Приборы и методы контроля и определения состава веществ


Всего работ:20


1 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

2 УДОСКОНАЛЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ВНУТРІШНЬОТРУБНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

3 Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії

4 рОЗВИТОК МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

5 МЕТОД І ЗАСІБ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ СТРУКТУРНО-ЧУТЛИВИХ ПАРАМЕТРІВ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

6 ЗАСІБ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

7 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ПРИЛАДІВ

8 КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВО–АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА ДИНАМІЧНИМ ПОВЕРХНЕВИМ НАТЯГОМ

9 ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ МЕХАНІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ

10 ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ МЕХАНІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ

11 УДОСКОНАЛЕНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

12 Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів

13 СИСТЕМА ІМПУЛЬСНОГО ІМПЕДАНСНОГО КОНТРОЛЮ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

14 МОДЕЛІ ТА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ШЛЯХОМ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

15 МЕТОД І ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БАГАТОЗОННИХ АГРЕГАТІВ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

16 НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖОРСТКОГО АРМУВАННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ

17 МЕТОД ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ СТІНОК ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ

18 Метод та засіб вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь

19 РАДІОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ТА ЗАСІБ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДІ

20 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ С ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ СИСТЕМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)