Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії
  • скачать файл:
Название:
Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність теми, поставлені мета та задачі дослідження, визначена наукова новизна, практична цінність, наведені дані щодо їх апробації та впровадження, визначено особистий внесок здобувача.


У першому розділі проведено аналіз науково-технічної літератури по темі дисертаційної роботи, обґрунтовано вибір задач дослідження. Розглянуто методи та засоби, що використовуються при дослідженні, контролі та діагностиці стану ВТ з традиційних та зносостійких матеріалів. Визначено основні параметри, що застосовуються для оцінки стану поверхонь ВТ. Проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методів.


Показано застосування та переваги методу АЕ у дослідженні, контролі та діагностиці стану ВТ. Проведено аналіз моделей сигналів АЕ при терті та зношуванні поверхонь фрикційного контакту, а також руйнуванні КМ. Представлені результати дослідження акустичного випромінювання при експлуатації ВТ із КМ.


Обґрунтовано напрямки теоретичних та експериментальних досліджень.


Другий розділ присвячено розробці моделей та моделюванню сигналів АЕ при руйнуванні КМ поперечною силою, а також визначенню факторів, які впливають на закономірності процесу руйнування елементів КМ та формовані сигнали АЕ.


При розробці  моделі сигналу АЕ, який формується в при руйнуванні КМ згідно концепції «fibre bundle  model» та з урахуванням кінетики розвитку процесу були прийняті деякі обмеження. Вважалося, що КМ складається з N0 елементів (наповнювача). Елементи КМ рівномірно розподілені по об’єму матеріалу і мають однакові геометричні розміри. Втрата несучої здатності КМ відбувається за рахунок процесу руйнування його елементів, який розвивається послідовним чином з рівномірним перерозподілом напружень на елементи, що залишаються. При руйнуванні елементи зазнають однакову зростаючу деформацію. При цьому не враховується вплив матриці на розвиток процесу руйнування. За таких умов при навантаженні КМ поперечною силою його елементи зазнають згинаючий момент та розтяг, а їх руйнування, згідно правила або (OR), відбувається при досягненні деякого граничного рівня деформації згину або розтягу

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)