неля Володимирівна Абашкіна. – К. : Вища школа, 1998. – 195 с.
  2. Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання : історичний аспкет / Тетяна Антонюк // Українознавство. – 2004. – № 8. – С. 21 – 25.
  3. Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект) / Людмила Михайлівна Артюшкіна, Анжела Олександрівна Поляничко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 268 с.
  4. Бех І. Д. Виховання особистості : У 2-х кн. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1. – 280 с.; кн. 2. – 344 с.
  5. Біблія або книги святого Письма Старого й Нового Заповіту / Іван Огієнко (пер.). – Донецьк : Східноєвропейська місія, 2008. – 319 с.
  6. Бондар В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі Марії Монтессорі / Володимир Іванович Бондар, Алла Михайлівна Ільченко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 252 с.
  7. Васянович Г. П. Історія зарубіжної педагогіки і вищої освіти : навч. посіб. / Григорій Петрович Васянович. – Л. : ЛДФА, 2008. – 46 с.
  8. Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Вікторія Євгенівна Виноградова-Бондаренко; АПН України; Інститут педагогіки. – К., 2001. – 21 с.
  9. Вихрущ А. В. Закономірності розвитку освітніх систем у ХХ столітті / Анатолій Володимирович Вихрущ // Освіта в перспективі інтеграції Європи. – Варшава, 2001. – С. 125 –129.
  10. Вишневський О. Дитиноцентризм і системно-ціннісний підхід до змісту виховання / Омелян Вишневський // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 37 – 40.
  11. Власова О. І. Проблеми професійної підготовки вихователів дитячих містечок у спадщині Германа Гмейнера : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олена Іванівна Власова. – К. : Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1993. – 144 с.
  12. Вовк Л. П. Історія освіти дорослих в Україні : нариси / Людмила Петрівна Вовк. – К. : УДПУ, 1994. – 226 с.
  13. Волинець Л. С. Реабілітаційна робота з “дітьми вулиць” у притулках для неповнолітніх / Людмила Семенівна Волинець, Олена Олексіївна Січкар. – К. : Калита, 2005. – 72 с.
  14. Волянюк Р. Я. Педагогічний аспект опіки дітей і молоді в Галичині (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Руслана Ярославівна Волянюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 19 с.
  15. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Йоанна Гайда. – К. : АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти, 2004. – 221 с.
  16. Галатир І. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Інга Анатоліївна Галатир; Відкритий між нар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 16 с.
  17. Гошовський Я. О. Становлення образу “Я” в підлітків школи-інтернату в умовах депривації батьківського впливу : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» / Ярослав Олександрович Гошовський. – К. : Інститут психології АПН України, 1995. – 177 с.
  18. Гусак П. М. Модель підготовки соціального педагога в контексті загально-європейского освітнього простору / Петро Миколайович Гусак // Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді : матеріали тре¬тьої міжнар. соц.-пед. конф., жовт. 2008 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – С. 8 – 19.
  19. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  20. Євтух М. Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук у формі наук. доп. : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Микола Борисович Євтух; АПН України; Інститут педагогіки. – К., 1996. – 70 с.
  21. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки / Бланка Єржабкова. – Дрогобич : Вимір, 2003. – 364 с.
  22. Забута Т. М. Організація дитячого самоврядування у виховній системі Януша Корчака : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тетяна Михайлівна Забута; Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – О., 1997. – 17 с.
  23. Завальнюк А. Р. Освітня діяльність та педагогічні погляди Августа-Германа Франке (1692 – 1727) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Андрій Ростиславович Завальнюк; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 20 с.
  24. Завальнюк В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа (1723 – 1760 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Вікторія Володимирівна Завальнюк; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2010. – 20 с.
  25. Завгородня Т. “Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина”: (Педагогічна концепція Ярослава Кузьміва) / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 87 с.
  26. Загальнодержавна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року : затверджена Законом України від 05.03.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – С. 395.
  27. Заєць С. С. Соціальна адаптація знедолених дітей у притулках і сирітських будинках (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Світлана Сергіївна Заєць; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : 2010. – 20 с.
  28. Звєрєва І. Діти у скруті : альтернативи вирішення проблеми / Ірина Звєрєва, Галина Лактіонова // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 3. – С. 9 – 11.
  29. Зінченко А. Г. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття : автореф. дис. … канд. істор.наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Алла Григорівна Зінченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2002. – 17 с.
  30. Золотухіна С. Т. Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ – ХІХ ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Світлана Трохимівна Золотухіна; АПН України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К., 1995. – 48 с.
  31. Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М.Монтессорі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Алла Михайлівна Ільченко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – 20 с.
  32. Ільченко О. Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20 – 30-і рр. ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олена Юріївна Ільченко; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 21 с.
  33. Іонова О. М. Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олена Миколаївна Іонова; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 35 с.
  34. Іщук С. Батьківське виховання у контексті педагогічної думки В. О. Сухомлинського і Януша Корчака / Світлана Іщук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – № 5. – С. 276 – 281.
  35. Кальченко Л. В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Лариса Володимирівна Кальченко. – Луганськ : Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – 216 с.
  36. Канішевська Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, у позаурочній діяльності / Любов Вікторівна Канішевська; Інститут проблем виховання АПН України. – К. : Стилос, 2001. – 342 с.
  37. Капська А. Й. Соціальна робота : деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч. посіб. / Алла Йосипівна Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.
  38. Карпенко О. Концептуальні засади співпраці педагогів з батьками у дитячих містечках Німеччини / Ореста Карпенко // Гірська школа Українських Карпат. – 2012. – № 1. – С. 87 – 92.
  39. Карпенко О. Маловідомі факти з біографії Германа Гмайнера (1919 – 1986) / Ореста Карпенко // Наукові записки. Серія : “Психологія і педагогіка”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 18. – С. 95 – 104.
  40. Карпенко О. Роль Міжнародної організації дитячих містечок у поширенні концепції Г. Гмайнера / Ореста Карпенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Вип. 3. – 4. – О. : Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – 2012. – С. 217 – 225.
  41. Карпенко О. Соціокультурна інтеграція і розвиток молоді у дитячих містечках Австрії / Ореста Карпенко // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : зб. наук. праць / наук. ред. С. Щудло. –Вип. 3. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2012. – С. 294 – 297.
  42. Квас О. Дитиноцентризм у науках про виховання : історичний аспект : монографія / Олена Квас. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 300 с.
  43. Кемінь В. П. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи ( 1918 – 1996 рр.) / Володимир Петрович Кемінь. – К. : Б. в., 1997. – 234 с.
  44. Кемінь Г. М. Розвиток ідей “нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Галина Миколаївна Кемінь; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  45. Клименко О. Ю. Особливості соціального влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу / Олена Юріївна Клименко // Грані : наук.-теор. і громадсько-політ. альманах. – 2010. – № 6. – С. 124 – 127.
  46. Кобзар Б. С. Розвиток пізнавальних здібностей учнів шкіл-інтернатів / Борис Степанович Кобзар // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 46.
  47. Кобзар Б. С. Як живеться дитині-сироті? /Борис Степанович Кобзар // Рідна школа. – 1995. – № 7/8. – С. 73.
  48. Кобилянська Л. Соціально-педагогічна підтримка постінтернатної адаптації дітей-сиріт / Лілія Кобилянська // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін : міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 467 – 471.
  49. Коваленко О. О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : автореф. дис. … канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» / Олена Олександрівна Коваленко; НАН України; Інститут соціології. – К., 2006. – 17 с.
  50. Коваль Л. Соціальна педагогіка. Соціальна робота : навч. посіб. / Лариса Коваль, Ірина Звєрєва, Світлана Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.
  51. Ковальчук Л. О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Любов Олександрівна Ковальчук; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
  52. Козубовська І. В. Соціальна профілактика девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей в процесі професійно-педагогічного спілкування / Ірина Василівна Козубовська, Ганна Василівна Товканець. – Ужгород, 1998. – 195 с.
  53. Конвенція ООН про права дитини. – К. : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2004. – 32 с.
  54. Корнійко Р. З історії розвитку і становлення соціально-реабілітаційних будинків сімейного типу в європейських країнах / Роман Корнійко // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Вип. VІ. – Ч. І. – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2009. – С. 221 – 231.
  55. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття / Володимир Петрович Кравець. – Тернопіль : Тернопіль, 1996. – 290 с.
  56. Кремень В. Соціальний розвиток дитини в системі освіти / Василь Кремень // Дайджест педагогічних ідей та технологій “Школа-парк”. – 2001. – № 3 – 4. – С. 10 – 14.
  57. Кремень В. ХХІ сторіччя : нова освітня політика / Василь Кремень // Дошкільне виховання. – 2003. – № 1. – С. 3 – 5.
  58. Кушнір В. Самовиховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Василя Сухомлинського / Віктор Кушнір // Збірник наукових праць : спец. випуск. – К. : Науковий світ, 2002. – С. 24 – 30.
  59. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Михайло Васильович Левківський. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 360 с.
  60. Лисенко Л. О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах заходу (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Людмила Олександрівна Лисенко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с.
  61. Лисенко X. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави : міжнародно-правовий аспект / Христина Лисенко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 9 – 13.
  62. Лозова В. Теоретичні основи виховання і навчання : посіб. / Валентина Лозова, Ганна Троцко. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.
  63. Лутай В. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. / Владлен Лутай. – К. : Магістр, 1996. – 256 с.
  64. Лялюк Г. М. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» / Галина Миколаївна Лялюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
  65. Макаренко А. С. Избранные произведения : в 3-х т. / Антон Семенович Макаренко. − К. : Рад. школа, 1983. − Т. 1. − 517 с.; Т. 2. – 574 с.; Т. 3. – 576 с.
  66. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березівська та ін. – К. : Науковий світ, 2003. – 418 с.
  67. Мартинович О. Б. Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олександра Богданівна Мартинович; Рівненський держ. гуманіст. ун-т. – Рівне, 2010. – 20 с.
  68. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Володимирівна Махиня; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
  69. Медико-психологічні та соціальні проблеми сиріт / за ред. М. М. Коренєва, І. С. Лебець, Р. О. Моісеєнко. – К. : Науковий світ, 2003. – 239 с.
  70. Митяев Л. Л. Детская деревня SOS – новая форма детского дома семейного типа / Леонид Львович Митяев // Социальная педагогика. – 2003. – № 3. – С. 88 – 93.
  71. Митяев Л. Л. Организация профессионального развития воспитателей в Детской деревне SOS Томилино / Леонид Львович Митяев // Вестник образования. – 2004. – № 16. – С. 39 – 46.
  72. Москалюк В. Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Вікторія Юріївна Москалюк. – Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.
  73. М’ясковський М. Є. Педагогічна освіта Австрії ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Михайло Євстахович М'ясковський. – Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
  74. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933) : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.
  75. Науменко Т. Соціальна адаптація дітей-сиріт раннього віку / Тарас Науменко // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 66 –71.
  76. Національна доктрина розвитку освіти : затверджена Указом Президента України від 27 квітня 2002 р., № 347 // Освіта. – 2002. – 24 квітня. – 1 травня (№ 26). – С. 2 – 4.
  77. Національна програма “Діти України”, затверджена указом Президента України від 18.01.1996 р. № 63/96 // Ур’ядовий кур’єр. – 1996. – 25 січня.
  78. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2005. – № 4(5). – С. 6 – 30.
  79. Ничкало Н. Г. Порівняльна професійна педагогіка як галузь педагогічного знання /Неля Григорівна Ничкало // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 6 – 18.
  80. Огієнко О.І. Тенденції та особливості інтернаціоналізації та глобалізації освіти : досвід німецькомовних країн / Огієнко Олена Іванівна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. –2012. – № 4 (19). – С. 129 – 138
  81. Окса М. М. Ретроспективні генези і сучасні тенденції розвитку експериментальних навчально-виховних закладів Німеччини / Микола Миколайович Окса. – Мелітополь : [б. в], 2005. – 96 с.
  82. Опіка і виховання дітей. Історія і сучасність : зб. наук. пр. / за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 384 с.
  83. Опіка над дітьми в добу трансформації суспільного устрою : моногр. / Т. К. Завгородня, Н. В. Лисенко, Д.-К. Мажец, Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ, Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 152 с.
  84. Організація профільного навчання в країнах Західної Європи : монографія / за ред. М. Сметанського. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – 339 с.
  85. Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність : історія, проблеми, пошуки : навч. посіб. / Валентина Михайлівна Оржеховська, Вікторія Євгенівна Виноградова-Бондаренко. – К. : АПН України, 2004. – 172 с.
  86. Основні шляхи формування соціальної відповідальності вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : метод. рек. / уклад. Любов Дробот. – К. : ІЗМН, 1997. – 60 с.
  87. Павлішак О. Р. Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Оксана Романівна Павлішак; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 2008. – 20 с.
  88. Паничок Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Тетяна Ярославівна Паничок; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
  89. Пантюк М. П. Особливості соціального виховання дітей та підготовки до нього вчителів (початок ХХ століття) / Микола Павлович Пантюк // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць – О., ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – № 10 – 11. – С. 94 – 100.
  90. Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги : підруч. / за заг. ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – 576 с.
  91. Персоніфікований систематизатор-хрестоматія досліджень генези історико-педагогічних знань в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) : посіб. [для самості. роб. студ. з теорії та історії педагогіки] / укл. : Л. П. Вовк, О. С. Падалка, О. В. Черкасов; за заг. ред. Л. П. Вовк / Міністерство освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова; 2002. − 100 с.
  92. Петрочко Ж. В. Процес реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як соціально-педагогічна проблема / Жанна Василівна Петрочко // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення. – Черкаси, 2008. – С. 126 – 127.
  93. Петрочко Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Жанна Василівна Петрочко; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2011. – 44 с.
  94. Пєша І. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / Ірина Пєша. – К. : Логос, 2000. – 86 с.
  95. Пєша І. Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Ірина Василівна Пєша; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 21 с.
  96. Плугатор І. Б. Теорія і практика опіки дітей й молоді в Україні (1945 – 1990 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Богданівна Плугатор; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
  97. Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. № 564 // ЗП України. – 1994. – № 8. – С. 208.
  98. Поляничко А. О. Ґенеза сирітства в Україні : історичний та соціально-педагогічний аспекти / Анжела Олександрівна Поляничко // Педагогічні науки. – Суми, 2006. – С. 125 – 132.
  99. Поляничко А. О. Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Анжела Олександрівна Поляничко; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – К., 2012. – 20 с.
  100. Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Олена Володимирівна Попова; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 530 с.
  101. Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа : моногр. / Ольга Миколаївна Потопахіна. – О. : Фенікс, 2009. – 204 с.
  102. Пришляк О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Оксана Юріївна Пришляк; Теорноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – К., 2008. – 21 с.
  103. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13.01.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – С. 147.
  104. Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. − 1999. − № 15. − С. 6 − 31.
  105. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.
  106. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей : Закон України від 02.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – C. 354.
  107. Про охорону дитинства : Закон України // Директор школи. – 2002. – № 8 (лютий). – С. 7 – 10.
  108. Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини : Указ Президента України від 29.11.2005 р. № 1673/2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – 7 грудня.
  109. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю : Закон України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – С. 213.
  110. Прокопів Л. Вплив соціальної ситуації сім’ї на особистісний розвиток підлітків /Любов Прокопів // Rodzina jako nośnik trafycji narodowych, religijnych i patriotycznych: [praca zbiorowa]; pod red. H. Bednarskiego i R.Kuchy. – Łoowicz – Ryky, 2009. – S. 240 – 249.
  111. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: моногр. / Людмила Прокопівна Пуховська. – К. : Вища школа, 1997. – 180 с.
  112. Рень Л. В. Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми вулиці : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Лариса Василівна Рень; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 20 с.
  113. Романова Н. Умови адаптації в Україні польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт / Наталія Романова, Тетяна Білявська // Магістеріум. – 2008. – Вип. 32. – Соціальна робота й охорона здоров’я. – С. 24 – 27.
  114. Русова С. Вибрані твори / Софія Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
  115. Савчин М. В. Психологічні особливості ефективності виховних технологій : моногр. / Мирослав Васильович Савчин. – Дрогобич : Коло, 2005. – 184 с.
  116. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / Аліна Анатоліївна Сбруєва. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с.
  117. Cімейний кодекс України : текст відповідає офіц. станом на 8.03.2011 р. – К. : Національно-книжковий проект, 2011. – 80 с.
  118. Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації : освіта, світогляд, дії / Надія Скотна. – Львів : Українські технології, 2005. – 384 с.
  119. Скрипник Л. “Дитяче містечко СОС” – одна із форм соціально-педагогічної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування / Лариса Скрипник // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 2. – С. 302 – 309.
  120. Слюсаренко В. Г. Соціально-педагогічні функції і перспективи розвитку установ інтернатного і напівінтернатного типу в Україні / Віктор Григорович Слюсаренко. – К., 1996 – 412 с.
  121. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа : посіб. / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Всеукраїнський благодійний фонд “Крона” / авт.-упоряд. Т. П. Авельцева. – К. : Держсоцслужба, 2008. – Ч. 1. – 240 с.
  122. . Степаненко А. В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Алла Вячеславівна Степаненко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
  123. Степанюк А. В. Природничо-наукова картина світу як загальнокультурний феномен / Алла Василівна Степанюк // Таврійський вісник освіти : наук.-метод.журн. – Херсон, 2009. – № 3. – С. 30 – 39.
  124. Ступарик Б. М. Національна школа : витоки, становлення / Богдан Михайлович Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.
  125. Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Адольфівна Суржикова. – Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 20 с.
  126. Сухомлинська О. Історія педагогіки як наука і навчальний предмет : актуальні проблеми / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 39 – 43.
  127. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної думки в Україні / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 37 – 40.
  128. Сухомлинська О. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі / Ольга Сухомлинська // Історико-педагогічний процес : нові підходи до загальних проблем. – К. : АПН, 2003. – С. 36 – 46.
  129. Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / Василь Сухомлинський // Сухомлинський В. Вибрані твори : у 5-ти т. − К. : Рад. школа, 1976. − Т. 1. − С. 55 − 209.
  130. Сушик Н. Соціально-педагогічна робота в інтернатних закладах для дітей-сиріт / Сушик Наталія // Проблеми педагогічних технологій. – Вип. 1. – Луцьк, 2003. – С. 249 – 266.
  131. Терещук Г. В. Педагогічна діагностика ціннісних організацій молоді в процесі її соціального і професійного становлення / Григорій Васильович Терещук // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3(12). – С. 119 – 124.
  132. Тесленко В. В. Система соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей з обмеженими можливостями / Валентин Вікторович Тесленко. – К. : Педагогічна преса, 2007. – 31 c.
  133. Титаренко О. І. Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олександр Іванович Титаренко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2008. – 23 с.
  134. Токарєва Т. С. Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854 – 1932) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тетяна Станіславівна Токарєва; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2002. – 20 с.
  135. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / за ред. О. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 622 с.; кн. 2. – 550 с.
  136. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / Костянтин Дмитрович Ушинський // Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки. – С. 43 – 103.
  137. Фаннінгер Л. П. Особливості профільного навчання в основній школі Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Людмила Павлівна Фаннінгер; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
  138. Федчишин Н. О. Дидактична система Й. Ф. Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Заг
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины