ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ІВАНІВНА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


title:
ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ІВАНІВНА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Альтернативное Название: ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ИВАНИВНА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, методологічні та теоретичні основи дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретичну й практичну значущість, особистий внесок автора, наведено відомості про впровадження й апробацію результатів дослідження.
У першому розділі дисертації „Теорія і практика формування елементарної математичної компетентності в дітей дошкільного віку” здійснено теоретичний аналіз сутності поняття „компетентність” з позиції психології й педагогіки; визначено та охарактеризовано її основні структурні компоненти, вивчено рівень сформованості елементарної математичної компетентності в дітей дошкільного віку.
Науковим підґрунтям ЕМК є класична педагогіка (Я.А.Коменський, М.Монтесорі, Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребель та ін.), яка визначила зміст, форми й методи навчання основ математики. З моменту організації суспільного дошкільного виховання почалося експериментальне дослідження форм, методів, засобів навчання дошкільників математики (Ф.Н.Блехер, Є.І.Тихєєва, Л.К.Шлегер, А.М.Леушина та ін.). Вивчення особливостей формування в дошкільників математичних уявлень (40-50 роки ХХ століття), значно вплинуло на вдосконалення змісту та методів навчання дітей математики (Г.С.Костюк, Н.О.Менчинська, І.А.Френкель та ін.). На сучасному етапі розвитку педагогічної науки розроблені варіативні програми, методика формування у дітей дошкільного віку елементів математичних знань (А.А.Столяр, К.Й.Щербакова та ін.). Вітчизняні дослідження (Н.І.Баглаєва, О.Г.Брежнєва, О.Л.Кононко, О.О.Фунтікова, К.Й.Щербакова та ін.) доводять, що знання, уміння та навички мають бути не метою, а засобами розвитку особистості.
Отже, головним завданням освіти має стати створення сприятливих умов для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її компетентності в різних життєвих сферах. Тому педагогічна діяльність має спрямовуватись на розвиток у дошкільників пізнавальної активності, творчого ставлення до дійсності, формування вмінь виділяти проблему, аналізувати її, встановлювати зв’язок причин та наслідків, знаходити адекватні засоби її розв’язання, приймати конструктивні рішення та обґрунтовувати й відстоювати їх, переносити набуті знання в нові умови. Тобто, робота з математичного розвитку дітей полягає у створенні ефективних умов для формування в дошкільника математичної компетентності.
Сучасні концепції розвитку особистості (Д.Б.Ельконін, В.Ю.Кричевський, М.М.Поддяков та ін.), як показує аналіз проблеми, відображають різні підходи до формування компетентності в дитини, здатної застосовувати знання, уміння та досвід відповідно до ситуації. З цим безпосередньо пов’язане вміння та бажання вчитися, що є основою формування компетентності. Особистість, яка навчилася вчитися та набула для цього навичок, може легко адаптуватися, буде незалежною від технологічних змін.
Уперше теоретичне обґрунтування комплексного підходу до математичного розвитку дошкільників отримало в працях Н.І.Баглаєвої. Досліджуючи поняття „логіко-математична компетентність”, авторка виділяє в його структурі комплекс основних математичних, логічних умінь. Крім цього, Н.І.Баглаєва акцентує увагу на важливості формування інтересу до логіко-математичної діяльності, уміння розмірковувати, обґрунтовувати, доводити й відстоювати правильність свого міркування, знаходити свої шляхи розв’язання завдань, виявляти самостійність.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины