Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів
  • скачать файл:
Название:
Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, сформульовано мету та основні задачі дисертаційної роботи, наведено дані про її зв’язок з науковими програмами, викладено наукову новизну і практичне значення досліджень, особистий внесок здобувача, вказано відомості щодо апробації результатів дисертації, їх публікації та впровадження.


У першому розділі виконано аналіз методів і засобів вихрострумового контролю матеріалів і виробів. Використано накопичений у даному напрямку науки і техніки світовий досвід, в який зробили свій внесок наукові школи під керівництвом: В.О. Троїцького, В.Т. Володарського, О.М. Карпаша, І.С. Кісіля, С.М. Маєвського, І.П. Білокура, В.В. Мірошникова, В.М. Учаніна, Р.М. Джали, Й.І. Стенцеля і вчені: В.В. Клюєв, Б.В. Артемєв, В.Т. Бобров, В.Ф. Мужицький, П.М. Шкатов, В.Г. Герасимов, В.Ф. Гамалій, М.М. Зацепін, Г.М. Сучков, В.П. Себко, В.Я. Раєвський, П.І. Бєда, Ю.К. Федосенко, Ю.М. Шкарлет, А.С. Бакунов, В.С. Соболєв, В.В. Дякін, Satish S. Udpa, Fr. Förster, T. Theodoulidis, John R.Bowler, N. Harfield, H. Hoshikawa та багато інших.


Проаналізовано відомі методи і засоби вихрострумового контролю виробів і матеріалів, які дають можливість підвищити ефективність вихрострумової дефектоскопії і дефектометрії. На підставі огляду науково-технічної та патентної літератури, аналізу і узагальнень досліджень за вибраним напрямком визначено основні невирішені задачі та обґрунтовано вибраний напрямок досліджень.


 


У другому розділі наведено результати теоретичних досліджень, спрямованих на обґрунтування фізико-математичної моделі процесу взаємодії провідника зі струмом з провідним виробом без дефекту та у випадку наявності дефекту поверхні типу тріщина. Розроблено модель трансформаторного вихрострумового перетворювача, на роботу якого не суттєво впливають нерівності поверхні та зміни фізичних характеристик металу. Проведено модельні дослідження розробленого перетворювача. Встановлено міри впливу різних факторів, які можуть визначати результати неруйнівного контролю вихрострумовим перетворювачем.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)