Діхтяренко Зоя Михайлівна. Виховання наполегливости молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : Дихтяренко Зоя Михайловна. Воспитание настойчивости младших школьников в процессе внеклассной игровой деятельности

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • title:
 • Діхтяренко Зоя Михайлівна. Виховання наполегливости молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності
 • Альтернативное название:
 • Дихтяренко Зоя Михайловна. Воспитание настойчивости младших школьников в процессе внеклассной игровой деятельности
 • The number of pages:
 • 274
 • university:
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • The year of defence:
 • 2008
 • brief description:
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  На правах рукопису

  Діхтяренко Зоя Михайлівна

  УДК 37:613.88-053.6:374  ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  13.00.07 теорія і методика виховання  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Ткаченко Віктор Тимофійович  Умань 2008

  ЗМІСТ

  ВСТУП ..3
  РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.........12
  1.1. Теоретичні засади виховання наполегливості школярів у процесі позакласної ігрової діяльності ........12
  1.2. Суть, походження та розвиток позакласної ігрової діяльності 28
  1.3. Класифікація рухливих та українських народних ігор..54
  Висновки до першого розділу.. ..75
  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ....77
  2.1. Організація та методика проведення експериментальної роботи....77
  2.2. Педагогічна модель та технологія виховання наполегливості
  молодших школярів у процесі позакласної ігрової
  діяльності ...............................................108
  2.3. Порівняльний аналіз результатів дослідження ..............................130
  Висновки до другого розділу ..........................161
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .162
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......166
  ДОДАТКИ ..189
 • bibliography:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Узагальнення результатів дослідження дає можливість зробити такі висновки:
  1. Теоретичний аналіз наукової літератури та практичний досвід з проблеми виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності доводить, що дана проблема є актуальною, адже вона забезпечує подолання негативних тенденцій серед учнів 1-4 класів, пов’язаних з підвищеним їхнім функціонально-емоційним станом та необхідністю виховання морально-вольових якостей. Наполегливість є однією з основних вольових якостей, яка передбачає здатність не зупинятися перед виникнутими труднощами, а йти до кінцевої мети.
  2. Теоретично обґрунтовано сутність понять виховання наполегливості”, що розглядається нами як цілеспрямований процес формування у молодшого школяра здатності досягати поставлену мету, долаючи при цьому різні перепони, які з’являються на шляху до досягнення бажаного результату.
  Позакласна ігрова діяльність ─ складова частина навчально-виховного процесу, спрямована на задоволення запитів, інтересів школярів через виховний вплив педагога та включає у себе один із видів активної діяльності дітей, що моделює під час гри відносини. Між молодшими школярами закладає основи морально-психологічних якостей і властивостей особистості: волі, емоцій, інтелектуальної сфери; сприяє розвитку уяви, уваги, мислення, пам’яті тощо. Ігрова діяльність різновид активної діяльності дітей. Під час позакласної ігрової діяльності діти взаємодіють із навколишнім світом через зорові, дотикові, нюхові аналізатори, мову. Це узагальнююче поняття до слова гра, яка є видом діяльності, історично сформованим соціальним явищем, спрямованим не на результат, а на позитивний процес пізнання та задоволення.
  3. На основі аналізу різних класифікацій ігор доповнена класифікація рухливих ігор розробленими іграми, які визначають розвиток фізичних якостей (Хто швидше, або естафетний біг?”, Витривалі бігуни”, Ведмеді на полюванні”, Естафети павуків”, Молодці стрибунці”) та рухливі ігри, естафети з елементами футболу (Злови м’яч”, Удар на точність”, М’яч у коло”, Рикошет”, Перехоплення м’яча”, М’яч по колу”, Влучити у ціль”, Зустрічна естафета”, Гра у квадраті”, М’яч через тунель” тощо).
  4. Класифікація рухливих ігор має такі ознаки: 1)інтенсивність (низька, середня, велика), 2) вікова категорія (молодші школярі), 3) стать (хлопчики та дівчатка), 4)переважаючий прояв вольової якості (одна або декілька вольових якостей: цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, самостійність, рішучість, наполегливість, витримка, організованість, діловитість, сміливість, мужність тощо, які формуються у грі), 5) малі фольклорні форми (загадки, заклички, жеребкування, лічилки, мирилки, примовки, скоромовки тощо), 6)час і місце проведення; рухливі ігри поділені на групи: 1) ігри, які сприяють розвитку фізичних якостей (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силова якість); 2)ігри з елементами стройових вправ; 3) ігри з елементами загальнорозвивальних вправ; 4) ігри з елементами прикладних вправ; 5) ігри з елементами рівноваги; 6)ігри з елементами акробатики; 7) ігри з елементами боротьби; 8) ігри з елементами танцю; 9) ігри з елементами футболу; 10) ігри з ходьбою; 11) ігри з бігом; 12) ігри зі стрибками; 13) ігри з метанням; 14) ігри на воді; 15) ігри на лижах; українські народні ігри мають такі групи: 1) літнього циклу; 2)осіннього циклу; 3) зимового циклу; 4) весняного циклу; 5) розвиток фізичних якостей; 6) виховання вольових якостей; 7) статево-вікові ознаки; 8) обрядово-ритуальні ігри; 9) родинно-побутові ігри; 10) рухливі ігри; 11) історичні ігри; 12)календарні ігри та розваги; 13) малі фольклорні форми.
  Описана методика розроблення ігор та естафет з елементами футболу.
  Розроблена технологія проведення ігор, які визначають розвиток фізичних якостей та рухливі ігри, естафети з елементами футболу.
  5. Для перевірки вихованості наполегливості молодших школярів у позакласній ігровій діяльності конкретизовано такі критерії: когнітивний, емоційний, мотиваційний, діяльнісний. До кожного з цих критеріїв були визначені показники. Зокрема, показниками когнітивного критерію є повнота, системність і міцність знань; емоційного критерію: модальність, стійкість та вибірковість емоцій школярів; мотиваційного критерію − широта, сила та стійкість мотивацій молодших школярів; діяльнісного критерію − активність і стабільність під час позакласної ігрової діяльності та фізична підготовленість школярів 1-4 класів.
  6. Обґрунтовано та експериментально перевірено рівні вихованості наполегливості в учнів 1-4 класів:
  · високий рівень здатність учня не відступати перед труднощами у досягненні мети за будь-яких умов, при цьому словесна підтримка дорослого не є обов’язковою, бо школяр уже врахував його попередні зауваження, побажання тощо;
  · середній рівень намагання учня долати перешкоди, можлива відмова від досягнення поставленої мети після кількох невдач, інколи дитина потребує словесної підтримки дорослого;
  · низький рівень категорична відмова учня від виконання завдань при найменшій перешкоді, словесна підтримка вчителя не допомагає.
  На основі розподілу рухливих ігор на п'ятнадцять груп, визначаємо характер їх впливу на ступінь прояву наполегливості: низький та високий.
  7. Розроблена та експериментально апробована педагогічна модель виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності, яка включає такі компоненти: мету, принципи, засоби, методи, педагогічні умови, форми та результат виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності.
  · Для перевірки ефективності розроблених ігор, які визначають розвиток фізичних якостей, рухливих ігор та естафет з елементами футболу було обґрунтовано педагогічні умови виховання наполегливості молодших школярів: конкретизація перед учнями мети та перспектив діяльності на кожному етапі роботи; використання різноманітних засобів, форм і методів проведення занять; дотримання принципу доступності на кожному етапі роботи; створення ефекту суперництва; усвідомлення кожним учнем свого обов’язку і відповідальності за школу, клас, команду тощо; створення позитивного емоційного фону молодших школярів, як за результатами своєї діяльності, команди, так і доброзичливе слово вчителя, однолітків; показ дітям взірця як орієнтира на рівень засвоєння визначеного завдання; постійне використання завдань, які виконуються дітьми до відмови”; допомога дітям у подоланні труднощів, які виникають раптово, несподівано.
  Всі ці умови разом та кожна з них окремо є визначальними для виховання наполегливості у молодших школярів сучасної загальноосвітньої школи.
  8. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність особистісно орієнтованої технології виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності, яка складається з трьох етапів: підготовчого, основного та завершального. Вона передбачає врахування організації різних за характером і змістом видів позакласної ігрової діяльності, методів, форм та засобів виховання наполегливості.
  Таким чином, результати дослідження дають підстави стверджувати, що розроблена педагогічна модель, технологія виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності виявились ефективними, а це дозволяє говорити про досягнення поставленої мети і розв’язання основних завдань дослідження.
  У той же час наша робота дає можливість визначити напрями перспективних досліджень. Серед них проблеми виховання наполегливості в інших видах життєдіяльності школярів − навчально-пізнавальній, предметно-перетворювальній тощо; визначення ролі та змісту роботи сім’ї у вихованні цього особистісного утворення; забезпечення наступності у його формуванні тощо.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины