Ліщук Б. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В України

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
Ліщук Б. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В України
Альтернативное Название: Лищук Б. В. Административно-правовое обеспечение тактической подготовки полицейских в Украине Lishchuk B. V. Administrativno-pravovoye obespecheniye takticheskoy podgotovki politseyskikh v Ukraine
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження та його методологічну основу, сформульовано положення наукової новизни та практичного значення одержаних результатів, наводяться дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо кількості публікацій, структури й обсягу роботи.
Розділ 1 «Тактична підготовка поліцейських в Україні як об’єкт адміністративно-правового дослідження» складається із трьох підрозділів, у яких визначається сутність та особливості тактичної підготовки поліцейських в Україні.
У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки тактичної підготовки поліцейських в Україні» досліджено історію становлення та розвитку інституту тактичної підготовки поліцейських та виокремлено такі історичні періоди: «Імперський період» (XVIII ст. - лютий 1917 p.), який характеризувався виникнення перших поліцейських органів на території України, започаткуванням правових засад протидії професійній злочинності, розробленні тактики і техніки боротьби поліції зі злочинністю, організації професійної підготовки поліцейських у спеціальних начальних закладах для підготовки поліцейських з використанням навчальних програм на основі зарубіжного досвіду; «Період визвольних змагань» (лютий 1917 р. - листопад 1920 p.), якому характерно становлення міліції Української Народної Республіки (за доби Центральної Ради-Директорії) та Української Держави, розробленні відомчих нормативно-правових документів з визначення основ організації, діяльності та професійної підготовки міліції; «Радянський період» (січень 1919 р- серпень 1991 p.), який характеризувався створенням відомчої системи навчальних закладів, підвищенням вимог до відбору кандидатів на навчання, уваги до професійної підготовки правоохоронців; «Пострадянський
матеріали круглого столу (Київ, 04 квіт. 2016 p.). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2016. С. 25-27.
10. Ліщук Б. В. Особливості системного підходу щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення виконання поліцейськими оперативно- службових завдань. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали III міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 12 жовт. 2016 p.). Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016. С. 192-193.
11. Ліщук Б. В. Деякі питання щодо перспективи удосконалення виконання поліцейськими службових завдань з огляду на зарубіжний досвід. Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, матеріали наук.-теор. конференції присвяч. пам’яті видати, науковця О.Ф. Граніна (Київ, 23 берез. 2017 p.). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2017. С.86-88.
12. Ліщук Б. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України: до питання вдосконалення. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: матеріали міжн. наук-практ. конф. (Львів, 10 листопад. 2017 p.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 146- 147.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины