ЧЖАО ДУН ПІДВИЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


title:
ЧЖАО ДУН ПІДВИЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
Альтернативное Название: ЧЖАО ДУН ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В ГРЕБЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПУТЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, етапи його організації та використані методи, дана характеристика наукової новизни та практичної значущості роботи, встановлено особистий внесок здобувача у спільно опублікованих наукових працях, наведені основні спекти апробації результатів досліджень, вказана кількість публікацій, структура і обсяг дисертації.
У першому розділі «Розвиток силової витривалості у процесі вдосконалення функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих спортсменів» проведений аналіз літературних джерел з питань силової підготовки веслярів. Розглянуті шляхи підвищення ефективності фізичної підготовки й підготовленості, дана характеристика силової витривалості в якості інтегрованого компонента функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності веслярів (J. Bangsbo, H. Larsen, 2000; В. Г. Олешко, 2005; K. Baar, 2006; B. L. Riemann, R. Manske, 2015; Т. Бомпа, К. Буццичелли, 2016). Результати аналізу науково-методичної літератури дають підставу стверджувати, що вдосконалення спеціальної роботоздатності веслярів ґрунтується на реалізації напрямків підвищення силової підготовленості з урахуванням цільової спрямованості тренувального процесу на вдосконалення спеціальної роботоздатності веслярів.
Перший напрямок, сприяє розвитку базових компонентів силових якостей: максимальної сили, швидкісно-силових якостей і силової витривалості. Останній компонент є провідним у веслуванні академічному й залежить від ступеня розвитку перших двох компонентів (Н. Н. Озолин, 1990; T. I. Gee, et al, 2011). Другий - підвищенню ефективності спеціальної силової підготовки, що ґрунтується на оптимізації режимів роботи м'язових груп, які беруть участь у виконанні гребних локомоцій. Мова йде про застосування спеціальних силових вправ з урахуванням композиції роботи м'язових груп під час веслування (M. Izquierdo, 2011; N. Caplan, et al, 2016). Третій - підвищенню ефективності силових якостей при взаємодії зі спеціалізованими проявами інших складових спеціальної роботоздатності спортсменів, де ключовими елементами є підвищення окисних можливостей м'язів і забезпечення модифікації енергозабезпечення, у першу чергу, процесів утворення й утилізації лактату у відповідності до вимог роботоздатності веслярів на дистанції (В. С. Мищенко 1990; C. Nicol. et al, 2003; Firat Akfa, 2014).
Реалізація першого напряму пов'язана з розвитком максимальної сили локальних і великих масивів м'язових груп, а також швидкісно-силових якостей і силової витривалості на підґрунті класичних уявлень про наявні підходи з використанням засобів загальної фізичної підготовки (В. Г. Олешко 2005), і засобів пліометричної підготовки (K. Adams, et al, 1992; J. F. Kramer, A. Morrow, A. Leger, 1993; G. Markovic, P. Mikulic, 2010; J. Pellegrino, B. C. Ruby, C. L. Dumke, 2016). Окремі питання вирішені за рахунок використання сучасних тренажерних обладнань, у першу чергу, пліометричних апаратів, які враховують загальну структуру роботи веслярів і реактивні властивості мускулатури у процесі виконання силових рухів (B. Metikos, 2015; D. Julian, et al, 2017).
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины